Hľadaj

Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov pre Facebook

Na webovej stránke www.finreport.sk (ďalej len „portál FinReport.sk“) sú využívané pluginy a služby sociálnej siete facebook.com prevádzkovanej obchodnou spoločnosťou Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko (ďalej len „Facebook“). Prostredníctvom portálu FinReport.sk sú získavané údaje, ktoré sú nevyhnutné pre využívanie Facebook služieb a/alebo sú využívané Facebook nástroje, ktoré umožňujú získavanie údajov týkajúcich sa návštevy portálu FinReport.sk. Takto získavané a/alebo využívané údaje sú z našej strany chránené pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením.


V prípade, ak sa návštevník na portál FinReport.sk prihlási prostredníctvom svojho používateľského konta na sociálnej sieti Facebook, poskytuje na účely prevádzky portálu FinReport.sk svoje údaje, ako meno a e-mailová adresa. Návštevník portálu FinReport.sk môže toto nastavenie a zdieľanie určených údajov medzi portálom FinReport.sk a sociálnou sieťou Facebook kedykoľvek zmeniť, resp. ukončiť, a to v rámci správy používateľského profilu na Facebooku. Takéto využitie Facebook nástrojov na portáli FinReport.sk umožňuje samotné prepojenie portálu FinReport.sk a používateľského účtu (profilu) na Facebooku, vďaka ktorému je návštevníkom portálu FinReport.sk umožnené, zdieľať či komentovať obsah portálu FinReport.sk, využívať tzv. like a zároveň je umožnené získavať informácie o počte zdieľaní článkov tvoriacich obsah portálu FinReport.sk.


Na portáli FinReport.sk sú využívané aj tzv. Facebook Pixel cookies, ktoré umožňujú na účely zaistenia prevádzky portálu FinReport.sk získavanie nasledovných údajov:

  • Informácie obsiahnuté v http – IP adresa, prehliadač, umiestnenie stránky
  • Informácie o Facebook Pixel – Pixel ID a Facebook cookies
  • Informácie a údaje o používaní stránky (tzv. kliknuté dáta) – popisy tlačidiel, ktoré boli použité
  • Informácie o „field name“ – položky formulárov používaných na portáli FinReport.sk, ako napríklad e-mail a telefón

× Aplikácia Aplikácia

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay