Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Viaceré štáty, aj SR, dali firmám spornú štátnu pomoc. Policajta robí EK

Ján Beracka Podnikanie Poslať

Jednotlivé krajiny sa úplne prirodzene pokúšajú prilákať veľké investície, no pri lákaní veľkých firiem do krajiny sa nemôžu jednoducho odtrhnúť z reťaze. Udeľovanie štátnej pomoci má svoje pravidlá a ich dodržiavanie vynucuje Európska komisia (EK). Vyšetrovaniu v tejto oblasti čelia viaceré krajiny a veľké spoločnosti, svoje skúsenosti má aj Slovensko.

Zdroj foto: flickr.com

Jednotlivé štáty EÚ si bilaterálne vzťahy s veľkými a dôležitými firmami upravia tak, že tieto spoločnosti majú vytvorené priaznivé podmienky na podnikanie. Zásadná investícia nadnárodnej korporácie môže priniesť konkrétnej krajine významný kapitál a napríklad nové pracovné miesta. Firma zase podniká v podmienkach, ktoré sú pre ňu výhodné. Aj keď to vyzerá ako win-win situácia, EK môže mať výhrady a štátnu pomoc kontrolovať.

 

„Úlohou kontroly štátnej pomoci v EÚ je zabezpečiť, aby členské štáty prostredníctvom záväzných daňových stanovísk alebo inak neposkytovali vybraným spoločnostiam výhodnejšie daňové zaobchádzanie ako iným. Konkrétnejšie, transakcie medzi spoločnosťami v skupine musia byť ohodnotené spôsobom, ktorý odráža hospodársku realitu,“ hovorí o svojej úlohe EK. Skutočne sa aj objavujú prípady, keď EK nariadi dodatočné zdanenie, či inú nápravu. 

Apple a Írsko

V októbri tohto roku EK opäť spochybnila daňový režim, ktorý má spoločnosť Apple k dispozícii v Írsku. Už 30. augusta tohto roka EK rozhodla o tom, že Írsko neoprávnene poskytuje americkému gigantu štátnu pomoc vo forme daňových úľav. EK teda rozhodla, že Írsko musí za obdobie od roku 2003 do roku 2014 žiadať doplatok na daniach vo výške do 13 miliárd eur a k tomu ešte úrokové platby. Írsko malo augustové rozhodnutie uviesť do praxe do 3. januára tohto roku. Keďže tak neurobilo, EK podala sťažnosť na Súdny dvor Európskej únie. 

Prípad spoločnosti Apple poukazuje na prelievanie ziskov, teda problém, s ktorým sa snaží EK bojovať. Spoločnosť Apple v Írsku pôsobí prostredníctvom dvoch spoločností, ktorými sú Apple Sales International a Apple Operations Europe. Tieto subjekty sú plne pod kontrolou a vo vlastníctve materskej spoločnosti Apple Inc. EK upozorňuje, že írske subjekty vykonávajú vo svojom mene výskum a vývoj v USA. Platby na tento účel teda odchádzajú z Európy do Severnej Ameriky. 

Podľa EK sa efektívna sadzba korporátnej dane v Írsku pre subjekt Apple Sales International postupne medzi rokmi 2003 a 2014 znížila z 1 % na 0,005 %. EK práve Írsku vyčíta, že daňový režim, ktorý pre spoločnosť Apple platí, jej umožňuje zdaňovať predaj produktov po celej Európe práve v Írsku. Samotná EK pripúšťa, že režim, v akom Apple funguje, je legálny. Problém je však v tom, že americký technologický gigant dostal v Írsku lepšie daňové podmienky ako iné subjekty. 

„Členský štát nemôže dávať daňové úľavy vybraným subjektom. Podľa európskych pravidiel je to nelegálne,“ poznamenala k situácii spoločnosti Apple v Írsku Margrethe Vestagerová, komisárka EÚ zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže. Problém je podľa EK v tom, že rozdelenie ziskov neodráža ekonomickú realitu. 


Amazon a Luxembursko

Veľmi podobný problém má Luxembursko vo vzťahu k spoločnosti Amazon. V tomto prípade má členský štát vymáhať od americkej firmy 250 miliónov eur. EK s týmto záverom prišla v októbri tohto roku po trojročnom vyšetrovaní. 

Luxembursko poskytlo spoločnosti Amazon nezákonné daňové výhody. V dôsledku toho zostali takmer tri štvrtiny zisku spoločnosti Amazon nezdanené. Inými slovami, spoločnosť Amazon mohla zaplatiť štyrikrát nižšie dane ako iné miestne spoločnosti, na ktoré sa vzťahujú tie isté vnútroštátne daňové pravidlá,“ povedala Vestagerová a opäť zdôraznila, že členské štáty nemôžu poskytovať nadnárodným skupinám selektívne daňové výhody, ktoré nie sú dostupné iným spoločnostiam. 

V tomto prípade je EK presvedčená, že záväzné daňové stanovisko Luxemburska umožnilo spoločnosti Amazon presunúť veľkú väčšinu jej ziskov zo spoločnosti Amazon EU, ktorá patrí do skupiny Amazon a podlieha dani v Luxembursku, na spoločnosť, ktorá dani nepodlieha. Tou je Amazon Europe Holding Technologies. 

„Osobitne sa v záväznom daňovom stanovisku schválila platba licenčného poplatku spoločnosťou Amazon EU v prospech spoločnosti Amazon Europe Holding Technologies, čím sa výrazne znížil zdaniteľný zisk spoločnosti Amazon EU,“ hovorí EK. Vyšetrovanie ukázalo, že výška licenčných poplatkov schválených záväzným daňovým stanoviskom bola navýšená a nezodpovedala ekonomickej realite. V porovnaní s inými subjektmi, pre ktoré platia rovnaké pravidlá, tak podľa európskych orgánov dostala firma Amazon selektívnu výhodu. 

Jaguar Land Rover a Slovensko

Okolnosti poskytnutia štátnej pomoci prešetruje EK na Slovensku. Ide o poskytnutie stimulov zo strany Slovenskej republiky automobilke Jaguar Land Rover. V tomto prípade však EK neskúma daňový režim, ale možné narušenie spravodlivej hospodárskej súťaže. V centre pozornosti európskych orgánov je dotácia vo výške 125 miliónov eur, ktorú Slovensko mieni automobilke vyplatiť za to, že sa rozhodla umiestniť svoj výrobný závod v nitrianskom regióne. Vyšetrovanie sa začalo v máji tohto roka, výsledky ešte nie sú známe.

Stanovisko Slovenska hovorí o tom, že stimul bol potrebný, aby investícia neskončila v Mexiku. EK však bude napríklad skúmať, či slovenský stimul neodlákal investíciu z iného členského štátu. Špekulovalo sa o tom, že v hre o túto investíciu boli napríklad Poľsko či Česko.

Aj poskytovanie tohto druhu štátnej pomoci má prísne pravidlá. Pomoc musí účinne nabádať príjemcov, aby investovali v konkrétnom regióne. Zároveň musí byť pomoc obmedzená na nevyhnutné minimum. Dôležitým pravidlom je, že pomoc nesmie odlákať investície z regiónu, ktorý je rovnako, alebo menej rozvinutý. Zároveň pomoc nesmie mať neprimerané negatívne účinky, napríklad tvorbu nadbytočných kapacít na upadajúcom trhu. 

 

„Komisia dôkladne prešetrí, či plánovaná podpora zo strany Slovenskej republiky je skutočne nevyhnutná na to, aby spoločnosť Jaguar Land Rover umiestnila svoju investíciu v Nitre, či je táto podpora obmedzená na nevyhnutné minimum, či narúša hospodársku súťaž, alebo poškodzuje súdržnosť v EÚ,“ uviedla komisárka. Dotácia vo výške 125 miliónov je najvyššou, akú mohla Slovenská republika udeliť. 

logo
Prečítajte si tiež:
24.6.2024 Redakcia FinReport

Byrokracia v EÚ bujnie, nárasty sú v stovkách percent

Od prijatia Maastrichtskej zmluvy (od 1. januára 1994 do 1. januára 2024) sa počet právnych predpisov EÚ zvýšil o 729 % a od prijatia ...

24.6.2024 Redakcia FinReport

Dotácia na stravu pokračuje, žiadatelia o ňu musia splniť dve povinnosti

Zabezpečiť jedlo pre deti v školských zariadeniach, viesť ich k zdravým stravovacím návykom a odbremeniť rodičov od nadmerných ...

24.6.2024 Redakcia FinReport

Ekonomická situácia sa zlepšuje, odhady rastu sú čoraz optimistickejšie

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhad tohtoročného rastu slovenskej ekonomiky na 2,7 %. Odvoláva sa pritom na nižšiu infláciu a ...

24.6.2024 Robert Juriš

Katastrofické scenáre o nesplácaní hypoték sa nenaplnili, objem poskytnutých úverov začal rásť

Trh s hypotékami pomaly opäť začína ožívať. Jeden zo samostatných finančných agentov pôsobiacich na slovenskom trhu tvrdí, že za menej ...

24.6.2024 Redakcia FinReport

NKÚ: Slovensko zaostáva v strategickom riadení aj vo vyvodzovaní osobnej zodpovednosti

Slovensko potrebuje jasnú stratégiu smerovania, lebo na súčasnej ceste dlhodobého udržateľného rozvoja sa čoraz viac potáca, zraňuje a ...

24.6.2024 Mário Špilberger

Ponúk na skrátený úväzok je málo. Ako sa na ňom dohodnúť so zamestnávateľom?

Ženy s malými deťmi, študenti či seniori často túžia po práci na skrátený úväzok. Momentálne sú vo výhode tí, ktorí hľadajú menej ...

22.6.2024 Redakcia FinReport

Slováci skúšajú šťastie v e-commerce. Toto je top 5 rád, ako uspieť

Polovicu tržieb e-shopov na Slovensku generujú približne dve desiatky najväčších elektronických obchodov pôsobiacich na trhu. O druhú ...

20.6.2024 Redakcia FinReport

Veľké firmy musia reportovať svoje ESG, pridajú sa k nim aj menšie, pomôžu kalkulačky

Začiatkom tohto roka nadobudla platnosť nová smernica Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD, ktorá spoločnostiam s viac ako 500 ...

20.6.2024 Redakcia FinReport

Vyvinuli aplikáciu na elektronické podpisovanie dokumentov bez čítačky priamo v mobile

Občianske združenie Slovensko.Digital vytvorilo novú mobilnú aplikáciu Autogram v mobile, pomocou ktorej je možné vytvárať elektronické ...

11.6.2024 Redakcia FinReport

Svetovým podnikateľom roka 2024 sa stal Ind Vellayan Subbiah EY

Za víťaza tohtoročného svetového finále súťaže EY Podnikateľ roka bol na slávnostnom ceremoniáli v monackom Salle des Etoiles vyhlásený ...

11.6.2024 Redakcia FinReport

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo uzatvoril poskytovanie grantov na patenty

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo oznámil, že počet žiadostí o poskytnutie takzvaného Poukazu 3 z Fondu pre podporu malých a ...

4.6.2024 Redakcia FinReport

FTI Touristik: Tretia najväčšia cestovka v Európe ide do krachu

Tretia najväčšia európska cestovná skupina FTI sa dostala do platobnej neschopnosti, a tak je jej ďalšie pôsobenie na trhu s „dovolenkovým ...

29.5.2024 Redakcia FinReport

Prieskum: Tri zo štyroch slovenských firiem chcú znížiť svoje náklady a zvýšiť efektivitu

Pre približne tri zo štyroch slovenských podnikov (72 %) je v súčasnosti hlavnou strategickou prioritou znižovanie nákladov a zvyšovanie ...

26.5.2024 Redakcia FinReport

Diverzita, rovnosť a inklúzia sú o férovosti, ktorá prináša benefity úplne všetkým

Spokojnejší a zdravší zamestnanci, lojálnejší zákazníci a lepší prístup k talentom. To je len niekoľko výhod diverzity a inklúzie na ...

11.5.2024 Redakcia FinReport

Knižný prieskum: Stále máme radi papierové knihy a nevadí nám ani, ak sú z druhej ruky

Slováci sú napriek neľahkej ekonomickej situácii stále ochotní kupovať si knihy, pričom najviac míňajú za klasické papierové knihy v ...

8.5.2024 Redakcia FinReport

Analýza: Počet firiem doplácajúcich na platobnú neschopnosť sa nebezpečne zvyšuje

Platobná neschopnosť firiem rastie v troch štvrtinách krajín (75 %) sveta, pričom vo väčšine prípadov ide o dvojciferný nárast. V praxi ...

2.5.2024 Redakcia FinReport

Becherovka už nepatrí spoločnosti Pernod, ale poľskej skupine Maspex

Svetoznáma značka českého likéru Becherovka má od začiatku mája 2024 nového majiteľa. Na transakcii sa dohodla Grupa Maspex a jej pôvodný ...

1.5.2024 Redakcia FinReport

Pri nakupovaní na internete si dávajte pozor na e-shopy, ktoré nekomunikujú

Nakupovanie v e-shopoch je už bežnou súčasťou životov spotrebiteľov. V období novoročných výpredajov prichádza dokonca k ich nárastu. ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay