Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Firmy dostali do rúk nové nástroje na riešenie svojich finančných ťažkostí

Redakcia FinReport Podnikanie Poslať

Slovenský parlament schválil dlhoočakávaný zákon o riešení hroziaceho úpadku. Cieľom zákona je naplniť reformu slovenského insolvenčného práva a poskytnúť dlžníkom návod na prekonanie ich hroziacej platobnej neschopnosti.

zákon o úpadku

Foto: Shutterstock

„Zákon si kladie za cieľ vyriešiť hroziacu platobnú neschopnosť firiem na Slovensku a dostatočne zefektívniť preventívne mechanizmy na zníženie počtu bankrotov,“ vysvetľuje advokátka CMS Slovensko Zuzana Nikodémová. Nový zákon sa vzťahuje na všetkých podnikateľov, ktorí sú právnickými osobami, a ktorým hrozí platobná neschopnosť. Niektoré finančné subjekty, ako banky, poisťovne, zdravotné poisťovne a spoločnosti spojené so štátom, sú spod účinnosti zákona vylúčené.

Kedy ide firma do úpadku

Podľa novely zákona o konkurze hrozí firme úpadok najmä vtedy, ak možno dôvodne predpokladať, že podnikateľ sa stane platobne neschopným. „To znamená, že najbližších 12 mesiacov nebude schopný splácať svoje aspoň dva dlhy po lehote splatnosti,“ vysvetľuje advokátka. Novým znením zákona sa dopĺňa špecifikácia spoločnosti v kríze a v zmysle Obchodného zákonníka je táto podmienka splnená vtedy, ak je pomer vlastného imania a záväzkov nižší ako 8:100.

Už podľa doterajších zákonov je dlžník povinný predchádzať úpadku. V tejto súvislosti však chýbala špecifikácia vhodných opatrení. Do nového zákona sa preto dostala preventívna reštrukturalizácia, ktorá je rozdelená na verejnú a neverejnú preventívnu reštrukturalizáciu. Niektoré podrobnosti bude upravovať osobitná vyhláška.

Ak pri preventívnej reštrukturalizácii nezíska dlžník požadovaný súhlas veriteľov s dočasnou ochranou, musí si pribrať odborného poradcu s primeranou praxou a poistením zodpovednosti. Podrobnosti sú predmetom zmluvy, ale niektoré ustanovenia o zodpovednosti a odmene možno upraviť len so súhlasom veriteľského výboru.

Preventívne reštrukturalizácie

Ak sa dlžník rozhodne pre verejnú preventívnu reštrukturalizáciu, musí počítať s dvoma fázami procesu. Najprv je potrebné získať povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie, a potom nasleduje schválenie verejného reštrukturalizačného plánu. Návrh spolu s koncepciou reštrukturalizačného plánu môže podať len dlžník na formulári zverejnenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

„Súd povolí verejnú preventívnu reštrukturalizáciu, ak sú splnené určité podmienky, najmä voči dlžníkovi nepôsobia účinky konkurzu alebo reštrukturalizácie, nie je zrušený, v likvidácii alebo v exekučnom konaní. V tom istom rozhodnutí, ak je o to požiadané, súd poskytne dočasnú ochranu na tri mesiace, ktoré možno predĺžiť celkovo až na šesť mesiacov, ak s tým súhlasia niektorí veritelia a sú splnené podmienky,“ dopĺňa Z. Nikodémová.

Reštrukturalizačný plán

V prípade potreby a opodstatnenosti môže dočasnú ochranu sprevádzať aj súdom nariadené neodkladné opatrenie. Po informatívnom stretnutí dotknutých veriteľov a veriteľského výboru pripraví dlžník reštrukturalizačný plán, ktorý následne schvaľuje schôdza veriteľov a súd. Niektorí veritelia, ako napríklad zamestnanci, drobní a malí veritelia alebo nepeňažní veritelia, sa podľa zákona alebo podľa samotného plánu považujú za plánom nedotknutých veriteľov.

Neverejná preventívna reštrukturalizácia je možná len pre veriteľov, ktorí podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska alebo podobných zahraničných inštitúcií. Ak s tým dotknutí veritelia súhlasia, začatie takéhoto konania oznámi dlžník príslušnému súdu a do troch mesiacov od oznámenia musí súdu predložiť neverejný reštrukturalizačný plán. Ak súd nerozhodne do 15 dní od predloženia plánu o jeho zamietnutí, považuje sa takýto plán za potvrdený s účinkami voči veriteľom zúčastneným na neverejnej preventívnej reštrukturalizácii.

Ako zmení zákon súčasné konkurzy

Zákon predpokladá väčšiu transparentnosť a zjednodušenie v insolvenčných konaniach prostredníctvom povinného zverejňovania informácií v registri úpadcov, povinných elektronických formulárov pre väčšinu úkonov, ako aj možnosti videokonferencií pre schôdze veriteľov. Verejnú preventívnu reštrukturalizáciu budú riadiť špeciálni správcovia, ktorí musia zložiť špeciálnu skúšku na zabezpečenie vyššej odbornosti a transparentnosti. Osobitná komisia preverí spôsobilosť takýchto budúcich osobitných správcov povinným opakovaným preskúšaním každých päť rokov.

logo
Prečítajte si tiež:
22.2.2024 Redakcia FinReport

NBS má vo svojom portfóliu 11 % zelených, sociálnych alebo udržateľných dlhopisov

Národná banka Slovenska okrem iných aktivít spravuje aj investičné rezervy, preto sa zároveň nachádza tiež v pozícii investora. Prihliada ...

22.2.2024 Robert Juriš

Počas posledných piatich rokov zaznamenal tretí pilier len jeden zlý rok

Počas minulého roku bolo v treťom dôchodkovom pilieri uzatvorených 86 788 zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení, pričom hodnota majetku v ...

22.2.2024 Zuzana Fryč

Príliš veľa nejasností: Preplatenie škôd na čelnom skle je stále problematické

Uplatňovanie škôd na čelnom skle motorového vozidla z povinného zmluvného poistenia vinníka je stále veľmi problematické. Poisťovne ...

21.2.2024 Miloslava Némová

Ceny pohonných hmôt idú opäť nahor. Zásadný pokles v blízkej budúcnosti radšej nečakajme

Jedným z najzásadnejších problémov, ktorým v súčasnosti čelí globálna ekonomika, je zvyšovanie cien pohonných látok. Zdražovanie ...

21.2.2024 Robert Juriš

Nezamestnanosť stúpla už druhý mesiac za sebou, problémom je dvojrýchlostná ekonomika

Nezamestnanosť na Slovensku opäť mierne stúpla. Stalo sa to už dva mesiace za sebou. Zvýšila sa v decembri 2023 aj v januári 2024. Podiel ...

21.2.2024 Robert Juriš

V čase vysokej inflácie slovenské domácnosti nešetrili, prišli o 4 miliardy eur

S dvoma rokmi inflačnej krízy sa slovenské domácnosti vyrovnali úplne opačným spôsobom ako napríklad slovenské firmy. Kým domácnosti ...

21.2.2024 Martin Jamnický

Zodpovedné spoločnosti rastú rýchlejšie, no v krízových časoch strácajú dych

Ekologicky a spoločensky zodpovedné firmy, ktoré dominujú globálnym rebríčkom ESG, rástli za posledné tri roky rýchlejšie ako bežné ...

16.2.2024 Redakcia FinReport

O zriadenie e-shopu sa čoraz intenzívnejšie zaujímajú aj kamenné predajne

Segment e-commerce má za sebou relatívne úspešný rok. Trom zo štyroch e-obchodov v Česku a na Slovensku sa na sklonku minulého roku podarilo ...

16.2.2024 Redakcia FinReport

Portál mal zneužiť dominantné postavenie na trhu, musel zmeniť svoju obchodnú politiku

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky rozbehol voči spoločnosti Slevomat.cz, ktorá na Slovensku podniká prostredníctvom portálu ...

15.2.2024 Redakcia FinReport

Najväčší záujem na slovenskom trhu je o remeselníkov z oblasti stavebníctva

Dobrá správa pre remeselníkov. Na začiatku tohto roku stúpol záujem o ich služby medziročne o 6,5 %. Najväčší nárast zaznamenala oblasť ...

6.2.2024 Redakcia FinReport

Najprv konzultácie, neskôr 50-miliónová grantová výzva k digitálnej transformácii Slovenska

Konzultácia pre širokú verejnosť k pripravovanej dopytovej výzve na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska ...

5.2.2024 Redakcia FinReport

Falšovanie oblečenia pripravilo našich slovenských podnikateľov o 107 miliónov eur

Slovensko v rokoch 2018 až 2021 zaznamenalo ročnú stratu 7,7 % zo zisku z predaja odevov v celkovej hodnote 107 miliónov eur. Ušlý zisk mal za ...

5.2.2024 Redakcia FinReport

SZČO a dobrovoľne poistené osoby musia do 8. februára 2024 zaplatiť poistné

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poisteným osobám (DPO) sa blíži dátum splatnosti poistného. Odvody na sociálne ...

3.2.2024 Redakcia FinReport

Prognóza: Päť najsilnejších trendov v e-commerce pre rok 2024

E-commerce patrí medzi rýchlo sa vyvíjajúce odvetvia. Využívanie moderných technológií a vysoký dopyt spotrebiteľov nútia e-shopy ...

2.2.2024 Redakcia FinReport

Zistenia o fungovaní štátnej akciovky Slovensko IT budú mať trestnoprávnu dohru

Zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR pri kontrole v štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT by mala byť vyvodená trestnoprávna ...

31.1.2024 Redakcia FinReport

Výsledky Netflixu pozitívne prekvapili, Tesla, naopak, sklamala

S príchodom nového roku sa začínajú objavovať výsledky popredných svetových spoločností aj za štvrtý štvrťrok 2023, čo dáva ...

25.1.2024 Redakcia FinReport

Opäť sú prístupné podnikateľské granty pre rôzne formy duševného vlastníctva

Úrad priemyselného vlastníctva SR spustil ďalšie kolo podpory podnikateľov. Prostredníctvom finančných grantov z finančných zdrojov ...

23.1.2024 Redakcia FinReport

Daňoví exekútori vlani vymohli vyše 321 miliónov eur

Daňoví exekútori len počas minulého roku priniesli do štátneho rozpočtu vyše 321 miliónov eur, čo je o 15 miliónov eur viac ako v roku ...

Mobilná aplikácia

Najčítanejšie

 1. 1.
  Vláda rozhodla: Príspevky na ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre nepodnikateľov sa znížia na 5 eur
 2. 2.
  Prezidentka vymenovala Dušana Keketiho za ministra športu a cestovného ruchu
 3. 3.
  Matovičovo hnutie požaduje zmenu rokovacieho poriadku parlamentu, obáva sa zásahov do suverenity Slovenska
 4. 4.
  Príliš veľa nejasností: Preplatenie škôd na čelnom skle je stále problematické
 5. 5.
  Počas posledných piatich rokov zaznamenal tretí pilier len jeden zlý rok
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay