Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Toto sú najzásadnejšie zmeny v druhom dôchodkovom pilieri, ktoré nás čakajú v roku 2023

Robert Juriš Financie
SK
EN
Poslať

Rok 2022 priniesol okrem iných aj zmeny v druhom dôchodkovom pilieri, respektíve v systéme dôchodkového sporenia. Systém by mal v budúcnosti začať fungovať efektívnejšie, pričom sa očakáva najmä zvýšenie výnosov sporiteľov. Zmien je však viacero a my sme vybrali tie, ktoré budú v roku 2023 najzásadnejšie.

image

Foto: Shutterstock

Predvolená investičná stratégia

Prvým z opatrení na zlepšenie celkového stavu úspor sporiteľa je predvolená investičná stratégia. Podľa tejto stratégie štát ľuďom odporučí, v ktorých dôchodkových fondoch si majú sporiť. Sporitelia do päťdesiatky by mali mať svoje úspory iba v akciových indexových fondoch. S pribúdajúcim vekom by sa mal každoročne ich podiel znížiť o 4 %. Môže to však byť aj pomalšie. Predvolená investičná stratégia začne platiť od mája 2023.

Presúvať úspor sa budú len tomu, kto v budúcom roku nebude mať viac ako 54 rokov. Ak bude sporiteľ starší, jeho úspory dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) presúvať nebude. Sporiteľ to však môže urobiť aj sám. Rozhodnúť sa môže napríklad na základe listu, ktorý by mal do konca februára 2023 dostať od svojej DSS. Úspory by sa mali presúvať od leta 2023 do konca roka 2025.

Automatický vstup do druhého piliera

Ďalšou z dôležitých zmien je automatický vstup do druhého piliera, a to pri prvom dôchodkovom poistení z prvého piliera do veku 40 rokov. Súčasný stav dovoľuje sporiteľom vstúpiť do druhého piliera len do 35. roku života. Po novom budú mať všetci sporitelia možnosť vstupovať až do 40 rokov, pričom táto hranica sa bude aktívne prispôsobovať zmene dôchodkového veku.

„Automatickým vstupom dávame ľuďom príležitosť sporiť si na dôchodok efektívnejšie. Účasť v druhom pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku vystúpiť,“ konštatuje rezort práce.

Jednorazový výber sa zdaní

Zmení sa tiež spôsob vyplácania dôchodkových úspor, no až od roku 2024. V súčasnosti si takmer dve tretiny ľudí vyplácajú úspory z druhého piliera jednorazovo, čo zvyšuje riziko nízkeho príjmu v prípade dlhovekosti. 

„Suma na účte občana sa po jeho odchode do penzie rozdelí na dve časti. Polovica poslúži na mesačné vyplácanie dôchodcu počas polovice strednej dĺžky dožitia od jeho odchodu do dôchodku. Druhá polovica sa bude aj naďalej zhodnocovať,“ vysvetľuje ekonóm sekcie plánu obnovy Úradu vlády SR Ján Šebo. Povolený bude aj jednorazový výber úspor. Tieto peniaze sa však zdania, pričom referenčnú výšku dôchodku určí Sociálna poisťovňa.

Príspevky na sporenie sú zmrazené

Pôvodne platilo, že príspevky, ktoré sporitelia odvádzajú na svoje starobné dôchodkové sporenie (druhý pilier), sa budú postupne každým rokom zvyšovať. Po novom platí, že tento nárast bude podstatne pomalší. Aktuálne príspevky vo výške 5,50 % totiž zostávajú zachované aj pre roky 2023 a 2024.

K nárastu príde až v roku 2025 na 5,75 %, pričom na 6,00 % sa príspevok zvýši až v roku 2027. Primerane tomu sa upravilo aj znižovanie sumy starobného dôchodku v prvom pilieri. V praxi to znamená, že o koľko budú nižšie príspevky sporiteľov do druhého piliera, o toľko viac finančných prostriedkov im zostane v rámci dôchodkov v prvom pilieri.

Akceptačné listy pri prestupoch končia

Pri prestupe do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s účinnosťou od 1. januára 2023 zaniká povinnosť požiadať Sociálnu poisťovňu vydanie takzvaného akceptačného listu. Jeho predloženie až doteraz bolo podmienkou na akceptáciu takéhoto prestupu.

Po novom sa táto povinnosť končí a na prestup tak postačí len uzatvorenie prestupovej zmluvy. Obmedzenie však bude spočívať v možnej frekvencii takýchto prestupov. Prestup medzi dvomi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami totiž bude možné urobiť najskôr rok od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a následne pol roka od posledného prestupu.

Nová referenčná suma je 521,30 eura

Mení sa tiež referenčná suma pre výplatu dôchodku z druhého dôchodkového piliera. Sociálna poisťovňa ju na rok 2023 stanovila vo výške 521,30 eura. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, teda z prvého dôchodkového piliera. Táto suma je zároveň podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (druhého dôchodkového piliera) programovým výberom.

Programový výber sa z druhého piliera uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov.

Jedinou podmienkou programového výberu je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, musí byť vyšší ako referenčná suma.

Ako to bude vyzerať v praxi

V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v druhom pilieri budú v roku 2023 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z prvého piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne prevyšujúcom sumu 521,30 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v druhom pilieri jednorazovo.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
23.3.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa už v apríli pošle pracujúcim dôchodcom vyššie dôchodky za rok 2022

Sociálna poisťovňa zvyšuje viac ako 156-tisíc starobných a predčasných starobných dôchodkov. Polepšia si tí dôchodcovia, ktorí v roku ...

15.3.2023 Redakcia FinReport

Hodnota bodu pre úrazové dávky sa v roku 2023 zvýšila na 26,08 eura

Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet výšky úrazových dávok, v tomto roku predstavuje 26,08 eura. V predchádzajúcom roku to bolo ...

10.3.2023 Martin Jamnický

Vyplácanie aktivačného príspevku ľuďom bez práce čakajú zásadné zmeny

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi prináša novinky v oblasti príspevkov pre nezamestnaných. Tieto príspevky sú v súčasnosti vyplácané ...

9.3.2023 Redakcia FinReport

Vyplácanie aktivačného príspevku ľuďom bez práce sa od 1. apríla 2023 zmení

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi prináša novinky v oblasti príspevkov pre nezamestnaných. Tieto príspevky sú v súčasnosti vyplácané ...

2.3.2023 Redakcia FinReport

Zraniteľní odberatelia môžu do konca marca 2023 zmeniť dodávateľa elektriny a plynu

Odberatelia, ktorí majú v roku 2023 uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu, môžu požiadať svojho ...

23.2.2023 Redakcia FinReport

O rodičovský dôchodok pre penzistov poberajúcich dôchodok z cudziny je potrebné požiadať

Nárok na rodičovský dôchodok majú aj rodičia – poberatelia dôchodkov z cudziny. Platí to v prípade, ak ich dieťa v roku 2021 pracovalo na ...

21.2.2023 Redakcia FinReport

Prezidentka podpísala novelu zákon o pomoci v hmotnej núdzi. Jej súčasťou sú aj obedy pre deti zadarmo

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala nedávno schválenú novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorej súčasťou je aj opätovné ...

12.2.2023 Redakcia FinReport

ECB v najbližších mesiacoch očakáva „veľmi silný“ rast miezd

Európska centrálna banka (ECB) v roku 2023 očakáva silný rast miezd, a to v celej eurozóne. Nárast platov by mal byť podľa nej ...

12.2.2023 Redakcia FinReport

Prognóza: Jeden z najpodceňovanejších sektorov na Slovensku bude rásť aj v roku 2023

Za posledné dve desaťročia zažilo Slovensko dynamický rast počtu centier zdieľaných a podnikových služieb. Svoje zastúpenie majú u nás ...

10.2.2023 Zuzana Fryč

Návrh kontroverzného zákazu nedeľného predaja poslanci vrátili na dopracovanie

Národná rada SR nedávno otvorila diskusiu k návrhu novely Zákonníka práce. Skupina poslancov v nej navrhuje, aby boli obchody na Slovensku ...

10.2.2023 Redakcia FinReport

Slovenský priemysel skončil minulý rok v červených číslach. Dostane sa z nich v roku 2023?

Slovenský priemysel sa trápi. Jeho produkcia priebežne klesala počas celého minulého roku. Tá z decembra 2022 bola dokonca najnižšia od ...

2.2.2023 Zuzana Fryč

Aké sú trendy v životnom poistení pre rok 2023? V ponuke sú nové produkty aj výhodnejšie podmienky pre klientov

Hoci v porovnaní so zahraničím je u nás miera životného poistenia stále nízka, záujem o životné poistenie má v posledných rokoch ...

Mobilná aplikácia