Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Anketa: Ako sa masívny nástup digitalizácie premietol do konania lídrov a riadenia finančných spoločností

Robert Juriš Váš názor
SK
EN
Poslať

Doba "kovidová" priniesla množstvo obmedzení, nepríjemností a obáv. Pre mnohých sa však spája nielen s negatívnymi zážitkami a skúsenosťami, ale tiež s príležitosťami. Väčšina lídrov hovorí, že čo sa im dlhé mesiace až roky nepodarilo presadiť, zrazu išlo v priebehu niekoľkých dní ako po masle. Zmeny sa zväčša týkajú pracovných postupov, spôsobov komunikácie a nástrojov, ktoré využívajú. Lenže nie je to len o nich, pretože digitalizácia je iba úvodom do novej éry.

image

Menia sa totiž nielen technológie, ale aj spôsoby riadenia. My sme sa pozreli na to, ako funguje digitalizácia v líderstve a spôsobe riadenia v slovenských finančných spoločnostiach. Oslovili sme riaditeľov bánk, poisťovní a maklérskych spoločností. Spomedzi tých, ktorí nám odpovedali, sme poskladali mozaiku názorov.

Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky

Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky

Digitalizácia nie je len o špičkových technológiách, aby ľudia mohli pracovať efektívnejšie. Je veľmi dôležité, aby ich práca v novom digitálnom prostredí bavila. Hovorím o zmene firemnej kultúry, ktorá si vyžaduje čas. Je dôležité, aby zamestnanci nemali obavy z technológií a automatizácie procesov, ale, naopak, aby vnímali, že ich odbremeňujú od rutinných alebo časovo náročných manuálnych úkonov, aby sa mohli sústrediť na kreatívnejšie oblasti, na nové nápady a vzájomnú spoluprácu.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je evolúcia pracovných miest. Potrebujeme ľudí vybaviť zručnosťami, ktoré potrebujú na zvládnutie nových sofistikovanejších pozícií. Zároveň je pre nás úplne kľúčové nachádzať talenty, rozvíjať ich potenciál a robiť dostatok aktivít na ich udržanie, pretože konkurenčný tlak, najmä na západe Slovenska, je enormný.

Martin Žáček, generálny riaditeľ poisťovne Uniqa

Martin Žáček, generálny riaditeľ poisťovne Uniqa

Digitalizácia v poisťovníctve išla ruka v ruke s vývojom technológií a prístupom k celoplošnému dátovému pokrytiu. Štandardné procesy prešli v posledných troch rokoch kompletnou premenou. Viacero aktivít sa zautomatizovalo, papierové nosiče nahradili dáta.

Všetky inovácie vedú aj k tomu, že v kanceláriách sa výrazne znížil počet administratívnych pracovníkov. Digitalizácia spôsobuje vysoké nároky na manažérov tímov, ktoré teraz pracujú na diaľku, plne digitálne. Predpokladom je teda zmena spôsobu ich myslenia aj prístupu k vedeniu tímov. Som presvedčený, že stav pred koronou sa už nevráti a vysoký podiel dištančnej práce zostane aj do budúcnosti.

Aj keď tieto procesy sú veľmi efektívne, napriek tomu pred nami stojí množstvo výziev. Pre mňa ako CEO je z tohto pohľadu kľúčové, aby sme vedeli uspokojovať potreby klientov, ktoré sa neustále menia. Netreba zabúdať, že pri niektorých produktoch zohrávajú stále dôležitú úlohu osobný kontakt a poradenstvo. Klient vie najlepšie, čo potrebuje, a sám si vyberie, akou formou bude s nami komunikovať. Myslím si tiež, že príde aj k významnejšiemu využitiu robotiky, keď niektoré rutinné operácie, ako je napríklad fakturácia, budú vykonávané pomocou umelej inteligencie.

Lukáš Novák, CEO investičnej skupiny InTeFi a spoluzakladateľ FinGO.sk

Lukáš Novák, spoluzakladateľ maklérskej spoločnosti FinGO.sk

Zo skúseností vieme, že ak chcete uspieť na preplnenom trhu, nemôžete postupovať tak, ako bolo obvyklé. FinGO.sk od začiatku preto nebudujeme ako offline finančného poradcu, ale ako technologicko-marketingovú spoločnosť, ktorej cieľom je vytvorenie komplexnej platformy. Zo skúseností sa mi osvedčili menšie tímy s vysokou úrovňou samostatnosti, ktoré robia rozhodnutia na základe dát z business intelligence. Aj v takom klasickom odvetví, ako financie, je možné fungovať ako startupy a technologické firmy. Na základe dát prichádzajú s návrhmi a ideami na projekty a aktivity, ktoré by v štandardnom prostredí zapadli. Pri výbere nových kolegov vyberáme z profesionálov aj z iných odvetví, ako sú telco, marketing, e-commerce či IT.

V menších tímoch, ktoré pracujú agilne, ľahšie využijú skúsenosti z iných odvetví, ktoré prenášajú do služieb pre klientov. V rámci nášho prístupu dávame príležitosť nielen nápadom od ľudí z nášho tímu, ale vyhľadávame aj spolupráce a synergie s partnermi či dodávateľmi. Tak realizujeme nové projekty, ktoré nám pomáhajú ďalej rásť. Tým, že sme česko-slovenská skupina s tímom vo viacerých mestách, prirodzenou súčasťou našej práce sú videokonferencie aj aplikácie na trackovanie projektov.

Peter Mačák, co-CEO Prosight Slovensko

Peter Mačák, CEO Prosight Slovensko

Vo vedení spoločnosti Prosight Slovensko si plne uvedomujeme, že aj finančné sprostredkovanie sa veľmi dynamicky vyvíja. Vnímame to tak, že práve ten, kto bude na trhu udávať digitálne trendy, bude v budúcnosti úspešnejší ako ostatní. Kľúčové bude, aby digitálne inovácie boli reálnou pridanou hodnotou pre prácu finančných sprostredkovateľov, pretože vtedy prinesú zvýšenie kvality služieb pre klientov.

Digitálna transformácia pre nás neznamená len naprogramovanie informačného systému alebo aplikácie. To by bolo veľmi málo. Digitálna transformácia sa dotýka všetkých častí spoločnosti, všetkých jej procesov, je o správnom nastavení celého ekosystému. Ten sa začína pri stanovení vízie, misie, hodnôt spoločnosti a jej firemnej kultúry, jej DNA. Takéto prostredie priťahuje do všetkých jej štruktúr kvalitných ľudí, ktorí chcú byť jej súčasťou. Vo vedení spoločnosti je u nás jasný zámer – takýchto ľudí do nášho tímu hľadať, nechať im priestor na realizáciu, uplatnenie svojich kvalít a spoločne napredovať. Dnes, aj napriek koronakríze, investujeme najviac finančných prostriedkov práve do špičkových ľudí a do technológií. 

Positive

Partnerom článku je Positive Services s.r.o

Juraj Jurčík, CEO poisťovne Generali

Juraj Jurčík, CEO poisťovne Generali

Digitalizácia je v poisťovni Generali súčasťou dlhodobej stratégie a vďaka tomu sa premieta do všetkého, čo robíme, ako rozmýšľame, ako sa rozhodujeme, jednoducho, stala sa súčasťou našej DNA. Vnímanie digitalizácie, ako neoddeliteľnej súčasti spoločnosti, nie je u všetkých zamestnancov automatické a nedá sa vynútiť, ak o jej kladoch nie sú presvedčení. Je preto dôležité nájsť medzi kolegami tých, ktorí sú prirodzene zvedaví a odvážni skúšať nové veci. Oni sú tí správni ambasádori digitalizácie.

Ja sám sa považujem za inovačného nadšenca, preto si uvedomujem, že ako generálny riaditeľ musím ísť mojim kolegom príkladom. A teda nielen vysvetľovať zmysel digitalizácie a inovácií, ale aj prinášať nové nápady a návrhy na zmenu k lepšiemu. Úlohou CEO je vytvárať vhodné a podnetné prostredie na to, aby sa firma posúvala vpred. Z môjho pohľadu sa netreba obávať ani spolupráce s partnermi z externého prostredia, ktorí môžu do spoločnosti priniesť novú kultúru a iný spôsob nazerania na danú problematiku. Tento spôsob manažmentu totiž pomáha podnecovať k inováciám a digitalizácii v rámci spoločnosti, a nám sa osvedčil v podobe vytvárania zmiešaných tímov zložených z kolegov z rôznych oddelení a externých partnerov napríklad z oblasti fintechu a startupov.

Peter Majer, hovorca Národnej banky Slovenska

Peter Majer, hovorca Národnej banky Slovenska

Nové okolnosti, ktoré priniesla pandémia, nepochybne urýchlili digitalizáciu systémov a procesov v každej inštitúcii, vrátane NBS. Klasické porady, ako sme ich poznali doteraz, sa preniesli do virtuálnych platforiem, kde je treba oveľa viac pozornosti venovať interakcii jednotlivých členov tímu. Online priestor však nesmie brzdiť kreativitu a nápady zamestnancov, ktorí pracujú napríklad na spoločnom projekte.

S vysokou pravdepodobnosťou bude treba klásť ešte väčší dôraz na cross-riadenie toku informácií medzi jednotlivými tímami, pretože odosobnenie by mohlo mať vedľajší efekt v zabúdaní na niektoré automaticky zaužívané komunikačné rituály. CEO digitálnej éry musia dať oveľa väčší dôraz na upevňovanie tímového ducha, pretože v čase online a obmedzení môže byť táto úloha niekoľkonásobne náročnejšia. Dôležité je preto mať pred sebou vždy víziu, že digitalizácia je najmä príležitosť, ktorá môže míľovými krokmi posunúť efektivitu v riadení celej spoločnosti.

Filip Schochmann, CEO softvérovej spoločnosti Positive

Filip Schochmann, CEO spoločnosti Positive

Finančné spoločnosti a ich lídri si naplno uvedomujú potrebu digitalizovať. Hľadajú v nej zdroj rastu a dokonca prežitia spoločnosti aj udržania si svojej vlastnej kariéry. Digitalizáciou budú postupne prechádzať všetky odvetvia aj všetky procesy. Bolo to zrejmé už pred koronakrízou, momentálna situácia to len urýchlila. Ukázala naliehavosť týchto potrieb. 

Prirodzene tak vznikol ešte väčší dopyt po IT službách, a zároveň sa rozširuje aj ponuka nových riešení a startupov. Mnohé novovzniknuté riešenia, ktoré chvatne zareagovali na koronakrízu, sa možno ukážu ako slepá ulička, iné sa možno rozvinú. Na trhu sú aj etablované spoločnosti, ktoré už riešenia majú. Tento proces nástupu digitalizácie predstavuje prirodzenú evolúciu, a je nemožné to ignorovať. Dobrí lídri si boli vždy vedomí potrieb inovovať a prispôsobiť sa dobe. Momentálne je to viac ako evidentné. V tomto zmysle každú spoločnosť čakajú zmeny a od lídrov bude závisieť, ako šikovne sa budú vedieť zorientovať a transformovať. Je žiaduce vyhodnotiť si doterajšie procesy, ich efektívnosť, a rozhodnúť sa, ako digitalizácia v tej-ktorej spoločnosti prebehne. Nakoniec bude väčšina aktivít už prebiehať autonómne.

Dnes sme napríklad svedkami snáh plne automatizovať obhliadky poistných udalostí (pri poškodení vozidla) za pomoci umelej inteligencie. V skutočnosti ide o proces, keď sa ľudia snažia naučiť umelú inteligenciu rozoznávať rozsah poškodenia vozidla a z aktualizovaných databáz vypočítať cenu opravy. Vďaka umelej inteligencii sa rozvíjajú aj chatboty.

Na rozdiel od inovatívnych lídrov, niektoré spoločnosti na trhu sú konzervatívne, šetria náklady a čakajú na overené riešenia. Byť inovátorom však nie je jednoduché. Pri rozvoji nových myšlienok sa ťažko ohraničujú náklady, pričom mnohé ani neprinesú želaný výsledok. Na druhej strane byť prvý znamená náskok a šancu na vyššiu maržu.

Potrebujete licenciu na výkon finančného sprostredkovania ?
Rýchlosťou blesku vám poskytneme odborné a komplexné služby.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
8.8.2022 Andrej Vida

Americká hypotéka: Pre niektoré banky štandardný finančný produkt, pre iné neexistuje

Posledné roky dopriali bankám nezvyčajne bohatú úverovú žatvu. Vďaka klesajúcim úrokovým sadzbám objemy úverov na financovanie bývania ...

8.8.2022 Redakcia FinReport

Kryptomeny padajú a ich ťažiari si hľadajú nové uplatnenie

Hodnota kryptomien sa začiatkom júna 2022 prepadla na dvojročné minimá. Množstvo investorov zaplakalo, prekvapení boli aj tí, ktorí pri ...

8.8.2022 Redakcia FinReport

Medzibankový informačný systém SWIFT čelí novej výzve v oblasti cezhraničných platieb

Medzibankový informačný systém SWIFT po odpojení Ruska a narušení svojej globálnej schémy čelí novým výzvam. Správa Economist ...

8.8.2022 Redakcia FinReport

Ratingová agentúra Moody’s zmenila stabilný výhľad slovenskej ekonomiky na negatívny

Ratingová agentúra Moody’s varovala Slovensko pred zhoršením hodnoty jeho ratingu. Príčinou má byť najmä závislosť Slovenska od dodávok ...

8.8.2022 Roland Régely

UniCredit Bank znížila úrokové sadzby hypoték, 365.bank ich zvýšila

Prvý augustový týždeň priniesol zaujímavé zmeny v úrokových sadzbách hypotekárnych úverov. Kým 365.bank zvýšila úrokové sadzby pri ...

8.8.2022 Real Estate Market

Yuliya Badritdinová: McDonald’s pre český a slovenský trh má novú generálnu riaditeľku z Ukrajiny

Spoločnosť McDonald’s v Českej republike a na Slovensku vymenovala novú generálnu riaditeľku. S účinnosťou od 1. augusta 2022 na pozíciu ...

29.11.2021 Robert Juriš

Anketa: Multi-level marketing, broker pool, alebo existuje aj tretia cesta?

Keď sa objavili prví sprostredkovatelia finančných produktov na trhu, svoje štruktúry budovali v štýle MLM, teda vertikálne v podobe ...

6.5.2021 Robert Juriš

Anketa: Poisťovne smerujú k poskytovaniu komplexných riešení za asistencie najmodernejších technológií

Kľúčové bude získavanie dostatku kvalitných dát. Na ich zber a identifikáciu potrieb klientov sa počíta s masívnym využitím internetu ...

10.12.2020 Magdaléna Švančarková

Anketa: Budúcnosť praje digitalizácii finančných služieb. Bez agentov to však nepôjde

Aktuálna situácia spustila lavínu digitalizácie aj vo finančných službách. Klienti komunikujú viac na diaľku, zmluvy sa uzatvárajú ...

25.6.2020 Arian Ali

Anketa – Ako urýchlila pandémia koronavírusu proces digitalizácie na poistnom trhu?

26.2.2020 Zuzana Fryč

Anketa: Aké ekonomické opatrenia by ste privítali od novej vlády?

21.1.2020 Zuzana Fryč

Anketa: Čo robia pre ekologicky šetrné správanie slovenské firmy?

24.10.2019 Marek Mittaš

Anketa: Nachádzate na pracovnom trhu dostatok kvalifikovaných pracovných síl? Ako motivujete svojich zamestnancov?

28.5.2019 Marek Mittaš

Anketa: Oplatí sa v súčasnosti kupovať nehnuteľnosť?

25.4.2019 Marek Mittaš

Čo by mali mladí pracujúci urobiť pre zabezpečenie svojich dôchodkov?

4.3.2019 Marek Mittaš

Anketa: Ako hodnotíte prínosy a negatíva pre Slovensko za desať rokov v eurozóne?

30.7.2018 Marek Mittaš

Aká je aktuálna ekonomická situácia, dá sa očakávať v blízkom období výraznejšia kríza? Čo by ju mohlo spôsobiť?

25.5.2018 Marek Mittaš

Ako hodnotíte stav digitalizácie a elektronizácie na Slovensku?

Aplikácia

 1. 1.
  V Karlovej Vsi horel byt, jeho obyvateľ unikol skokom z okna (foto)
 2. 2.
  Ratingová agentúra Moody’s zmenila stabilný výhľad slovenskej ekonomiky na negatívny
 3. 3.
  Kryptomeny padajú a ich ťažiari si hľadajú nové uplatnenie
 4. 4.
  Tajomstvo starého kufra je odhalené. Ukrýval poklad historických mincí za milión eur, ktoré teraz putujú do dražby
 5. 5.
  Politici reagujú na správu o úmrtí kardinála Tomka. Prezidentka vyzdvihla jeho pomoc ľuďom, ktorých prenasledovali komunisti