Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Dnes (19. apríla) je svetový deň investičných fondov. Ako sa im darí na Slovensku?

Eva Sadovská Investovanie Poslať

Práve 19. apríla sa narodil Abraham van Ketwich, ktorý v roku 1774 založil historicky prvý investičný fond. Investovanie do fondov je populárne aj u Slovákov. Aktíva podielových fondov na Slovensku ku koncu minulého roku dosiahli objem 9,7 miliardy eur, čo je 2,1-násobne viac ako pred 10 rokmi. V našom texte sme sa pozreli na to, prečo sú medzi Slovákmi podielové fondy populárne, do ktorých fondov investujú najviac a aké výnosy im za posledné roky priniesli.

Svetový deň investičných fondov

Foto: AdobeStock

Na Slovensku máme za sebou dva roky prudko rastúcich cien tovarov a služieb. Priemerná úroveň inflácie sa vyšplhala v roku 2022 až na 12,8 % a v roku 2023 na 10,5 %. Aj v súvislosti s rekordne vysokou infláciou sa intenzívne hovorilo o investovaní ako o prevencii pred stratou hodnoty úspor.

Viac ako dvojnásobný nárast

Najznámejším typom investičných fondov sú podielové fondy. Investovanie do takýchto fondov prebieha prostredníctvom správcovských spoločností. Národná banka Slovenska (NBS) delí podielové fondy podľa investičnej stratégie na dlhopisové, akciové, zmiešané, realitné a ostatné fondy.

K 31. decembru 2023 predstavovali aktíva investičných podielových fondov objem 9,744 miliardy eur. Za posledných desať rokov prišlo k výraznému nárastu týchto aktív, a to až 2,1-násobne. K nárastu objemu aktív podielových fondov prišlo aj medziročne, a to o 6,9 %, kvôli nárastu hodnoty akciových, realitných a dlhopisových fondov.

86954

Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov mali ku koncu minulého roku zmiešané fondy (39,7 %). Druhými najzastúpenejšími fondmi s podielom 26,3 %realitné fondy. Nasledujú akciové fondy s podielom 21,2 %. Dlhopisové fondy tvorili z celkových aktív investičných fondov 12,5 %. Ostatné fondy vykázali ku koncu decembra 2023 podiel 0,3 %.

Svetový deň investičných fondov

Dňa 19. apríla 1743 sa narodil Abraham van Ketwich, ktorý je považovaný za zakladateľa investičných fondov. V roku 1774 totiž založil prvý investičný fond „Eendragt maakt Magt“ (V spojení je sila – Union is Strength). Určený bol pre občanov so skromnejšími finančnými prostriedkami. Tento uzavretý podielový fond investoval do dlhopisov vlád a bánk a poskytoval pôžičky plantážam v západnej Indii. Odvtedy, pochopiteľne, kolektívne investovanie prešlo významnými zmenami najmä v súvislosti s legislatívnym rámcom či rôznorodosťou jednotlivých typov fondov.

Ktoré fondy majú najvyššiu výnosnosť?

Priemerný investor, ktorý má zainvestované svoje finančné prostriedky v podielových
fondoch
na Slovensku, dosiahol od začiatku roka 2017 do konca roka 2023 kumulovaný výnos 20,4 %. Zjednodušene povedané, 10-tisíc eur zainvestovaných v úvode roka 2017 malo na konci vlaňajšieho roka hodnotu 12,04-tisíc eur.

Hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor „vyhral“, na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 40,9 %. Vyplynulo to z indexu slovenského investora (ISI100). Ten je tvorený stovkou najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS).

94097

Počas analyzovaného obdobia, teda za sedem rokov, bola výnosnosť podielových fondov a hodnota indexu negatívne ovplyvnená najmä pandémiou koronavírusu, vojnovým konfliktom na Ukrajine a energetickou krízou počas roka 2022.

Index tak z hodnoty 108,2 (k Q4 2019) poklesol na 99,8 (k Q1 2020). Nasledoval jeho postupný nárast až na úroveň 121,1 (k Q4 2021). Agresia na Ukrajine a energetická kríza ho však následne „zrazili“ na úroveň 109,3 (k Q3 2022). V ďalších kvartáloch zaznamenal postupný nárast až na aktuálnu úroveň 120,4 (k 4Q 2023), ktorou sa priblížil k spomínanému maximu z roku 2021.

Najvyššiu výnosnosť (za analyzovaných sedem rokov) dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom na úrovni 60,6 %. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 29,7 %. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 9,1 %, fondy krátkodobých investícií kumulovaný výnos 4,5 %. Dlhopisové fondy vykázali stratu.

85892

Ako ovplyvnili vojnová agresia na Ukrajine a energetická kríza výnosnosť jednotlivých typov fondov? Takmer vo všetkých fondoch sa od začiatku roka 2022 výnosnosť (hodnota indexu) znížila. Výnimkou boli predovšetkým realitné fondy, ktoré za toto obdobie (od konca roku 2021 do konca roku 2023) zhodnotili a dosiahli výnos na úrovni 8,3 %.

Patria investičné fondy stále do portfólií?

Investovaním do podielových fondov chcú investori profitovať z rastu trhovej hodnoty ich podielu a z budúcich výnosov fondu, a to prostredníctvom investovania do odvetvia, ktorému veria a na vývoji ktorého sa chcú podieľať.

78185

Portfólio každého investora by malo byť tvorené individuálne. Vhodne diverzifikované portfólio by toto aktívum malo určite obsahovať. Ak si dnes niekto vyberá investičný fond, tak by sa mal rozhodovať na základe podkladového aktíva, sektora, stratégie fondu, investičného horizontu, správcovskej spoločnosti, ale i na základe výšky poplatkov či zadlženosti fondu“, zhodnotil investovanie do fondov Michal Kasana z investičnej skupiny WOOD & Company. 

Vytváranie kvalitného investičného portfólia je pritom podľa neho postupný proces, počas ktorého sa musí s investorom vzájomne spoznať, a ten pred prvou investíciou musí mať všetky dôležité informácie.

„Pozitívom je, že investorom pri rozhodovaní môžu pomáhať skúsení odborníci, ktorí im dokážu vybrať fond takpovediac na mieru, zohľadňujúc ich preferencie, vzťah k riziku či investičný horizont. Mali by vedieť, v akej životnej situácii sa investor nachádza, aké sú jeho potreby, aké má ešte iné investície. Osobný prístup je alfou a omegou našej práce. Fondy sú výborným nástrojom, ako diverzifikovať investičné portfólio a zvýšiť jeho výnosnosť. Súčasťou portfólia by mali byť aj akcie, projektové investície, a ja odporúčam aj alternatívne investície, ako napríklad blockchain. Zvyčajne odporúčam nechať si približne 10 – 15 % portfólia ako cash,“ dopĺňa M. Kasana. 

ETF – novodobá alternatíva ku klasickým fondom

ETF (Exchange Traded Fund) označuje takzvaný burzovo obchodovateľný fond. Ide o druh cenného papiera, ktorý sleduje, respektíve kopíruje, vývoj určitého indexu, komodity alebo iného podkladového aktíva. S ETF sa tak na rozdiel od otvorených podielových fondov bežne obchoduje na burze, rovnako ako v prípade klasických akcií. Cena burzovo obchodovateľného fondu tak v priebehu (obchodného) dňa kolíše a v prípade dostatočnej likvidity je možné ETF okamžite kúpiť alebo predať za aktuálnu trhovú cenu. Okrem flexibility sa vyznačujú aj nízkymi poplatkami a sú vhodné aj pre drobných a menej skúsených investorov.

Realitné fondy získavajú na popularite

Realitné fondy práve vďaka stabilite výnosov považujú odborníci za takzvanú investičnú kotvu portfólia. Investori si cez ne kupujú podiely v administratívnych budovách, nákupných centrách či logistických parkoch a de facto sa stávajú ich spoluvlastníkmi.

Takéto investovanie sa vyznačuje výnosmi pochádzajúcimi z nájmov a z nárastu trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Podľa bonity a skúseností investora sú realitné fondy určené pre retailových alebo kvalifikovaných investorov. V prípade fondov kvalifikovaných investorov majú ich správcovia viac flexibility, čo im umožňuje dosahovať vyššie výnosy. Niektoré realitné fondy kvalifikovaných investorov preto dosahujú výnosy viac ako 8 % ročne.

6 R zodpovedného investovania

  • Rezerva: Skôr ako sa pustíte do investovania, uistite sa, že máte dostatočnú finančnú rezervu pre prípad nečakanej udalosti (strata zamestnania alebo dlhšia choroba).
    Odporúča sa ju mať vo výške aspoň 6-násobku zvyčajných mesačných výdavkov.
  • Rozhodnutie: Rozhodujte sa zodpovedne. Ešte pred výberom vhodného investičného produktu zvážte, akú veľkú sumu si môžete dovoliť investovať, aký je cieľ investície, očakávaný výnos, ale aj časový úsek, počas ktorého ste ochotní si na výnos počkať.  
  • Riziko: Spoznajte, aký máte vzťah k riziku, respektíve ako veľmi ste ochotní riskovať. Pri investovaní musíte počítať aj s možnosťou, že nezískate predpokladaný výnos, ale môžete o časť investovanej sumy aj prísť.
  • Rozumiem: Investovať by ste mali do takých produktov, ktorým rozumiete a máte o nich dostatok informácií.
  • Rôznorodosť: Nikdy nestavte iba na jednu kartu a svoje finančné prostriedky investujte rôznorodo. Hovorí sa tomu diverzifikácia rizika alebo investičných možností.
  • Rada: Vždy sa poraďte s profesionálmi – licencovanými odborníkmi v oblasti investovania s dlhoročnými skúsenosťami. Nedôverujte prehnaným sľubom, abstraktným projektom a „vzdušným zámkom“. Pamätajte, že s výškou sľubovaného výnosu z investície rastie aj riziko, že sa tento výnos nedosiahne.
logo
Prečítajte si tiež:
19.5.2024 Redakcia FinReport

Slováci radi nakupujú tam, kde ponúkajú zľavy, a takmer každý má aspoň jednu vernostnú kartu

Slováci sú známi tým, že radi šetria. Až tri štvrtiny obyvateľov Slovenska uprednostňujú nakupovanie v obchodoch, v ktorých majú k ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Slovenské e-shopy čakajú silný rok, tržby im vzrástli o 7 %

Tento rok by pre e-shopy mohol byť úspešnejší ako ten minuloročný. V prvom štvrťroku tohto roku dosiahli v porovnaní s prvým štvrťrokom ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Stredoškoláci hospodária s vlastnými peniazmi, dvaja z troch si sami zarábajú

Deväť z desiatich slovenských stredoškolákov (90 %) pravidelne na mesačnej báze hospodári s vlastnými peniazmi. Tieto finančné prostriedky ...

17.5.2024 Robert Juriš

Anketa: Tretí najdôležitejší kanál predaja poistných produktov je telesales

Sprostredkovanie poistenia už dlhšie nestojí len na osobnej ponuke a fyzickej komunikácii. Tento predajný kanál dopĺňajú aj ďalšie dva v ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Ceny oboch druhov benzínov aj motorovej nafty konečne výraznejšie klesli

Ceny oboch druhov benzínov predávaných na Slovensku, ako aj motorovej nafty, počas uplynulého týždňa klesli. V porovnaní s predchádzajúcim ...

17.5.2024 Eva Sadovská

Rumunsko „valcuje“ EÚ ekonomicky aj vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie

Rumunsko už niekoľko rokov nie je na chvoste EÚ. Za posledné roky sa jeho ekonomika posunula z pozície „chudobného príbuzného“ výrazne ...

16.5.2024 Robert Juriš

Za prvé štyri mesiace tohto roka pribudlo v druhom pilieri viac ako 58-tisíc sporiteľov

Druhý dôchodkový pilier sa rozrastá. Ani znevýhodnenie podmienok sporenia znížením percenta finančných príspevkov neodradilo tisíce ...

13.5.2024 Robert Juriš

Čo to znamená, keď vláda povie, že chce vydávať štátne dlhopisy pre bežných občanov

Predseda vlády Robert Fico nedávno prišiel s nápadom vydávať štátne dlhopisy pre občanov, vďaka čomu by získal prostriedky na ...

10.5.2024 Redakcia FinReport

Apríl na trhoch: Akciová rely s kladnými mesačnými výnosmi sa skončila

Päťmesačná akciová rely s kladnými mesačnými výnosmi sa skončila. V apríli 2024 globálna hodnota akcií klesla o 3,9 %. Pravdepodobnou ...

2.5.2024 Martin Jamnický

Aukcia: Zbierku mincí vydražili za 6,25 milióna eur, najdrahší 10-dukát z nej za 780-tisíc eur

Celoživotná zbierka mincí významného zberateľa MUDr. Václava Brunu bola vydražená za viac ako 6,25 milióna eur. Numizmatická zbierka, ...

30.4.2024 Redakcia FinReport

V roku 2023 vstúpilo do druhého piliera rekordných takmer 95-tisíc ľudí

Druhému pilieru, ako príprave financií na dôchodok, sa darí. Napriek tohtoročnému zníženiu príspevkov si v ňom sporí takmer 1,9 milióna ...

25.4.2024 Martin Jamnický

Investori začali dávať prednosť ETF fondom pred podielovými fondmi

Slováci zmenili preferencie pri investovaní. Potvrdzuje to nová štatistika Preferencie Slovákov pri investičných rozhodnutiach prechádzajú ...

24.4.2024 Martin Jamnický

Pri investovaní si dávajte pozor na neuveriteľne výhodné ponuky aj na falošné garancie

Investičné podvody najčastejšie cielia na finančne menej zdatných občanov. Ich najčastejším príznakom je snaha o rýchle a extrémne ...

23.4.2024 Martin Jamnický

Do dražby smeruje unikátna zbierka mincí, jej hodnota môže prekonať 5 miliónov eur

Zberatelia aj investori by mali zbystriť pozornosť. Do dražby putuje celoživotná zbierka významného zberateľa MUDr. Václava Brunu. ...

18.4.2024 Redakcia FinReport

Spoločnosti Amundi US a Victory Capital sa zlúčia

Spoločnosti Amundi a Victory Capital podpísali Memorandum o porozumení, na základe ktorého sa Amundi US stane strategickým akcionárom vo ...

17.4.2024 Redakcia FinReport

NBS vydáva striebornú desaťeurovku s motívom holokaustu

Národná banka Slovenska vydáva novú striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur. Motívom tejto desaťeurovky je holokaust, ...

17.4.2024 Redakcia FinReport

Trh s kanabisom mal problémy a bol v strate, no v tomto roku narástol už o 22,4 %

Akcie kanabisu sa opäť dostávajú do centra pozornosti. Kým v niekoľkých predchádzajúcich rokoch vrátane toho minulého boli v mínuse, v ...

16.4.2024 Zuzana Fryč

Konzervatívne investície prinášajú zaujímavú alternatívu k bankovým vkladom

Konzervatívne investičné produkty začínajú byť opäť zaujímavé z pohľadu zhodnotenia v krátkom časovom horizonte. Kým pred dvomi rokmi ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay