Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ako mení novela zákona o sociálnom poistení podmienky pre dlhodobo nezamestnaných?

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Do platnosti vstúpila ďalšia novela zákona o sociálnom poistení. Jej prínos spočíva najmä v zmene týkajúcej sa dlhodobo nezamestnaných občanov alebo uchádzačov o zamestnanie žijúcich v najmenej rozvinutých okresoch, na ktorých sa doposiaľ po opätovnom nástupe do práce vzťahovala výnimka z povinného sociálneho poistenia. Dôvodom zrušenia tejto výnimky je, že v praxi sa využívala veľmi zriedkavo.

novela zákona o sociálnom poistení

Foto: Shutterstock

Novela zároveň zohľadňuje zavedenie systému podpory v čase skrátenej práce – kurzarbeit a upravuje príslušné ustanovenia zákona o sociálnom poistení, na ktoré má zavedenie tohto systému vplyv.

Koho sa novela týka

Novela nadobudla účinnosť k 1. marcu 2022, pričom predmetné zmeny upravuje zákon č. 215/2021 Z. z. Ako uvádza advokátka z advokátskej spoločnosti Accace Slovensko Simona Klučiarová, novela sa vzťahuje na doposiaľ platnú výnimku z povinného sociálneho poistenia zamestnancov v prípade takzvaných dlhodobo nezamestnaných občanov alebo uchádzačov o zamestnanie s trvalým pobytom v najmenej rozvinutých okresoch, ktorí sú vedení v evidencii aspoň šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Za dlhodobo nezamestnaných považujú tí občania, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov.

K zmenám podľa novely zákona dochádza po tom, ako títo ľudia získajú novú prácu. „Do konca februára tohto roka platilo, že tieto osoby sa za splnenia aj ďalších podmienok počas prvých 12 mesiacov po tom, ako sa zamestnali, nepovažovali za zamestnanca na účely sociálneho poistenia, čo predstavovalo určitú odvodovú úľavu pre zamestnancov aj zamestnávateľov,“ opisuje S. Klučiarová.

Firmy preto neboli povinné platiť za takýchto zamestnancov poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Napriek tomu mali títo zamestnanci nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Plnohodnotné sociálne poistenie

Od 1. marca 2022 však títo zamestnanci získavajú plnohodnotné sociálne poistenie ako ostatní zamestnanci, a v prípade sociálnej udalosti budú krytí príslušnou dávkou sociálneho poistenia, do ktorého spadá nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie aj poistenie v nezamestnanosti.

Podľa novely zákona v prípade sociálnej udalosti bude takýto zamestnanec krytý príslušnou dávkou, ktorá vyplýva z daného sociálneho poistenia. Aj z hľadiska zdravotného poistenia je táto osoba poistená rovnako ako ostatní zamestnanci.

K zrušeniu výnimky z povinného sociálneho poistenia dlhodobo nezamestnaných došlo podľa odborníčky na základe dôvodovej správy k predmetnej novele preto, lebo bola využívaná len ojedinele a odvodovú úľavu využívalo čoraz menej zamestnancov.

Klesajúci trend potvrdzujú aj štatistiky

Podľa advokátskej kancelárie Vojčík & Partners to potvrdzujú aj údaje evidované Sociálnou poisťovňou. Odvodovú úľavu z postavenia dlhodobo nezamestnaného občana k 31. decembru 2019 využilo 210 zamestnancov a k 30. septembru 2020 už iba 112 zamestnancov. Z postavenia nezamestnaného občana s bydliskom v najmenej rozvinutom okrese odvodovú úľavu k 31. decembru 2019 využilo 128 zamestnancov, k 30. septembru 2020 už len 83 zamestnancov. 

Pozitíva aj negatíva zmeny

Hoci k legislatívnej úprave došlo najmä z dôvodu neefektívnosti tohto opatrenia, vyplývajú z nej určité pozitíva aj negatíva týkajúce sa zamestnancov aj zamestnávateľov.

„Pozitívom je jednoznačne plnohodnotné sociálne poistenie zamestnanca, ktorý si po viac ako dvanástich mesiacoch evidencie v zozname uchádzačov o zamestnanie nájde prácu,“ tvrdí S. Klučiarová. Z toho vyplýva povinnosť pre zamestnávateľa za takýchto zamestnancov platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Ako negatívum sa podľa nej na druhej strane môže javiť strata odvodového zvýhodnenia, a teda aj nižší čistý príjem zamestnanca. Zároveň však dodáva, že s ohľadom na štatistiky Sociálnej poisťovne je zrejmé, že toto zvýhodnenie využívalo minimum osôb a výhody vyplývajúce zo sociálneho poistenia preto prevažujú nad nevýhodou straty odvodovej úľavy.

Povinnosti nezamestnaných sa nemenia

Oproti predošlej úprave zákona však nedochádza k zmenám povinností pre nezamestnaných. Zrušené ustanovenie sa dotýkalo zamestnancov, ktorí sa zamestnali po tom, ako boli dlhodobo nezamestnaní, aj to len vo vzťahu k plateniu odvodov na sociálne poistenie. Pre osoby vedené v zozname uchádzačov o zamestnanie sa teda nemení vôbec nič.

logo
Prečítajte si tiež:
20.8.2022 Redakcia FinReport

Nástup prváka do školy bude drahší ako doteraz, rodičia zaplatia viac ako 200 eur

Rekordná inflácia zasahuje do všetkých oblastí finančného života a nevyhne sa ani nástupu žiakov do školy. Náklady na základnú výbavu ...

11.8.2022 Správy

Gastrosektor a cestovný ruch môžu žiadať o podporu aj za január a február, podmienky sa nemenia

11.8.2022 (Webnoviny.sk) - Oprávnení záujemcovia v cestovnom ruchu a gastronómii budú môcť žiadať o podporu štátu na zmiernenie vplyvov ...

1.7.2022 Redakcia FinReport

Od 1. júla 2022 sa mení daňový bonus, prídavky na deti, životné minimum aj odvody pre živnostníkov

Dnešný deň, 1. júl 2022, je zaujímavý dátum z pohľadu viacerých zmien, ktoré prinesie do života mnohých obyvateľov Slovenska. Mení sa ...

29.6.2022 Monika Jakábová

Viaceré banky chystajú zmeny v cenníkoch svojich služieb, klienti si priplatia

Drahšie vklady, doručenie výpisov poštou či služby v pobočkách. Mnohé banky menia s príchodom letných mesiacov svoje cenníky. Zmeny ...

27.6.2022 Redakcia FinReport

Parlament schválil veľkú novelu zákona o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach

Poslanci parlamentu schválili návrh zákona o energetike. Jeho úlohou je najmä transponovanie európskej legislatívy v oblasti vnútorného trhu ...

19.6.2022 Správy

Minimálna hodnota gastrolístkov má od septembra opäť stúpnuť, zvýšil sa index jedál a nealko nápojov

19.6.2022 (Webnoviny.sk) - Minimálna hodnota stravných lístkov sa má pre státisíce zamestnancov po krátkom čase opäť zvýšiť. Od 1. ...

27.5.2022 Redakcia FinReport

Dvojtýždňovú otcovskú dovolenku nebude hradiť zamestnávateľ, ale Sociálna poisťovňa

Vláda schválila dva týždne plateného voľna pre otcov, hoci matka poberá súčasne materský alebo rodičovský príspevok. Novinku prináša ...

27.5.2022 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 spúšťa elektronickú PN

Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 poskytne novú službu – elektronickú PN (ePN) – aj pre zamestnávateľov. Komunikácia a výmena údajov ...

26.5.2022 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmeny v nemocenskom poistení platné od 1. júna 2022

Sociálna poisťovňa pripomína poistencom legislatívne úpravy v krátkodobých dávkach, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. júna 2022. Zmeny ...

17.5.2022 Správy

Penzisti dostanú 13. dôchodok už v júli, reakciu na infláciu odobrila aj prezidentka

18.5.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes podpísala šesť zákonov, vrátane novely zákona o 13. dôchodku. Informoval o ...

4.5.2022 Redakcia FinReport

Dôchodcovia dostanú 13. dôchodok v plnej výške už v júli tohto roku

Dôchodcovia sú v čase prudko rastúcej inflácie mimoriadne ohrozenou skupinou obyvateľstva. Aj preto sa vláda rozhodla, že im pomôže ...

2.5.2022 Dominik Horváth

Čo prinesie rok 2022 štyrom najsilnejším ekonomikám sveta a ako sa bude vyvíjať tá ruská?

Rok 2022 mal byť dlho očakávaným návratom do predpandemického obdobia, pričom väčšina ekonómov predpokladala postupné oživenie ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay