Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Kalkulačka materskej dávky

Chcete zistiť, aká bude výška vašej materskej? FinReport vám po uvedení vašej hrubej mesačnej mzdy zodpovie na túto otázku rýchlo, prostredníctvom jednoduchej kalkulačky.

Čo je hrubá mzda

Hrubá mzda (brutto) je peňažná odmena za prácu od zamestnávateľa pre zamestnanca, ktorá ešte nie je znížená o odvody a dane, ktoré platí zamestnanec.

Materská dávka v roku 2023

Materská dávka je sociálna nemocenská dávka poskytovaná Sociálnou poisťovňou. Je poskytovaná matke z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa, alebo inému poistencovi z dôvodu starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku. V minulosti sa viackrát menilo percento miery náhrady z hrubej mzdy, v roku 2023 ide o výšku 75% z hrubej mzdy. V roku 2023 predstavuje maximálna materská 59,72 eur na deň. Mesačne vypláca Sociálna poisťovňa materskú dávku maximálne vo výške 1791,70 eur mesačne (v mesiaci, ktorý má 30 dní) alebo vo výške 1851,40 eur (v mesiaci, ktorý má 31 dní). Výška minimálnej materskej dávky nie je určená zákonom o sociálnom poistení. Ak výška materskej dávky nedosahuje ani sumu rodičovského príspevku (412,60 eur), príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny doplatí rozdiel medzi výškou vypočítanej materskej a sumou rodičovského príspevku.
Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay