Hľadaj

Nový riaditeľ Generali: Sme najdigitálnejšia poisťovňa na trhu

Lídri Poslať

Generali patrí k najinovatívnejším poisťovniam na slovenskom poistnom trhu. Všetky typy poistení dokáže uzatvoriť bez kontaktu s klientom. Podobne sa snaží riešiť aj väčšinu poistných udalostí. Tyká si s modernými finančnými technológiami, ale nezabúda na ľudskosť. Okrem čísel ju zaujíma trvalo udržateľný biznis. Od 2. júla 2020 má nového šéfa. Práve s ním, s Jurajom Jurčíkom, sa zhovárame o nedávnej minulosti, súčasnosti aj blízkej budúcnosti poisťovne Generali.

image

Foto: Tomáš Griger

Akú pozíciu zaujímate na slovenskom poistnom trhu? V akých produktoch ste silní, naopak, v ktorých si želáte svoju pozíciu posilniť?
Momentálne aj dlhodobo nám na Slovensku medzi poisťovňami patrí tretie miesto. Náš aktuálny podiel na domácom trhu neživotného poistenia predstavuje 12,3 percenta. Sme univerzálna poisťovňa, ktorá poisťuje prakticky všetko, a na trhu pôsobíme prostredníctvom troch značiek – Generali, Genertel a Európska cestovná poisťovňa.

Prečo využívate tri brandy? Neštiepite tak svoje sily a neznižujete tým celkový výsledok, ktorý by ste mohli dosiahnuť?
Myslím si, že nie. Všetky naše tri značky sú integrálnou súčasťou Generali. Máme široký záber pôsobenia a aj takto sa usilujeme priblížiť sa ku klientom. Hlavne k tým, ktorí sú špecifickou cieľovou skupinou. Napríklad Genertel sa zameriava na internetovú a cenovo senzitívnu cieľovú skupinu a Európska cestovná poisťovňa je dominantná na trhu poistenia cestovných kancelárií.

Ktorý typ poistného biznisu v Generali prevažuje?
Nedá sa povedať, že by niektorý typ poistenia prevažoval. Práve naopak – Generali je vyvážená a univerzálna poisťovňa. Máme približne vyrovnaný objem životného aj neživotného poistenia. A v rámci neživotného poistenia je opäť vyvážený pomer medzi poistením motorových vozidiel a poistením majetku.

V poisťovni Generali pracujete aj na slovenské pomery dlho. Aká je vaša pracovná genéza?
V Generali na rôznych pozíciách pôsobím už 23 rokov. Väčšinu mojej kariéry som sa venoval riadeniu financií. Približne pred štyrmi rokmi som prevzal obchodnú časť firmy a teraz najaktuálnejšie od 2. 7. 2020 zodpovedám za chod celej firmy.

V akej kondícii sa nachádza poisťovňa teraz, teda vo chvíli, keď ste sa stali jej šéfom?
Musím povedať, že je naozaj v  dobrom stave. Obchodné aj hospodárske výsledky sú skutočne vynikajúce. Rovnako pozitívna je aj atmosféra vo firme – čo sa týka angažovanosti aj kompetencií zamestnancov. To je vynikajúci odrazový mostík do budúcnosti. S tým, samozrejme, súvisia očakávania akcionára. Potrebujeme upevňovať našu pozíciu na trhu a rásť. Spomedzi prvej trojky rastieme dlhodobo najdynamickejšie. My však chceme tiež dosiahnuť, aby naše obchodné výsledky boli trvalo udržateľné.

V čom vidíte najväčší potenciál rastu?
Z pohľadu produktu je to neživotné majetkové poistenie, ktoré je na Slovensku historicky najmenej saturované. My sa však na potenciál trhu pozeráme aj z pohľadu potenciálnych zákazníkov, ktorých rozdeľujeme do sociologických alebo geografických segmentov. Vďaka tomu vieme, že tu existujú segmenty klientov, ktoré ešte stále sú len slabo alebo dokonca aj úplne nepoistené.

Mohli by ste pre lepšiu ilustráciu uviesť konkrétny príklad?
Ako príklad spomeniem segment malých a stredných podnikateľov. A to nielen z pohľadu poistenia podnikania, ale aj poistenia majetku. Tu vnímam rezervy trhu ako najväčšie. Ďalej sú to mladí ľudia, ktorí sú poistením pokrytí veľmi slabo, ale zároveň sú pre poisťovne vysoko rizikoví. Toto je pre nás všetkých, ktorí pôsobíme na našom trhu, naozaj silná výzva.

9

 

Každý z nás má za sebou náročné obdobie. Ako poisťovňa Generali zvládla mohutný nástup koronakrízy, aké opatrenia ste prijali a čo ste podnikli?
Máme za sebou bezprecedentné obdobie. Výhodou je, že v minulosti sme prekonali niekoľko hospodárskych aj konkurenčných kríz, čo nás zocelilo a pripravilo na budúcnosť. Krízové scenáre, ktoré náš risk manažment v minulosti pripravoval, napokon výborne zafungovali. Nikto síce nebol pripravený konkrétne na túto situáciu, ale ako firma sme ukázali, že sme schopní zmobilizovať sa a potom konať dostatočne flexibilne.

Na to, aby ste mohli byť pripravení na krízu, akú priniesla pandémia koronavírusu, museli ste sa už v minulosti venovať digitalizácii poistných procesov a produktov. Je to tak?
Dovolím si tvrdiť, že sme najdigitálnejšia poisťovňa na trhu. Digitalizácii a technologickým inováciám sme venovali pozornosť už pred koronou, a práve toto sa stalo našou veľkou konkurenčnou výhodou. Aj preto teraz môžem povedať, že uplynulé mesiace nepriniesli nič nové, o čom by sme sa doteraz nerozprávali. Priniesli však to, že sa ohromne zrýchlila realizácia projektov, ktoré sme plánovali. Tie, ktoré sme mali len v rovine úvah, sa v priebehu niekoľkých týždňov stali realitou.

Čo konkrétne to znamená v praxi?
Naši obchodníci sú schopní všetky typy poistných zmlúv uzatvárať na diaľku. Bez osobného stretnutia, bezpapierovo, bezhotovostne a aj bez podpisu (na vznik poistnej zmluvy stačí uhradiť predpísané poistné), vrátane podnikateľského poistenia, čo ešte pred niekoľkými mesiacmi bolo prakticky nemysliteľné. Prínosom je výrazne vyššia efektivita práce.

Uzatvorenie poistnej zmluvy na digitálnej báze je však len pomyselným vrcholom pyramídy vašej činnosti. Vaša spoločnosť využíva množstvo ďalších smart riešení. Ktoré to sú?
Počas pandémie koronavírusu sa nám mimoriadne osvedčila spolupráca s externými dodávateľmi inovatívnych riešení v oblasti videa. Video používame napríklad na identifikáciu klienta. Ďalej sme zaviedli možnosť videoobhliadky poškodeného domu alebo bytu bez potreby fyzickej účasti nášho pracovníka. K dispozícii máme tiež aplikáciu, ktorá na základe videoobhliadky dokáže okamžite stanoviť mieru poškodenia automobilu a vypočítať predpokladanú mieru poistného plnenia.

Externých providerov, ktorí prinášajú inteligentné riešenia, z ktorých profitujú klienti, ale aj poisťovne s kvalitnými produktmi, je na trhu viacero. Ako vnímate ich prínos?
Je dobre, že tu sú a že prinášajú nápady aj riešenia. Napríklad porovnávač poistných produktov v jednotlivých kategóriách neživotného poistenia od spoločnosti Positive považujem za naozaj užitočné zariadenie. Prispieva k zvýšenej informovanosti na trhu, čo klientom umožňuje robiť lepšie rozhodnutia. Som presvedčený, že čím viac informácií majú, tým menej nedorozumení pri uzatváraní poistného vzniká.

Priniesla digitalizácia poistenia aj zmeny v štruktúre zamestnanosti vo vašej poisťovni?
Pre nás je to úplne prirodzený vývoj. Ako sa vyvíjajú technológie a s nimi súvisiace agendy, tak sa mení štruktúra pracovných pozícií a alokácia ľudských zdrojov. Niektoré agendy zanikajú a iné, paralelne vyvolané potrebami, vznikajú. Mám na mysli hlavne tie, ktoré sú spojené so zhromažďovaním, analyzovaním, vyhodnocovaním a interpretovaním dát. A, samozrejme, tiež v spojitosti s informačnými technológiami.

Zmeňme však tému – poisťovňa Generali sa okrem poskytovania poistenia poistných služieb venuje aj podpore charitatívnych projektov. Považujete za dôležité deliť sa o úspech, a na ktoré projekty ste zvlášť hrdí?
Myslím si, že je správne, ak časť z nášho zisku odvedieme v prospech tých, ktorí to najviac potrebujú. Robili sme to v minulosti a robíme to aj teraz. Spomeniem napríklad jednu aktivitu v rámci The Human Safety Net v projekte Učenie pre život, kde v spolupráci s Úniou materských centier pomáhame sociálne znevýhodneným rodinám. Naším cieľom je umožniť deťom z takýchto rodín prístup k vzdelaniu, a tak im dať väčšiu šancu začleniť sa do života.

Toto je dlhodobý projekt, v rámci ktorého ste už pomohli desiatkam až stovkám rodín na celom Slovensku. Počas pandémie koronavírusu ste sa však zamerali aj na jednorazové aktivity. Ktoré to boli?
Kúpili sme 5 dezinfekčných germicídnych robotov, ktoré dokážu kvalitne vydezinfikovať nemocničné priestory. Pre toto riešenie sme sa rozhodli v čase, keď sa každý, kto mohol, usiloval pomôcť v boji s koronavírusom. My sme si vybrali práve toto riešenie, ktoré na trhu chýbalo, a ktoré bude užitočné aj po odznení koronakrízy.

Na záver sa ešte vráťme späť k vašim ambíciám. Akým smerom chcete viesť poisťovňu Generali a s akým výsledkom budete aj vy osobne spokojný?
Úprimne, pre mňa je dôležitá cesta. Našou filozofiou je robiť partnerský biznis. Želám si, aby sme si všetci boli partnermi – či už v rámci firmy, alebo aj smerom ku klientom. Filozofia Generali je pomenovaná jednoducho Celoživotný partner, a podľa nej sa uzatvorením poistky všetko len začína. Vtedy s klientom len začíname komunikovať, starať sa oňho, sprevádzať ho životom a prinášať mu riešenia na mieru. Pre nás je dôležité, aby tento vzťah bol dlhodobý, otvorený, vyvážený a dlhodobo udržateľný. Inak povedané, chceme robiť poistenie s ľudským prístupom.

Sprostredkovanie predaja SFA
Prevezmite činnosť
samostatného finančného agenta
v existujúcej spoločnosti.
Buďte silní a slobodní.
Obráťte sa na nás.

Kľúčové slová

logo
bike trails
Prečítajte si tiež:
20.9.2020 Redakcia FinReport

Nezamestnaných pribúda, problémy majú najmä mladí ľudia

Koronakríza si vyberá svoju daň aj v podobe rýchlo rastúcej nezamestnanosti. Situácia na trhu práce sa od začiatku tohto roka zhoršila ...

20.9.2020 Redakcia FinReport

Oplatí sa zmeniť zdravotnú poisťovňu? Tu je 6 rád pre vaše lepšie rozhodnutie

Zmeniť zdravotnú poisťovňu môže mať zmysel. Hlavne pre toho, kto intenzívnejšie využíva zdravotnícku starostlivosť. Aj medzi ...

19.9.2020 Juraj Recký

Hľadáte investičné príležitosti? Tvrdý alkohol uspokojí hneď niekoľko typov investorov

Rozumne investovať znamená rozumne si rozložiť investičné portfólio. Ak už máme nakúpené dlhopisy a akcie, a chceme diverzifikovať aj ...

18.9.2020 Magdaléna Švančarková

Chcú si prilepšiť podvodmi, ale poisťovne proti nim nasadzujú súdnych znalcov a detektívov

Poisťovne v tomto roku hlásia nárast poistných podvodov. Zdá sa, že zlá ekonomická situácia priniesla na trh viacero špekulantov. Pritom ...

18.9.2020 Redakcia FinReport

Fincentrum sa mení na Swiss Life Select Slovensko

Jedna z najväčších spoločností na slovenskom trhu finančného sprostredkovania mení svoj názov. Spoločnosť Fincentrum sa po novom nazýva ...

17.9.2020 Zuzana Mecková

Spôsob platenia prešiel dlhým vývinom. Platili sme mušľami, zlatom aj hodinkami. Čo môžeme očakávať v budúcnosti?

Od výmeny tovaru za tovar, cez platenie čímkoľvek, čo malo cenu, až po platenie mobilom alebo inteligentnými hodinkami. Tento text vám ...

16.9.2020 Robert Juriš

Ivan Mikloš: Fico povedal, že sme v r... Ja hovorím, že sme sa ocitli v pasci stredných príjmov

Bol podpredsedom slovenskej vlády, dvojnásobným ministrom financií, ministrom privatizácie. Na Ukrajine robil poradcu dvom premiérom a dvom ...

9.9.2020 Robert Juriš

Andrej Deďo: Vďaka moderným technológiám Winners Group mení finančné sprostredkovanie na Slovensku

Na Slovensku pôsobí 12 rokov. Radí sa medzi TOP 5 finančných sprostredkovateľov na domácom trhu. Patrí k lídrom vo využívaní finančných ...

20.8.2020 Dominik Horváth

Dr. Yung-Lin Wang pre Financial Report: To najhoršie z ekonomickej krízy nás ešte len čaká

Pochádza z Taiwanu a momentálne prednáša na Nottingham Trent University vo Veľkej Británii. Špecializuje sa na makroekonómiu a ekonómiu ...

15.7.2020 Robert Juriš

Veronika Remišová: Tritisíc štátnych IT systémov spolu nekomunikuje, chceme to zmeniť

Po februárových voľbách začala ako podpredsedníčka vlády, dnes má pod palcom vlastné ministerstvo. Má množstvo ambicióznych plánov. ...

10.6.2020 Robert Juriš

Pavel Škriniar: Pandémia nás prinútila uvažovať ako v čase vojny

Pandémia koronavírusu obrátila životy ľudí na celom svete doslova naruby. To, čo sme považovali za samozrejmé, prestalo fungovať, ...

28.5.2020 Jana Schochmann

Daniel Kremsa: Najlepší marketing je spojenie technickej zručnosti a hlbšieho odkazu

Keď mal šestnásť, emigroval s rodičmi do Ameriky. Zabuchol za sebou dvere socialistickej vlasti, aby sa o niekoľko desiatok rokov mohol ...

21.4.2020 Redakcia FinReport

Iniciatíva Kto pomôže Slovensku na boj s koronavírusom vyzbierala už takmer milión eur

Firmy a jednotlivci na boj s koronavírusom vyzbierali už takmer 1 milión eur. Svoje požiadavky cez portál zaslalo doteraz viac ako 1 000 ...

5.3.2020 Redakcia FinReport

EY Podnikateľom roka 2019 na Slovensku sa stal Juraj Habovštiak

Držiteľom titulu EY Podnikateľ roka 2019 Slovenskej republiky sa stal Juraj Habovštiak a spoločnosť MTS, spol. s r.o. Prestížne ocenenie si ...

27.2.2020 Zuzana Mecková

Voľby do Národnej rady SR 2020. Všetko, čo potrebujete ako voliči vedieť

Ako bude vyzerať priebeh parlamentných volieb 2020, na základe čoho sa rozhodne, ktorí kandidáti a politické strany prevezmú vládu v novom ...

24.2.2020 Arian Ali

Strana Za ľudí sľubuje nájomné byty aj škôlku pre každé dieťa

Strana ZA ĽUDÍ sa prezentuje ako centristická strana. To znamená, že sa nachádza v strede politického spektra, zastáva ľavicové aj ...

22.2.2020 Arian Ali

SNS sa silno orientuje na podporu rodiny

Slovenská národná strana sa prezentuje najmä sociálnymi zmenami, ktoré prijala spolu s koaličnými partnermi počas posledného volebného ...

21.2.2020 Arian Ali

Sme rodina chce postaviť 25-tisíc nájomných bytov ročne

Hnutie SME RODINA je jedno z tých, ktoré stoja na strane „ľudu“. Túto svoju orientáciu sa snaží podporiť silným sociálnym programom. V ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Okresu Trnava svieti na COVID semafore červená, hromadné podujatia čakajú ďalšie obmedzenia
 2. 2.
  Ivan Mikloš: Fico povedal, že sme v r... Ja hovorím, že sme sa ocitli v pasci stredných príjmov
 3. 3.
  Oplatí sa zmeniť zdravotnú poisťovňu? Tu je 6 rád pre vaše lepšie rozhodnutie
 4. 4.
  Nezamestnaných pribúda, problémy majú najmä mladí ľudia
 5. 5.
  Ako sa mení postavenie a práca finančných sprostredkovateľov vo svete?