Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Filip Rybár: V HABERL Wealth Management meníme príležitosť na hodnotu

HABERL Wealth Management Lídri Poslať

Filip Rybár je zakladateľom moderného obchodníka s cennými papiermi HABERL Wealth Management. Na trhu pôsobia 8 rokov a ich riadené portfólio, ktoré poskytujú klientom, dosahuje nadštandardné výsledky. V rozhovore prezradil, ako vyzerá digitálne portfólio v praxi, ako prebieha spolupráca medzi spoločnosťou a finančnými sprostredkovateľmi, čo nás súčasná kríza naučila a ponúkol aj podrobný návod a tipy, ako prežiť pandémiu a finančnú krízu bez ujmy a s čím je potrebné v takejto situácii počítať do budúcnosti.

Filip Rybár

Foto: HABERL Wealth Management

Filip Rybár, predseda predstavenstva HABERL Wealth Management, radí medzi svoje úspechy aj jeho dlhodobé vzťahy s klientmi, ktoré v spoločnosti vybudovali na dôvere. Nápad založiť obchodníka s cennými papiermi HABERL Wealth Management prišiel už počas jeho štúdia. „Už v mladosti som sa zaujímal o svet financií, a preto som sa rozhodol študovať na vysokej škole odbor financie a bankovníctvo. Už počas štúdia som začal pracovať v tejto oblasti, no a postupom času a skúsenosťami som založil obchodníka s cennými papiermi HABERL Wealth Management.“ opisuje Rybár.

Ako dlho pôsobíte na trhu? Ako sa od vašich začiatkov vyvíjal a menil trh?

Na trhu pôsobíme od  roku 2013, kedy sme získali prvú licenciu ako samostatný finančný agent pre kapitálový trh. V tých časoch všetko fungovalo v papierovej podobe a pokyny na trh sa zadávali papierovo alebo telefonicky. V dnešnej dobe už všetko prechádza do online prostredia. Vnímam to tak, že trh sa za toto obdobie vyvinul viac proklientsky, taktiež prichádzajú nové fintech spoločnosti, ktoré menia svet investičného bankovníctva a robia ho dostupnejším.

Prečo ste sa napokon rozhodli založiť moderného obchodníka s cennými papiermi?

Vyplynulo to prirodzene z nášho pôsobenia. Začínali sme ako finančný sprostredkovateľ a investor v realitách, postupne sme pociťovali potrebu rozšíriť naše portfólio služieb tak, aby sme mohli klientom poskytnúť kvalitnejšie služby a prinášať zaujímavejšie investičné príležitosti. Z tohto vznikla myšlienka založiť obchodníka s cennými papiermi so širokým portfóliom produktov a online prístupom tak, aby náš klient našiel všetko potrebné v jednej inštitúcii.

 

„Našou výhodou je komplexnosť poskytovaných služieb.“

Na trhu máme viacero obchodníkov s cennými papiermi, čím je výnimočný  práve HABERL?

HWM patrí do investičnej skupiny HABERL, ktorej súčasťou je aj investičná divízia poskytujúce služby v oblasti investícií do realitných a private equity projektov. Z tohto dôvodu vieme našim klientom prinášať aj iné, ako štandardné formy investície a obohatiť tak ich investičné portfólio. To vnímam ako našu najväčšiu výhodu. Naše služby poskytujeme fyzickým a právnickým osobám, ktorým poskytujeme komplexnú starostlivosť investičného bankovníctva a spravujeme im investičné portfólia. V neposlednom rade sú našou silnou stránkou aj samostatný finančný agenti, ktorí prostredníctvom nás poskytujú starostlivosť svojim klientom a my plníme úlohu spojenia ich klientov s trhom.

Keď už sa bavíme o vašej výnimočnosti, prezraďte, aké služby vo všeobecnosti a aké nadštandardné služby ponúkate vašim klientom?

Naši klienti majú u nás všetky služby spojené s investičným bankovníctvom. Ako najzaujímavejší produkt by som vyzdvihol službu riadeného portfólia, v ktorom dosahujeme pre našich klientov nadštandardné výsledky. Taktiež nájdete v našej ponuke podielové fondy, korporátne a štátne dlhopisy, certifikáty, zmenky, akcie, deriváty, ETF a mnoho iného.

 

„Klienti majú možnosť investovať aj do našich investičných projektov a tým zatraktívniť svoje portfólio o iný, ako štandardný produkt kapitálového trhu.“

Vieme o vás, že ponúkate investičné produkty v prehľadnom digitálnom portfóliu. Čo to znamená v praxi?

V HABERL razíme cestu jednoduchého a priehľadného prístupu, a preto sa snažíme maximalizovať digitálny prístup tak, aby mali klienti prehľad o svojom portfóliu v reálnom čase a z ktoréhokoľvek miesta na svete.

V čom spočíva filozofia vašej značky a na akých hodnotách si zakladáte?

Našou filozofiou je vyhľadávať zaujímavé investície a meniť tak príležitosť na hodnotu. Ja osobne si potrpím na otvorenosť, lojálnosť a férový prístup a podľa týchto hodnôt sa správame aj v HABERL.

V rámci vášho webu poskytujete vašim klientom dokonca aj denník investora, v ktorom pravidelne informujete o finančných aktualitách a o všetkom, čo by mali vedieť. Ako ale vyzerá a prebieha celková starostlivosť spoločnosti o vašich klientov? V čom všetkom sa na vás môžu klienti spoľahnúť?

S každým klientom si vždy prejdeme jeho očakávanie, skúsenosti, preferencie a v neposlednom rade aj investičný apetít. Následne mu poskytneme investičné riešenie podľa jeho preferencií.  Postupom času sa naša spolupráca rozširuje a pretaví do partnerského vzťahu.

87
 

„Mnohokrát to nie je len o investovaní, ale aj o iných životných situáciách našich klientov.“

Čo zaujímavé nám viete prezradiť ohľadom finančného sprostredkovania v rámci vašej spoločnosti?

Finanční sprostredkovatelia, Family office a iné subjekty, majú možnosť s nami spolupracovať. Aj my sme začínali ako sprostredkovateľ a plne chápeme ich potreby a vieme na nich reagovať. Nakoľko sme v danom období nevedeli nájsť jedného partnera, ktorý by dokázal pokryť všetky naše potreby, rozhodli sme sa založiť HWM a poskytovať plnohodnotný systém od onboardingu, až po správu klientov s dostupnosťou takmer všetkých investičných nástrojov kapitálového trhu.

Aké výhody/benefity ponúkate finančným sprostredkovateľom?

Pravdaže, v tomto smere ponúkame viacero výhod. Napríklad, finanční sprostredkovatelia majú u nás k dispozícii široké portfólio investičných nástrojov finančného trhu. V praxi to znamená, že prostredníctvom nás môžu plnohodnotne obsluhovať svojich klientov. Pre klientov vieme zase zabezpečiť nákup všetkých inštrumentov kapitálového trhu. 

 

„Sprostredkovatelia môžu mať u nás zostavené vlastné exkluzívne produktové portfólio. Všetko dokážu obslúžiť online, bez potreby stretávania sa s klientom a zároveň majú všetku dokumentáciu v elektronickej podobe a výborný prehľad o svojich klientoch pomocou našej platformy.“

Čo by ste odporúčali tým, ktorí majú záujem stať sa finančným sprostredkovateľom pod záštitou vašej spoločnosti?

Určite nás kontaktovať. Následne si prejdeme všetky podmienky spolupráce. V prípade záujmu oboch strán uzavrieme zmluvu a zriadime prístup do platformy. Celý proces netrvá viac ako dva týždne. 

Dokáže váš ekosystém služieb reagovať na zmeny vo svete či na trhu pružne?

Naše stratégie vytvárame tak, aby sme vedeli správne a včas reflektovať na trhové situácie a výkyvy. Samozrejme, nie je vždy možné predvídať všetky udalosti vo svete.

Ak sa bavíme o zmenách vo svete, vieme, že súčasná situácia s koronavírusom a krízou s tým spojenou, priniesla množstvo problémov pre podniky, ako také, podnikateľov či samotné rodiny. Ako vy, ako finančný odborník a samotný predseda predstavenstva finančnej spoločnosti vnímate túto súčasnú situáciu a krízu?

To, že došlo k nejakej kríze prekvapením až tak nie je. Skôr si myslím, že je prekvapením to, aká kríza vyvolaná pandémiou prišla a najmä v akej sile. Ľudia a podniky, ako také, často vytvárajú rôzne scenáre, v ktorých sa snažia pripraviť sa na rôzne šoky a situácie, ktoré by mohli nastať. Ak ale vznikne situácia, ktorú moderný svet, najmä ten na západe ešte nezažil, alebo nepozná, ťažko sa na ňu môže pripraviť alebo ju predvídať. Kríza prináša nielen problémy, ale zároveň aj nové príležitosti a je výzvou pre nové, kreatívne riešenia.

 

„Naučili sme sa, že technológie, ktoré poznáme, dokážeme využívať omnoho efektívnejšie a intenzívnejšie ako doteraz.“

Čo je podľa vás dobré a potrebné urobiť, aby sme aj takéto nepríjemné situácie zvládli čo najlepšie? Je podľa vás potrebné zabezpečiť sa finančne do budúcnosti? Mali by sme s takýmito krízami počítať a pripraviť si akési „zadné dvierka“?

Podniky a tiež rodiny budú určite aspoň minimálne v najbližšej budúcnosti počítať s takouto možnosťou. Myslím si, že najmä podniky zaradia riešenia pandemickej situácie do svojich rizikových scenárov. Aktuálne, napríklad aj Národná banka Slovenska, rozposlala finančným inštitúciám list, v ktorom sa dopytuje na opatrenia, ktoré finančné inštitúcie prijali na zabezpečenie prevádzky a zníženie dopadov pandémie. Dopredu však nevieme povedať, ktorá skupina firiem či osôb bude najviac postihnutá. Aj preto je potrebné, aby s touto situáciou počítali úplne všetci.

Absolútnym základom prípravy na krízu je tvorba finančnej rezervy. Prvým pravidlom je pravidelne si odkladať časť mzdy bokom a investovať ju. Druhým pravidlom je diverzifikácia. To znamená neinvestovať všetko do jedného druhu investičných nástrojov. Tretím pravidlom je, že finančné rezervy, určené na prekonanie krízy, sa zásadne neinvestujú do vysokorizikových aktív. V prípade podnikateľov je to trochu zložitejšie, avšak tvorba rezerv je dôležitým prvkom na prekonanie akejkoľvek krízy.

Aké sú vaše záverečné tipy a odporúčania pre tých, ktorí sa chcú na krízu čo najlepšie pripraviť a čo by ste v rámci súčasnej situácie odporúčali finančným sprostredkovateľom, ktorí majú vo svojej starostlivosti klientov alebo budúcich klientov, ktorých zastihla alebo môže zasiahnuť kríza spojená s koronavírusom?

Klienti, a teda aj sprostredkovatelia, sa aktuálne stretávajú s potrebou rýchlejšej likvidity svojich investícií. Je to najmä z dôvodu výpadkov príjmov alebo z dôvodu samo-financovania svojich podnikateľských aktivít. Očakávame teda, že aj bonitnejší klienti sa pri budúcich investíciách budú viac zaujímať o likviditu, a teda musia sprostredkovatelia viac porozmýšľať nad zložením investičných portfólií.

logo
Prečítajte si tiež:
3.3.2024 Redakcia FinReport

Eurostat: Inflácia pizze v Európe klesla na 5,9 %

Milovníci talianskej pizze by mali zbystriť pozornosť. Tak, ako klesá inflácia bežných tovarov vrátane potravín, klesá aj cena tejto ...

3.3.2024 Redakcia FinReport

Ťažiari bitcoinov vlani zarobili rekordných 10,5 miliardy dolárov

Pôsobivý rast kryptotrhu a najmä rast cien bitcoinu na sklonku minulého roku priniesli úspech aj ťažiarom tejto najdrahšej ...

2.3.2024 Redakcia FinReport

Slovensko zaostáva aj v automatizácii účtovníctva. Riešením je jeho digitalizácia

Stratené bločky, byrokracia pri nástupe nového kolegu či strata času každomesačným vystavovaním faktúr. To sú tradičné výzvy ...

2.3.2024 Redakcia FinReport

Trhy zatiahnu ručnú brzdu, no stále môžu ponúknuť zaujímavé investičné príležitosti

Ekonomika aj finančné trhy dostávajú po odznení koronakrízy zabrať. Kontinuálne nasledovalo zvyšovanie inflácie a dôsledky vypuknutia ...

1.3.2024 Robert Juriš

Inflácia na Slovensku klesla na 3,7 %, priemer eurozóny je na úrovni 2,6 %

Inflácia v eurozóne už niekoľko mesiacov za sebou klesá. Vo februári 2024 predstavovala 2,6 %, pričom v porovnaní s prvým mesiacom tohto ...

1.3.2024 Zuzana Fryč

Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení prinesie viacero noviniek

Medzirezortné pripomienkovanie novely zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) sa skončilo už v júli minulého roka. Aj napriek tomu sa jej ...

27.2.2024 Redakcia FinReport

Zomrel miliardár, finančník, bankár a filantrop Jacob Rothschild

V Spojenom kráľovstve zomrel vo veku 87 rokov známy finančník, investičný bankár a filantrop Jacob Rothschild. Bol to vysokopostavený člen ...

22.2.2024 Redakcia FinReport

Novým riaditeľom podniku Volvo Car Košice sa stal Marc Gombeer

Do čela spoločnosti Volvo Car Slovakia bol vymenovaný nový šéf. Novým riaditeľom závodu a vedúcim košického projektu sa začiatkom tohto ...

21.2.2024 Redakcia FinReport

Simona Kijonková po 13 rokoch odchádza z vedenia Packeta Group

Zakladateľka českej Zásilkovne Simona Kijonková odíde z vedenia skupiny Packeta. Zásilkovnu založila v roku 2010 a počas 13 rokov ju viedla ...

20.2.2024 Redakcia FinReport

Melinda Szabóová: Stane sa novou riaditeľkou českého T-Mobile a slovenského Slovak Telekomu

Český T-Mobile a slovenský Slovak Telekom budú mať nové vedenie. Od júna tohto roku sa novou riaditeľkou stane maďarská manažérka Melinda ...

19.2.2024 Redakcia FinReport

Jeff Bezos: Predal 24 miliónov akcií Amazonu za 4 miliardy dolárov

Americký miliardár a jeden z troch najbohatších ľudí na svete Jeff Bezos predal 24 miliónov akcií spoločnosti Amazon, ktorú v roku 1994 ...

14.2.2024 Redakcia FinReport

Peter Polák: Nový člen predstavenstva ČSOB Poisťovne

Novým členom predstavenstva ČSOB Poisťovne sa stal Peter Polák, ktorý dovtedy pôsobil ako riaditeľ divízie riadenia externej distribúcie. V ...

12.2.2024 Redakcia FinReport

Martin Maštalír: Nový prezident Americkej obchodnej komory na Slovensku

Novým prezidentom Americkej obchodnej komory na Slovensku (AmCham) sa stal Martin Maštalír. Na poste šéfa strieda Gabriela Galgóciho, ktorý po ...

5.2.2024 Redakcia FinReport

Meta Platforms strojnásobila svoj zisk a Mark Zuckerberg získa na dividendách 700 miliónov dolárov

Tržby spoločnosti Meta Platforms v záverečnom štvrťroku minulého roku vzrástli o štvrtinu na 40,1 miliardy dolárov. Firma dokonca po prvý ...

5.2.2024 Redakcia FinReport

Zmeny vo vedení Generali Českej poisťovne

Vo vedení Generali Českej poisťovne došlo k dvom zásadným personálnym zmenám. Poistno-technickou riaditeľkou pre oblasť životného ...

2.2.2024 Redakcia FinReport

Mareka Harbuľáka na čele Zväzu cestovného ruchu nahradil Roman Berkes

Marek Harbuľák na čele Zväzu cestovného ruchu (ZCR) skončil. Namiesto neho povedie zväz prezident Slovenskej asociácie cestovných ...

29.1.2024 Redakcia FinReport

Peter Kažimír: Pri znižovaní úrokových sadzieb je dôležité zostať trpezlivý a opatrný

Európska centrálna banka sa minulý týždeň už po tretí raz za sebou rozhodla podržať, a teda nezmeniť svoje kľúčové úrokové sadzby, ...

26.1.2024 Redakcia FinReport

Prezidentka vymenovala Dušana Keketiho za ministra športu a cestovného ruchu

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala Dušana Keketiho za nového ministra cestovného ruchu a športu. Bývalý riaditeľ bratislavského letiska ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay