Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ročné výpisy zo správcovských spoločností vysvetľujú nové zmeny v dôchodkovom sporení

Marián Búlik Investovanie Poslať

Dôchodkové správcovské spoločnosti každoročne zasielajú sporiteľom výpisy z ich dôchodkového sporenia, v tomto roku najneskôr do konca februára. Zaväzuje ich k tomu zákon o starobnom dôchodkovom sporení. V tohtoročnej zásielke by okrem výpisu mala každá z piatich správcovských spoločností klientom zaslať aj prehľad zmien v dôchodkoch s účinnosťou od januára 2023, respektíve od mája 2023, a zároveň vysvetliť, ako sa ich zmeny v starobnom dôchodkovom sporení dotknú.

druhý pilier

Foto: Shutterstock

Prechod do predvolenej investičnej stratégie

Kľúčovou zmenou pre existujúcich sporiteľov je postupné presúvanie pasívnych sporiteľov do takzvanej predvolenej investičnej stratégie (PIS). Pasívnych sporiteľov, ktorí zostali po hromadnom presune z rozhodnutia Ficovej vlády v roku 2013 výlučne v dlhopisovom fonde, presunú správcovské spoločnosti do indexových fondov v rámci takzvanej predvolenej investičnej stratégie.

Títo sporitelia budú rozdelení do dvoch skupín. Nové príspevky sporiteľov narodených po roku 1968 začnú po 1. júli 2023 automaticky chodiť do indexového fondu v danej DSS a ich majetok sa postupne presunie do rovnakého fondu do 31. decembra 2025.

Pri starších sporiteľoch budú rovnako nové príspevky smerovať do indexového fondu, no majetok sa nepresunie. Ak by DSS potrebovali viac času, môže presun trvať aj dlhšie. Zatiaľ sa však všetky harmonogramy „zmestia“ do maximálne 2,5 roka.

PIS definuje pomer rozloženia majetku na osobnom dôchodkovom účte medzi indexový a dlhopisový fond v závislosti od veku sporiteľa. Do veku 49 rokov by mal mať sporiteľ 100 % úspor v indexovom fonde. PIS následne predpokladá, že od veku 50 rokov nastane prvý presun úspor z indexového do dlhopisového fondu vo výške 4 % majetku. Pri odchode do dôchodku tak bude „skonzervatívnených“ približne 60 % celkového majetku.

Je preto vhodné, aby si sporitelia skontrolovali, v ktorom fonde sporia, a ak je to dlhopisový fond, aby svoje príspevky čím skôr presmerovali do indexového fondu. Pri dlhodobom pravidelnom investovaní vo fondoch zohráva čas kľúčovú rolu. Čím dlhšie investujete, tým vyšší výnos môžete dosiahnuť pri klesajúcom riziku. Je preto zbytočné čakať, kým vás predvolená investičná stratégia preradí do indexového fondu. Každý mesiac je dôležitý, zvlášť, ak by vám mohol v tomto roku uniknúť návrat akciového trhu k rastu. Pri presune majetku z fondu do fondu je dôležité vziať do úvahy výšku úspor a presunúť financie ideálne v 3 až 6 tranžiach.

Sporenie môže pokračovať aj počas dôchodku

Sporiteľ môže každý z týchto krokov do 31. mája 2023 odmietnuť, no takisto sa k predvolenej stratégii môže dobrovoľne prihlásiť. Tým sa naňho vzťahujú rovnaké pravidlá ako na sporiteľov, ktorí sú v predvolenej stratégii automaticky. V tomto prípade je dôležité uvedomiť si, že odchodom na dôchodok by sa investovanie časti dôchodkových úspor nemalo končiť. Priemerne strávia muži na Slovensku na dôchodku približne 19 rokov a ženy 24 rokov, čo je obdobie, počas ktorého sa časť ich úspor môže výrazne zhodnotiť a ďalej im zvyšovať mesačný disponibilný dôchodok.

Skonzervatívňovanie portfólia možno spomaliť o polovicu

Ďalšou novinkou je, že sporiteľ, ktorý nie je v predvolenej investičnej stratégii, môže súbežne sporiť vo viac ako dvoch dôchodkových fondoch. Súčasne však musí mať v dlhopisovom fonde minimálne taký podiel úspor, ako keby bol v PIS.

Zároveň môže požiadať svoju DSS o spomalenie takzvaného skonzervatívňovania o polovicu, čiže podiel jeho majetku, ktorý mu zákon predpisuje v danom veku, môže byť o polovicu nižší. Existujú klienti, ktoríú túto možnosť majú už dlhšie uvedenú v zmluve. V takom prípade im podmienky automaticky platia aj naďalej a nemusia o nič žiadať.

Čo sa ešte zmenilo od 1. januára 2023

Spomalilo sa tempo zvyšovania odvodov do druhého piliera. Pôvodne malo do druhého dôchodkového piliera plynúť 6 % z vymeriavacieho základu od roku 2024, tento termín sa posunul na rok 2027. Znamená to, že sporitelia na osobný dôchodkový účet dostanú menej peňazí.

Zrušili sa poplatky za vedenie účtu a zhodnotenie majetku. Dva poplatky sa od 1. januára 2023 rušia, ako istá kompenzácia sa bude zvyšovať poplatok za vedenie účtu z pôvodných 0,3 % na 0,45 % v tomto roku, 0,425 % v roku 2024 a následne sa poplatok ustáli na 0,4 % od roku 2025. Sporiteľom by teda malo celkovo odísť z účtu menej peňazí na poplatky.

Zjednodušili sa prestupy do inej DSS. Pri prestupe sa rušia akceptačné listy, ktoré bolo nutné žiadať od Sociálnej poisťovne. Možnosť zmeniť DSS po 1 roku od vstupu do druhého dôchodkového piliera a po 6 mesiacoch od poslednej takejto zmeny zostáva bez zmeny.

Zmenil sa systém garancií. Garancia doteraz v obmedzenom období dávala povinnosť DSS doplniť majetok do dlhopisového fondu, nové garancie sa vzťahujú na sumu na osobnom dôchodkovom účte. Individuálna garancia znamená, že ak suma, ktorú klient vložil na osobný dôchodkový účet, je nižšia ako suma, ktorú mal na účte pri čerpaní dôchodku, tak mu je DSS povinná rozdiel doplatiť. Táto garancia bude uplatnená pre odchody do dôchodku po 1. januári 2024.

Zvýšila sa referenčná suma. Ide o súčet dôchodku z prvého a ďalších pilierov, ktorý je podmienkou pre jednorazový výber úspor z DSS (takzvaný programový výber). Ak túto sumu sporiteľ prekračuje, môže si jednorazovo vybrať úspory v druhom pilieri, ktoré prevyšujú sumu potrebnú na výplatu minimálneho dôchodku. V roku 2022 bola referenčná suma 508,90 eura, v roku 2023 sa suma zvýšila na 521,30 eura.

Čo sa zmení od 1. mája 2023

Zjednoduší sa platenie dobrovoľných príspevkov. Sporiteľ si môže kedykoľvek začať platiť dobrovoľné príspevky. Nemusí už DSS nič nahlasovať ani uzatvárať dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Zavádza sa automatický vstup do druhého piliera. Každý, kto zatiaľ nedovŕšil 40 rokov a po 1. máji 2023 prvýkrát zaplatí odvody na dôchodkové poistenie, bude mať šesť mesiacov (180 dní), aby si vybral DSS a uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak do 180 dní zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení neuzatvorí, Sociálna poisťovňa mu DSS automaticky pridelí.

Ak si však niekto nebude želať zostať sporiteľom v druhom pilieri, môže svoje rozhodnutie oznámiť do dvoch rokov (730 dní) Sociálnej poisťovni. Jeho účasť v druhom pilieri sa zruší od počiatku. Ak v budúcnosti svoje rozhodnutie zmení, môže požiadať o zapojenie do druhého piliera, a to až kým nedovŕši vek 40 rokov.

Zvyšuje sa vek pre možný vstup do druhého piliera. Pre všetkých, ktorí zatiaľ nie sú sporiteľmi v druhom pilieri, sa mení maximálny možný vek pre dobrovoľný vstup. Doterajší limit 35 rokov sa zvyšuje na 40 rokov.

Čo sa zmení od 1. januára 2024

Upraví sa výplata dôchodku tak, že bude pozostávať z dvoch častí:

1) Dlhodobý programový výber

Ten bude vyplácaný polovicou strednej doby dožitia (aktuálne približne 7 až 8 rokov, v budúcnosti zrejme približne 10 rokov) z polovice nasporenej sumy. Počas jeho výplaty bude nevyplatená časť úspor plne dediteľná.

2) Doživotný dôchodok

DSS po uplynutí programového výberu prevedie druhú polovicu nasporenej sumy do životnej poisťovne, ktorá bude následne sporiteľovi vyplácať doživotný dôchodok. Dočasný dôchodok, ktorý vyplácali poisťovne ako jednu z foriem dôchodku, už nebude v ponuke dôchodkov z druhého piliera.

Ďalšou možnosťou pre sporiteľov s doživotnými dôchodkami (z prvého piliera, výsluhovým či dôchodkom z cudziny) vyššími ako je referenčná suma, bude možnosť vybrať si svoje úspory určené na programový výber bez akýchkoľvek obmedzení, teda aj jednorazovo. V tom prípade však bude tento výber zdanený. Aktuálne nie sú dostupné ďalšie informácie o forme a výške zdanenia takéhoto programového výberu.

Marián BúlikAutorom textu je Marián Búlik, ktorý je finančným analytikom spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko.

logo
Prečítajte si tiež:
22.5.2024 Redakcia FinReport

NBS začína s predajom novej striebornej desaťeurovky

Zberatelia pamätných mincí by opäť mali zbystriť pozornosť. Práve dnes (22. mája 2024) prichádza do predaja strieborná zberateľská ...

22.5.2024 Redakcia FinReport

Produkcia automobiliek klesla o takmer 15 %, spomaľuje aj slovenský priemysel

Významný pokles predaja aj výroby. Tak hodnotia automobilky na Slovensku tohtoročné prvé tri mesiace z pohľadu počtu vyrobených áut. Toto ...

22.5.2024 Redakcia FinReport

Revolut vyzval krajiny EÚ na boj proti finančným podvodom na sociálnych sieťach

V druhej polovici roka 2023 sa tri zo štyroch (77 %) všetkých podvodov nahlásených zákazníkmi Revolutu v krajinách Európskeho hospodárskeho ...

22.5.2024 Mário Špilberger

S hypotékou je možné financovať aj kúpu nebytových priestorov na bývanie, má to však svoje limity

Viete, čo majú spoločné apartmány, ateliéry a pivničné byty? Hoci sú mnohé z nich evidované ako nebytové priestory, developeri ich často ...

22.5.2024 Martin Jamnický

Slovenské matky sporia svojim deťom viac ako českí muži

Rodičov, ktorí investujú peniaze pre svoje deti, postupne pribúda. Na Slovensku dokonca o niečo rýchlejšie než v susednom Česku. Kým u nás ...

22.5.2024 Redakcia FinReport

Stavebníctvo má za sebou mimoriadne zlý rok a naďalej sa prepadáva. Zlepšenie príde najskôr v roku 2025

Dôvera podnikateľov aj spotrebiteľov v domáce stavebníctvo postupne klesá. Minulý rok bol pre nich jeden z najhorších za posledné ...

21.5.2024 Roland Régely

Oplatí sa v čase vysokých úrokov robiť mimoriadnu splátku hypotéky či predčasne splatiť úver?

Splácate hypotekárny úver a napriek vysokým životným nákladom sa vám darí odložiť si niečo „bokom“. Čo s takto ušetrenými peniazmi ...

21.5.2024 Martin Jamnický

Prídu rekordné pokuty za porušovanie GDPR aj na Slovensko?

Odstrašujúce pokuty za porušenie GDPR sa pomaly dostávajú aj do našich končín. Príkladom je aprílové potvrdenie rozhodnutia českého ...

21.5.2024 Robert Juriš

V treťom pilieri je viac ako milión sporiteľov a vklady dosahujú takmer 3,8 miliardy eur

Jedným zo spôsobov, ako sa pripraviť na roky, ktoré strávime v penzii, je doplnkové dôchodkové sporenie, alebo tretí dôchodkový pilier. ...

20.5.2024 Redakcia FinReport

Americký Dow Jones index po prvý raz v histórii prekonal hranicu 40-tisíc bodov

Akciový trh v USA pokračuje v raste a v uplynulom týždni sa mu podarilo dosiahnuť hneď dva nové rekordy. Kľúčový americký index Dow Jones ...

20.5.2024 Martin Jamnický

Zlato prelomilo ďalší historický rekord, keď sa priblížilo k hranici 2 450 dolárov za uncu

Cena zlata opäť prelomila svoj doterajší historický rekord, keď sa v pondelok 20. mája 2024 sa dostala na dotyk k hranici 2 450 dolárov za ...

16.5.2024 Robert Juriš

Za prvé štyri mesiace tohto roka pribudlo v druhom pilieri viac ako 58-tisíc sporiteľov

Druhý dôchodkový pilier sa rozrastá. Ani znevýhodnenie podmienok sporenia znížením percenta finančných príspevkov neodradilo tisíce ...

13.5.2024 Robert Juriš

Čo to znamená, keď vláda povie, že chce vydávať štátne dlhopisy pre bežných občanov

Predseda vlády Robert Fico nedávno prišiel s nápadom vydávať štátne dlhopisy pre občanov, vďaka čomu by získal prostriedky na ...

10.5.2024 Redakcia FinReport

Apríl na trhoch: Akciová rely s kladnými mesačnými výnosmi sa skončila

Päťmesačná akciová rely s kladnými mesačnými výnosmi sa skončila. V apríli 2024 globálna hodnota akcií klesla o 3,9 %. Pravdepodobnou ...

2.5.2024 Martin Jamnický

Aukcia: Zbierku mincí vydražili za 6,25 milióna eur, najdrahší 10-dukát z nej za 780-tisíc eur

Celoživotná zbierka mincí významného zberateľa MUDr. Václava Brunu bola vydražená za viac ako 6,25 milióna eur. Numizmatická zbierka, ...

30.4.2024 Redakcia FinReport

V roku 2023 vstúpilo do druhého piliera rekordných takmer 95-tisíc ľudí

Druhému pilieru, ako príprave financií na dôchodok, sa darí. Napriek tohtoročnému zníženiu príspevkov si v ňom sporí takmer 1,9 milióna ...

25.4.2024 Martin Jamnický

Investori začali dávať prednosť ETF fondom pred podielovými fondmi

Slováci zmenili preferencie pri investovaní. Potvrdzuje to nová štatistika Preferencie Slovákov pri investičných rozhodnutiach prechádzajú ...

24.4.2024 Martin Jamnický

Pri investovaní si dávajte pozor na neuveriteľne výhodné ponuky aj na falošné garancie

Investičné podvody najčastejšie cielia na finančne menej zdatných občanov. Ich najčastejším príznakom je snaha o rýchle a extrémne ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay