Hľadaj

Malí a strední podnikatelia sa sťažujú na GDPR, hovoria o priveľkej záťaži

Podnikanie Poslať

Podnikatelia sa sťažujú na záťaž, ktorú pre nich znamená európske nariadenie General data protection regulation (GDPR). Otvoreným listom sa obrátili na predsedu vlády Petra Pellegriniho so žiadosťou o to, aby im pomohol zmierniť vplyv tohto opatrenia na podnikanie.

image

Zdroj foto: Shutterstock

Podnikatelia chcú pomoc od premiéra

Pod otvorený list sa podpísali Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska, a Stanislav Čižmárik, prezident Slovenského živnostenského zväzu. V mene malých a stredných podnikateľov chcú od premiéra Pellegriniho, aby sa s nimi stretol a hľadal cestu, ako zmierniť nepriaznivý vplyv nových povinností na podnikanie malých a stredných firiem.

 

Podnikatelia hovoria o tom, že zmena je príliš rozsiahla a firmy majú problém zvládnuť zmeny v potrebnom rozsahu. Kým pôvodný zákon o ochrane osobných údajov platný do novembra 2017 obsahoval vo svojom plnom znení len 51 strán, nový zákon zahrňujúci požiadavky nariadenia GDPR obsahuje až 85 strán,“ píše sa v liste.

„Problematika osobných údajov je bezpochyby komplikovaná záležitosť, pričom môžeme odôvodnene predpokladať, že najmä mikro, malé a stredné podniky... môžu mať problém s nastavením svojich interných procesov tak, aby boli včas v súlade so zákonom a nariadením GDPR,“ píše sa ďalej v liste.

„Náklady malých a stredných firiem spojené s novými pravidlami ochrany osobných údajov sa odhadujú na 42 miliónov eur.“

Upozorňujú na to, že povinnosti spojené s príchodom GDPR budú znamenať výrazné zvýšenie nákladov slovenských firiem. „Na základe výpočtov Centra lepšej regulácie, analytického odboru Slovak Business Agency, ktorého poslaním je znižovanie neprimeranej regulačnej záťaže podnikov a zlepšovanie podnikateľského prostredia v Slovenskej republike, sa budú náklady spojené s dodržiavaním povinností ustanovených novým zákonom o ochrane osobných údajov pohybovať rádovo v desiatkach miliónov eur, pričom len na segment malých a stredných podnikov sa odhaduje administratívna záťaž vo výške 42 miliónov eur,“ uvádza sa v liste.

Zároveň upozorňujú na to, že pokuty za porušenie nariadenia GDPR sú „likvidačné“. Taktiež majú pocit, že času na prípravu na zmeny mohlo byť viac. „Vzhľadom na relatívne krátke časové obdobie, ktoré mali podnikateľské subjekty k dispozícii na aplikáciu nových ustanovení zákona a nariadenia, ako aj komplikovanosť samotnej problematiky ochrany osobných údajov, by sme vás radi požiadali o vyvinutie úsilia s cieľom zmiernenia vplyvov týchto právnych predpisov,“ uvádzajú zástupcovia podnikateľov v liste.

„Podnikatelia naliehajú na ÚOOÚ, aby kontroloval dodržiavanie pravidiel istý čas miernejšie, úrad odkazuje, že nemôže konať svojvoľne.“

List obsahuje aj výzvu adresovanú Úradu na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ). Podnikatelia navrhujú, aby ÚOOÚ pristupoval v prvom roku účinnosti GDPR zhovievavo ku kontrolnej činnosti, ktorá sa bude týkať malých a stredných firiem. Podľa zástupcov podnikateľov by úrad vôbec nemal udeľovať pokuty za neúmyselné nedodržanie nových povinností.

ÚOOÚ: času bolo dosť, musíme sa držať zákona

ÚOOÚ sa k týmto požiadavkám postavil rezervovane. Pripomína, že je viazaný legislatívou a nemôže svojvoľne rozhodnúť o tom, že pokutu neudelí. Úrad si plní svoje povinnosti vyplývajúce mu z nariadenia aj zákona č. 18/2018 Z. z. a nemôže žiadne z nich opomínať, keďže pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Pokiaľ ide o výšku možných sankcií, ktoré je možné v rámci konania udeliť, je potrebné uviesť, že úrad je povinný uloženie akejkoľvek sankcie v konkrétnom rozhodnutí zdôvodniť v súlade s § 106 zákona č. 18/2018 Z. z., teda ukladanie pokút nie je na ľubovôli úradu, ale podlieha stanoveným pravidlám,“ hovorí ÚOOÚ.

„Štvrtina slovenských firiem tvrdí, že GDPR sa ich netýka.“


Taktiež nesúhlasí s tým, že by podnikatelia mali na prípravu málo času. „Nariadenie bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené 27. apríla 2016, teda všetky subjekty, ktorých sa dotýka, mali viac ako dva roky, aby sa na jeho praktickú aplikáciu pripravili. Pokiaľ ide o zákon č. 18/2018 Z. z., ktorým sa právny poriadok harmonizuje s nariadením, tento bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, keď bol priestor na vznesenie pripomienok a názorov na jeho znenie, čo subjekty v hojnej miere využili a na základe aj ich podnetov sa text zákona upravil, kde to bolo možné, aby úpravy nekolidovali s nariadením,“ dopĺňa ÚOOÚ.

Táto európska legislatíva má podobu nariadenia, ide teda o silný právny akt, ktorý je pre Slovensko záväzný, a po nadobudnutí účinnosti je účinný aj u nás. Nariadenie GDPR sa stalo účinným 25. mája 2018. Spoločnosti by teda mali byť už na GDPR pripravené a v súčasnosti už v plnej miere spracovávať osobné údaje v duchu tohto nariadenia.

 

Napriek tomu, že GDPR je diskutovanou témou, stále je množstvo firiem, ktoré aj po nadobudnutí účinnosti nariadenia majú pocit, že nariadenie GDPR sa ich netýka. Vyplynulo to z výsledkov prieskumu spoločnosti EOS KSI. O malom, prípadne žiadnom, vplyve GDPR na podnikanie hovorí 25 % slovenských firiem. Naopak výrazný vplyv na podnikanie očakáva 41 % respondentov. „Pre väčšinu európskych firiem znamená GDPR najmä viac byrokracie a vyššie nároky na uchovávanie dokumentov. Na druhej strane si však uvedomujú, že za to budú mať vyššiu úroveň bezpečnosti údajov,“ hovorí Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.

Každá štvrtá spoločnosť v Európe sa obáva, že GDPR môže ohroziť jej obchodný model. Podľa Šoltesa je preto dôležité, aby si buď sami zistili, aké povinnosti sa na ne vzťahujú, alebo sa poradili s konzultantmi. Práve nesprávne informácie o GDPR často vyvolávajú paniku a zbytočný strach o budúcnosť firiem.

Zároveň spoločnosť EOS KSI upozorňuje, že takmer polovica európskych firiem má pocit, že ich nové nariadenie o ochrane osobných údajov veľmi ovplyvňuje. Musia prijímať nových ľudí, upravovať svoje fungovanie a zvyšovať množstvo byrokracie. Niektoré firmy sa dokonca boja, že GDPR nezvládnu.

5
6

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
20.5.2020 Správy

Hekeri ukradli údaje o deviatich miliónoch zákazníkov leteckej spoločnosti easyJet

19.5.2020 (Webnoviny.sk) - Hekeri napadli britskú leteckú spoločnosť easyJet a ...

28.1.2020 Správy

Módny obchodný reťazec sa dopustil rozsiahleho porušenia ochrany osobných údajov

27.1.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecký úrad na ochranu osobných údajov začal prešetrovať švédsky módny ...

17.1.2020 Natália Hučková

Sociálnej poisťovni unikli osobné údaje poistenca, musí zaplatiť pokutu

Sociálna poisťovňa dostala pokutu vo výške 50-tisíc eur za porušenie pravidiel ochrany osobných údajov. Pri doručovaní dokumentov sa jej ...

18.11.2019 Natália Hučková

Hackeri získali údaje 6 miliónov Bulharov, pokutu zaplatí finančný úrad

Bulharská národná agentúra pre príjmy (finančný úrad) musí za únik osobných údajov zaplatiť pokutu 2,6 milióna eur. Bezpečnostný ...

4.11.2019 Natália Hučková

Rakúska pošta predáva údaje o zákazníkoch. Hrozí jej 18-miliónová pokuta

V Rakúsku padla rekordná pokuta za porušenie GDPR. Sankciu 18 miliónov eur dostala za nedodržanie ochrany osobných údajov rakúska pošta. Tá ...

30.10.2019 Natália Hučková

Mall.cz musí odškodniť užívateľa za únik osobných údajov. Ozvú sa ďalší?

Rozsiahly únik osobných údajov z databázy českého e-shopu mall.cz nie je ešte ani zďaleka doriešený. Svedčí o tom aj nedávny rozsudok ...

22.10.2019 Natália Hučková

Cookies na webových stránkach sa menia, rozhodol Súdny dvor EÚ

Súdny dvor EÚ v októbri vydal rozhodnutie, ktoré zásadne mení používanie cookies. Rozsudok sprísňuje pravidlá aj pre cookies, ktoré ...

3.10.2019 Správy

Google zavádza nové nástroje ochrany súkromia, zmena sa dotkne aj máp

2.10.2019 (Webnoviny.sk) - Americká technologická spoločnosť Google zavádza pre užívateľov nové nástroje, pomocou ktorých si budú môcť ...

5.9.2019 Správy

Služba YouTube dostala pokutu pre zbieranie osobných údajov detí bez súhlasu rodičov

4.9.2019 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Google dostala pokutu 170 mil. USD, aby urovnala obvinenia, že jej videoslužba YouTube zbierala osobné ...

1.8.2019 Natália Hučková

Nahrávanie hovorov? Výslovný súhlas je potrebný vždy

Uskutočňovanie hlasových záznamov z telefonických rozhovorov je v súčasnosti oveľa jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Nahrávanie je ...

11.7.2019 Natália Hučková

Spoločnosti British Airways hrozí obrovská pokuta. Neochránila údaje o cestujúcich

Leteckej spoločnosti British Airways hrozí za porušenie ochrany osobných údajov pokuta až vo výške 183 miliónov libier (204,4 milióna eur). ...

23.5.2019 Natália Hučková

Minulý rok bol prípravou na GDPR, tento môže byť ťažší

V máji uplynie rok od okamihu, keď nariadenie GDPR nadobudlo svoju účinnosť. O ochrane osobných údajov sa však začalo hovoriť oveľa viac ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Astronómovia objavili najvzdialenejšiu galaxiu, je podobná Mliečnej ceste (foto+video)
 2. 2.
  Nový riaditeľ Generali: Sme najdigitálnejšia poisťovňa na trhu
 3. 3.
  Banky sa pripravujú na nárast nesplácaných úverov
 4. 4.
  Na Pustom hrade vo Zvolene vykonávajú aktuálne najväčší archeologický výskum na Slovensku
 5. 5.
  Mondi SCP Ružomberok zastaví výrobu, počas celozávodnej dovolenky sa zameria na údržbu