Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Najlepším upisovateľom rizík klienta je jeho sprostredkovateľ poistenia, nie poisťovňa!

Premium IC PR články
SK
EN
Poslať

Už dva roky dávame sprostredkovateľom možnosť, aby si komplexné poistné produkty pre svojich klientov – podnikateľov, podnikajúce fyzické osoby aj privátnych klientov – upisovali sami, okamžite, rýchlo a online prostredníctvom jedinečného portálu, ktorý im zadarmo dávame k dispozícii! Majú našu absolútnu dôveru a voľnosť v tom, aby sami, bez potreby x-ročných skúseností s underwritingom, pripravili poistné krytie presne podľa predstáv a potrieb svojho klienta. Dávame im možnosť stať sa upisovateľmi – underwritermi poistenia svojich klientov.

image

Foto: Premium IC

Zuzana LauermannováRevolučné? Možno, no na Slovensku určite! Ale svetový trh poisťovní a maklérov tak funguje už roky. „Maklér nie je len prostredníkom medzi poisťovňou a klientom, ale je to plnohodnotný profesionál, ktorý je bez problémov schopný vyhodnotiť potreby a riziká klienta, náš PREMIUM portál mu v tom dokonale asistuje, a spoločne dokážu doslova na počkanie za pár minút vytvoriť absolútne kvalitný a komplexný produkt pre stredné a menšie firmy, podnikateľov alebo privátnych klientov,“ hovorí Sales Director spoločnosti Premium IC Zuzana Lauermannová s tým, že práve sprostredkovateľ poistenia je ten, kto je najbližšie ku klientovi, ten, ktorý ho najlepšie pozná, vie najviac o jeho rizikách a potrebách poistenia:

Ing. Ján Hilkovič, REAL FIN, spol. s r. o.:

„Tento produkt využívam z dôvodu jeho komplexnosti, pomerne jednoduchej a zrozumiteľnej koncepcii a v neposlednom rade aj možnosti rozsahu zliav, a teda aj cenovej výhodnosti v prospech klienta.“

Bc. Ladislav Hruška, SOPHISTIC Pro finance, a. s.:

„S portálom PREMIOVÉ Podnikanie sa mi pracuje veľmi dobre. Je jednoduchý, intuitívny. Skladačkový systém mi nadmieru vyhovuje, viem sa ‚pohrať‘ s jednotlivými rizikami a rýchlo pripraviť pre klienta ponuku.“

Tibor Hrbán, Respect Slovakia, spol. s r. o.:

„Portál PREMIOVÉ Podnikanie je veľmi jednoduchý, priehľadný, dobre sa s ním pracuje. Oceňujem, že pri zadaní údajov natiahne všetky riziká automaticky a následne je potrebné riziká odstraňovať, pokiaľ ich klient nepožaduje, tým sa zabezpečí, že sa na nič nezabudne, a predovšetkým by som vyzdvihol poistenie ALL RISK a aj následnú promptnú likvidáciu škôd.

Mikuláš Hudák, Universal maklérsky dom, a. s.:

„S portálom pracujem rád, pretože je intuitívny, ponúka už v základe komplexný rozsah krytia, pri komunikácii s klientom je prehľadný, a to aj pre neprofesionálneho záujemcu o poistenie. Produkt samotný je All Risks a portál názorný a v priebehu pár sekúnd vie vytvoriť varianty, ktoré by potenciálnemu klientovi najviac vyhovovali.“

Pre koho je určené a kto využije poistenie PREMIOVÉ Podnikanie

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateľov, ktoré poisťovňa PREMIUM Insurance Company, Ltd., ponúka podnikajúcim právnickým a fyzickým osobám, si získava medzi finančnými agentmi čoraz väčšiu obľubu najmä vďaka svojej jedinečnej filozofii a intuitívnemu online dojednávaniu. Poistenie PREMIOVÉ Podnikanie poskytuje komplexné 360-stupňové krytie poistných rizík, ktorým môže byť podnikanie vystavené, a to bez náročných dotazníkov či zdĺhavej komunikácie v procese dojednávania.

Určené je pre malé a stredné podniky, teda firmy, ktoré majú do 50 zamestnancov, a ich obrat je najviac 10 miliónov eur. Môžu to byť právnické osoby, ako napríklad akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditné spoločnosti, družstvá, obce, ale aj podnikajúce fyzické osoby, ako sú živnostníci, samostatne hospodáriaci roľníci či slobodné povolania.

Čo všetko poistenie pokrýva?

Prostredníctvom PREMIUM portálu môžu finanční agenti online a za pár minút dojednávať poistnú ochranu majetku svojich klientov až do výšky 4 milióny eur a v poistení zodpovednosti za škodu je maximálny ponúkaný limit vo výške 1 milión eur. Okrem štandardného poistenia nehnuteľného, hnuteľného majetku a k nemu príslušnej širokej škály doplnkových predmetov poistenia, poskytuje aj poistnú ochranu v prípade prerušenia prevádzky, poistenie prepravných a technických rizík. V zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou, či chybným výrobkom podnikateľa, ponúka aj krytie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti, zodpovednosti za environmentálnu škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O). K poisteniu sú bezplatné asistenčné služby a prostredníctvom verejného prísľubu poskytuje grátis ochranu kybernetických rizík.

Spoločnosti, ktoré majú viac ako 51 zamestnancov, ich obrat je nad 10 miliónov eur, alebo vyžadujú poistenie špeciálnych rizík, patria v našej poisťovni k firemným klientom. Takýmto spoločnostiam ponúkame širokú škálu poistných produktov, ktoré zohľadňujú naše dlhoročné skúsenosti z domáceho a medzinárodného prostredia. Každá ponuka poistenia je individuálna, s ohľadom na konkrétne potreby jednotlivého klienta.

Výhody a prednosti produktu

Jednoduchosť a rýchlosť – žiadne náročné dotazníky, ponuka poistenia je k dispozícii okamžite po zadaní základných údajov.

360° krytie – komplexná ponuka všetkých druhov poistenia pre klienta v základnej ponuke, čo zvyšuje spokojnosť pri likvidácii poistnej udalosti. „ALL RISKS“ krytie v poistení majetku aj zodpovednosti za škodu – ide o poistný princíp krytia všetkých rizík okrem vylúčených.

Limit plnenia v cene poistenia – doplnkové predmety poistenia k poisteniu majetku a zodpovednosti za škodu, ďalej malé prerušenie prevádzky, poistenie prepravy, zodpovednosť za environmentálnu škodu a zodpovednosť za škodu spôsobenú štatutármi alebo manažérmi (D&O) sú v cene základného poistného s limitom plnenia 2 000 eur plus. Asistenčné služby sú kryté tiež v cene základného poistného.

Miesto poistenia – adresa nie je uvádzaná v poistnej zmluve – krytie je podľa adresy uvedenej v účtovnej evidencii klienta.

• Územná platnosť – pre stroje a elektroniku, prepravu nákladu a všeobecnú zodpovednosť za škodu – v cene základného poistného, sa ponúka nadštandardná územná platnosť – Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko a ďalej je v ponuke možnosť rozšíriť územnú platnosť na celú Európu.

Automatická obnova limitov – hlavné a doplnkové predmety poistenia môžu byť poistené na limit poistného plnenia podľa voľby klienta, ktorý sa automaticky obnovuje po každej poistnej udalosti bez nároku na doplatok poistného.

Tolerancia podpoistenia – je až do výšky 15 % z poistnej sumy.

Franšíza ako forma spoluúčasti klienta – poisťovňa likviduje škodu nad dohodnutú výšku franšízy a pri jej úhrade už neodpočítava klientovi spoluúčasť, teda poistenie je dojednané bez spoluúčasti klienta na škode.

 • Uzatvorenie poistnej zmluvy sa deje výlučne elektronicky a vznik poistenia je zaplatením poistného. Poistná zmluva vrátane všeobecných poistných a ostatných zmluvných podmienok je v elektronickej podobe zasielaná klientovi e-mailom. Zmluvu už nie je potrebné fyzicky podpisovať.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
8.2.2023 Redakcia FinReport

Deficit zahraničného obchodu Slovenska v roku 2022 dosiahol rekordných 4,3 miliardy eur

Slovensko vykázalo pasívne saldo zahraničného obchodu na celoročnej báze naposledy v roku 2008, keď dosiahlo necelých 760 miliónov eur. V ...

8.2.2023 Redakcia FinReport

Inštitút finančnej politiky tvrdí, že inflácia je na ústupe a ekonomickej recesii sa vyhneme

Ekonomická depresia z konca roka 2022 ustupuje do úzadia a do budúcnosti ju nahrádza mierny optimizmus. Vyhliadky slovenskej ekonomiky do ...

8.2.2023 Zuzana Fryč

Novela Obchodného zákonníka prináša možnosť založiť si eseročku online

Do platnosti vstúpila novela Obchodného zákonníka. Účinná je od 1. februára 2023. Vďaka nej môžu podnikatelia využiť zjednodušený ...

8.2.2023 Martin Jamnický

Poslanci zmenili zákon o pomoci v hmotnej núdzi a schválili obedy pre deti zadarmo

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, v rámci ktorej odobrili aj opätovné zavedenie plošnej dotácie na obedy ...

8.2.2023 Redakcia FinReport

Správa o ochrane osobných údajov poukazuje na zásadné nedostatky

Správa o ochrane osobných údajov za rok 2022 poukazuje na množstvo nedostatkov, ktoré na Slovensku existujú v oblasti ochrany osobných ...

8.2.2023 Robert Juriš

Technologické firmy sú v červených číslach a prepúšťajú tisíce zamestnancov

Prepúšťanie v technologickom sektore naberá na obrátkach. Počas pandémie koronavírusu to bola naozaj rýchla jazda, keď mimoriadne ...

3.10.2022 FinGO.sk

Vzťahy sú u nás na prvom mieste, aj preto sme sa rozhodli pre FinGO.sk

Spolupráca na vysokej úrovni, silná podpora centrály, pomoc pri vyhľadávaní nových obchodných príležitostí. Aj týmito slovami opisuje ...

20.6.2022 TRINITY Hotels & Resosts

Jeseň patrí kongresom v TRINITY HOTELS

Je tu čas užiť si zaslúženú letnú dovolenku! Nezabúdajme však, že leto je pominuteľné a ani sa nenazdáme, bude čas vrátiť sa späť ...

14.6.2022 Redakcia FinReport

Tomáš Maga – nový partner RHR

8.4.2022 TRINITY Hotels & Resosts

Biznis je o vzťahoch, a tie môžete budovať v našom TRINITY Hotels & Resorts

Cestovný ruch, gastrosegment a množstvo ďalších nadväzujúcich služieb majú za sebou mimoriadne náročné obdobie. Veríme však, že po ...

2.2.2022 Redakcia FinReport

Príbeh agenta: Spoločnosť SWELL sa chce špecializovať na komplexnosť finančných služieb

Cieľavedomá, zdravo ambiciózna, primerane naštartovaná... to všetko je spoločnosť s viacročnou úspešnou históriou na poli finančného ...

30.12.2020 Ing. Andrej Tomić

Ako sa Samsung vysporiadal s pandémiou a čo priniesol v roku 2020?

Pandémia koronavírusu zabrzdila ekonomiku a mnohé firmy sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Ako zareagovala spoločnosť ...

30.12.2020 Ing. Andrej Tomić

Oplatí sa investovať počas koronakrízy?

Pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila svetové ekonomiky aj finančné trhy. Zmení sa situácia s príchodom vakcíny? Budú trendy v ...

7.12.2020 Redakcia FinReport

Prečo sa o Learning & Development Summite hovorí ako o online evente roka 2020?

Tohtoročné bezpečnostné opatrenia značne preriedili plány v našich kalendároch. Nezostávalo nám nič iné, než sledovať, ako z nich ...

28.9.2020 Redakcia FinReport

Pavol Choma patrí k špičke hypotekárnych obchodníkov. Čo stojí za jeho úspechom a prečo sa pridal k FinGO.sk?

Za 12 rokov pôsobenia vo finančnom biznise sa Pavol Choma zaradil medzi špičku profesionálnych hypotekárnych maklérov. Banky ho oceňujú ako ...

16.6.2020 Autodoc GmbH

Recenzia: Dištančná objímka, vložka, štartér FEBI BILSTEIN

Distančná objímka, vložka, štartér FEBI BILSTEIN sú vytvorené tak, že svoju funkciu môžu vykonávať správne a spoľahlivo, a že do ...

9.1.2020 Veracomp Slovakia s. r. o.

Ako sa vyhnúť rizikám mobilného „bankovania“?

Mobilnému bankovníctvu prichádza na chuť stále viac ľudí, je totiž možné mať svoje peniaze a účet v banke vždy pod kontrolou. Aj keď ...

12.11.2019 Veracomp Slovakia s. r. o.

Malým a stredným podnikom hrozia obrovské straty!

Prípady, kedy sa nepodarí odhaliť, ako sa podozrivá aktivita dostala dovnútra infraštruktúry, sa kopia aj na Slovensku. Kybernetickí ...

Mobilná aplikácia

 1. 1.
  Ako sa v roku 2023 zvýšia príplatky za prácu cez víkendy, v noci a počas sviatkov
 2. 2.
  Obedy zadarmo sú späť, parlament schválil plošnú dotáciu na stravu pre deti v materských a základných školách
 3. 3.
  Za rok ubudlo na Slovensku 19 samostatných finančných agentov, aktuálne ich je 416
 4. 4.
  Aké sú trendy v životnom poistení pre rok 2023? V ponuke sú nové produkty aj výhodnejšie podmienky pre klientov
 5. 5.
  Generácia Z a technologický pokrok menia zaužívané vzorce aj v oblasti finančného sprostredkovania