Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Čomu je lepšie sa vyhnúť počas cestovania, alebo ktoré riziká cestovné poistenie nekryje?

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Niektorí preferujú cestovanie najmä počas leta, pre iných sa stalo súčasťou ich životného štýlu počas celého roka. Súčasťou ciest, a nielen v zahraničí, ale aj po Slovensku, by malo byť cestovné poistenie, ktoré sa u jednotlivých poisťovní líši v rozsahu krytia, množstve pripoistení či vo výlukách, ktoré nie sú poistením kryté. Na čo si teda dať pozor pri uzatváraní cestovného poistenia a čo štandardne nemusí byť poistením kryté?

Aké riziká nekryje cestovné poistenie

Foto: Shutterstock

Liečebné náklady či zodpovednosť za škodu

Základom každého cestovného poistenia je krytie liečebných nákladov a asistenčné služby, pričom ďalšie pripoistenia sú štandardne na rozhodnutí poisteného. V niektorých prípadoch cestovné poistenie v základnom balíku obsahuje aj ďalšie poistné krytia, ako napríklad poistenie zodpovednosti či poistenie pátrania a záchrany, čo však nemusí byť pravidlom.

Pri ceste do zahraničia by si mal preto každý človek sám definovať, aké riziká okrem liečebných nákladov chce mať kryté. Najviac odporúčam zvážiť poistenie poškodenia a straty batožiny a občianskej zodpovednosti za škodu. Hoci napríklad aerolinky majú povinnosť nahradiť stratu batožiny, nie každá tak robí v dostatočnej miere a najmä pri cennejších veciach v batožine stojí za to osobitne si ju poistiť,“ približuje finančný analytik spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

81975

Pred uzatvorením cestovného poistenia je vždy potrebné zvážiť, o aký typ dovolenky ide, či sa v rámci nej chce klient venovať napríklad cyklovýletom, alebo vysokohorskej turistike.

M. Búlik zároveň dodáva, že poistenie zodpovednosti za škodu je absolútna nutnosť, keďže najmä pri poškodení zdravia inej osoby hrozia závratné sumy. Historicky najvyššie škody sú známe zo zrážok na lyžiarskom svahu, no ani pri letných dovolenkách nie je hrozba poškodenia zdravia cudzej osoby vylúčená, a to napríklad pri prenájme cestného či vodného skútra. Ojedinelé nie je ani poškodenie zariadenia v apartmáne, v ktorom sú klienti ubytovaní.

Najviac rizík obsiahne komplexné poistenie

Pri cestách do zahraničia poisťovne klientom odporúčajú uzavrieť vždy komplexné cestovné poistenie, ktoré kryje liečebné náklady za ošetrenie v prípade úrazu či choroby, hospitalizáciu, prípadnú repatriáciu na Slovensko, ako aj úraz, smrť, batožinu, zodpovednosť za škodu a tiež asistenčné služby. „Cestovné poistenie je potrebné uzavrieť ešte na území Slovenska, v opačnom prípade začne poistenie platiť až po uplynutí ochrannej lehoty,“ dodáva špecialistka externej komunikácie Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková.

Adrenalínové športy je potrebné pripoistiť

Tí, ktorí chcú v zahraničí robiť iný ako rekreačný šport, potrebujú navyše krytie rizikových športov, v opačnom prípade totiž nemusia zo strany poisťovne získať žiadne plnenie.

Podľa H. Kanderkovej môže ísť napríklad o bungee jumping, zoskok z lietadla s padákom, potápanie sa do hĺbky viac ako 20 metrov, vodnolyžiarske športy či horolezectvo v nadmorskej výške viac ako 3-tisíc metrov. Netýka sa to však jednorazovo zakúpených jázd rekreačného charakteru v mieste pobytu poisteného, ktoré sú cestovným poistením kryté.

Pozor na rôzne výluky v poistení

Podľa všeobecných poistných podmienok poisťovne obyčajne nekryjú udalosti, ktoré boli spôsobené úmyselne zo strany poisteného alebo z vedomej nedbanlivosti. M. Búlik upozorňuje na to, že poisťovne skúmajú pri poistných udalostiach okrem zrejmého úmyslu aj nedbanlivosť, keďže poistenec má za každých okolností urobiť všetko pre to, aby vzniku škody predišiel.

59023

V rámci častých výluk v poistení ide o vylúčenia škôd spôsobených vojnou či terorizmom. „Cestovné poistenie nekryje škody spôsobené vojnovým či občianskym nepokojom, ak cieľová destinácia bola oficiálnymi štátnymi orgánmi vyhlásená za rizikovú oblasť s odporúčaním necestovať tam,“ uvádza H. Kanderková. Riešením v tomto prípade nie je ani viacnásobné poistenie v rôznych poisťovniach v snahe zvýšiť svoju poistnú ochranu.

M. Búlik pritom dodáva, že táto výluka sa týka aj regiónov označených ako bezpečné, kde sa náhodne vyskytne teroristický akt. Zaujímavosťou je aj výluka škôd spôsobených prenosnou chorobou či prípadne z obavy či hrozby z jej prenosu s výnimkou pandémie alebo epidémie. Poisťovne sa týmto ustanovením chránia pred rizikovým správaním poistených osôb, ktoré vo výraznej miere zvyšuje hrozbu vzniku ochorenia.

„Medzi výluky patria aj škody spôsobené blízkej osobe, čo je logické, keďže medzi príbuznými osobami môže s oveľa väčšou pravdepodobnosťou prísť ku koordinovanému postupu a snahe o podvodné získanie finančného plnenia,“ opisuje analytik.

Poistné plnenie môže skomplikovať alkohol

Opatrnosť sa zíde aj pri konzumácii alkoholu. Na cestách je lepšie sa jej vyhnúť, pretože alkohol v krvi môže byť dôvodom na krátenie alebo odmietnutie vyplatenia finančnej náhrady škody. Podľa M. Búlika nemusí ísť pritom vždy len o riadenie vozidla pod vplyvom alkoholu, ale o akúkoľvek udalosť, kde alkohol v krvi poisteného človeka spôsobí poistnú udalosť, alebo prispeje k jej vzniku napríklad nedostatočnou či spomalenou reakciou na bezprostredné dianie. Podobne je to aj s užívaním drog a návykových látok.

71789

Hovorkyňa Kooperativy Silvia Nosková Illášová tiež upozorňuje, že okrem všeobecných poistných podmienok sa môžu ďalšie výluky objaviť aj v samotnej konkrétnej poistnej zmluve.

Čo ďalej nemusí byť kryté v cestovnom poistení

  • Existujúce choroby, či už chronické, alebo opakujúce sa, ako aj psychické poruchy.
  • Náklady na prenosné pohlavné choroby a vírus HIV.
  • Komplikácie napríklad po 24. týždni tehotenstva.
  • Očkovanie proti cudzokrajným chorobám, ani následky nepodrobenia sa povinnému očkovaniu.
  • Škody na veciach vypožičaných a prenajatých počas pobytu.
  • V rámci tuzemského poistenia je potrebné dávať si pozor aj na škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, peniazoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, ceninách, ktoré nie sú predmetom cestovného poistenia.
  • Poistenie v tomto prípade nemusí kryť ani poškodenie, zničenie, odcudzenie, alebo stratu batožiny, ak ju poistený nechal v dopravnom prostriedku v čase, keď už bol ubytovaný.
  • Škody v dôsledku vedomého porušenia bezpečnostných alebo právnych predpisov alebo usmernení a pokynov Horskej záchrannej služby.

(Zdroj: Kooperativa)

Špecifické je poistenie storna zájazdu

Špecifickou oblasťou v rámci cestovania je poistenie storna zájazdu, ktoré je vhodné uzatvoriť aspoň dva týždne pred odchodom na zájazd. „Dôvodom je fakt, že na viaceré riziká v tomto pripoistení sa vzťahuje čakacia lehota do 14 dní. Niektoré poisťovne však umožňujú uzavrieť poistenie storna iba v deň kúpy zájazdu či leteniek alebo maximálne do dvoch pracovných dní po tomto dátume, a neskoršia kúpa tohto poistenia v nich nie je možná,“ upozorňuje M. Búlik.

71635

V tomto prípade je preto vhodné si dopredu zistiť podmienky storna a zvážiť, či stojí za to riskovať stratu financií investovaných do zájazdu, alebo sa včas poistiť. Zároveň je dôležité pozrieť si detailne podmienky, za akých poisťovňa uhrádza plnenie v tomto prípade. Nenastúpenie na zájazd kvôli obave napríklad z ochorenia alebo nákazy v danej krajine totiž nie je dostatočným dôvodom na poistné plnenie, čo podľa M. Búlika neplatilo ani počas pandémie koronavírusu a neplatí ani v súčasnosti.

logo
Prečítajte si tiež:
19.5.2024 Redakcia FinReport

Slováci radi nakupujú tam, kde ponúkajú zľavy, a takmer každý má aspoň jednu vernostnú kartu

Slováci sú známi tým, že radi šetria. Až tri štvrtiny obyvateľov Slovenska uprednostňujú nakupovanie v obchodoch, v ktorých majú k ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Slovenské e-shopy čakajú silný rok, tržby im vzrástli o 7 %

Tento rok by pre e-shopy mohol byť úspešnejší ako ten minuloročný. V prvom štvrťroku tohto roku dosiahli v porovnaní s prvým štvrťrokom ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Stredoškoláci hospodária s vlastnými peniazmi, dvaja z troch si sami zarábajú

Deväť z desiatich slovenských stredoškolákov (90 %) pravidelne na mesačnej báze hospodári s vlastnými peniazmi. Tieto finančné prostriedky ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Aj dobrovoľní hasiči už majú vlastné poistenie zodpovednosti za škodu

Na Slovensku je evidovaných približne 80-tisíc dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za ...

17.5.2024 Robert Juriš

Anketa: Tretí najdôležitejší kanál predaja poistných produktov je telesales

Sprostredkovanie poistenia už dlhšie nestojí len na osobnej ponuke a fyzickej komunikácii. Tento predajný kanál dopĺňajú aj ďalšie dva v ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Ceny oboch druhov benzínov aj motorovej nafty konečne výraznejšie klesli

Ceny oboch druhov benzínov predávaných na Slovensku, ako aj motorovej nafty, počas uplynulého týždňa klesli. V porovnaní s predchádzajúcim ...

17.5.2024 Eva Sadovská

Rumunsko „valcuje“ EÚ ekonomicky aj vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie

Rumunsko už niekoľko rokov nie je na chvoste EÚ. Za posledné roky sa jeho ekonomika posunula z pozície „chudobného príbuzného“ výrazne ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Staronovou prezidentkou Európskej banky pre obnovu a rozvoj je Odile Renaudová-Bassová

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) oznámila, že jej šéfkou aj naďalej bude Francúzka Odile Renaudová-Bassová. Opätovne zvolená do ...

16.5.2024 Mário Špilberger

Poistenie na hory vám dokáže ušetriť stovky a možno aj desaťtisíce eur

Jednodňové poistenie turistu vyjde aj menej ako na jedno euro, no pokryje náklady horskej záchrannej služby nad rámec verejného zdravotného ...

16.5.2024 Redakcia FinReport

Skupina J&T dosiahla vlani rekordný zisk 278,7 milióna eur

Bankový holding J&T FINANCE GROUP SE uzavrel minulý rok s historicky najvyšším čistým ziskom v celkovej výške 278,7 milióna eur. V ...

16.5.2024 Martin Jamnický

Zdravotné poisťovne v prvom štvrťroku 2024 zaznamenali stratu 23,2 milióna eur

Hoci zdravotné poisťovne vlani vygenerovali zisk, z ktorého dokázali vyplatiť svojim akcionárom aj dividendy, v prvom štvrťroku tohto roku sa ...

15.5.2024 Redakcia FinReport

Poisťovatelia sa čoraz viac zameriavajú na kryptotrh a poisťovanie kryptopodvodov

Globálny poisťovací priemysel obracia svoju pozornosť na nové riziká, ktoré v súčasnosti predstavujú najmä kryptomeny a digitálne ...

15.5.2024 Martin Jamnický

Slovenská sporiteľňa: Niektoré služby budú drahšie

Banky priebežne upravujú cenníky svojich služieb podľa toho, ako to vyhovuje ich cenovej politike a stratégii. Slovenská sporiteľňa sa ...

14.5.2024 Zuzana Fryč

Poisťovne: Okrem poistenia ponúkajú aj úvery, investovanie či dôchodkové sporenie

Časy, keď poisťovne ponúkali výhradne len rôzne možnosti poistenia, sú minulosťou. Okrem nich totiž niektoré rozširujú svoju ponuku o ...

10.5.2024 Mário Špilberger

Hypotéku na mobilný dom nedostanete, na montovaný však áno

Kto by netúžil mať domček blízko prírody? Kým lacnejší mobilný dom zoženiete aj za 15-tisíc eur, luxusnejšie varianty, často aj ...

10.5.2024 Redakcia FinReport

ČSOB nahradí štyri balíky služieb dvomi novými účtami

Banka končí s predajom niektorých svojich balíkových služieb. Ich obsah, teda účty Pohoda, FUN a Sloník, zostávajú aj naďalej v ...

9.5.2024 Robert Juriš

Niektoré banky úrokové sadzby hypoték zvyšujú, iné ich znižujú. Trend do budúcnosti je nejasný

Úrokové sadzby bánk sa začínajú hýbať. Na prelome apríla a mája 2024 upravovali podmienky svojich hypoték hneď tri banky pôsobiace na ...

6.5.2024 Redakcia FinReport

Zdravotné poisťovne vyplatili dividendy akcionárom, hoci v tomto roku očakávajú stratu

Zdravotná poisťovňa Dôvera vyplatila svojim akcionárom dividendy vo výške takmer 20 miliónov eur a zdravotná poisťovňa Union vo výške ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay