Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Kurzarbeit: Firmy od marca dostanú mesačne maximálne 1 369 eur na zamestnanca

Redakcia FinReport Podnikanie
SK
EN
Poslať

Pandémia koronavírusu a problémy s ňou súvisiace priviedli do problémov množstvo spoločností, ktoré nevedeli pre svojich zamestnancov zabezpečiť dostatočnú pracovnú náplň. Zamestnávatelia síce mohli využívať podporu zo schém Prvej pomoci, ale stále chýbal komplexnejší mechanizmus, ktorý by platil dlhodobo. Od marca 2022 aj na Slovensku začína platiť v zahraničí osvedčené prechodné skrátenie pracovného času, teda kurzarbeit.

image

Foto: Shutterstock

Čo je kurzarbeit a kedy sa môže použiť

Rovnako ako v zahraničí, aj na Slovensku je cieľom zákona poskytnutie podpory vo forme čiastočnej úhrady nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca počas trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa.

„Zákon definuje čas skrátenej práce ako čas od začatia obmedzenej činnosti zamestnávateľa až po jeho skončenie. Na obmedzenú činnosť má pritom zásadný vplyv vonkajší faktor, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť, alebo mu nemohol predísť, a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce,“ vysvetľuje Pavol Kundrik z právnickej kancelárie CMS Slovensko.

Typickým príkladom vonkajšieho faktora je ešte stále trvajúca pandémia koronavírusu. Ale môže ísť aj o výnimočný alebo núdzový stav, či o okolnosti vyššej moci. Dôležité je zdôrazniť, že za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej práce, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia.

Mimoriadnu okolnosť, počas ktorej sa využije kurzarbeit, môže vyhlásiť aj vláda na základe informácie Štatistického úradu SR. Ten musí skonštatovať, že hrubý domáci produkt za predchádzajúci štvrťrok (vyjadrený v stálych cenách) medziročne klesol. Vláda musí zobrať do úvahy aj informáciu Výboru pre makroekonomické prognózy, ktorý potvrdí, že príslušný ročný hrubý domáci produkt medziročne klesne aspoň o tri percentuálne body.

Nie je to kompenzácia straty príjmu SZČO

Ak nastane takáto situácia ovplyvnená vonkajším faktorom, podľa nového zákona ide o obmedzenie činnosti zamestnávateľa, a teda o prekážku v práci na strane spoločnosti. Aby si firma mohla uplatniť kurzarbeit, musia byť splnené dve podmienky. „Platí, že zamestnávateľ nevie prideliť prácu najmenej jednej tretine zamestnancov, a to v rozsahu najmenej 10 % z ustanoveného týždenného pracovného času,“ vysvetľuje P. Kundrik.

Za zamestnanca je považovaná fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom výkone športu. Ak by chceli nový zákon využiť samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na vykrytie straty príjmu podnikania (ako je to v súčasnosti v rámci programu Prvá pomoc), tak nepochodia. Na nich sa nové pravidlá nevzťahujú. Živnostníci môžu využiť len podporné schémy, ktoré počas pandémie pripravilo ministerstvo práce, alebo ktoré môžu platiť v podobných mimoriadnych situáciách.

Potrebné je splniť niekoľko podmienok

Firma, ktorá sa dostane v dôsledku vonkajšieho faktora do ťažkostí, môže požiadať o štátnu podporu formou kurzarbeitu. „Musí mať pritom uhradené sociálne poistenie, respektíve dohodnuté splátky za najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý žiada o podporu. Firma zároveň nesmela za posledné dva roky porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania a musí mať so zástupcami zamestnancov uzatvorenú písomnú dohodu o tom, že bude žiadať o podporu,“ hovorí právnik.

Po splnení týchto podmienok môže zamestnávateľ požiadať o poskytnutie podpory, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý chce poskytnúť podporu. To znamená, že ak žiada o podporu za mesiac marec, musí ju podať najneskôr do konca apríla. O poskytnutí podpory potom rozhodne príslušný úrad práce alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad by to mal stihnúť do 10 dní od začatia konania.

Chystá sa aj novela zákona o inšpekcii práce

V parlamente je v procese schvaľovania aj novela zákona o inšpekcii práce, ktorou sa má doplniť novoprijatý zákon o kurzarbeite. Ak zmena prejde, tak zamestnávateľ, ktorému bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny, je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti pokuty vrátiť podporu poskytnutú za predchádzajúcich 12 mesiacov.

Akú podporu firmy dostanú

Slovenský zákon definuje, že podpora v rámci kurzarbeitu je vo výške 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca v mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje. Pre rok 2022 to bude maximálne 7,81 eura za hodinu, teda približne 1 359 eur za mesiac. Štát poskytne podporu najviac na šesť mesiacov počas dvoch rokov. Ak takúto podporu zamestnávateľ dostane, je povinný zachovať dané pracovné miesto najmenej dva mesiace po skončení mesiaca, za ktorý mu bola podpora poskytnutá.

Na financovanie kurzarbeitu sa využívajú prostriedky z fondu poistenia v nezamestnanosti, pričom výška odvodov pre zamestnancov i zamestnávateľov sa nemení. Sociálna poisťovňa si len rozdelí aktuálny príspevok zamestnávateľa vo výške 1 % na dve časti – polovica pôjde na poistenie v nezamestnanosti a druhá polovica na kurzarbeit.

Podpora sa poskytuje na pracovné miesto zamestnanca:

 • ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
 • ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti trval najmenej jeden mesiac,
 • ktorému ku dňu podania žiadosti neplynie výpovedná lehota,
 • ktorý má ku dňu podania žiadosti vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok (a prípadne aj vyčerpané kladné konto pracovného času),
 • na ktoré sa zamestnávateľovi na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel neposkytuje príspevok podľa iného predpisu.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
8.12.2022 Martin Jamnický

Featurespace: Umelou inteligenciou chcú zabojovať proti finančnej kriminalite

Spoločnosť Featurespace pripravuje britsko-americký projekt zameraný na vývoj prototypu umelej inteligencie, ktorá pomôže bankám a ...

8.12.2022 Robert Juriš a Naďa Černá

Kde sú najdrahšie nehnuteľnosti na bývanie v Európe a v ktorých krajinách majú najlacnejšie hypotéky?

Ceny nehnuteľností dosahujú na Slovensku maximá. Za posledný štvrťrok sa síce ich zdražovanie spomalilo, no medziročný nárast, ktorý ...

8.12.2022 Redakcia FinReport

Krach kryptoburzy FTX a obavy z reťazovej reakcie vyvolali prievan na trhu s kryptomenami

Po „šokujúcom“ krachu kryptoburzy FTX kryptotrh okamžite zareagoval výberom finančných prostriedkov z búrz z obavy, že by sa ...

8.12.2022 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa: Dôchodková hodnota v roku 2023 bude 16,4764 eura

Sociálna poisťovňa stanovila aktuálnu dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 na 16,4764 ...

8.12.2022 Eva Sadovská

Tohtoročné Vianoce budú podstatne drahšie ako vlani

December je mesiac, počas ktorého Slováci kvôli vianočným sviatkom nakupujú najviac. Tržby obchodníkov v tomto mesiaci bývajú o desiatky ...

8.12.2022 Redakcia FinReport

UniCredit Bank podrží úrokovú sadzbu hypoték s trojročným fixom pod 3 % až do nového roku

UniCredit Bank aj počas decembra 2022 podrží úrokovú sadzbu hypotekárnych úverov s trojročnou fixáciou na doterajšej úrovni 2,99 % ročne. ...

6.12.2022 Redakcia FinReport

Od 1. januára 2023 začne platiť zákon podporujúci rodinné podniky a sociálne podnikanie

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Jej cieľom je posilniť a podporiť priaznivé ...

1.12.2022 Magdaléna Švančarková

Faktúry online prišli o údaje svojich používateľov. Tí majú nárok na náhradu škody

Poskytovateľ online faktúr pre zákazníkov, služba Faktúry online, stratila údaje všetkých svojich klientov. Podľa informácií z webovej ...

27.11.2022 Redakcia FinReport

Analýza: Firmy sa v čase ekonomických kríz viac uchyľujú k podvodom

Ochladenie trhu, platobná neschopnosť, vyššia koncentrácia podvodov a zhoršujúca sa kondícia malých podnikov. Toto sú štyri výzvy, ...

25.11.2022 Redakcia FinReport

Finančná správa SR upozorňuje 3-tisíc rodičov na nesprávne uplatnený daňový bonus na dieťa

Viac ako 3-tisíc daňovníkov dostane v nadchádzajúcich dňoch listy, v ktorých ich Finančná správa SR upozorní na nesprávne uplatnený ...

25.11.2022 Redakcia FinReport

SZRB poskytla podnikateľom antikoronové úvery v objeme 33 miliónov eur

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytla v rámci programu „antikorona úverov“ od apríla 2020 do júna 2022 podnikateľom ...

18.11.2022 Redakcia FinReport

Eurostat: Najviac bankrotujú reštaurácie, hotely, ale aj finančné a poisťovacie firmy

Počet novovzniknutých firiem aj tých, ktoré svoju činnosť v treťom štvrťroku tohto roku ukončili bankrotom, v rámci Európskej únie ...

16.11.2022 Redakcia FinReport

Až 45 % firiem na Slovensku hospodári na nule, alebo je v strate

Minulý rok bol z pohľadu výsledku hospodárenia firiem na Slovensku priaznivejší ako rok 2020. Z dostupných daňových priznaní vychádza, že ...

10.11.2022 Redakcia FinReport

Zákon o kompenzácii vysokých cien energií je schválený

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona, ktorá umožní štátu kompenzovať firmám zvýšené ceny energií. Za schválenie tohto nástroja ...

26.10.2022 Redakcia FinReport

Takmer 57-tisíc slovenských spoločností vlastnia cudzinci

Počet firiem, ktoré každý rok prejdú z našich do zahraničných rúk, neustále stúpa. Od začiatku tohto roka odpredalo domáce subjekty ...

12.10.2022 Redakcia FinReport

Každý štvrtý podnikateľský subjekt na Slovensku odvádza DPH do štátneho rozpočtu

Na Slovensku podnikaká vo všetkých právnych formách, vrátane spoločností, živnostníkov, rôznych združení, družstiev, organizácií, ...

12.10.2022 Redakcia FinReport

Prieskum EY: Firmy čelia dokonalej ekonomickej a geopolitickej hrozbe

Šéfovia veľkých svetových firiem hľadajú spôsoby, ako čeliť trojnásobnej hrozbe v podobe následkov pandémie COVID-19, zvyšujúcemu sa ...

7.10.2022 Zuzana Fryč

Novela Obchodného zákonníka má ušetriť čas aj náklady pri zakladaní obchodných spoločností

Poslanci Národnej rady SR sa okrem iných zákonov na svojej aktuálnej schôdzi venujú aj návrhu novely Obchodného zákonníka. Cieľom novej ...

Aplikácia

 1. 1.
  Minimálne zdravotné odvody v roku 2023 najviac pocítia tí, ktorí zarábajú najmenej
 2. 2.
  Kde sú najdrahšie nehnuteľnosti na bývanie v Európe a v ktorých krajinách majú najlacnejšie hypotéky?
 3. 3.
  TOP 8 noviniek v novele Zákonníka práce
 4. 4.
  Centrálny register účtov pravdepodobne k začiatku roku 2023 fungovať nebude
 5. 5.
  Featurespace: Umelou inteligenciou chcú zabojovať proti finančnej kriminalite