Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ročné výpisy zo správcovských spoločností vysvetľujú nové zmeny v dôchodkovom sporení

Marián Búlik Investovanie Poslať

Dôchodkové správcovské spoločnosti každoročne zasielajú sporiteľom výpisy z ich dôchodkového sporenia, v tomto roku najneskôr do konca februára. Zaväzuje ich k tomu zákon o starobnom dôchodkovom sporení. V tohtoročnej zásielke by okrem výpisu mala každá z piatich správcovských spoločností klientom zaslať aj prehľad zmien v dôchodkoch s účinnosťou od januára 2023, respektíve od mája 2023, a zároveň vysvetliť, ako sa ich zmeny v starobnom dôchodkovom sporení dotknú.

image

Foto: Shutterstock

Prechod do predvolenej investičnej stratégie

Kľúčovou zmenou pre existujúcich sporiteľov je postupné presúvanie pasívnych sporiteľov do takzvanej predvolenej investičnej stratégie (PIS). Pasívnych sporiteľov, ktorí zostali po hromadnom presune z rozhodnutia Ficovej vlády v roku 2013 výlučne v dlhopisovom fonde, presunú správcovské spoločnosti do indexových fondov v rámci takzvanej predvolenej investičnej stratégie.

Títo sporitelia budú rozdelení do dvoch skupín. Nové príspevky sporiteľov narodených po roku 1968 začnú po 1. júli 2023 automaticky chodiť do indexového fondu v danej DSS a ich majetok sa postupne presunie do rovnakého fondu do 31. decembra 2025.

Pri starších sporiteľoch budú rovnako nové príspevky smerovať do indexového fondu, no majetok sa nepresunie. Ak by DSS potrebovali viac času, môže presun trvať aj dlhšie. Zatiaľ sa však všetky harmonogramy „zmestia“ do maximálne 2,5 roka.

PIS definuje pomer rozloženia majetku na osobnom dôchodkovom účte medzi indexový a dlhopisový fond v závislosti od veku sporiteľa. Do veku 49 rokov by mal mať sporiteľ 100 % úspor v indexovom fonde. PIS následne predpokladá, že od veku 50 rokov nastane prvý presun úspor z indexového do dlhopisového fondu vo výške 4 % majetku. Pri odchode do dôchodku tak bude „skonzervatívnených“ približne 60 % celkového majetku.

Je preto vhodné, aby si sporitelia skontrolovali, v ktorom fonde sporia, a ak je to dlhopisový fond, aby svoje príspevky čím skôr presmerovali do indexového fondu. Pri dlhodobom pravidelnom investovaní vo fondoch zohráva čas kľúčovú rolu. Čím dlhšie investujete, tým vyšší výnos môžete dosiahnuť pri klesajúcom riziku. Je preto zbytočné čakať, kým vás predvolená investičná stratégia preradí do indexového fondu. Každý mesiac je dôležitý, zvlášť, ak by vám mohol v tomto roku uniknúť návrat akciového trhu k rastu. Pri presune majetku z fondu do fondu je dôležité vziať do úvahy výšku úspor a presunúť financie ideálne v 3 až 6 tranžiach.

Sporenie môže pokračovať aj počas dôchodku

Sporiteľ môže každý z týchto krokov do 31. mája 2023 odmietnuť, no takisto sa k predvolenej stratégii môže dobrovoľne prihlásiť. Tým sa naňho vzťahujú rovnaké pravidlá ako na sporiteľov, ktorí sú v predvolenej stratégii automaticky. V tomto prípade je dôležité uvedomiť si, že odchodom na dôchodok by sa investovanie časti dôchodkových úspor nemalo končiť. Priemerne strávia muži na Slovensku na dôchodku približne 19 rokov a ženy 24 rokov, čo je obdobie, počas ktorého sa časť ich úspor môže výrazne zhodnotiť a ďalej im zvyšovať mesačný disponibilný dôchodok.

Skonzervatívňovanie portfólia možno spomaliť o polovicu

Ďalšou novinkou je, že sporiteľ, ktorý nie je v predvolenej investičnej stratégii, môže súbežne sporiť vo viac ako dvoch dôchodkových fondoch. Súčasne však musí mať v dlhopisovom fonde minimálne taký podiel úspor, ako keby bol v PIS.

Zároveň môže požiadať svoju DSS o spomalenie takzvaného skonzervatívňovania o polovicu, čiže podiel jeho majetku, ktorý mu zákon predpisuje v danom veku, môže byť o polovicu nižší. Existujú klienti, ktoríú túto možnosť majú už dlhšie uvedenú v zmluve. V takom prípade im podmienky automaticky platia aj naďalej a nemusia o nič žiadať.

Čo sa ešte zmenilo od 1. januára 2023

Spomalilo sa tempo zvyšovania odvodov do druhého piliera. Pôvodne malo do druhého dôchodkového piliera plynúť 6 % z vymeriavacieho základu od roku 2024, tento termín sa posunul na rok 2027. Znamená to, že sporitelia na osobný dôchodkový účet dostanú menej peňazí.

Zrušili sa poplatky za vedenie účtu a zhodnotenie majetku. Dva poplatky sa od 1. januára 2023 rušia, ako istá kompenzácia sa bude zvyšovať poplatok za vedenie účtu z pôvodných 0,3 % na 0,45 % v tomto roku, 0,425 % v roku 2024 a následne sa poplatok ustáli na 0,4 % od roku 2025. Sporiteľom by teda malo celkovo odísť z účtu menej peňazí na poplatky.

Zjednodušili sa prestupy do inej DSS. Pri prestupe sa rušia akceptačné listy, ktoré bolo nutné žiadať od Sociálnej poisťovne. Možnosť zmeniť DSS po 1 roku od vstupu do druhého dôchodkového piliera a po 6 mesiacoch od poslednej takejto zmeny zostáva bez zmeny.

Zmenil sa systém garancií. Garancia doteraz v obmedzenom období dávala povinnosť DSS doplniť majetok do dlhopisového fondu, nové garancie sa vzťahujú na sumu na osobnom dôchodkovom účte. Individuálna garancia znamená, že ak suma, ktorú klient vložil na osobný dôchodkový účet, je nižšia ako suma, ktorú mal na účte pri čerpaní dôchodku, tak mu je DSS povinná rozdiel doplatiť. Táto garancia bude uplatnená pre odchody do dôchodku po 1. januári 2024.

Zvýšila sa referenčná suma. Ide o súčet dôchodku z prvého a ďalších pilierov, ktorý je podmienkou pre jednorazový výber úspor z DSS (takzvaný programový výber). Ak túto sumu sporiteľ prekračuje, môže si jednorazovo vybrať úspory v druhom pilieri, ktoré prevyšujú sumu potrebnú na výplatu minimálneho dôchodku. V roku 2022 bola referenčná suma 508,90 eura, v roku 2023 sa suma zvýšila na 521,30 eura.

Čo sa zmení od 1. mája 2023

Zjednoduší sa platenie dobrovoľných príspevkov. Sporiteľ si môže kedykoľvek začať platiť dobrovoľné príspevky. Nemusí už DSS nič nahlasovať ani uzatvárať dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Zavádza sa automatický vstup do druhého piliera. Každý, kto zatiaľ nedovŕšil 40 rokov a po 1. máji 2023 prvýkrát zaplatí odvody na dôchodkové poistenie, bude mať šesť mesiacov (180 dní), aby si vybral DSS a uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak do 180 dní zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení neuzatvorí, Sociálna poisťovňa mu DSS automaticky pridelí.

Ak si však niekto nebude želať zostať sporiteľom v druhom pilieri, môže svoje rozhodnutie oznámiť do dvoch rokov (730 dní) Sociálnej poisťovni. Jeho účasť v druhom pilieri sa zruší od počiatku. Ak v budúcnosti svoje rozhodnutie zmení, môže požiadať o zapojenie do druhého piliera, a to až kým nedovŕši vek 40 rokov.

Zvyšuje sa vek pre možný vstup do druhého piliera. Pre všetkých, ktorí zatiaľ nie sú sporiteľmi v druhom pilieri, sa mení maximálny možný vek pre dobrovoľný vstup. Doterajší limit 35 rokov sa zvyšuje na 40 rokov.

Čo sa zmení od 1. januára 2024

Upraví sa výplata dôchodku tak, že bude pozostávať z dvoch častí:

1) Dlhodobý programový výber

Ten bude vyplácaný polovicou strednej doby dožitia (aktuálne približne 7 až 8 rokov, v budúcnosti zrejme približne 10 rokov) z polovice nasporenej sumy. Počas jeho výplaty bude nevyplatená časť úspor plne dediteľná.

2) Doživotný dôchodok

DSS po uplynutí programového výberu prevedie druhú polovicu nasporenej sumy do životnej poisťovne, ktorá bude následne sporiteľovi vyplácať doživotný dôchodok. Dočasný dôchodok, ktorý vyplácali poisťovne ako jednu z foriem dôchodku, už nebude v ponuke dôchodkov z druhého piliera.

Ďalšou možnosťou pre sporiteľov s doživotnými dôchodkami (z prvého piliera, výsluhovým či dôchodkom z cudziny) vyššími ako je referenčná suma, bude možnosť vybrať si svoje úspory určené na programový výber bez akýchkoľvek obmedzení, teda aj jednorazovo. V tom prípade však bude tento výber zdanený. Aktuálne nie sú dostupné ďalšie informácie o forme a výške zdanenia takéhoto programového výberu.

Marián BúlikAutorom textu je Marián Búlik, ktorý je finančným analytikom spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
3.6.2023 Redakcia FinReport

Alkohol za volantom môže vyjsť vodiča aj na 100-tisíc eur

Každú desiatu smrteľnú nehodu vo svete spôsobí alkohol, pričom prvenstvo v rebríčku si drží východná Európa. Ak vodič spôsobí nehodu ...

3.6.2023 Redakcia FinReport

EÚ vlani vyviezla cibuľky kvetov za 100,6 milióna eur. Lídrom v tomto obchode je Holandsko

Hoci sa takzvaná tulipánová horúčka v Holandsku odohrala pred takmer 400 rokmi, biznis s cibuľkami kvetov prežil až do súčasnosti. ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Deficit štátneho rozpočtu v máji 2023 dosiahol 3,32 miliardy eur

Deficit štátneho rozpočtu dosahuje v tomto roku vysoké hodnoty, ktoré sa každým mesiacom zvyšujú. Ku koncu mája 2023 sa vyšplhal až na ...

2.6.2023 Eva Sadovská

Podiel Slovákov pracujúcich z domu poklesol vlani na 13,1 %. Má home office perspektívu?

Aj po uplynutí pandémie koronavírusu sa v súvislosti s home office šíri predstava, že v tomto režime trávi svoj pracovný čas významná ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Slovensko si prostredníctvom emisie 10-ročných dlhopisov požičalo 2 miliardy dolárov

Slovenská republika vydáva emisiu 10-ročných dlhopisov v celkovej hodnote 2 miliardy eur. Podľa informácie Agentúry pre riadenie dlhu a ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Uhradiť odložené poistné za február 2021 je potrebné do konca júna 2023. Pri nesplnení záväzku hrozí pokuta

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia, ktorí si odložili splatnosť poistného za február 2021, musia Sociálnej ...

2.6.2023 Zuzana Fryč

Záujem o elektromobily rastie, poisťovne preto prichádzajú s vylepšeným poistným krytím

Počet elektromobilov a plug-in hybridov aj na slovenských cestách neustále rastie. Poisťovne prispôsobujú svoju ponuku produktov aj tejto ...

30.5.2023 Eva Sadovská

Slovenský investor dosiahol od roku 2017 kumulovaný výnos 13,3 %, no na infláciu to nestačí

Na Slovensku sme už vyše roka svedkami prudkého cenového rastu. Inflácia vlani dosiahla 12,8 %, pričom na prelome rokov 2022 a 2023 sa štyri ...

24.5.2023 Redakcia FinReport

Akciám európskych firiem sa darí lepšie ako akciám amerických spoločností

Európske akcie tento rok vzrástli o 14 %, kým hodnota amerických sa zvýšila „len“ o 8,5 %. Nebyť rozruchu okolo projektu a využitia ...

23.5.2023 Redakcia FinReport

Kremnická mincovňa vyrazí ďalšie dve zberateľské euromince – striebornú aj mosadznú

Národná banka Slovenska pripravuje vydanie ďalších dvoch zberateľských euromincí. Prvou je strieborná eurominca v nominálnej hodnote 20 ...

22.5.2023 Redakcia FinReport

Blackstone zaplatila za kúpu Medzinárodného gemologického inštitútu vyše pol miliardy dolárov

Investičná spoločnosť Blackstone zo Spojených štátov kúpila Medzinárodný gemologický inštitút (International Gemological Istitute – ...

19.5.2023 Martin Jamnický

Dôchodkové úspory v druhom pilieri sa budú presúvať 25 až 34 mesiacov

Prvého júla tohto roka sa začnú presúvať úspory občanov v rámci druhého dôchodkového piliera. Túto zmenu schválili poslanci parlamentu ...

18.5.2023 Redakcia FinReport

Najstarší takmer kompletný rukopis hebrejskej biblie vydražili za 38,1 milióna dolárov

Kniha je stará viac ako 1 100 rokov. Codex Sassoon predstavuje takmer kompletný rukopis hebrejskej biblie, ktorý sa 17. mája tohto roku podarilo ...

17.5.2023 Redakcia FinReport

NBS dnes začala s predajom ďalšej striebornej zberateľskej desaťeurovky

Národná banka Slovenska začala predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur. Motívom tejto mince je sté výročie ...

16.5.2023 Ján Sípos

Rekordnú aukciu šperkov v Christie´s za 156 miliónov dolárov sprevádzali protesty

Mala to byť aukcia, ktorá sa zapíše do histórie prekonaním rekordu, nakoniec však po nej zostala trpká pachuť. Šperky, ktoré patrili ...

11.5.2023 Robert Juriš

Druhý pilier: Aktívni sporitelia majú tri týždne na rozhodnutie, či vstúpia do predvolenej investičnej stratégie

V lete tohto roku nás v rámci druhého dôchodkového piliera čaká začiatok masívneho presunu niekoľkých miliárd eur z garantovaných do ...

9.5.2023 Redakcia FinReport

Cena zlata mieri do rekordných výšok. Rastu pomáha nákupná horúčka centrálnych bánk

Cena zlata sa približuje k svojim historickým maximám. K ceste nahor mu pomáhajú vyhlásenia americkej centrálnej banky aj problémy viacerých ...

7.5.2023 Redakcia FinReport

XTB prináša možnosť investovať do frakčných akcií a diverzifikovať tak svoje investičné portfólio

Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým zastúpením účastníkov kapitálového trhu medzi celkovým počtom investorov. Po novom to však ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay