Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Mzdová kalkulačka

Čo je hrubá mzda

Hrubá mzda (brutto) je peňažná odmena za prácu od zamestnávateľa pre zamestnanca, ktorá ešte nie je znížená o odvody a dane, ktoré platí zamestnanec.

Čo je čistá mzda

Čistá mzda (netto) je peňažná odmena za prácu, znížená o odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a preddavku na daň. Na čistú mzdu má však ďalej vplyv aj výška daňového bonusu (čistú mzdu zvyšuje) či iné špecifické zrážky, napríklad zrážky na stravné, doplnkové dôchodkové sporenie, či dokonca aj exekúcie a podobne.

Čo je cena práce (superhrubá mzda)

Cenu práce tvorí hrubá mzda a všetky odvody, ktoré musí zamestnávateľ z tejto hrubej mzdy zaplatiť.

Čo je nezdaniteľná časť na zamestnanca?

Ak si chce zamestnanec uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne, môže si ju uplatniť v jednom mesiaci iba u jedného zamestnávateľa (ak má viacerých zamestnávateľov súčasne).

Uplatnenie daňového bonusu na dieťa

Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, má byť: a) 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku alebo b) 140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku Zároveň však nárok na daňový bonus bude možné uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov – a to v závislosti od počtu vyživovaných detí.
Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay