Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Program SNG na mesiac APRÍL

SNG Voľný čas Poslať

Intervencia Jána Zelinku

v nestexe | nestálej expozícii SNG

2. 11. 2016 – 21. 5. 2017
Esterházyho palác, 1. poschodie, Bratislava
Kurátorka: Vladimíra Büngerová

Odborná spolupráca: Dušan Buran

Intervencia nadväzuje na tradíciu predstavovania laureátov Ceny Oskára Čepana v SNG. Výzvou na autorskú výstavu sa nestal prázdny výstavný priestor, ale nestála expozícia starého umenia, ktorej ambíciou je signálne predstavovať i súčasné umenie v konfrontácii s historickými koreňmi dejín slovenského výtvarného umenia. Spojenie starého umenia so Zelinkovými prácami prinieslo vzájomne obohacujúci dialóg, ale i konflikt a napätie. Potenciál netradičného spojenia starého a nového bol zjavný viacerými parametrami Zelinkových sôch voľne evokujúcich pompejskú drámu sopečným popolom mumifikovaných tiel ľudí i zvierat rímskej doby. Príbuznými so starým umením v jeho tvorbe sú archaický a archetypálny jazyk, ľudské telo, interpretácie kresťanskej ikonografie, symbolika zvierat, tvarová deformácia. Prítomnosť nadreálnosti a neskutočnosti v jeho dielach má pritom podstatu v životnom rozmere, realite a v súčasnom svete.

Sochár Ján Zelinka (*1978) patrí k mladšej generácii sochárov, ktorého môžeme bez zveličenia priradiť k originálnym autorom obdarených talentom a sochárskou invenciou. Svoju individuálnu tvorivú cestu rozvíja s vnútorným programom a vlastnou logikou, voľne experimentuje s materiálmi a technikami, cez tradičnú figurálnu sochu prináša aktuálne témy.

Intervencia diel Jána Zelinku v nestálej expozícii SNG v Bratislave

Foto: Martin Deko

Adamčiak, začni!

Retrospektívna výstava intermediálnej tvorby Milana Adamčiaka 1964 – 2017

24. 3. – 4. 6. 2017

Esterházyho palác, 3. poschodie

Kurátori: Lucia Gregorová Stach, Michal Murin

Samostatná výstava neoavantgardného umelca Milana Adamčiaka (1946 – 2017) predstaví v hlavných črtách jeho tvorbu od polovice 60. rokov do roku 2017, kedy autor nečakane zomrel.

Adamčiak ako muzikológ zhodnotil inšpirácie Novou hudbou. Pracoval vo vnútri širokej delty medzinárodných nových tendencií a osobností povojnovej avantgardy. Svoj autentický intermediálny program postavil na prieniku vedy, hudby, poézie a vizuálneho umenia. Výstava, ktorej koncepcia vznikla ešte v úzkej spolupráci s autorom, predstaví viaceré tematické a mediálne okruhy ako experimentálna poézia, nová hudba, grafické partitúry, objekty a autorské  hudobné nástroje. Prehliadka bude multimediálna a priamo v nej sa bude konať sprievodný projekt diskusií, živých vystúpení, hudobných interpretácií a performancií.

K výstave vychádza publikácia – bibliofília Milan Adamčiak Concept & Music venovaná konceptuálnemu umeniu a hudbe, na ktorej sa autorsky podieľal aj Milan Adamčiak.

Milan Adamčiak: Konfigurácie pre veľký orchester. 1968. SNG, Bratislava

Nech šije! Móda na Slovensku 1945 – 1989

7. 4. 2017 — 20. 8. 2017
Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava
Kurátorky: Zuzana Šidlíková (SCD – SMD), Viera Kleinová (SNG)

Výstava Nech šije! mapuje slovenskú módu v období rokov 1945 – 1989. Výstavu dopĺňa publikácia Zuzany Šidlíkovej Stratená móda: Odevná kultúra na Slovensku v rokoch 1945 – 1989.

Fungovanie módneho „stroja“ v podmienkach reálneho socializmu prebiehalo pod nástojčivým diktátom totalitnej ideológie – výstava tak sleduje prísne strážené cesty a zákruty, ktorými sa tichý diktát módy napĺňal v odevnej tvorbe a aj v jej propagácii, prezentácii a konzumácii. Má ambíciu prekračovať plytké brehy spomienkového optimizmu a zároveň búrať isté stereotypy. Predstavuje domácu odevnú produkciu – od družstevne organizovaných podnikov zameraných na individualizovanú, zákazkovú módu, cez masívny segment konfekčnej výroby až po ateliérovú tvorbu odevných dizajnérov hlásiacich sa o slovo od začiatku 80. rokov 20. storočia. Vyhľadáva návrhárov a tvorcov, doposiaľ ukrytých v anonymite, objavuje invenčné domáce módne médiá, ale aj módnu fotografiu známych i menej známych slovenských autorov.

Karol Kállay: Fotografie pre časopis Móda III, 1975

SNG, Bratislava

Partneri výstavy

Slovenské centrum dizajnu

Slovenské múzeum dizajnu

Slovenské elektrárne, a.s.

Ponuka sprievodných programov

Nedeľa 2. 4. + 9. 4. | 20.00

Divadlo DPM: Moc na jednu noc

Moc na jednu noc je fúziou divadelnej performancie a inštalácie, ktoré spolu vytvárajú náhľad do zákulisia jednej generácie hercov. Diskusia medzi aktérmi je vedená v necenzurovanej podobe umožňujúcej divákom nahliadnuť na povrch. Falošný obraz o sebe prezentujeme ako spontánnosť a večer pri hodnotení dňa prestávame toho človeka spoznávať. Žijeme v rovnakom čase a priestore, nosíme dve tváre, avšak na rozdiel od minulosti, strácame aj tú pravú, na ktorú sa už v zrkadle pre istotu nepozeráme. Rezervácie: divadlodpm@gmail.com

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 5 €

Nedeľa 2. 4. | 16.00                             

Sunday Rest | Siesta v galérii pre anglicky hovoriacich: Adamčiak, začni! Retrospektívna výstava intermediálnej tvorby Milana Adamčiaka 1964 – 2017

Práce Milana Adamčiaka sú charakteristické prekračovaním hraníc medzi vizuálnym umením, vedou, hudbou a poéziou. Lektorský výklad vás oboznámi s jeho grafickými partitúrami, autorskými hudobnými nástrojmi a experimentálnou poéziou. Vzhľadom na otvorený charakter prác poskytne aj podnet pre vlastnú imagináciu.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Sunday, April 2 | 4 pm

Sunday Rest: Adamčiak, Begin! Retrospective Exhibition of Intermedia Work by Milan Adamčiak 1964 – 2017

Milan Adamčiak’s work is characteristic by the crossing of the boundaries between visual arts, science, music and poetry. The lecture will get you acquainted with his graphic scores, authorial musical instruments and experimental poetry. Due to the open nature of his work, it is also a stimulus for our imagination.

Esterházy Palace, 3rd floor, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Free admission

Utorok 4. 4. | 18.00
Príbehy umenia: Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici 
Tentokrát sa Príbehy umenia nebudú odvíjať od dokumentárneho filmu, ale od knižnej publikácie. Kostol sv. Kataríny je najnovšou kolektívnou monografiou, ktorú predstaví jej editorka Katarína Vošková. Dušan Buran (SNG) vo svojej prednáške priblíži kombináciu metód pre virtuálnu rekonštrukciu neskorogotického oltára Majstra MS z Kostola sv. Kataríny v Banskej Štiavnici (1506), ktorý ako celok neexistuje už od 18. storočia. Aj hlavný barokový oltár Kostola sv. Kataríny z roku 1727 zažíval svoje príležitostné premeny – o dotváraní oltára sviatočnými obrazmi Antona Schmidta porozpráva Martin Čičo (SNG). Na prezentácie nadviaže tematický audio/video liveact.
Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Štvrtok 6. 4. | 18.00

Otvorenie výstavy: Nech šije! Móda na Slovensku 1945 – 1989

Slávnostné tvorenie výstavy mapujúcej slovenskú módu v období socializmu

Kurátorky: Zuzana Šidlíková (SCD – SMD), Viera Kleinová (SNG)

Esterházyho palác – Berlinka a 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Štvrtok 6. 4. | 18.00 – 20.00

Kurz pre rodičov | Stavebnica: Obraz

Byt, dom, škola, pošta – budovy nás obklopujú všade a vymedzujú náš životný priestor. Ale ako sa o nich rozprávať s deťmi? Naučme sa spoločne vnímať svoje okolie! Hravou formou odhalíme základné zákonitosti architektúry tak, aby ste ich mohli sprostredkovať svojim deťom. Zahrajte sa s deťmi napríklad aj cestou do školy, počas výletu na zrúcaninu hradu alebo len tak u vás doma. Tento raz sa zameriame na to, ako a podľa čoho si zvykneme utvárať obraz o architektúre.

Rezervácie: barbora.tribulova@sng.sk

Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 10 € / stretnutie

Piatok 7. 4. | 16.30 – 18.00 | Rodina

BookObrazy | Maurice Sendak: Kde žijú divé zvery

Každému z nás sa občas stane, že si oblečie vlčiu kožu. V obrázkovej knižke Maurica Sendaka si ju oblečie malý Max. V noci sa jeho izba premení na divoký ostrov a Max sa stane kráľom divočín. Koľko to vydrží, keď si jeho divočiny oblečú vlčiu kožu? Asi bude radšej poslúchať...

Rezervácie: barbora.tribulova@sng.sk

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 3 € / rodina

Nedeľa 9. 4. | 11.00 – 14.00

Brunch v SNG: Nech šije!

Pozývame na jarný brunch do SNG! Ako vždy pripravíme skvelé menu, o pestré aktivity deťom sa postará naša lektorka a dospelých prevedieme práve otvorenou výstavou Nech šije! o móde medzi rokmi 1945 – 1989.

Brunch v SNG prináša tri pohodové hodiny strávené v galérii, za pekne prestretým stolom a v tej najlepšej spoločnosti. Vezmite rodinu, kamarátov a známych a príďte si k nám spraviť peknú nedeľu! Rezervácie: zuzana.palicova@sng.sk

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Cena: 21 € / osoba (V cene je zahrnutý galerijný program a celé menu bez nápojov, deti do 10 rokov (vrátane) vstup voľný. Kapacita je limitovaná, preto je potrebná rezervácia vopred).

Nedeľa 9. 4. | 15.00

Siesta v galérii: nestex

Nedeľný pohodový výklad prierezovo predstaví nestálu expozíciu gotiky a baroka.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Pondelok 10. 4. | 19.00
LQ literárny kvocient #10:
Mlčky a krátko & Náhrdelník / Obojok 
O knihách sa viedli odjakživa najvášnivejšie debaty v kaviarenskom prostredí – preto vás aj v tomto roku kaviareň Berlinka & Literárny klub pozývajú na sériu debát o súčasnej slovenskej literatúre s tými najpovolanejšími. Tentokrát bude reč o knihách spisovateľov Juraja Bindzára: Mlčky a krátko a Jany Bodnárovej: Náhrdelník / Obojok. Oba texty sú založené na reálnych historických postavách a udalostiach v Pezinku a v Liptovskom Mikuláši. Diskusiu moderuje Marta Součková.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Nedeľa 16. 4. | 15.00

Siesta v galérii: Adamčiak, začni!

Nedeľný výklad objasní prieniky hudby, výtvarného umenia a poézie v diele Milana Adamčiaka.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Utorok 18. 4. | 17.00

Prezentácia knihy | Mila Haugová: Srna pozerajúca na Polárku

Vesmír v oku, životná múdrosť – to je nová kniha poézie Mily Haugovej. Dianie na pomedzí ľudského a prírodného sveta, ktoré bežný pohľad nezachytí. Poézia čistá ako horský prameň a prenikavá ako svetlo prameniace z hviezd je súčasne otvorená každému čitateľovi a čitateľke v každej životnej situácii. Ku kráse knihy výraznou mierou prispievajú aj ilustrácie fínskeho maliara Osmo Rauhalu v grafickom spracovaní Lívie Kožuškovej. Knihu z vydavateľstva Ars Poetica uvedie Ivan Štrpka.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Streda 19. 4. | 17.00
Prezentácia knihy | Zuzana Šidlíková: Stratená m(ÓDA)/Lost m(ODE) a kurátorský výklad na výstave Nech šije!

Prezentácia novej publikácie Zuzany Šidlíkovej, ktorá je venovaná odevnej kultúre na Slovensku v rokoch 1945 – 1989, v spolupráci s vydavateľstvom Slovart. Novootvorenú výstavu, mapujúcu slovenskú módu v menovaných rokoch, vám po prezentácii knihy predstavia kurátorky Zuzana Šidlíková (Slovenské múzeum dizajnu) a Viera Kleinová (Slovenská národná galéria).

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Streda 19. 4. | 18.00

Anasoft litera fest 2017

V rámci 12. ročník literárneho festivalu Anasoft litera fest sa v Berlinke uskutoční diskusia s tohtoročnými finalistami ceny Anasoft litera. Finalistu Juraja Bindzára uvedie prekladateľ Stanislav Vallo a trojnásobnú finalistku Zuzanu Cigánovú vyspovedá literárna vedkyňa Ivana Taranenková.

Koncert Nikitin/Pospiš/Sillay: Tribute to Ján Cikker

Po úspešnom projekte venovanom Leošovi Janáčkovi, Polajka/Nikolaj Nikitin ensemble with Miroslav Vitouš - Tales from my Diary (HF 2014), prichádzajú traja slovenskí hudobníci s novým projektom. Predstavitelia mladej hudobnej generácie sa rozhodli pre odvážnu výzvu: preniesť skladateľský rukopis Jána Cikkera do súčasného hudobného jazyka. Nahrávka Nikitin/Pospiš/Sillay – Ján Cikker 105 je inšpirovaná najmä zborovou tvorbou skladateľa a ľudovými námetmi.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Štvrtok 20. 4. | 18.00 – 20.00

Workshop pre dospelých: Hudba obrazu

Na výstave s názvom Adamčiak, začni! sa stretneme s ukážkami grafických zápisov nepredstaviteľných hudobných partitúr. Pre tohto neoavantgardného umelca sú tieto dva svety – jeden odohrávajúci sa v čase, druhý v priestore –jednotné. Príďte vyskúšať, ako znejú výtvarné diela!

Rezervácie: barbora.tribulova@sng.sk

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 3 €

Nedeľa 23. 4. | 15.00

Siesta v galérii: Nech šije! Móda na Slovensku 1945 – 1989

Nedeľný výklad oboznámi s vybranými okolnosťami vzniku, tvorby a prezentácie módy v období socializmu.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Nedeľa 23. 4. | 15.00 – 17.00 | Rodina

Nedeľa v atmosfére: Spoza odrazu

Každá spoločnosť v rôznych obdobiach pokladá za moderné niečo iné. Aj keď si to často vôbec neuvedomujeme, móde podlieha nielen to, čo nosíme, ale aj to, ako a čo hovoríme, ako sa správame, či kam chodievame. Posvietime si na náš vkus vo výstave Nech šije! a zistíme, že o móde nemusí vypovedať len pohľad do zrkadla, ale aj zaň. 

Rezervácie: barbora.tribulova@sng.sk

Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 4 € / rodina

Utorok 25. 4. | 17.00

Čaj o piatej v SNG: Večer vo výstave

Predstavenie výstavy o slovenskej móde v období socializmu formou komentovanej prehliadky je pokračovaním podujatia Čaj o piatej v SNG pre aktívnych seniorov, ktoré pravidelne organizuje STÁLE DOBRÍ, n. o. v spolupráci so SNG. Po prehliadke výstavy Nech šije! Móda na Slovensku 1946 – 1989 bude nasledovať diskusia so špeciálnym hosťom v kaviarni Berlinka.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Utorok 25. 4. | 18.00

Rok architektúry v SNG: Architúra po obchodných domoch

Prvá zo série Architúr, prechádzok za architektúrou, nás zavedie k téme mestskej kultúry nakupovania. Obchodný dom ako ho poznáme dnes, sa objavil len v nedávnej histórii a ihneď sa stal stredobodom mestského života. Spolu so sprievodcami Architúry Reou Dilhoffovou a Martinom Zaičkom navštívime ikonické miesta nákupov v centre Bratislavy od 30. rokov minulého storočia až po súčasnosť.

Architúry sú súčasťou Roku architektúry v SNG – cyklu programov zameraných na architektúru.

Rezervácie: dasa.pestova@sng.sk (počet miest je limitovaný, rezervácia nutná)

Miesto stretnutia: Hurbanovo námestie pred Kostolom Najsvätejšej Trojice

Vstupné: 4 € / 2 €

Streda 26. 4. | 20.20

Pecha Kucha Night Bratislava

Pecha Kucha Night Bratislava pravidelne predstavuje umelcov, architektov, dizajnérov a ďalších zaujímavých tvorcov. Každý z nich počas večera priblíži svoju prácu vo výstižnom a dynamickom formáte 20 obrázkov po 20 sekúnd. 37. vydanie bude v spolupráci s festivalom [fjúžn] zamerané na umelcov, ktorí pochádzajú z iných krajín a kultúr, no dlhodobo pôsobia na Slovensku a v ostatných krajinách V4. Rezervácie: info@pechakucha.sk

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 5 €

Štvrtok 27. 4. | 18.00

Koncert Hudba dneška v SNG 21 – Hommage à Milan Adamčiak (FluxUs 1)

Program: Milan Adamčiak, Karlheinz Stockhausen, La Monte Young

Účinkujú: Cluster Ensemble, VENI ACADEMY

Prvé dva koncerty z cyklu Hudba dneška v SNG sa uskutočnia v súvislosti s retrospektívnou výstavou významného intermediálneho umelca Milana Adamčiaka, jednej z najosobitejších postáv (česko)slovenskej umeleckej scény. Adamčiak na Slovensku zohral podobnú úlohu ako iní „osamelí vlci“ v umení 20. storočia; bez neho by bola naša kultúra fádnejšia, jeho dar prekračovať hranice medzi rozmanitými umeleckými, spoločenskými aj osobnostnými rozhraniami náš priestor zdynamizoval a učinil ho – aj z pohľadu zahraničia – pestrejším a zaujímavejším.

A keďže Milan Adamčiak bol jedným z mála československých umelcov, ktorí sa charakterom svojej tvorby v 60. rokoch zaradili k neformálnemu svetovému hnutiu FLUXUS, tento moment zohral úlohu aj pri koncipovaní programu oboch koncertov: popri Adamčiakových grafických partitúrach na nich zaznie aj niekoľko diel predstaviteľov tohto umeleckého hnutia, resp. autorov, ktorých tvorba bola v nejakej miere týmto hnutím ovplyvnená.

Cyklus koncertov Hudba dneška v SNG v dramaturgii Daniela Mateja sa uskutočňuje v spolupráci s InMusic, Slovenskou sekciou ISCM a s podporou Fondu na podporu umenia pre InMusic, o. z.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné 4 € / 2 €

Nedeľa 30. 4. | 15.00

Siesta v galérii: Adamčiak, začni!

Nedeľný výklad objasní prieniky hudby, výtvarného umenia a poézie v diele Milana Adamčiaka.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Každý utorok od 4. 4. | 17.00 – 18.30 | Rodina

Tvorivý ateliér: Štetec, kniha, nota

Výtvarný ateliér pre rodičov s deťmi od 4 do 7 rokov inšpirovaný výstavami SNG približuje umenie a dopĺňa ho vlastnou tvorivou aktivitou v ateliéri. Hoci sú v galérii vystavené spravidla len výtvarné diela, my budeme pracovať aj s inými druhmi umenia. V nestálej expozícii a na výstavách Milana Adamčiaka a Nech šije! tak prepojíme vizuálne umenie s hudbou, literatúrou či divadlom.

Kurz podnecuje tvorivosť detí, rozvíja jemnú motoriku a učí základným princípom výtvarného myslenia. Prebieha v dvoch na seba nadväzujúcich častiach: počas prvej, kratšej časti, na výstave pútavým spôsobom približujeme diela cez vybranú tému, v ateliérovej časti tému výtvarne spracovávame. Kurz vedú skúsené lektorky: Miroslava Mišová a Zora Varcholová.

Rezervácie: miroslava.misova@sng.sk

Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 40 € / 11 stretnutí (4. 4. – 20. 6. 2017) 

logo
Prečítajte si tiež:
22.7.2024 Roland Régely

Dovolenkári si na meškajúcich či zrušených letoch môžu „zarobiť“ stovky eur

Ak mešká lietadlo alebo letecká spoločnosť zruší let, je to komplikácia pre cestujúcich aj aerolinky. Množstvo takýchto prípadov sme ...

28.6.2024 Roland Régely

Najlepšie aerolinky v roku 2024 sú Qatar Airways

Oscary leteckého priemyslu sú opäť rozdané. Najprestížnejšie ocenenie tento rok získali aerolinky Qatar Airways, pre ktoré to je už ôsme ...

16.11.2023 Miloslava Némová

V piatok 17. novembra si pripomenieme Deň boja za slobodu a demokraciu, obchody budú zatvorené

Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý sa slávi ako štátny sviatok vždy 17. novembra, v tomto roku pripadne na piatok. Môžeme sa teda ...

15.11.2023 Miloslava Némová

Spoločnosť Disney oslavuje 100 rokov. Od myšiaka Mickeyho až po streamovacie služby

Už je to 100 rokov od vzniku animačného štúdia, ktoré dnes pozná každý pod názvom Walt Disney. Legendárna postavička Mickey Mouse, ...

9.11.2023 Miloslava Némová

Poslednej skladbe Beatles pomohla na svet umelá inteligencia

Začiatok novembra 2023 bol poznamenaný návratom legendárnej skupiny The Beatles na hudobnú scénu. Skladba Johna Lennona Now and Then zaujala ...

8.11.2023 Roland Régely

Letenky sú drahšie ako pred pandémiou, no záujem o cestovanie je aj tak rekordný

Ak ste v poslednom čase hľadali letenky do vzdialenejších destinácií, pravdepodobne ste sa stretli s vyššími cenami, ako ste boli zvyknutí ...

1.11.2023 Redakcia FinReport

Online rezervačné platformy dovolenkových pobytov sú stále na vzostupe

Počas druhého štvrťroka 2023 strávili hostia v rámci EÚ takmer 153 miliónov nocí v krátkodobom prenájme ubytovania, ktoré si ...

27.10.2023 Roland Régely

Cestovateľské novinky, ktoré potešia slovenských dovolenkárov už túto zimu

Kam sa tento rok v zime oplatí cestovať za teplom? Sezóna 2023/2024 prvýkrát ponúkne plnohodnotnú dovolenku bez pandemických opatrení a ...

25.9.2023 Redakcia FinReport

Víťazka veľkej letnej súťaže Jarmila Szabóová vďaka FinReportu zažila super dovolenku

Veľká letná súťaž magazínu FinReport pozná svoju víťazku. Stala sa ňou Jarka Szabóová zo Štrkovca v okrese Rimavská Sobota, ktorú sme ...

28.7.2023 Roland Régely

Turistov pribúda a exotické destinácie obmedzujú ich počty zavádzaním environmentálnych poplatkov

Čoraz viac krajín, prípadne letovísk, bojuje s enormným nárastom turistov. Kým niektoré z nich sa rozhodli obmedziť počet návštevníkov, ...

21.7.2023 Ján Sípos

Letné dovolenky: Tieto veci si na cestu do niektorých krajín so sebou určite neberte

Letné cestovanie je nielen a načerpaní nových síl, ale často aj o dobrodružstvách. Tým sa môže stať napríklad aj niečo také na prvý ...

6.7.2023 Ján Sípos

Hlavné trendy v turizme pre rok 2023 – zdravie, zážitky a ekológia

Turistická sezóna je už v plnom prúde a miera rastu cestovného ruchu je obrovská. Nie div, odvetvie sa konečne zotavuje z pandémie COVID-19. ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay