Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Kalkulačka na výpočet dôchodku

Chcete zistiť, na akú výšku starobného dôchodku budete mať zhruba nárok? S týmto vám pomôže FinReport finančný magazín. Do formulára stačí zadať svoju hrubú mesačnú mzdu a počet odpracovaných rokov.

Čo je hrubá mzda

Hrubá mzda (brutto) je peňažná odmena za prácu od zamestnávateľa pre zamestnanca, ktorá ešte nie je znížená o odvody a dane, ktoré platí zamestnanec.

Starobný dôchodok

Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia, a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.

Kto má nárok na starobný dôchodok?

- Nárok na starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku.
- Nárok na dávku majú všetci, ktorí dovŕšili aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.

Nižší ako všeobecný dôchodkový vek majú ženy, ktoré vychovali aspoň jedno dieťa. Dôchodkový vek sa za každé vychované dieťa znižuje o šesť mesiacov. Ak výchovu dieťaťa nie je možné zohľadniť žene, nárok na zohľadnenie výchovy dieťaťa a znížený dôchodkový vek vzniká mužovi, ktorý dieťa vychoval.

Skoršie dovŕšenie dôchodkového veku môžu získať tí, ktorí pracovali vo zvýhodnenej pracovnej kategórii – zachováva sa nárok na znížený dôchodkový vek po odpracovaní stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I. alebo II. kategórii funkcií.

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay