Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Radim Foltýn: Najlepším ambasádorom značky McDonald´s v regióne je šikovný podnikateľ

Robert Juriš Lídri Poslať

Niektorými milovaná, inými zatracovaná. Svetovo preslávená a masovo obľúbená značka s nálepkou symbolu konzumnej spoločnosti v čase koronakrízy preukázala silnú životaschopnosť. Prispôsobila sa zmeneným podmienkam a potrebám trhu a v čase, keď iní nadobro končia svoje podnikateľské aktivity, ona plánuje expanziu. McDonald’s. O súčasnosti a budúcnosti tejto značky na Slovensku hovoríme s riaditeľom pre franšízu Radimom Foltýnom.

image

Foto: Radim Foltýn

Lokálne podnikanie s globálnym brandom

Čo presne franšíza predstavuje vo vašom biznise?

Pre nás je to ten najefektívnejší spôsob, ako umiestniť globálnu značku na lokálnych trhoch. Vďaka franšíze môžeme stanoviť pravidlá pre fungovanie jednotlivých našich reštaurácií. Je pre nás dôležité, aby všetko fungujúce pod našou značkou pôsobilo jednotne. Máme jasne stanovené pravidlá, ktoré zaručujú to, aby zákazník dostal rovnaký produkt a kvalitu služieb vo všetkých našich reštauráciách.

Prečo ste stavili práve na franšízový biznis a nie napríklad na centrálne prevádzkovanie jednotlivých reštaurácií?

Myslíme si, že podnikateľ pôsobiaci v danom regióne je lepším prevádzkovateľom ako veľká globálna korporácia. Podnikateľ vo svojom regióne má svoje kontakty, zodpovedne sa venuje podnikateľskej činnosti a má veľkú motiváciu budovať svoj biznis. Osvedčilo sa nám, že rozvíjať podnikateľského ducha je vždy lepšie u podnikateľa ako u typického zamestnanca. Výsledkom je poznanie, že človek žijúci v danom regióne je tým najlepším ambasádorom našej značky.

V súčasnosti polovicu reštaurácií prevádzkujú franšízanti a druhú polovicu riadite centrálne. Aký trend chcete nastaviť do budúcnosti?

Na Slovensku sme sa len pred dvomi rokmi rozhodli, že budeme naše reštaurácie franšízovať. Už teraz ich máme 51 %. Zvyšných 49 % firma McDonald‘s vlastní a zatiaľ prevádzkuje vo vlastnej réžii. Vedúci týchto reštaurácií sú zamestnancami spoločnosti. Dodám len, že v Českej republike sú reštaurácie franšízované už na 100 % a rovnakým smerom ideme aj na Slovensku.

Nehľadajú investorov, ale ambasádorov značky

Kde zvyknete hľadať tých správnych franšízantov a čo by mali spĺňať?

Najprv poviem, čo nehľadáme – nehľadáme investorov, hoci bez vstupného kapitálu sa to u nás určite nezaobíde. Mnohí záujemcovia totiž naše franšízové aktivity vnímajú len ako vhodný spôsob na investovanie svojich peňazí. My však hľadáme licenčných partnerov, ktorí k značke McDonald‘s inklinujú a na plný úväzok sa budú venovať prevádzke a zveľaďovaniu svojich reštaurácií. Hľadáme takých ľudí, ktorí majú ambíciu v danom regióne pôsobiť aj ako ambasádor značky s potenciálom po čase viesť viac ako jeden podnik.

Ako asi vyzerá záujemca o franšízu vo vašej spoločnosti?

Zväčša to bývajú ľudia 40+, ktorí za sebou majú vhodnú podnikateľskú minulosť a chcú vyskúšať niečo nové. Alebo sú to ľudia, ktorí dlhodobo pracovali v korporáciách, a zrazu majú potrebu založiť si vlastné podnikanie. Obyčajne ich zaujme skutočnosť, že podnikateľský koncept nemusia sami vymýšľať úplne od začiatku, pretože ten je nastavený. A tiež, že zmluva sa uzatvára na 20 rokov, a po čase je možné ju previesť na svojho potomka.

Aké sú podmienky spolupráce franšízanta s vašou spoločnosťou?

Ako som už spomenul, síce nehľadáme investora, ale existencia vlastného kapitálu je podmienkou. Uchádzač musí disponovať 400- až 500-tisíc eurami, ktoré sú potrebné na kúpu prvej reštaurácie. V princípe požadujeme, aby 40 % z investície do novej reštaurácie záujemca vložil z vlastných prostriedkov a na pokrytie zvyšných 60 % môže využiť prostriedky od bánk. Potrebný je aj podnikateľský duch, komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať so zákazníkmi aj so zamestnancami, ekonomický background, schopnosť riadiť financie firmy a tiež schopnosť pracovať nielen pre seba, ale aj pre značku.

Znamená to, že nehľadáte len silné individuality, ale zároveň aj tímových hráčov?

Presne tak. Rizikom tohto podnikateľského modelu je, že ak jeden z franšízantov poškodí dobré meno značky, poškodí aj podnikanie ostatných. Čiže je dôležité uvedomenie si spolupatričnosti a toho, že človek je súčasťou funkčného systému.

Po ročnom tréningu príde prekvapenie

Nestačí mať teda len vlastné peniaze, potrebné je ponúknuť aj niečo viac...

Na každého uchádzača čaká vcelku prísne výberové konanie, v ktorom si okrem finančných možností preveríme aj to, či je vhodný do nášho biznisu a aká je jeho motivácia prevádzkovať reštaurácie pod zlatými oblúkmi. Ak sa rozhodneme, že tento uchádzač je správnym kandidátom pre franšízu, postupuje do ďalšieho kola, a tým je približne rok trvajúci tréning. Jeho úlohou je, aby uchádzač získal prevádzkové skúsenosti, aby biznisu rozumel. Ešte sa nám nestalo, že by niekto ten ročný tréning vyhodnotil ako stratu času.

Čo všetko taký tréning zahŕňa?

Začína sa zoznámením sa so všetkými stanovišťami v reštaurácii. Uchádzač si prejde všetky pozície až po miesto vedúceho reštaurácie. Inak povedané, absolvuje všetko to, čo štandardný zamestnanec, akurát v zrýchlenom móde. V prvej fáze ide najmä o zvládnutie jednotlivých pracovných stanovíšť, potom sa pridáva vedenie zmeny a napokon aj reštaurácie vrátane ekonomických činností. Celý tréning je jedným veľkým výberovým konaním. Jedna alebo druhá strana sa kedykoľvek môžu dohodnúť na ukončení spolupráce. Ponuku na prevádzkovanie konkrétnej reštaurácie zvykneme dávať až na samom konci tréningu vrátane podmienok, za ktorých ju uchádzač bude prevádzkovať. Urobíme tak až vtedy, keď máme istotu, že je to ten človek, ktorého sme hľadali.

Aké percento uchádzačov tréning nezvládne?

Odhadujem, že v úvodnej fáze výberu odpadne približne 80 % uchádzačov. Ľudia si často až vtedy uvedomia, do čoho sa pustili, že najbližší rok strávia učením sa, alebo premýšľaním, koľko peňazí do nového biznisu musia investovať. Po zvládnutí prvých nástrah však z tréningu vypadáva už len minimum uchádzačov.

Trénujú úplne každého nováčika

McDonald‘s však trénuje nielen budúcich lídrov, ale aj všetkých bežných zamestnancov. Aký je rozdiel v týchto tréningoch?

Začiatok zamestnaneckého tréningu v reštaurácii, teda približne dva úvodné mesiace, je identický. Uchádzači sa vždy najprv musia zoznámiť s prostredím, s prevádzkou, s jej fungovaním, s ľuďmi. U franšízanta sa potom program zhusťuje, pretože v priebehu jediného roka doňho potrebujeme dostať oveľa viac informácií ako do bežného zamestnanca. Inak povedané, zamestnanec sa za päť rokov môže vypracovať na vedúceho reštaurácie. U franšízanta však tento proces potrebujeme stihnúť za jediný rok.

Franšízantom ponúkate iba fungujúce reštaurácie, alebo môže ísť aj o úplne novú reštauráciu?  

V praxi využívame oba spôsoby. Preferujeme však možnosť prevzatia už fungujúcej reštaurácie. U takej je predpoklad, že tam existuje funkčný tím, zázemie, poznáme jej aktuálnu úroveň. Vtedy nám odpadá nábor nového tímu, trénovanie manažmentu, doplnkové náklady... V pláne však máme odovzdať nové reštaurácie, ktoré chceme otvárať v najbližších rokoch, už aj do rúk nových franšízantov.

Spomenuli ste, že vedúcim reštaurácie sa môže stať aj niekto spomedzi šikovných zamestnancov. Môže sa šikovný zamestnanec stať aj franšízantom?

Pravdu povediac ani veľmi nie. Zamestnanci totiž zvyčajne nedisponujú vlastným kapitálom, ktorý je potrebný. My sa preto snažíme hľadať franšízantov medzi ľuďmi zvonku. Navyše je u nich väčšia pravdepodobnosť, že nájdeme cenené podnikateľské povedomie a zručnosti, ktorými bežný zamestnanec nemusí disponovať. Nie je to však vylúčené, že sa to napokon podarí aj zamestnancovi. Častejšie sa však stáva, že zamestnanec sa stane vedúcim prevádzky alebo supervízorom pre franšízanta.

Sú vďační za akúkoľvek konkurenciu

Koľko reštaurácií máte na Slovensku a kde sa nachádza limit nasýtenosti trhu?

Aktuálne máme na Slovensku 35 reštaurácií a myslíme si, že je to málo. Pretože na Slovensku je oveľa väčší potenciál expanzie a tiež dostatočná kúpna sila na to, aby sme ešte rástli. Výhodou slovenského trhu je tiež zatiaľ len prebúdzajúca sa konkurencia. Napríklad v Českej republike je vďaka množstvu medzinárodných reťazcov oveľa silnejšia. Na Slovensku sme silní najmä vo veľkých mestách. Najviac reštaurácií máme v Bratislave (15), štyri sú v Košiciach, v Žiline sú dve, v ostatných krajských mestách máme po jednej. Určite je tu stále priestor expandovať aj do menších okresných miest a tiež pokryť diaľničnú sieť, pretože tam reštaurácie chýbajú.

Čím to je, že na Slovensku máte dominantnejšie postavenie ako v iných okolitých krajinách?

Možno aj tým, že sme na slovenskom trhu v rámci nášho segmentu boli ako prví a za ten čas sme si stihli vybudovať dostatočnú zákaznícku základňu a lojalitu. Akákoľvek ďalšia konkurenčná značka potom mala problém na trh preniknúť. Tie pokusy boli a stále sú s väčšími či menšími úspechmi. Z nášho pohľadu sme vďační za akúkoľvek konkurenciu. Konkurenčné prostredie považujeme za dôležité, pretože aj to je faktor, ktorý posúva ďalej aj nás samotných.

Ľudia nakupujú viac jedla za viac peňazí

Ako sa koronakríza prejavila na vašom biznise?

Koronakríza vo všeobecnosti zasadila tvrdú ranu gastronomickému biznisu. Našou výhodou je, že máme dlhodobo vybudované platformy formou drive thru, ktorý je pre zákazníkov zdravotne bezpečný a zaisťuje hygienické požiadavky doby. Vodič nemusí vystúpiť z automobilu, nedochádza k priamemu kontaktu medzi ním a personálom, je tam zabezpečený odstup a zákazník svoju objednávku vybaví rýchlo. Pre nás je to veľká konkurenčná výhoda a v súčasnosti hlavný predajný kanál nielen v Česku, ale aj na Slovensku. Nahráva nám aj to, že ostatné reštaurácie sú uzatvorené alebo predávajú len cez výdajové okienko, a tak je náš drive thru ešte obľúbenejší.

Toto jediné riešenie by však zákazníkov zrejme nedokázalo plne uspokojiť...

To určite nie, preto paralelne rozvíjame aj ďalší predajný kanál, ktorým je McDelivery, čiže doručovanie jedla zákazníkovi domov. V oboch krajinách sme naštartovali spoluprácu so spoločnosťou Wolt. Už dnes rozvážame jedlo v Bratislave, Košiciach, Trnave či Banskej Bystrici. Lokality s touto službou plánujeme rozširovať aj do ďalších slovenských miest. Toto je platforma, ktorá v rámci koronakrízy získala na sile.

Hovoríte, že dva hlavné predajné kanály vám fungujú aj v čase krízy. A čo váš pracovný tím, podarilo sa vám ho udržať pohromade?

Od začiatku pandémie sme sa snažili mať prácu pre všetkých, ktorí mohli pracovať, a nikoho sme neprepustili. Našou snahou bolo udržať si zamestnancov v aktívnom režime, hoci sme mali zatvorené interiéry reštaurácií. Náš personál je tiež plne vyťažený kvôli nastaveniu vysokých štandardov pre dodržiavanie hygienických opatrení. Zmeny sú v našich reštauráciách viac-menej naplnené, a dokonca sme na Slovensku prijímali aj nových ľudí.

Ako vnímate nákupné zvyky vašich zákazníkov počas koronakrízy, zmenili sa nejako?

Čo sa týka obľúbenosti jednotlivých druhov jedál, nie sú viditeľné veľké zmeny. Registrujeme však, že jednotlivé objednávky sú väčšie, majú väčšiu hodnotu, respektíve ľudia nakupujú viac aj pre viacerých členov rodiny, v porovnaní s tými, keď sa chodili do našich reštaurácií najesť. Ako keby si hovorili, že keď už si teda idem niečo kúpiť, tak nech to stojí za to, vezmem si toho viac. Zákazníci si tiež zvyknú častejšie k jedlu objednávať kávu.

Zmrzlinu vyrábajú zo slovenského mlieka

V úvode rozhovoru ste spomenuli, že garantujete kvalitu a zloženie svojich jedál. Ako sa vám to darí v rámci celého sveta?

Medzi lokálne využívanými surovinami môžem spomenúť napríklad mlieko zo Slovenska, ktoré využívame na výrobu zmrzliny aj v Českej republike. Vďaka jeho kvalite v kombinácii s dobrou receptúrou vieme dosiahnuť to, že naša zmrzlina McFlurry potom chutí rovnako na Slovensku alebo kdekoľvek inde. Čiže miesto, odkiaľ sa rozhodneme odoberať základnú surovinu, by v praxi nemalo mať na finálny výrobok žiaden vplyv. Podobne je to aj pri ďalších našich kľúčových produktoch, u ktorých garantujeme kvalitu a chuť. Medzi ne patrí Big Mac, Cheeseburger, kuracie nugetky či hranolčeky, čiže naše ikonické produkty, s ktorými sme začínali naše pôsobenie na trhu.

Zároveň však platí, že každá krajina môže použiť niektoré svoje typické pochutiny alebo jedlá.

Rešpektujeme a citlivo využívame gastronomické odlišnosti jednotlivých krajín. Regionálne menu upravujeme podľa špecifických chutí miestnych zákazníkov. Preto sa napríklad v McDonald´s v Thajsku predáva aj ryža, v Portugalsku majú polievky... Na Slovensku sme zase mali syrovú sezónu, ktorej promo sme postavili na využití typicky slovenského syra – oštiepka. V susednom Česku sme však už takýto variant neponúkali.

Vždy, keď sa k slovu dostanú odborníci na zdravú výživu, rozprúdi sa aj debata o ne/zdravej strave z fastfoodov a tiež z McDonald‘s. Zasiahol aj vaše podnikanie trend nahradiť menej zdravé potraviny zdravšími?

Priebežne monitorujeme trendy zdravej výživy a sledujeme aj preferencie našich zákazníkov. Na Slovensku sa nám podarilo zaviesť napríklad bezlepkovú žemľu, čo umožňuje kúpiť si burger v bezlepkovom variante. Predávame tiež takzvaný nahý burger bez pečiva zabalený v šaláte. Kuracie wrapy ponúkame s grilovaným kuracím mäsom, čo je veľmi obľúbený variant jedla najmä u žien, a v neposlednom rade máme aj ponuku čerstvých šalátov, ktoré je možné kombinovať s jednotlivými produktmi, napríklad namiesto hranolčekov. Takže áno, berieme ohľad na trendy, ktoré doba prináša, no je už len na zákazníkovi, aké produkty si vyberie.

Ako jeden z najvyššie postavených ľudí v McDonald‘s v našom regióne by ste mi zrejme mali povedať, že najradšej zo všetkého jedávate hamburger, a to hneď niekoľkokrát denne. Je to pravda, alebo máte aj iné chute?

Začnem z opačnej strany. Čo sa týka preferencie chutí, asi nie som úplne klasický Čech, preto nespomeniem guláš, sviečkovú ani rezeň. Najradšej mám ázijskú, vietnamskú alebo thajskú kuchyňu, postavenú na ryži, zelenine, kokosovom mlieku... A keď si mám vybrať z našich výrobkov, som zástancom klasiky a vyberám si double cheeseburger s dvoma kusmi mäsa a dvoma plátkami syra.

Kto je Radim Foltýn

Radim FoltýnRadim Foltýn vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, odbor financie. Po vysokej škole pôsobil na rôznych finančných pozíciách, najskôr v spoločnosti Pivovary Staropramen a od roku 2013 v spoločnosti McDonald´s. Od septembra roku 2016 je zodpovedný za rozvoj franšízového konceptu McDonald´s v Českej republike a na Slovensku. Od roku 2020 okrem franšízingu zodpovedá aj za kávový biznis a značku McCafé v oboch krajinách.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
24.7.2021 Redakcia FinReport

Európska centrálna banka naďalej podrží nízke úrokové sadzby, no Rusi ich už zvýšili na 6,5 %

Tohtotýždňové zasadnutie Európskej centrálnej banky (ECB) sa nieslo v znamení prvého stretnutia lídrov centrálnej banky po zásadnej zmene ...

24.7.2021 Zuzana Mecková

Zo dňa na deň: Život smoliara sa za jedinú noc úplne zmení. Aj priveľa šťastia však môže škodiť

Francúzska komédia Zo dňa na deň (Du jour au lendemain) prináša odľahčenú zábavu, ktorá využíva osvedčenú schému ukážkového ...

23.7.2021 Redakcia FinReport

Freedom24 ponúka Slovákom možnosť zúčastniť sa na počiatočnej verejnej ponuke spoločnosti Robinhood

Portfólio investičných služieb a aplikácií, dostupných slovenským používateľom, sa rozrastá. Freedom Finance Europe Ltd ponúka ...

23.7.2021 Dominik Horváth

Satoshi Nakamoto: Jeho meno pozná každý, kto sa zaujíma o kryptomeny. Nikto však nevie, kto to v skutočnosti je

Satoshi Nakamoto je meno, ktoré poznajú všetci fanúšikovia kryptomien. Nakamoto údajne položil základy fungovania kryptomien tak, ako ich ...

22.7.2021 Redakcia FinReport

Cestovná kancelária YS Group vyhlásila insolventnosť, klientov odškodní Európska cestovná poisťovňa

Cestovná kancelária YS Group informovala Európsku cestovnú poisťovňu o vyhlásení úpadku. Poisťovňa aktuálne čaká na oficiálne ...

22.7.2021 Arian Ali

Finanční agenti: Niektorí sa usilujú o čo najširší výber produktov, iní si vyberajú len tie kvalitnejšie

Najdôležitejšou úlohou samostatných finančných agentov je pomôcť klientom vybrať si v spleti finančných produktov pre nich tie ...

10.7.2021 Dominik Horváth

Larry Ellison: Zakladateľ Oracle často počúval, že v živote nič nedosiahne. Tak sa zaťal a dnes je z neho miliardár

Larry mal ťažké detstvo. Matka ho dala na adopciu a jeho adoptívny otec mu hovoril, že nikdy v živote nič nedosiahne. Možno práve kvôli ...

8.7.2021 Robert Juriš

Lukáš Novák: Uplynulé náročné obdobie bolo pre našu InTeFi festivalom príležitostí

Moderné spoločnosti dnes už neuspokojuje prvoplánový biznis založený na princípe – lacno nakúp, draho predaj. Po novom sa venujú ...

3.7.2021 Dominik Horváth

Jeff Bezos odstupuje z postu riaditeľa Amazonu. Ostane mu viac času na kozmické projekty

Zakladateľ Amazonu Jeff Bezos plánuje 5. júla 2021 odstúpiť z postu výkonného riaditeľa spoločnosti. Bezos, ktorý založil gigant vo svojej ...

27.6.2021 Redakcia FinReport

Čang I-ming: Tržby spoločnosti vlastniacej TikTok sa zdvojnásobili, no jej šéf oznámil, že končí

Šéf a líder čínskej spoločnosti ByteDance, ktorej najznámejšou súčasťou je úspešná sociálna sieť TikTok, po 10 rokoch odchádza zo ...

26.6.2021 Dominik Horváth

Amancio Ortega: Vypracoval sa z ničoho a chvíľu bol aj najbohatším človekom na svete

Amancio Ortega pochádza z chudobnej rodiny a začal pracovať už v 14-tich rokoch. Vďaka šikovnosti a usilovnosti sa mu podarilo vybudovať jeden ...

9.6.2021 Redakcia FinReport

Konferencia opäť s osobnou účasťou! V júni sa zíde viac než sto finančných riaditeľov

Výročné stretnutie finančných riaditeľov CFO Congress 2021 je tento rok naplánované na 22. júna. Je to jedna z prvých tohtoročných ...

4.6.2021 Patrícia Beličková

Róbert Schochmann: Šéf inovatívneho startupu Trainshot predstavil robotický terč fungujúci na báze umelej inteligencie

Hoci mnohé krajiny ešte stále fungujú v „obmedzenom“ režime, slovenskému startupu Trainshot sa podarilo uspieť na medzinárodnej výstave ...

29.5.2021 Dominik Horváth

Najdrahšie svadby na svete: Mala ju dcéra indického oceliarskeho magnáta Mittala, či ruský oligarcha Gutseriev?

Pre mnohých ľudí je svadba najdôležitejším dňom ich života. Tento obrad spečatenia lásky slávime už od nepamäti. Nie všetci sa však ...

22.5.2021 Dominik Horváth

Françoise Bettencourt Meyersová: Najbohatšia žena na svete by najradšej zabudla na minulosť svojich predkov

Kozmetické impérium L’Oréal za svoj počiatočný úspech vďačí revolúcii, ktorú prinieslo do oblasti ženskej vlasovej kozmetiky. ...

15.5.2021 Dominik Horváth

Najdrahšie rozvody: Jeff Bezos vyplatil svojej žene 36 miliárd dolárov, Gatesovci by ich mohli prekonať

Ohlásenie rozvodu zakladateľa Microsoftu Billa Gatesa s manželkou Melindou šokovalo verejnosť. Pár, ktorý bol spolu viac ako 27 rokov a ...

13.5.2021 Robert Juriš

Matej Ftáčnik: Naše bankovníctvo patrí k svetovej špičke, ale na platenie úsmevom si musíme ešte chvíľu počkať

Umelá inteligencia, dátové technológie, technologické inovácie, to nie sú len témy, ktoré čakajú na to, ako ich uchopíme. To je veľmi ...

8.5.2021 Dominik Horváth

Waltonovci: Najbohatšia rodina na svete, ktorá založila sieť obchodov Walmart, zamestnáva 2 milióny ľudí

Zakladateľ Walmartu Samuel Walton finančne pomáhal svojej rodine už ako dieťa. Neskôr sa vďaka jeho šikovnosti a revolučným obchodným ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  V Senici otvorili prvé zariadenie podporovaného bývania, znevýhodneným pomôže zapadnúť do spoločnosti
 2. 2.
  Žiadna banka nechce skladovať veľké objemy peňazí. Budeme platiť za to, že máme peniaze na účte?
 3. 3.
  Európska centrálna banka naďalej podrží nízke úrokové sadzby, no Rusi ich už zvýšili na 6,5 %
 4. 4.
  Používanie cookies
 5. 5.
  Zo dňa na deň: Život smoliara sa za jedinú noc úplne zmení. Aj priveľa šťastia však môže škodiť