Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Mzdová kalkulačka

Mzdová kalkulačka vám pomôže vypočítať čistú mzdu, superhrubú mzdu a taktiež získať podrobnejšie informácie o poistení, daniach a odvodoch, ktoré platíte z vášho príjmu. Do kalkulačky je potrebné zadať výšku hrubej mzdy a počet detí, na ktoré si uplatňujete daňový bonus.

Hrubá mzda

Hrubá mzda (brutto) je peňažná odmena za prácu od zamestnávateľa pre zamestnanca, ktorá ešte nie je znížená o odvody (sociálna a zdravotná poisťovňa) a dane. Okrem odvodov a daní sa zamestnancovi z hrubej mzdy môžu strhávať aj exekúcie, príspevky na stravu alebo na doplnkové dôchodkové sporenie. Zamestnanec môže využiť aj daňový bonus, čím sa mu znížia zrážky z hrubej mzdy a zvýši sa čistá mzda.

Cena práce (superhrubá mzda)

Cena práce, nazývaná aj superhrubá mzda, predstavuje celkové náklady zamestnávateľa na zamestnanca. Je to súčet hrubej mzdy zamestnanca a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré musí zamestnávateľ zaňho odviesť.
Inými slovami, superhrubá mzda vyjadruje, koľko peňazí zamestnávateľa reálne stojí zamestnanie jedného človeka.

Výpočet čistej mzdy

Čistá mzda (netto) je peňažná odmena za prácu, znížená o odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a preddavku na daň. Na čistú mzdu má však ďalej vplyv aj výška daňového bonusu (čistú mzdu zvyšuje) či iné špecifické zrážky, napríklad zrážky na stravné, doplnkové dôchodkové sporenie, či dokonca aj exekúcie a podobne.

Aby ste zistili vašu čistú mzdu v roku 2024, potrebujete poznať vašu hrubú mzdu, počet detí, uplatňovanie daňových bonusov.

Výpočet prebieha v nasledovných krokoch:

 1. Výpočet odvodov
  Od hrubej mzdy sa odčíta sociálne a zdravotné poistenie vo výške 13,4%.

 2. Výpočet daňového základu
  Od hrubej mzdy sa odpočítajú odvody a nezdaniteľná časť základu dane (závisí od počtu detí a daňových bonusov).

 3. Výpočet dane z príjmu
  Daňový základ sa vynásobí sadzbou dane z príjmu (19% v roku 2024).

 4. Výpočet čistej mzdy
  Od daňového základu sa odpočíta daň z príjmu.
  čistá mzda = Hrubá mzda - odvody - daň

Výpočet čistej mzdy 2024

V roku 2024 nastali v porovnaní s rokom 2023 nasledovné zmeny ovplyvňujúce výpočet čistej mzdy:

1. Nárast hrubej minimálnej mzdy

Minimálna hrubá mzda sa od 1. januára 2024 zvýšila z 700 eur na 750 eur. To ovplyvní čistú mzdu najmä nízkopríjmových zamestnancov.

2. Zmena sadzby odvodov na 2. pilier dôchodkového sporenia

Aktuálna sadzba odvodu do 2. piliera dôchodkového sporenia v roku 2024 je 4,00 % z hrubej mzdy zamestnanca.

Táto znížená sadzba platí od 1. januára 2024. V roku 2023 bola sadzba odvodu do 2. piliera 5,50 %.

Výpočet hodinovej mzdy

Hodinová mzda je suma peňazí, ktorú zamestnanec zarobí za jednu odpracovanú hodinu.

Výpočet z hrubej mesačnej mzdy:

Hrubá mesačná mzda / priemerný mesačný počet odpracovaných hodín = hodinová mzda

Dôležité:

 • Pri výpočte hodinovej mzdy je dôležité zohľadniť všetky odpracované hodiny, vrátane nadčasov, nočných prác, sviatkov a víkendov.
 • Hodinová mzda nesmie byť nižšia ako minimálna hodinová mzda stanovená zákonom.
 • Výpočet hodinovej mzdy je len informatívny a nemusí zohľadňovať všetky relevantné faktory, ako napríklad mzdové príplatky, odvody a dane.

Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus na dieťa je mesačná dávka, ktorú si daňovník môže uplatniť vo svojom daňovom priznaní. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, má byť: a) 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku alebo b) 140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku Zároveň však nárok na daňový bonus bude možné uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov – a to v závislosti od počtu vyživovaných detí.

Daňový bonus 2024

V porovnaní s rokom 2023 sa výška daňového bonusu na dieťa nezmenila.

Nárok na daňový bonus na dieťa do 18 rokov veku zostáva aj pre deti, ktoré dovŕšia 18 rokov v priebehu roka 2024. Daňový bonus na dieťa nad 18 rokov veku a študujúce do 25 rokov veku zostáva vo výške 50 eur mesačne.

Ako používať kalkulačku na výpočet mzdy

Do mzdovej kalkulačky stačí zadať výšku vašej hrubej mesačnej mzdy, počet detí do a od 18 rokov, na ktoré si môžete uplatňovať daňový bonus a vybrať si, či si uplatňujete nezdaniteľnú časť na zamestnanca.

Nezdaniteľná časť na zamestnanca

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (ďalej len "NČZD") je odpočítateľná položka, ktorá znižuje základ dane z príjmu fyzickej osoby. Ak si chce zamestnanec uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne, môže si ju uplatniť v jednom mesiaci iba u jedného zamestnávateľa (ak má viacerých zamestnávateľov súčasne).

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2024

Výška NČZD v roku 2024 je 5 646,48 eur ročne (470,54 eur mesačne)

Nárok na NČZD má každý daňovník, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy.

NČZD sa vypočíta ako 21-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. V roku 2024 je životné minimum 268,88 eur mesačne, takže NČZD je 5 646,48 eur ročne.

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 24 952,06 eur (čo predstavuje 92,8-násobok sumy životného minima), NČZD sa určí ako rozdiel medzi sumou 11 884,50 eur (44,2-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka. Ak je táto suma nižšia ako nula, NČZD ročne na daňovníka sa rovná nule.

Prečítajte si tiež:
28.4.2023 Ján Sípos

Európsky parlament chce definitívne odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov

Európsky parlament schválil záväzné pravidlá transparentnosti odmeňovania. Chce vyriešiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov vo ...

7.1.2023 Redakcia FinReport

Viac ako polovica Slovákov nie je spokojná so svojím platom

Až 53 % Slovákov sa netají tým, že nie sú spokojní s výškou svojho platu. Napriek tomu, až 85 % respondentov prieskumu portálu Kariéra.sk ...

5.2.2022 Redakcia FinReport

Allianz – Slovenská poisťovňa získala certifikát rovnosti príležitostí

Allianz – Slovenská poisťovňa sa usiluje všetkým svojim zamestnancom poskytovať rovnaké príležitosti. Vďaka tomu ako prvá spoločnosť ...

25.9.2021 Redakcia FinReport

Spoločnosť Amazon vlani prijala pol milióna nových zamestnancov, teraz by chcela ďalších 125-tisíc

Najbohatší muž sveta Jeff Bezos len pred dvomi mesiacmi odstúpil z čela internetového obchodu Amazon. Spoločnosť zanechal vo výbornej ...

21.9.2021 Roland Régely

Brokeria: Do TOP 10 prenikla takmer ihneď po svojom vzniku a každým rokom rastie

Jeden z najmladších samostatných finančných agentov (SFA) na slovenskom finančnom trhu krátko po svojom štarte prenikol do TOP 10 ...

13.9.2021 Redakcia FinReport

Ubytovacie služby zaznamenali najväčší pokles zamestnanosti, ale aj najväčší nárast miezd

Situácia v oblasti zamestnanosti sa podľa najnovších čísel Štatistického úradu SR mierne zlepšuje. Počas júla 2021 sa zvýšila ...

21.4.2021 Redakcia FinReport

Naše platy dobiehajú tie západoeurópske len veľmi pomaly. Hodinovú mzdu máme trikrát nižšiu ako v Luxembursku

Slovenskí zamestnanci majú v priemere trikrát nižšiu hodinovú mzdu ako zamestnanci v Luxembursku. Za vlaňajšok sme mali ôsmy najnižší ...

2.3.2021 Roland Régely

Dostali ste list z dôchodcovskej spoločnosti a nezdá sa vám výška penzie? Žiadnu paniku, je to len časť dôchodku

Ľudia sporiaci v druhom dôchodkovom pilieri dostali v uplynulých týždňoch nový výpis s odhadovanou výškou dôchodku, a mnohých tieto ...

24.1.2021 Redakcia FinReport

Ako si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za predchádzajúci rok?

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2020 si môžu uplatniť mladí ľudia do 35 rokov, ktorí zodpovedne splácajú úver na ...

6.12.2020 Správy

Máte vyšší plat? Priemerná mzda na Slovensku stúpla, ťahal ju jeden sektor

6.12.2020 (Webnoviny.sk) - Medziročný pokles priemernej hrubej mzdy na Slovensku sa v treťom štvrťroku tohto roka zastavil. Kým v druhom ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay