Hľadaj
ekarantena
Od našej redaktorky z eKarantény:
Matovičovo tajomstvo ako darček zo zlého sna

Fotografovanie môže znamenať spracovanie osobných údajov, pozor na GDPR

Podnikanie Poslať

Mnohí prevádzkovatelia sa pri zapracúvaní GDPR do procesov svojej činnosti stretli s problmom spracúvania fotografie. Môže ísť o fotografie zamestnanca na webovej stránke, fotografie z firemných podujatí či konferencii. V mnohých prípadoch je veľmi obtiažne určiť právny základ spracúvania, ako aj to, či sa vôbec jedná o spracúvanie osobných údajov.

image

Zdroj foto: Pexels.com

Ako prvé si je pri vyhotovovaní  a zverejňovaní fotografií potrebné zodpovedať otázku, či osoby, ktoré sú na nej zachytené sú identifikované, respektíve identifikovateľné. Príkladom je vyhotovovanie fotografií z konferencie. Pokiaľ v rámci fotografie z takejto konferencie spracúvate podobizne osôb, ktoré sa zúčastnili konferencie, jedná sa o spracúvanie osobných údajov. Splnenie kritéria identifikovateľnosti takýchto účastníkov je určite nesporné. Opačnou situáciou je zaznamenávanie len samotného priebehu konferencie. V takom prípade, kedy sa vyhotovujú fotografie z priebehu určitého vereného podujatia, avšak nedochádza k zaznamenávaniu podobizne fyzických osôb, nie je možné hovoriť o spracúvaní osobných údajov.

 

Ak teda na základe takéhoto posúdenia dospejete k záveru, že dochádza k spracúvaniu osobných údajov, ďalším krokom je stanovenie právneho základu. Do úvahy prichádza najmä súhlas so spracúvaním osobných údajov alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa. 

Positive

Ak dochádza k spracúvaniu fotografie na propagačné účely, vhodným právnym základom je súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ten musí byť konkrétny, informovaný a jednoznačný. Prevádzkovateľ by mal byť zároveň schopný preukázať, že súhlas bol skutočne udelený. Úrad na ochranu osobných údajov SR zastáva názor, že za udelenie súhlasu so spracúvaním fotografie možno považovať aj jednoznačný potvrdzujúci úkon. Ide napríklad o situáciu, kedy je fyzická osoba na fotografii zaznamenaná s účastníckym náramkom, ktorý je v zmysle podmienok určených organizátorom konferencie symbolom vyjadrujúcim súhlas s vyhotovovaním fotografie. Iným, konkludentne daným súhlasom, môže byť aj vstup do vyhradenej časti miestnosti, určenej k vyhotovovaniu fotografií, ktorým dotknutá osoba udelí súhlas so spracúvaním fotografie. Aj súhlas udelený prostredníctvom konkrétneho konania fyzickej osoby však musí spĺňať požiadavku informovaného súhlasu.

Druhým relevantným právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Jeho využitie prichádza do úvahy najmä vtedy, pokiaľ nie je možné zaistiť udelenie súhlasu so spracúvaním fotografie. Jedná sa najmä o situácie, kedy sa verejného podujatia účastní veľký počet návštevníkov, alebo sa verejné podujatie uskutočňuje bez predchádzajúceho prihlasovania a počet účastníkov nie je nijakým spôsobom limitovaný. Úrad na ochranu osobných údajov SR ako príklad uvádza činnosť mestskej knižnice, ktorej oprávneným záujmom môže byť zvýšenie záujmu verejnosti napríklad o vzdelávacie podujatia. V prípade, ak sa firmy rozhodnú spracúvať fotografie práve na tomto právnom základe, je nevyhnutné uskutočniť takzvaný test proporcionality.

Bez ohľadu na to, ktorý z týchto právnych základov sa v konkrétnej situácii použije, je potrebné zaistiť splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa. Jej súčasťou je poskytovanie všetkých potrebných informácií fyzickej osobe, ktorej fotografie budú vyhotovované. Ich presný zoznam je uvedený v článku 14 nariadenia GDPR. 

Pri fotografovaní verejných podujatí je potrebné zohľadniť vhodný spôsob splnenia tejto povinnosti. Pri uskutočňovaní konferencie prichádzajú do úvahy napríklad plagáty umiestnené pred vstupom do priestorov konferencie, vstupenky či prihlášky. Základnou informáciou je najmä to, že z priebehu konferencie budú vyhotovované fotografie, ako aj informácie o podmienkach ich spracúvania a ochrany podľa čl. 14 GDPR.

 

Vhodným praktickým odporúčaním je oddeliť a označiť v rámci priestorov konferencie tie, ktoré budú snímané a ktoré takémuto spracúvaniu nebudú podliehať, či zaslanie linku, na ktorom si účastníci konferencie môžu pozrieť fotografie pred ich zverejnením, a už v tomto čase uplatniť svoje prípadné námietky.

V neposlednom rade pri vyhotovovaní fotografií je potrebné posúdiť aj postavenie samotného fotografa. V prípade, ak snímky vyhotovuje profesionálny fotograf, teda externý subjekt, takýto dodávateľ služieb nadobúda postavenie sprostredkovateľa. Vyhotovovanie fotografií profesionálnym fotografom sa totiž deje v mene organizátora konferencie. V takom prípade je s profesionálnym fotografom potrebné uzavrieť zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Profesionálny fotograf však pri vytváraní  vlastného portfólia už koná vo vlastnom mene a má postavenie samostatného prevádzkovateľa.

Múdro a spoľahlivo.
Poradíme vám s problematikou
GDPR
General Data Protection Regulation

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
20.5.2020 Správy

Hekeri ukradli údaje o deviatich miliónoch zákazníkov leteckej spoločnosti easyJet

19.5.2020 (Webnoviny.sk) - Hekeri napadli britskú leteckú spoločnosť easyJet a ...

28.1.2020 Správy

Módny obchodný reťazec sa dopustil rozsiahleho porušenia ochrany osobných údajov

27.1.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecký úrad na ochranu osobných údajov začal prešetrovať švédsky módny ...

17.1.2020 Natália Hučková

Sociálnej poisťovni unikli osobné údaje poistenca, musí zaplatiť pokutu

Sociálna poisťovňa dostala pokutu vo výške 50-tisíc eur za porušenie pravidiel ochrany osobných údajov. Pri doručovaní dokumentov sa jej ...

18.11.2019 Natália Hučková

Hackeri získali údaje 6 miliónov Bulharov, pokutu zaplatí finančný úrad

Bulharská národná agentúra pre príjmy (finančný úrad) musí za únik osobných údajov zaplatiť pokutu 2,6 milióna eur. Bezpečnostný ...

4.11.2019 Natália Hučková

Rakúska pošta predáva údaje o zákazníkoch. Hrozí jej 18-miliónová pokuta

V Rakúsku padla rekordná pokuta za porušenie GDPR. Sankciu 18 miliónov eur dostala za nedodržanie ochrany osobných údajov rakúska pošta. Tá ...

30.10.2019 Natália Hučková

Mall.cz musí odškodniť užívateľa za únik osobných údajov. Ozvú sa ďalší?

Rozsiahly únik osobných údajov z databázy českého e-shopu mall.cz nie je ešte ani zďaleka doriešený. Svedčí o tom aj nedávny rozsudok ...

22.10.2019 Natália Hučková

Cookies na webových stránkach sa menia, rozhodol Súdny dvor EÚ

Súdny dvor EÚ v októbri vydal rozhodnutie, ktoré zásadne mení používanie cookies. Rozsudok sprísňuje pravidlá aj pre cookies, ktoré ...

3.10.2019 Správy

Google zavádza nové nástroje ochrany súkromia, zmena sa dotkne aj máp

2.10.2019 (Webnoviny.sk) - Americká technologická spoločnosť Google zavádza pre užívateľov nové nástroje, pomocou ktorých si budú môcť ...

5.9.2019 Správy

Služba YouTube dostala pokutu pre zbieranie osobných údajov detí bez súhlasu rodičov

4.9.2019 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Google dostala pokutu 170 mil. USD, aby urovnala obvinenia, že jej videoslužba YouTube zbierala osobné ...

1.8.2019 Natália Hučková

Nahrávanie hovorov? Výslovný súhlas je potrebný vždy

Uskutočňovanie hlasových záznamov z telefonických rozhovorov je v súčasnosti oveľa jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Nahrávanie je ...

11.7.2019 Natália Hučková

Spoločnosti British Airways hrozí obrovská pokuta. Neochránila údaje o cestujúcich

Leteckej spoločnosti British Airways hrozí za porušenie ochrany osobných údajov pokuta až vo výške 183 miliónov libier (204,4 milióna eur). ...

23.5.2019 Natália Hučková

Minulý rok bol prípravou na GDPR, tento môže byť ťažší

V máji uplynie rok od okamihu, keď nariadenie GDPR nadobudlo svoju účinnosť. O ochrane osobných údajov sa však začalo hovoriť oveľa viac ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Matovičovo tajomstvo ako darček zo zlého sna
 2. 2.
  Ako na e-shop? Pomôže prežiť krízu, ale rieši aj budúcnosť
 3. 3.
  Dôvera v ekonomike sa mierne vyjasnila, prepad HDP by mal dosiahnuť 7,5 %
 4. 4.
  Policajtom na hraniciach nefungoval systém, kódy overovali telefonicky
 5. 5.
  Rozhodla som sa. Idem do domácej eKarantény