Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Daňové novinky v oblasti DPH v roku 2020

Magdaléna Švančarková Podnikanie Poslať

Rok 2020 prináša do daňovej oblasti viacero noviniek. Jednou z nich je napríklad pojem „call-off stock“. Ďalšie spresňujú zaobchádzanie s hnuteľným investičným majetkom či rozširujú zoznam tovarov, na ktoré platí znížená sadzba DPH. Pripravili sme prehľad najdôležitejších zmien, ktoré platia od 1. januára 2020 v oblasti dane z pridanej hodnoty.

Daňové priznanie 2020

Foto: shutterstock

Nový režim pri premiestňovaní tovaru v rámci EÚ

Od januára 2020 platí novela zákona o DPH, ktorá priniesla zavedenie nového režimu „call-off stock“. Jeho podstatou je zjednodušenie cezhraničných transakcií v rámci Európskej únie. Ak dodávateľ premiestni tovar do iného členského štátu s cieľom jeho neskoršieho dodania odberateľovi a tento odberateľ je známy, tak po dodržaní určitých podmienok nebude takéto dodanie podliehať DPH. Predmetom DPH sa stane až vtedy, keď vlastnícke právo prejde na odberateľa. Ten následne platí DPH v členskom štáte, kam tovar premiestnili.

Režim prináša zjednodušenie aj v tom, že dodávateľ sa nemusí pri takomto premiestňovaní registrovať a vykazovať v takejto krajine nadobudnutie tovaru. Zákon pred januárom 2020 riešil len situáciu, keď sa tovar premiestnil a dodal na Slovensko.
V rámci režimu treba dodržať aj isté podmienky. Dodávateľ nesmie mať sídlo ani prevádzku v členskom štáte, kam odosiela tovar. Dodávateľ musí uviesť premiestnenie v záznamoch a označiť odberateľa, ktorý za tovar zaplatí daň vo svojom štáte. Dodávateľ takisto musí uviesť v záznamoch identifikačné číslo odberateľa pre daň.

Tento režim má aj časové obmedzenie. V prípade, že vlastníctvo tovaru pri premiestnení neprejde na odberateľa do 12 mesiacov, tak zdaniteľným obchodom sa stáva v deň po uplynutí 12 mesiacov. Cieľom je vyhnúť sa špekuláciám. Samozrejme, ak sa tovar v tejto lehote vrátil naspäť a dodávateľ to uvedie v záznamoch, k zdaniteľnému obchodu nedochádza. 

Znížená sadzba DPH na ďalšie druhy tovarov

Znížená 10-percentná sadzba DPH platila do 1. januára 2020 na lieky, vybrané potraviny a knihy. Od nového roka pribudli v tomto zozname ďalšie tovary. Znížená sadzba je aj na noviny, časopisy a periodiká. Reklamný obsah v nich však musí byť menší ako 50 percent, takisto erotický obsah musí byť nižší ako 10 percent. 

Zároveň sa rozšíril zoznam potravín so zníženou DPH. Pribudli ďalšie takzvané zdravé potraviny dopestované na Slovensku – prírodný med, vybrané druhy ovocia (jablká, hrušky, duly) a zelenina (napríklad zemiaky, cibuľa, cesnak či kapusta). Do zoznamu so zníženou sadzbou DPH sa však nedostala napríklad mrkva, slivky či petržlen.

Reťazové obchody

Do zákona pribudol aj nový paragraf, ktorý rieši takzvané reťazové dodania v rámci Európskej únie. Cieľom je jednoznačná definícia pravidiel pri priradení prepravy tovaru, teda vyriešiť problémovú otázku, kto si uplatní oslobodenie od DPH. Reťazové transakcie sú pritom situácie, keď jeden a ten istý tovar je predmetom viacerých nasledujúcich dodaní. Ak odoslanie a prepravu zabezpečovala prostredná osoba od dodávateľa k odberateľovi, bol problém určiť, ktorej transakcii prepravu priradiť.

Po novom sa preprava tovaru priradí k prvému dodaniu, ktoré sa uskutočnilo pre prostrednú osobu, ak ho prostredná osoba zabezpečila. To je osoba, ktorá kupuje tovar od prvého dodávateľa. Nejde pritom o konečného zákazníka, len o prvého odberateľa.
Iná situácia nastane vtedy, ak má prostredná osoba identifikačné číslo pre DPH v členskom štáte, kde sa preprava začína. Oznámi to dodávateľovi. Preprava tovaru alebo odoslanie sa v takom prípade priradí k druhému dodaniu tovaru, ktorý uskutočnila prostredná osoba pre svojho zákazníka.

Bezodplatné dodanie dlhodobého majetku do 1 700 eur

Novela zákona rieši aj postup, ako určiť základ dane tovaru, ktorý má obstarávaciu cenu do 1 700 eur a je dodaný na iný účel ako predaj, čiže bezodplatne. Jeho obdobie použiteľnosti musí byť viac ako jeden rok.

V tomto prípade je určenie základu dane rovnaké ako pri odpisovanom majetku, ktorý je zaradený do prvej odpisovej skupiny s lehotou odpisovania štyri roky. Vychádza sa teda z jeho zostatkovej ceny. Doteraz sa základ dane určoval z celej obstarávacej ceny a DPH tak bola vyššia.

Úprava odpočítanej DPH pri hnuteľnom investičnom majetku

V prípade, že si pri nadobudnutí hnuteľného investičného majetku platiteľ DPH neodpočítal celú DPH, môže tak do piatich rokov vykonať úpravu odpočítanej DPH, to znamená, že má nárok si ju odpočítať celú.

Za hnuteľný investičný majetok sa pritom považujú tie veci, ktorých obstarávacia cena bez DPH je 3 319,30 eura a viac. Ich obdobie použiteľnosti musí byť zároveň viac ako jeden rok.

Oslobodenie od dane

Zákon doplnil aj oslobodenie od dane pri niektorých situáciách. Ide o transakcie, ktoré súvisia s obchodovaním so surovou ropu, a to v colnom, osobitnom sklade. Oslobodenie od dane platí aj pri transakciách pri obchodovaní s minerálnymi olejmi v daňovom sklade.

 

Ready Made Maklér
Staňte sa samostatným
finančným agentom už dnes.
Robte biznis,
byrokraciu nechajte na nás.
logo
Prečítajte si tiež:
28.11.2023 Eva Sadovská

Aj tohtoročné Vianoce budú drahšie ako tie minuloročné

Blíži sa december, počas ktorého Slováci kvôli vianočným sviatkom nakupujú najviac v rámci celého roku. Decembrové tržby obchodníkov ...

28.11.2023 Redakcia FinReport

Chceme riešiť klimatické zmeny, ale len paralelne so sociálnymi a ekonomickými nerovnosťami

Až dve tretiny Slovákov sa domnievajú, že prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo sa môže uskutočniť len vtedy, ak sa budú súčasne ...

28.11.2023 Redakcia FinReport

Dopravné nehody: Rizikové sú najmä pondelky, letné mesiace a sivé vozidlá

Škodovosť vozidiel narastá. V roku 2023 sa podarilo prekonať aj najvyššie čísla spred vypuknutia pandémie koronavírusu. Najnehodovejším ...

28.11.2023 Robert Juriš

Minimálna mzda sa v nasledujúcom roku zvýši na 750 eur. Čo všetko to ovplyvní?

Minimálna hrubá mesačná mzda sa od začiatku nasledujúceho roka zvýši z dnešných 700 na rovných 750 eur. Na sklonku augusta tohto roku sa ...

28.11.2023 Robert Juriš

Neživotné poistenie rýchlo rastie, pomohla mu vysoká inflácia

Životné poistenie po pandémii koronavírusu už druhý rok za sebou rastie. Nárast je síce len mierny, no trend je pozitívny. Vzostup je ...

28.11.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa začne s výplatou 300-eurového príspevku už v piatok 1. decembra 2023

Mimoriadny jednorazový príspevok vo výške 300 eur, ktorý schválili poslanci Národnej rady SR k pôvodnému 13. dôchodku, začne Sociálna ...

21.11.2023 Martin Jamnický

Vláda schválila nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Vláda schválila novelu o ochrane spotrebiteľa. Právna úprava zjednocuje doteraz platnú legislatívu, prináša bezpečnejšie online nákupy a ...

18.11.2023 Redakcia FinReport

Tržby v e-commerce klesajú, e-shopy hľadajú spôsoby, ako znížiť náklady

Obdobie kovidových lockdownov prialo e-shopom. Rast odvetvia e-commerce zbrzdila až vojna na Ukrajine a následná inflácia. Rast cien dnes ...

17.11.2023 Eva Sadovská

Ako sa zmenilo nakupovanie od nežnej revolúcie?

Nežnú revolúciu z roku 1989 si každoročne pripomíname práve v týchto novembrových dňoch. Slovákom priniesla výrazné zmeny v ekonomike ...

14.11.2023 Redakcia FinReport

Návštevnosť ubytovacích zariadení sa približuje k číslam spred vypuknutia pandémie

Počty domácich hostí v hoteloch a penziónoch v septembri 2023 dosiahli úroveň turisticky rekordného roku 2019. Zahraniční návštevníci ...

13.11.2023 Redakcia FinReport

Wellbeing ako podpora prosperity firmy

Wellbeing je staro-nový koncept starostlivosti o zdravie, ktorý sa zameriava na celkovú pohodu a kvalitu života. Zahrňuje fyzické, duševné aj ...

10.11.2023 Redakcia FinReport

Protimonopolný úrad: Obchodné reťazce nemôžu za vysoké ceny potravín

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) zverejnil výsledky niekoľkomesačného prešetrovania potravinárskeho sektora. Zisťoval, či za rastom cien ...

7.11.2023 Redakcia FinReport

Potravinári: Na vyhlásenie o odvodovej úľave je čas už len do 20. novembra 2023

Subjekty, ktoré si uplatňujú odvodovú úľavu pre potravinárov, majú na doručenie vyhlásenia o poskytnutí štátnej pomoci za mesiac ...

6.11.2023 Redakcia FinReport

Štatisti zisťujú dáta, ktorými chcú zlepšiť poľnohospodársku politiku EÚ

Štatistický úrad SR spúšťa prieskum s cieľom získať jedinečné informácie o agrárnom sektore, obrábanej pôde aj o chove hospodárskych ...

3.11.2023 Redakcia FinReport

Vouchery na pomoc s digitalizáciou a inováciami sú k dispozícii do 24. novembra 2023

Už len necelé tri týždne majú firmy na to, aby podali svoje žiadosti o digitálne a inovačné vouchery. Na pomoc pri inováciách a najmä ...

30.10.2023 Martin Jamnický

Potrebujete pomoc a rozhodli ste sa pre kouča? Dajte si pozor na šarlatánov

Rýchlo sa rozvíjajúcou profesiou na Slovensku je aj koučing. Stále jej však chýba zakotvenie v legislatíve. Koučom sa tak nazýva čoraz ...

27.10.2023 Redakcia FinReport

Na odložené daňové priznanie pre SZČO je čas už len do 8. novembra 2023

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si za rok 2022 podali daňové priznanie v predĺženej lehote do 30. júna ...

27.10.2023 Martin Jamnický

Najvyšší súd SR oklieštil kompetencie prokuristov vo firmách

Mnohé firmy na Slovensku riadia okrem konateľov aj prokuristi, ktorí môžu pri prevádzke podniku vykonávať na základe splnomocnenia všetky ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay