Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

TOP 10 daňových noviniek pre podnikateľov v roku 2022

Roland Régely Podnikanie
SK
EN
Poslať

Začiatkom tohto roka nadobudlo účinnosť niekoľko legislatívnych zmien v oblasti výberu daní. Podnikateľom tak v novom roku pribudnú viaceré povinnosti, niektorí z nich však môžu počítať aj s rôznymi úľavami. Financial Report sumarizuje najdôležitejšie daňové novinky pre rok 2022.

image

Foto: Shutterstock

Nová povinnosť pre dépéháčkarov

Platitelia DPH majú od 1. januára 2022 novú povinnosť. Finančnej správe SR musia oznámiť čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré využívajú na podnikanie. Novinka vyplynula z novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Finančná správa SR už v tejto súvislosti začala čísla účtov platiteľov DPH zverejňovať na svojom portáli. Podnikatelia si tam po novom môžu overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ nahlásil daniarom. 

Za nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti, prípadne za uvedenie nepravdivých údajov, môže daňový úrad uložiť firme pokutu od 30 do 30-tisíc eur. Mení sa aj takzvané ručenie za DPH. Spomínaný zoznam účtov platiteľov dane z pridanej hodnoty by však mali sledovať nielen dodávatelia, ale aj odberatelia. Ak totiž firma – odberateľ zaplatí faktúru od firmy – dodávateľa na bankový účet, ktorý v čase platby nebol v novom zozname, môže sa stať ručiteľom za daň na výstupe, ktorú dodávateľ nezaplatil. Daniari následne nebudú DPH vymáhať od dodávateľa, ale od odberateľa.

Digitalizácia účtovníctva

Novela zákona o účtovníctve umožňuje podnikateľom od 1. januára 2022 prevod účtovníctva z papierovej do digitálnej podoby. Podmienkou je archivovanie účtovnej dokumentácie v elektronickej podobe a tiež zavedenie elektronizácie do jednotlivých procesov pri vedení účtovníctva. 

Prevod dokladov môže byť vykonaný aj skenovaním, a ak sa firmy rozhodnú pre digitálne účtovníctvo, nebudú už viac musieť uchovávať dokumenty v listinnej podobe

Elektronickú účtovnú dokumentáciu možno po novom uchovávať uložením súborov na dátový nosič. Zákon hovorí, že môže ísť o optický disk, USB kľúč, pamäťovú kartu, pevný disk počítača, ale napríklad aj o cloudové riešenie.

Zmena v elektronickej komunikácii

Od 1. januára 2022 dochádza k zjednodušeniu komunikácie s Finančnou správou SR a k takzvanej obojsmernej komunikácii. Platitelia DPH síce s daniarmi komunikujú elektronicky od roku 2014 a o štyri roky neskôr túto povinnosť dostali aj právnické a fyzické osoby, no v roku 2022 už Finančná správa SR (s výnimkou spotrebnej dane) nebude doručovať úradné dokumenty a zásielky poštou, ale komunikovať ich bude elektronicky. 

Daniari si od novinky sľubujú zefektívnenie a zrýchlenie vzájomnej komunikácie medzi Finančnou správou SR a jej klientmi, zníženie prevádzkových finančných nákladov a pozitívny vplyv na životné prostredie. Po novom teda podnikateľ získa väčší prehľad o svojich daňových povinnostiach a bude mu sprístupnený aj spis daňového subjektu (eSpis) v jeho osobnej internetovej zóne na portáli Finančnej správy SR.

Index daňovej spoľahlivosti

To, ako si podnikateľ plní svoje povinnosti voči Finančnej správe SR, po novom bude sledovať aj takzvaný Index daňovej spoľahlivosti. Jeho úlohou nebude hodnotiť rizikovosť daňového subjektu, naopak, pôjde o systém odmeňovania pre najzodpovednejších.

Podnikatelia s výborným hodnotením budú mať nárok na rôzne benefity. Ako príklad daniari uvádzajú 50-percentné zníženie poplatku za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania. Menej spoľahlivé subjekty zase budú dostávať rôzne „malusy“.

Finančná správa SR prvýkrát zverejní hodnotenie daňových subjektov najneskôr do 30. júna 2022. Platí však, že daňový subjekt dostane svoj prvý index spoľahlivosti najneskôr do konca mesiaca po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom sa registroval na daň z príjmov. 

Novinky v daňovom poriadku

Viacero zmien prináša aj novela daňového poriadku. Po novom budú môcť podnikatelia nazrieť do daňového spisu už deň po prijatí žiadosti. Daniari budú tiež podnikateľom automaticky oznamovať výšku preddavkov na daň a ich termín splatnosti.

Zmeny v daňovom poriadku súvisia aj s vyššie spomínaným hodnotením daňového subjektu. Ak podnikateľ požiada daniarov o záväzné stanovisko, zaplatí zaň sumu 1 000 eur. Ak však bude žiadať o stanovisko subjekt s výborným indexom daňovej spoľahlivosti, zaplatí len 500 eur, teda polovicu z tejto sumy. 

Daňový poriadok tiež po novom pozná takzvaný inštitút vylúčenia fyzickej osoby, teda diskvalifikovanie štatutára firmy. Finančná správa SR tak bude môcť pri porušení zákona štatutárom vydať rozhodnutie o jeho vylúčení na obdobie až troch rokov. Táto osoba však nedostane stopku len v jednej firme, ale všade inde, kde figuruje ako štatutár, dozorný orgán alebo prokurista.

Daňová výhoda pri kurzarbeite

Od 1. marca 2022 definitívne štartuje niekoľkokrát odložený kurzarbeit. Zamestnávatelia budú vďaka nemu môcť žiadať o novú štátnu podporu v čase skrátenej práce. Daňovou novinkou v tomto ohľade bude to, že firmy počas kurzarbeitu nebudú musieť platiť daň z príspevkov na náhradu zo straty príjmu. Zamestnanecké platy tak v prípade kurzarbeitu nezaťažia firemné rozpočty, čo môže pomôcť firmám počas pandémie či prípadného lockdownu fungovať bez zastavenia.

Nové daňové formuláre

Finančná správa SR tento rok zverejnila elektronické formuláre daňových priznaní v predstihu. Tlačivá na podanie daňového priznania z príjmov fyzických osôb i právnických osôb pribudli na web daniarov hneď začiatkom roka. V minulých rokoch zvykli byť daňové formuláre prístupné neskôr, zvyčajne vo februári, prípadne až v marci, kedy je riadny termín na podanie daňových priznaní z príjmu.

Novinkou tiež je, že podnikatelia, ktorí minulý rok používali k svojej činnosti motorové vozidlá, budú mať podávanie daňového priznania k ich používaniu jednoduchšie. Od 8. januára 2022 totiž Finančná správa SR posiela týmto subjektom sčasti vyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel. Podnikatelia tieto dokumenty nájdu vo svojej osobnej zóne na portáli finančnej správy.

Zmeny v odpočtoch výdavkov 

Novela zákona o dani z príjmov priniesla novinku pre firmy, ktoré minulý rok výraznejšie investovali do inovácií. Po novom ich totiž čaká daňový odpočet výdavkov na investície do priemyslu. Novinka sa týka tých podnikateľov, ktorí investovali do výroby a logistiky a tiež do zariadení či IT softvéru. Takéto firmy si po novom môžu znížiť základ dane o časť daňového odpisu z investovaného majetku až do výšky 55 % z daňového odpisu

Na daňovú úľavu je potrebné splniť niekoľko zásadných podmienok. Využitie nového inštitútu odpočtu na investície je napríklad podmienené vytvorením investičného plánu až do roku 2025. Rovnako tak výdavky na investície musia byť výrazne vyššie ako v minulých rokoch. Musia byť v minimálnej hodnote jedného milióna eur a tiež až sedemnásobne vyššie v porovnaní s priemernou ročnou výškou investícií v posledných troch rokoch.

Od 1. januára 2022 sa tiež znížil takzvaný superodpočet. Týka sa tých podnikateľov, ktorí realizovali projekt výskumu a vývoja. Tí si po novom môžu odpočítať od základu dane náklady súvisiace s projektom „len“ vo výške 100 %. V minulých rokoch si daňové subjekty mohli odpočítať výdavky vo výške až 200 %. 

Zdaňovanie pre zahraničné firmy

Od januára 2022 platia na Slovensku nové pravidlá takzvaných controlled foreign corporation, teda kontrolovaných zahraničných firiem. Tento systém výberu dane z príjmu je navrhnutý tak, aby „obmedzoval umelé odkladanie daní využívaním zahraničných nízko zdanených subjektov“. Ide teda o novinku, ktorá má brániť obchádzaniu daňovej povinnosti odklonom ziskov do zahraničia. Po novom sa tieto špekulatívne zisky zdania tak, ako keby sa vyplatili na Slovensku ako dividendy.

Gastrolístky po novom

Stravovanie zamestnancov má po novom rovnaké daňové aj odvodové pravidlá. Zmenu priniesla posledná novela Zákonníka práce, ktorú poslanci Národnej rady SR schválili začiatkom minulého roka. 

Gastrolístky už nebudú v plnej výške oslobodené od dane. Po novom sa na ne uplatňuje hranica pre oslobodenie od dane do rovnakej sumy, ako pri finančnom príspevku na stravovanie. Obe formy príspevku tak budú oslobodené od dane len do výšky 2,81 eura. Živnostník si rovnako môže na stravu uplatniť do nákladov od januára 2022 len 2,81 eura namiesto 5,10 eura.

Posledným januárovým dňom tohto roku tiež uplynie lehota pre zamestnávateľov, ktorí ešte neuviedli novinku do praxe. Mnohé firmy totiž umožnili výber stravovacieho príspevku až koncom roka 2021, pretože vyčkávali, či nedôjde k úprave zákona. Zmena však neprišla a platia pravidlá, ktoré umožňujú zamestnancom možnosť výberu stravovania buď formou peňažnej odmeny, alebo gastrolístka.

Kontroly malých a stredných podnikov

Finančná správa SR sa tento rok v súvislosti s daňami plánuje zamerať na kontroly malých a stredných firiem. Avizoval to jej prezident Jiří Žežulka ešte koncom minulého roka. Dôvodom na kontroly sú podľa neho veľké medzery firemnej dane, teda rozdiely medzi teoretickým a skutočným výnosom, ktoré daniari v tomto segmente zaznamenávajú.

„Kontroly budú zamerané najmä na rizikové sektory z pohľadu identifikovaných daňových únikov a na špecifické rizikové oblasti,“ uviedol prezident daniarov. Kontrolóri si posvietia na využívanie nehnuteľností na podnikateľské účely, pri obstaraní ktorých bola odpočítaná aj DPH. Finančná správa SR sa tiež zameria na kontrolu obstarania motorových vozidiel s odpočtom DPH na vstupe a sľubuje aj dôslednú kontrolu medzinárodných transakcií, ktoré sa uskutočňujú medzi prepojenými firmami.

Ready Made Maklér
Staňte sa samostatným
finančným agentom už dnes.
Robte biznis,
byrokraciu nechajte na nás.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
17.5.2022 Správy

Penzisti dostanú 13. dôchodok už v júli, reakciu na infláciu odobrila aj prezidentka

18.5.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes podpísala šesť zákonov, vrátane novely zákona o 13. dôchodku. Informoval o ...

13.5.2022 Zuzana Mecková

Ako mení novela zákona o sociálnom poistení podmienky pre dlhodobo nezamestnaných?

Do platnosti vstúpila ďalšia novela zákona o sociálnom poistení. Jej prínos spočíva najmä v zmene týkajúcej sa dlhodobo nezamestnaných ...

4.5.2022 Redakcia FinReport

Dôchodcovia dostanú 13. dôchodok v plnej výške už v júli tohto roku

Dôchodcovia sú v čase prudko rastúcej inflácie mimoriadne ohrozenou skupinou obyvateľstva. Aj preto sa vláda rozhodla, že im pomôže ...

2.5.2022 Dominik Horváth

Čo prinesie rok 2022 štyrom najsilnejším ekonomikám sveta a ako sa bude vyvíjať tá ruská?

Rok 2022 mal byť dlho očakávaným návratom do predpandemického obdobia, pričom väčšina ekonómov predpokladala postupné oživenie ...

28.4.2022 Redakcia FinReport

Poistné za kurzarbeit musia firmy platiť aj za pracujúcich dôchodcov

V súvislosti s povinnosťou odvádzať poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce, takzvaný kurzarbeit, spoločnosti musia platiť ...

26.4.2022 Redakcia FinReport

Prevádzky zatvorené v tretej vlne môžu žiadať o dotáciu, no len do konca apríla

O dotáciu na nájomné je možné požiadať už len do konca apríla 2022, upozorňuje ministerstvo hospodárstva. Elektronické žiadosti môžu ...

28.2.2022 Zuzana Mecková

Slovenská pošta od 1. marca 2022 mení svoj cenník. Za niektoré služby si priplatíme

Slovenská pošta od 1. marca mení ceny za poskytované služby. Kvôli podpore elektronického posielania zásielok zvyšuje ceny niektorých ...

4.2.2022 Redakcia FinReport

Kurzarbeit sa začína v marci, podnikatelia majú povinnosť voči Sociálnej poisťovni

Zákon o podpore v čase skrátenej práce, takzvaný kurzarbeit, začne platiť od 1. marca 2022. V tejto súvislosti by podnikatelia do 25. ...

4.2.2022 Redakcia FinReport

Minulý rok sme si užívali pokles cien energií, no teraz sa už ani my nevyhneme prudkému nárastu

Ceny energií pre domácnosti v rámci Európskej únie v roku 2021 narástli o dramatických 26 %. Predpokladá sa, že v tomto roku by mal byť ...

2.2.2022 Redakcia FinReport

O čom bude rok 2022 vo svete? Bude sa niesť v znamení boja o olympiádu, tovar a trh práce

Pandémia koronavírusu spôsobila najväčšiu recesiu od druhej svetovej vojny, ktorá zasiahla všetky krajiny sveta. Tie navyše v súčasnosti ...

30.1.2022 Redakcia FinReport

Firmy plánujú ďalší rast investícií, no majú obavy z rastúcich nákladov na udržateľnosť

Hoci vstupujeme do tretieho roka trvania pandémie koronavírusu, väčšina firiem chce podľa ich generálnych riaditeľov urýchliť plány na ...

25.1.2022 Redakcia FinReport

V rámci plánu obnovy a odolnosti na nás v tomto roku čaká 1,302 miliardy eur

V polovici júna 2021 Brusel schválil slovenský plán obnovy a odolnosti. Predseda vlády Eduard Heger to označil za veľký deň pre Slovensko. ...

Aplikácia

 1. 1.
  Vláda schválila jednorazové zvýšenie prídavkov na deti vo výške 100 eur
 2. 2.
  Slováci čoraz častejšie využívajú výhodné úrokové sadzby sporenia v Česku
 3. 3.
  Kryptomena luna stratila 99 % zo svojej hodnoty. Pridajú sa aj ďalšie?
 4. 4.
  Národná banka Slovenska chce vytvoriť jednotný dátový sklad a inovuje aj svoju webstránku
 5. 5.
  Martin Vlachynský: Pozor na ekonomický populizmus, situáciu na Slovensku to môže len zhoršiť