Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Marek Chrastina: Pri investovaní nikdy nedosiahnete 100-percentnú úspešnosť. Pointou je, aby zisky prevýšili straty

Robert Juriš Lídri Poslať

Kedysi v investorskom praveku stačilo poznať jedinú kľúčovú informáciu, a o obchodný biznis bolo postarané. Neskôr bolo dôležité túto informáciu vedieť prv, ako sa k nej dostala konkurencia. Potom počet kľúčových faktorov pribúdal, k slovu sa dostali analýzy a v poslednom čase aj algoritmy. My sa teraz pozhovárame s tvorcom takýchto algoritmov, s finančníkom a investorom Marekom Chrastinom.

Marek Chrastina

Foto: archív Mareka Chrastinu

Počítač je len nástroj

Čo všetko potrebujú súčasní investori, respektíve obchodníci, na to, aby boli úspešní?

Myslím si, že bez ohľadu na dobu, to podstatné sa nemení. Nesmie chýbať know-how a sedliacky rozum, disciplína, schopnosť podstúpiť rozumné a zmysluplné riziko, a vhodne sa diverzifikovať. Na rozdiel od minulosti sú však náklady na vstup do tohto biznisu v súčasnosti na mnohých trhoch také nízke, že obchodovať alebo investovať môže naozaj úplne každý. Ak však chceme hovoriť o úspešnom biznise, to je niečo úplne iné. Naučiť sa obchodovať a získať skúsenosti, to si vyžaduje vynaloženie množstva úsilia a času.  

Je vôbec ešte potrebné poznať základné pravidlá investovania, keď to najlepšie riešenie vám po zadaní vstupných dát aj tak vyhodnotí počítač?

Určite áno. Počítač je potrebné chápať ako nástroj, ktorý síce vie spracúvať veľké množstvo dát, no to, čo má vlastne rátať a čo je podstatné, o tom tak či tak rozhoduje človek.

Čo presne si má laik predstaviť, ak hovoríme o investičnom algoritme?

Keď to zjednoduším, môžeme si to predstaviť ako súbor naprogramovaných pravidiel kedy, pri splnení akých podmienok a do čoho investovať, či s akým veľkým kapitálom, a na druhej strane, kedy daný obchod alebo investíciu opustiť. Želaným výsledkom je, samozrejme, dlhodobá ziskovosť.

Čo presne musí ovládať súčasný investor, respektíve obchodník, aby mu dobre poslúžil takýto sofistikovaný nástroj?

Napadá mi príslovie o ohni, ktorý je dobrý sluha, ale zlý pán. To platí aj tu, ak neviete, čo robíte, rýchlo sa spálite. Na obchodný algoritmus sa treba pozerať ako na nástroj používaný na istý účel a v určitom prostredí. Potrebné znalosti sa rôznia podľa toho, či ho používa obchodník – trader, ktorý aktívne obchoduje, alebo investor – človek hľadajúci možnosti zhodnotenia kapitálu bez toho, aby sa k tomu fyzicky pričinil. Určite však v oboch prípadoch treba poznať prostredie, presnejšie trh, možnosti aj možné riziká.

Potrebné je správne nastavenie obchodného rizika

Ak má niekto k dispozícii investorský algoritmus, stačí mu, ak sa naň spoľahne, má vystarané a nemusí sa zaťažovať detailmi, alebo práve naopak, ako sa hovorí – diabol sa ukrýva v detailoch?

Každá technológia, ako aj jej ergonómia, sa vyvíja v čase. V súčasnosti existujú brokeri, respektíve provideri, cez ktorých sa dá zapojiť a využívať na vlastnom obchodnom účte obchodný systém alebo portfólio tretej strany. To, čo však potrebuje každý investor vyriešiť na svojej strane, je nastavenie obchodného rizika, čo je vďaka prirodzenej chamtivosti alebo neznalosti jedna z najčastejších príčin veľkých strát, a tiež kvalita a spoľahlivosť takto ponúkaných algoritmov.

Na trhu je stále veľmi veľa podvodných alebo v reálnych trhových podmienkach nefunkčných systémov, pretože vytvorenie krásne vyzerajúcej simulovanej minulej výkonnosti je technicky veľmi jednoduché. To však nezaručuje schopnosť fungovania aj do budúcnosti. Samozrejme, obe tieto nástrahy sú riešiteľné. Už existujú firmy, ktoré pre investorov zabezpečia aj risk manažment – či už formou jeho algoritmického nastavenia, alebo prostredníctvom odborníka, ktorý ho nastaví a následne naň dohliadne. A pri výbere algoritmu je najjednoduchšie, v prípade, že investor nevie z odborného hľadiska posúdiť robustnosť a kvalitu daného systému, vyžadovať od providera prinajmenšom „skin in the game“ (aby išiel s kožou na trh – pozn. red.), alebo výsledky reálneho obchodovania za určité časové obdobie.

Koľkými premennými potrebujete nakŕmiť program, aby vám stanovil čo najpresnejšiu stratégiu alebo riešenie?

Sú rôzne typy algoritmov. Od veľmi jednoduchých až po veľmi komplexné. Pri mojich systémoch platí, že v jednoduchosti je krása. Robustné stratégie sú zvyčajne tie najjednoduchšie. Ak to mám kvantifikovať, tak jedna až dve vstupné a jedna až dve výstupné podmienky, a v rámci toho minimum optimalizačných parametrov. Keďže sa hýbeme vo sférach pravdepodobností, presnosť nie je relevantný parameter.

Vlastné skúsenosti

Vhupli sme do témy rovnými nohami, ale čitateľ by sa možno rád dozvedel aj niečo z vašej minulosti. Aká bola vaša prvá zásadná skúsenosť s investovaním? Bola dobrá, alebo, naopak, sa spája s neúspechom, a teda bola pre vás poučná?

Snažím sa neustále učiť a poučiť sa z každej jednej skúsenosti, ktorú získavam. Zásadným určite bolo to, že v podstate od úplného začiatku venovania sa tejto problematike som ju uchopil z úplne opačnej strany ako je v tradingu bežné. A to zo strany risk manažmentu, uvažovania v intenciách portfólií, robustnosti systémov a dlhodobej udržateľnosti obchodnej výkonnosti. Zvyčajne však obchodníci zvládajú najskôr techniku, či už vo forme technickej, alebo fundamentálnej analýzy, a postupne sa cez psychológiu tradingu a money manažment prepracúvajú k riadeniu rizika a portfólií.

Kedy vám práca s financiami začala dávať zmysel a prečo?

Ak je reč o investovaní alebo obchodovaní, tak tieto sféry ma zaujímali od malička. Je to pre mňa prirodzené a takpovediac to robím v súlade so sebou a svojimi osobnostnými predpokladmi a talentmi. Je to úplne iné robiť niečo v stave flow, keď vás to baví a nevnímate čas, ako sa do niečoho nútiť. Takto sa na jednom mieste stretávajú veci, ktoré ma bavia a živia zároveň. Trading ako taký je súčasťou môjho podnikateľského portfólia približne od roku 2008. Keďže som paralelne riadil viacero firiem, neviem jednoznačne určiť, kedy začal hrať tento biznis prím.

Ktoré trhy preferujete?

Aktuálne aktívne obchodujem najmä komoditné trhy formou futures kontraktov. V najbližšom období budem pridávať obchodovanie akcií a krypta, ktoré som doteraz len držal.

Apropo, aký máte vzťah ku kryptomenám?

Môj vzťah k nim je pragmatický, nie emocionálny. Čo je pre mňa zmysluplne a technicky obchodovateľné, to obchodujem. Je to teda pre mňa obchodovateľné aktívum.

Najlepšou reklamou pre vašu prácu ste vy sám. Ako sa vám darí na trhoch? Ste dlhodobo v zisku, v strate alebo niekde uprostred?

Za roky, počas ktorých vyvíjam a obchodujem vlastné algoritmy a portfóliá, musím povedať, že sa mi darí dosahovať pozitívne výsledky nielen na úrovni rokov, ale aj na úrovni výraznej väčšiny kvartálov. Navyše v najprestížnejšej svetovej traderskej súťaži, v poslednom ročníku Global Trading Championship, ktorej som sa minulý rok zúčastnil po prvýkrát, sa mi podarilo skončiť na treťom mieste.

Prerobili ste niekedy na niektorých svojich obchodoch?

Samozrejme. Straty sú súčasťou obchodovania a dennou rutinou. Obchodovanie je o neustálom realizovaní ako ziskových, tak aj stratových obchodov. Pointou však je, aby vo výsledku suma ziskov prevýšila straty a na konci mesiaca, kvartálu alebo roku bolo kladné číslo. Neschopnosť prijímať a realizovať straty ako súčasť tradingu a snaha o stopercentnú úspešnosť dosť často vedú práve k absolútnej strate.

Nikto nedokáže garantovať zisky

Prečo ste vlastne začali s vývojom algoritmov?

Ako portfólio manažér som mal na starosti huntovanie traderov po celom svete a ohodnocovanie robustnosti ich obchodných systémov. Väčšina obchodníkov však nie je dlhodobo zisková a oddeliť zrno od pliev je často veľmi náročné. Taktiež sa na trhu marketuje veľmi veľa preoptimalizovaných a nefunkčných systémov. Preto mi po čase začalo dávať väčší biznisový zmysel zozbierať know-how a systémy začať vyvíjať pod vlastnou strechou.

Úlohou algoritmov je zarábať. Garantujete zisk, alebo je toto príliš odvážne želanie?

Ba priam utopické. Definíciou tradingu je „špekulatívne obchodovanie“. A to bez ohľadu na to, akou formou sa to deje. Algoritmy sú len nástroje na vykonávanie tejto formy obchodovania. Žiaden trader nie je reálne schopný garantovať zisky. Je možné však disciplinovane obchodovať robustné systémy, prispôsobovať sa aktuálnym podmienkam trhu, zostaviť dobre diverzifikované portfólio a byť striktný v riadení rizika. A pri takto nastavenom a realizovanom procese je veľmi pravdepodobné dosahovanie dlhodobej výkonnosti. Je však potrebné k tomu pristupovať s pokorou, pretože sa môžu udiať rôzne neočakávané situácie.

Ako je to s úspešnosťou algoritmov? Je to ako v šachu, keď hrá človek proti počítaču, že počítač síce vyhodnotí väčší počet rôznych kombinácií ťahov, ale človek má k dispozícii napríklad aj intuíciu či fantáziu, čo do značnej miery vyrovnáva šance?

Ak sa pýtate na porovnanie úspešnosti človeka oproti algoritmu pri obchodovaní, asi vás sklamem. Sú to dva rozdielne svety a každý má iné kvality a každá z nich je využiteľná inak a v inej situácii. Skôr by som sa teda pýtal, „ako získať z oboch svetov to najlepšie a vytvoriť synergiu“.

Ako teda získať z dvoch svetov to najlepšie?

Vyzerá to tak, že odpoveďou je do určitej miery umelá inteligencia (AI). Podarilo sa jej zdolať už aj  najvýkonnejší šachový počítač. Zo 100 partií neprehrala ani jednu, aj keď vyhrala len tuším 28 z nich.  Z analýzy hier vyplynulo, že používala nekonvenčné spôsoby riešenia problémov. Potrebné je však zobrať do úvahy, že kým šach je štruktúrovaná hra s jasnými pravidlami a jasným ohraničením hracej plochy, trh je prostredím neistoty a prakticky bez mantinelov. Je to síce významný rozdiel, no myslím si, že napriek tomu bude umelá inteligencia hrať významnú úlohu v oblasti tradingu aj investovania.

Trh má vždy pravdu

Na trhu však „nehráte“ len proti trhu samotnému a iným obchodníkom, ale aj proti iným algoritmom, pričom všetci sa usilujú o to isté – zarobiť. To sa však nepodarí každému. Pretože tak, ako niektorí dokážu zarobiť, iní musia zákonite prerobiť. Počítate pri plánovaní svojich krokov aj s takouto alternatívou?

Nesúhlasím vlastne ani s jedným z východísk tejto otázky. Určite „nehrám“ proti trhu. Trh má vždy pravdu a ja sa snažím byť s ním v súlade. Nemyslím si tiež, že hráči, ktorí vstupujú do tržných interakcií, majú rovnaký záujem. Myslím si, že na trhu je veľa hráčov s rôznymi pozíciami a záujmami. Sú, samozrejme, trhy, kde je pár hráčov a obchodovanie sa bude skôr podobať partii pokru, no to nie je môj prípad. Tiež si nemyslím, že tržné interakcie sú zero-sum game (hra s nulovým účtom, keď sú všetky zisky a straty rovné nule – pozn. red.). So stratami, samozrejme, počítam.

Ako často musíte svoje algoritmy refrešnúť, alebo dokonca preprogramovať a updatovať, aby mohli reagovať na nové, neustále sa meniace situácie na trhu?

U niektorých reoptimalizujem parametre pravidelne, ale periodicitu definuje metodika na to určená a u každého systému to môže byť inak. U jedného systému to môže byť na úrovni pol roka a u iného každé dva roky. Sú však systémy, u ktorých to nie je potrebné, alebo potrebné zásahy sú skôr kozmetické.

Čo nové môžeme očakávať po obchodovaní prostredníctvom algoritmov? Bude to nejaká vyššia forma umelej inteligencie, alebo niečo úplne iné?

Technológie sa vyvíjajú exponenciálne a vývoj ide mnohokrát formou čiernych labutí, ktoré skokovo v pozitívnom a konštruktívnom slova zmysle zásadne menia aktuálne paradigmy. Playlist možných scenárov je obrovský, budúcnosť však predpovedať neviem, a preto by som sa nerád púšťal do takýchto  predikcií.

Kto je Marek Chrastina?

Marek ChrastinaJe to slovenský podnikateľ, finančník a investor. Aktívne sa venuje obchodovaniu na burze formou algoritmických futures portfólií a riadi firmy Quantum Financial a Quantum Global, ktoré sa venujú vývoju obchodných systémov a analytických nástrojov na vytváranie portfólií. S biznisom začal v roku 2004 ešte počas štúdia na univerzite a odvtedy vybudoval niekoľko firiem v rôznych odvetviach. Jeho akademický background pozostáva z matematiky, ekonómie a psychológie. Synergiu týchto rôznorodých odborov využíva aj v obchodovaní na finančných trhoch, ktorým sa aktívne venuje od roku 2008. V poslednom roku sa mu podarilo skončiť na treťom mieste v jednej z najprestížnejších súťaží v oblasti tradingu Global Trading Championship 2020/2021.

logo
Prečítajte si tiež:
21.7.2024 Redakcia FinReport

Investície do ochrany životného prostredia v EÚ vlani dosiahli 67 miliárd eur

Európsky štatistický úrad Eurostat odhaduje, že v roku 2023 krajiny Európskej únie investovali do ochrany životného prostredia 67 miliárd ...

21.7.2024 Redakcia FinReport

Počet smrteľných nehôd na Slovensku je alarmujúci, najčastejšou príčinou sú mobily

Podľa Európskej komisie patrí Slovensko aktuálne v rámci Európskej únie k piatim krajinám, ktoré majú nadpriemerný počet úmrtí pri ...

20.7.2024 Redakcia FinReport

Daňové priznania: Malé a stredné podniky ich podávali naposledy bez daňových licencií

V tomto roku podávali malé a stredné podniky daňové priznanie posledný raz bez toho, aby museli zohľadňovať daňové licencie. Tie síce ...

20.7.2024 Redakcia FinReport

Firemné vklady na bežných účtoch klesajú, no podnikatelia sú pri investovaní stále mimoriadne opatrní

Slovenskému podnikovému sektoru sa darí – aspoň z pohľadu objemu peňazí, ktoré majú uložené v bankách. Celkové vklady nefinančných ...

19.7.2024 Mário Špilberger

Ako si v zahraničí vybrať hotovosť čo najvýhodnejšie?

Aby sme mali prístup k svojim financiám na dovolenke, je dobré mať so sebou hotovosť v mene danej krajiny, ktorú si môžeme zvyčajne zameniť ...

19.7.2024 Robert Juriš

Priemerná cena bytov ponúkaných v Bratislave prekročila hranicu 5-tisíc eur za meter štvorcový

Trh s bytmi v hlavnom meste pomaly ožíva – pribúdajú nové byty a rastú aj ich predaje. Cena bytov ponúkaných v Bratislave po prvý raz ...

17.7.2024 Redakcia FinReport

Alex Henriksen: Nový generálny riaditeľ Tetra Pak pre východnú Európu

Už o dva týždne s platnosťou od 1. augusta 2024 nahradí na čele spoločnosti Tetra Pak s pôsobnosťou pre východnú Európu doterajšiu ...

15.7.2024 Dominik Horváth

Desiatka najlepšie zarábajúcich generálnych riaditeľov na svete

Priemerná mzda najlepšie platených generálnych riaditeľov na svete dosiahla v minulom roku 23,7 milióna dolárov. Nikoho asi neprekvapí, že ...

15.7.2024 Redakcia FinReport

Novým riaditeľom zážitkového portálu Slevomat sa stal Tomáš Braverman

Na pozícii generálneho riaditeľa najväčšieho českého zážitkového portálu Slevomat nastupuje Tomáš Braverman. Vystrieda Mateja ...

11.7.2024 Robert Juriš

Carlos Slim Helú: Najbohatší Latinoameričan má na účte vyše 100 miliárd dolárov

Najbohatším Latinskoameričanom je v súčasnosti mexický telekomunikačný magnát Carlos Slim Helú. V priebehu minulého roku dokázal pridať ...

4.7.2024 Miloslava Némová

Oprah Winfreyová: Kultová moderátorka, filantropka a prvá miliardárka tmavej pleti

Oprah Winfreyová začínala ako prvá afroamerická spravodajská redaktorka, no svoj skutočný talent objavila až v televíznej talkshow. Do ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

Vladimír Cvik je novým Country Managerom porovnávača Superpoistenie.sk

Porovnávač poistení Superpoistenie.sk, ktorý na Slovensku pôsobí už od roku 2007, predstavil nového Country Managera. Stal sa ním Vladimír ...

10.6.2024 Redakcia FinReport

Inflačná beštia zatiaľ nie je úplne skrotená

„To, čo sme dlho očakávali, a to, čo sme aj dlho avizovali, sa stalo realitou. Znížili sme úrokové sadzby, a to prvýkrát od septembra ...

6.6.2024 Miloslava Némová

Rebríček desiatich najbohatších celebrít sveta. Figurujú v ňom len traja muži

Zbohatli vďaka hudbe, herectvu, športu, sláve či osobným značkám. Mnohí z nich zarábajú najmä mimo svojej hlavnej kariéry, a to na ...

31.5.2024 Redakcia FinReport

Marcel Klimek: Nový výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie

Slovenská banková asociácia (SBA) bude mať nového výkonného riaditeľa. K 1. júlu 2024 v tejto funkcii končí doterajšia výkonná ...

24.5.2024 Jana Schochmann

Rastislav Havran: Spochybňovanie status quo ma posúva vpred

Rastislav Havran pôsobí vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti UNIQA necelý rok. Pred nástupom do najvyššej pozície riadil rezort ...

21.5.2024 Redakcia FinReport

Andrej Zaťko: CEO 365.bank sa stal vlastníkom 9,9-percentného podielu v tejto banke

V akcionárskej štruktúre 365.bank nastali zmeny. Súčasný CEO a predseda predstavenstva banky Andrej Zaťko nadobudol prostredníctvom svojej ...

20.5.2024 Jana Schochmann

Tatiana Ondrejková: O úspech sa musíte pričiniť sami

Tatiana Ondrejková je známa a úspešná slovenská podnikateľka. Ak by sme sa opýtali, v čom tkvie jej podnikateľský úspech, sama Táňa by ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay