Hľadaj

Marek Dudáš: Dobré veci fungujú vďaka inováciám

Jana Schochmann Lídri Poslať

Marek Dudáš bol spoluzakladateľom vôbec prvého porovnávača PZP na Slovensku „Superpoistenie“. Bol novátorom, ale podnikateľský zámer sa mu podarilo aj veľmi úspešne rozbehnúť. Ako podnikateľ má jednoducho nos na to vedieť vystihnúť, čo si bude žiadať budúcnosť. Dnes ako nezvratný proces vníma digitálnu transformáciu. Presadzuje efektívny vývoj a nevyhnutnosť neustále inovovať.

image

Foto: Tomáš Griger

Ste spoluzakladateľom vôbec prvého porovnávača PZP na Slovensku. V tom čase to bola veľmi pokroková myšlienka. Ako vám napadlo uzatvárať poistenie online? Odkiaľ prišla inšpirácia?

Pôvodne to bol nápad môjho spolužiaka, ktorý v tom čase pracoval v Anglicku. Inšpirácia by sa teda dala hľadať tam. V roku 2006 za mnou prišiel s myšlienkou vytvoriť portál na porovnávanie poistenia na Slovensku. Vtedy sme si nevedeli vôbec predstaviť uzatváranie poistných zmlúv online a bez podpisu. Ja sám som bol dosť skeptický. No v Británii to už bolo bežné a dobre sprocesované. Pri kúpe auta ste si automaticky mohli uzatvoriť aj PZP a havarijné poistenie online. Nakoniec sme si povedali, že to, čo je možné inde, by teoreticky malo byť realizovateľné aj na Slovensku. Začali sme v tom vidieť zaujímavú príležitosť.

Aká bola vaša cesta od odvážneho nápadu k skutočnej realizácii?

V roku 2006 sme začali náš zámer realizovať a pripravovať podklady. Do tímu sme, pochopiteľne, prizvali aj programátora. Na Slovensku dovtedy neexistovalo porovnávanie poistenia. Ľudia prichádzali do pobočiek, no nechcelo sa im obchádzať všetky poisťovne, aby si urobili vlastné porovnanie produktov a jasnejšiu predstavu. Väčšinou už v druhej pobočke si uzatvorili poistenie. Nemali čas a energiu chodiť do ďalších. Objektívne bolo porovnanie poistenia veľmi zložité, a práve to bola „voda na mlyn“ pre online poistenie.

Predtým sme však museli doslova zmeniť myslenie ľudí pracujúcich v poisťovniach. Absolvovali sme až 277 rôznych stretnutí. Boli to dlhé debaty s právnymi oddeleniami v poisťovniach. Presviedčali a dokazovali sme im, že aj legislatívna stránka tohto projektu je skutočne v poriadku. Na stretnutia s nami chodila právnička, ktorá nám pomáhala objasňovať, ako bude bezpodpisové online poistenie z právneho hľadiska fungovať. Vyjadrovali sa k tomu nielen na právnom, ale aj na obchodnom oddelení, a niekde tento spôsob predaja dokonca schvaľovalo až predstavenstvo. Aj preto nám celý proces namiesto troch mesiacov trval rok a pol. Projekt sme nakoniec spustili 10. 10. 2007 o 10.10. Ale ako sme ho spustili, tak sme ho o 10.30 vypli, pretože prestal fungovať. Bolo potrebné ešte pár vecí upraviť a následne sme to spustili znovu. V porovnávači Superpoistenie bolo možné uzavrieť poistenie vo všetkých deviatich poisťovniach, ktoré vtedy ponúkali PZP.

Spomínali ste, že ste museli „meniť myslenie“ ľudí pracujúcich v poisťovniach. Aj pre nich to bola zrejme úplná novinka. Snažili ste sa aj o edukáciu zainteresovaných zamestnancov? Ako to prebiehalo?  

Áno, ako som spomínal, museli sme byť pripravení nielen technicky, ale schopní zmeniť aj prednastavenie a myslenie ľudí. Nielen v poisťovniach.

Strávili sme nemálo času vysvetľovaním, ako zmluvy nahrávať, platiť atď. V každej poisťovni sme podrobne rozoberali, ako má celý proces prebiehať. Prvá zmluva bola uzavretá na sumu 16 000 korún. No poisťovňa aj napriek nášmu úsiliu stále nebola úplne pripravená. Boli vystrašení a volali nám, že si nevedia predstaviť uzavrieť zmluvu „úplne“ online. Prosili nás, aby sme aspoň prvú zmluvu ešte podpísali aj fyzicky. Tak som osobne cestoval do Poproča pri Košiciach zaklopať na dvere majiteľovi auta. Všetky ostatné zmluvy už boli spracované online.

Od základov sme menili poistný trh. Obchodní riaditelia v poisťovniach boli spokojní, ale marketing a stratégia už menej. Všetci klienti si totiž mohli ceny okamžite porovnať. Niektoré poisťovne s tým mali problém. Museli sme prekonať akési počiatočné obdobie. Neskôr sa aj vďaka prirodzenému vývoju začal celý segment poisťovníctva presúvať viac na internet a do online priestoru. Nedalo sa tomu zabrániť. Trend sa stával štandardom a prispôsobili sa aj poisťovne.

Poisťovacie inštitúcie však neboli jediné, ktorým sme museli veci ujasňovať a vysvetľovať. Rovnako to prebiehalo aj na polícii, kde sa PZP dokladovalo. Ľudia začali prichádzať so zmluvami, ktoré dostali e-mailom a vytlačili si ich sami, a policajti mali problém s uznaním takejto zmluvy. Nebolo jasné, ako s tým majú ďalej pracovať. Museli sme teda podať aj žiadosť o akceptáciu na Ministerstve vnútra SR.

 

Pri marketingu nám prvenstvo na trhu rozhodne veľmi pomohlo.

To, že ste boli prví na trhu sa však určite prejavilo aj pozitívne a iste to prinieslo aj mnohé výhody. Aké to bolo pri marketingu? Akú marketingovú stratégiu ste si zvolili?

V tomto smere nám prvenstvo rozhodne veľmi pomohlo. Veľkou výhodou pre nás bolo, že vtedy takmer nikto nevyužíval na propagáciu svojej firmy alebo produktov Google. Bolo teda omnoho jednoduchšie a lacnejšie zabezpečiť si prvú pozíciu pri vyhľadávaní.

Aj neskôr, po príchode konkurencie, sa nám darilo zachovávať si silnú pozíciu. Iné firmy a iné portály si taktiež získavali dobré pozície na Googli, ale ako rýchlo vznikali, tak rýchlo aj zanikali. My sme si udržiavali stabilnú pozíciu.

Neskôr sme ako marketingový nástroj využili aj spoluprácu s renomovanými médiami a značkami, ako SME, TREND, rádio Expres a pod. Na ich weboch sme mali porovnávače s možnosťou uzatvorenia zmluvy. Spojenie s overenými značkami nám pomohlo získať dôveryhodnosť. Taktiež sme spolupracovali s autobazárovými portálmi. Následne nám začala rásť aj organická návštevnosť. Veľmi nám pomohol aj samotný trh sprostredkovateľov. Mnohí obchodníci používali našu stránku ako porovnávač, alebo cezeň aj priamo uzatvárali poistenie pre klienta. Robili nám tým taktiež reklamu. Po rozbehových prekážkach začal portál skutočne veľmi dobre fungovať.

9

 

Prečo ste sa nakoniec rozhodli dobre rozbehnutú spoločnosť predať? Prichádzali už aj obavy z konkurencie?

Stáli sme v tom čase na križovatke, kam tento projekt posunúť ďalej. Otázka znela, či budeme ďalej zastrešovať rozvoj značky manažérsky a spoločnosť investuje financie do ďalšej reklamy a rozvoja. No v roku 2015 prišla ponuka od NetBrokers Holding na kúpu značky Superpoistenie. Kedže sme poznali lokálny trh a boli sme si vedomí všeobecného trendu spájania, padlo rozhodnutie spoločnosť predať. Kupujúci obsluhuje podobný portál „ePojisteni“ v Česku. Dávalo mi to zmyslel. Bol tu teda predpoklad, že nový majiteľ zachová kontinuitu našej práce, a tak sa prvá časť predala v roku 2015 a druhá časť transakcie sa zrealizovala v roku 2017. Nový majiteľ dokázal Superpoistenie posunúť viac k aktívnemu predaju poistenia, a stále je jednotkou na trhu.

Ako prebiehal samotný predaj? Vedeli by ste poradiť iným firmám, akú stratégiu zvoliť pri predaji svojej spoločnosti? Ako svoju firmu úspešne predať? Prebiehal projekt korektne?

Positive

Partnerom článku je Positive Services s.r.o

My sme boli v pozícii oslovených. Za nami prišli s ponukou. Rástli sme a nepotrebovali investíciu. Ekonomické poučky však hovoria, že najlepšie je predávať na vrchole výkonnosti. Aj dnes Superpoistenie stále rastie, napríklad aj preto, lebo nový majiteľ štandardizoval procesy a zaviedol call centrum. Kedže Superpoistenie presne zapadalo do plánov ePojištení, kupujúci bol primárne veľmi motivovaný obchod uskutočniť. Najlepšie sa predáva firma s víziou a nie vtedy, ak má už najlepšie časy za sebou.

Samotný predaj bol veľmi korektný. Všetko, na čom sme sa dohodli, sa naplnilo. Nestretol som sa so žiadnym nekalým úmyslom. Napriek tomu určite odporúčam, aby prichádzalo pri predaji aj ku konzultácii s nestrannou spoločnosťou. Aj my sme spolupracovali s nezávislou právnickou firmou, ktorej náplňou práce boli práve akvizície. Bolo prospešné mať za sebou aj spoľahlivú právnu oporu. Rovnako je vhodné konzultovať cenu, aby sa firma nakoniec nepredala pod cenu.

 

Jedna vec je vedieť nájsť dieru na trhu, ale potom nasleduje vyhodnotenie rizík, ktoré môže často od podnikania odrádzať.

V čom podľa vás spočívajú hlavné výhody online porovnávačov?

Veľká výhoda takéhoto agregátora je, že funguje samostatne a počas dňa aj noci sa dá uzatvoriť veľké množstvo zmlúv. To, čo obchodník fyzicky nemôže zvládnuť, agregátor áno. Ide o veľmi ekonomický a efektívny spôsob predaja poistenia. Pre obchodníka, pretože to nemusí riešiť osobnými stretnutiami, a pre klienta, lebo nemusí nikam chodiť. Všetko sa dá „vyklikať“ za pár minút. Z pohľadu majiteľa a podnikateľa to má aj negatívne stránky. Napríklad celých 10 rokov sa konkurencia snažila vyvinúť niečo podobné. Na kvalitný portál však bola potrebná kombinácia IT znalostí, orientácie v poisťovníctve a neskôr boli, samozrejme, výhodou aj naše skúsenosti. Nie každý, kto vedel programovať, dokázal spolupracovať s poisťovňami. Alebo naopak, ak aj mali dobré vzťahy s poisťovňami, ostával problém s dobrými programátormi a ich usmernením. Je potrebný obchodný a podnikateľský talent, ale aj kvalitný IT servis. Bez stabilného IT oddelenia to fungovať už dnes nemôže. Konkurencia skúšala spoluprácu s externými odborníkmi, ale nefungovalo to. Jednoducho konkurencii vždy niečo chýbalo, a tak sa im nepodarilo presadiť sa na trhu tak dobre, ako Superpoisteniu.

Z toho, čo hovoríte, vyplýva, že vyrobiť, ale aj udržiavať agregátor zrejme nie je úplne lacné. Keď zoberieme do úvahy aj náklady na zapracovanie nových technických riešení, častých legislatívnych zmien, plus náklady na údržbu a IT pracovníkov..., nemôže to byť úplne lacné. Ako vnímate prevádzkové náklady na podobné projekty?

Určite je efektívnejšie, keď sa týmto podnikaním zaoberá jedna firma, ktorá svoje produkty vyrába a prenajíma viacerým zákazníkom. Aj my sme svoju online kalkulačku prenajímali veľkým sieťam. Preto by sme aj my odporúčali veľkým firmám a MLM sieťam využívať skôr služby jedného etablovaného dodávateľa. Náklady na prevádzku sú takto „zdieľané“ medzi viacerými odberateľmi a služby majú šancu byť kvalitnejšie. Prevádzkové náklady, samozrejme, nie sú nízke. Právna a technická podpora si vyžadujú neustále investície, nehovoriac o personálnych nákladoch. Navyše z mojej skúsenosti je veľmi komplikované porozumieť procesom vo všetkých poisťovniach. Jednoducho je lepšie nechať to na špecialistov, ktorí sa tomu dlhodobo venujú a vedia obslúžiť konkrétny segment.

Je rozhodne menej nákladné túto službu odoberať. Ak by si mal agregátor vyrábať každý sám, výrazne by si tým zvýšil vlastné náklady, nehovoriac o časovej strate.

 

Je evidentné, že digitalizácia výrazne urýchlila procesy a naštartovala veci, ktoré sa predtým tvárili, že sú nerealizovateľné.

Aký porovnávač dnes používate vy – zakladateľ online poistenia na Slovensku?

Používam systém ICM2 na správu zmlúv aj s modulom porovnávača PZP v KalkulačkaOnline.sk od spoločnosti Positive, s. r. o.

Prezradíte nám, aké máte ďalšie vízie a plány, čomu sa zamýšľate venovať v budúcnosti?

Naďalej sa chcem venovať poisteniu poľnohospodárov v spoločnosti Agropoistenie. To ma baví a táto oblasť mi je blízka. Rozbehol som aj niekoľko startupov, ako napríklad SONGOROO, teda intuitívne prehrávanie hudby v prevádzkach. Momentálne manažujem aj tento projekt. Zmysel dnes vidím v diverzifikácii podnikania. No a s manželkou máme tri krásne deti, ktorým je potrebné sa venovať. Viac aktivít nepotrebujem.

Poslednú otázku by som vám položila ako „trendsetterovi“, ktorý dokázal správne vyhodnotiť a predpokladať vývoj trhu a na základe toho presadiť produkt, ktorý je dodnes úspešný. Aký nový trend teda môžeme očakávať v segmente poisťovníctva a finančníctva? Je niečo, do čoho sa oplatí investovať? V čom vidíte budúcnosť?

Podnikanie je vždy riziko. Jedna vec je vedieť nájsť dieru na trhu, ale potom nasleduje vyhodnotenie rizík, ktoré môže často od podnikania odrádzať. Ja som sa vedel zamerať v správny čas na konkrétny produkt. Bolo to tak v roku 2002, keď som založil poistenie pre poľnohospodárov. Našiel som príležitosť a rovnako sa to stalo aj pri porovnávaní PZP. Neustále som si však kládol otázku, či je to správne rozhodnutie. Videl som tam nemálo objektívnych rizík. Keď sa však na to pozerám spätne, bolo to ideálne obdobie a šlo to nakoniec prekvapivo ľahko. Ale nevedel som vývoj predpokladať vopred.

Čo sa týka ďalších prognóz, ako nezvratné a nevyhnutné vnímam pokračovanie v procese digitalizácie. To však už nie je žiadna novinka. Je však evidentné, že digitalizácia výrazne urýchlila procesy a naštartovala veci, ktoré sa predtým tvárili, že sú nerealizovateľné. Odrazu to možné je. Ja som za progres, digitálnu transformáciu a vysokú efektívnosť. Dobré veci fungujú práve preto, lebo sa neustále inovujú.

O Marekovi Dudášovi

Marek DudášMarek Dudáš bol spoluzakladateľom prvého online PZP porovnávača na Slovensku „Superpoistenie“. Po 10 rokoch jeho fungovania stál pri jeho úspešnom predaji českej spoločnosti „ePojisteni“. V roku 2013 rozbehol spoločnosť Agropoistenie, čo je dnes najväčší sprostredkovateľ poistenia pre agrosektor. Spoločnosť zastupuje väčšinu zahraničných farmárov pôsobiacich na Slovensku, rovnako ako aj najväčšie slovenské agroskupiny. Dlhoročné skúsenosti s fungovaním tohto sektora na Slovensku sa aktuálne podpísali pod nové obchodné partnerstvo Agropoistenia s českou spoločnosťou RENOMIA, a. s., ktorá pôsobí na medzinárodnom poistnom trhu.

 

36

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
16.5.2021 Redakcia FinReport

Dražba pokladu zo starého kufra prekonala očakávania. Najcennejšiu mincu vydražili za 400-tisíc eur

Príbeh ako z filmu má šťastný koniec. Poklad ukrytý v starom kufri, ktorý dlhé roky ležal na dne skrine pod starými handrami, má nových ...

16.5.2021 Redakcia FinReport

Najväčším nepriateľom niektorých pracovných pozícií je robotizácia. Ohrozuje až tretinu pracovných miest

Pandémia koronavírusu urýchľuje nové trendy na trhu práce. Proces digitalizácie, robotizácie a automatizácie, teda nástup Priemyslu 4.0, je ...

15.5.2021 Dominik Horváth

Najdrahšie rozvody: Jeff Bezos vyplatil svojej žene 36 miliárd dolárov, Gatesovci by ich mohli prekonať

Ohlásenie rozvodu zakladateľa Microsoftu Billa Gatesa s manželkou Melindou šokovalo verejnosť. Pár, ktorý bol spolu viac ako 27 rokov a ...

15.5.2021 Redakcia FinReport

Po 17 rokoch na Slovensku opäť môžu vzniknúť nové veterné elektrárne

Aktuálna situácia na Slovensku otvára možnosti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Prím by mali hrať fotovoltaika a veterná energia, ...

14.5.2021 Martin Benko

Automobilkám chýbajú čipy. Bratislavský Volkswagen musel prerušiť výrobu SUV vozidiel

Automobilky pociťujú zásadný globálny výpadok kapacity výroby elektronických komponentov. Popasovať sa s ním musia aj výrobné závody na ...

14.5.2021 Redakcia FinReport

Pandémia prilákala na burzu mnoho nových drobných investorov. Vydržia, alebo sa nechajú odradiť?

Uplynulý rok sa vyznačoval veľkou volatilitou na finančných trhoch. Marcový prepad v roku 2020 o 32 % spojený s nástupom pandémie ...

14.5.2021 Redakcia FinReport

Vždy keď Elon Musk prehovorí, s trhom kryptomien to zatrasie. Tentoraz sa poriadne prepadli

Šéf automobilky Tesla opäť raz prehovoril a s kryptomenami to znovu zamávalo. Tentoraz to však ich cenu nevyhnalo smerom nahor, ale naopak, ...

13.5.2021 Robert Juriš

Matej Ftáčnik: Naše bankovníctvo patrí k svetovej špičke, ale na platenie úsmevom si musíme ešte chvíľu počkať

Umelá inteligencia, dátové technológie, technologické inovácie, to nie sú len témy, ktoré čakajú na to, ako ich uchopíme. To je veľmi ...

8.5.2021 Dominik Horváth

Waltonovci: Najbohatšia rodina na svete, ktorá založila sieť obchodov Walmart, zamestnáva 2 milióny ľudí

Zakladateľ Walmartu Samuel Walton finančne pomáhal svojej rodine už ako dieťa. Neskôr sa vďaka jeho šikovnosti a revolučným obchodným ...

4.5.2021 Redakcia FinReport

Agata Aniela Przygoda a Juraj Dlhopolček sa stali novými členmi predstavenstva Allianz SDSS

Novými členmi predstavenstva v Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ASDSS) sa stali Agata Aniela Przygoda a Juraj ...

3.5.2021 Redakcia FinReport

Novým generálnym riaditeľom PPSS a DSS Poštovej banky je Gabriel Balog

Prvá penzijná správcovská spoločnosť (PPSS) Poštovej banky a Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) Poštovej banky majú nového ...

1.5.2021 Dominik Horváth

Bernie Madoff: Marketingový čarodejník „namotal“ exkluzívnu klientelu, ktorú pripravil o 65 miliárd dolárov

Odborník na finančné trhy, riaditeľ burzy NASDAQ a finančný mág. Tak poznala verejnosť Bernarda Madoffa. Okrem toho bol však aj tvorcom ...

24.4.2021 Dominik Horváth

Bernard Arnault: Vlk v kašmírovom kabáte – vďaka svojej bezohľadnosti je druhým najbohatším človekom na svete

Svoju kariéru začínal v spoločnosti svojho otca. Neskôr sa mu podarilo kúpiť legendu módneho priemyslu – značku Christian Dior. Známym sa ...

15.4.2021 Robert Juriš

Radim Foltýn: Najlepším ambasádorom značky McDonald´s v regióne je šikovný podnikateľ

Niektorými milovaná, inými zatracovaná. Svetovo preslávená a masovo obľúbená značka s nálepkou symbolu konzumnej spoločnosti v čase ...

10.4.2021 Dominik Horváth

Richard Branson: Ako sa z dyslektika stal miliardár, rytier a priekopník komerčných letov do vesmíru

Kvôli svojej túžbe podnikať odišiel zo školy už v 16-tich rokoch. Presadil sa v hudobnom priemysle. Neskôr presedlal na lietadlá, a jeho ...

3.4.2021 Dominik Horváth

Bill Gates: Závidel Jobsovi, bál sa konkurencie a rozprávkovo zbohatol na podnikaní v IT biznise

Jedným z najznámejších podnikateľov na svete je bezpochyby spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates. Svoju programátorskú kariéru začal už v ...

1.4.2021 Roland Régely

Federica Barberis: Českí zákazníci IKEA si potrpia na praktickosť, Slovákom ide viac o vzhľad domácnosti

Nábytkársky gigant IKEA mení štýl podnikania v strednej Európe. Počas uplynulého roka firma rozšírila online služby a rozbieha nové ...

29.3.2021 Redakcia FinReport

Zahynul český miliardár Petr Kellner. Osudným sa mu stal let vrtuľníkom na adrenalínovú lyžovačku

Český miliardár, podnikateľ a jeden z najvplyvnejších ľudí v Česku aj na Slovensku Petr Kellner zahynul pri páde vrtuľníka na Aljaške. ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Dražba pokladu zo starého kufra prekonala očakávania. Najcennejšiu mincu vydražili za 400-tisíc eur
 2. 2.
  V Senici majú nový náhradný byt slúžiaci ako útočisko v krízových situáciách
 3. 3.
  Banská Bystrica začína ďalšiu sezónu cyklobusu, fanúšikovia vybrali aj novú lokalitu
 4. 4.
  Český lekár šíri internetom hoax, zaočkovaní sa môžu nakaziť ADE syndrómom
 5. 5.
  Anketa: Poisťovne smerujú k poskytovaniu komplexných riešení za asistencie najmodernejších technológií