Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Kalkulačka na výpočet dôchodku

Vitajte v našej kalkulačke starobného dôchodku, ktorá vám umožní vypočítať očakávanú výšku vášho dôchodku pre rok 2024. Naša kalkulačka ponúka možnosti výpočtu dôchodku z hrubej mzdy, pričom výšku dôchodku ovplyvňuje aj  počet odpracovaných rokov. Do formulára tak stačí zadať svoju hrubú mesačnú mzdu a počet odpracovaných rokov. Následne zistíte, na akú výšku starobného dôchodku budete mať nárok.

Hrubá mzda

Hrubá mzda (brutto) je peňažná odmena za prácu od zamestnávateľa pre zamestnanca, ktorá ešte nie je znížená o odvody (sociálna a zdravotná poisťovňa) a dane. Okrem odvodov a daní sa zamestnancovi z hrubej mzdy môžu strhávať aj exekúcie, príspevky na stravu alebo na doplnkové dôchodkové sporenie. Zamestnanec môže využiť aj daňový bonus, čím sa mu znížia zrážky z hrubej mzdy a zvýši sa čistá mzda.

Starobný dôchodok

Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia, má za cieľ poskytnúť príjem jednotlivcom, keď už nie sú schopní pracovať z dôvodu veku a predstavuje súčasť systému sociálneho zabezpečenia. Má za úlohu pomôcť jednotlivcom udržať adekvátny životný štandard počas ich dôchodku, keď už nie sú aktívne zapojení do pracovného procesu.

Kto má nárok na starobný dôchodok?

Nárok na starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku. Nárok na dávku majú všetci, ktorí dovŕšili aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.

Veková hranica pre nárok na starobný dôchodok je stanovená na 64 rokov pre mužov aj ženy narodených od roku 1966 (vrátane) a neskôr.
Nižší ako všeobecný dôchodkový vek majú ženy, ktoré vychovali aspoň jedno dieťa. Dôchodkový vek sa za každé vychované dieťa znižuje o šesť mesiacov. Ak výchovu dieťaťa nie je možné zohľadniť žene, nárok na zohľadnenie výchovy dieťaťa a znížený dôchodkový vek vzniká mužovi, ktorý dieťa vychoval.

Skoršie dovŕšenie dôchodkového veku môžu získať tí, ktorí pracovali vo zvýhodnenej pracovnej kategórii – zachováva sa nárok na znížený dôchodkový vek po odpracovaní stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I. alebo II. kategórii funkcií.

Predčasný starobný dôchodok

Ide o dôchodcovskú dávku, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia skôr ako poistenec dovŕši svoj dôchodkový vek. Dávka je určená najmä tým, ktorí sú tesne pred dovŕšením dôchodcovského veku a prišli o prácu alebo si dlhodobo nevedia nájsť prácu.

Podmienky pre dosiahnutie nároku na predčasný starobný dôchodok sú:
15 rokov dôchodkového poistenia
dosiahnutie najmenej 40 odpracovaných rokov alebo chýbajú najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku
suma predčasného dôchodku je vyššia ako 1,6 násobok sumy životného minima

Prečítajte si tiež:
28.2.2024 Marián Búlik

Prieskum: Len málo Slovákov vie o zmenách v druhom pilieri

Sporitelia v druhom pilieri v týchto dňoch dostávajú výpisy svojho dôchodkového sporenia za rok 2023. Keďže akciovým a najmä indexovým ...

18.2.2024 Redakcia FinReport

Máme šancu dožiť sa 80 a viac rokov, no v starobe nám hrozí chudoba

Priemerná dĺžka života na Slovensku za posledné štvrťstoročie vzrástla o sedem rokov a naďalej sa zvyšuje. Dnešní mladí ľudia tak ...

16.2.2024 Roland Régely

Ako ovplyvní zníženie odvodov do druhého piliera budúce dôchodky?

Od 1. januára 2024 došlo k zníženiu sadzby príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Po schválení takzvaného zákona lex konsolidácia ...

31.12.2023 Redakcia FinReport

Tradičný model života sa postupne mení, pribúdajú nové výzvy

Ľudský život je tradične rozdelený na tri fázy – mladosť, prácu a dôchodok. Priemerná dĺžka života na Slovensku však za posledné ...

22.12.2023 Redakcia FinReport

Ako voľné dni zmenili termíny vyplácania dôchodkov

Sviatočné dni na prelome rokov prinášajú viacero zmien do životov bežných občanov. Každého sa týkajú voľné dni a obmedzenia s nimi ...

2.12.2023 Redakcia FinReport

Ženy by investovaním mohli kompenzovať nerovnosti vo výške dôchodkov voči mužom

Investičná platforma Fondee od začiatku roka 2023 zvýšila aktíva vo svojej správe o 30 %. Pôsobí na území troch krajín, pričom ...

29.11.2023 Roland Régely

Podielové fondy budú od januára 2024 zaujímavejšou investíciou

Investori, ktorí bežne nakupujú podielové fondy, môžu od januára 2024 dosiahnuť vyššie výnosy. Po troch rokoch investovania už totiž ...

28.11.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa začne s výplatou 300-eurového príspevku už v piatok 1. decembra 2023

Mimoriadny jednorazový príspevok vo výške 300 eur, ktorý schválili poslanci Národnej rady SR k pôvodnému 13. dôchodku, začne Sociálna ...

20.11.2023 Martin Jamnický

Elektronický účet poistenca je opäť o niečo komplexnejší

Sociálna poisťovňa znovu rozširovala obsah Elektronického účtu poistenca (EÚP). Pribudli v ňom nové funkcionality o úrazových dávkach. ...

24.10.2023 Redakcia FinReport

Prieskum: Chceme ísť skôr do dôchodku, hoci na život bez práce nemáme dosť peňazí

Hoci sa priemerná dĺžka života od roku 1980 zvýšila o sedem rokov na súčasných 77 rokov, Slováci chcú ísť do dôchodku už ako ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay