Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Anketa: Takto pomáha umelá inteligencia finančným spoločnostiam na Slovensku

Robert Juriš Váš názor Poslať

Umelá inteligencia je tu s nami už dlhšie, no v tomto roku sa stala absolútnym technologickým fenoménom. Využíva sa prakticky pri každej činnosti, pri ktorej dokáže nahradiť, alebo prípadne aj vylepšiť činnosť človeka, svet financií nevynímajúc. Obrátili sme sa preto na lídrov z rôznych popredných finančných spoločností, aby sme vám mohli sprostredkovať ich skúsenosti z využívania umelej inteligencie vo finančnej praxi.

riaditelia finančných spoločností

Foto: Respondenti

Šiestim top manažérom sme položili tieto otázky:

1) Využívate služby umelej inteligencie vo svojej spoločnosti? Ak áno, v akých činnostiach je vám nápomocná?

2) Dosiahli ste už vďaka využitiu umelej inteligencie konkrétne výsledky, respektíve aké?

3) Počítate do budúcnosti s ešte intenzívnejším využitím umelej inteligencie vo vašej práci, alebo sa jej používanie bude zmenšovať či úplne zanikne?

Gabriel Ondík, riaditeľ priamej distribúcie UNIQA

1) Umelú inteligenciu využívame predovšetkým v oblastiach zameraných na personalizáciu služieb klientom. Podľa nás by mala byť každá technologická inovácia prospešná v prvom rade pre zákazníka, rozhodne nie sme zástancami inovácií iba pre efekt. Zameranie sa na klienta je jedna z našich kľúčových hodnôt, a preto aj nové technológie vrátane AI nasadzujeme v momente, keď prinášajú lepšiu klientsku skúsenosť.

2) Umelú inteligenciu využívame pri stanovení výšky ceny poistenia alebo pri ponuke konkrétneho poistného produktu, keď prechádzame od nepersonalizovaných ponúk (rovnaké parametre pre celý segment klientov vypočítané na základe pravidiel nastavených človekom) k prediktívnym modelom založených na strojovom učení. Tie už umožňujú oveľa presnejšie cielenie na konkrétny mikrosegment klienta. Z veľkého objemu dát, ktorými disponujeme, vieme odvodiť trendy dôležité pre krytie rizík a spotrebiteľské očakávania. Ich zapojením potom vieme pripraviť spravodlivejšiu cenotvorbu alebo lepšie adresovať ponuky poistných služieb podľa segmentácie kmeňa. Vďaka AI tak dokážeme lepšie predpovedať správanie klienta a odhadnúť jeho potreby. Zvyšujeme tým efektivitu celého procesu, klientovi šetríme čas a poskytneme mu správnu ochranu.

3) Efektivita umelej inteligencie je pri správnom použití naozaj významná, a preto hľadáme cesty k rozšíreniu aj do ďalších oblastí. V digitálnom marketingu aktuálne testujeme využite AI pri tvorbe obsahu so zameraním na SEO. Modely so strojovým učením sú určite využiteľné aj v oblasti hlbšej segmentácie, prioritizácie pracovných úloh v prevádzkových útvaroch, v automatizácii likvidácie poistných udalostí či klientskeho servisu.

Pavol Pitoňák, obchodný riaditeľ a vedúci pobočky poisťovne Generali v SR

1) Neustále implementujeme nové technológie, aplikácie, ale aj systémy, akými je aj umelá inteligencia, ktoré zlepšujú naše služby, urýchľujú riešenie poistných udalostí a skracujú jednotlivé úkony a procesy. Umelá inteligencia u nás pomáhala rozpoznávať a rozdeľovať prichádzajúcu elektronickú korešpondenciu od klientov. Zároveň kontroluje aj prípadné anomálie v listoch klientom. Pokročilé algoritmy využívame aj na analýzu spätnej väzby od klientov s cieľom optimalizovať ich spokojnosť s našimi službami. Aplikujeme ju aj na analýzu klientskeho portfólia, čo nám umožňuje nielen odporučiť najvhodnejšie poistné riešenia pre jednotlivých klientov, ale tiež identifikovať ich špecifické potreby.

2) Uvedomujeme si, že rýchle vyriešenie požiadaviek našich klientov je kľúčom k ich spokojnosti s našimi službami. Preto umelú inteligenciu využívame najmä v oblastiach, ktoré je možné efektívne automatizovať. Týmto spôsobom zároveň odľahčujeme našich zamestnancov od administratívnej práce, čo im umožňuje venovať viac času samotnému klientovi. V oblasti klientskeho portfólia nám pomáha s personalizáciou poistných riešení a služieb, čo nám umožňuje lepšie rozumieť potrebám klientov. Umelá inteligencia nám tak pomáha nielen urýchľovať procesy, ale aj skvalitňovať a zlepšovať naše služby.

3) Vo využívaní umelej inteligencie budeme určite pokračovať. V rámci našej poisťovne máme samostatný tím ľudí, ktorý združuje odborníkov tak na machine learning, ako aj na dátovú vedu a biznis analýzu. Máme tiež zamestnaneckú komunitu, ktorá sa v nástrojoch umelej inteligencie kontinuálne vzdeláva na individuálnej aj skupinovej úrovni a implementuje jednotlivé riešenia naprieč firmou.

Martin Kubík, člen predstavenstva Tatra banky zodpovedný za prevádzku a rozvoj IT

1) Technológiu umelej inteligencie využívame v banke už niekoľko rokov a momentálne je súčasťou mnohých našich produktov a interných procesov. Zákazníci asi najviac poznajú nášho četbota Adama, ktorý nedávno oslavoval štvrté narodeniny, a ktorý využíva na porozumenie a odpovedanie práve umelú inteligenciu. V ďalších oblastiach je to napríklad hlasová a tvárová biometria alebo digitálna bezpečnosť.

2) Ako banka sa snažíme priniesť klientom výnimočnú skúsenosť, a to je aj hlavným cieľom implementácie technológie umelej inteligencie. Už spomínaný četbot Adam obsluhuje desiatky tisíc chatov mesačne, čím robí naše služby dostupnejšími a čiastočne uvoľňuje ruky našim kolegom na kontaktnom centre DIALOG Live, aby sa vedeli venovať špecifickejším požiadavkám klienta. Rovnako hlasová a tvárová biometria umožňujú jednoduché otvorenie účtu alebo načerpanie úveru bez nutnosti navštíviť pobočku. To, čo klient možno priamo nevidí, sú technológie súvisiace s digitálnou bezpečnosťou, ktoré sa pri neustálom náraste útokov stávajú čoraz dôležitejšími.

3) Keďže umelú inteligenciu používa pri práci každý z nás už niekoľko rokov bez toho, aby sme si to uvedomovali, tento trend bude pokračovať a narastať. S veľkou pravdepodobnosťou sa nebude zmenšovať a zánik určite nehrozí. Je však dôležité dbať na zodpovedné využitie v súvislosti s etickými princípmi a hodnotami.

Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko

1) Využitie umelej inteligencie chápeme ako otvárajúce sa nožnice, ktoré rozdelia spoločnosti na tie, ktoré ju úspešne využívajú pre svoj rast, a tie, ktoré to nerobia. V OVB testujeme rôzne aplikácie a hľadáme ich využitie, či už v back office, alebo v obchodných procesoch. Testujeme napríklad spracovanie významu textov v našom internom „Knowledge Base Software“ na báze GPT4 (sumarizácia dlhých dokumentov, porovnávanie zmien medzi verziami dokumentov a podobne). Takisto pracujeme s Algolia NeuralSearch™ – vyhľadávaním na základe porozumenia hľadaného významu. Využívame aj generovanie videa prezentovaného avatarom pre vyššiu efektivitu mítingov (Synthesia) a technológie, ako ChatGPT Code interpreter pri programovaní nových aplikácií.

2) Umelú inteligenciu využívame najmä na operatívnej úrovni oddelení marketingu, komunikácie, CRM a informačných technológií. Pripravujeme však viaceré riešenia pre obchodnú sieť, ako aj centrálu spoločnosti OVB.

3) V OVB máme veľmi obozretný prístup z pohľadu možných rizík, ale ako líder trhu vidíme veľa príležitostí, ktoré chceme využiť ako prví.

Jozef Koma, člen predstavenstva a riaditeľ Union zdravotnej poisťovne

V Unione pozitívne vnímame rastúci trend zapájania umelej inteligencie, ktorá môže zefektívniť niektoré procesy aj našej prevádzky. Prínos umelej inteligencie vnímame v zmysle ušetrenia ľudských zdrojov, pri implementácii však existuje viacero obmedzení, ktoré nemožno ignorovať.

V minulosti sme úspešne testovali zapojenie umelej inteligencie do revíznych činností a dátovej analýzy v Union zdravotnej poisťovni. V roku 2021 náš tím dátových analytikov a revíznych lekárov vyhral hackaton, ktorý sa konal pod záštitou Európskej komisie a Ministerstva zdravotníctva SR, a pri ktorom odborníci na revízne činnosti zapojili práve umelú inteligenciu. V Union zdravotnej poisťovni tiež budujeme stratégiu implementácie telemedicíny.

Telemedicína môže aj vďaka umelej inteligencii výrazne prispieť k zlepšeniu kvality života našich poistencov a poisteniek, súvisia s ňou však aj viaceré medicínske a legislatívne výzvy.

Zoltán Čikes, IT riaditeľ spoločnosti FinGO.sk

Jednotlivé tímy vo FinGO.sk už teraz využívajú možnosti umelej inteligencie. Našou snahou však je, aby nešlo len o zaujímavé a pútavé hračky, ale o reálnych pomocníkov v práci. V súčasnosti využívame umelú inteligenciu predovšetkým v rámci nášho marketingu, pri tvorbe online obsahu a v rámci IT vývoja.

Ako prvý si osvojil prácu s umelou inteligenciou online a marketingový tím. S využitím umelej inteligencie tak napríklad vznikli onboardingové videá, ktoré predstavujú maklérom jednotlivé systémy a možnosti. Prostredníctvom umelej inteligencie sa tiež snažíme vylepšiť naše blogy. Ich obsah vytvárajú naďalej naši produktoví odborníci, no vďaka umelej inteligencii vytvárame z vybraných blogov audionahrávky, takže čitatelia si už môžu niektoré naše blogy vypočuť. Využili sme ju aj pri tvorbe našej aktuálnej náborovej kampane, vizuály do nej sme vytvorili práve s použitím nástrojov umelej inteligencie.

V súčasnosti testujeme použitie umelej inteligencie pri vytváraní návrhov textov pre newslettery a mailingy. Pracujeme na tom, aby sme v budúcnosti mohli umelú inteligenciu využívať na jednoduchšie vyhľadávanie aktuálnych informácií a vytváranie odpovedí na najčastejšie otázky sprostredkovateľov. Na dennej báze využíva umelú inteligenciu IT tím, a to pri návrhu systémov, optimalizácii riešení a úpravách zdrojového kódu. Zjednodušuje a zrýchľuje sa tak vývoj a úpravy jednotlivých aplikácií a systémov. Možnosti umelej inteligencie plánujeme využívať aj v budúcnosti.

logo
Prečítajte si tiež:
19.6.2024 Redakcia FinReport

NKÚ odsúhlasil vstup Kooperativy do spoločnosti Universal maklérsky dom

Vstup poisťovne Kooperativa do spoločnosti Universal maklérsky dom sa stal realitou. Obe firmy získali súhlas Protimonopolného úradu SR, ...

31.5.2024 Redakcia FinReport

Protimonopolný úrad SR posudzuje koncentráciu Kooperativy a Universal maklérskeho domu

Protimonopolný úrad SR začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie podnikateľov v oblasti finančného sprostredkovania a ...

30.4.2024 Roland Régely

Zisky najväčších finančných sprostredkovateľov ovplyvnil prepad poskytovania nových hypoték

V rebríčku top desiatky najväčších finančných sprostredkovateľov za rok 2023 došlo k zmenám. Agentom sa síce darilo v predaji ...

12.4.2024 Robert Juriš

Finanční agenti musia zvýšiť minimálny limit svojho poistného krytia o 20 %

Každý samostatný finančný agent aj finančný poradca by mal byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorú môže spôsobiť pri ...

27.3.2024 Roland Régely

Ktorý sprostredkovateľ má najviac podriadených finančných agentov a ktorý si vlani najviac polepšil?

Počet podriadených finančných agentov na Slovensku zrejme čoskoro prekročí hranicu 17-tisíc. Svedčia o tom štatistiky Národnej banky ...

22.3.2024 Zuzana Fryč

Ako sa vyhnúť pokutám pri finančnom sprostredkovaní na diaľku?

Technologický vývoj v posledných rokoch, ako aj viaceré ďalšie udalosti, urýchlili poskytovanie finančných služieb na diaľku. Pri ...

14.3.2024 Robert Juriš

Poisťovňa Kooperativa získala podiel v spoločnosti Universal maklérsky dom

Líder na slovenskom poistnom trhu poisťovňa Kooperativa vlastnícky vstúpila do desiatej najsilnejšej sprostredkovateľskej spoločnosti do ...

29.2.2024 Robert Juriš

Umbrella Group sa spojila s hypotekárnymi špecialistami KAMAPRO a Hypomaklér

Začiatok roka 2024 sa na slovenskom trhu finančného sprostredkovania nesie v znamení spájania síl. Urobili tak hneď tri maklérske ...

8.2.2024 Redakcia FinReport

Slovenská Brokeria začala spolupracovať s českou finančnou skupinou Cyrrus

Samostatný finančný agent Brokeria a česká finančná skupina Cyrrus koncom minulého roka uzavreli dohodu o spolupráci. Slovenská ...

7.12.2023 Zuzana Fryč

Ako sa mení vzdelávanie finančných agentov, aby prinášalo konkurenčnú výhodu

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) nedávno sprístupnila na vzdelávanie a prípravu na odborné skúšky finančných agentov nový ...

5.12.2023 Roland Régely

Finportal: V minulom roku sprostredkoval hypotéky v hodnote 1,2 miliardy eur

Samostatný finančný agent Finportal má za sebou úspešný rok. Firma v roku 2022 zvýšila tržby o 7 % na 38 miliónov eur a udržala si tak ...

30.10.2023 Robert Juriš

Schválili novú reguláciu chrániacu spotrebiteľov uzatvárajúcich finančné zmluvy na diaľku

Rada Európy schválila novú reguláciu chrániacu spotrebiteľov pri uzatváraní zmlúv o finančných službách na diaľku. Je to usmernenie ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay