Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Toto sú najzásadnejšie zmeny v druhom dôchodkovom pilieri, ktoré nás čakajú v roku 2023

Robert Juriš Financie Poslať

Rok 2022 priniesol okrem iných aj zmeny v druhom dôchodkovom pilieri, respektíve v systéme dôchodkového sporenia. Systém by mal v budúcnosti začať fungovať efektívnejšie, pričom sa očakáva najmä zvýšenie výnosov sporiteľov. Zmien je však viacero a my sme vybrali tie, ktoré budú v roku 2023 najzásadnejšie.

zmeny v dôchodkovom sporení

Foto: Shutterstock

Predvolená investičná stratégia

Prvým z opatrení na zlepšenie celkového stavu úspor sporiteľa je predvolená investičná stratégia. Podľa tejto stratégie štát ľuďom odporučí, v ktorých dôchodkových fondoch si majú sporiť. Sporitelia do päťdesiatky by mali mať svoje úspory iba v akciových indexových fondoch. S pribúdajúcim vekom by sa mal každoročne ich podiel znížiť o 4 %. Môže to však byť aj pomalšie. Predvolená investičná stratégia začne platiť od mája 2023.

Presúvať úspor sa budú len tomu, kto v budúcom roku nebude mať viac ako 54 rokov. Ak bude sporiteľ starší, jeho úspory dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) presúvať nebude. Sporiteľ to však môže urobiť aj sám. Rozhodnúť sa môže napríklad na základe listu, ktorý by mal do konca februára 2023 dostať od svojej DSS. Úspory by sa mali presúvať od leta 2023 do konca roka 2025.

Automatický vstup do druhého piliera

Ďalšou z dôležitých zmien je automatický vstup do druhého piliera, a to pri prvom dôchodkovom poistení z prvého piliera do veku 40 rokov. Súčasný stav dovoľuje sporiteľom vstúpiť do druhého piliera len do 35. roku života. Po novom budú mať všetci sporitelia možnosť vstupovať až do 40 rokov, pričom táto hranica sa bude aktívne prispôsobovať zmene dôchodkového veku.

„Automatickým vstupom dávame ľuďom príležitosť sporiť si na dôchodok efektívnejšie. Účasť v druhom pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku vystúpiť,“ konštatuje rezort práce.

Jednorazový výber sa zdaní

Zmení sa tiež spôsob vyplácania dôchodkových úspor, no až od roku 2024. V súčasnosti si takmer dve tretiny ľudí vyplácajú úspory z druhého piliera jednorazovo, čo zvyšuje riziko nízkeho príjmu v prípade dlhovekosti. 

„Suma na účte občana sa po jeho odchode do penzie rozdelí na dve časti. Polovica poslúži na mesačné vyplácanie dôchodcu počas polovice strednej dĺžky dožitia od jeho odchodu do dôchodku. Druhá polovica sa bude aj naďalej zhodnocovať,“ vysvetľuje ekonóm sekcie plánu obnovy Úradu vlády SR Ján Šebo. Povolený bude aj jednorazový výber úspor. Tieto peniaze sa však zdania, pričom referenčnú výšku dôchodku určí Sociálna poisťovňa.

Príspevky na sporenie sú zmrazené

Pôvodne platilo, že príspevky, ktoré sporitelia odvádzajú na svoje starobné dôchodkové sporenie (druhý pilier), sa budú postupne každým rokom zvyšovať. Po novom platí, že tento nárast bude podstatne pomalší. Aktuálne príspevky vo výške 5,50 % totiž zostávajú zachované aj pre roky 2023 a 2024.

K nárastu príde až v roku 2025 na 5,75 %, pričom na 6,00 % sa príspevok zvýši až v roku 2027. Primerane tomu sa upravilo aj znižovanie sumy starobného dôchodku v prvom pilieri. V praxi to znamená, že o koľko budú nižšie príspevky sporiteľov do druhého piliera, o toľko viac finančných prostriedkov im zostane v rámci dôchodkov v prvom pilieri.

Akceptačné listy pri prestupoch končia

Pri prestupe do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s účinnosťou od 1. januára 2023 zaniká povinnosť požiadať Sociálnu poisťovňu vydanie takzvaného akceptačného listu. Jeho predloženie až doteraz bolo podmienkou na akceptáciu takéhoto prestupu.

Po novom sa táto povinnosť končí a na prestup tak postačí len uzatvorenie prestupovej zmluvy. Obmedzenie však bude spočívať v možnej frekvencii takýchto prestupov. Prestup medzi dvomi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami totiž bude možné urobiť najskôr rok od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a následne pol roka od posledného prestupu.

Nová referenčná suma je 521,30 eura

Mení sa tiež referenčná suma pre výplatu dôchodku z druhého dôchodkového piliera. Sociálna poisťovňa ju na rok 2023 stanovila vo výške 521,30 eura. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, teda z prvého dôchodkového piliera. Táto suma je zároveň podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (druhého dôchodkového piliera) programovým výberom.

Programový výber sa z druhého piliera uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov.

Jedinou podmienkou programového výberu je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, musí byť vyšší ako referenčná suma.

Ako to bude vyzerať v praxi

V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v druhom pilieri budú v roku 2023 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z prvého piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne prevyšujúcom sumu 521,30 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v druhom pilieri jednorazovo.

logo
Prečítajte si tiež:
31.10.2023 Redakcia FinReport

Vyplácanie 13. dôchodkov sa začína od štvrtka 2. novembra 2023

November je okrem iného mesiacom, počas ktorého sa dôchodcom vyplácajú 13. dôchodky. S výplatou sa začína hneď od štvrtka 2. novembra ...

27.10.2023 Redakcia FinReport

Na odložené daňové priznanie pre SZČO je čas už len do 8. novembra 2023

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si za rok 2022 podali daňové priznanie v predĺženej lehote do 30. júna ...

16.10.2023 Redakcia FinReport

Na uplatnenie si odvodovej úľavy majú potravinári čas už len do piatka 20. októbra 2023

Ak si chcú potravinári uplatniť odvodovú úľavu, musia Sociálnej poisťovni doručiť príslušné vyhlásenia. Čas majú už len do konca ...

7.8.2023 Redakcia FinReport

Od 1. septembra sa končí vyplácanie pandemického ošetrovného

Sociálna poisťovňa v nasledujúcom mesiaci ukončí vyplácanie pandemického ošetrovného. Ani školy už nebudú musieť nahlasovať ...

28.7.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa ide prehodnocovať percentá invalidity, no invalidné dôchodky sa znižovať nebudú

Sociálna poisťovňa bude najbližšie dva roky prehodnocovať percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť niektorých ...

27.7.2023 Redakcia FinReport

Ceny priemyselných výrobcov pre domáci aj zahraničný trh sú vyššie ako vlani

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v júni 2023 medziročne vyššie o 14,5 %, medzimesačne klesli o 0,5 %. Rast výrobných cien ...

3.7.2023 Redakcia FinReport

Štátny rozpočet je za prvých šesť mesiacov 2023 v takmer trojmiliardovom deficite

Štátny rozpočet v prvom polroku tohto roku dosiahol schodok takmer 2,8 miliardy eur, čo je približne jedna tretina deficitu naplánovaného na ...

30.6.2023 Miloslava Némová

Hranica životného minima sa zvyšuje. Ktorí poberatelia dávok a príspevkov si prilepšia?

Už zajtra, teda od začiatku júla sa zvyšuje výška životného minima. Podľa nového výpočtu sa táto suma odvíja od rastu cien tovarov a ...

29.6.2023 Redakcia FinReport

Od 1. júla 2023 sa zvyšujú dôchodky. Vypočítajte si, o koľko stúpne ten váš

Od 1. júla tohto roku sa všetky dôchodkové dávky zvyšujú o 10,6 %. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení. Poberatelia dôchodkov ...

23.6.2023 Redakcia FinReport

Investičné aktivity medziročne vzrástli, najviac v oblasti priemyselnej výroby a nehnuteľností

Objem investícií počas prvých troch mesiacov tohto roka medziročne vzrástol v bežných cenách o viac ako pätinu. Naďalej tiež platí, že ...

8.6.2023 Redakcia FinReport

Maximálna dávka v nezamestnanosti od júla 2023 stúpne na 1 329,10 eura

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti a garančného poistenia, ktoré svojim poistencom priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa, bude od 1. ...

7.6.2023 Zuzana Fryč

Takto sa od 1. júla 2023 zvýšia penzie dôchodcom podľa počtu odpracovaných rokov

Už onedlho, od 1. júla 2023, vstúpi do účinnosti novela zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa zvýši priemerný starobný dôchodok ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay