Hľadaj

Nový riaditeľ Generali: Sme najdigitálnejšia poisťovňa na trhu

Robert Juriš Lídri Poslať

Generali patrí k najinovatívnejším poisťovniam na slovenskom poistnom trhu. Všetky typy poistení dokáže uzatvoriť bez kontaktu s klientom. Podobne sa snaží riešiť aj väčšinu poistných udalostí. Tyká si s modernými finančnými technológiami, ale nezabúda na ľudskosť. Okrem čísel ju zaujíma trvalo udržateľný biznis. Od 2. júla 2020 má nového šéfa. Práve s ním, s Jurajom Jurčíkom, sa zhovárame o nedávnej minulosti, súčasnosti aj blízkej budúcnosti poisťovne Generali.

image

Foto: Tomáš Griger

Akú pozíciu zaujímate na slovenskom poistnom trhu? V akých produktoch ste silní, naopak, v ktorých si želáte svoju pozíciu posilniť?
Momentálne aj dlhodobo nám na Slovensku medzi poisťovňami patrí tretie miesto. Náš aktuálny podiel na domácom trhu neživotného poistenia predstavuje 12,3 percenta. Sme univerzálna poisťovňa, ktorá poisťuje prakticky všetko, a na trhu pôsobíme prostredníctvom troch značiek – Generali, Genertel a Európska cestovná poisťovňa.

Prečo využívate tri brandy? Neštiepite tak svoje sily a neznižujete tým celkový výsledok, ktorý by ste mohli dosiahnuť?
Myslím si, že nie. Všetky naše tri značky sú integrálnou súčasťou Generali. Máme široký záber pôsobenia a aj takto sa usilujeme priblížiť sa ku klientom. Hlavne k tým, ktorí sú špecifickou cieľovou skupinou. Napríklad Genertel sa zameriava na internetovú a cenovo senzitívnu cieľovú skupinu a Európska cestovná poisťovňa je dominantná na trhu poistenia cestovných kancelárií.

Ktorý typ poistného biznisu v Generali prevažuje?
Nedá sa povedať, že by niektorý typ poistenia prevažoval. Práve naopak – Generali je vyvážená a univerzálna poisťovňa. Máme približne vyrovnaný objem životného aj neživotného poistenia. A v rámci neživotného poistenia je opäť vyvážený pomer medzi poistením motorových vozidiel a poistením majetku.

V poisťovni Generali pracujete aj na slovenské pomery dlho. Aká je vaša pracovná genéza?
V Generali na rôznych pozíciách pôsobím už 23 rokov. Väčšinu mojej kariéry som sa venoval riadeniu financií. Približne pred štyrmi rokmi som prevzal obchodnú časť firmy a teraz najaktuálnejšie od 2. 7. 2020 zodpovedám za chod celej firmy.

V akej kondícii sa nachádza poisťovňa teraz, teda vo chvíli, keď ste sa stali jej šéfom?
Musím povedať, že je naozaj v  dobrom stave. Obchodné aj hospodárske výsledky sú skutočne vynikajúce. Rovnako pozitívna je aj atmosféra vo firme – čo sa týka angažovanosti aj kompetencií zamestnancov. To je vynikajúci odrazový mostík do budúcnosti. S tým, samozrejme, súvisia očakávania akcionára. Potrebujeme upevňovať našu pozíciu na trhu a rásť. Spomedzi prvej trojky rastieme dlhodobo najdynamickejšie. My však chceme tiež dosiahnuť, aby naše obchodné výsledky boli trvalo udržateľné.

V čom vidíte najväčší potenciál rastu?
Z pohľadu produktu je to neživotné majetkové poistenie, ktoré je na Slovensku historicky najmenej saturované. My sa však na potenciál trhu pozeráme aj z pohľadu potenciálnych zákazníkov, ktorých rozdeľujeme do sociologických alebo geografických segmentov. Vďaka tomu vieme, že tu existujú segmenty klientov, ktoré ešte stále sú len slabo alebo dokonca aj úplne nepoistené.

Mohli by ste pre lepšiu ilustráciu uviesť konkrétny príklad?
Ako príklad spomeniem segment malých a stredných podnikateľov. A to nielen z pohľadu poistenia podnikania, ale aj poistenia majetku. Tu vnímam rezervy trhu ako najväčšie. Ďalej sú to mladí ľudia, ktorí sú poistením pokrytí veľmi slabo, ale zároveň sú pre poisťovne vysoko rizikoví. Toto je pre nás všetkých, ktorí pôsobíme na našom trhu, naozaj silná výzva.

9

 

Každý z nás má za sebou náročné obdobie. Ako poisťovňa Generali zvládla mohutný nástup koronakrízy, aké opatrenia ste prijali a čo ste podnikli?
Máme za sebou bezprecedentné obdobie. Výhodou je, že v minulosti sme prekonali niekoľko hospodárskych aj konkurenčných kríz, čo nás zocelilo a pripravilo na budúcnosť. Krízové scenáre, ktoré náš risk manažment v minulosti pripravoval, napokon výborne zafungovali. Nikto síce nebol pripravený konkrétne na túto situáciu, ale ako firma sme ukázali, že sme schopní zmobilizovať sa a potom konať dostatočne flexibilne.

Na to, aby ste mohli byť pripravení na krízu, akú priniesla pandémia koronavírusu, museli ste sa už v minulosti venovať digitalizácii poistných procesov a produktov. Je to tak?
Dovolím si tvrdiť, že sme najdigitálnejšia poisťovňa na trhu. Digitalizácii a technologickým inováciám sme venovali pozornosť už pred koronou, a práve toto sa stalo našou veľkou konkurenčnou výhodou. Aj preto teraz môžem povedať, že uplynulé mesiace nepriniesli nič nové, o čom by sme sa doteraz nerozprávali. Priniesli však to, že sa ohromne zrýchlila realizácia projektov, ktoré sme plánovali. Tie, ktoré sme mali len v rovine úvah, sa v priebehu niekoľkých týždňov stali realitou.

Čo konkrétne to znamená v praxi?
Naši obchodníci sú schopní všetky typy poistných zmlúv uzatvárať na diaľku. Bez osobného stretnutia, bezpapierovo, bezhotovostne a aj bez podpisu (na vznik poistnej zmluvy stačí uhradiť predpísané poistné), vrátane podnikateľského poistenia, čo ešte pred niekoľkými mesiacmi bolo prakticky nemysliteľné. Prínosom je výrazne vyššia efektivita práce.

Uzatvorenie poistnej zmluvy na digitálnej báze je však len pomyselným vrcholom pyramídy vašej činnosti. Vaša spoločnosť využíva množstvo ďalších smart riešení. Ktoré to sú?
Počas pandémie koronavírusu sa nám mimoriadne osvedčila spolupráca s externými dodávateľmi inovatívnych riešení v oblasti videa. Video používame napríklad na identifikáciu klienta. Ďalej sme zaviedli možnosť videoobhliadky poškodeného domu alebo bytu bez potreby fyzickej účasti nášho pracovníka. K dispozícii máme tiež aplikáciu, ktorá na základe videoobhliadky dokáže okamžite stanoviť mieru poškodenia automobilu a vypočítať predpokladanú mieru poistného plnenia.

Externých providerov, ktorí prinášajú inteligentné riešenia, z ktorých profitujú klienti, ale aj poisťovne s kvalitnými produktmi, je na trhu viacero. Ako vnímate ich prínos?
Je dobre, že tu sú a že prinášajú nápady aj riešenia. Napríklad porovnávač poistných produktov v jednotlivých kategóriách neživotného poistenia od spoločnosti Positive považujem za naozaj užitočné zariadenie. Prispieva k zvýšenej informovanosti na trhu, čo klientom umožňuje robiť lepšie rozhodnutia. Som presvedčený, že čím viac informácií majú, tým menej nedorozumení pri uzatváraní poistného vzniká.

Priniesla digitalizácia poistenia aj zmeny v štruktúre zamestnanosti vo vašej poisťovni?
Pre nás je to úplne prirodzený vývoj. Ako sa vyvíjajú technológie a s nimi súvisiace agendy, tak sa mení štruktúra pracovných pozícií a alokácia ľudských zdrojov. Niektoré agendy zanikajú a iné, paralelne vyvolané potrebami, vznikajú. Mám na mysli hlavne tie, ktoré sú spojené so zhromažďovaním, analyzovaním, vyhodnocovaním a interpretovaním dát. A, samozrejme, tiež v spojitosti s informačnými technológiami.

Zmeňme však tému – poisťovňa Generali sa okrem poskytovania poistenia poistných služieb venuje aj podpore charitatívnych projektov. Považujete za dôležité deliť sa o úspech, a na ktoré projekty ste zvlášť hrdí?
Myslím si, že je správne, ak časť z nášho zisku odvedieme v prospech tých, ktorí to najviac potrebujú. Robili sme to v minulosti a robíme to aj teraz. Spomeniem napríklad jednu aktivitu v rámci The Human Safety Net v projekte Učenie pre život, kde v spolupráci s Úniou materských centier pomáhame sociálne znevýhodneným rodinám. Naším cieľom je umožniť deťom z takýchto rodín prístup k vzdelaniu, a tak im dať väčšiu šancu začleniť sa do života.

Toto je dlhodobý projekt, v rámci ktorého ste už pomohli desiatkam až stovkám rodín na celom Slovensku. Počas pandémie koronavírusu ste sa však zamerali aj na jednorazové aktivity. Ktoré to boli?
Kúpili sme 5 dezinfekčných germicídnych robotov, ktoré dokážu kvalitne vydezinfikovať nemocničné priestory. Pre toto riešenie sme sa rozhodli v čase, keď sa každý, kto mohol, usiloval pomôcť v boji s koronavírusom. My sme si vybrali práve toto riešenie, ktoré na trhu chýbalo, a ktoré bude užitočné aj po odznení koronakrízy.

Na záver sa ešte vráťme späť k vašim ambíciám. Akým smerom chcete viesť poisťovňu Generali a s akým výsledkom budete aj vy osobne spokojný?
Úprimne, pre mňa je dôležitá cesta. Našou filozofiou je robiť partnerský biznis. Želám si, aby sme si všetci boli partnermi – či už v rámci firmy, alebo aj smerom ku klientom. Filozofia Generali je pomenovaná jednoducho Celoživotný partner, a podľa nej sa uzatvorením poistky všetko len začína. Vtedy s klientom len začíname komunikovať, starať sa oňho, sprevádzať ho životom a prinášať mu riešenia na mieru. Pre nás je dôležité, aby tento vzťah bol dlhodobý, otvorený, vyvážený a dlhodobo udržateľný. Inak povedané, chceme robiť poistenie s ľudským prístupom.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
3.3.2021 Vladimír Pisár

Hypotekárny trh stále rastie, čísla však už štvrtý rok po sebe ukazujú spomalenie

Výrazný pokles ekonomiky, dočasné uzavretie prevádzok, znižovanie platov, prepúšťanie... Slovensko a celý svet má za sebou veľmi ...

3.3.2021 Redakcia FinReport

Investície firiem vlani výrazne klesli, v súčasnosti sa očakáva ich oživenie aj vďaka záujmu o robotizáciu a internet vecí

Pandémia koronavírusu v minulom roku významne ovplyvnila investičné správanie firiem. Podľa nedávneho prieskumu Európskej investičnej banky ...

2.3.2021 Roland Régely

Dostali ste list z dôchodcovskej spoločnosti a nezdá sa vám výška penzie? Žiadnu paniku, je to len časť dôchodku

Ľudia sporiaci v druhom dôchodkovom pilieri dostali v uplynulých týždňoch nový výpis s odhadovanou výškou dôchodku, a mnohých tieto ...

2.3.2021 Redakcia FinReport

Najviac slovenských firiem vlani kúpili Česi, Maďari a Američania

Najčastejšími zahraničnými majiteľmi slovenských firiem sa v minulom roku stali Česi, Maďari a Američania. Zahraniční investori vlani ...

1.3.2021 Zuzana Mecková

Deutsche Telekom, IBM či Unicorn Systems hľadajú desiatky zamestnancov. Žiadaní sú IT špecialisti, dopyt je aj vo výrobe

Napriek ekonomicky náročnej situácii, keď sa firmy snažia personálne ušetriť, niektoré spoločnosti hľadajú posily pre novootvorené ...

1.3.2021 Redakcia FinReport

Náklady na bývanie: Tento rok ušetríme na energiách, ale produkovanie odpadu nás, naopak, vyjde drahšie

V čase pandémie trávia Slováci a Slovenky viac času doma. Výsledkom je väčšia spotreba energií a vyššia produkcia odpadu. S tým, ...

27.2.2021 Dominik Horváth

Elon Musk: Jeden z najbohatších ľudí na svete chce v blízkej budúcnosti kolonizovať Mars

Zdá sa, že neexistuje nič, čo by vizionársky podnikateľ Elon Musk nevyskúšal. Jeho ohromujúci úspech ho vyniesol do siene slávy, a mnohí ...

25.2.2021 Robert Juriš

Michal Liday: Sme banka, ktorá je posadnutá inovatívnosťou a mladosťou

Na slovenskom trhu má zvláštny zvuk. Je inovatívna, moderná, udávajúca trendy a oceňovaná. Pri vyslovení jej mena spozornejú najmä ...

10.2.2021 Robert Juriš

Andrej Zaťko: Omladili sme našu starú dámu, teraz nastal čas vytvoriť modernú bankovú skupinu

Slovenský bankový trh v roku 2021 čakajú zmeny. Jedny z najzaujímavejších budú rošády medzi Poštovou bankou a jej digitálnou dcérou ...

29.1.2021 Andrea Tittelová

Dve ženy, ktoré sa presadili v priemyselnom biznise, hovoria najmä o odvahe

Dve dámy z Kanady hovoria o svojich skúsenostiach zo sveta veľkého biznisu. Obe riadili veľké firmy v Edmontone – Glenise Harveyová ...

2.1.2021 Vladimír Pisár

Renáta Taligová: Keď sa dieťa nenaučí kriticky myslieť, nezvládne ani prácu s financiami

Renáta Taligová je učiteľka, koučka, lektorka, motivátorka a kariérna poradkyňa. Snaží sa otvárať prirodzený potenciál svojich klientov ...

21.12.2020 HABERL Wealth Management

Filip Rybár: V HABERL Wealth Management meníme príležitosť na hodnotu

Filip Rybár je zakladateľom moderného obchodníka s cennými papiermi HABERL Wealth Management. Na trhu pôsobia 8 rokov a ich riadené ...

21.12.2020 Andrea Tittelová

Vik Maraj: Líder potrebuje odvahu hovoriť priamo a prestať predstierať, že všetkému rozumie (VIDEO)

Vik Maraj je kanadský konzultant a kouč. Spolupracoval s lídrami zo spoločnosti Google, lululemon, GLOBSEC a v našom regióne s vedúcimi ...

23.11.2020 Andrea Tittelová

Katherine Longhiová: Trump bol stroj na propagáciu samého seba, od Bidena sa očakáva boj s koronavírusom (VIDEO)

Víťazstvo Joe Bidena v bitke o prezidentské kreslo by pre USA malo priniesť podstatný obrat v domácej aj svetovej politike. O amerických ...

9.11.2020 Zuzana Mecková

Joe Biden: Šéfom USA na tretí pokus. Aká bola jeho cesta do prezidentského kresla?

Joe Biden sa na tretí pokus stane 46. prezidentom Spojených štátov amerických. Má za sebou dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v Senáte v ...

20.10.2020 Robert Juriš

Vladimír Pikora: Najlepším receptom na koronakrízu sú pot a slzy, ale ľuďom sa musí oplatiť pracovať

Hovorí, že v ekonomickom boji s koronakrízou by pomohlo znižovanie daní. Zároveň striktne nesúhlasí, aby ľudia dostávali pomoc bez ...

14.10.2020 Jana Schochmann

Marek Dudáš: Dobré veci fungujú vďaka inováciám

Marek Dudáš bol spoluzakladateľom vôbec prvého porovnávača PZP na Slovensku „Superpoistenie“. Bol novátorom, ale podnikateľský zámer ...

29.9.2020 Robert Juriš

Martin Lancz: Myslím si, že investičná skupina Arca napokon skončí v konkurze

Slovenská investičná skupina Arca je v problémoch. Dlhuje investorom, ktorí vložili svoje financie do jej zmeniek či dlhopisov, dlhuje ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Dostali ste list z dôchodcovskej spoločnosti a nezdá sa vám výška penzie? Žiadnu paniku, je to len časť dôchodku
 2. 2.
  Hypotekárny trh stále rastie, čísla však už štvrtý rok po sebe ukazujú spomalenie
 3. 3.
  Živnosť verzus eseročka. Ktorá možnosť sa podnikateľom v roku 2021 oplatí viac?
 4. 4.
  Pre vstup do Poľska potrebujete negatívny výsledok testu na COVID-19 nie starší ako 48 hodín
 5. 5.
  Slovensko neobjednalo samotesty, ale ďalšie antigénové testy, tvrdí exšéf Inštitútu zdravotnej politiky