Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Firmy môžu svoju zlú finančnú situáciu riešiť napríklad aj preventívnou reštrukturalizáciou

Naďa Černá Podnikanie
SK
EN
Poslať

Ceny energií netrápia len domácnosti, ale aj firmy. Prieskum Slovensko-nemeckej obchodnej komory ukázal, že až 4 z 10 nemeckých firiem podnikajúcich na Slovensku očakávajú stagnáciu alebo pokles biznisu. Až tri štvrtiny opýtaných považujú za najväčšie riziko ceny energií. Na ekonomické problémy, ktoré by mohli firmy trápiť kvôli extrémnym účtom za energie, však existuje riešenie. Od tohtoročného leta je k dispozícii nová možnosť, ako sa vyhnúť konkurzu – je ňou preventívna reštrukturalizácia.

image

Foto: Shutterstock

Ak úpadok „len“ hrozí

Ak je firma platobne neschopná, musí požiadať o konkurz alebo reštrukturalizáciu. V tejto fáze je pravdepodobné, že zanikne. Keď však úpadok ešte len hrozí, môže sa vyriešiť preventívnou reštrukturalizáciou. Na posúdenie, či dlžníkovi hrozí úpadok a aké opatrenia je nutné uskutočniť, je dôležité vyhľadať pomoc odborníkov.

„Úlohou poradcu dlžníka je zanalyzovať situáciu hroziaceho úpadku a navrhnúť riešenie, čiže reštrukturalizačný plán. Kľúčovou požiadavkou na poradcu dlžníka je jeho ekonomická a právna zdatnosť a tiež technická a personálna vybavenosť. Navyše musí požívať dôveru relevantných veriteľov, čiže každého, kto má 20-percentný a vyšší podiel na nespriaznených pohľadávkach. V opačnom prípade totiž hrozí, že veritelia neodsúhlasia reštrukturalizačný plán,“ vysvetľuje partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton Filip Tichý.

Pravidlá a limity

Preventívna reštrukturalizácia znamená opätovné otvorenie a vyjednanie zmluvných vzťahov, na základe ktorých by mala byť firma schopná plniť svoje záväzky voči svojim veriteľom. Na to, aby dlžník mohol preventívnu reštrukturalizáciu využiť, musí hodnoverným spôsobom preukázať, že:

  • najbližších 12 mesiacov mu hrozí úpadok,
  • odklad alebo odpustenie časti dlhu je v najlepšom záujme veriteľov.

Pri reštrukturalizácii je dôležité vedieť, že sa týka len strany dlžníka. „Reštrukturalizácia rieši existujúce dlhy, napríklad z čias pandémie koronavírusu, a to dvoma spôsobmi – odkladom splatnosti záväzkov alebo čiastočným odpustením záväzkov. Preventívna reštrukturalizácia preto nevie pomôcť s vysokými nákupnými cenami energií. Ak však firma energie už nakúpila a nevie ich uhradiť podľa zmluvných podmienok, dajú sa tieto záväzky reštrukturalizovať,“ hovorí partner právnickej firmy bpv Braun Partners Martin Provazník.

Dočasná ochrana

V rámci verejnej preventívnej reštrukturalizácie je možné požiadať aj o dočasnú ochranu. Ide o obdobie, počas ktorého nemožno voči dlžníkovi viesť exekúciu či výkon záložného práva. „To v prípade energií znamená, že ich dodávateľ nebude môcť ukončiť zmluvu pre neplnenie dlžníka. Takáto ochrana je však  len dočasná a trvá maximálne šesť mesiacov. Navyše s ňou musí zákonom určená skupina veriteľov súhlasiť,“ pokračuje odborník.

Preventívna reštrukturalizácia tak predstavuje jedno z riešení pre firmy, ktoré sa obávajú vysokých cien energií. Nemôžu ho však zneužívať, aby nenaštrbili vzťahy medzi nimi a dodávateľmi energií, čo by po ukončení preventívnej reštrukturalizácie mohlo viesť k výpovedi zmluvy.

Verejná a neverejná

Verejná preventívna reštrukturalizácia predstavuje novú dohodu o splácaní dlhu so všetkými veriteľmi. Dlžník môže v rámci nej požiadať o dočasnú ochranu. Verejná reštrukturalizácia je charakteristická tým, že počas nej prebiehajú formálne úkony, ako napríklad schôdze veriteľov.

Neverejná preventívna reštrukturalizácia predstavuje novú dohodu o splácaní dlhu len s niektorými veriteľmi, ktorí musia podliehať dohľadu Národnej banky Slovenska. Na rozdiel od verejnej reštrukturalizácie súd povoľuje neverejnú aj vtedy, keď je dlžná spoločnosť v úpadku, alebo je voči nej vedené exekučné konanie. Počas neverejnej reštrukturalizácie neprebiehajú formálne úkony. Dôležitá je komunikácia medzi dlžníkom, poradcom a veriteľmi.

„Verejnú preventívnu reštrukturalizáciu odporúčam najmä dlžníkom, ktorí majú širokú pluralitu veriteľov a musia riešiť svoju dlhovú situáciu voči viacerým skupinám veriteľov. Neverejná reštrukturalizácia zase môže byť riešením pre dlžníka, ktorý má vysoké úverové zaťaženie od inštitucionalizovaných veriteľov,“ odporúča M. Provazník.

Preventívna reštrukturalizácia sa skladá z dvoch častí:

  • Príprava na reštrukturalizáciu – poradca analyzuje aktuálnu situáciu a jej očakávaný vývoj, začína sa tiež komunikáciu s vybranými veriteľmi. Dlžník musí v tomto bode vypracovať koncept reštrukturalizačného plánu.
  • Podanie návrhu – dlžník podáva návrh na verejnú alebo neverejnú preventívnu reštrukturalizáciu.

Reštrukturalizačný proces sa formálne ukončí prijatím reštrukturalizačného plánu, no výsledok konania závisí od samotného plánu a od toho, či sa vďaka nemu podarilo odvrátiť hroziaci úpadok spoločnosti.

bezpecnykurier
bezpecnykurier
bezpecnykurier Chráňte
vašu komunikáciu
bezpecnykurier Dôverné informácie
zabezpečte heslom
bezpecnykurier Diskrétnosť požadujte
aj od vašich partnerov

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
21.9.2023 Redakcia FinReport

INESS: Najlepší volebný program v oblasti verejných financií majú SaS a PS

Analytici Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií INESS zhodnotili volebné programy politických strán kandidujúcich v nadchádzajúcich ...

21.9.2023 Roland Régely

Komerčné zdravotné pripoistenie: Čo všetko by mohlo obsahovať a kedy sa ho dočkáme?

Kým v západných krajinách, ako sú Rakúsko, Francúzsko, Dánsko a Holandsko, existuje koncept komerčného zdravotného pripoistenia už roky, ...

21.9.2023 Redakcia FinReport

Netrisk a Bauer Media zlúčia svoje online porovnávače v strednej a východnej Európe

Bauer Media Group a Netrisk Group sa dohodli na spojení svojich online porovnávacích spoločností v šiestich krajinách strednej a východnej ...

21.9.2023 Redakcia FinReport

Podvod: Podnikateľ zdokladoval, že tankoval aj 30-krát denne, daniari mu to spočítali

Podnikateľ chcel optimalizovať výsledok hospodárenia svojej firmy, a preto sa uchýlil k nečestnému konaniu. Do nákladov si zahrnul množstvo ...

21.9.2023 Robert Juriš

Príprava digitálnych mien centrálnych bánk sa dostala do ďalšej fázy, Swift koordinuje beta testy

Spoločnosť pre medzibankovú komunikáciu Swift spolupracuje s tromi centrálnymi bankami a 30 finančnými inštitúciami na beta testoch ...

21.9.2023 Redakcia FinReport

Stále pracujeme viac ako priemerní Európania

Slovenskí zamestnanci stále pracujú viac ako priemerní Európania. V minulom roku strávili v práci približne 39,6 hodiny týždenne, čo je o ...

20.9.2023 Robert Juriš

Druhý pilier: Za dva roky sa z konzervatívnych do indexových fondov presunie 3,7 miliardy eur

Počet sporiteľov v druhom pilieri presiahol 1,8 milióna. Úspory približne pol milióna z nich už migrujú do predvolenej investičnej ...

19.9.2023 Miloslava Némová

Malé podniky čaká úprava DPH. Budú sa môcť oslobodiť od platenia dane v štáte, v ktorom nesídlia

Schyľuje sa k úprave národnej legislatívy v otázke dane z pridanej hodnoty (DPH) pre malé podniky. Dôvodom je nová smernica Európskej únie, ...

18.9.2023 Redakcia FinReport

Európska komisia schválila zníženie sociálnych odvodov pre potravinárov a podnikateľov v živočíšnej výrobe

Európska komisia schválila dočasné zníženie sociálnych odvodov slovenským potravinárom. Štát síce pripravil a poslanci parlamentu s ...

17.9.2023 Redakcia FinReport

Pribúda veľa nových e-shopov, no tie staršie sú životaschopnejšie

Počty e-shopov rástli aj v prvom polroku roku 2023. Oproti roku 2022 sa však zmenilo ich zameranie. Medzi nový‎‎mi e-shopmi dominovali ...

14.9.2023 Redakcia FinReport

Expertné centrum Arval BNP Paribas v Bratislave plánuje prijať ďalších 200 zamestnancov

Nadnárodná skupina Arval BNP Paribas na Slovensku pokračuje v rozširovaní svojich aktivít. Do konca roka 2025 plánuje prijať 200 nových ...

12.9.2023 Redakcia FinReport

Protimonopolný úrad SR schválil Ternu kúpu potravinárskej firmy KON-RAD

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ SR) schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly spoločnosti ...

6.9.2023 Redakcia FinReport

Prieskum: Slovenskí podnikatelia vnímajú podporu vlády pre ich podnikanie ako nedostatočnú

Slovenskí podnikatelia nie sú spokojní s podporou, ktorú im poskytuje vláda pre ich podnikanie. Ukazujú to najnovšie výsledky prieskumu ...

3.9.2023 Redakcia FinReport

Prieskum: Príležitosť na rast malých a stredných rodinných firiem je v ich ďalšej digitalizácii

Modernizovať svoje fungovanie chcú pomocou nových digitálnych nástrojov viac ako dve pätiny malých a stredných firiem v rodinných rukách. ...

2.9.2023 Redakcia FinReport

Nové živnosti na Slovensku pribúdajú pomalšie, počet ukončených, naopak, stúpa

Situácia na Slovensku novým podnikateľom nepraje. Výsledkom je, že ľudia sa do zakladania vlastných živností nehrnú. Počet ...

29.8.2023 Redakcia FinReport

Na Slovensku existuje 26-tisíc takzvaných spiacich firiem, ktoré fungujú len na papieri

V obchodnom registri na Slovensku sa v súčasnosti nachádza takmer 26-tisíc takzvaných spiacich spoločností. Ide o firmy, ktoré nevykonávajú ...

26.8.2023 Redakcia FinReport

Sociálne podniky na Slovensku dávajú prácu 3 500 znevýhodneným osobám

Sociálne podniky na Slovensku už päť rokov prispievajú k sociálnej inklúzii, podpore zamestnanosti a regionálnemu či miestnemu rozvoju. Ich ...

21.8.2023 Ján Sípos

O úspešnosti firiem rozhoduje ich digitálna kondícia a správna e-commerce stratégia

Pri procese digitalizácie analógových vstupov sa využíva prepis pomocou dvoch číslic: jednotiek a núl. O tom, či budú firmy, ktoré ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay