Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Predmanželská zmluva sa na Slovensku uzavrieť nedá, no upraviť bezpodielové spoluvlastníctvo je možné

Martin Jamnický Financie Poslať

Snúbenci na Slovensku nemôžu uzavrieť pred svadbou predmanželskú zmluvu a dohodnúť sa tak vopred na vyrovnaní majetku v prípade rozvodu. Náš právny poriadok totiž takýto inštitút nepozná. Počas trvania manželstva však môžu manželia upraviť svoje vzájomné majetkové vzťahy, ktoré vyplývajú z bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Predmanželská zmluva na Slovensku

Foto: Depositphotos

Len prostredníctvom notárskej zápisnice

„Vzájomné vzťahy vyplývajúce z bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) môžu manželia počas trvania manželstva upraviť na základe dohody, ktorá musí byť vždy vo forme notárskej zápisnice,“ vysvetľuje partnerka právnickej firmy Vojčík & Partners Natália Strharská.

55753

Takouto dohodou podľa nej môžu manželia upraviť, čiže rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva, pričom platí, že takáto dohoda môže upravovať len vzťahy a majetok nadobudnutý v budúcnosti. Alebo môžu posunúť časový okamih vzniku bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.

Čo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov pritom tvorí všetok majetok, ktorý nadobudol niektorý z manželov počas trvania manželstva. Nepatria sem však veci, ktoré sa získali dedičstvom, darom, alebo ktoré slúžia podľa svojej povahy osobnej potrebe jedného z manželov. Prípadne tie, ktoré slúžia podľa povahy výkonu povolania jednému z manželov, či veci, ktoré boli vydané v rámci reštitúcií iba jednému z manželov.

58674

„Majetok, ktorý nadobudol niektorý z manželov pred vstupom do manželstva, nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva, a aj po uzavretí manželstva zostáva vo výlučnom vlastníctve tohto manžela,“ vysvetľuje odborníčka.

Kedy zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká spolu so zánikom manželstva, prípadne, ak sa vyhlási konkurz na majetok jedného z manželov, či súdnym výrokom o prepadnutí majetku jedného z manželov, alebo smrťou jedného či oboch manželov.

86699

Počas trvania manželstva je možné bezpodielové vlastníctvo zrušiť a vyrovnať majetok výlučne rozhodnutím súdu na návrh niektorého z manželov po splnení zákonom určených podmienok. V praxi k tomu zväčša dochádza vtedy, keď počas trvania manželstva niektorý z manželov získa oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, alebo ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva bolo v rozpore s dobrými mravmi,“ pokračuje N. Strharská.

Čo všetko je potrebné brať do úvahy

Keď zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, urobí sa vyrovnanie majetku. To môže mať tri formy – dohodu manželov, súdne rozhodnutie a zákonnú domnienku vyrovnania. Zákonná domnienka znamená, že ak sa do troch rokov od zániku BSM manželia nevyrovnajú dohodou, alebo nedoručia súdu návrh na vyrovnanie majetku, tak po uplynutí tejto lehoty sa považuje majetok za vyrovnaný podľa toho, ako každý z manželov veci z bezpodielového spoluvlastníctva užíva výlučne ako vlastník pre potrebu svoju, potrebu svojej rodiny či domácnosti.

O ostatných hnuteľných a nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že sú podiely oboch bývalých manželov rovnaké. Pri vyrovnaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa musí prihliadať na to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na oddelený majetok niektorého z manželov a tiež na to, čo sa z oddeleného majetku niektorého z manželov vynaložilo na spoločný majetok.

Súčasne sa prihliada na potreby maloletých detí, aj na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu a domácnosť, respektíve ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí.

logo
Prečítajte si tiež:
19.5.2024 Redakcia FinReport

Slováci radi nakupujú tam, kde ponúkajú zľavy, a takmer každý má aspoň jednu vernostnú kartu

Slováci sú známi tým, že radi šetria. Až tri štvrtiny obyvateľov Slovenska uprednostňujú nakupovanie v obchodoch, v ktorých majú k ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Slovenské e-shopy čakajú silný rok, tržby im vzrástli o 7 %

Tento rok by pre e-shopy mohol byť úspešnejší ako ten minuloročný. V prvom štvrťroku tohto roku dosiahli v porovnaní s prvým štvrťrokom ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Stredoškoláci hospodária s vlastnými peniazmi, dvaja z troch si sami zarábajú

Deväť z desiatich slovenských stredoškolákov (90 %) pravidelne na mesačnej báze hospodári s vlastnými peniazmi. Tieto finančné prostriedky ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Aj dobrovoľní hasiči už majú vlastné poistenie zodpovednosti za škodu

Na Slovensku je evidovaných približne 80-tisíc dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za ...

17.5.2024 Robert Juriš

Anketa: Tretí najdôležitejší kanál predaja poistných produktov je telesales

Sprostredkovanie poistenia už dlhšie nestojí len na osobnej ponuke a fyzickej komunikácii. Tento predajný kanál dopĺňajú aj ďalšie dva v ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Ceny oboch druhov benzínov aj motorovej nafty konečne výraznejšie klesli

Ceny oboch druhov benzínov predávaných na Slovensku, ako aj motorovej nafty, počas uplynulého týždňa klesli. V porovnaní s predchádzajúcim ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Experiment: Odstrašujúco ladená komunikácia priniesla do štátneho rozpočtu 2,6 milióna eur

Viac ako 180-tisíc živnostníkom každoročne vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie, alebo sa mení výška ich vymeriavacieho ...

17.5.2024 Eva Sadovská

Rumunsko „valcuje“ EÚ ekonomicky aj vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie

Rumunsko už niekoľko rokov nie je na chvoste EÚ. Za posledné roky sa jeho ekonomika posunula z pozície „chudobného príbuzného“ výrazne ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Staronovou prezidentkou Európskej banky pre obnovu a rozvoj je Odile Renaudová-Bassová

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) oznámila, že jej šéfkou aj naďalej bude Francúzka Odile Renaudová-Bassová. Opätovne zvolená do ...

14.5.2024 Martin Jamnický

Rodičia detí neprijatých do materských škôl môžu požiadať o predĺžený rodičovský príspevok

Nárok na poberanie predĺženého rodičovského príspevku majú rodičia detí vo veku od 3 do 6 rokov, ktoré z kapacitných dôvodov neprijali ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Aká bude výška 13. dôchodku v decembri 2024

Poberatelia dôchodkových dávok dostanú tento rok v decembri nový plnohodnotný 13. dôchodok, ktorý bude vyšší než v minulosti. Novela ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Finančná správa SR vrátila daňové preplatky v objeme 635 miliónov eur

Finančná správa SR spracovala spolu 455 440 žiadostí o vrátenie preplatkov na daniach a poukázanie daňového bonusu. Všetky žiadosti boli ...

13.5.2024 Martin Jamnický

Odchod do predčasného dôchodku bude po novom menej výhodný

Minulý mesiac schválená novela zákona o sociálnom poistení priniesla nie jednu, ale hneď dve novinky, ktoré zaujímajú slovenských ...

13.5.2024 Redakcia FinReport

Podporte celoslovenskú zbierku Modrý gombík UNICEF

Od 13. do 19. mája 2024 sa koná 18. ročník celonárodnej zbierky Modrý gombík, ktorú organizuje Slovenská nadácia pre UNICEF. Táto zbierka ...

12.5.2024 Redakcia FinReport

Ako predísť daňovej exekúcii? Kľúčová je komunikácia s daňovým úradom

Bežní občania aj podnikatelia sa môžu dostať do situácie, keď nebudú zvládať zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový ...

9.5.2024 Robert Juriš

NBS: Ceny nehnuteľností na Slovensku začali mierne klesať

Ponukové ceny nehnuteľností na Slovensku začali klesať. Zníženie cien podľa dát Národnej banky Slovenska však v prvom štvrťroku 2024 v ...

7.5.2024 Robert Juriš

ECB pracuje na nových eurobankovkách s dôrazom na bezpečnosť a udržateľnosť

Hoci Európska centrálna banka usilovne pracuje na vývoji digitálneho eura, paralelne sa usiluje zachovať existenciu aj finančnej hotovosti. ...

7.5.2024 Redakcia FinReport

Ministerstvo financií SR vyhlásilo dotačné výzvy na zlepšenie života v mestách a obciach

Ministerstvo financií SR zverejnilo dve nové výzvy, vďaka ktorým môžu žiadatelia získať dotácie na projekty, ktorých úlohou je ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay