Hľadaj

Nezanechávajme po sebe neporiadok, radšej niečo pekné...

Podnikanie Poslať

Projekt „Zelený event“ vznikol ako spolupráca dvoch zodpovedných mladých žien, ktoré sa rozhodli, že odpad by nemal byť tým, čo ostane ako pamiatka po našej civilizácii. Rozhodli sa ísť príkladom a výrazne znížiť produkciu odpadu na firemných eventoch. Zároveň postavili na hlavu tvrdenie, že čo je ekologické, musí byť drahé. Stačí len zlepšiť plánovanie. Zuzana Frešo a Miroslava Klimantová v rozhovore pre Financial Report.

image

Foto: Tomáš Griger

Ako vznikol projekt Zelený event a aká bola vaša motivácia?
Zuzana Frešo: Rozhodnutie vyplynulo z práce, ktorú doposiaľ robím. V mojej firme BeFresh.sk sa už roky zaoberám aj zdravým stravovaním. Okrem iného pripravujem raw koláče a torty na rôzne spoločenské podujatia. Raw stravovanie ma zaujalo ako nová zaujímavá alternatíva. Rozhodla som sa túto oblasť viac preskúmať a nezastavila som sa len pri receptoch z internetu. Rozhodne som chcela urobiť viac. Napríklad zlepšovať sa formou štúdia a kurzov. Počas uplynulých rokov sa mi podarilo absolvovať niekoľko kvalitných školení. Spravila som si napríklad aj kurz v najlepšom kulinárskom inštitúte, v americkom Matthew Kenney Culinary Institute. Práve tam vznikol plán rozšíriť biznis aj na slaný a sladký RAW a VEGAN catering. Mnohé firmy mali následne záujem nielen o catering, ale aj o kurzy prípravy takéhoto jedla. Bolo to pre mňa jednoduchšie, ako pri teplom jedle, keďže ja nepoužívam teplo na úpravu produktov, mohla som spraviť kurz prípravy raw jedla, napríklad aj v zasadačke. Bohužiaľ, prirodzenou súčasťou takýchto aktivít bola aj tvorba odpadu. Uvažovala som teda, ako ho eliminovať a začala som hľadať riešenie. Spočiatku som aspoň obozretnejšie nakupovala. Neskôr som spoznala Mirku, ktorá sa problematikou zaoberala a mala už k dispozícii aj zaujímavý produkt. Vďaka jej projektu sa nám podarilo výrazne znížiť odpad. Keď sa mi podarilo vyriešiť problém vo vlastnej firme, napadlo mi začať robiť „bezodpadové“ eventy aj pre iných. To bol začiatok našej spolupráce.

Miroslava Klimantová: Ja som roky pôsobila v korporátnej sfére. Veľké spoločnosti sa už nejaký čas snažili brať do úvahy aj ekológiu a intenzívne riešili dlhodobú udržateľnosť. Napríklad ako zabaliť výrobky tak, aby boli atraktívne a príjemné, ale nezaťažovali životné prostredie. Postupne som začala premýšľať nad tým, ako by som k zlepšeniu ekológie mohla prispieť aj ja sama. Po odchode z korporátu som sa rozhodla riešiť otázku vzniku a eliminácie odpadu v kanceláriách a domácnostiach, pretože v tejto sfére môžeme toho ešte veľa zmeniť. Priviedlo ma to k rozbehnutiu projektu Food Cycler, čo je zariadenie na spracovanie biologického odpadu v domácnostiach. Potom som stretla Zuzanu a ako už spomínala, rozhodli sme sa rozbehnúť projekt Zelený event pre firmy. Mňa k Zelenému eventu pritiahlo aj to, že mám potrebu o týchto veciach hovoriť a uvádzať ich reálne do praxe. Je žiaduce inšpirovať aj ostatných okolo seba. Vnímam to ako jednu z dôležitých platforiem na komunikáciu so širokým publikom. Jednoducho ukazujeme ľuďom v praxi, že žiť ekologickejšie sa dá.

Povedzme si o vašom projekte Zelený event viac. Kde všade a ako konkrétne sa vám pri spoločenských podujatiach darí eliminovať odpad?
Zuzana: Na „klasickom“ evente sa pomerne bežne používajú balóny, plastové poháre a podobne. U nás to neuvidíte. Nepoužívame plasty a eliminujeme aj kompostovateľný riad. Používame sklo a nádoby, ktoré sú umývateľné a dobre si naplánujeme nákupy. Kúpime len to, čo skutočne potrebujeme, aby sme potravinami neplytvali. Minimalizujeme odpad. Ak si na smoothie event donesie niekto vlastný pohár, tak minieme omnoho menej pohárov so slamkami. K tomu sa snažíme viesť aj účastníkov eventu. Odpad, ktorý vznikne, správne roztriedime a spracujeme aj druhotne.

Miroslava: Snažíme sa, aby si účastníci z eventu odniesli dobrý pocit, ale aj inšpiráciu. Chceme ich nielen zabaviť, ale zároveň im ísť aj priamo príkladom, ako sa veci dajú robiť lepšie. Tak, aby to vedeli aplikovať doma, v kancelárii či v bežnom živote.

Ako sa vám darí vyrovnať sa s neštandardnými požiadavkami zo strany klientov? Nevzniká niekedy nesúlad s vaším ekologickým predsavzatím?
Miroslava: Keď sa s klientom, ktorý nás osloví, rozprávame, vždy sa snažíme identifikovať, čo chce eventom dosiahnuť. Či ide len o zábavu, alebo aktívne hry – teambuilding, motivačnú akciu a podobne. Pýtame sa ho, aký je zámer a aký odkaz má zaznieť. Podľa toho navrhujeme konkrétne ekologickejšie alternatívy. Snažíme sa vyrovnať so všetkými požiadavkami, no klienti, ktorí si nás objednávajú, už väčšinou vnímajú aj tento ekologický rozmer a pociťujú potrebu posúvať sa dopredu.

Ekologické riešenia sa môžu niekedy spájať aj s vyššou cenou. Dá sa spojiť ekologické riešenie s ekonomickým?
Zuzana: Nejde o finančnú, ale skôr o časovú náročnosť. Uvedomelý človek však nemôže byť úplne lenivý. Ekologické riešenia nemusia byť drahé, ale vyžadujú si plánovanie a zodpovednosť. Presne si veci vopred premyslieť a dobre ich zorganizovať.

Miroslava: Ja si myslím, že ide o mýtus. Naopak, žiť ekologicky je ekonomicky výhodné. Pretože hlavným odkazom je neplytvať, a teda neutrácať za veci, ktoré nevyužívame. Je to o zdravom úsudku a prehodnotení toho, čo skutočne potrebujeme a čo nie. Nie je to o plytvaní, ale o racionálnom využívaní zdrojov.

Vedia si teda takýto event dovoliť aj menšie firmy?
Miroslava: Zelený event je finančne dostupný a porovnateľný s eventom klasickým. Cena je individuálna a závisí od očakávaní a požiadaviek klienta. No nedá sa povedať, že zelený event stojí viac ako ten klasický.

Zuzana: Navyše, my vieme mnohé veci použiť aj viackrát, takže znižujeme náklady na kúpu aj pre klienta. Niektoré veci nekupuje, len ich prenajímame. Takisto čo sa týka výzdoby, používame takú, ktorá je použiteľná viackrát, alebo je možné ju po použití recyklovať. O potravinový odpad sa postará Food Cycler.

Čo všetko a ako sa dá recyklovať v zariadení Food Cycler?
Miroslava: Ide o inováciu, ktorá na Slovensku ani v Česku nie je príliš známa. Je to zariadenie, ktoré bolo vyvinuté v Kanade a dokáže spracovať potravinový odpad bez dážďoviek a baktérií. Odpad sa nasype do prístroja a o tri hodiny je z neho substrát. Objem odpadu sa zredukuje o 90 % a substrát putuje do pôdy alebo záhradky. Je veľa potravinového odpadu, ktorý sa nedá kompostovať, ako napríklad citrusové šupky, jogurt a podobne. Toto vyrieši Food Cycler a premení ho na voňavý substrát.

Ako to s odpadom a ekológiou funguje u vás doma?
Zuzana: U mňa sa to začalo základným ekologickým opatrením pri bežnom nakupovaní. Používam vlastné tašky. Nekupujem si stále nové. Zaoberám sa aj tým, ako používať vrecká do koša. Najskôr som kúpila kompostovateľné. No premýšľala som, ako sme to robili kedysi. Nedávali sme plastové vrecko, ale noviny. Takto to už budem robiť aj ja a kôš potom jednoducho umyjem. Máme aj ekologické čistiace prostriedky a snažím sa o ekológii hovoriť aj s deťmi. Myslím, že toto minimum môže urobiť každý.

Miroslava: Moja cesta k ekológii sa stala mojím životným štýlom. Najprv som riešila domáci kompost za pomoci dážďoviek a neskôr som sa dostala k Food Cycleru. Následne mi ostával už len suchý odpad. Ten sa dá zmenšiť napríklad aj tým, že si nekupujem šunku v plastovom obale, ale radšej krájanú. Tak isto som začala preferovať jednoduché nakupovanie. Teda nie mnoho vecí, ale radšej jedna viacúčelová vec. Výrazne som zredukovala plytvanie jedlom. Odporúčam každému prečítať si knihu od Bei Johnsonovej, ktorá napísala príručku o tom, ako produkovať menej odpadu.

Kde majú podľa vás Slováci najväčšie medzery v ekologickom myslení a prístupe?
Zuzana: Ono je to aj o výchove. Začať treba už od malička. Mám kamarátku v Rakúsku, ktorá prenajíma dve poschodia svojho domu. V Rakúsku platia iba za odpad, ktorý nedokážu vyseparovať, a to podľa jeho váhy. Aj svojich hostí teda vedú k separovaniu. No často práve Slováci a Česi neseparujú, aj napriek jej prosbám a upozorneniu. Takže moja známa si po ich návšteve vezme rukavice a odpad pretriedi. Nás k ekologickému správaniu nikto nevedie. Nemáme stimuly, chýba tu motivácia. Musela by sa zmeniť aj politika pri riešení odpadového hospodárstva, aby ľudia mali dôvod separovať a správať sa ekologicky.

Miroslava: Na druhej strane už prebieha aj veľa iniciatívnych projektov na školách, čo je dobré. Sú však nutné aj systematické opatrenia zo strany štátu. V tomto je Rakúsko jednoznačne výrazne vpredu. Slovensko je na chvoste v recyklácii a separovaní. Separujeme len 20 % odpadu. V Rakúsku dokážu vyseparovať až 40 %. Legislatíva v danej oblasti sa pomaly zlepšuje. Napríklad budú zálohované aj plastové fľaše. Plasty však tvoria len 10 % celkového odpadu. Systém treba nastaviť efektívnejšie a na problémy nahliadať komplexnejšie. To všetko spolu – systém, vzdelávanie aj motivácia, môže pomôcť dosiahnuť zmenu aj v prístupe bežných ľudí.

Znížiť svoju odpadovú stopu je niečo, čo môžeme pre ekológiu a pre seba urobiť všetci. Vedeli by ste našim čitateľom objasniť, ako veľmi planéte škodí práve produkcia odpadu?
Miroslava: Na Slovensku je viac ako 5 850 nelegálnych skládok a viac ako 100, ktoré sú legálne, a každoročne na skládky posielame 3,6 milióna ton odpadu. Až 90 % by tam pritom nemuselo byť. Navyše skládky spontánne horia a odpad hnije. Produkujú oxid uhličitý a skleníkové plyny. Nečistoty prenikajú do vôd aj do ovzdušia a následne ich sami dostávame do tela. Preto každý krok k zlepšeniu je aj zlepšením k nám samým.

Zuzana: Podľa mňa každý odpad, ktorý nevyprodukujeme, je dobrý odpad a týmto heslom sa riadim. Má to zmysel, nebudeme predsa po sebe zanechávať neporiadok, radšej niečo pekné.

Ďakujeme za rozhovor.

bezpecnykurier
bezpecnykurier
bezpecnykurier Chráňte
vašu komunikáciu
bezpecnykurier Dôverné informácie
zabezpečte heslom
bezpecnykurier Diskrétnosť požadujte
aj od vašich partnerov
logo
bike trails
Prečítajte si tiež:
7.7.2020 Redakcia FinReport

Generali pomohla v rámci iniciatívy The Human Safety Net už viac ako 30-tisíc ľuďom

The Human Safety Net je globálna iniciatíva spoločnosti Generali zameraná na pomoc ľuďom žijúcim v zraniteľných komunitách. V roku 2019 ...

7.7.2020 Zuzana Mecková

TOP 10 najúspešnejších poisťovní v povinnom zmluvnom poistení

Najúspešnejšími poskytovateľmi povinného zmluvného poistenia (PZP) na slovenskom trhu za uplynulý rok sú poisťovne Kooperativa, Allianz – ...

6.7.2020 Robert Juriš

Dovolenku si síce doprajeme, ale len opatrne a mimoriadne zodpovedne

Prišlo leto, čas dovoleniek, ale o plánoch na trávenie voľného času sa každý vyjadruje nanajvýš opatrne. Rovnaký postoj zaujímajú ...

5.7.2020 Redakcia FinReport

Emitenti majú zvýšený záujem o vydávanie cenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov SR dosiahol v roku 2019 historicky najvyšší zisk. Bol až o 40 percent vyšší ako zisk v roku 2018. ...

5.7.2020 Redakcia FinReport

Poisťovňa Generali má nového generálneho riaditeľa

Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Generali Poisťovne na Slovensku sa stal s platnosťou od 2. júla 2020 Juraj Jurčík. Na ...

4.7.2020 Redakcia FinReport

Home office: Medziľudský kontakt víťazí nad sterilitou online prostredia

Home office sa v čase pandémie stal efektívnym nástrojom, ako udržať zamestnancov doma a zároveň neprerušiť prevádzku firmy. S postupným ...

2.7.2020 Marek Mittaš

Podnikateľom s úvermi pomôžu nielen banky, ale aj Európska únia

Úver na podnikanie je možné si vziať v nebankovke, alebo za výhodnejších podmienok v niektorej zo slovenských bánk. Ešte výhodnejší ...

24.6.2020 Magdaléna Švančarková

V čase koronakrízy sa na Slovensku bankrotovalo menej ako pred ňou

Zatvorené prevádzky, obmedzenia predaja, pokles tržieb a príjmov mnohí podnikatelia nezvládli. Kríza tak pre mnohých nie je len obdobím ...

21.6.2020 Magdaléna Švančarková

Koniec práce z domu prináša problémy, ale aj nové príležitosti

Aktuálna doba nielenže vyvíja tlak na firmy, aby zabojovali proti dôsledkom koronakrízy, ale aby sa postarali aj o zdravie a bezpečnosť ...

18.6.2020 Redakcia FinReport

Kto z koronakrízy vyšiel ako víťaz a kto ako porazený?

Koronakríza zasiahla svet ako vlna tsunami. Nielen jednotlivcov, ale aj celé hospodárske odvetvia našla nepripravených. Zo dňa na deň museli ...

16.6.2020 0100 Conferences

Prvá online Venture Capital a Private Equity konferencia v strednej a východnej Európe predstaví Tima Drapera

Jeden z najúspešnejších amerických VC investorov, ktorý investoval do firiem ako Baidu, Skype alebo Tesla bude hlavnou hviezdou júnového ...

4.6.2020 Magdaléna Švančarková

Ako na e-shop? Pomôže prežiť krízu, ale rieši aj budúcnosť

Koronakríza výrazne zmenila spotrebiteľské správanie. Online predaj cez internet vzrástol v marci na Slovensku o 40 percent. E-shop sa stal pre ...

21.5.2020 Redakcia FinReport

Iba 5 % Slovákov sa vzdeláva online, sme na chvoste v rámci európskych krajín

Online vzdelávanie je v posledných rokoch čoraz rozšírenejšou formou štúdia v rámci krajín Európskej únie. Napríklad vo Fínsku sa ...

18.5.2020 Redakcia FinReport

Nová platforma pomáha udržať zamestnanosť počas koronakrízy

Zamestnávatelia, ktorí plánujú hromadné prepúšťanie, majú možnosť komunikovať s firmami s nedostatkom pracovnej sily. Pomáha im v tom ...

15.5.2020 Bisnode Slovensko

Prežitie rieši takmer dvetisíc podnikateľov v cestovnom ruchu

Kríza spôsobená pandémiou koronavírusu najviac zasiahla oblasť cestovného ruchu. Podnikatelia z tohto segmentu doplácajú nielen na ...

7.5.2020 Zuzana Mecková

Zamestnanie alebo živnosť? Čo sa tento rok viac oplatí?

Trvalý pracovný pomer alebo živnosť? Obe možnosti prinášajú viaceré výhody i nevýhody. Tento rok vstúpila do platnosti novela zákona ...

3.5.2020 Natália Hučková

Pozor na obchodovanie s blízkymi osobami

Transferové oceňovanie nie je v oblasti daní žiadnym novým pojmom. Slúži ako kontrolný mechanizmus obchodných transakcií medzi osobami, ...

29.4.2020 Redakcia FinReport

Existenčnú krízu rieši 8 400 reštaurácií a pohostinstiev, zamestnávatelia apelujú aspoň na otvorenie terás

Podľa databáz poradenskej spoločnosti Bisnode bolo ku koncu marca 2020 u nás evidovaných spolu 8 400 firiem, ktoré podnikali v oblasti ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Trstená zrušila kultúrne podujatia a prijala ďalšie opatrenia, reaguje na výskyt ochorenia Covid-19 v regióne
 2. 2.
  Počas júla môžete na svitaní spozorovať kométu Neowise, bude ľahko viditeľná aj voľným okom (foto)
 3. 3.
  Generali pomohla v rámci iniciatívy The Human Safety Net už viac ako 30-tisíc ľuďom
 4. 4.
  TOP 10 najúspešnejších poisťovní v povinnom zmluvnom poistení
 5. 5.
  Klub 500 po koronakríze požaduje vyššiu podporu od štátu, oceňuje návrh ministra Krajniaka