Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Nahrávanie hovorov? Výslovný súhlas je potrebný vždy

Natália Hučková Podnikanie
SK
EN
Poslať

Uskutočňovanie hlasových záznamov z telefonických rozhovorov je v súčasnosti oveľa jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Nahrávanie je jednoduché a rýchle, no to nič nemení na tom, že zákon neumožňuje nahrávanie za každých okolností. Vytváranie záznamu má občianskoprávnu a aj trestnoprávnu rovinu. Do hry navyše vstupuje aj ochrana osobných údajov.

image

Foto: Shutterstock

Vždy potrebný súhlas

Nahrávanie telefonátov môže byť užitočné pre lepšie poskytovanie služieb klientov, no aj ten najlepší úmysel je v tomto prípade málo. Pokiaľ vyhotovujete záznamy telefonických hovorov s vašimi klientmi, obchodnými partnermi či akýmikoľvek inými subjektmi, je potrebné vopred získať súhlas s ich nahrávaním. V opačnom prípade dochádza k porušovaniu práva na ochranu osobnosti.

Podľa Občianskeho zákonníka sa totiž zvukové záznamy týkajúce fyzickej osoby smú vyhotovovať výlučne s jej súhlasom. Porušenie práv v tomto prípade môže viesť až k tomu, že nahrávaná osoba bude mať nárok na náhradu nemajetkovej ujmy. Tá vzniká narušením jej dôstojnosti alebo vážnosti v spoločnosti.

Zvukový záznam ako dôkaz

Mnohé záznamy telefonických hovorov v súčasnosti vznikajú so zámerom použiť ich neskôr ako dôkaz. Aj v tomto prípade však môže vznikať problém. Pokiaľ si totiž od osoby, s ktorou telefonát uskutočňujete, nevyžiadate jej súhlas, takýto dôkaz nemusí byť v prípadnom trestnoprávnom konaní alebo v civilnom procese použiteľný.

V takomto prípade totiž proti sebe stoja dve rôzne práva. Jedným z nich je záujem o preukázanie svojich nárokov prostredníctvom záznamu telefonátu ako dôkazu. Na druhej strane však je právo na ochranu osobnosti.

Použitie takto získaného dôkazu je teda možné len v prípade, že záujem na použití dôkazu pre preukázanie práv jedného subjektu prevýši nad právom na ochranu osobnosti. To v prípadnom súdnom konaní preukazuje takzvaný test proporcionality.

Zvukový záznam a GDPR

V praxi sú telefonické hovory často využívané pre uzatvorenie objednávky. Hovory sa teda nahrávajú pre preukázanie vzniku zmluvného vzťahu. Nepostačuje len poskytnutie informácie, že hovor je monitorovaný. GDPR aj v takomto prípade požaduje poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov.

V prípade, ak by aj zmluvný vzťah už existoval, neznamená to, že monitorovanie hovoru je možné automaticky, aj bez súhlasu. V takomto prípade totiž nie je vopred zrejmé, či monitorovanie hovoru je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy. Aj v tomto prípade sa teda vyžaduje súhlas s monitorovaním hovoru.

Pri monitorovaní hovorov sa nedá použiť ani takzvaný oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorý by umožnil nahrávanie aj bez súhlasu. Oprávnený záujem totiž neprevyšuje nad ochranou práv monitorovaného subjektu. Nemôžeme zabudnúť ani na skutočnosť, že záznam telefonátu môže obsahovať osobné údaje nad nevyhnutný rámec, prípadne môžu byť v rámci hovoru spomenuté aj osobné údaje tretích subjektov. To môže spôsobiť ďalšie ťažkosti so spracúvaním zvukového záznamu.

Udelenie súhlasu s monitorovaním hovoru sa nedá odvodiť len z toho, že monitorovaný subjekt neukončí telefonát po zaznení notifikácie. Nie je možné predpokladať udelenie súhlasu len preto, že nahrávaná osoba neprejavila nesúhlas so spracúvaním osobných údajov.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
4.11.2022 Naďa Černá

Sociálne siete majú problémy s nariadením GDPR. Kvôli jeho nedodržiavaniu platia vysoké pokuty

Írska komisia pre ochranu údajov udelila spoločnosti Meta pokutu vo výške 17 miliónov eur za sériu porušení GDPR. Nejde však o prvý ani ...

7.7.2022 Naďa Černá

Súdny dvor EÚ posilňuje práva spotrebiteľských združení v boji za ochranu GDPR

Súdny dvor EÚ výrazne posilnil právomoci spotrebiteľských organizácií. Odsúhlasil, že budú môcť podávať žaloby kvôli porušeniu ...

4.1.2022 Magdaléna Švančarková

Pokuty v oblasti cookies prichádzajú aj na Slovensko a budú vysoké

Vedia zistiť, čo zákazník nakupuje, ako sa pohybuje v online priestore, aké tovary si prezeral a na základe toho naňho cielia tie ...

20.5.2020 Správy

Hekeri ukradli údaje o deviatich miliónoch zákazníkov leteckej spoločnosti easyJet

19.5.2020 (Webnoviny.sk) - Hekeri napadli britskú leteckú spoločnosť easyJet a získali prístup k informáciám o deviatich miliónoch ...

28.1.2020 Správy

Módny obchodný reťazec sa dopustil rozsiahleho porušenia ochrany osobných údajov

27.1.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecký úrad na ochranu osobných údajov začal prešetrovať švédsky módny obchodný reťazec H&M na základe ...

17.1.2020 Natália Hučková

Sociálnej poisťovni unikli osobné údaje poistenca, musí zaplatiť pokutu

Sociálna poisťovňa dostala pokutu vo výške 50-tisíc eur za porušenie pravidiel ochrany osobných údajov. Pri doručovaní dokumentov sa jej ...

18.11.2019 Natália Hučková

Hackeri získali údaje 6 miliónov Bulharov, pokutu zaplatí finančný úrad

Bulharská národná agentúra pre príjmy (finančný úrad) musí za únik osobných údajov zaplatiť pokutu 2,6 milióna eur. Bezpečnostný ...

4.11.2019 Natália Hučková

Rakúska pošta predáva údaje o zákazníkoch. Hrozí jej 18-miliónová pokuta

V Rakúsku padla rekordná pokuta za porušenie GDPR. Sankciu 18 miliónov eur dostala za nedodržanie ochrany osobných údajov rakúska pošta. Tá ...

30.10.2019 Natália Hučková

Mall.cz musí odškodniť užívateľa za únik osobných údajov. Ozvú sa ďalší?

Rozsiahly únik osobných údajov z databázy českého e-shopu mall.cz nie je ešte ani zďaleka doriešený. Svedčí o tom aj nedávny rozsudok ...

22.10.2019 Natália Hučková

Cookies na webových stránkach sa menia, rozhodol Súdny dvor EÚ

Súdny dvor EÚ v októbri vydal rozhodnutie, ktoré zásadne mení používanie cookies. Rozsudok sprísňuje pravidlá aj pre cookies, ktoré ...

3.10.2019 Správy

Google zavádza nové nástroje ochrany súkromia, zmena sa dotkne aj máp

2.10.2019 (Webnoviny.sk) - Americká technologická spoločnosť Google zavádza pre užívateľov nové nástroje, pomocou ktorých si budú môcť ...

5.9.2019 Správy

Služba YouTube dostala pokutu pre zbieranie osobných údajov detí bez súhlasu rodičov

4.9.2019 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Google dostala pokutu 170 mil. USD, aby urovnala obvinenia, že jej videoslužba YouTube zbierala osobné ...

Aplikácia

 1. 1.
  Minimálne zdravotné odvody v roku 2023 najviac pocítia tí, ktorí zarábajú najmenej
 2. 2.
  Kde sú najdrahšie nehnuteľnosti na bývanie v Európe a v ktorých krajinách majú najlacnejšie hypotéky?
 3. 3.
  TOP 8 noviniek v novele Zákonníka práce
 4. 4.
  Centrálny register účtov pravdepodobne k začiatku roku 2023 fungovať nebude
 5. 5.
  Featurespace: Umelou inteligenciou chcú zabojovať proti finančnej kriminalite