Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Rastislav Havran: Spochybňovanie status quo ma posúva vpred

Jana Schochmann Lídri Poslať

Rastislav Havran pôsobí vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti UNIQA necelý rok. Pred nástupom do najvyššej pozície riadil rezort Operations a IT. Zaujímalo nás, do akej miery sa pôsobenie v oblasti IT prejaví na ambíciách pri riadení finančného domu UNIQA, ktorý je v poistení na Slovensku štvorkou na trhu a veľkým hráčom v oblasti sporenia na dôchodok, kde mu patrí druhé miesto a pôsobí aj v oblasti investícií. Za FinReport sme sa opýtali, aké sú jeho priority, ciele, ale aj osobné hodnoty.

Generálny riaditeľ spoločnosti UNIQA Rastislav Havran

Foto: archív Rastislava Havrana

Začiatky kariéry

Do funkcie generálneho riaditeľa poisťovne ste nastúpili zhruba pred rokom. Vaša kariéra sa však s rovnakou značkou spojila už hneď po ukončení univerzity. Môžete nám na úvod v krátkosti porozprávať o vašej „ceste“ od absolventa až po generálneho riaditeľa?

Bola to cesta, a to najlepšie, čo ma na nej postretlo, sú ľudia. Práve od kolegýň a kolegov som sa veľa naučil a každým dňom sa stále učím niečo nové. Po ukončení vysokoškolského štúdia som nastúpil do medzinárodného „trainee programu“ pre stážistov, rok som bol na Slovensku a pol roka vo Viedni. Cieľom programu bola výchova budúceho manažmentu pre UNIQA skupinu.

Po ukončení som dostal ponuku pracovať pre UNIQA International. Bola to časť koncernu, ktorá sa zaoberala akvizíciami a integráciou v strednej a východnej Európe. Pôsobil som v Rumunsku, Srbsku, Bulharsku aj v Chorvátsku, strávil som tam asi päť rokov môjho pracovného života. Následne som dostal ponuku nastúpiť na pozíciu člena predstavenstva pre UNIQA Česko a Slovensko za Operations a IT.

Za dôležitý míľnik v mojej kariére považujem určite aj akvizíciu AXA spoločnosti. Ostatným zásadným bodom v mojom životopise je pozícia generálneho riaditeľa od mája minulého roka. Dá sa povedať, že celý môj profesionálny život bol doposiaľ spojený s UNIQA. Aj napriek tomu mi to prináša stále nové výzvy a spoznávam nových ľudí – a to ma naozaj baví.

Aké sú vaše priority pri riadení poisťovne? Aké zásadné kroky budú alebo už sú spojené s vaším pôsobením vo funkcii generálneho riaditeľa?

Našou stratégiou je, že chceme byť zmysluplným partnerom v životoch našich klientov. Nechceme sa orientovať len na produkt a krytie, ale poskytovať aj celkové riešenia. Znamená to, že dávame osobitý dôraz nielen na asistenčné služby, ale aj na digitálnu komunikáciu. Jeden z príkladov je nový produkt poistenia majetku a domácnosti. V prípade, že klienti nahlásia udalosť online a aj komunikujú s nami online, vieme garantovať vyriešenie poistnej udalosti do 48 hodín.

Ďalšou dôležitou témou je prevencia. Nikto predsa nechce, aby poistná udalosť nastala. Klientov sa napr. preto snažíme informovať a varovať pred zlým počasím, akým je víchrica alebo krúpy. Aby vedeli urobiť opatrenia a ochrániť svoj majetok. Nadmieru dôležitým aspektom je tiež spolupráca s klientmi aj s cieľom neustáleho zlepšovania našich procesov. Meriame klientsku spokojnosť, získané informácie vyhodnocujeme a intenzívne pracujeme na zlepšovaní procesov. Podstatou našej práce je práve pomoc klientom. Máme misiu. Pomáhame ľuďom v kritických životných situáciách, a preto vnímam ako kľúčové, aby sme každú spoluprácu alebo klientsku cestu mali nastavenú tak, aby bola čo najrýchlejšia a najefektívnejšia.

Čo je však najdôležitejšie – nie sme iba poisťovňa. UNIQA je silný finančný dom, ktorý sa stará o finančnú kondíciu našich zákazníčok a zákazníkov počas celého života. Okrem poistenia ponúkame investičné služby a sporenie na dôchodok, takže ľudia nájdu u nás komplexné služby pod jednou strechou. Fúziou sme sa stali silnejšími, vieme viac vychádzať v ústrety klientom a poskytovať komplexnejšie služby. Prioritami pre nás zostáva aj naďalej orientácia na klienta, jednoduchosť a zrozumiteľnosť riešení, a za zásadnú považujem digitalizáciu a prácu s dátami.

Nadviažem na vašu poslednú vetu a prejdeme k téme IT. Vy ste riadili rezort Operations a IT. Chcem sa teda opýtať, ako konkrétne sa to prejaví vo vašej terajšej pozícii vo vedení poisťovne?

Vnímam to opäť najmä cez klientov, ktorých by som rozdelil do troch kategórií podľa generácií.

Je tu nastupujúca generácia, vysokoškoláci, mladí ľudia, ktorí fungujú so samozrejmosťou do veľkej miery digitálne. Potom je tu moja generácia, ktorá sa naučila celkom efektívne komunikovať a riešiť veci online – či už kvôli pandémii, alebo prirodzeným vývojom. Moju generáciu nazývam „hybridní klienti“. Tou treťou kategóriou sú tzv. papieroví klienti.

Chceme obslúžiť všetkých klientov, ale jedno je za mňa jasné. Digitalizácia umožňuje v súčasnosti omnoho väčšiu rýchlosť aj efektivitu. Zákazníci sú stále náročnejší a službu chcú mať poskytnutú 24 hodín denne a 7 dní v týždni. My im takýto servis vieme dať, ale je nevyhnutné, aby sa komunikácia presunula do online sveta. Preto chcem, aby UNIQA bola „benchmark“ v rámci digitálnych služieb. Určite nielen v rámci likvidácie poistných udalostí, ale aj v rámci nového biznisu a správy zmlúv.

Digitalizácia

Digitalizácia sa dotýka aj budúcnosti distribúcie poistných produktov. Ako to vidíte vy?

Poistenie je biznis, ktorý potrebuje sprostredkovateľov. Nefunguje to tak, že klient sa ráno zobudí a povie si, že potrebuje nové životné poistenie alebo poistku domácnosti. Náš biznis je založený vo významnej miere na sprostredkovateľoch. Máme silnú internú sieť aj silných externých partnerov, a podľa mňa sa toto nezmení. Trendy však jasne ukazujú, že v blízkej budúcnosti sa bude posilňovať priamy biznis – teda online predaj alebo call centrá. Ide o biznis model, na ktorom fungujú napr. aj porovnávače.

Ak hovoríme o budúcnosti distribúcie, zásadnou výzvou je docieliť pre klienta prirodzený prechod medzi jednotlivými obchodnými kanálmi. Klient si má vybrať službu, ktorá mu najviac vyhovuje. Možno jeden druh poistenia bude chcieť vyriešiť online a na iný bude potrebovať svojho poradcu. Podstatné je, aby jednotlivé cesty vytvorené pre klienta boli tak prepojené, že to pre neho nebude znamenať žiadnu komplikáciu.

Legislatívne zmeny

Ako by ste posúdili aktuálnu ekonomickú situáciu a jej vplyv na poisťovníctvo? Do akej miery sa na ďalších plánoch podpíše napríklad inflácia alebo aj regulácie, ktoré prichádzajú aj vo vzťahu k poisťovníctvu? Ako hodnotíte legislatívne procesy v odvetví?

Som veľmi rád, že poisťovníctvo na Slovensku je stabilnou a bezproblémovou súčasťou ekonomiky a doteraz sa mu podarilo prekonať každú krízu. Všetky krajiny vrátane Slovenska a spoločnosti vo všetkých odvetviach vrátane poisťovníctva však musia reagovať na celosvetové výzvy – klimatické zmeny, migráciu či demografiu. Mnohé veci by mohli fungovať ešte lepšie najmä vo vzťahu ku klientom, ale potrebujeme upraviť legislatívu.

V tejto oblasti vnímam ako zásadné tri body. V súčasnosti máme na Slovensku približne 318-tisíc nepoistených áut. Hovorím o povinnom zmluvnom poistení. Ak by sme to porovnali s okolitými krajinami, povedzme aj s krajinami Vyšehradskej štvorky: Česko, Maďarsko a Poľsko, tak tieto čísla sa pohybujú medzi jedným až dvoma percentami nepoistených áut. U nás je to takmer 9 %. Tou druhou témou je nemajetková ujma. V súčasnosti sa ustálila súdna prax, ale v Občianskom zákonníku táto téma stále podchytená nie je. Poisťovne si svoje záväzky plnia, ale plnia si ich na základe súdnej praxe. Pomohlo by jasné ukotvenie v legislatíve.

9

Treťou, asi najaktuálnejšou témou, je smernica MID. Je to smernica EÚ a zakotvuje aj povinnosť poisťovať e-kolobežky a e-bicykle v závislosti od váhy a rýchlosti, ktorá ďalej hovorí o limitoch pre majetkové a nemajetkové ujmy v rámci PZP, aj o onlinenizácii alebo výmene dát. Smernica mala byť platná už koncom minulého roka, aktuálne sa počíta s účinnosťou od 1.augusta tohto roka. Ak by sa minimálne tieto tri veci vyriešili, nemuselo by dochádzať k mnohým zbytočným konfrontáciám medzi klientmi a poisťovňami.

Líder poisťovne

Ak by ste sám seba mali zhodnotiť ako lídra, ako by ste definovali svoj spôsob riadenia?

Mojou úlohou je spájať ľudí a spájať know-how, a myslím, že v tomto som silný. Som zároveň vďačný za každý jeden deň, keď sa niečo nové môžem naučiť, a preto je dôležité byť obklopený ľuďmi, ktorí myslia kriticky a vedia neustále veci zlepšovať. V spoločnosti ma už poznajú, že neustále hovorím, ako treba „challengovať status quo“. Znamená to stavať na veciach, ktoré nám idú veľmi dobre, a na ktoré sme hrdí, a zároveň nemať problém hovoriť o záležitostiach, ktoré nám nefungujú optimálne. Práve tie musíme zlepšovať. Takáto spätná väzba je pre mňa uzavretím kruhu a vnímam to ako kľúčové, aby sme vedeli veci posúvať vpred.

Čo si vy ako líder myslíte o budovaní osobnej značky? Pracujete na budovaní vlastnej osobnej značky, pomáha to vám osobne alebo firme? Ako?

Mojou výhodou je, že celá moja kariéra je spätá s UNIQA skupinou, a preto som s jej značkou absolútne profesijne spätý. Z pozície generálneho riaditeľa vnímam, že som neustále na očiach. Stretávam sa s mnohými ľuďmi a uvedomujem si, že som jedným z nositeľov vnímania a zlepšovania značky UNIQA na trhu. Budovanie osobnej značky nevnímam ako niečo neprirodzené. Práve naopak, chcem byť autentický líder a zároveň v absolútnej symbióze s budovaním brandu UNIQA.

Keď niekde vystupujem, keď dávam rozhovory alebo som aktívny v rámci sociálnych sietí, snažím sa propagovať to dobré, čo poskytujeme, keďže som o finančnej skupine, pre ktorú pracujem, absolútne presvedčený.

Zameriava sa poisťovňa aj na témy, ako udržateľnosť, spoločenská zodpovednosť, wellbeing?

Určite. Som veľmi hrdý na to, že UNIQA sa naplno venuje podpore a pomoci v oblasti duševného zdravia, ktoré za posledné roky veľmi utrpelo. Aj preto sme finančne podporili vybudovanie prvých detských psychiatrických stacionárov na Slovensku. V podpore duševného zdravia ideme za hranice toho, čo ľudia od finančnej spoločnosti očakávajú, pretože teraz to potrebujú viac ako kedykoľvek predtým.

Stigmatizácia duševných ochorení, ako aj nedostatok voľných kapacít pre odbornú liečbu, sú totiž stále alarmujúce. Vďaka podpore UNIQA sa na Slovensko a do Česka dostal celosvetovo známy Kurz prvej pomoci pre duševné zdravie a UNIQA je prvá spoločnosť, ktorá do školení zapojila svojich zamestnancov a zamestnankyne. Dobročinnosť má UNIQA v DNA – minulý rok sme sa rozhodli venovať rozpočet určený na vianočné darčeky charitatívnej organizácii a naši zamestnanci sa s radosťou zapojili.

Vo svojom životopise uvádzate, že rád čítate životopisy známych osobností. Aká osobnosť vás najviac inšpirovala, čo vo vás zarezonovalo?

Z tých klasických a známych životopisov, ktoré ma oslovili, je to určite životopis Steva Jobsa, čo by sa vzhľadom na moje zameranie zrejme dalo aj očakávať. Zaujal ma, ako svojím vizionárskym pohľadom zmenil svet v mnohých oblastiach. Je mi blízke jeho: „Think different.“ Ja zasa hovorím „challengovať status quo“.

Je tu ešte jeden príklad z úplne inej oblasti, ktorý ma však taktiež zaujal. Bol to životopis Arnolda Schwarzeneggera, ktorý hovorí o tom, ako prerazil v rámci fitness a bodybuildingu, následne ako sa presadil vo filme a nakoniec dokonca aj v politike – bol aj guvernérom Kalifornie. Veľmi zaujímavý príbeh. Je fascinujúce, čo všetko človek môže dokázať, ak veľmi chce.

logo
Prečítajte si tiež:
16.6.2024 Redakcia FinReport

Cestovné kancelárie vlani zaznamenali druhý najlepší rok od začiatku tisícročia

Cestovné kancelárie na Slovensku vlani dokázali o dve tretiny zvýšiť počty turistov, ktorí si kúpili ich zájazdy. Po troch rokoch boja s ...

16.6.2024 Redakcia FinReport

Počet kryptomenových bankomatov rastie, na celom svete ich je takmer 40-tisíc

Kryptomenám sa darí, a tak stúpa aj počet kryptomenových bankomatov. Úspešné obdobie však trvá len približne 10 posledných mesiacov, ...

15.6.2024 Redakcia FinReport

Európsky preukaz zdravotného poistenia v zahraničí stačiť nemusí, potrebné je cestovné poistenie

Pri plánovaní cesty do zahraničia je jedným z najdôležitejších krokov zabezpečiť si vhodné cestovné poistenie. Toto poistenie je ...

15.6.2024 Redakcia FinReport

Najviac držiteľov kryptomien je medzi Indami, najvyššie výnosy však dosahujú Američania

Počet Američanov, ktorí prijímajú kryptomeny, stále rastie. V tomto roku ho podporuje nielen intenzívny záujem o nové technológie, ale aj ...

14.6.2024 Robert Juriš

Inflácia na Slovensku dosahuje „príjemných“ 2,2 %, no ceny potravín sa opäť zvyšujú

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v máji 2024 mierne vzrástli, medzimesačne aj medziročne. V porovnaní s aprílom zdraželi aj ...

14.6.2024 Mário Špilberger

Spotreba sladených nápojov kvôli dani poklesne, chce to však čas

Nielen tabakové výrobky, ale aj sladené nealkoholické nápoje budú pravdepodobne od nového roka drahšie. Schvaľovanie novej dane je ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

Vladimír Cvik je novým Country Managerom porovnávača Superpoistenie.sk

Porovnávač poistení Superpoistenie.sk, ktorý na Slovensku pôsobí už od roku 2007, predstavil nového Country Managera. Stal sa ním Vladimír ...

10.6.2024 Redakcia FinReport

Inflačná beštia zatiaľ nie je úplne skrotená

„To, čo sme dlho očakávali, a to, čo sme aj dlho avizovali, sa stalo realitou. Znížili sme úrokové sadzby, a to prvýkrát od septembra ...

6.6.2024 Miloslava Némová

Rebríček desiatich najbohatších celebrít sveta. Figurujú v ňom len traja muži

Zbohatli vďaka hudbe, herectvu, športu, sláve či osobným značkám. Mnohí z nich zarábajú najmä mimo svojej hlavnej kariéry, a to na ...

31.5.2024 Redakcia FinReport

Marcel Klimek: Nový výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie

Slovenská banková asociácia (SBA) bude mať nového výkonného riaditeľa. K 1. júlu 2024 v tejto funkcii končí doterajšia výkonná ...

21.5.2024 Redakcia FinReport

Andrej Zaťko: CEO 365.bank sa stal vlastníkom 9,9-percentného podielu v tejto banke

V akcionárskej štruktúre 365.bank nastali zmeny. Súčasný CEO a predseda predstavenstva banky Andrej Zaťko nadobudol prostredníctvom svojej ...

20.5.2024 Jana Schochmann

Tatiana Ondrejková: O úspech sa musíte pričiniť sami

Tatiana Ondrejková je známa a úspešná slovenská podnikateľka. Ak by sme sa opýtali, v čom tkvie jej podnikateľský úspech, sama Táňa by ...

20.5.2024 Redakcia FinReport

Zomrel jeden z prvých slovenských veľkopodnikateľov Jozef Majský

Vo veku 78 rokov zomrel jeden z prvých veľkopodnikateľov, ktorí významne zbohatli po vzniku samostatnej Slovenskej republiky – Jozef Majský ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Staronovou prezidentkou Európskej banky pre obnovu a rozvoj je Odile Renaudová-Bassová

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) oznámila, že jej šéfkou aj naďalej bude Francúzka Odile Renaudová-Bassová. Opätovne zvolená do ...

15.5.2024 Redakcia FinReport

Generálnym riaditeľom spoločnosti SAP aj naďalej zostáva Christian Klein

Spoločnosť SAP SE oznámila, že predlžuje zmluvu so svojím generálnym riaditeľom a členom predstavenstva Christianom Kleinom o ďalšie tri ...

9.5.2024 Redakcia FinReport

Michal Stachník: Nový šéf českého a slovenského Microsoftu

Spoločnosť Microsoft Česká republika a Slovensko má nového Country Managera. Stal sa ním Michal Stachník. Vedúcu pozíciu prevzal od Michala ...

3.5.2024 Robert Juriš

Rastislav Kaňuch: Slovák, ktorý vedie komunikačnú agentúru v Kambodži

Bol dlhoročným riaditeľom najväčšej mediálnej agentúry na Slovensku – Unimedie. Poznajú ho top manažéri, ľudia z reklamy aj marketingu ...

16.4.2024 Martin Jamnický

Vietnamskú podnikateľku Truong My Lan odsúdili na smrť za podvod vo výške 44 miliárd dolárov

Súd vo vietnamskom Hočiminovom meste odsúdil na smrť miestnu podnikateľku v oblasti nehnuteľností Truong My Lan. Obvinená bola z jedného z ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay