Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Nový riaditeľ Generali: Sme najdigitálnejšia poisťovňa na trhu

Robert Juriš Lídri Poslať

Generali patrí k najinovatívnejším poisťovniam na slovenskom poistnom trhu. Všetky typy poistení dokáže uzatvoriť bez kontaktu s klientom. Podobne sa snaží riešiť aj väčšinu poistných udalostí. Tyká si s modernými finančnými technológiami, ale nezabúda na ľudskosť. Okrem čísel ju zaujíma trvalo udržateľný biznis. Od 2. júla 2020 má nového šéfa. Práve s ním, s Jurajom Jurčíkom, sa zhovárame o nedávnej minulosti, súčasnosti aj blízkej budúcnosti poisťovne Generali.

Juraj Jurčík, Generali

Foto: Tomáš Griger

Akú pozíciu zaujímate na slovenskom poistnom trhu? V akých produktoch ste silní, naopak, v ktorých si želáte svoju pozíciu posilniť?
Momentálne aj dlhodobo nám na Slovensku medzi poisťovňami patrí tretie miesto. Náš aktuálny podiel na domácom trhu neživotného poistenia predstavuje 12,3 percenta. Sme univerzálna poisťovňa, ktorá poisťuje prakticky všetko, a na trhu pôsobíme prostredníctvom troch značiek – Generali, Genertel a Európska cestovná poisťovňa.

Prečo využívate tri brandy? Neštiepite tak svoje sily a neznižujete tým celkový výsledok, ktorý by ste mohli dosiahnuť?
Myslím si, že nie. Všetky naše tri značky sú integrálnou súčasťou Generali. Máme široký záber pôsobenia a aj takto sa usilujeme priblížiť sa ku klientom. Hlavne k tým, ktorí sú špecifickou cieľovou skupinou. Napríklad Genertel sa zameriava na internetovú a cenovo senzitívnu cieľovú skupinu a Európska cestovná poisťovňa je dominantná na trhu poistenia cestovných kancelárií.

Ktorý typ poistného biznisu v Generali prevažuje?
Nedá sa povedať, že by niektorý typ poistenia prevažoval. Práve naopak – Generali je vyvážená a univerzálna poisťovňa. Máme približne vyrovnaný objem životného aj neživotného poistenia. A v rámci neživotného poistenia je opäť vyvážený pomer medzi poistením motorových vozidiel a poistením majetku.

V poisťovni Generali pracujete aj na slovenské pomery dlho. Aká je vaša pracovná genéza?
V Generali na rôznych pozíciách pôsobím už 23 rokov. Väčšinu mojej kariéry som sa venoval riadeniu financií. Približne pred štyrmi rokmi som prevzal obchodnú časť firmy a teraz najaktuálnejšie od 2. 7. 2020 zodpovedám za chod celej firmy.

V akej kondícii sa nachádza poisťovňa teraz, teda vo chvíli, keď ste sa stali jej šéfom?
Musím povedať, že je naozaj v  dobrom stave. Obchodné aj hospodárske výsledky sú skutočne vynikajúce. Rovnako pozitívna je aj atmosféra vo firme – čo sa týka angažovanosti aj kompetencií zamestnancov. To je vynikajúci odrazový mostík do budúcnosti. S tým, samozrejme, súvisia očakávania akcionára. Potrebujeme upevňovať našu pozíciu na trhu a rásť. Spomedzi prvej trojky rastieme dlhodobo najdynamickejšie. My však chceme tiež dosiahnuť, aby naše obchodné výsledky boli trvalo udržateľné.

V čom vidíte najväčší potenciál rastu?
Z pohľadu produktu je to neživotné majetkové poistenie, ktoré je na Slovensku historicky najmenej saturované. My sa však na potenciál trhu pozeráme aj z pohľadu potenciálnych zákazníkov, ktorých rozdeľujeme do sociologických alebo geografických segmentov. Vďaka tomu vieme, že tu existujú segmenty klientov, ktoré ešte stále sú len slabo alebo dokonca aj úplne nepoistené.

Mohli by ste pre lepšiu ilustráciu uviesť konkrétny príklad?
Ako príklad spomeniem segment malých a stredných podnikateľov. A to nielen z pohľadu poistenia podnikania, ale aj poistenia majetku. Tu vnímam rezervy trhu ako najväčšie. Ďalej sú to mladí ľudia, ktorí sú poistením pokrytí veľmi slabo, ale zároveň sú pre poisťovne vysoko rizikoví. Toto je pre nás všetkých, ktorí pôsobíme na našom trhu, naozaj silná výzva.

9

 

Každý z nás má za sebou náročné obdobie. Ako poisťovňa Generali zvládla mohutný nástup koronakrízy, aké opatrenia ste prijali a čo ste podnikli?
Máme za sebou bezprecedentné obdobie. Výhodou je, že v minulosti sme prekonali niekoľko hospodárskych aj konkurenčných kríz, čo nás zocelilo a pripravilo na budúcnosť. Krízové scenáre, ktoré náš risk manažment v minulosti pripravoval, napokon výborne zafungovali. Nikto síce nebol pripravený konkrétne na túto situáciu, ale ako firma sme ukázali, že sme schopní zmobilizovať sa a potom konať dostatočne flexibilne.

Na to, aby ste mohli byť pripravení na krízu, akú priniesla pandémia koronavírusu, museli ste sa už v minulosti venovať digitalizácii poistných procesov a produktov. Je to tak?
Dovolím si tvrdiť, že sme najdigitálnejšia poisťovňa na trhu. Digitalizácii a technologickým inováciám sme venovali pozornosť už pred koronou, a práve toto sa stalo našou veľkou konkurenčnou výhodou. Aj preto teraz môžem povedať, že uplynulé mesiace nepriniesli nič nové, o čom by sme sa doteraz nerozprávali. Priniesli však to, že sa ohromne zrýchlila realizácia projektov, ktoré sme plánovali. Tie, ktoré sme mali len v rovine úvah, sa v priebehu niekoľkých týždňov stali realitou.

Čo konkrétne to znamená v praxi?
Naši obchodníci sú schopní všetky typy poistných zmlúv uzatvárať na diaľku. Bez osobného stretnutia, bezpapierovo, bezhotovostne a aj bez podpisu (na vznik poistnej zmluvy stačí uhradiť predpísané poistné), vrátane podnikateľského poistenia, čo ešte pred niekoľkými mesiacmi bolo prakticky nemysliteľné. Prínosom je výrazne vyššia efektivita práce.

Uzatvorenie poistnej zmluvy na digitálnej báze je však len pomyselným vrcholom pyramídy vašej činnosti. Vaša spoločnosť využíva množstvo ďalších smart riešení. Ktoré to sú?
Počas pandémie koronavírusu sa nám mimoriadne osvedčila spolupráca s externými dodávateľmi inovatívnych riešení v oblasti videa. Video používame napríklad na identifikáciu klienta. Ďalej sme zaviedli možnosť videoobhliadky poškodeného domu alebo bytu bez potreby fyzickej účasti nášho pracovníka. K dispozícii máme tiež aplikáciu, ktorá na základe videoobhliadky dokáže okamžite stanoviť mieru poškodenia automobilu a vypočítať predpokladanú mieru poistného plnenia.

Externých providerov, ktorí prinášajú inteligentné riešenia, z ktorých profitujú klienti, ale aj poisťovne s kvalitnými produktmi, je na trhu viacero. Ako vnímate ich prínos?
Je dobre, že tu sú a že prinášajú nápady aj riešenia. Napríklad porovnávač poistných produktov v jednotlivých kategóriách neživotného poistenia od spoločnosti Positive považujem za naozaj užitočné zariadenie. Prispieva k zvýšenej informovanosti na trhu, čo klientom umožňuje robiť lepšie rozhodnutia. Som presvedčený, že čím viac informácií majú, tým menej nedorozumení pri uzatváraní poistného vzniká.

Priniesla digitalizácia poistenia aj zmeny v štruktúre zamestnanosti vo vašej poisťovni?
Pre nás je to úplne prirodzený vývoj. Ako sa vyvíjajú technológie a s nimi súvisiace agendy, tak sa mení štruktúra pracovných pozícií a alokácia ľudských zdrojov. Niektoré agendy zanikajú a iné, paralelne vyvolané potrebami, vznikajú. Mám na mysli hlavne tie, ktoré sú spojené so zhromažďovaním, analyzovaním, vyhodnocovaním a interpretovaním dát. A, samozrejme, tiež v spojitosti s informačnými technológiami.

Zmeňme však tému – poisťovňa Generali sa okrem poskytovania poistenia poistných služieb venuje aj podpore charitatívnych projektov. Považujete za dôležité deliť sa o úspech, a na ktoré projekty ste zvlášť hrdí?
Myslím si, že je správne, ak časť z nášho zisku odvedieme v prospech tých, ktorí to najviac potrebujú. Robili sme to v minulosti a robíme to aj teraz. Spomeniem napríklad jednu aktivitu v rámci The Human Safety Net v projekte Učenie pre život, kde v spolupráci s Úniou materských centier pomáhame sociálne znevýhodneným rodinám. Naším cieľom je umožniť deťom z takýchto rodín prístup k vzdelaniu, a tak im dať väčšiu šancu začleniť sa do života.

Toto je dlhodobý projekt, v rámci ktorého ste už pomohli desiatkam až stovkám rodín na celom Slovensku. Počas pandémie koronavírusu ste sa však zamerali aj na jednorazové aktivity. Ktoré to boli?
Kúpili sme 5 dezinfekčných germicídnych robotov, ktoré dokážu kvalitne vydezinfikovať nemocničné priestory. Pre toto riešenie sme sa rozhodli v čase, keď sa každý, kto mohol, usiloval pomôcť v boji s koronavírusom. My sme si vybrali práve toto riešenie, ktoré na trhu chýbalo, a ktoré bude užitočné aj po odznení koronakrízy.

Na záver sa ešte vráťme späť k vašim ambíciám. Akým smerom chcete viesť poisťovňu Generali a s akým výsledkom budete aj vy osobne spokojný?
Úprimne, pre mňa je dôležitá cesta. Našou filozofiou je robiť partnerský biznis. Želám si, aby sme si všetci boli partnermi – či už v rámci firmy, alebo aj smerom ku klientom. Filozofia Generali je pomenovaná jednoducho Celoživotný partner, a podľa nej sa uzatvorením poistky všetko len začína. Vtedy s klientom len začíname komunikovať, starať sa oňho, sprevádzať ho životom a prinášať mu riešenia na mieru. Pre nás je dôležité, aby tento vzťah bol dlhodobý, otvorený, vyvážený a dlhodobo udržateľný. Inak povedané, chceme robiť poistenie s ľudským prístupom.

logo
Prečítajte si tiež:
26.5.2024 Redakcia FinReport

Diverzita, rovnosť a inklúzia sú o férovosti, ktorá prináša benefity úplne všetkým

Spokojnejší a zdravší zamestnanci, lojálnejší zákazníci a lepší prístup k talentom. To je len niekoľko výhod diverzity a inklúzie na ...

26.5.2024 Redakcia FinReport

Spoločnosť Apple môže mať v súvislosti s prijatím digitálneho eura problém

Dlhodobo pripravovaný projekt na prijatie digitálneho eura rozdeľuje euroobčanov aj odborníkov. Niektorí v ňom vidia budúcnosť európskeho ...

25.5.2024 Redakcia FinReport

O redukciu uhlíkovej stopy sa prepravcovia tovarov usilujú lepším vyťažovaním letov

Objem leteckej prepravy nákladov v minulom roku stúpol oproti poslednému predpandemickému roku 2019 o 10 %. Príčinou je napríklad zvýšený ...

25.5.2024 Redakcia FinReport

Slováci si sporia viac. Vyrovnávajú tak straty spôsobené vysokou infláciou

Slovenské domácnosti v tomto roku zvyšujú svoje úspory. Celkový objem ich vkladov len počas prvých dvoch mesiacov tohto roka medziročne ...

24.5.2024 Redakcia FinReport

Ceny pohonných látok sú opäť o niečo nižšie, nafta sa blíži k hranici 1,50 eura za liter

Ceny pohonných látok na Slovensku priebežne klesajú. Cena nafty sa blíži k hranici 1,50 eura za liter a oba druhy benzínov sú najlacnejšie ...

24.5.2024 Jana Schochmann

Rastislav Havran: Spochybňovanie status quo ma posúva vpred

Rastislav Havran pôsobí vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti UNIQA necelý rok. Pred nástupom do najvyššej pozície riadil rezort ...

24.5.2024 Redakcia FinReport

Životné minimum sa od 1. júla 2024 zvýši na 273,99 eura

Životné minimum bude opäť o niečo vyššie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovalo nové opatrenie, ktoré túto sumu ...

21.5.2024 Redakcia FinReport

Andrej Zaťko: CEO 365.bank sa stal vlastníkom 9,9-percentného podielu v tejto banke

V akcionárskej štruktúre 365.bank nastali zmeny. Súčasný CEO a predseda predstavenstva banky Andrej Zaťko nadobudol prostredníctvom svojej ...

20.5.2024 Jana Schochmann

Tatiana Ondrejková: O úspech sa musíte pričiniť sami

Tatiana Ondrejková je známa a úspešná slovenská podnikateľka. Ak by sme sa opýtali, v čom tkvie jej podnikateľský úspech, sama Táňa by ...

20.5.2024 Redakcia FinReport

Zomrel jeden z prvých slovenských veľkopodnikateľov Jozef Majský

Vo veku 78 rokov zomrel jeden z prvých veľkopodnikateľov, ktorí významne zbohatli po vzniku samostatnej Slovenskej republiky – Jozef Majský ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Staronovou prezidentkou Európskej banky pre obnovu a rozvoj je Odile Renaudová-Bassová

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) oznámila, že jej šéfkou aj naďalej bude Francúzka Odile Renaudová-Bassová. Opätovne zvolená do ...

15.5.2024 Redakcia FinReport

Generálnym riaditeľom spoločnosti SAP aj naďalej zostáva Christian Klein

Spoločnosť SAP SE oznámila, že predlžuje zmluvu so svojím generálnym riaditeľom a členom predstavenstva Christianom Kleinom o ďalšie tri ...

9.5.2024 Redakcia FinReport

Michal Stachník: Nový šéf českého a slovenského Microsoftu

Spoločnosť Microsoft Česká republika a Slovensko má nového Country Managera. Stal sa ním Michal Stachník. Vedúcu pozíciu prevzal od Michala ...

3.5.2024 Robert Juriš

Rastislav Kaňuch: Slovák, ktorý vedie komunikačnú agentúru v Kambodži

Bol dlhoročným riaditeľom najväčšej mediálnej agentúry na Slovensku – Unimedie. Poznajú ho top manažéri, ľudia z reklamy aj marketingu ...

16.4.2024 Martin Jamnický

Vietnamskú podnikateľku Truong My Lan odsúdili na smrť za podvod vo výške 44 miliárd dolárov

Súd vo vietnamskom Hočiminovom meste odsúdil na smrť miestnu podnikateľku v oblasti nehnuteľností Truong My Lan. Obvinená bola z jedného z ...

15.4.2024 Redakcia FinReport

Kristalina Georgievová: Šéfkou Medzinárodného menového fondu zostane aj ďalších päť rokov

Staronovou šéfkou Medzinárodného menového fondu aj počas nasledujúcich piatich rokov zostane Kristalina Georgievová. Výkonná rada MMF ...

15.4.2024 Redakcia FinReport

Peter Kažimír: Jún 2024 je vhodnou príležitosťou na zníženie úrokových sadzieb

Inflácia na Slovensku je aktuálne o niečo nižšia ako priemer krajín eurozóny. „Je to skvelá správa pre ľudí a ekonomiku u nás a v celej ...

12.4.2024 Redakcia FinReport

Tomáš Braverman: Nový riaditeľ zážitkového portálu Slevomat

Novým šéfom portálu Slevomat sa v lete tohto roku stane bývalý šéf skupiny Heureka Group Tomáš Braverman. Na pozícii vystrieda Ladislava ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay