Hľadaj

Od februára čaká agentov a poradcov množstvo zmien

Financie Poslať

Novela zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve prináša od 23. februára tohto roku mnohé zmeny. Ich vplyv bude mať na činnosť finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov nemalý dosah. Prinášame prehľad vybraných zmien.

image

Odborná spôsobilosť

Výrazná zmena zákona sa dotýka odbornej spôsobilosti a s ňou súvisiacim osobitným finančným vzdelávaním finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov. Rozšírenie povinnosti osobitného finančného vzdelávania predstavuje zmenu podmienok odbornej spôsobilosti. Osobitné finančné vzdelávanie sa vyžaduje každoročne, a to pre všetky sektory finančného trhu bez ohľadu na stupeň spôsobilosti. Osobitné finančné vzdelávanie tak musí absolvovať finančný agent so základným, ako aj najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti. Rozsah a obsah tohto vzdelávania bude určený vyhláškou Ministerstva financií SR. Vzdelávanie bude pozostávať tak z regulačného, ako aj produktového vzdelávania v celkovom rozsahu predbežne minimálne 15 hodín ročne. Návrh však počíta v niektorých prípadoch aj s inou časovou dotáciou. Informácia o absolvovanom osobitnom finančnom vzdelávaní bude uvedená v registri NBS.

Subjektom, ktorý môže poskytovať toto osobitné finančné vzdelávanie, je jednak finančná inštitúcia pre svojich zamestnancov, finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, ako aj poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania zapísaný do príslušného registra NBS, ktorý spĺňa zákonom stanovené požiadavky.

Osoby, ktoré vykonávajú finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo podľa predpisov účinných do 22. februára 2018, sú povinné splniť požiadavky pre odbornú spôsobilosť v znení účinnom od 23. februára 2018 v lehote do 23. februára 2019.

 

Informačné povinnosti

Od 23. februára dôjde aj k zmene informačných povinností finančného agenta vo vzťahu ku klientovi. Samotnému klientovi v súvislosti s poskytnutím týchto informácií zákon ukladá povinnosť na požiadanie finančného agenta písomne potvrdiť, že dostal potrebné informácie.

So splnením informačnej povinnosti agentom a poradcom pomôžu viaceré informačné dokumenty. Ide o informačný dokument o poistnom produkte pre neživotné poistenie (IPID), pre oblasť životných investičných produktov (KID) a formulár pre rizikové životné poistenie. V prípade, že finančný agent na základe poskytnutých informácií vyhodnotí, že služba je pre klienta vhodná, predloží klientovi vyhlásenie o vhodnosti. V opačnom prípade klienta na nevhodnosť služby písomne upozorní. Vyhlásenie o vhodnosti je v prípade investičných produktov založených na poistení zároveň potrebné pravidelne prehodnocovať.

„Vzdelávanie bude pozostávať tak z regulačného, ako aj produktového vzdelávania.“

Zodpovednosť za škodu

Novela zákona zároveň prináša zmeny v poistení zodpovednosti za škodu. Od februára sa zvyšuje limit poistného krytia. Ak ide o  finančného agenta alebo finančného poradcu, ktorý je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v sektore kapitálového trhu, alebo v sektore poistenia alebo zaistenia, poistná zmluva musí mať platnosť aj na území iných členských štátov a výška poistného krytia v poistnej zmluve musí byť najmenej 1 250 000 eur na každú poistnú udalosť a najmenej 1 850 000 eur úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku. 

Takéto poistenie zároveň musí kryť škody, ktoré budú nahlásené až po skončení platnosti poistnej zmluvy. Z tohto dôvodu v prípade, že mal finančný agent uzatvorenú zmluvu, ktorá kryla len škody nahlásené počas jej platnosti, takúto poistnú zmluvu bude potrebné zmeniť.

Ostatné limity ostávajú nezmenené, teda najmenej 100-tisíc eur na každú poistnú udalosť, najmenej však 150-tisíc eur úhrnom pre všetky poistné udalosti.

 

Odmeňovanie

Zmeny týkajúce sa odmeňovania sa sústreďujú do veľkej miery na neprofesionálneho klienta. Finančný agent  nesmie v súvislosti s uzavretím zmluvy o finančnej službe prijímať od neprofesionálneho klienta akékoľvek peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie.

Pred vykonávaním finančného sprostredkovania musí byť neprofesionálny klient jednoznačne presným a zrozumiteľným spôsobom písomne alebo na inom trvanlivom médiu informovaný o existencii a povahe odmeny, ktorú prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie.

Podľa schválenej novely je finančný agent povinný zrozumiteľným spôsobom písomne alebo na inom trvanlivom médiu informovať neprofesionálneho klienta o existencii a povahe odmeny, ktorú prijme za finančné sprostredkovanie. O práve na informáciu o výške odmeny musí byť neprofesionálny klient písomne informovaný ešte pred uzatvorením zmluvy.

Finančný agent nesmie byť odmeňovaný ani nesmie odmeňovať alebo posudzovať výkonnosť svojich zamestnancov spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ich povinnosťou konať v súlade s najlepšími záujmami klientov.

Zmeny vnútorných predpisov

V súvislosti s novelou zákona je potrebné uskutočniť zmeny vnútorných vykonávacích predpisov. Upozornila na to Darina Huttová, generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) počas odborného seminára „Zmena zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“, ktorý organizovala spoločnosť Staker, s. r. o., pod záštitou AFISP. Uvedené zmeny sa dotknú vnútorného predpisu o plnení podmienok odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti, o výkone činnosti odborného garanta, o plnení informačných povinností, o evidencii spoločnosti, zároveň sa zmeny dotknú aj vnútorného predpisu upravujúceho pravidlá v styku s klientom a formuláru v styku s klientom.

4
www.KalkulackaOnline.sk
nástroj pre agentov
Najväčší, nezávislý a spoľahlivý porovnávač poistných produktov.
Vyspelé riešenie pre váš biznis.
Porovnanie ponúk 15 rôznych poisťovní na jednom mieste

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
21.9.2020 Juraj Recký

Nahradíme platobné karty telefónmi? Hotovosť z bankomatu sa dá vyberať aj cez smartfón

Ak by sme porovnali prednosti smartfónu a platobnej karty, smartfón má len jednu jedinú nevýhodu. Na rozdiel od plastovej karty sa mu môže ...

20.9.2020 Redakcia FinReport

Nezamestnaných pribúda, problémy majú najmä mladí ľudia

Koronakríza si vyberá svoju daň aj v podobe rýchlo rastúcej nezamestnanosti. Situácia na trhu práce sa od začiatku tohto roka zhoršila ...

20.9.2020 Redakcia FinReport

Oplatí sa zmeniť zdravotnú poisťovňu? Tu je 6 rád pre vaše lepšie rozhodnutie

Zmeniť zdravotnú poisťovňu môže mať zmysel. Hlavne pre toho, kto intenzívnejšie využíva zdravotnícku starostlivosť. Aj medzi ...

19.9.2020 Juraj Recký

Hľadáte investičné príležitosti? Tvrdý alkohol uspokojí hneď niekoľko typov investorov

Rozumne investovať znamená rozumne si rozložiť investičné portfólio. Ak už máme nakúpené dlhopisy a akcie, a chceme diverzifikovať aj ...

18.9.2020 Magdaléna Švančarková

Chcú si prilepšiť podvodmi, ale poisťovne proti nim nasadzujú súdnych znalcov a detektívov

Poisťovne v tomto roku hlásia nárast poistných podvodov. Zdá sa, že zlá ekonomická situácia priniesla na trh viacero špekulantov. Pritom ...

18.9.2020 Redakcia FinReport

Fincentrum sa mení na Swiss Life Select Slovensko

Jedna z najväčších spoločností na slovenskom trhu finančného sprostredkovania mení svoj názov. Spoločnosť Fincentrum sa po novom nazýva ...

17.9.2020 Zuzana Mecková

Spôsob platenia prešiel dlhým vývinom. Platili sme mušľami, zlatom aj hodinkami. Čo môžeme očakávať v budúcnosti?

Od výmeny tovaru za tovar, cez platenie čímkoľvek, čo malo cenu, až po platenie mobilom alebo inteligentnými hodinkami. Tento text vám ...

16.9.2020 Robert Juriš

Ivan Mikloš: Fico povedal, že sme v r... Ja hovorím, že sme sa ocitli v pasci stredných príjmov

Bol podpredsedom slovenskej vlády, dvojnásobným ministrom financií, ministrom privatizácie. Na Ukrajine robil poradcu dvom premiérom a dvom ...

14.9.2020 Dominik Horváth

Ako sa mení postavenie a práca finančných sprostredkovateľov vo svete?

Technologické zmeny vo finančnom priemysle sa zrýchľujú vďaka vzniku nových digitálnych distribučných kanálov. Mnohé inštitúcie ...

11.9.2020 Magdaléna Švančarková

Ani pandémia nezastavila rýchly rast cien bytov. Nezmení sa to ani v blízkej budúcnosti

Korona-nekorona, na trhu s nehnuteľnosťami idú ceny vyššie. A to aj napriek tomu, že sa vzhľadom na pandémiu očakávalo spomalenie rastu. ...

8.9.2020 Redakcia FinReport

Spoločnosť Gomanold spolu s J&T Bankou pripravujú pomoc nezaisteným veriteľom skupiny Arca

Slovenská investičná skupina Arca sa pred tohtoročným letom dostala do finančných problémov a tie stále trvajú. Mešká s uhradením ...

7.9.2020 Robert Juriš

Až dve tretiny domácností v čase krízy pochopili, že si musia vytvárať finančné rezervy na horšie časy

Pandémia koronakrízy nám nastavila zrkadlo v oblasti financií, rodinných rozpočtov aj plánovania budúcnosti. Odhalila slabé finančné ...

3.9.2020 Redakcia FinReport

Firmy si budujú digitálnu dôveru. Až 60 percent z nich zaviedlo opatrenia na zlepšenie ochrany dát

Prioritou číslo jeden v oblasti manažmentu pohľadávok je vyššia ochrana dát. Vyplýva to z medzinárodnej reprezentatívnej štúdie European ...

2.9.2020 Redakcia FinReport

Z rodinného rozpočtu platíme za bývanie najviac v rámci celej EÚ

Náklady na bývanie ukrajujú Slovákom z ich rodinných rozpočtov takmer štvrtinu, čo je v rámci Európskej únie najvyšší podiel. Vo ...

28.8.2020 Natália Hučková

Národná banka Slovenska spresnila pravidlá finančného sprostredkovania na diaľku

Národná banka Slovenska (NBS) zamerala svoju pozornosť na spresnenie pravidiel pre výkon finančného sprostredkovania na diaľku. Vo svojom ...

27.8.2020 Redakcia FinReport

Až 3 600 rodín avizuje, že nebudú mať na splácanie svojich úverov

Približne 9 % domácností, ktoré po vypuknutí pandémie koronakrízy požiadali o odklad splátok svojich úverov očakáva, že v budúcom roku ...

16.8.2020 Redakcia FinReport

Ceny nehnuteľností opäť prekonali rekord. Pomáha aj úverovanie

Napriek poklesu zamestnanosti a prebiehajúcej koronakríze ceny nehnuteľností stále neklesajú. Práve naopak. V druhom štvrťroku 2020 cena ...

13.8.2020 Redakcia FinReport

Ženy majú väčší poriadok aj vo financiách ako muži

Slováci sú z roka na rok finančne gramotnejší. Vďaka tomu si mnohí vedia urobiť poriadok vo svojich finančných záväzkoch. Mimochodom, ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Ivan Mikloš: Fico povedal, že sme v r... Ja hovorím, že sme sa ocitli v pasci stredných príjmov
 2. 2.
  Oplatí sa zmeniť zdravotnú poisťovňu? Tu je 6 rád pre vaše lepšie rozhodnutie
 3. 3.
  Nahradíme platobné karty telefónmi? Hotovosť z bankomatu sa dá vyberať aj cez smartfón
 4. 4.
  Ako sa mení postavenie a práca finančných sprostredkovateľov vo svete?
 5. 5.
  Hľadáte investičné príležitosti? Tvrdý alkohol uspokojí hneď niekoľko typov investorov