Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Kalkulačka tehotenskej dávky

Zaujíma vás výška vašej tehotenskej dávky pre rok 2024? Vypočítať si ju môžete pomocou kalkulačky portálu FinReport. Do formulára uveďte vašu hrubú mesačnú mzdu.

Hrubá mzda

Hrubá mzda (brutto) je peňažná odmena za prácu od zamestnávateľa pre zamestnanca, ktorá ešte nie je znížená o odvody (sociálna a zdravotná poisťovňa) a dane. Okrem odvodov a daní sa zamestnancovi z hrubej mzdy môžu strhávať aj exekúcie, príspevky na stravu alebo na doplnkové dôchodkové sporenie. Zamestnanec môže využiť aj daňový bonus, čím sa mu znížia zrážky z hrubej mzdy a zvýši sa čistá mzda.

Nárok na tehotenskú dávku v roku 2024

Nárok na tehotenskú dávku majú tehotné ženy od 13. týždňa tehotenstva. Tehotenskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa. Tehotenské sa poskytuje iba žene nemocensky poistenej v Sociálnej poisťovni.

Nárok na túto dávku máte ak ste:

  • zamestnankyňa,
  • povinne nemocensky poistená samostatne zárobková činná osoba (SZČO)
  • dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO)
  • poistenka, ktorej vznikol nárok na tehotenskú dávku po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote,
  • poistenka, ktorá má prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo čerpania rodičovského príspevku

Vybavenie tehotenskej dávky

  1. Ako prvý krok je návšteva vášho gynekológa pri prehliadke na začiatku II. trimestra. Lekár vystaví a potvrdí žiadosť o tehotenské.
  2. Na druhej strane žiadosti nájdete "Vyhlásenie poistenky", ktoré musíte podpísať.
  3. Odošlete žiadosť buď elektronicky cez formulár na stránke Sociálnej poisťovne, alebo v papierovej forme na pobočke Sociálnej poisťovne.

Výška tehotenskej dávky v roku 2024

Pre rok 2024 je stanovená minimálna tehotenská dávka vo výške 257,30 eur (v mesiaci, ktorý má 30 dní) alebo 265,90 eur (v mesiaci, ktorý má 31 dní). V roku 2024 je maximálna denná suma tehotenskej dávky 12,86 eur. Mesačne môže tehotná žena získať najviac 385,90 eur (v mesiaci, ktorý má 30 dní), respektíve 398,80 eur (v mesiaci, ktorý má 31 dní). Tehotenskú dávku môže žena poberať až do pôrodu.

Výpočet tehotenskej dávky pre rok 2024

Tehotenská dávka sa vypočítava z vymeriavacieho základu. Výška tehotenského predstavuje 15% denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) alebo úhrnu DVZ/PDVZ (ak sa dávka poskytuje z viacerých nemocenských poistení) s tým, že výška nesmie byť nižšia ako 10% maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu podľa § 55 ods.2.

Tehotenskú dávku, o ktorú môžu tehotné požiadať od 13. týždňa tehotenstva, respektíve 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu.

Na výpočet výšky tehotenskej dávky v roku 2024 môžete využiť kalkulačku portálu FinReport. Stačí zadať výšku vašej hrubej mzdy.

Prečítajte si tiež:

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay