Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Anketa: Multi-level marketing, broker pool, alebo existuje aj tretia cesta?

Robert Juriš Váš názor Poslať

Keď sa objavili prví sprostredkovatelia finančných produktov na trhu, svoje štruktúry budovali v štýle MLM, teda vertikálne v podobe klasických firiem. Na ich vrchole stáli tí najšikovnejší a najvýkonnejší, pod nimi tí, ktorí im šliapali na päty, a naspodku pyramídy sa grupovali nováčikovia. Neskôr sa objavil inovatívny prístup v podobe horizontálne členených broker poolov, v rámci ktorých agentov zastrešuje firma starajúca sa im o komplexný servis. My sme sa obrátili na lídrov popredných sprostredkovateľských spoločností s otázkou, ktorý z týchto modelov uprednostňujú, v ktorom vidia väčší potenciál a prečo.

finanční sprostredkovatelia

 

Jozef Bartánus, zástupca generálneho riaditeľa Partners Group SK

Jozef Bartánus, zástupca generálneho riaditeľa Partners Group SKOrganizačná štruktúra závisí od cieľov spoločnosti a metód, ktorými ich chce dosiahnuť. Naším cieľom je poskytovanie profesionálnych služieb založených na dlhodobej spolupráci s klientmi s garanciou vysokej kvality. Zároveň chceme vytvárať pre našich spolupracovníkov prostredie, v ktorom majú kvalitné podmienky pre odborný, osobnostný a profesionálny rast. K tomu je nevyhnutný prepracovaný systém zapracovania nových spolupracovníkov a ich ďalšieho rozvoja. Tieto ciele si vyžadujú určité štandardizované procesy.    

Z týchto dôvodov sa nám ako najefektívnejší javí takzvaný štrukturálny systém. Hlavnou výhodou je, že umožňuje efektívne riadiť procesy naprieč celou spoločnosťou, riadiť servisné kampane a jednotne postupovať pri zapracovaní nových spolupracovníkov. To je dôležité nielen pri zabezpečovaní kvality služieb, ale zároveň aj pri aplikácii neustále sa sprísňujúcich regulácií sprostredkovateľského trhu. Tu podstupujú veľké riziko spoločnosti, ktoré nedokážu dostatočne dôsledne a rýchlo implementovať legislatívne požiadavky, prípadne požiadavky trhu. Štrukturálny systém nám zároveň umožňuje využívať výhody projektového manažmentu, ktorý zas považujeme za najefektívnejší pri vývoji nových technológií, ktoré sa snažíme neustále prinášať. 

Roland Dvořák, generálny riaditeľ FinGO.sk

Roland Dvořák, generálny riaditeľ FinGO.skFinančné sprostredkovanie sa transformuje. Progres nastáva vo vyšších odborných požiadavkách na maklérov, čo sa odráža aj vo vyššej kvalite poskytovaných služieb a celkovom komforte pre klientov. Koncový trh sa zároveň nezadržateľne presúva do online. Dnes už makléri nehľadajú klientov „na ulici“, ale budujú si ekosystém založený na referenciách alebo infraštruktúre, napríklad cez realitné kancelárie, blogové články či sociálne siete.

FinGO.sk je broker pool, ktorý od začiatku buduje svoj vlastný ekosystém založený na inováciách. Má, samozrejme, oveľa väčší záber, ako keď si ho maklér tvorí sám. Môžem spomenúť našu digitálnu platformu Trhovisko s 5-tisíc online klientmi mesačne, naše developerské projekty, platformu E-obhliadka pre realitné kancelárie, kvalitné call centrum, projekt zamestnaneckých benefitov pre firmy a rozvíjame aj ďalšie projekty. Skúseným maklérom, ktorí hľadajú vlastnú cestu, umožňujeme, aby si budovali svoju firmu, sami určovali spôsob práce aj podmienky pre spolupracovníkov. Zároveň sa môžu oprieť o náš prepracovaný ekosystém a stále silnejúcu značku. Veľkou výhodou broker poolu je aj garancia kmeňa klientov, ktorý je najväčším aktívom maklérov, a vo FinGO.sk platia aj férové zmluvy bez viazanosti a sankcií. Pre maklérov máme nielen najvýhodnejšie podmienky, ale hoci sa nezameriavame na začiatočníkov, aj kvalitné fungujúce vzdelávanie.

9

Marta Kľocová, riaditeľka odboru marketingu a CRM v OVB Allfinanz Slovensko

Marta Kľocová, riaditeľka odboru marketingu a CRM v OVB Allfinanz SlovenskoÚspešne podnikať vo finančnom sprostredkovaní, či už v MLM systéme, alebo v inom, znamená na jednej strane doručovať hodnotný zážitok klientom počas celej spolupráce, a na strane druhej je dôležité venovať pozornosť podpore, vzdelávaniu, kvalite produktov a nástrojom pre sprostredkovateľov. Technické porovnanie výhodnosti/nevýhodnosti „broker poolu“ verzus MLM vytvára dilemu, ktorá sa nedá uspokojivo zodpovedať. Broker pooly súťažia „na inom ihrisku“ a fungujú na inom princípe.

V OVB ponúkame atraktívny kariérny plán, viac ako 50-ročné zázemie a overené know-how medzinárodnej spoločnosti, funkčný systém vzdelávania, moderné IT nástroje a víziu zodpovedného podnikania. Klient je v centre nášho záujmu, a preto sa neustále snažíme o uspokojenie jeho očakávaní. Miesto na trhu môžu mať obidva biznis modely, keďže využívanie služieb sprostredkovania v slovenskej populácii rastie. Budúcnosť však bude patriť tým, ktorí budú podnikať férovo, zodpovedne a vystupovať autenticky voči klientom. 

Miroslav Majcin, riaditeľ externého obchodu v Universal maklérskom dome

Miroslav Majcin, riaditeľ externého obchodu v Universal maklérskom domeSom presvedčený, že obidve formy majú svoje miesto na trhu. Služobne skúsenejšou a vyladenejšou je naša vysoko profesionálna obchodná interná sieť – modifikovaná obdoba MLM. Kariérny systém má jasné pravidlá. Každý agent má prístup k vzdelávacej akadémii svojho kouča, podporu odborných garantov aj hlavného likvidátora, k dispozícii denné kontaktné centrum, bohatú výbavu moderných IT nástrojov a množstvo ďalších benefitov.

Otvorenie UBP – Universal Broker Pool bolo logickým vyústením hľadania nového potenciálu pre rozvoj spoločnosti. Novo spolupracujúci jednotlivci, skupiny agentov či celé spoločnosti (bývalé SFA) si zachovávajú brand, kariérne pravidlá aj obchodnú stratégiu. UBP zastrešuje oblasť administratívy, legislatívy, ponúka servisný balíček, paletu moderných IT nástrojov, zabezpečí komplexné produktové portfólio a férové provízne podmienky. Výsledkom je prílev množstva spokojných klientov, rast obchodných výsledkov, zvýšenie konkurencieschopnosti a posilnenie pozície na trhu.

Michal Kremnický, predseda predstavenstva a CEO Finvia Holding

Michal Kremnický, predseda predstavenstva a CEO Finvia HoldingMLM spravidla poskytuje lepšie možnosti na riadenie distribúcie a rovnako na riadenie kvality tímu sprostredkovateľov. Spoločnosti s MLM prístupom majú väčšinou zvládnutý aj jednotný systém vzdelávania sprostredkovateľov. Medzi nevýhody by sme mohli zaradiť pomerne tvrdé podmienky na produkčný výkon sprostredkovateľov, v niektorých prípadoch problematické vlastníctvo kmeňa klientov.

Broker pool poskytuje výraznú mieru slobody vo výkone sprostredkovateľskej činnosti, môže to byť však dvojsečná zbraň. Má výrazne okresané možnosti v stanovovaní kvality tímu sprostredkovateľov, súvisí to so spomínanou mierou slobody. Princíp nezasahovania do obchodnej politiky sprostredkovateľov môže spôsobovať problematické zabezpečenie predaja v súlade s nastavenými kvalitatívnymi kritériami. V spoločnosti Finvia kombinujeme užitočné vlastnosti oboch systémov, zrozumiteľnú a jednoduchú kariéru, zvládnutý systém vzdelávania a zároveň vysokú mieru slobody pri zachovaní etických a kvalitatívnych kritérií.

8

Vladimír Matuščin, konateľ Insia SK

Vladimír Matuščin, konateľ Insia SKSpoločnosť Insia je prvým broker poolom na Slovensku a dovolím si tvrdiť, že po 15 rokoch existencie stále aj jediným. Pravý pool nič neskrýva pred svojimi agentmi, ani znenie zmlúv s finančnými inštitúciami či bonusy od nich, a pristupuje k nim ako k seberovným. Výhodou poolu je, že je to vlastne malá-veľká firma. Je flexibilný ako malá firma a zároveň vie využívať moderné a pomerne drahé IT technológie pre seba a svojich klientov. O budúcnosť finančného sprostredkovania sa neobávam.

MLM aj pool budú mať zastúpenie na trhu vždy. Bez MLM firiem by sme na trhu mali možno len 20 % podriadených agentov. Ich nízky počet by zákonite viedol k nižšej dostupnosti a kvalite služieb pre klientov. MLM spoločnosti majú prepracovaný systém hľadania a motivovania nováčikov. Keď sa však agent vyprofiluje tak, že si nechce budovať štruktúru, ale viac ho baví práca s klientom, potom je pre neho vhodný pool. Ten je vďaka plochej organizačnej štruktúre určite bližšie k svojmu agentovi, ktorý je dennodenne v kontakte s klientom. Navzájom sa počúvajú a lepšie sa im tak napĺňa vzťah obchodného partnerstva. Cenná spätná väzba sa v poole nestráca v štruktúre, z čoho určite profituje samotný klient.

Michal Ďuriš, partner spoločnosti Umbrella Group

Michal Ďuriš, partner spoločnosti Umbrella GroupMyslíme si, že obidva systémy majú na trhu miesto. Čím skúsenejší je však sprostredkovateľ, tým dôležitejšie je pre neho, aby bola rozdielová provízia jeho manažérov a spoločnosti v rovnováhe s pridanou hodnotou, ktorú jeho biznisu prinášajú. A to je veľmi zložité pre mnohoúrovňové MLM spoločnosti. Preto si myslíme, že profesionalizácia trhu so sebou prirodzene prináša aj trend v prospech broker poolov.  

Pre nás aj našich pool manažérov je kľúčová sloboda. Tá im prináša tiež väčší priestor na prácu s klientom, so spolupracovníkmi a na rozvoji vlastných vízií. V akomkoľvek manažérskom systéme tvorenom na báze slobody sú dôležité hodnoty, na akých je spoločnosť postavená a akých spolupracovníkov na základe toho priťahuje. Dôležité je aj vzdelávanie a podpora spolupracovníkov, a tiež dôvera vedúcich poolov voči svojím kolegom. Práve kvalitné možnosti vzdelávania a sebarozvoja sú zárukou dlhodobej spokojnosti spolupracovníkov, čo oceňujú aj naši klienti.

logo
Prečítajte si tiež:
17.4.2024 Miroslav Mišenko

Ekonomická prognóza: Situácia sa môže zlepšiť, nesmieme však prísť o miliardy z plánu obnovy

Rast ekonomiky a reálnych miezd, pokles inflácie aj úrokových sadzieb. Aj toto očakávajú analytici Národnej banky Slovenska, Rady pre ...

17.4.2024 Redakcia FinReport

NBS vydáva striebornú desaťeurovku s motívom holokaustu

Národná banka Slovenska vydáva novú striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur. Motívom tejto desaťeurovky je holokaust, ...

17.4.2024 Redakcia FinReport

Nové objednávky v priemysle naďalej klesajú, vo februári 2024 o 6,8 %

Hodnota nových objednávok v priemysle vo februári 2024 a dosiahla objem 5,51 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku to ...

17.4.2024 Robert Juriš

Revolut varuje pred dramatickým nárastom počtu falošných pracovných ponúk a investičných podvodov

Počet falošných pracovných ponúk v minulom roku vzrástol o 1 200 % a investičné podvody zaznamenali 142-percentný nárast. Vo svojej správe ...

17.4.2024 Redakcia FinReport

Trh s kanabisom mal problémy a bol v strate, no v tomto roku narástol už o 22,4 %

Akcie kanabisu sa opäť dostávajú do centra pozornosti. Kým v niekoľkých predchádzajúcich rokoch vrátane toho minulého boli v mínuse, v ...

17.4.2024 Robert Juriš

Zubné benefity zdravotných poisťovní sa už o niekoľko dní skončia. Čo bude s ich ďalšími službami?

Poskytovaniu zubných benefitov v zdravotných poisťovniach je koniec. Od mája 2024 budú minulosťou. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že ...

6.5.2021 Robert Juriš

Anketa: Poisťovne smerujú k poskytovaniu komplexných riešení za asistencie najmodernejších technológií

Kľúčové bude získavanie dostatku kvalitných dát. Na ich zber a identifikáciu potrieb klientov sa počíta s masívnym využitím internetu ...

19.1.2021 Robert Juriš

Anketa: Ako sa masívny nástup digitalizácie premietol do konania lídrov a riadenia finančných spoločností

Doba "kovidová" priniesla množstvo obmedzení, nepríjemností a obáv. Pre mnohých sa však spája nielen s negatívnymi zážitkami a ...

10.12.2020 Magdaléna Švančarková

Anketa: Budúcnosť praje digitalizácii finančných služieb. Bez agentov to však nepôjde

Aktuálna situácia spustila lavínu digitalizácie aj vo finančných službách. Klienti komunikujú viac na diaľku, zmluvy sa uzatvárajú ...

25.6.2020 Arian Ali

Anketa – Ako urýchlila pandémia koronavírusu proces digitalizácie na poistnom trhu?

26.2.2020 Zuzana Fryč

Anketa: Aké ekonomické opatrenia by ste privítali od novej vlády?

21.1.2020 Zuzana Fryč

Anketa: Čo robia pre ekologicky šetrné správanie slovenské firmy?

24.10.2019 Marek Mittaš

Anketa: Nachádzate na pracovnom trhu dostatok kvalifikovaných pracovných síl? Ako motivujete svojich zamestnancov?

28.5.2019 Marek Mittaš

Anketa: Oplatí sa v súčasnosti kupovať nehnuteľnosť?

25.4.2019 Marek Mittaš

Čo by mali mladí pracujúci urobiť pre zabezpečenie svojich dôchodkov?

4.3.2019 Marek Mittaš

Anketa: Ako hodnotíte prínosy a negatíva pre Slovensko za desať rokov v eurozóne?

30.7.2018 Marek Mittaš

Aká je aktuálna ekonomická situácia, dá sa očakávať v blízkom období výraznejšia kríza? Čo by ju mohlo spôsobiť?

25.5.2018 Marek Mittaš

Ako hodnotíte stav digitalizácie a elektronizácie na Slovensku?

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay