Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Je čas na odbornú diskusiu o zmene pravidiel odbornej spôsobilosti sprostredkovateľov poistenia

EFIBA PR články Poslať

SIBAF® vzdelávacie podujatia – odborné konferencie, workshopy a semináre, ktoré už viac ako 15 rokov prinášajú témy vzdelávajúce profesionálov v poisťovacom segmente. SIBAF® dlhodobo prináša odborných lektorov rozličných tém, ktoré poisťovacích maklérov a odbornú verejnosť z oblasti poisťovníctva vzdelávajú tak, aby boli pripravení na najrozličnejšie situácie.

Nastal čas na diskusiu o zmene pravidiel odbornej spôsobilosti sprostredkovateľov poistenia

Foto: EFIBA

Vzdelávacia činnosť organizátorov prirodzene vyústila do momentu, keď okrem pravidelných fór, workshopov a seminárov pripravili aj osobitné finančné vzdelávanie pre sektor poistenia a zaistenia. Rozprávali sme sa o ňom s jedným z organizátorov SIBAF® podujatí a SIBAF® OFV, Martinom Sinčákom zo spoločnosti EFIBA.

Prečo ste sa rozhodli pripraviť aj prednášky pre OFV?

Klienti, ktorí sa zúčastňujú SIBAF® podujatí, nás oslovovali s otázkou, či prednášky, ktoré na podujatiach absolvovali, môžu byť započítané do absolvovaných hodín OFV. Pozitívne hodnotili, že témy, ktoré prinášame, sú aktuálne, reagujú na momentálne dianie a orientujú ich v legislatívnych úpravách. Tiež, že prednášky dostávajú od odborníkov z brandže, od ľudí, ktorí sú autoritami vo svojej oblasti pôsobenia. Prijali sme túto výzvu a rozhodli sa pripraviť plnohodnotné OFV.

Aké sú špecifiká OFV z dielne SIBAF® v porovnaní s inými poskytovateľmi OFV?

Chcem zdôrazniť, že ide o videoprednášky lektorov – profesionálov pôsobiacich na poistnom a finančnom trhu. SIBAF® vzdelávanie je postavené na troch princípoch. Prvým je odbornosť – prednášky sú prezentované odborníkmi z praxe.

Druhým princípom je aktuálnosť. Prednášky sú každý rok aktualizované, reflektujú nielen povinný rozsah vzdelávania, ale aj aktuálne dianie na trhu. Pre rok 2023 sme pripravili nové videoprednášky v celkovom trvaní 5 hodín v porovnaní s minulým rokom.

Tretím princípom je spôsob učenia, ktorý je plne prispôsobený učeniu sa dospelých. Vychádzame z poznatkov andragogiky, ktorá hovorí, že vzdelávanie dospelých má byť postavené na iných formách učenia ako vzdelávanie detí a mládeže.

Teda najväčším prínosom je konkrétnosť?

Nie len, ale áno, aj. Zo skúseností zo SIBAF® podujatí vieme, že teória, napr. len prezentovanie zákonných noriem, nestačí. Ako najhodnotnejšie boli vnímané prednášky, ktoré boli názorné, prinášali konkrétne príklady aplikácie konkrétnych právnych noriem či iných pravidiel v konkrétnych prípadoch poistných udalostí. A takto pracujeme aj v rámci SIBAF® OFV – v rámci možností, ktoré nám poskytuje legislatívny rámec pre tvorbu obsahu OFV. Vo významnej miere sa venujeme práve praktickým témam risk manažmentu (obhliadky výrobných podnikov, zabezpečenia proti krádeži) a analýze judikatúry z oblasti poisťovníctva. V obsahu sú prezentované konkrétne súdne rozhodnutia v rámci sporov o nárok na náhradu škody, resp. nevyplatenia poistného plnenia medzi klientmi a poisťovňami.

Vami ponúkané vzdelávanie zrejme nie je prínosné pre všetkých maklérov rovnako.

Určite nie. Tohtoročný kurz je určený primárne skúsenejším maklérom pôsobiacim v oblasti neživotného poistenia. Nastavenie obsahu pre široké spektrum maklérov je naša ambícia pre najbližšie obdobie. Obsah kurzu OFV bude už budúci rok z hľadiska tém členený podľa odborného zamerania sprostredkovateľa poistenia. Keďže maklér, ktorý v rámci svojej profesie robí sprostredkovanie a poradenstvo pre tzv. neprofesionálnych klientov v oblasti životného poistenia, poistenia privátneho majetku (domy, byty, autá a pod.), má iné potreby vzdelávania, ako napr. maklér pôsobiaci v segmente podnikateľov.

Ako funguje OFV v zahraničí a kde sme v porovnaní s týmto stavom na Slovensku?

Nám známe zahraničné modely vzdelávania, resp. odbornej spôsobilosti, sú menej striktné v zákonných požiadavkách na obsah OFV. Z môjho pohľadu je vhodné, aby pravidlá pre obsah brali ohľad na základný princíp vzdelávania, ktorý definuje Smernica IDD. Tým princípom je kontinuálnosť a rozvoj odbornosti prostredníctvom odborného vzdelávania sprostredkovateľa poistenia. Súčasná vyhláška, ktorá tento obsah upravuje, pochádza z roku 2009. Myslím si, že je vhodný čas na odbornú diskusiu kompetentných, ktorá by priniesla jej revidovanie zároveň s prehodnotením súčasných stupňov odbornej spôsobilosti a povinnosti skúšok.

Prečo voliť pri výbere správneho OFV to z dielne SIBAF®?

Skúsim odpovedať vďaka konkrétnym príkladom: V prípade, že maklér pripravuje zadanie pre vypracovanie ponuky pre klienta, je nevyhnutné, aby urobil rizikovú obhliadku na mieste poistenia. Maklér nesmie predpokladať, maklér musí riziko poznať. Na tohtoročnom kurze máme k dispozícii 5 odborných prednášok rizikových manažérov, ktorí zdieľajú svoje skúsenosti z praxe. Kvalita rizikovej správy – požiadavky poistenia, ktorou maklér oslovuje poisťovňu - je nevyhnutným predpokladom pre efektívne nastavenie poistného krytia a, samozrejme, ceny poistenia. Táto znalosť poskytuje podľa môjho názoru významnú konkurenčnú výhodu oproti „nevzdelaným“ maklérom.

V prípade, že má váš klient poistnú udalosť, ocení, ak mu maklér poskytne profesionálnu asistenciu pri jej riešení. Z pohľadu klienta je rovnako dôležité, aby v rámci nároku si už od počiatku žiadal preplatenie škody v rozsahu, v akom mu prináleží. Keďže poistenie je vo svojej podstate zmluva, stane sa, že poisťovňa má na jej ustanovenia, ktoré súvisia s poistným plnením, iný názor a poistné plnenie kráti alebo aj zamietne. V takomto prípade je užitočné poznať obdobné prípady škôd, ktoré už boli riešené a rozhodol o nich súd. A to nielen slovenský, ale aj súd z krajiny Európskej únie. Rovnako sa môže stať, že pochybí pri tvorbe podmienok poistnej zmluvy maklér kvôli svojej nízkej odbornosti, čo je často následkom toho, že sa vzdeláva nedostatočne alebo len formálne. Judikáty alebo súdne rozhodnutia dávajú vo veľa prípadoch vhodnú argumentáciu pre rokovanie s poisťovňou o prehodnotení svojho prvotného stanoviska. V našich kurzoch tieto judikáty, ich význam a vplyv na poistnú prax prezentujú odborníci z praxe.

A viete, aká je miera solventnosti poisťovne, s ktorou spolupracujete, a ktorú odporúčate svojmu klientovi? Každoročne je v našich kurzoch táto prezentácia a poskytuje maklérovi informáciu o stave tohto ukazovateľa v rámci jednotlivých poisťovní. A predovšetkým poskytuje návod, ako tento ukazovateľ interpretovať.

logo
Prečítajte si tiež:
9.12.2023 Redakcia FinReport

Pozor na veľký počet finančných podvodov, najmä prostredníctvom autorizovaných platieb

Regulačný úrad finančného trhu v Spojenom kráľovstve Financial Conduct Authority (FCA), a nielen on, varuje pred narastajúcimi finančnými ...

8.12.2023 Redakcia FinReport

Každý siedmy Slovák sa pred Vianocami plánuje zadlžiť

Vianočné sviatky sú silným lákadlom pre zvýšenie osobných výdavkov, často aj nad rámec vlastných finančných možností. Tento rok sa ...

8.12.2023 Redakcia FinReport

Poslanci schválili daňový bonus pre ľudí, ktorí nevládzu splácať hypotéky

Parlament v zrýchlenom legislatívnom konaní schválil pomoc ľuďom, ktorí v tomto roku nezvládajú uhrádzať zvýšené splátky svojich ...

8.12.2023 Miloslava Némová

Prvá univerzita ruší bakalárske práce, dôvodom je umelá inteligencia. Pridajú sa ďalšie?

Zatiaľ jedna vysoká škola v Českej republike pristúpila k zrušeniu bakalárskych prác. Dôvodom tohto rozhodnutia je, že študenti často ...

8.12.2023 Redakcia FinReport

Zlacňovanie benzínu sa spomaľuje, u nafty sa úplne zastavilo

Pohonné látky na Slovensku počas uplynulých týždňov zlacňovali. V tom poslednom sa však situácia začala postupne meniť, znižovanie cien ...

8.12.2023 Roland Régely

Štyri banky od nového roka zvyšujú ceny za niektoré svoje služby

Slovenské banky zvyknú na prelome rokov meniť výšku poplatkov a nevyhneme sa tomu ani teraz. Už dnes je isté, že od 1. januára 2024 zmenia ...

24.11.2023 Redakcia FinReport

Jesenná ITAPA 2023: Top projektmi sú elektronický účet poistenca a handcubekeys

Už poznáme víťazov Ceny ITAPA 2023. Najlepším projektom kategórií Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti sa stal projekt z dielne ...

28.8.2023 BizPartner Group

Ako na investovanie v náročných časoch? Výnos by nemal byť rozhodujúcim kritériom, hovorí odborník

Aktuálne výzvy na trhu s investičnými nehnuteľnosťami na Slovensku, výhody a nevýhody alternatívnych investičných prístupov a pohľad do ...

22.6.2023 Redakcia FinReport

Invest Summit 2023: Investovanie dnes prináša riziká aj výzvy v podobe umelej inteligencie

Tretí ročník investičnej konferencie Invest Summit 2023 v Bratislave privítal množstvo expertov, ekonómov a investorov. Spíkri a účastníci ...

14.6.2023 Redakcia FinReport

Gilles Le Cocguen: Schopnosť prežiť je založená na schopnosti inovovať

Podnikateľské prostredie sa neustále mení, pričom všetky tieto zmeny sú intenzívnejšie a rýchlejšie než kedykoľvek predtým. To ...

5.6.2023 ClaimCloud

Mešká vám let? Máte nárok na kompenzáciu až do výšky 600 eur

Leto je takpovediac za dverami a ľudia čoraz častejšie cestujú do zahraničia. S tým sa často spájajú rôzne komplikácie, napríklad v ...

10.3.2023 Lenka Sliacka

Investícia do kryptomien: TOP 4 kryptomeny na investíciu v roku 2023

Premýšľate, že by ste tento rok zhodnotili svoj majetok investovaním do kryptomien? V tom prípade dbajte na výber tokenu, ktorý má ...

16.2.2023 Lenka Sliacka

Najlepšie kryptomeny v predpredaji na nákup v roku 2023

Predpredaj umožňuje investorom nakupovať kryptomeny za veľmi nízke ceny. Zároveň však prináša výrazné riziko, keďže nie je isté, či ...

9.2.2023 Lenka Sliacka

Nové kryptomeny na investíciu v roku 2023

Na trhu s kryptomenami sa denne objavuje množstvo nových projektov. Vďaka tomu majú investori stovky možností na nákup nových kryptomien. Na ...

3.10.2022 FinGO.sk

Vzťahy sú u nás na prvom mieste, aj preto sme sa rozhodli pre FinGO.sk

Spolupráca na vysokej úrovni, silná podpora centrály, pomoc pri vyhľadávaní nových obchodných príležitostí. Aj týmito slovami opisuje ...

20.6.2022 TRINITY Hotels & Resosts

Jeseň patrí kongresom v TRINITY HOTELS

Je tu čas užiť si zaslúženú letnú dovolenku! Nezabúdajme však, že leto je pominuteľné a ani sa nenazdáme, bude čas vrátiť sa späť ...

14.6.2022 Redakcia FinReport

Tomáš Maga – nový partner RHR

14.4.2022 Premium IC

Najlepším upisovateľom rizík klienta je jeho sprostredkovateľ poistenia, nie poisťovňa!

Už dva roky dávame sprostredkovateľom možnosť, aby si komplexné poistné produkty pre svojich klientov – podnikateľov, podnikajúce fyzické ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay