Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Kalkulačka rodičovského bonusu

Zaujíma vás, na aký rodičovský bonus máte nárok? Stačí, ak zadáte výšku platu svojho dieťaťa do našej kalkulačky a FinReport vám hneď poskytne odpoveď.

Čo je hrubá mzda

Hrubá mzda (brutto) je peňažná odmena za prácu od zamestnávateľa pre zamestnanca, ktorá ešte nie je znížená o odvody a dane, ktoré platí zamestnanec.

Rodičovský bonus 2023

Nárok na rodičovský bonus majú poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku v prípade, ak dieťa takéhoto poberateľa odvádzalo v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni. Takzvaný rodičovský bonus funguje tak, že Sociálna poisťovňa vypočíta, koľko je 1,5 percenta z hrubej mzdy pracujúceho dieťaťa, a túto sumu pošle dôchodcovi. Maximálna výška rodičovského bonusu za jedno dieťa v tomto roku dosiahne sumu 21,80 eura mesačne.
Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay