Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Kalkulačka vdovského dôchodku

Chcete zistiť, na akú výšku vdovského alebo vdoveckého dôchodku máte nárok? Do formulára zadajte výšku dôchodku zosnulého alebo výšku invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok a kalkulačka FinReportu vám poskytne informáciu, aký nárok máte na výšku celého vdovského alebo vdoveckého dôchodku a aký máte nárok na výšku vdovského alebo vdoveckého dôchodku, ak sa kráti z dôvodu súbehu.

Vdovský dôchodok

Vdovský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je poskytovaná zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Ide o pravidelnú mesačnú finančnú dávku. Nárok si môžete uplatniť len v prípade, že ste s partnerom mali uzavreté manželstvo.

Nárok nie je ovplyvňovaný dĺžkou trvania manželského zväzku, neskúma sa spoločné žitie manželov ani či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu. Nárok na vdovský dôchodok vám nevzniká, ak ste sa so zomretým manželom rozviedli či ste so zomretým mužom žili ako družka, a to i v prípade dlhého spolužitia a spoločných detí. Avšak, vaše deti si môžu uplatniť nárok na sirotský dôchodok.

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay