Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ako a kedy sa dostanú zamestnávatelia a SZČO k príspevkom od štátu

Magdaléna Švančarková Podnikanie
SK
EN
Poslať

Maximálne 1 100 eur na zamestnanca a po novom už bez obmedzení veľkosti firmy. Zrušil sa limit do 250 zamestnancov a tiež neplatí už ani maximálna suma 200-tisíc eur pre jedného zamestnávateľa na mesiac. Jedno zo siedmich opatrení štátu na zmiernenie vplyvov koronavírusu na Slovensku, takzvaný príspevok na udržanie pracovných miest, schválila vláda 31. marca. Cieľ je jasný, snaha zabrániť veľkému prepúšťaniu. O financie môžu zamestnávatelia žiadať už od 6. apríla. Živnostníci dostanú pri poklese tržieb o 80 percent maximálne 540 eur.

image

Foto: shutterstock

Aktualizované 8.4.2020 o 14:00 - rozšírená pomoc

Vo štvrtok 2. apríla vláda rokovala znova a v parlamente schválili novelu Zákonníka práce a pribudli ďalšie opatrenia. Zamestnávatelia môžu bez odborárov rozhodnúť, že v prípade prekážky v práci môžu zamestnancovi poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy v sume 80 percent priemerného zárobku. Doteraz to bolo 100 percent.

Ide najmä o prípady, keď zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa. A to pre rozhodnutia príslušných orgánov, či na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie či núdzového alebo výnimočného stavu.

Pre zatvorené firmy

Štát preplatí 80 percent platu zamestnanca firmám, ktoré museli svoje prevádzky povinne zatvoriť alebo prevádzku obmedziť. To znamená rôzne obchody, reštaurácie, kaviarne, služby, okrem potravín, drogérií a lekární. Ide aj o SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi. 

Maximálna suma príspevku na jedného zamestnanca je však 1 100 eur, a to pri maximálnej hrubej mzde 1 375 eur. Za marec (mimoriadna situácia platí dva týždne od 13. marca)  je to 60 percent, najviac teda 880 eur.

Zamestnávateľom, ktorí majú povinne zatvorené prevádzky, vláda oznámila odpustenie odvodov zamestnávateľa za marec (splatné v apríli). Zároveň, o príspevok na udržanie pracovných miest môžu žiadať aj firmy, ktoré v marci nezaplatili februárové odvody. Splatnosť odvodov za apríl (splatné v máji) je odložená o tri mesiace. 

Štát na jednej strane peniaze dá, na druhej strane niečo vyžaduje. A to, aby zamestnanec nebol vo výpovednej lehote a zamestnávateľ ho nemôže prepustiť minimálne 2 mesiace po skončení preplácania platu od štátu.

Zároveň zamestnanec môže pracovať aj na dobu určitú alebo polovičný pracovný úväzok. Príspevok však nedostane napríklad konateľ, ktorý pracuje bez uzatvorenej pracovnej zmluvy, či dohodár. Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800-tisíc eur na celé obdobie realizácie projektu.

AKO ŽIADAŤ O PRÍSPEVOK OD 6. APRÍLA

Príspevky pre firmy a SZČO s poklesom tržieb

Zamestnávatelia a živnostníci, ktorí nemuseli svoje prevádzky povinne zatvoriť, ale kvôli pandémii im poklesli tržby, majú nárok na príspevok od štátu. Záleží na tom, v akej výške ich tržby poklesli.

Zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), ktorí nemuseli povinne prerušiť alebo obmedziť prevádzkovej činnosti a poklesli im tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca. Výška príspevku sa určí podľa poklesu tržieb. Podmienkou je takisto udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.

Živnostníci, ktorí sú zamestnávateľom a prerušili alebo obmedzili prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti. Môžu však požiadať aj o príspevok na mzdu zamestnanca. Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.

Živnostíci, ktorí prerušili alebo obmedzili svoju činnosť, alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.

Nárok na príspevok má SZČO iba vtedy, ak bola povinne alebo dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny. Nárok na príspevok nemá SZČO , ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť. SZČO, ktorá neplatí sociálne odvody, bude mať nárok na pomoc mimo tohto systému, vláda ju zverejní v týždni od 13. apríla.

Pokles tržieb

Výška príspevku na mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO sa určí podľa poklesu tržieb. Keďže v marci platili obmedzenia prevádzok len dva týždne od 12. do 31. marca, tak pokles tržieb v percentách, ako aj samotný príspevok, sú polovičné. 

Pokles tržieb za apríl

Pokles tržieb za marec

Výpočet poklesu tržieb SZČO

Poklesy tržieb sa budú porovnávať medziročne. A to napríklad marec 2020 s marcom 2019. V prípade, že živnostník má kolísavé príjmy z dôvodu sezónnosti, alebo má silnejšie a slabšie mesiace, alebo má tržby iba v niektorých mesiacoch, môže posudzovať výšku tržieb v porovnaní s mesačným priemerom za uplynulý rok.

To sa však týka iba tých živnostníkov, ktorí podnikali v priebehu celého minulého roka. Ak začali podnikať až v priebehu minulého roka, napríklad v apríli, tak metódu porovnania tržieb s mesačným priemerom za uplynulý rok využiť nemôžu. Posudzovať sa bude tržba za mesiac február 2020.

AKO ŽIADAŤ O PRÍSPEVOK OD 6. APRÍLA

Ako žiadať o príspevok

Živnostníci či zamestnávatelia môžu žiadať o finančné príspevky príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa lokality, kde prevádzkujú alebo vykonávajú činnosť. Potrebu príspevku na udržanie pracovných miest v čase mimoriadnej situácie stačí preukázať čestným prehlásením.

Zároveň na príspevok má nárok iba subjekt, ktorý vznikol a začal svoju činnosť najneskôr 1. februára 2020. Žiadosti je možné podávať od 6. apríla. Prednosť budú mať zamestnávatelia, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť. Financie by sa mali začať vyplácať po 15. apríli.

Takisto platí, že pri firmách ide o tržby a pri podnikateľoch, fyzických osobách ide o príjmy, ktoré prijali do pokladnice alebo na účet.

Žiadatelia musia v čestnom vyhlásení uviesť a potvrdiť, že podnik nie je v ťažkostiach. Podľa odhadov ministra práce Milana Krajniaka by takéto opatrenia mali pomôcť 800-tisíc zamestnancom a 200-tisíc živnostníkom.

Vláda SR pripravuje viacero opatrení finančnej pomoci:

 1. Malým a stredným podnikom má byť poskytnutá finančná pomoc z balíka „prvej pomoci“.
 2. Finančná pomoc má byť poskytnutá mikropodnikom, malým a stredným podnikom vo forme záruky za úver alebo úhrady úrokov z úveru.
 3. Banky plánujú odložiť splátky úverov a hypoték o šesť až deväť mesiacov.
 4. Návrh zákona prináša aj posun lehôt pri dani z príjmov na podanie daňových priznaní, hlásení a ročných zúčtovaní za zamestnancov na 30. 6. 2020, resp. podľa najnovších informácií až do mesiaca od skončenia pandémie.
 5. Pre uľahčenie situácie podnikateľom majú byť prerušené daňové kontroly a konania okrem tých, ktorých výsledkom je vracanie finančných prostriedkov. 
 6. Odloženie povinnosti platiť zdravotné a sociálne odvody za mesiace február, marec a apríl 2020 v prípade, že podnikateľ je bez záznamu v registri neplatičov.

 

Novinky v Zákonníku práce::

 1. Zamestnávateľom odbudli niektoré povinnosti. Napríklad nemajú oboznamovaciu povinnosť v prípade BOZP pri prijímaní nového zamestnanca.
 2. Zákonník práce má chrániť zamestnanca pred výpoveďou počas pandémie, ak má nariadenú karanténu alebo sa stará o dieťa na OČR.
 3. Zamestnávateľ môže zamestnancovi prikázať prácu z domu. Právo na prácu z domu však bude mať aj zamestnanec, ak to umožňuje povaha práce.
 4. Zamestnávateľovi sa skráti povinnosť oznámiť zamestnancovi čerpanie dovolenky zo 14 na 7 dní.
 5. Pri dovolenke, ktorú si zamestnanec preniesol z predchádzajúceho roka, bude oznamovacia lehota najmenej 2 dni.
 6. Predĺži sa vyplácanie dávky v nezamestnanosti na celé obdobie pandémie.
 7. Rodičia, ktorým sa končí poberanie rodičovského príspevku počas pandémie, budú môcť čerpať ošetrovné.

 

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
31.5.2020 Správy

Pandémia priniesla ľuďom hlavne prácu z domu a zmenila spôsob trávenia voľného času, ukázal prieskum SAV

30.5.2020 (Webnoviny.sk) - Najčastejšou zmenou v súvislosti s koronakrízou bola pre ľudí práca z domu a obmedzenie sociálnych kontaktov. ...

29.5.2020 Správy

Globálny turizmus v tomto roku poriadne utrpí, pravdepodobne klesne až o 70 percent

28.5.2020 (Webnoviny.sk) - Globálny turizmus v tomto roku pravdepodobne oslabí až o 70 percent. Povedal to generálny tajomník Svetovej ...

29.5.2020 Správy

O príspevky prvej pomoci za apríl je možné požiadať len do konca mája, upozorňuje Krajniak

28.5.2020 (Webnoviny.sk) - Záujemcovia o príspevky na udržanie pracovných miest za apríl môžu zasielať vyplnené výkazy alebo žiadosti ...

29.5.2020 Správy

Sociálna poisťovňa zverejnila pre firmy a SZČO čestné vyhlásenie na odklad poistného za máj

28.5.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo ...

29.5.2020 Magdaléna Švančarková

Zoznam žiadateľov o pomoc od štátu je verejný, najvyššia podpora bola 5,3 milióna

Transparency International Slovensko zverejnilo zoznam žiadateľov pomoci od štátu a aj presné sumy, ktoré im štát za marec vyplatil. K 21. ...

28.5.2020 Správy

V projekte Prvá pomoc už odišlo žiadateľom o štátne príspevky takmer 126 miliónov eur

27.5.2020 (Webnoviny.sk) - Žiadateľom o štátne príspevky v projekte Prvá pomoc odišlo na účty 125,8 milióna eur. Po stredajšom rokovaní ...

27.5.2020 Správy

Situácia v obciach na Slovensku je alarmujúca, niektoré prišli pre koronakrízu aj o polovicu príjmov

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Niektoré obce prišli pre pandémiu o polovicu svojich príjmov. Pre agentúru SITA to uviedla starostka Povrazníka ...

26.5.2020 Správy

Opatrenia vlády pri riešení dopadov koronakrízy sú nedostatočné, kritizujú podnikatelia

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako polovica živnostníkov, malých a stredných firiem hodnotí pomoc štátu počas aktuálnej koronakrízy za ...

26.5.2020 Správy

Z prvej pomoci štát pomohol už 400-tisíc ľudom, vyplatil vyše 96 miliónov eur

25.5.2020 (Webnoviny.sk) - Žiadateľom o príspevky prvej pomoci na elimináciu negatívnych dopadov pandémie nového koronavírusu na ekonomiku ...

23.5.2020 Redakcia FinReport

Tohtoročné dovolenky budú Slováci tráviť doma. Hory čaká nával turistov

Obmedzenia pohybu v súvislosti s pandémiou koronavírusu menia aj preferencie Slovákov v prípade letných dovoleniek. Mnohí volia dovolenku na ...

23.5.2020 Správy

Tržby počas pandémie vzrástli štyrom z desiatich slovenských e-shopov, ukázal prieskum

23.5.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia Covid-19 priniesla zvýšenie tržieb štyrom z desiatich slovenských e-shopov. Pätine sa tržby počas ...

22.5.2020 Správy

Obmedzený režim a zadlžovanie, gastro prevádzkam nepomôže len podpora od zákazníkov

21.5.2020 (Webnoviny.sk) - Dva mesiace v obmedzenom režime, otvorenie terás a interiérov za prísnych hygienických podmienok, zadlžovanie, ale ...

Aplikácia

Najčítanejšie

 1. 1.
  TOP 8 noviniek v novele Zákonníka práce
 2. 2.
  Minimálne zdravotné odvody v roku 2023 najviac pocítia tí, ktorí zarábajú najmenej
 3. 3.
  Kam sa v zime lieta z Bratislavy a aké novinky sú v pláne na rok 2023?
 4. 4.
  Vstavané financie majú budúcnosť. Do piatich rokov by sa ich hodnota mala vyšvihnúť na 183 miliárd dolárov
 5. 5.
  Počet registrácií podnikov klesá, počet bankrotov stúpa