Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Anketa: Poisťovne smerujú k poskytovaniu komplexných riešení za asistencie najmodernejších technológií

Robert Juriš Váš názor Poslať

Kľúčové bude získavanie dostatku kvalitných dát. Na ich zber a identifikáciu potrieb klientov sa počíta s masívnym využitím internetu vecí (IoT) a umelej inteligencie (AI). Nemenej dôležitá bude analýza získaných informácií a ich využitie v praxi. A pri prezentácii ponuky klientovi sa k slovu dostane virtuálna realita. V konečnom dôsledku už nepôjde o prostý predaj poistných produktov, ako ho poznáme dnes, ale o poskytovanie komplexných a na mieru šitých riešení, pričom ich úlohou nebude len ochrana klienta, ale aj prevencia pred možnými rizikami.

Anketa

Aká bude poisťovňa budúcnosti, sme sa opýtali šéfov tých súčasných pôsobiacich na slovenskom poistnom trhu.

Juraj Jurčík, CEO poisťovne Generali

Juraj Jurčík, CEO poisťovne Generali

Poisťovňa budúcnosti bude výrazne odlišná od tradičného obrazu poisťovne. Zároveň však zostane zachovaná jej podstata, ktorou je znižovanie rizík. Vzťah s klientom bude naďalej založený na ľudskom prístupe, dôvere a celoživotnom partnerstve. Zmení sa však spôsob napĺňania tohto poslania. Výrazne sa posilní preventívna funkcia poistenia – poisťovňa bude svojim klientom pomáhať predchádzať nehodám, nielen vyrovnať sa s následkami.

Po silnej vlne digitalizácie je možné očakávať nástup výraznejšieho využitia dát. Do popredia sa dostane internet vecí, ktorý má predpoklad pomáhať najmä v rámci jednoduchšej identifikácie dát, potrieb a rizík klientov. Predpokladám, že v blízkej budúcnosti by sa mohol stať nástrojom, vďaka ktorému sa zmení vzťah s klientom – od aktivity iniciovanej klientom k aktivite iniciovanej poisťovňou. Generali v niektorých európskych krajinách už dnes používa riešenie, vďaka ktorému si klienti nielenže poisťujú škody, ale vďaka implementovaným smart zariadeniam im vedia aj predchádzať.

Poisťovňu budúcnosti však nevnímam len ako digitálnu inštitúciu s plne automatizovaným servisom, ale aj ako spoločnosť so zodpovedným prístupom nielen k svojim klientom, zamestnancom a partnerom, ale aj k ľudstvu, ohrozeným komunitám a svetu. Spoločnosť, ktorá podporuje diverzitu a inklúziu, aktívne sa stará o zraniteľné komunity, v ťažkých časoch pomáha riešiť celospoločenské problémy, záleží jej na etickom podnikaní. Spoločnosť, ktorej ide o dlhodobé hodnoty a chce byť súčasťou udržateľného sveta.

Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa

Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa

Očakávame, že biznis poisťovníctva sa už v blízkej budúcnosti zásadne zmení. Klimatické zmeny majú už teraz veľký vplyv na oblasť poisťovníctva a tento vplyv sa bude zväčšovať. Riziká spojené s prírodnými katastrofami sa ťažko kalkulujú, pretože neexistuje pre ich výpočet dostatok údajov z minulosti. Inovácie, či už v modelovaní predpovedí, alebo zariadení – napríklad smart senzory či drony, poskytnú lepšie dáta pri nastavovaní nových parametrov poistenia a vyhodnocovaní škôd.

Treba sa pripraviť aj na revolúciu v mobilite. Autonómne riadenie, robo-taxi služby a zdieľaná mobilita výrazne znížia počet áut, ktoré však budú jazdiť dlhšie. Autopoistenie sa časom rozšíri na poistenie služieb mobility. Nárast konektivity a pripojenie takmer všetkého na internet umožní vznik nových služieb a riešení. Smart domácnosti a zariadenia v budúcnosti automaticky zahlásia svoje poškodenie, a poisťovňa na základe takýchto presne evidovaných dát bude môcť automatizovane výšku škody vypočítať a zároveň likvidovať.

Výzvou bude aj vývoj v oblasti individualizácie životného štýlu a potrieb klientov. To ovplyvní trh aj samotné produkty. Namiesto poistných produktov sa stane trendom poskytovať komplexné, na mieru šité riešenia.

Peter Brudňák, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne

Peter Brudňák, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne

Svet sa posúva od papierov k digitalizácii. Niekomu by sa mohlo zdať, že sa dá postupovať rýchlejšie, no podľa mňa je už tento posun výrazný. Vzťah s klientmi sa presúva čoraz viac do online prostredia, a klient má k dispozícii takmer okamžite zmluvu aj odozvu. Z tohto pohľadu považujem prechod do online sveta za úžasný a vysoko proklientsky. Dokážeme mnohonásobne rýchlejšie reagovať na potreby zákazníkov i partnerov.

No ak chceme držať krok s dobou, je potrebné uvoľniť cestu inováciám aj z iného odvetvia a experimentovať. Viem si predstaviť, že vo väčšej miere začneme využívať umelú inteligenciu. Dokonca už diskutujeme so zaisťovňou o možnosti zrýchleného upisovania poistných zmlúv, ktoré by vychádzalo čiastočne z umelej inteligencie. To znamená, že AI by mohla posudzovať zdravotný stav, analyzovať potreby klienta a vo finále ho komplexne poistiť – išlo by o nový digitálny predajný model, ktorý by dopĺňal, a zároveň aj podporoval, súčasnú internú a externú sieť predajcov.

Dúfam však, že stroje nikdy nenahradia ľudí úplne. Verím skôr v kooperáciu medzi umelou inteligenciou, robotickou technikou a ľuďmi s cieľom umožniť prístup k poisteniu väčšiemu počtu klientov. Pojem bionický agent, ako symbol tohto smerovania, je niečo, čo už figuruje aj v našej stratégii pre blízku budúcnosť.

Marian Hrotka, CEO poisťovne Wüstenrot

Marian Hrotka, člen predstavenstva poisťovne Wüstenrot

Okrem očakávaného posilnenia digitálnych obchodných platforiem, sprehľadnenia obchodnej ponuky a fokusu na customer experience možno očakávať aj presun fyzických obchodných sietí na komplexnú obsluhu potrieb klienta. Takouto vertikálnou službou môže byť napríklad ponuka realít, hypotekárneho financovania, riešenia poistnej ochrany od smart home zariadení, ktoré zároveň chránia domácnosť, až po asistenčný servis.

K takejto ponuke sa budú pribaľovať nové riziká, ktoré dnešná zrýchľujúca sa doba prináša. Príkladom je kyberkriminalita, ochrana súkromia, alebo čoraz sofistikovanejšie prípady, pri ktorých je potrebné využiť možnosti právnej ochrany. Poisťovne sa do budúcnosti budú popri technikách úpisu a selekcie rizika zameriavať aj na zníženie a prevenciu rizík. Okrem spomenutých smart home zariadení to môžu byť asistenti sledujúci bezpečnú jazdu motorového vozidla alebo zdravý životný štýl.

Ladislav Gajdoschík, riaditeľ poisťovne Groupama

Ladislav Gajdoschík, riaditeľ poisťovne Groupama

Poisťovne v budúcnosti nebudú predávať jednotlivé produkty, ale komplexné krytie vo forme prepojených produktov. Klient si bude vyberať z programov, ktoré si bude vedieť obsahovo aj časovo presne prispôsobiť svojim potrebám a možnostiam. Prostredníctvom aplikácií, umelej inteligencie či virtuálnej reality bude v operatívnom spojení s poisťovňou, ktorá na základe jeho požiadaviek a potrieb upraví program podľa toho, či si klient kúpi nové auto, dom, narodí sa mu dieťa, alebo zažije inú mimoriadnu udalosť vo svojom živote.

Na základe týchto informácií poisťovňa inteligentne vyhodnotí nastavenie programu, upraví riziká a prispôsobí sa konkrétnemu klientovi a jeho životnej situácii. Poisťovňa prednesie program klientovi vo forme virtuálnej reality, v ktorej mu ukáže potenciálne prípady a možné spôsoby ich riešenia. Klient tak bude mať absolútnu predstavu a kontrolu nad situáciou, a vďaka inteligentne nastavenému programu aj najefektívnejšie zabezpečenú ochranu. Výzvou v celom procese však bude aj napriek maximálnej automatizácii zachovanie osobného prístupu. Poisťovne budú musieť vyvinúť mimoriadnu snahu, aby s klientom dokázali nadviazať a najmä si udržať silný vzťah založený na ľudskom prístupe, empatii a solidarite.

Martin Žáček, generálny riaditeľ poisťovne Uniqa

Martin Žáček, generálny riaditeľ poisťovne Uniqa

Poisťovníctvo v roku 2020 prešlo katarziou. Odvetvie, ktoré je svojím naturelom konzervatívne, urobilo obrovský krok v digitalizácii, a mnohé veci, ktoré predtým boli doslova nemysliteľné, sa cez noc stali skutočnosťou. Uzatváranie zmlúv na diaľku alebo virtuálne prehliadky škôd sú už bežným štandardom. Koronavírus však bude mať na poisťovníctvo obrovský vplyv. Myslím si, že ani po odznení epidémie sa náš odbor nevráti do starých zabehnutých koľají. Jeho súčasťou však aj naďalej zostane kvalitné osobné poradenstvo, ktoré sa však presunie z veľkej časti do online oblasti.

Komoditné produkty sa stanú súčasťou ekosystémov, ktoré budú klientovi ponúkať oveľa širší rozsah služieb ako len bežné poistenie. Tieto trendy sa podľa mňa prejavia v troch oblastiach. Oblasť mobility, keď poisťovňa zabezpečí viacero doplnkových služieb, spojených s potrebou pohybu klientov. Oblasť bývania, kde sa rozvinie internet vecí a „smart home“ ponúkne možnosti pre úplne nový prístup k bežnej tvorbe produktov. Treťou oblasťou je oblasť zdravia. Tu čakám najdynamickejší rozvoj v prvej fáze, ktorý je spojený s poradenstvom na diaľku a širokým rozsahom asistenčných služieb pre našich starších spoluobčanov.

Marian Bátovský, generálny riaditeľ Colonnade Insurance

Marian Bátovský, generálny riaditeľ Colonnade Insurance

Poisťovňa budúcnosti nevznikne na zelenej lúke, podobne ako fabrika na výrobu elektromobilov s úplne novými technológiami. Z nášho pohľadu ponúkne jednoduché produkty zodpovedajúce životnému štýlu klienta. Predpokladáme, že balíčkové a all-riskové produkty budú na ústupe. Rozumieme, že klient chce platiť za to, čo „používa“, najmä cez smart home, wearables a podobne. S tým súvisí jeho očakávanie mať jasnú „user story“ o tom, čo produkt poisťuje a čo nie.

V oblasti služieb by digitalizácia a automatizácia všetkých procesov s cieľom zvýšenia komfortu a zážitku pre klienta mali byť samozrejmosťou. Radi by sme boli však aj za viac sofistikované broker portály, ktoré majú pomáhať sprostredkovateľom s vyhodnocovaním ponúk nielen na základe ceny, ale aj množstva iných parametrov. Očakávame totiž, že sa bude zvyšovať náročnosť, ako na sprostredkovateľov, tak aj na samotné poisťovne.

Budúcnosť vidím v nevýhradnom spôsobe predaja, keďže klient potrebuje výber z viacerých ponúk poisťovní. Očakávame tiež ďalšie sprísňovanie legislatívy vo veci ochrany spotrebiteľa, ktorá bude ešte viac zdôrazňovať potrebu transparentnosti.

9
logo
Prečítajte si tiež:
15.4.2024 Redakcia FinReport

Kristalina Georgievová: Šéfkou Medzinárodného menového fondu zostane aj ďalších päť rokov

Staronovou šéfkou Medzinárodného menového fondu aj počas nasledujúcich piatich rokov zostane Kristalina Georgievová. Výkonná rada MMF ...

15.4.2024 Robert Juriš

Marcová inflácia klesla na 2,3 %, sme na tom lepšie ako priemer eurozóny

Tempo rastu cien tovarov a služieb na Slovensku sa začiatkom tohto roka výrazne spomalilo. V marci 2024 predstavovalo iba 2,3 %, čo je o desatinu ...

15.4.2024 Martin Jamnický

NKÚ: Sociálne podniky, ktoré na Slovensku zamestnávajú 6 700 ľudí, dostali z EÚ 100-miliónovú podporu

Sociálne podniky zamestnávajúce znevýhodnených ľudí poskytujú prácu približne 6 700 zamestnancom. Napriek tomu, že ich podiel na ...

15.4.2024 Redakcia FinReport

Peter Kažimír: Jún 2024 je vhodnou príležitosťou na zníženie úrokových sadzieb

Inflácia na Slovensku je aktuálne o niečo nižšia ako priemer krajín eurozóny. „Je to skvelá správa pre ľudí a ekonomiku u nás a v celej ...

15.4.2024 Roland Régely

Slovenské hypotéky patria medzi najdrahšie v eurozóne, klesá aj náš rating

V roku 2022 boli hypotéky na Slovensku jedny z najlacnejších v eurozóne, dnes sú na opačnom konci rebríčka. Kým v iných krajinách Európy ...

15.4.2024 Redakcia FinReport

Zlato prekonalo ďalší rekord na úrovni 2 400 dolárov za uncu

Zlato neprestáva udivovať. Ako investičná komodita týždeň po týždni prekonáva svoje historické maximá a inak to nebolo ani na sklonku ...

29.11.2021 Robert Juriš

Anketa: Multi-level marketing, broker pool, alebo existuje aj tretia cesta?

Keď sa objavili prví sprostredkovatelia finančných produktov na trhu, svoje štruktúry budovali v štýle MLM, teda vertikálne v podobe ...

19.1.2021 Robert Juriš

Anketa: Ako sa masívny nástup digitalizácie premietol do konania lídrov a riadenia finančných spoločností

Doba "kovidová" priniesla množstvo obmedzení, nepríjemností a obáv. Pre mnohých sa však spája nielen s negatívnymi zážitkami a ...

10.12.2020 Magdaléna Švančarková

Anketa: Budúcnosť praje digitalizácii finančných služieb. Bez agentov to však nepôjde

Aktuálna situácia spustila lavínu digitalizácie aj vo finančných službách. Klienti komunikujú viac na diaľku, zmluvy sa uzatvárajú ...

25.6.2020 Arian Ali

Anketa – Ako urýchlila pandémia koronavírusu proces digitalizácie na poistnom trhu?

26.2.2020 Zuzana Fryč

Anketa: Aké ekonomické opatrenia by ste privítali od novej vlády?

21.1.2020 Zuzana Fryč

Anketa: Čo robia pre ekologicky šetrné správanie slovenské firmy?

24.10.2019 Marek Mittaš

Anketa: Nachádzate na pracovnom trhu dostatok kvalifikovaných pracovných síl? Ako motivujete svojich zamestnancov?

28.5.2019 Marek Mittaš

Anketa: Oplatí sa v súčasnosti kupovať nehnuteľnosť?

25.4.2019 Marek Mittaš

Čo by mali mladí pracujúci urobiť pre zabezpečenie svojich dôchodkov?

4.3.2019 Marek Mittaš

Anketa: Ako hodnotíte prínosy a negatíva pre Slovensko za desať rokov v eurozóne?

30.7.2018 Marek Mittaš

Aká je aktuálna ekonomická situácia, dá sa očakávať v blízkom období výraznejšia kríza? Čo by ju mohlo spôsobiť?

25.5.2018 Marek Mittaš

Ako hodnotíte stav digitalizácie a elektronizácie na Slovensku?

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay