Hľadaj

Radim Foltýn: Najlepším ambasádorom značky McDonald´s v regióne je šikovný podnikateľ

Robert Juriš Lídri Poslať

Niektorými milovaná, inými zatracovaná. Svetovo preslávená a masovo obľúbená značka s nálepkou symbolu konzumnej spoločnosti v čase koronakrízy preukázala silnú životaschopnosť. Prispôsobila sa zmeneným podmienkam a potrebám trhu a v čase, keď iní nadobro končia svoje podnikateľské aktivity, ona plánuje expanziu. McDonald’s. O súčasnosti a budúcnosti tejto značky na Slovensku hovoríme s riaditeľom pre franšízu Radimom Foltýnom.

image

Foto: Radim Foltýn

Lokálne podnikanie s globálnym brandom

Čo presne franšíza predstavuje vo vašom biznise?

Pre nás je to ten najefektívnejší spôsob, ako umiestniť globálnu značku na lokálnych trhoch. Vďaka franšíze môžeme stanoviť pravidlá pre fungovanie jednotlivých našich reštaurácií. Je pre nás dôležité, aby všetko fungujúce pod našou značkou pôsobilo jednotne. Máme jasne stanovené pravidlá, ktoré zaručujú to, aby zákazník dostal rovnaký produkt a kvalitu služieb vo všetkých našich reštauráciách.

Prečo ste stavili práve na franšízový biznis a nie napríklad na centrálne prevádzkovanie jednotlivých reštaurácií?

Myslíme si, že podnikateľ pôsobiaci v danom regióne je lepším prevádzkovateľom ako veľká globálna korporácia. Podnikateľ vo svojom regióne má svoje kontakty, zodpovedne sa venuje podnikateľskej činnosti a má veľkú motiváciu budovať svoj biznis. Osvedčilo sa nám, že rozvíjať podnikateľského ducha je vždy lepšie u podnikateľa ako u typického zamestnanca. Výsledkom je poznanie, že človek žijúci v danom regióne je tým najlepším ambasádorom našej značky.

V súčasnosti polovicu reštaurácií prevádzkujú franšízanti a druhú polovicu riadite centrálne. Aký trend chcete nastaviť do budúcnosti?

Na Slovensku sme sa len pred dvomi rokmi rozhodli, že budeme naše reštaurácie franšízovať. Už teraz ich máme 51 %. Zvyšných 49 % firma McDonald‘s vlastní a zatiaľ prevádzkuje vo vlastnej réžii. Vedúci týchto reštaurácií sú zamestnancami spoločnosti. Dodám len, že v Českej republike sú reštaurácie franšízované už na 100 % a rovnakým smerom ideme aj na Slovensku.

Nehľadajú investorov, ale ambasádorov značky

Kde zvyknete hľadať tých správnych franšízantov a čo by mali spĺňať?

Najprv poviem, čo nehľadáme – nehľadáme investorov, hoci bez vstupného kapitálu sa to u nás určite nezaobíde. Mnohí záujemcovia totiž naše franšízové aktivity vnímajú len ako vhodný spôsob na investovanie svojich peňazí. My však hľadáme licenčných partnerov, ktorí k značke McDonald‘s inklinujú a na plný úväzok sa budú venovať prevádzke a zveľaďovaniu svojich reštaurácií. Hľadáme takých ľudí, ktorí majú ambíciu v danom regióne pôsobiť aj ako ambasádor značky s potenciálom po čase viesť viac ako jeden podnik.

Ako asi vyzerá záujemca o franšízu vo vašej spoločnosti?

Zväčša to bývajú ľudia 40+, ktorí za sebou majú vhodnú podnikateľskú minulosť a chcú vyskúšať niečo nové. Alebo sú to ľudia, ktorí dlhodobo pracovali v korporáciách, a zrazu majú potrebu založiť si vlastné podnikanie. Obyčajne ich zaujme skutočnosť, že podnikateľský koncept nemusia sami vymýšľať úplne od začiatku, pretože ten je nastavený. A tiež, že zmluva sa uzatvára na 20 rokov, a po čase je možné ju previesť na svojho potomka.

Aké sú podmienky spolupráce franšízanta s vašou spoločnosťou?

Ako som už spomenul, síce nehľadáme investora, ale existencia vlastného kapitálu je podmienkou. Uchádzač musí disponovať 400- až 500-tisíc eurami, ktoré sú potrebné na kúpu prvej reštaurácie. V princípe požadujeme, aby 40 % z investície do novej reštaurácie záujemca vložil z vlastných prostriedkov a na pokrytie zvyšných 60 % môže využiť prostriedky od bánk. Potrebný je aj podnikateľský duch, komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať so zákazníkmi aj so zamestnancami, ekonomický background, schopnosť riadiť financie firmy a tiež schopnosť pracovať nielen pre seba, ale aj pre značku.

Znamená to, že nehľadáte len silné individuality, ale zároveň aj tímových hráčov?

Presne tak. Rizikom tohto podnikateľského modelu je, že ak jeden z franšízantov poškodí dobré meno značky, poškodí aj podnikanie ostatných. Čiže je dôležité uvedomenie si spolupatričnosti a toho, že človek je súčasťou funkčného systému.

Po ročnom tréningu príde prekvapenie

Nestačí mať teda len vlastné peniaze, potrebné je ponúknuť aj niečo viac...

Na každého uchádzača čaká vcelku prísne výberové konanie, v ktorom si okrem finančných možností preveríme aj to, či je vhodný do nášho biznisu a aká je jeho motivácia prevádzkovať reštaurácie pod zlatými oblúkmi. Ak sa rozhodneme, že tento uchádzač je správnym kandidátom pre franšízu, postupuje do ďalšieho kola, a tým je približne rok trvajúci tréning. Jeho úlohou je, aby uchádzač získal prevádzkové skúsenosti, aby biznisu rozumel. Ešte sa nám nestalo, že by niekto ten ročný tréning vyhodnotil ako stratu času.

Čo všetko taký tréning zahŕňa?

Začína sa zoznámením sa so všetkými stanovišťami v reštaurácii. Uchádzač si prejde všetky pozície až po miesto vedúceho reštaurácie. Inak povedané, absolvuje všetko to, čo štandardný zamestnanec, akurát v zrýchlenom móde. V prvej fáze ide najmä o zvládnutie jednotlivých pracovných stanovíšť, potom sa pridáva vedenie zmeny a napokon aj reštaurácie vrátane ekonomických činností. Celý tréning je jedným veľkým výberovým konaním. Jedna alebo druhá strana sa kedykoľvek môžu dohodnúť na ukončení spolupráce. Ponuku na prevádzkovanie konkrétnej reštaurácie zvykneme dávať až na samom konci tréningu vrátane podmienok, za ktorých ju uchádzač bude prevádzkovať. Urobíme tak až vtedy, keď máme istotu, že je to ten človek, ktorého sme hľadali.

Aké percento uchádzačov tréning nezvládne?

Odhadujem, že v úvodnej fáze výberu odpadne približne 80 % uchádzačov. Ľudia si často až vtedy uvedomia, do čoho sa pustili, že najbližší rok strávia učením sa, alebo premýšľaním, koľko peňazí do nového biznisu musia investovať. Po zvládnutí prvých nástrah však z tréningu vypadáva už len minimum uchádzačov.

Trénujú úplne každého nováčika

McDonald‘s však trénuje nielen budúcich lídrov, ale aj všetkých bežných zamestnancov. Aký je rozdiel v týchto tréningoch?

Začiatok zamestnaneckého tréningu v reštaurácii, teda približne dva úvodné mesiace, je identický. Uchádzači sa vždy najprv musia zoznámiť s prostredím, s prevádzkou, s jej fungovaním, s ľuďmi. U franšízanta sa potom program zhusťuje, pretože v priebehu jediného roka doňho potrebujeme dostať oveľa viac informácií ako do bežného zamestnanca. Inak povedané, zamestnanec sa za päť rokov môže vypracovať na vedúceho reštaurácie. U franšízanta však tento proces potrebujeme stihnúť za jediný rok.

Franšízantom ponúkate iba fungujúce reštaurácie, alebo môže ísť aj o úplne novú reštauráciu?  

V praxi využívame oba spôsoby. Preferujeme však možnosť prevzatia už fungujúcej reštaurácie. U takej je predpoklad, že tam existuje funkčný tím, zázemie, poznáme jej aktuálnu úroveň. Vtedy nám odpadá nábor nového tímu, trénovanie manažmentu, doplnkové náklady... V pláne však máme odovzdať nové reštaurácie, ktoré chceme otvárať v najbližších rokoch, už aj do rúk nových franšízantov.

Spomenuli ste, že vedúcim reštaurácie sa môže stať aj niekto spomedzi šikovných zamestnancov. Môže sa šikovný zamestnanec stať aj franšízantom?

Pravdu povediac ani veľmi nie. Zamestnanci totiž zvyčajne nedisponujú vlastným kapitálom, ktorý je potrebný. My sa preto snažíme hľadať franšízantov medzi ľuďmi zvonku. Navyše je u nich väčšia pravdepodobnosť, že nájdeme cenené podnikateľské povedomie a zručnosti, ktorými bežný zamestnanec nemusí disponovať. Nie je to však vylúčené, že sa to napokon podarí aj zamestnancovi. Častejšie sa však stáva, že zamestnanec sa stane vedúcim prevádzky alebo supervízorom pre franšízanta.

Sú vďační za akúkoľvek konkurenciu

Koľko reštaurácií máte na Slovensku a kde sa nachádza limit nasýtenosti trhu?

Aktuálne máme na Slovensku 35 reštaurácií a myslíme si, že je to málo. Pretože na Slovensku je oveľa väčší potenciál expanzie a tiež dostatočná kúpna sila na to, aby sme ešte rástli. Výhodou slovenského trhu je tiež zatiaľ len prebúdzajúca sa konkurencia. Napríklad v Českej republike je vďaka množstvu medzinárodných reťazcov oveľa silnejšia. Na Slovensku sme silní najmä vo veľkých mestách. Najviac reštaurácií máme v Bratislave (15), štyri sú v Košiciach, v Žiline sú dve, v ostatných krajských mestách máme po jednej. Určite je tu stále priestor expandovať aj do menších okresných miest a tiež pokryť diaľničnú sieť, pretože tam reštaurácie chýbajú.

Čím to je, že na Slovensku máte dominantnejšie postavenie ako v iných okolitých krajinách?

Možno aj tým, že sme na slovenskom trhu v rámci nášho segmentu boli ako prví a za ten čas sme si stihli vybudovať dostatočnú zákaznícku základňu a lojalitu. Akákoľvek ďalšia konkurenčná značka potom mala problém na trh preniknúť. Tie pokusy boli a stále sú s väčšími či menšími úspechmi. Z nášho pohľadu sme vďační za akúkoľvek konkurenciu. Konkurenčné prostredie považujeme za dôležité, pretože aj to je faktor, ktorý posúva ďalej aj nás samotných.

Ľudia nakupujú viac jedla za viac peňazí

Ako sa koronakríza prejavila na vašom biznise?

Koronakríza vo všeobecnosti zasadila tvrdú ranu gastronomickému biznisu. Našou výhodou je, že máme dlhodobo vybudované platformy formou drive thru, ktorý je pre zákazníkov zdravotne bezpečný a zaisťuje hygienické požiadavky doby. Vodič nemusí vystúpiť z automobilu, nedochádza k priamemu kontaktu medzi ním a personálom, je tam zabezpečený odstup a zákazník svoju objednávku vybaví rýchlo. Pre nás je to veľká konkurenčná výhoda a v súčasnosti hlavný predajný kanál nielen v Česku, ale aj na Slovensku. Nahráva nám aj to, že ostatné reštaurácie sú uzatvorené alebo predávajú len cez výdajové okienko, a tak je náš drive thru ešte obľúbenejší.

Toto jediné riešenie by však zákazníkov zrejme nedokázalo plne uspokojiť...

To určite nie, preto paralelne rozvíjame aj ďalší predajný kanál, ktorým je McDelivery, čiže doručovanie jedla zákazníkovi domov. V oboch krajinách sme naštartovali spoluprácu so spoločnosťou Wolt. Už dnes rozvážame jedlo v Bratislave, Košiciach, Trnave či Banskej Bystrici. Lokality s touto službou plánujeme rozširovať aj do ďalších slovenských miest. Toto je platforma, ktorá v rámci koronakrízy získala na sile.

Hovoríte, že dva hlavné predajné kanály vám fungujú aj v čase krízy. A čo váš pracovný tím, podarilo sa vám ho udržať pohromade?

Od začiatku pandémie sme sa snažili mať prácu pre všetkých, ktorí mohli pracovať, a nikoho sme neprepustili. Našou snahou bolo udržať si zamestnancov v aktívnom režime, hoci sme mali zatvorené interiéry reštaurácií. Náš personál je tiež plne vyťažený kvôli nastaveniu vysokých štandardov pre dodržiavanie hygienických opatrení. Zmeny sú v našich reštauráciách viac-menej naplnené, a dokonca sme na Slovensku prijímali aj nových ľudí.

Ako vnímate nákupné zvyky vašich zákazníkov počas koronakrízy, zmenili sa nejako?

Čo sa týka obľúbenosti jednotlivých druhov jedál, nie sú viditeľné veľké zmeny. Registrujeme však, že jednotlivé objednávky sú väčšie, majú väčšiu hodnotu, respektíve ľudia nakupujú viac aj pre viacerých členov rodiny, v porovnaní s tými, keď sa chodili do našich reštaurácií najesť. Ako keby si hovorili, že keď už si teda idem niečo kúpiť, tak nech to stojí za to, vezmem si toho viac. Zákazníci si tiež zvyknú častejšie k jedlu objednávať kávu.

Zmrzlinu vyrábajú zo slovenského mlieka

V úvode rozhovoru ste spomenuli, že garantujete kvalitu a zloženie svojich jedál. Ako sa vám to darí v rámci celého sveta?

Medzi lokálne využívanými surovinami môžem spomenúť napríklad mlieko zo Slovenska, ktoré využívame na výrobu zmrzliny aj v Českej republike. Vďaka jeho kvalite v kombinácii s dobrou receptúrou vieme dosiahnuť to, že naša zmrzlina McFlurry potom chutí rovnako na Slovensku alebo kdekoľvek inde. Čiže miesto, odkiaľ sa rozhodneme odoberať základnú surovinu, by v praxi nemalo mať na finálny výrobok žiaden vplyv. Podobne je to aj pri ďalších našich kľúčových produktoch, u ktorých garantujeme kvalitu a chuť. Medzi ne patrí Big Mac, Cheeseburger, kuracie nugetky či hranolčeky, čiže naše ikonické produkty, s ktorými sme začínali naše pôsobenie na trhu.

Zároveň však platí, že každá krajina môže použiť niektoré svoje typické pochutiny alebo jedlá.

Rešpektujeme a citlivo využívame gastronomické odlišnosti jednotlivých krajín. Regionálne menu upravujeme podľa špecifických chutí miestnych zákazníkov. Preto sa napríklad v McDonald´s v Thajsku predáva aj ryža, v Portugalsku majú polievky... Na Slovensku sme zase mali syrovú sezónu, ktorej promo sme postavili na využití typicky slovenského syra – oštiepka. V susednom Česku sme však už takýto variant neponúkali.

Vždy, keď sa k slovu dostanú odborníci na zdravú výživu, rozprúdi sa aj debata o ne/zdravej strave z fastfoodov a tiež z McDonald‘s. Zasiahol aj vaše podnikanie trend nahradiť menej zdravé potraviny zdravšími?

Priebežne monitorujeme trendy zdravej výživy a sledujeme aj preferencie našich zákazníkov. Na Slovensku sa nám podarilo zaviesť napríklad bezlepkovú žemľu, čo umožňuje kúpiť si burger v bezlepkovom variante. Predávame tiež takzvaný nahý burger bez pečiva zabalený v šaláte. Kuracie wrapy ponúkame s grilovaným kuracím mäsom, čo je veľmi obľúbený variant jedla najmä u žien, a v neposlednom rade máme aj ponuku čerstvých šalátov, ktoré je možné kombinovať s jednotlivými produktmi, napríklad namiesto hranolčekov. Takže áno, berieme ohľad na trendy, ktoré doba prináša, no je už len na zákazníkovi, aké produkty si vyberie.

Ako jeden z najvyššie postavených ľudí v McDonald‘s v našom regióne by ste mi zrejme mali povedať, že najradšej zo všetkého jedávate hamburger, a to hneď niekoľkokrát denne. Je to pravda, alebo máte aj iné chute?

Začnem z opačnej strany. Čo sa týka preferencie chutí, asi nie som úplne klasický Čech, preto nespomeniem guláš, sviečkovú ani rezeň. Najradšej mám ázijskú, vietnamskú alebo thajskú kuchyňu, postavenú na ryži, zelenine, kokosovom mlieku... A keď si mám vybrať z našich výrobkov, som zástancom klasiky a vyberám si double cheeseburger s dvoma kusmi mäsa a dvoma plátkami syra.

Kto je Radim Foltýn

Radim FoltýnRadim Foltýn vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, odbor financie. Po vysokej škole pôsobil na rôznych finančných pozíciách, najskôr v spoločnosti Pivovary Staropramen a od roku 2013 v spoločnosti McDonald´s. Od septembra roku 2016 je zodpovedný za rozvoj franšízového konceptu McDonald´s v Českej republike a na Slovensku. Od roku 2020 okrem franšízingu zodpovedá aj za kávový biznis a značku McCafé v oboch krajinách.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
18.5.2021 Redakcia FinReport

Darina Huttová: Životné poistenie s investičnou zložkou odporúčam uzatvoriť len s odborným poradcom

Neistá ekonomická situácia, ako aj strach o zdravie počas pandémie koronavírusu, spôsobili zvýšený dopyt nielen po finančných produktoch, ...

18.5.2021 Magdaléna Švančarková

Trh s bytmi by pomohlo oživiť nájomné bývanie. Naštartovať ho môže nižšie daňové zaťaženie

Slovenský trh s nehnuteľnosťami je plný paradoxov. Ponuka nehnuteľností je oveľa nižšia ako dopyt po nich. Momentálne je vhodnejšie vziať ...

17.5.2021 Redakcia FinReport

Mikroprocesory sa stali strategickou komoditou. Nejde len o autá a počítače, ale aj o internet vecí

Situácia na trhu s mikroprocesormi sa v uplynulých mesiacoch dramaticky zhoršila. Ich nedostatok ochromil viacero odvetví. Medzi nimi asi ...

17.5.2021 Robert Juriš

Slováci nerozumejú inflácii, ale milujú rizikové investície a často sa riadia aj odporúčaním influencerov

Slováci sa počas koronakrízy zlepšili v sporení. Podiel tých, ktorí si pravidelne odkladajú finančné prostriedky, narástol až na 82 %. ...

17.5.2021 Redakcia FinReport

Stačilo jediné slovo Elona Muska na Twitteri a cena bitcoinu sa opäť prepadla

Cena bitcoinu padá a môže za to Elon Musk. Najskôr uprostred minulého týždňa oznámil, že automobilka Tesla už nebude túto kryptomenu ...

16.5.2021 Redakcia FinReport

Dražba pokladu zo starého kufra prekonala očakávania. Najcennejšiu mincu vydražili za 400-tisíc eur

Príbeh ako z filmu má šťastný koniec. Poklad ukrytý v starom kufri, ktorý dlhé roky ležal na dne skrine pod starými handrami, má nových ...

15.5.2021 Dominik Horváth

Najdrahšie rozvody: Jeff Bezos vyplatil svojej žene 36 miliárd dolárov, Gatesovci by ich mohli prekonať

Ohlásenie rozvodu zakladateľa Microsoftu Billa Gatesa s manželkou Melindou šokovalo verejnosť. Pár, ktorý bol spolu viac ako 27 rokov a ...

13.5.2021 Robert Juriš

Matej Ftáčnik: Naše bankovníctvo patrí k svetovej špičke, ale na platenie úsmevom si musíme ešte chvíľu počkať

Umelá inteligencia, dátové technológie, technologické inovácie, to nie sú len témy, ktoré čakajú na to, ako ich uchopíme. To je veľmi ...

8.5.2021 Dominik Horváth

Waltonovci: Najbohatšia rodina na svete, ktorá založila sieť obchodov Walmart, zamestnáva 2 milióny ľudí

Zakladateľ Walmartu Samuel Walton finančne pomáhal svojej rodine už ako dieťa. Neskôr sa vďaka jeho šikovnosti a revolučným obchodným ...

4.5.2021 Redakcia FinReport

Agata Aniela Przygoda a Juraj Dlhopolček sa stali novými členmi predstavenstva Allianz SDSS

Novými členmi predstavenstva v Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ASDSS) sa stali Agata Aniela Przygoda a Juraj ...

3.5.2021 Redakcia FinReport

Novým generálnym riaditeľom PPSS a DSS Poštovej banky je Gabriel Balog

Prvá penzijná správcovská spoločnosť (PPSS) Poštovej banky a Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) Poštovej banky majú nového ...

1.5.2021 Dominik Horváth

Bernie Madoff: Marketingový čarodejník „namotal“ exkluzívnu klientelu, ktorú pripravil o 65 miliárd dolárov

Odborník na finančné trhy, riaditeľ burzy NASDAQ a finančný mág. Tak poznala verejnosť Bernarda Madoffa. Okrem toho bol však aj tvorcom ...

24.4.2021 Dominik Horváth

Bernard Arnault: Vlk v kašmírovom kabáte – vďaka svojej bezohľadnosti je druhým najbohatším človekom na svete

Svoju kariéru začínal v spoločnosti svojho otca. Neskôr sa mu podarilo kúpiť legendu módneho priemyslu – značku Christian Dior. Známym sa ...

10.4.2021 Dominik Horváth

Richard Branson: Ako sa z dyslektika stal miliardár, rytier a priekopník komerčných letov do vesmíru

Kvôli svojej túžbe podnikať odišiel zo školy už v 16-tich rokoch. Presadil sa v hudobnom priemysle. Neskôr presedlal na lietadlá, a jeho ...

3.4.2021 Dominik Horváth

Bill Gates: Závidel Jobsovi, bál sa konkurencie a rozprávkovo zbohatol na podnikaní v IT biznise

Jedným z najznámejších podnikateľov na svete je bezpochyby spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates. Svoju programátorskú kariéru začal už v ...

1.4.2021 Roland Régely

Federica Barberis: Českí zákazníci IKEA si potrpia na praktickosť, Slovákom ide viac o vzhľad domácnosti

Nábytkársky gigant IKEA mení štýl podnikania v strednej Európe. Počas uplynulého roka firma rozšírila online služby a rozbieha nové ...

29.3.2021 Redakcia FinReport

Zahynul český miliardár Petr Kellner. Osudným sa mu stal let vrtuľníkom na adrenalínovú lyžovačku

Český miliardár, podnikateľ a jeden z najvplyvnejších ľudí v Česku aj na Slovensku Petr Kellner zahynul pri páde vrtuľníka na Aljaške. ...

25.3.2021 Redakcia FinReport

Novým šéfom skupiny Wüstenrot na Slovensku sa stal domáci manažér Marián Hrotka

Wüstenrot poisťovňa a Wüstenrot stavebná sporiteľňa majú nového generálneho riaditeľa. Tento týždeň na pozíciu CEO nastúpil Marian ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Český lekár šíri internetom hoax, zaočkovaní sa môžu nakaziť ADE syndrómom
 2. 2.
  Darina Huttová: Životné poistenie s investičnou zložkou odporúčam uzatvoriť len s odborným poradcom
 3. 3.
  Detva chce dostavať budovu mestského úradu o 100-tisíc eur lacnejšie ako pôvodne
 4. 4.
  Trh s bytmi by pomohlo oživiť nájomné bývanie. Naštartovať ho môže nižšie daňové zaťaženie
 5. 5.
  Povodne na Slovensku: Hasiči zachraňovali aj ľudí zo zatopených áut, v Banskej Bystrici stavajú bariéry (foto)