Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Malé podniky čaká úprava DPH. Budú sa môcť oslobodiť od platenia dane v štáte, v ktorom nesídlia

Miloslava Némová Podnikanie Poslať

Schyľuje sa k úprave národnej legislatívy v otázke dane z pridanej hodnoty (DPH) pre malé podniky. Dôvodom je nová smernica Európskej únie, ktorá má zjednodušiť fungovanie týchto podnikov. Ministerstvo financií SR predložilo návrh zákona na pripomienkové konanie.

malý podnik

Zdroj: Freepik

Budú oslobodené od platenia DPH

Nová legislatívna úprava hovorí o tom, že malé podniky „usadené“ v iných štátoch Európskej únie než v štáte, v ktorom je daň z pridanej hodnoty splatná, budú môcť využívať oslobodenie od platenia DPH. Malé podniky tak nebudú musieť platiť DPH aj v inom štáte, ako v tom, v ktorom majú sídlo.

„Podmienkou je, že hodnota dodaných tovarov a služieb v EÚ v danom kalendárnom roku bude nižšia ako ustanovený limit a súčasne nepresiahne národný limit pre povinnú registráciu,“ vysvetľuje daňová poradkyňa Katarína Balogová.

Túto možnosť budú môcť využiť podniky, ktorých ročný obrat v EÚ je nižší ako 100-tisíc eur, a zároveň hodnota dodaní v štáte, v ktorom podnik nesídli, nepresahuje limit uplatniteľný v danom štáte. Návrh Ministerstva financií SR je nastaviť limit ročného obratu na Slovensku na 50-tisíc eur.

81644

Pozor pri dodaní tovaru

Návrh zákona tiež hovorí, že ak malý podnik zahraničnej osoby, ktorý dodáva tovar zo Slovenska do iného členského štátu, nemá štatút platiteľa dane, oslobodenie od dane pre intrakomunitárne dodanie tovaru platiteľom dane z jedného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte sa neuplatní.

„Neznamená to však, že zdaniteľná osoba by mala na dodanie uplatniť daň. Keďže ide o malý podnik, ktorého dodania budú od dane oslobodené podľa osobitnej úpravy,“ spresňuje K. Balogová.

Ak malý podnik zahraničnej osoby nadobudne na Slovensku tovar z iného členského štátu a hodnota nadobudnutí presiahne limit uvedený v zákone o DPH, podnik bude povinný sa registrovať v zmysle tohto zákona.

Odpočet dane na vstupe

V prípade, že sa na malý podnik v členskom štáte, v ktorom je usadený, uplatňuje všeobecný režim DPH, ale v inom členskom štáte využije oslobodenie od DPH pre malé podniky, odpočet dane zaplatenej na vstupe by mal zohľadňovať prepojenie so zdanenými dodaniami. Znamená to, že ak títo podnikatelia spravia nákupy v štáte usadenia, ktoré sú prepojené s dodaniami v inom členskom štáte, ktoré sú však oslobodené od dane, nemal by byť možný žiadny odpočet DPH na vstupe.

Bude potrebné identifikačné číslo

V rámci kontroly by sa od podnikateľov, ktorí chcú využiť oslobodenie od dane v členskom štáte, v ktorom nie sú usadení, malo vyžadovať, aby to vopred oznámili štátu, v ktorom sú usadení.

„Oslobodenie na Slovensku si bude môcť malý zahraničný podnik uplatniť v prípade, že bude vo svojom členskom štáte usadenia identifikovaný tak, že mu pridelia individuálne identifikačné číslo s príponou EX,“ hovorí odborníčka.

V prípade, že si malý tuzemský podnik bude chcieť uplatniť osobitnú úpravu v inom členskom štáte, bude sa musieť identifikovať u miestne príslušného správcu dane na Slovensku. Takémuto podniku pridelia individuálne identifikačné číslo s príponou EX pre každý štát, v ktorom si chce uplatňovať oslobodenie od dane.

Povinností je viacero

Uplatnenie osobitnej úpravy je možné kedykoľvek ukončiť. Ak však malý podnik prestane spĺňať podmienky (úniový limit a národný limit), na dodanie tovaru alebo služby sa nemôže vzťahovať oslobodenie od platenia DPH.

K osobitnej úprave malých podnikov sa viažu aj ďalšie administratívne povinnosti. Jednou z nich bude povinnosť podávať štvrťročné výkazy o dodaných tovaroch a službách v celej Európskej únii,“ dodáva K. Balogová.

logo
Prečítajte si tiež:
25.9.2023 Martin Jamnický

E-commerce čelí nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, kľúčové sú zručnosti a zanietenie uchádzačov

Odvetvie e-commerce rástlo ako jedno z mála aj počas pandémie koronavírusu. Nárast sa síce v ostatných mesiacoch spomalil, no vo väčšine ...

25.9.2023 Dominik Horváth

Zakladateľmi neobanky Revolut sú Ukrajinec a Rus. Ako spolu vychádzajú a aký to má vplyv na ich biznis?

Neobanka Revolut vznikla v roku 2015 a rýchlo sa stala najúspešnejším britským startupom v histórii. Za jej vydareným príbehom stojí rodák ...

24.9.2023 Redakcia FinReport

JPMorgan prináša nový spôsob platenia prostredníctvom klepnutia na iPhone

Tak, ako sa vyvíjajú moderné technológie, pribúdajú aj nové spôsoby platenia. Na jednom takom pracovala aj americká banka JPMorgan, ktorá ...

24.9.2023 Redakcia FinReport

Úrazové poistenie je potrebné prehodnocovať a aktualizovať rovnako ako poistenie nehnuteľnosti

Úrazy sa častejšie stávajú mužom ako ženám. Najohrozenejšou vekovou skupinou sú „násťroční“ študenti či žiaci, a potom dospelí ...

23.9.2023 Redakcia FinReport

Nový zamestnanecký benefit prinesie revolúciu vo výplatách

Pri uchádzaní sa o prácu musia o svoju pracovnú budúcnosť zabojovať nielen noví potenciálni zamestnanci, ale funguje to aj naopak, keď sa o ...

23.9.2023 Redakcia FinReport

Reštaurácie: Elektronické stravenky sú na vzostupe, využívanie kešu ustupuje

Väčšina reštaurácií na Slovensku v súčasnosti využíva digitálne technológie ako súčasť svojich prevádzok, aby zabezpečili komfort ...

22.9.2023 Robert Juriš

ECB skúma kvalitu súčasných eurobankoviek a zároveň pracuje na ich redizajne

Európska centrálna banka už počas minulého roka ohlásila redizajn eurobankoviek, ktoré sú v nezmenenej podobe v obehu už viac ako dve ...

22.9.2023 Redakcia FinReport

iSTYLE sa spája s m:zone. Akvizícia prinesie viac prémiových predajní

Spoločnosti iSTYLE a m:zone spájajú svoje aktivity a pod hlavičkou iSTYLE budú prevádzkovať šesť predajní v Bratislave, Trenčíne a ...

22.9.2023 Miloslava Némová

Česká národná banka dostala zlatú horúčku. Čo sa to u našich susedov deje?

Popularita zlata je opäť na vzostupe. Medzi centrálnymi bankami, ktoré vo veľkom tento drahý kov nakupujú, vyčnieva Česká národná banka. ...

21.9.2023 Redakcia FinReport

Podvod: Podnikateľ zdokladoval, že tankoval aj 30-krát denne, daniari mu to spočítali

Podnikateľ chcel optimalizovať výsledok hospodárenia svojej firmy, a preto sa uchýlil k nečestnému konaniu. Do nákladov si zahrnul množstvo ...

18.9.2023 Redakcia FinReport

Európska komisia schválila zníženie sociálnych odvodov pre potravinárov a podnikateľov v živočíšnej výrobe

Európska komisia schválila dočasné zníženie sociálnych odvodov slovenským potravinárom. Štát síce pripravil a poslanci parlamentu s ...

17.9.2023 Redakcia FinReport

Pribúda veľa nových e-shopov, no tie staršie sú životaschopnejšie

Počty e-shopov rástli aj v prvom polroku roku 2023. Oproti roku 2022 sa však zmenilo ich zameranie. Medzi nový‎‎mi e-shopmi dominovali ...

14.9.2023 Redakcia FinReport

Expertné centrum Arval BNP Paribas v Bratislave plánuje prijať ďalších 200 zamestnancov

Nadnárodná skupina Arval BNP Paribas na Slovensku pokračuje v rozširovaní svojich aktivít. Do konca roka 2025 plánuje prijať 200 nových ...

12.9.2023 Redakcia FinReport

Protimonopolný úrad SR schválil Ternu kúpu potravinárskej firmy KON-RAD

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ SR) schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly spoločnosti ...

6.9.2023 Redakcia FinReport

Prieskum: Slovenskí podnikatelia vnímajú podporu vlády pre ich podnikanie ako nedostatočnú

Slovenskí podnikatelia nie sú spokojní s podporou, ktorú im poskytuje vláda pre ich podnikanie. Ukazujú to najnovšie výsledky prieskumu ...

3.9.2023 Redakcia FinReport

Prieskum: Príležitosť na rast malých a stredných rodinných firiem je v ich ďalšej digitalizácii

Modernizovať svoje fungovanie chcú pomocou nových digitálnych nástrojov viac ako dve pätiny malých a stredných firiem v rodinných rukách. ...

2.9.2023 Redakcia FinReport

Nové živnosti na Slovensku pribúdajú pomalšie, počet ukončených, naopak, stúpa

Situácia na Slovensku novým podnikateľom nepraje. Výsledkom je, že ľudia sa do zakladania vlastných živností nehrnú. Počet ...

29.8.2023 Redakcia FinReport

Na Slovensku existuje 26-tisíc takzvaných spiacich firiem, ktoré fungujú len na papieri

V obchodnom registri na Slovensku sa v súčasnosti nachádza takmer 26-tisíc takzvaných spiacich spoločností. Ide o firmy, ktoré nevykonávajú ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay