Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Zákaz nedeľného predaja: Prečo áno, a prečo nie? A ako sú na tom iné európske krajiny?

Robert Juriš a Naďa Černá Podnikanie
SK
EN
Poslať

Zákaz nedeľného predaja je ďalšia téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť. Časť poslancov parlamentu je pripravená presadiť toto riešenie bez ohľadu na ekonomické vplyvy, ktoré ich rozhodnutie prinesie. Preto je dobré pozrieť sa na tému prostredníctvom faktov a čísel, a tiež nášho prieskumu, ako otázku nedeľných predajov vyriešili v niektorých európskych krajinách.

image

Foto: Shutterstock

O zákone na marcovej schôdzi

Národná rada SR nedávno otvorila diskusiu k návrhu novely Zákonníka práce. Skupina poslancov v nej navrhuje, aby boli obchody na Slovensku okrem sviatkov zatvorené aj väčšinu nedieľ v roku. Poslanci už dokonca mali hlasovať o zákone v takzvanom prvom čítaní. Napokon však veľkou väčšinou hlasov rozhodli, že návrh novely zákona vrátia predkladateľom na dopracovanie.

Návrh zákazu nedeľného predaja sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane súčasťou programu marcovej schôdze poslancov parlamentu. Zatiaľ sa hovorí o zákaze predaja s výnimkou štyroch nedieľ v roku – poslednou pred začiatkom školského roku a tromi nedeľami pred Vianocami. Druhá možná verzia je nekompromisná, a teda že zákaz by sa vzťahoval na všetky nedele v roku.

Z pohľadu pracovníkov

Prípadná zmena by sa podľa analýzy z pera špecialistov Národnej banky Slovenska (NBS) dotkla približne 13 % predavačov v maloobchode, ktorí zvyknú stáť za pultmi aj v nedeľu. Bez nedeľných príplatkov, ktoré zo zákona predstavujú najmenej 3,58 eura za hodinu, by títo zamestnanci v predajniach zarobili približne o 10 % menej než predtým.

„Analýzy údajov na úrovni jednotlivcov ukazujú, že podiel mzdy zarobenej nedeľnou prácou v rôznych typoch maloobchodných prevádzok predstavuje 10 až 19 %. Časť vypadnutého zárobku s príplatkami by však zamestnanci mohli kompenzovať prácou v sobotu, alebo v iných neštandardných pracovných časoch,“ konštatujú analytici s tým, že menej šťastne by však dopadli nedeľní predavači, ktorí by prišli o prácu. Vďaka previsu voľných pracovných miest však existuje reálny predpoklad, že títo ľudia by si relatívne rýchlo dokázali nájsť novú prácu.

Z pohľadu občanov

Väčšina domácností by podľa analytikov vnímala zatvorenie predajní v nedeľu ako obmedzenie ich nákupných možností. Zatvorenie obchodov počas štátnych sviatkov od júna 2017 ukázalo, že výpadok nákupov cez sviatky si čiastočne kompenzovali silnejšou nákupnou aktivitou v dňoch pred a po sviatkoch.

Keďže aktuálne diskutovaný zákaz by sa týkal každej nedele, nielen zriedkavých 15 štátnych sviatkov ročne, ľudia by si na zmenu lepšie zvykli a prispôsobili by jej svoje nákupné správanie. Navyše v nedeľu nakupujeme výrazne menej, pričom nedeľné tržby tvoria približne polovicu tržieb z najsilnejších nákupných dní v týždni, ktorými sú piatok a sobota. Existuje teda predpoklad, že ľudia si nedeľné predaje čiastočne kompenzujú už teraz v predchádzajúcich dvoch dňoch.  

„V dlhom období preto očakávame, že objem spotreby by sa v dôsledku opatrenia významnejšie neznížil a ľudia by si naplánovali svoje nákupy na iné dni. Krátkodobo môžeme počítať s väčšími tlačenicami v obchodoch v piatok, sobotu a pondelok,“ uvádzajú analytici centrálnej banky.

Z pohľadu obchodníkov

A čo by zákaz nedeľného predaja znamenal pre obchodníkov? Väčšine z nich by to prinieslo úspory na nákladoch, predovšetkým mzdových, ale aj energetických. Fixným nákladom, ako napríklad nájom, by sa však vyhnúť nedokázali.

„Preto by veľké a ziskovejšie predajne z toho vyšli výhodnejšie malé špecializované predajne by získali menej, alebo aj zaznamenali stratu. Tomu nasvedčujú aj skúsenosti z tých krajín Európy, kde je nedeľný predaj zákonom obmedzený. Často platia rozsiahle výnimky podľa otváracieho času, sezóny, turistických oblastí a regiónov, alebo typu a veľkosti predajní,“ uzatvárajú analytici.

My sme sa tiež pozreli na to, ako sa k zákazu nedeľného predaja stavajú v ďalších európskych krajinách a aké špecifické riešenia uviedli do platnosti.

Rakúsko

V Rakúsku môžu byť v nedeľu otvorené len niektoré predajne. Sú to predajne sviečok, náboženských predmetov, pohľadníc, športových predmetov počas letných a zimných turistických sezón, jedlo a kvety počas cirkevných obradov. Výnimky sa týkajú aj pútnických miest a turistických regiónov.

Predajne kvetov môžu mať otvorené šesť nedieľ alebo štátnych sviatkov ročne do 17. hodiny, a darčeky a sladkosti sa môžu predávať bez obmedzenia.

Nemecko

Nemecko je na tom veľmi podobne ako Rakúsko. Otvorené môžu byť len kvetinárstva, cukrárne a obchody nachádzajúce sa v turistických oblastiach. Okrem toho existujú ešte ďalšie výnimky, ktoré sú však regulované podľa pravidiel platných v jednotlivých regiónoch.

Poľsko

Poľsko zavádzalo zákaz nedeľného predaja postupne od roku 2018 do roku 2020. V roku 2018 boli obchody otvorené dve nedele v mesiaci. V roku 2019 len počas jednej a od januára 2020 sú obchody zatvorené všetky nedele. Výnimkou sú len nedele pred veľkými sviatkami, ako sú napríklad Vianoce alebo Veľká noc.

Myšlienku zákazu nedeľného predaja podporovala pred jeho zavedením väčšina Poliakov. Po tom, ako sa dostal do praxe, sa názor mnohých zmenil. V súčasnosti takmer polovica z nich podporuje zmierňovanie opatrení.

Výnimku v rámci zákazu nedeľného predaja tvoria kvetinárstva, obchody so suvenírmi, pekárne, cukrárne, kiosky, pošty, obchody v hoteloch, nemocniciach a na kultúrnych a športových podujatiach.

Francúzsko

Vo Francúzsku platí, že obecné zastupiteľstvo určuje 12 nedieľ v roku, počas ktorých je možné mať otvorenú maloobchodnú prevádzku. Zoznam sa však musí zverejniť do 31. decembra predchádzajúceho roka.

Okrem toho obchody bez personálu, pekárne, cukrárne a všetky obchody s potravinami môžu byť otvorené do 13. hodiny a nedeľný zákaz neplatí na turistické oblasti, na niektoré železničné stanice a na nákupné zóny, ktorých obchodná plocha presahuje 20-tisíc metrov štvorcových a majú viac ako 2 milióny zákazníkov ročne.

Belgicko

V Belgicku nie je predaj v nedeľu zakázaný, no obchodníci majú povinnosť zatvoriť obchod na jeden deň v týždni. Zároveň platí, že štát aj obce majú vo svojej právomoci určiť, že niektoré nedele v roku budú maloobchodné prevádzky zatvorené.

Španielsko

Španielsko je známe tým, že jeho zákaz nedeľného predaja sa vzťahuje len na niektoré nedele v roku. Vo všeobecnosti v tejto krajine platí, že obchody musia byť zatvorené 10 až 16 nedieľ ročne, pričom zákaz určujú obce, respektíve autonómne spoločenstvá.

Okrem toho môžu byť v nedeľu otvorené cukrárne, pekárne, kvetinárstva, novinové stánky, malé obchody (menej ako 300 metrov štvorcových) a obchody nachádzajúce sa v turistických strediskách a v pohraničných oblastiach.

Dánsko

V Dánsku môžu byť obchody otvorené len každú prvú nedeľu v mesiaci a každú nedeľu v decembri (do 24. decembra), a to od 10. do 17. hodiny. Ďalej môžu byť obchody otvorené šesť nedieľ ročne od 10. do 17. hodiny, pričom dve z nich musia byť v rozmedzí od 1. júla do 1. septembra.

Grécko

V Grécku platia v rámci nedeľného predaja pomerne komplikované pravidlá. Obchody tu môžu byť otvorené v prvú nedeľu v čase zimného výpredaja, v prvú nedeľu v čase letného výpredaja, v prvú májovú a v prvú novembrovú nedeľu. Ďalej môžu byť otvorené aj v jednu z dvoch nedieľ pred Vianocami a v poslednú nedeľu v roku.

Výnimku zo zákazu majú cukrárne a kvetinárstva. Okrem toho môžu regionálne orgány povoliť aj predaj obchodom v turistických regiónoch.

Malta

Zákaz nedeľného predaja sa na Malte odvíja od mesiacov v roku. Od 1. novembra do 7. januára môžu byť obchody otvorené v nedeľu od 4. do 22. hodiny, zatiaľ čo od 8. januára do 31. októbra môžu byť otvorené od 7. do 17. hodiny, no len v tom prípade, že je nahlásený iný deň v týždni, keď je obchod zatvorený. Ak by tak obchod neurobil a mal by otvorené každý deň v týždni, musí zaplatiť 700-eurový poplatok.

Jedinou výnimkou, ktorá do nedeľného zákazu predaja nespadá, sú obchody v turistických destináciách. Tie môžu byť otvorené aj v nedeľu.

Nórsko

V Nórsku sa vzťahuje zákaz nedeľného predaja na takmer všetky obchody. Jedinou výnimkou sú obchody s potravinami a kiosky s rozlohou do 100 metrov štvorcových, turistické obchody a malé miestne obchody.

Spojené kráľovstvo

V nedeľu môžu mať veľké obchody nad 280 metrov štvorcových otvorené len 6 hodín v rozmedzí od 10. do 18. hodiny. Výnimkou sú iba poľnohospodárske obchody, ktoré predávajú svoje vlastné výrobky (vrátane predajcov rýb) a malé obchody s rozlohou do 280 metrov štvorcových.

Portugalsko

Celoplošný zákaz nedeľného predaja v Portugalsku neexistuje, no obce môžu regulovať otváracie hodiny obchodov a zakázať im predaj v nedeľu. Aj napriek tomu, že obce takúto možnosť majú, príliš často ju nevyužívajú a obchody bývajú otvorené aj v nedeľu.

Slovinsko

Ani v Slovinsku neexistuje zákaz nedeľného predaja, no pracovné právo ustanovuje, že zamestnanec nemôže pracovať viac ako dve nedele počas jedného mesiaca.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
9.6.2023 Redakcia FinReport

Analýza: Za potraviny platíme viac ako v Česku, no hypotéky máme lacnejšie

Kedysi sme boli jedna republika, dnes sú to už tri desaťročia, čo oba štáty hospodária oddelene. Navyše česká ekonomika stojí na ...

9.6.2023 Robert Juriš

Michal Meško: Kniha je jedným z najdokonalejších vynálezov ľudstva

Ľudia sa v kníhkupectvách cítia dobre. Navštevujú ich preto, lebo vedia, že v nich nájdu nielen ponaučenie, ale najmä pozitívne emócie, ...

9.6.2023 Eva Sadovská

O investičnom nástroji SPAC počuť stále viac. Prvý v strednej Európe má slovenské korene

Pojem SPAC (Special Purpose Acquisition Company) sa postupne dostáva aj do slovníka investorov zo strednej a východnej Európy. Pritom v USA sa ...

9.6.2023 Redakcia FinReport

Poisťovňa Uniqa v prvom štvrťroku 2023 zvýšila poistné o 6,5 %

Za prvé tri mesiace roku 2023 zaznamenala Uniqa v Českej republike a na Slovensku 6,5-percentný nárast predpísaného poistného, čo predstavuje ...

9.6.2023 Martin Jamnický

Prívalové dažde a povodne opäť vyčíňajú, poisťovne počítajú škody

Silné prívalové dažde, krupobitie a rozvodnené vodné toky opäť nepríjemne zasiahli Slovensko, a to hneď v niekoľkých regiónoch naraz. ...

9.6.2023 Redakcia FinReport

Slovenský priemysel v apríli znova spomalil, výsledok už nezachraňuje ani výroba automobilov

Slovenská priemyselná produkcia v apríli 2023 medziročne poklesla o 2 %. Priemysel tak nadviazal na stagnáciu na konci minulého a začiatku ...

7.6.2023 Redakcia FinReport

Tisíce Slovákov každý rok končia v osobnom bankrote

Za prvé štyri mesiace tohto roka na Slovensku skončilo v osobnom bankrote 2 628 ľudí. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to ...

4.6.2023 Redakcia FinReport

Neplatičov dane z pridanej hodnoty je v tomto roku viac ako vlani

Počet spoločností a podnikateľov – fyzických osôb, ktoré štátu neodvádzajú pravidelne daň z pridanej hodnoty, medziročne narástol. ...

3.6.2023 Redakcia FinReport

EÚ vlani vyviezla cibuľky kvetov za 100,6 milióna eur. Lídrom v tomto obchode je Holandsko

Hoci sa takzvaná tulipánová horúčka v Holandsku odohrala pred takmer 400 rokmi, biznis s cibuľkami kvetov prežil až do súčasnosti. ...

28.5.2023 Redakcia FinReport

Pandémia ani vojna podnikavých ľudí neodradili – za tri roky založili takmer 60-tisíc firiem

Podnikaví ľudia na Slovensku sa nevzdali svojich plánov ani počas náročných rokov, keď naša krajina aj celý svet bojovali s pandémiou ...

25.5.2023 Redakcia FinReport

Naháňanie úhrad nezaplatených faktúr stojí slovenské firmy ročne 2,5 miliardy eur

Podľa najnovšieho najväčšieho európskeho prieskum platobného správania podnikov – European Payment Report 2023 (EPR 2023) trávia podniky ...

18.5.2023 Redakcia FinReport

Práca v zahraničí: Dokument A1 sa dá v Sociálnej poisťovni vybaviť už aj cez eFormulár

Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii svojich služieb. Naposledy od polovice mája tohto roku zjednodušila proces vydávania ...

18.5.2023 Zuzana Fryč

S novým exekučným poriadkom prišli aj nové donucovacie opatrenia. Zamerané sú najmä na neplatičov výživného

Novela zákona o exekučnom poriadku rozširuje možnosti pri vymáhaní dlhov. Fyzické osoby, ale aj firmy, môžu po novom pri odmietaní ...

18.5.2023 Magdaléna Švančarková

Viaceré firmy obchádzajú zákon a namiesto používania marketingovej predvoľby (0)888 radšej volajú z českých čísel

Vlani v auguste začala pre marketingové telefonické volania platiť nová predvoľba (0)888. Jej úlohou je upozorniť zákazníka, že mu volá ...

17.5.2023 Redakcia FinReport

Finančná správa SR zaregistrovala z úradnej moci už vyše 29-tisíc podnikateľských subjektov

Už vyše 29-tisíc daňovníkom Finančná správa SR od začiatku tohto roka uľahčila registráciu na daň z príjmov. Nemuseli ju totiž ...

14.5.2023 Redakcia FinReport

Každý druhý firemný router z druhej ruky odkryl citlivé údaje o predošlých používateľoch

Viac ako 56 % routerov zakúpených od predajcov z druhej ruky, ktoré preverovala spoločnosť ESET, obsahovalo citlivé údaje vrátane firemných ...

13.5.2023 Redakcia FinReport

Takmer 57-tisíc firiem pôsobiacich na Slovensku má zahraničných majiteľov

Česká republika, Maďarsko a Rakúsko – to sú tri krajiny, z ktorých pochádza najviac zahraničných vlastníkov firiem pôsobiacich na ...

28.4.2023 Redakcia FinReport

Indexy daňovej spoľahlivosti firiem sú už verejne prístupné na stránke Finančnej správy SR

Finančná správa SR na svojom webe zverejnila zoznam daňových subjektov s prideleným hodnotením v rámci indexu daňovej spoľahlivosti. ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay