Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Firmy dostali do rúk nové nástroje na riešenie svojich finančných ťažkostí

Redakcia FinReport Podnikanie
SK
EN
Poslať

Slovenský parlament schválil dlhoočakávaný zákon o riešení hroziaceho úpadku. Cieľom zákona je naplniť reformu slovenského insolvenčného práva a poskytnúť dlžníkom návod na prekonanie ich hroziacej platobnej neschopnosti.

image

Foto: Shutterstock

„Zákon si kladie za cieľ vyriešiť hroziacu platobnú neschopnosť firiem na Slovensku a dostatočne zefektívniť preventívne mechanizmy na zníženie počtu bankrotov,“ vysvetľuje advokátka CMS Slovensko Zuzana Nikodémová. Nový zákon sa vzťahuje na všetkých podnikateľov, ktorí sú právnickými osobami, a ktorým hrozí platobná neschopnosť. Niektoré finančné subjekty, ako banky, poisťovne, zdravotné poisťovne a spoločnosti spojené so štátom, sú spod účinnosti zákona vylúčené.

Kedy ide firma do úpadku

Podľa novely zákona o konkurze hrozí firme úpadok najmä vtedy, ak možno dôvodne predpokladať, že podnikateľ sa stane platobne neschopným. „To znamená, že najbližších 12 mesiacov nebude schopný splácať svoje aspoň dva dlhy po lehote splatnosti,“ vysvetľuje advokátka. Novým znením zákona sa dopĺňa špecifikácia spoločnosti v kríze a v zmysle Obchodného zákonníka je táto podmienka splnená vtedy, ak je pomer vlastného imania a záväzkov nižší ako 8:100.

Už podľa doterajších zákonov je dlžník povinný predchádzať úpadku. V tejto súvislosti však chýbala špecifikácia vhodných opatrení. Do nového zákona sa preto dostala preventívna reštrukturalizácia, ktorá je rozdelená na verejnú a neverejnú preventívnu reštrukturalizáciu. Niektoré podrobnosti bude upravovať osobitná vyhláška.

Ak pri preventívnej reštrukturalizácii nezíska dlžník požadovaný súhlas veriteľov s dočasnou ochranou, musí si pribrať odborného poradcu s primeranou praxou a poistením zodpovednosti. Podrobnosti sú predmetom zmluvy, ale niektoré ustanovenia o zodpovednosti a odmene možno upraviť len so súhlasom veriteľského výboru.

Preventívne reštrukturalizácie

Ak sa dlžník rozhodne pre verejnú preventívnu reštrukturalizáciu, musí počítať s dvoma fázami procesu. Najprv je potrebné získať povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie, a potom nasleduje schválenie verejného reštrukturalizačného plánu. Návrh spolu s koncepciou reštrukturalizačného plánu môže podať len dlžník na formulári zverejnenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

„Súd povolí verejnú preventívnu reštrukturalizáciu, ak sú splnené určité podmienky, najmä voči dlžníkovi nepôsobia účinky konkurzu alebo reštrukturalizácie, nie je zrušený, v likvidácii alebo v exekučnom konaní. V tom istom rozhodnutí, ak je o to požiadané, súd poskytne dočasnú ochranu na tri mesiace, ktoré možno predĺžiť celkovo až na šesť mesiacov, ak s tým súhlasia niektorí veritelia a sú splnené podmienky,“ dopĺňa Z. Nikodémová.

Reštrukturalizačný plán

V prípade potreby a opodstatnenosti môže dočasnú ochranu sprevádzať aj súdom nariadené neodkladné opatrenie. Po informatívnom stretnutí dotknutých veriteľov a veriteľského výboru pripraví dlžník reštrukturalizačný plán, ktorý následne schvaľuje schôdza veriteľov a súd. Niektorí veritelia, ako napríklad zamestnanci, drobní a malí veritelia alebo nepeňažní veritelia, sa podľa zákona alebo podľa samotného plánu považujú za plánom nedotknutých veriteľov.

Neverejná preventívna reštrukturalizácia je možná len pre veriteľov, ktorí podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska alebo podobných zahraničných inštitúcií. Ak s tým dotknutí veritelia súhlasia, začatie takéhoto konania oznámi dlžník príslušnému súdu a do troch mesiacov od oznámenia musí súdu predložiť neverejný reštrukturalizačný plán. Ak súd nerozhodne do 15 dní od predloženia plánu o jeho zamietnutí, považuje sa takýto plán za potvrdený s účinkami voči veriteľom zúčastneným na neverejnej preventívnej reštrukturalizácii.

Ako zmení zákon súčasné konkurzy

Zákon predpokladá väčšiu transparentnosť a zjednodušenie v insolvenčných konaniach prostredníctvom povinného zverejňovania informácií v registri úpadcov, povinných elektronických formulárov pre väčšinu úkonov, ako aj možnosti videokonferencií pre schôdze veriteľov. Verejnú preventívnu reštrukturalizáciu budú riadiť špeciálni správcovia, ktorí musia zložiť špeciálnu skúšku na zabezpečenie vyššej odbornosti a transparentnosti. Osobitná komisia preverí spôsobilosť takýchto budúcich osobitných správcov povinným opakovaným preskúšaním každých päť rokov.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
2.7.2022 Dominik Horváth

TOP 7 najdrahších známok na svete. Prečo sú tieto staré farebné papieriky také vzácne?

Zbieranie známok patrí dlhé roky k obľúbeným koníčkom mnohých ľudí. Hoci na Slovensku sa mu venovali pravdepodobne najmä staršie ...

2.7.2022 Redakcia FinReport

Vodičov so smartfónom čakajú mastné pokuty. Zareagujú aj poisťovne?

Parlament schválil zmeny v zákone o cestnej premávke, ktorý od augusta okrem iného výrazne postihuje telefonovanie a obsluhovanie telefónu ...

1.7.2022 Redakcia FinReport

Eurostat: Inflácia v eurozóne narástla na 8,6 % a na Slovensku až na 12,5 %

Ročná inflácia v eurozóne sa podľa rýchleho odhadu Európskeho štatistického úradu Eurostat v júni 2022 zvýši o pol percentuálneho bodu ...

1.7.2022 Robert Juriš

Niektoré fintech spoločnosti prepúšťajú, iné robia masívne nábory – chcú získať konkurenčnú výhodu

Technologický sektor v posledných týždňoch začal s veľkým prepúšťaním. Zástupcovia mnohých firiem, finančné nevynímajúc, hovoria, ...

1.7.2022 Redakcia FinReport

Od 1. júla 2022 sa mení daňový bonus, prídavky na deti, životné minimum aj odvody pre živnostníkov

Dnešný deň, 1. júl 2022, je zaujímavý dátum z pohľadu viacerých zmien, ktoré prinesie do života mnohých obyvateľov Slovenska. Mení sa ...

1.7.2022 Redakcia FinReport

Volvo prichádza na Slovensko a prináša miliardovú investíciu

Do priemyselného parku Valaliky pri Košiciach prichádza švédske Volvo. Vyrábať chce približne štvrť milióna elektromobilov ročne, pričom ...

26.6.2022 Redakcia FinReport

Insolvencie v strednej Európe rastú, problémy majú aj slovenské firmy

Insolvencie spoločností v strednej a východnej Európe sa v roku 2021 zvýšili a vo väčšine krajín takmer dosiahli úroveň spred vypuknutia ...

23.6.2022 Redakcia FinReport

E-commerce: Zo zdanlivého víťaza koronakrízy môže byť veľký porazený

Akcie e-commerce firiem stratili v tomto roku medziročne už 52 %, a za minulý rok dohromady 66 %, čím prišli o takmer celý svoj zisk z prvej ...

23.6.2022 Redakcia FinReport

Príchod stagflácie môže spôsobiť prudký nárast oneskorených platieb spoločností

Z aktuálneho celoeurópskeho prieskumu platobného správania sa podnikov vyplýva, že podniky v nadchádzajúcich mesiacoch očakávajú výrazný ...

22.6.2022 Redakcia FinReport

Gastrosektor má problém – opustilo ho 8-tisíc zamestnancov, zákazníci stratili niekdajšie návyky a šetria

Gastrosektor to má po dvoch rokoch pandémie koronavírusu mimoriadne náročné. Trpí nedostatkom personálu. Ľudia stále navštevujú podniky ...

21.6.2022 Redakcia FinReport

Lego investuje miliardu dolárov do výstavby novej fabriky v Spojených štátoch

Aj výrobca hračiek Lego hľadá spôsoby, ako skrátiť dodávateľské reťazce a udržať krok so stále rastúcim dopytom po farebných ...

21.6.2022 Redakcia FinReport

Udržateľnosť je síce v kurze, no mnohé firmy o nej len rozprávajú

Budúcnosť patrí udržateľnosti. To, ako ju dosiahnuť, patrí v súčasnosti k najviac diskutovaným témam. Lídri riešia, ako sa posunúť k ...

18.6.2022 Redakcia FinReport

V cestovnom ruchu na Slovensku pôsobí takmer 2-tisíc subjektov

Cestovný ruch si prešiel za posledné dva roky kvôli pandémii koronavírusu náročným obdobím spojeným s poklesom tržieb pre uzatvorenie či ...

16.6.2022 Redakcia FinReport

Parlament schválil podnikateľské Kilečko 2. Prinesie menej byrokracie a väčšie úspory

Poslanci Národnej rady SR schválili balík opatrení smerujúcich k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku s pracovným názvom ...

15.6.2022 Redakcia FinReport

Častou prekážkou digitálnej transformácie firiem sú ich top manažéri

Hoci sa digitálna transformácia v krajinách Európskej únie počas pandémie koronavírusu razantne zrýchlila, slovenské firmy stále váhajú. ...

11.6.2022 Redakcia FinReport

Čoraz viac slovenských firiem prechádza do rúk zahraničných podnikateľov

Počet spoločností, ktoré prechádzajú z rúk slovenských podnikateľov do zahraničných rúk, neustále rastie. Aktuálne ovláda slovenské ...

6.6.2022 Redakcia FinReport

Investície do ESG rastú, firmy to vnímajú ako budúcu konkurenčnú výhodu

Princípy udržateľnosti (ESG) sa stávajú čoraz pevnejšou súčasťou firemnej kultúry. Samozrejmosťou je ekologické nakladanie s odpadmi (64 ...

5.6.2022 Redakcia FinReport

Tempo zakladania nových firiem je rýchlejšie ako vlani

V prvom kvartáli tohto roka založili podnikatelia na Slovensku takmer 6-tisíc nových kapitálových spoločností (akciové spoločnosti a ...

Aplikácia

 1. 1.
  Od 1. júla 2022 sa mení daňový bonus, prídavky na deti, životné minimum aj odvody pre živnostníkov
 2. 2.
  TOP 7 najdrahších známok na svete. Prečo sú tieto staré farebné papieriky také vzácne?
 3. 3.
  Vodičov so smartfónom čakajú mastné pokuty. Zareagujú aj poisťovne?
 4. 4.
  Štátny príspevok za ubytovanie Ukrajincov sa od 1. júla 2022 zvýši až trojnásobne
 5. 5.
  Niektoré fintech spoločnosti prepúšťajú, iné robia masívne nábory – chcú získať konkurenčnú výhodu