Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Kalkulačka sirotského dôchodku

Chcete zistiť na akú výšku sirotského dôchodku máte nárok? Stačí zadať výšku dôchodku zosnulého alebo výšku invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok. FinReport vám vypočíta maximálnu výšku sirotského dôchodku.

Sirotský dôchodok

Sirotský dôchodok je dôchodková dávka poskytovaná zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku.

Sirotský dôchodok patrí medzi takzvané pozostalostné dôchodky. Jeho účelom je zabezpečiť sirote príjem v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa. Ak zomreli obaja rodičia či osvojitelia, Sociálna poisťovňa (po splnení určitých podmienok) môže vyplácať dve dôchodkové dávky za každého rodiča či osvojiteľa zvlášť.

Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, ak rodič alebo osvojiteľ:
- bol ku dňu smrti poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku alebo
- ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, alebo
- ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo
- zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

V prípade, že bolo dieťa v pestúnskej starostlivosti, nevzniká mu po zomretom pestúnovi nárok na sirotský dôchodok.

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay