Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Zákaz nedeľného predaja: Prečo áno, a prečo nie? A ako sú na tom iné európske krajiny?

Robert Juriš a Naďa Černá Podnikanie Poslať

Zákaz nedeľného predaja je ďalšia téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť. Časť poslancov parlamentu je pripravená presadiť toto riešenie bez ohľadu na ekonomické vplyvy, ktoré ich rozhodnutie prinesie. Preto je dobré pozrieť sa na tému prostredníctvom faktov a čísel, a tiež nášho prieskumu, ako otázku nedeľných predajov vyriešili v niektorých európskych krajinách.

zákaz nedeľných predajov

Foto: Shutterstock

O zákone na marcovej schôdzi

Národná rada SR nedávno otvorila diskusiu k návrhu novely Zákonníka práce. Skupina poslancov v nej navrhuje, aby boli obchody na Slovensku okrem sviatkov zatvorené aj väčšinu nedieľ v roku. Poslanci už dokonca mali hlasovať o zákone v takzvanom prvom čítaní. Napokon však veľkou väčšinou hlasov rozhodli, že návrh novely zákona vrátia predkladateľom na dopracovanie.

Návrh zákazu nedeľného predaja sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane súčasťou programu marcovej schôdze poslancov parlamentu. Zatiaľ sa hovorí o zákaze predaja s výnimkou štyroch nedieľ v roku – poslednou pred začiatkom školského roku a tromi nedeľami pred Vianocami. Druhá možná verzia je nekompromisná, a teda že zákaz by sa vzťahoval na všetky nedele v roku.

Z pohľadu pracovníkov

Prípadná zmena by sa podľa analýzy z pera špecialistov Národnej banky Slovenska (NBS) dotkla približne 13 % predavačov v maloobchode, ktorí zvyknú stáť za pultmi aj v nedeľu. Bez nedeľných príplatkov, ktoré zo zákona predstavujú najmenej 3,58 eura za hodinu, by títo zamestnanci v predajniach zarobili približne o 10 % menej než predtým.

„Analýzy údajov na úrovni jednotlivcov ukazujú, že podiel mzdy zarobenej nedeľnou prácou v rôznych typoch maloobchodných prevádzok predstavuje 10 až 19 %. Časť vypadnutého zárobku s príplatkami by však zamestnanci mohli kompenzovať prácou v sobotu, alebo v iných neštandardných pracovných časoch,“ konštatujú analytici s tým, že menej šťastne by však dopadli nedeľní predavači, ktorí by prišli o prácu. Vďaka previsu voľných pracovných miest však existuje reálny predpoklad, že títo ľudia by si relatívne rýchlo dokázali nájsť novú prácu.

Z pohľadu občanov

Väčšina domácností by podľa analytikov vnímala zatvorenie predajní v nedeľu ako obmedzenie ich nákupných možností. Zatvorenie obchodov počas štátnych sviatkov od júna 2017 ukázalo, že výpadok nákupov cez sviatky si čiastočne kompenzovali silnejšou nákupnou aktivitou v dňoch pred a po sviatkoch.

Keďže aktuálne diskutovaný zákaz by sa týkal každej nedele, nielen zriedkavých 15 štátnych sviatkov ročne, ľudia by si na zmenu lepšie zvykli a prispôsobili by jej svoje nákupné správanie. Navyše v nedeľu nakupujeme výrazne menej, pričom nedeľné tržby tvoria približne polovicu tržieb z najsilnejších nákupných dní v týždni, ktorými sú piatok a sobota. Existuje teda predpoklad, že ľudia si nedeľné predaje čiastočne kompenzujú už teraz v predchádzajúcich dvoch dňoch.  

„V dlhom období preto očakávame, že objem spotreby by sa v dôsledku opatrenia významnejšie neznížil a ľudia by si naplánovali svoje nákupy na iné dni. Krátkodobo môžeme počítať s väčšími tlačenicami v obchodoch v piatok, sobotu a pondelok,“ uvádzajú analytici centrálnej banky.

Z pohľadu obchodníkov

A čo by zákaz nedeľného predaja znamenal pre obchodníkov? Väčšine z nich by to prinieslo úspory na nákladoch, predovšetkým mzdových, ale aj energetických. Fixným nákladom, ako napríklad nájom, by sa však vyhnúť nedokázali.

„Preto by veľké a ziskovejšie predajne z toho vyšli výhodnejšie malé špecializované predajne by získali menej, alebo aj zaznamenali stratu. Tomu nasvedčujú aj skúsenosti z tých krajín Európy, kde je nedeľný predaj zákonom obmedzený. Často platia rozsiahle výnimky podľa otváracieho času, sezóny, turistických oblastí a regiónov, alebo typu a veľkosti predajní,“ uzatvárajú analytici.

My sme sa tiež pozreli na to, ako sa k zákazu nedeľného predaja stavajú v ďalších európskych krajinách a aké špecifické riešenia uviedli do platnosti.

Rakúsko

V Rakúsku môžu byť v nedeľu otvorené len niektoré predajne. Sú to predajne sviečok, náboženských predmetov, pohľadníc, športových predmetov počas letných a zimných turistických sezón, jedlo a kvety počas cirkevných obradov. Výnimky sa týkajú aj pútnických miest a turistických regiónov.

Predajne kvetov môžu mať otvorené šesť nedieľ alebo štátnych sviatkov ročne do 17. hodiny, a darčeky a sladkosti sa môžu predávať bez obmedzenia.

Nemecko

Nemecko je na tom veľmi podobne ako Rakúsko. Otvorené môžu byť len kvetinárstva, cukrárne a obchody nachádzajúce sa v turistických oblastiach. Okrem toho existujú ešte ďalšie výnimky, ktoré sú však regulované podľa pravidiel platných v jednotlivých regiónoch.

Poľsko

Poľsko zavádzalo zákaz nedeľného predaja postupne od roku 2018 do roku 2020. V roku 2018 boli obchody otvorené dve nedele v mesiaci. V roku 2019 len počas jednej a od januára 2020 sú obchody zatvorené všetky nedele. Výnimkou sú len nedele pred veľkými sviatkami, ako sú napríklad Vianoce alebo Veľká noc.

Myšlienku zákazu nedeľného predaja podporovala pred jeho zavedením väčšina Poliakov. Po tom, ako sa dostal do praxe, sa názor mnohých zmenil. V súčasnosti takmer polovica z nich podporuje zmierňovanie opatrení.

Výnimku v rámci zákazu nedeľného predaja tvoria kvetinárstva, obchody so suvenírmi, pekárne, cukrárne, kiosky, pošty, obchody v hoteloch, nemocniciach a na kultúrnych a športových podujatiach.

Francúzsko

Vo Francúzsku platí, že obecné zastupiteľstvo určuje 12 nedieľ v roku, počas ktorých je možné mať otvorenú maloobchodnú prevádzku. Zoznam sa však musí zverejniť do 31. decembra predchádzajúceho roka.

Okrem toho obchody bez personálu, pekárne, cukrárne a všetky obchody s potravinami môžu byť otvorené do 13. hodiny a nedeľný zákaz neplatí na turistické oblasti, na niektoré železničné stanice a na nákupné zóny, ktorých obchodná plocha presahuje 20-tisíc metrov štvorcových a majú viac ako 2 milióny zákazníkov ročne.

Belgicko

V Belgicku nie je predaj v nedeľu zakázaný, no obchodníci majú povinnosť zatvoriť obchod na jeden deň v týždni. Zároveň platí, že štát aj obce majú vo svojej právomoci určiť, že niektoré nedele v roku budú maloobchodné prevádzky zatvorené.

Španielsko

Španielsko je známe tým, že jeho zákaz nedeľného predaja sa vzťahuje len na niektoré nedele v roku. Vo všeobecnosti v tejto krajine platí, že obchody musia byť zatvorené 10 až 16 nedieľ ročne, pričom zákaz určujú obce, respektíve autonómne spoločenstvá.

Okrem toho môžu byť v nedeľu otvorené cukrárne, pekárne, kvetinárstva, novinové stánky, malé obchody (menej ako 300 metrov štvorcových) a obchody nachádzajúce sa v turistických strediskách a v pohraničných oblastiach.

Dánsko

V Dánsku môžu byť obchody otvorené len každú prvú nedeľu v mesiaci a každú nedeľu v decembri (do 24. decembra), a to od 10. do 17. hodiny. Ďalej môžu byť obchody otvorené šesť nedieľ ročne od 10. do 17. hodiny, pričom dve z nich musia byť v rozmedzí od 1. júla do 1. septembra.

Grécko

V Grécku platia v rámci nedeľného predaja pomerne komplikované pravidlá. Obchody tu môžu byť otvorené v prvú nedeľu v čase zimného výpredaja, v prvú nedeľu v čase letného výpredaja, v prvú májovú a v prvú novembrovú nedeľu. Ďalej môžu byť otvorené aj v jednu z dvoch nedieľ pred Vianocami a v poslednú nedeľu v roku.

Výnimku zo zákazu majú cukrárne a kvetinárstva. Okrem toho môžu regionálne orgány povoliť aj predaj obchodom v turistických regiónoch.

Malta

Zákaz nedeľného predaja sa na Malte odvíja od mesiacov v roku. Od 1. novembra do 7. januára môžu byť obchody otvorené v nedeľu od 4. do 22. hodiny, zatiaľ čo od 8. januára do 31. októbra môžu byť otvorené od 7. do 17. hodiny, no len v tom prípade, že je nahlásený iný deň v týždni, keď je obchod zatvorený. Ak by tak obchod neurobil a mal by otvorené každý deň v týždni, musí zaplatiť 700-eurový poplatok.

Jedinou výnimkou, ktorá do nedeľného zákazu predaja nespadá, sú obchody v turistických destináciách. Tie môžu byť otvorené aj v nedeľu.

Nórsko

V Nórsku sa vzťahuje zákaz nedeľného predaja na takmer všetky obchody. Jedinou výnimkou sú obchody s potravinami a kiosky s rozlohou do 100 metrov štvorcových, turistické obchody a malé miestne obchody.

Spojené kráľovstvo

V nedeľu môžu mať veľké obchody nad 280 metrov štvorcových otvorené len 6 hodín v rozmedzí od 10. do 18. hodiny. Výnimkou sú iba poľnohospodárske obchody, ktoré predávajú svoje vlastné výrobky (vrátane predajcov rýb) a malé obchody s rozlohou do 280 metrov štvorcových.

Portugalsko

Celoplošný zákaz nedeľného predaja v Portugalsku neexistuje, no obce môžu regulovať otváracie hodiny obchodov a zakázať im predaj v nedeľu. Aj napriek tomu, že obce takúto možnosť majú, príliš často ju nevyužívajú a obchody bývajú otvorené aj v nedeľu.

Slovinsko

Ani v Slovinsku neexistuje zákaz nedeľného predaja, no pracovné právo ustanovuje, že zamestnanec nemôže pracovať viac ako dve nedele počas jedného mesiaca.

logo
Prečítajte si tiež:
14.6.2024 Redakcia FinReport

Kedy nemusia brigádnici platiť preddavky na daň

Obdobie letných brigád prináša zvýšený počet dohôd o brigádnickej práci. Aj z takto nadobudnutých príjmov je potrebné platiť preddavky ...

13.6.2024 Robert Juriš

Ceny bytov stúpajú, no realitný boom sa zatiaľ nekoná

Po prvých piatich mesiacoch tohto roka je slovenský realitný trh v pluse o 3,2 %. Stúpajú ceny starších aj novších bytov. Pozitívny signál ...

13.6.2024 Martin Jamnický

NKÚ: Slovensko musí zlepšiť udržateľnosť verejných financií

Deficit verejnej správy sa na Slovensku medziročne výrazne zvýšil a skončil na úrovni viac ako 6 miliárd eur. A ako podiel na hrubom domácom ...

13.6.2024 Robert Juriš

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa pomôže nakupujúcim aj obchodníkom

S príchodom tohtoročného leta, od 1. júla 2024, začne platiť novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá zmení niektoré doteraz platné ...

13.6.2024 Redakcia FinReport

Reálne mzdy v priebehu posledného roka stúpli o 7 %

Reálne mzdy v sledovaných odvetviach rástli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o viac ako 7 %. Najviac sa zvýšili zárobky ...

13.6.2024 Redakcia FinReport

Študentky, pozor! Nárok na tehotenské a materské dávky majú len ženy s nemocenským poistením

Študentky ani mladé tehotné ženy po skončení štúdia nemajú automaticky nárok na tehotenskú a materskú dávku. Podmienkou na ich získanie ...

11.6.2024 Redakcia FinReport

Svetovým podnikateľom roka 2024 sa stal Ind Vellayan Subbiah EY

Za víťaza tohtoročného svetového finále súťaže EY Podnikateľ roka bol na slávnostnom ceremoniáli v monackom Salle des Etoiles vyhlásený ...

11.6.2024 Redakcia FinReport

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo uzatvoril poskytovanie grantov na patenty

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo oznámil, že počet žiadostí o poskytnutie takzvaného Poukazu 3 z Fondu pre podporu malých a ...

4.6.2024 Redakcia FinReport

FTI Touristik: Tretia najväčšia cestovka v Európe ide do krachu

Tretia najväčšia európska cestovná skupina FTI sa dostala do platobnej neschopnosti, a tak je jej ďalšie pôsobenie na trhu s „dovolenkovým ...

29.5.2024 Redakcia FinReport

Prieskum: Tri zo štyroch slovenských firiem chcú znížiť svoje náklady a zvýšiť efektivitu

Pre približne tri zo štyroch slovenských podnikov (72 %) je v súčasnosti hlavnou strategickou prioritou znižovanie nákladov a zvyšovanie ...

26.5.2024 Redakcia FinReport

Diverzita, rovnosť a inklúzia sú o férovosti, ktorá prináša benefity úplne všetkým

Spokojnejší a zdravší zamestnanci, lojálnejší zákazníci a lepší prístup k talentom. To je len niekoľko výhod diverzity a inklúzie na ...

11.5.2024 Redakcia FinReport

Knižný prieskum: Stále máme radi papierové knihy a nevadí nám ani, ak sú z druhej ruky

Slováci sú napriek neľahkej ekonomickej situácii stále ochotní kupovať si knihy, pričom najviac míňajú za klasické papierové knihy v ...

8.5.2024 Redakcia FinReport

Analýza: Počet firiem doplácajúcich na platobnú neschopnosť sa nebezpečne zvyšuje

Platobná neschopnosť firiem rastie v troch štvrtinách krajín (75 %) sveta, pričom vo väčšine prípadov ide o dvojciferný nárast. V praxi ...

2.5.2024 Redakcia FinReport

Becherovka už nepatrí spoločnosti Pernod, ale poľskej skupine Maspex

Svetoznáma značka českého likéru Becherovka má od začiatku mája 2024 nového majiteľa. Na transakcii sa dohodla Grupa Maspex a jej pôvodný ...

1.5.2024 Redakcia FinReport

Pri nakupovaní na internete si dávajte pozor na e-shopy, ktoré nekomunikujú

Nakupovanie v e-shopoch je už bežnou súčasťou životov spotrebiteľov. V období novoročných výpredajov prichádza dokonca k ich nárastu. ...

28.4.2024 Redakcia FinReport

Daňové licencie môžu spôsobiť problémy majiteľom neaktívnych spoločností

Daňové licencie ovplyvnia viac než 43 % slovenských firiem. Komplikácie vzniknú predovšetkým malým a neaktívnym firmám. Majitelia ...

25.4.2024 Redakcia FinReport

Počet insolvencií vlani narástol o 15 %, toto sú najčastejšie príčiny

Až 400 firiem sa vlani na Slovensku ocitlo v stave platobnej neschopnosti. Bolo ich o 53 viac ako v treťom kovidovom roku 2022, čo predstavuje ...

24.4.2024 Redakcia FinReport

Ako opraviť odpočítanú DPH pri nezaplatení faktúry za tovar alebo službu

Podnikatelia majú pri neplatení faktúry povinnosť opraviť odpočítanú daň z pridanej hodnoty. Malo by ich to motivovať zlepšovať svoju ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay