Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Osobný bankrot

Osobný bankrot je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže oddlžiť od svojich dlhov. Oddlženie je možné dvoma spôsobmi –konkurzom alebo splátkovým kalendárom.[1]
Obsah

Aký je rozdiel medzi konkurzom a splátkovým kalendárom 

Konkurz – je najčastejšou formou oddlženia. Dlžník sa pri nej zbavuje svojich dlhov, no prichádza o všetok svoj majetok (ak nejaký má).  Na vyhlásenie konkurzu nie je podmienkou, aby dlžník mal majetok alebo nejaký príjem.[2]

 

Splátkový kalendár – dlžník si zachová svoj majetok (ak nejaký má), ale spláca svoje dlhy podľa určeného splátkového kalendára. Podmienkou je, aby vedel dlhy splatiť a aby mal stály príjem. Takisto musí byť zastúpený advokátom a uhradiť sumu približne 700 eur, z toho 500 eur akopreddavok správcovi konkurznej podstaty a zvyšných 200 eur advokátovi.[3]

 

Aké sú podmienky osobného bankrotu

Najhlavnejšími podmienkami pre osobný bankrot sú:[4]

 

• dlžník je fyzickou osobou (podnikateľom či nepodnikateľom),

• dlžník je platobne neschopný,

• exekúcia prebiehajúca minimálne rok,

• poctivý zámer (niečo, čo bude skúmané počas 6 rokov),

• podpísaná zmluva s Centrom právnej pomoci o pôžičke na 500 eur pre správcu konkurznej podstaty,

• centrum hlavných záujmov na Slovensku (označuje miesto, kde dlžník žije, nemusí to byť trvalý pobyt).

 

Môžem sa oddlžiť aj od dlhov zo zahraničia?

Dlžník sa oddlžuje aj od dlhov, ktoré má v rámci Európskej únie.[5]

 

Od akých dlhov sa nedá oddlžiť

Dlžník sa oddlžuje od všetkých svojich dlhov, okrem tých, od ktorých sa podľa zákona oddlžiť nedá, a to napríklad:[6]

 

• výživné na dieťa,

• dlh, ktorý vznikol spôsobením škody na zdraví alebo úmyselným konaním,

• pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi (napr. ak v minulosti dlžník niekoho zamestnával a nevyplatil mu mzdu),

• peňažný trest, ktorý bol dlžníkovi uložený súdom v rámci trestného konania,

• nepeňažné dlhy (napr. dlžník sa zaviazal zhotoviť dielo, ktoré však nedodal).

 

Žijem v zahraničí, môžem sa oddlžiť?

Ak dlžník dlhodobo žije v inej krajine, nespĺňa podmienku centra hlavných záujmov v Slovenskej republike, takže nemôže byť oddlžený podľa platných právnych predpisov v Slovenskej republike.[7]

 

 

Zdroje:

[1] CPP. 2020. Základné informácie o osobnom bankrote, [online]. In Centrumpravnejpomoci.sk, 2020. [cit. 2022-07-18]. Dostupné z: https://www.centrumpravnejpomoci.sk/sekcia/7-zakladne-informacie-o-osobnom-bankrote.

[2] [3] [5] CPP. 2020. Čo je to osobný bankrot a ako mám postupovať?, [online]. In Centrumpravnejpomoci.sk, 2020. [cit. 2022-07-18]. Dostupné z: https://www.centrumpravnejpomoci.sk/casto-kladene-otazky/kategoria/29-co-je-to-osobny-bankrot-a-ako-mam-postupovat.

[4] RTVS. 2021. Čo je to osobný bankrot? Právnička radí, ako sa v tejto situácii zachovať, [online]. In Rtvs.sk, 2021. [cit. 2022-07-18]. Dostupné z: https://www.rtvs.sk/novinky/zaujimavosti/269789/co-je-to-osobny-bankrot-pravnicka-radi-ako-sa-v-tejto-situacii-zachovat.

[6] [7] CPP. 2020. OSOBNÝ BANKROT (informačná brožúra), [online]. In Centrumpravnejpomoci.sk, 2020. [cit. 2022-07-18]. Dostupné z: https://www.centrumpravnejpomoci.sk/files/Bro%C5%BE%C3%BAra_Osobn%C3%BD%20bankrot.pdf.

Aplikácia

 1. 1.
  V prvom pilieri nastali zmeny, novinkou je rodičovský bonus a dôchodkový automat
 2. 2.
  Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur
 3. 3.
  Rodičovský príspevok sa od začiatku roku 2023 opäť zvyšuje
 4. 4.
  Čo nám na jesenné večery pripravili streamovacie spoločnosti Netflix a HBO Max?
 5. 5.
  Energetická kríza: Čo je potrebné urobiť na jej elimináciu