Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Peter Michajlov: Finančný segment sa nevyhne zmenám

Redakcia FinReport Lídri Poslať

Nová spoločnosť Simplea vstupuje na slovenský finančný trh s nezvyčajným modelom predaja a fungovania, ale aj s mimoriadne ambicióznymi plánmi. Otvorene hovoria o tom, že finančný sektor sa v najbližších rokoch nevyhne výraznejším zmenám, a doterajší spôsob fungovania klasických štrukturálnych sprostredkovateľských firiem bude musieť prejsť výraznejšou obrodou. Tvrdia, že majú omnoho lepšie riešenie, aj keď mnohí konkurenti týmto odvážnym slovám neveria. Peter Michajlov, konateľ spoločnosti Simplea Financial Services, s. r. o., v rozhovore prezradil, ako bude vyzerať realizácia ich plánov aj dôvod, prečo sú presvedčení o tom, že uspejú.

Peter Michajlov

Foto: archív Petra Michajlova

Novátorský obchodný model

Váš vstup na slovenský trh je spojený s novátorstvom aj s mimoriadne ambicióznymi plánmi. Prinášate nový obchodný model. Plánujete otvoriť 70 poradenských pobočiek. Súčasne sa s obchodným názvom Simplea Financial Services spája otvorenie novej poisťovne, investičnej spoločnosti aj banky. Na úvod nám, prosím, bližšie predstavte svoj koncept. Prečo ste sa rozhodli pre tento nezvyčajný obchodný model?

Projekt vstupu na slovenský trh sme spustili v závere roku 2020. V lete tohto roku sme potom pre Simpleu ako SFA získali licencie NBS vo všetkých sektoroch a od októbra spustili ostrú prevádzku. Simplea Financial Services je naša zastrešujúca spoločnosť, prostredníctvom ktorej začíname budovať sieť kamenných pobočiek, regionálnych kancelárií a tiež priamo riadenú štrukturálnu sprostredkovateľskú sieť.

Pod skupinovou značkou Simplea paralelne na trh vstupujú aj naše ďalšie spoločnosti, hlavne Simplea Poisťovňa so svojím unikátnym nízkonákladovým rizikovým životným poistením. Začiatkom budúceho roka ju doplní naša investičná spoločnosť s novými ETF/ESG stratégiami pod značkou Simplea Investície a paralelne s ňou aj náš nehnuteľnostný fond Trigea, ktorý je skvelým konzervatívnym doplnením klientskych investičných portfólií.              

Poradenská banka je náš posledný a najaktuálnejší projekt. V tejto chvíli sme v aktívnom licenčnom procese pred Českou národnou bankou a po krokoch sa posúvame ďalej k jej úspešnému spusteniu. Vstup banky na Slovensko je pre nás strednodobý projekt, ktorý začneme realizovať až po jej úspešnom spustení v Českej republike.

9

Čo sa týka obchodného modelu a podnikateľskej možnosti pre našich spolupracovníkov, tento stojí na štyroch hlavných pilieroch. Vedľa už spomenutej novej sieti kamenných franšízových pobočiek naprieč regiónmi je tu aj kariéra samostatného sprostredkovateľa, ktorý, pokiaľ jeho cieľom nie je budovať vlastný tím, sa môže s našou plnou podporou venovať profesionálnej konzultačnej a sprostredkovateľskej práci.

Tretí model je nadstavbou samostatného sprostredkovateľa, a je to samostatná regionálna kancelária, interne ju nazývame „Family bankers office“. Rovnako ako v kamennej pobočke, aj v regionálnej kancelárii činnosť sprostredkovateľa podporujú ďalší zamestnanci, koncipienti a asistentky. Modely nakoniec dopĺňa klasická, aktívne riadená kariérna štruktúra tak, ako ju na trhu poznáme, u nás však s výrazným dôrazom na kvalitu a výber spolupracovníkov. Štrukturálnu časť firmy u nás riadi napríklad Libor Kovalčík, ktorý sa v lete rozhodol do Simplea prejsť s vybranou časťou svojho tímu z konkurenčnej spoločnosti Partners Group SK (PGSK).

Všetky štyri obchodné modely sa vzájomne aktívne dopĺňajú, zvyšujú efektivitu náboru, minimalizujú fluktuáciu a vo výsledku umožňujú skvelú profesionálnu kariéru aj konzultantom, ktorí sa v klasických štruktúrach tzv. nenašli, ale majú záujem a chuť rozvíjať svoje kvality v znalostiach finančného trhu a práci s klientom. Z pohľadu aktuálneho stavu nám beží vzdelávací proces, supervízie kvality, prekročili sme počet 70 aktívnych licencovaných spolupracovníkov, a do konca roka plánujeme mať schválených približne 15 nových franšízantov.

Jedna vec sú úmysly a predstava fungovania, ktoré ste objasnili, druhou sú vaše skutočne veľmi ambiciózne ciele. Už v roku 2022 chcete dosiahnuť obrat 7,6 milióna eur, v roku 2023 by to už malo byť 16,3 milióna, potom v roku 2026 dokonca 42 miliónov eur. To sú naozaj odvážne ciele. Už pri tom druhom čísle by ste sa zaradili medzi TOP 5 na Slovensku.

Naším logickým a cieľom je byť medzi TOP 3 spoločnosťami na trhu. Inú odpoveď by ste odo mňa asi nečakali. Pokiaľ chceme dodávať to najlepšie z najlepšieho klientom aj spolupracovníkom, musíme mať tie najvyššie ciele. Mimochodom, naša materská spoločnosť PFS dosiahla na českom trhu v roku 2020 obrat takmer 87 miliónov eur, takže na Slovensku sme síce zatiaľ nováčikovia, ale opierame sa o silné zázemie.

Môžete nám prezradiť niečo konkrétnejšie? Akú máte marketingovú stratégiu, aké kroky chcete podniknúť na rýchle získavanie ľudí, ktorí pre vás budú pracovať, a taktiež aj na získavanie klientov? Spoločnosti, ktoré si doposiaľ založili na Slovensku SFA, majú zvyčajne za sebou už nejaký klientsky kmeň. A napriek tomu, že sa im darí, nedosahujú podobné výsledky tak rýchlo. Čím to budete kompenzovať, ako to chcete dosiahnuť?

Čísla, ktoré sme sami pre seba naplánovali, vychádzajú primárne z našej historickej skúsenosti z Česka. Vidíme, kde sa dnes sprostredkovateľský trh na Slovensku nachádza a ako je produktovo a servisne definovaný. Vidíme tiež zmeny a trendy, ktorými český trh v minulých rokoch prešiel, a to, že slovenský trh sa, s malým oneskorením, uberá rovnakým smerom. Technológie a digitalizácia zároveň umožňujú toto časové oneskorenie dobehnúť výrazne rýchlejšie.

V situácii, v akej sa dnes nachádza slovenský sprostredkovateľský trh, sme v Českej republike boli približne pred 7 – 8 rokmi. Veľké tradičné štrukturálne firmy začali čeliť konkurencii poolových obchodných modelov a museli sme sa rozhodnúť, akou cestou ďalej ísť, teda či skúšať ďalej živiť 20 rokov starý obchodný model, alebo sa zastaviť, nadýchnuť sa a začať meniť seba, prístup ku klientovi, a tým aj trh.

Pre nás v českej Partners Financial Group bolo to rozhodnutie jasné. Začali sme extrémne rýchlo inovovať a investovať milióny eur do nových obchodných modelov a rozvoja technológií. Okrem zmeny distribučného modelu sme začali aktívne stavať produktovú továreň a prenikať do fintech a insuretech sveta. Produkty sme začali definovať bez rúk zviazaných korporátnymi pravidlami, veci sme zjednodušili a klientske procesy skrátili z týždňov na dni a hodiny. Čísla a zákaznícka skúsenosť jednoznačne ukazujú, že to funguje.

Takže naše čísla sú ambiciózne, ale sú postavené na reálnej obchodnej skúsenosti. Samozrejme, berieme do úvahy veľkosť slovenského trhu, ktorý je oproti českému približne 40-percentný. Čo sa týka náborovania ľudí, chcem jednoznačne deklarovať, že nerobíme žiadny plošný nábor, ani „nepreťahujeme“ (aby som použil odborový slang) štruktúry alebo kmene od konkurenčných spoločností. S každým záujemcom o spoluprácu sme však pripravení sadnúť si a strategicky sa baviť o prieniku našich vízií a hodnôt, s ktorými podnikáme.

Sme presvedčení, že máme unikátny obchodný model, absolútne férový spôsob odmeňovania či budovania kmeňa. Náš sprostredkovateľ je skutočne odmeňovaný za to, že sa o klienta dlhodobo stará, nie za to, že mu jednorazovo predá produkt, otočí stránku a ide ďalej. Získateľné provízie sú doplnené funkčným modelom PAYG provízií za starostlivosť a servis.

Postupné čerpanie provízií

To znamená, že nefungujete na základe klasického čerpania provízií?

Otázka je, čo považujete za klasické čerpanie provízií. U konkrétnych produktov sa nebránime zálohovému vyplateniu provízie na začiatku, uvedomujeme si, že sprostredkovateľ, ako každý iný podnikateľ, generuje náklady, ktoré potrebuje pokrývať. Strategicky však tlačíme na modely PAYG, ktoré vytvárajú budúcu hodnotu portfólia a umožňujú našim spolupracovníkom byť odmeňovanými za starostlivosť. Opäť si požičiam slovo z urban slovníka, ale my naozaj úprimne veríme tomu, že praktiky, ako napríklad klasické „prebúchavanie“ produkčných kmeňov od jedného partnera k druhému, rôzne „provízne amnestie“ a podobné anomálie, ktoré sú, bohužiaľ, ešte stále častou súčasťou obchodnej stratégie niektorých našich konkurentov, budú už čoskoro históriou a spomienkou na minulé storočie sprostredkovania finančných produktov.

35

Kmeňotvornosť má u nás silné miesto aj v investíciách, kde vyplácame sprostredkovateľom vysoký podiel management fee (účtovanej priamo na úrovni správcu konkrétneho fondu). Okrem toho v rámci Simplea Investície klienti investujú bez vstupných poplatkov, ale na odmenu sprostredkovateľa to nemá žiadny negatívny vplyv. Náš sprostredkovateľ si teda dlhodobo tvorí portfólio, tvorí si svoje vlastné AUM, tvorené nielen investíciami, ale aj životným a neživotným poistením, a každý rok je spravodlivo hodnotený za to, že sa stará o svojich klientov. A ako v každom inom podnikaní, vytvára teda skutočnú, vypočítateľnú a oceniteľnú hodnotu svojho biznisu, za ktorú ho v budúcnosti môže predať, prenechať svojim spolupracovníkom, za ktorú ten biznis môže v budúcnosti niekto zdediť a podobne. Toto považujeme za skutočne atraktívne.

Aký marketing zvolíte na koncového klienta? Zrejme sa nedá očakávať, že koncoví klienti sa budú v pobočkách zastavovať sami.

Pokiaľ máte na námestí štyri kaviarne, logicky sa zastavíte v tej, v ktorej za svoje peniaze dostanete najlepšiu kávu a k nej najlepší servis. A to aj napriek tomu, že kávu vám určite urobia v každej z nich. Rovnako to funguje u nás, investujeme do ľudí, do ich vzdelávania, motivácie, do možnosti odborne aj kariérne rásť. Investujeme do nástrojov, s ktorými kolegovia v obchodnej sieti pracujú, investujeme do zariadenia a komfortu pobočiek. Robíme všetko pre to, aby na pomyselnom námestí, na ktorom sa takmer vždy stretávame s tromi, štyrmi ďalšími bankovými pobočkami, si klient vybral naše dvere, pretože za nimi nedostane monoproduktovú ponuku jednej spoločnosti, ale spravodlivo porovnaný a vyhodnotený celý trh a návrh najlepšieho možného riešenia. Z pohľadu klasického marketingu neplánujeme žiadne veľké miliónové kampane, chceme sa orientovať na lokálny marketing v miestach, kde budeme aktívne pôsobiť, a kde o nás budeme chcieť dať našim potenciálnym klientom vedieť.

Bude vaše portfólio obsahovať aj produkty na Slovensku pôsobiacich bánk a poisťovní, alebo budete pretláčať prevažne vlastné produkty?

Naše vlastné produkty sú síce skvelé, ale nie sú pre každého. Pokrývajú potrebu konkrétneho segmentu, u ktorého sme napríklad na trhu nenašli iné vhodné riešenie. Naša ponuka je už dnes postavená z produktov väčšiny produktových partnerov na trhu, a väčšina našej obchodnej produkcie sa končí práve u týchto produktových partnerov. Keď sa pozrieme na našu obchodnú produkciu v Česku, tak ten pomer je približne 50:50. Teda polovica produkcie odchádza na trh, pretože pre našich klientov bol v danej chvíli výhodnejší iný produkt.

Sprostredkovateľ je v každom prípade hodnotený vždy rovnako, nie je teda finančne motivovaný preferovať konkrétny produkt od konkrétnej spoločnosti. V oblasti poistenia už dnes spolupracujeme, alebo v najbližších týždňoch spoluprácu začneme, so všetkými relevantnými partnermi na trhu, napríklad poisťovne Metlife, Allianz, Kooperativa, Generali, ČSOB Poisťovňa a, samozrejme, naša Simplea Poisťovňa a ďalšie. Široké zastúpenie produktov z trhu máme aj v oblasti investícií. Platforma Conseq prináša stovky podielových fondov z trhu, platforma Amundi potom aktívne spravované Simplea ETF portfóliá. Začiatkom budúceho roka ich doplní naša vlastná investičná spoločnosť so súborom úplne nových fondov pre slovenský trh pod značkou Simplea Investície.

U bánk je situácia trochu odlišná. Prichádzame na trh v období historicky najnižších úrokových sadzieb, a teda aj výnosových marží. Pre banky sú externé distribučné siete teda čoraz väčšie nákladové bremeno, a teda ako novému subjektu na trhu nám trvalo dlhšie spoluprácu s bankami dohodnúť a odštartovať. V tejto chvíli aktívne spolupracujeme napríklad s UniCredit Bank, Tatra bankou alebo ČSOB. Začiatkom roka 2022 sa pridá VÚB, mBank a 365.bank. Zatiaľ nám chýba dohoda s Prima bankou, ktorá čaká, kým trochu „narastieme“, a tiež Slovenská sporiteľňa, ktorá sa rozhodla zatiaľ s nami nespolupracovať z trochu zahmlených a nie úplne jasných dôvodov. My to, samozrejme, rešpektujeme, aj keď nám to, v kontexte obrovského spoločného biznisu, ktorý s Českou sporiteľňou máme v Českej republike, príde trochu, povedzme, krátkozraké...

Poisťovací trh na Slovensku

Mám ešte otázku týkajúcu sa vašej poisťovne. Deklarujete, že dávate klientom 99-percentnú garanciu poistného plnenia. Čoho konkrétne sa to týka? Plnenia, výluk...? Čo presne znamená to číslo? V tomto kontexte to nič konkrétne neprezrádza.

Štatisticky poisťovne na trhu plnia v prípade poistných udalostí zo životného poistenia v 85 % prípadov. Väčšina z tých neuspokojených 15 % klientov však nie sú žiadni poistní podvodníci, sú to bežní ľudia, ktorí sa stratili v spleti paragrafov a ustanovení stoviek strán poistných podmienok, obmedzení, výluk, čakacích lehôt a podobne. Títo ľudia poistku platili v dobrej viere, že ak sa im niečo skutočne stane, poisťovňa ich nenechá v štichu. V našom prípade sme sa pri tvorbe produktu skutočne vžili do kože klienta, ten u nás nemusí čítať siahodlhé poistné podmienky, pretože všetko podstatné má priamo v poistnej zmluve, vrátane iba 7 základných a logických výluk z poistenia, pri ktorých plniť nemusíme, ako napríklad požitie omamných látok, aktívna účasť vo vojnovom konflikte, extrémne športy a podobne.

A teraz k tej 99 % garancii. Vždy sa môže stať, že poistná udalosť spadne práve do jednej z uvedených výluk, v takej situácii klasická poisťovňa plnenie automaticky zamieta. U nás, naopak, v tej chvíli vstupuje „do hry“ špeciálna posudková komisia zložená z lekára, zástupcu poisťovne, zástupcu klientov (tzv. klient z ľudu), zástupcu sprostredkovateľskej siete, a táto uvedenú situáciu posúdi princípom „ľudskosť vs. výluky“. Uvediem príklad. Poistná udalosť v priamej súvislosti s trestným činom je vždy vo výluke u všetkých poisťovní. V živote sa však pokojne môže stať, že sa bezúhonný človek dopustí nedbanlivostného trestného činu, napríklad pri zavinenej dopravnej nehode z nepozornosti. Nemusí predsa ísť o žiadneho recidivistu ani poistného podvodníka. Uvedená komisia teda môže rozhodnúť, že klientovi budeme plniť aj napriek tomu, že podľa tabuliek na plnenie nárok nemá. A úplná špecialita na záver. Aj keby komisia nakoniec rozhodla, že plnenie zamietame, pretože dôvody k tomu sú skutočne vážne, tie prostriedky si nenecháme. Máme zriadený špeciálny fond, kam ich uložíme a následne venujeme na dobročinné účely. Skrátka minimálne v 99 % prípadov plníme... klientovi, alebo na dobrú vec.

19

Na Slovensku sa už dlho hovorí o presýtenosti poistného trhu. Mnohé poisťovne zanikajú, alebo sa spájajú. Podľa názoru analytikov je to možno jediná cesta, ako obstáť v náročnom regulačnom období. V tomto smere idete tak trochu proti prúdu. Čo vás ženie vpred a prečo ste si zvolili túto cestu?

Rozumiem. Je to pravda. Regulátor neustále uťahuje skrutky, legislatíva sa mení často a prináša nové povinnosti. Vyhovieť je čoraz ťažšie nielen procesne, ale aj finančne. Mať kvalitný interný právny a IT tím je nutnosť. Zopakujem len to, čo som už povedal – keby sme boli úplne nový subjekt a začínali od nuly, mali by sme to extrémne ťažké. My sa však môžeme oprieť o našu českú matku, zároveň sme prevádzkovo extrémne efektívni. Preto si veríme aj v tejto oblasti. Čo sa týka zlučovania, trh s veľkosťou toho slovenského sa podobným trendom nevyhne, a konkrétne príklady vidíme. Pre klienta to však nemusí byť nutne negatívna správa, zlúčený subjekt môže byť silnejší a ekonomicky zdravší.

Istú formu obrody vidíme aj na trhu sprostredkovania ako takého. Konzultanti už nemusia byť kariérne a pracovne uzamknutí vnútri komplikovaných MLM štruktúr, otvárajú sa im nové možnosti, nové obchodné modely, buď na úplne samostatnej podnikateľskej ceste pod vlastnou značkou napríklad niekde v poolovom SFA, alebo v moderných kariérnych modeloch, aké prinášame napríklad my v Simplea. Vždy to však musí byť o hodnotách, schopnostiach a snahe odlíšiť sa, byť lepší, kvalitnejší a rýchlejší ako konkurencia.

Trh sa však mení aj v podstatnejších oblastiach, napríklad sa hádam už čoskoro zbavíme klasického „ížetpéčka“, teda lokálnej produktovej anomálie, v ktorej klient sporí v poistení, ale často poistený vôbec nie je, za to sa mu duplikujú poplatky a má len minimálnu šancu produkt v čase upravovať. Trend postupného príklonu ku kvalitným a hlavne nízkonákladovým produktom rizikového životného poistenia je našťastie vidieť už aj na Slovensku. Poistenie má byť o krytí rizík, a investovať sa má v transparentných investičných produktoch.

Ako na vaše obchodné zámery zareagoval slovenský Partners Group SK?

Možno bude pre niekoho zaujímavé to, že Partners Group boli prví, koho sme s návrhom spolupráce oslovili. V potenciálnej spolupráci sme videli možnosť zaujímavých synergií v kombinácii našich obchodných modelov, možnosť spolupráce dvoch podobných značiek na podobných trhoch. Občas si hovorím, že pokiaľ pre spoločný úspech dokážu spolupracovať dve najväčšie automobilky na svete, mali by to predsa dokázať aj dve najväčšie sprostredkovateľské firmy na českom a slovenskom trhu. Nevyšlo to, dnes je to pre nás minulosť, a som za to vlastne rád. Postavili sme naozaj skvelý a profesionálny tím, prišli s úplne novou a sviežou značkou Simplea a všetku energiu dnes venujeme do jej rozvoja. Ako a či na nás reaguje PGSK, neriešime, občas sa, samozrejme, stretávame s rôznymi zaručenými informáciami, ktoré sa o nás šíria z ešte zaručenejších zdrojov, ale všetci sme ľudia a pracujeme s ľuďmi, takže nás podobné veci nechávajú úplne chladnými. Konkurenciu ako takú si vážime, pretože len kvalitná a férová vzájomná konkurencia nás všetkých posúva vpred a benefituje z toho hlavne klient.

Ak sa vám vaše ambície bude dariť úspešne napĺňať, čo bude nasledovať? Budete svoje plány a svoj novátorský koncept nejakým spôsobom ďalej rozvíjať?

Pre nás je momentálne najpodstatnejšie uspieť na Slovensku. Je to pre nás strategický projekt tohto aj budúceho roka. Zároveň to vnímame tak, že Slovensko je prvá, ale nie posledná krajina, kam chceme expandovať. Určite sa pozeráme do ďalších krajín, skúmame, učíme sa a analyzujeme potenciál, ktorý prinášajú. Simpleu staviame ako škálovateľný biznis, ktorý nás nelimituje iba hranicami Slovenska. Najprv však musíme uspieť pod Tatrami a urobíme pre to všetko, čo sa dá.

Kto je Peter Michajlov

Peter MichajlovPeter Michajlov študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pracoval na viacerých riadiacich pozíciách vo finančnom sektore na Slovensku, v Česku, ale aj v Nemecku. Dnes pôsobí v Prahe ako člen predstavenstva novo vznikajúcej Partners Banky zo skupiny Partners Financial Services, a. s., a zároveň je Country Manager a konateľ v spoločnosti Simplea Financial Services, s. r. o.

 

 

logo
Prečítajte si tiež:
19.6.2024 Redakcia FinReport

NKÚ odsúhlasil vstup Kooperativy do spoločnosti Universal maklérsky dom

Vstup poisťovne Kooperativa do spoločnosti Universal maklérsky dom sa stal realitou. Obe firmy získali súhlas Protimonopolného úradu SR, ...

31.5.2024 Redakcia FinReport

Protimonopolný úrad SR posudzuje koncentráciu Kooperativy a Universal maklérskeho domu

Protimonopolný úrad SR začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie podnikateľov v oblasti finančného sprostredkovania a ...

30.4.2024 Roland Régely

Zisky najväčších finančných sprostredkovateľov ovplyvnil prepad poskytovania nových hypoték

V rebríčku top desiatky najväčších finančných sprostredkovateľov za rok 2023 došlo k zmenám. Agentom sa síce darilo v predaji ...

12.4.2024 Robert Juriš

Finanční agenti musia zvýšiť minimálny limit svojho poistného krytia o 20 %

Každý samostatný finančný agent aj finančný poradca by mal byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorú môže spôsobiť pri ...

27.3.2024 Roland Régely

Ktorý sprostredkovateľ má najviac podriadených finančných agentov a ktorý si vlani najviac polepšil?

Počet podriadených finančných agentov na Slovensku zrejme čoskoro prekročí hranicu 17-tisíc. Svedčia o tom štatistiky Národnej banky ...

22.3.2024 Zuzana Fryč

Ako sa vyhnúť pokutám pri finančnom sprostredkovaní na diaľku?

Technologický vývoj v posledných rokoch, ako aj viaceré ďalšie udalosti, urýchlili poskytovanie finančných služieb na diaľku. Pri ...

14.3.2024 Robert Juriš

Poisťovňa Kooperativa získala podiel v spoločnosti Universal maklérsky dom

Líder na slovenskom poistnom trhu poisťovňa Kooperativa vlastnícky vstúpila do desiatej najsilnejšej sprostredkovateľskej spoločnosti do ...

29.2.2024 Robert Juriš

Umbrella Group sa spojila s hypotekárnymi špecialistami KAMAPRO a Hypomaklér

Začiatok roka 2024 sa na slovenskom trhu finančného sprostredkovania nesie v znamení spájania síl. Urobili tak hneď tri maklérske ...

8.2.2024 Redakcia FinReport

Slovenská Brokeria začala spolupracovať s českou finančnou skupinou Cyrrus

Samostatný finančný agent Brokeria a česká finančná skupina Cyrrus koncom minulého roka uzavreli dohodu o spolupráci. Slovenská ...

7.12.2023 Zuzana Fryč

Ako sa mení vzdelávanie finančných agentov, aby prinášalo konkurenčnú výhodu

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) nedávno sprístupnila na vzdelávanie a prípravu na odborné skúšky finančných agentov nový ...

5.12.2023 Roland Régely

Finportal: V minulom roku sprostredkoval hypotéky v hodnote 1,2 miliardy eur

Samostatný finančný agent Finportal má za sebou úspešný rok. Firma v roku 2022 zvýšila tržby o 7 % na 38 miliónov eur a udržala si tak ...

30.10.2023 Robert Juriš

Schválili novú reguláciu chrániacu spotrebiteľov uzatvárajúcich finančné zmluvy na diaľku

Rada Európy schválila novú reguláciu chrániacu spotrebiteľov pri uzatváraní zmlúv o finančných službách na diaľku. Je to usmernenie ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay