Hľadaj

Filip Rybár: V HABERL Wealth Management meníme príležitosť na hodnotu

HABERL Wealth Management Lídri Poslať

Filip Rybár je zakladateľom moderného obchodníka s cennými papiermi HABERL Wealth Management. Na trhu pôsobia 8 rokov a ich riadené portfólio, ktoré poskytujú klientom, dosahuje nadštandardné výsledky. V rozhovore prezradil, ako vyzerá digitálne portfólio v praxi, ako prebieha spolupráca medzi spoločnosťou a finančnými sprostredkovateľmi, čo nás súčasná kríza naučila a ponúkol aj podrobný návod a tipy, ako prežiť pandémiu a finančnú krízu bez ujmy a s čím je potrebné v takejto situácii počítať do budúcnosti.

image

Foto: HABERL Wealth Management

Filip Rybár, predseda predstavenstva HABERL Wealth Management, radí medzi svoje úspechy aj jeho dlhodobé vzťahy s klientmi, ktoré v spoločnosti vybudovali na dôvere. Nápad založiť obchodníka s cennými papiermi HABERL Wealth Management prišiel už počas jeho štúdia. „Už v mladosti som sa zaujímal o svet financií, a preto som sa rozhodol študovať na vysokej škole odbor financie a bankovníctvo. Už počas štúdia som začal pracovať v tejto oblasti, no a postupom času a skúsenosťami som založil obchodníka s cennými papiermi HABERL Wealth Management.“ opisuje Rybár.

Ako dlho pôsobíte na trhu? Ako sa od vašich začiatkov vyvíjal a menil trh?

Na trhu pôsobíme od  roku 2013, kedy sme získali prvú licenciu ako samostatný finančný agent pre kapitálový trh. V tých časoch všetko fungovalo v papierovej podobe a pokyny na trh sa zadávali papierovo alebo telefonicky. V dnešnej dobe už všetko prechádza do online prostredia. Vnímam to tak, že trh sa za toto obdobie vyvinul viac proklientsky, taktiež prichádzajú nové fintech spoločnosti, ktoré menia svet investičného bankovníctva a robia ho dostupnejším.

Prečo ste sa napokon rozhodli založiť moderného obchodníka s cennými papiermi?

Vyplynulo to prirodzene z nášho pôsobenia. Začínali sme ako finančný sprostredkovateľ a investor v realitách, postupne sme pociťovali potrebu rozšíriť naše portfólio služieb tak, aby sme mohli klientom poskytnúť kvalitnejšie služby a prinášať zaujímavejšie investičné príležitosti. Z tohto vznikla myšlienka založiť obchodníka s cennými papiermi so širokým portfóliom produktov a online prístupom tak, aby náš klient našiel všetko potrebné v jednej inštitúcii.

 

„Našou výhodou je komplexnosť poskytovaných služieb.“

Na trhu máme viacero obchodníkov s cennými papiermi, čím je výnimočný  práve HABERL?

HWM patrí do investičnej skupiny HABERL, ktorej súčasťou je aj investičná divízia poskytujúce služby v oblasti investícií do realitných a private equity projektov. Z tohto dôvodu vieme našim klientom prinášať aj iné, ako štandardné formy investície a obohatiť tak ich investičné portfólio. To vnímam ako našu najväčšiu výhodu. Naše služby poskytujeme fyzickým a právnickým osobám, ktorým poskytujeme komplexnú starostlivosť investičného bankovníctva a spravujeme im investičné portfólia. V neposlednom rade sú našou silnou stránkou aj samostatný finančný agenti, ktorí prostredníctvom nás poskytujú starostlivosť svojim klientom a my plníme úlohu spojenia ich klientov s trhom.

Keď už sa bavíme o vašej výnimočnosti, prezraďte, aké služby vo všeobecnosti a aké nadštandardné služby ponúkate vašim klientom?

Naši klienti majú u nás všetky služby spojené s investičným bankovníctvom. Ako najzaujímavejší produkt by som vyzdvihol službu riadeného portfólia, v ktorom dosahujeme pre našich klientov nadštandardné výsledky. Taktiež nájdete v našej ponuke podielové fondy, korporátne a štátne dlhopisy, certifikáty, zmenky, akcie, deriváty, ETF a mnoho iného.

 

„Klienti majú možnosť investovať aj do našich investičných projektov a tým zatraktívniť svoje portfólio o iný, ako štandardný produkt kapitálového trhu.“

Vieme o vás, že ponúkate investičné produkty v prehľadnom digitálnom portfóliu. Čo to znamená v praxi?

V HABERL razíme cestu jednoduchého a priehľadného prístupu, a preto sa snažíme maximalizovať digitálny prístup tak, aby mali klienti prehľad o svojom portfóliu v reálnom čase a z ktoréhokoľvek miesta na svete.

V čom spočíva filozofia vašej značky a na akých hodnotách si zakladáte?

Našou filozofiou je vyhľadávať zaujímavé investície a meniť tak príležitosť na hodnotu. Ja osobne si potrpím na otvorenosť, lojálnosť a férový prístup a podľa týchto hodnôt sa správame aj v HABERL.

V rámci vášho webu poskytujete vašim klientom dokonca aj denník investora, v ktorom pravidelne informujete o finančných aktualitách a o všetkom, čo by mali vedieť. Ako ale vyzerá a prebieha celková starostlivosť spoločnosti o vašich klientov? V čom všetkom sa na vás môžu klienti spoľahnúť?

S každým klientom si vždy prejdeme jeho očakávanie, skúsenosti, preferencie a v neposlednom rade aj investičný apetít. Následne mu poskytneme investičné riešenie podľa jeho preferencií.  Postupom času sa naša spolupráca rozširuje a pretaví do partnerského vzťahu.

 

„Mnohokrát to nie je len o investovaní, ale aj o iných životných situáciách našich klientov.“

Čo zaujímavé nám viete prezradiť ohľadom finančného sprostredkovania v rámci vašej spoločnosti?

Finanční sprostredkovatelia, Family office a iné subjekty, majú možnosť s nami spolupracovať. Aj my sme začínali ako sprostredkovateľ a plne chápeme ich potreby a vieme na nich reagovať. Nakoľko sme v danom období nevedeli nájsť jedného partnera, ktorý by dokázal pokryť všetky naše potreby, rozhodli sme sa založiť HWM a poskytovať plnohodnotný systém od onboardingu, až po správu klientov s dostupnosťou takmer všetkých investičných nástrojov kapitálového trhu.

Aké výhody/benefity ponúkate finančným sprostredkovateľom?

Pravdaže, v tomto smere ponúkame viacero výhod. Napríklad, finanční sprostredkovatelia majú u nás k dispozícii široké portfólio investičných nástrojov finančného trhu. V praxi to znamená, že prostredníctvom nás môžu plnohodnotne obsluhovať svojich klientov. Pre klientov vieme zase zabezpečiť nákup všetkých inštrumentov kapitálového trhu. 

 

„Sprostredkovatelia môžu mať u nás zostavené vlastné exkluzívne produktové portfólio. Všetko dokážu obslúžiť online, bez potreby stretávania sa s klientom a zároveň majú všetku dokumentáciu v elektronickej podobe a výborný prehľad o svojich klientoch pomocou našej platformy.“

Čo by ste odporúčali tým, ktorí majú záujem stať sa finančným sprostredkovateľom pod záštitou vašej spoločnosti?

Určite nás kontaktovať. Následne si prejdeme všetky podmienky spolupráce. V prípade záujmu oboch strán uzavrieme zmluvu a zriadime prístup do platformy. Celý proces netrvá viac ako dva týždne. 

Dokáže váš ekosystém služieb reagovať na zmeny vo svete či na trhu pružne?

Naše stratégie vytvárame tak, aby sme vedeli správne a včas reflektovať na trhové situácie a výkyvy. Samozrejme, nie je vždy možné predvídať všetky udalosti vo svete.

Ak sa bavíme o zmenách vo svete, vieme, že súčasná situácia s koronavírusom a krízou s tým spojenou, priniesla množstvo problémov pre podniky, ako také, podnikateľov či samotné rodiny. Ako vy, ako finančný odborník a samotný predseda predstavenstva finančnej spoločnosti vnímate túto súčasnú situáciu a krízu?

To, že došlo k nejakej kríze prekvapením až tak nie je. Skôr si myslím, že je prekvapením to, aká kríza vyvolaná pandémiou prišla a najmä v akej sile. Ľudia a podniky, ako také, často vytvárajú rôzne scenáre, v ktorých sa snažia pripraviť sa na rôzne šoky a situácie, ktoré by mohli nastať. Ak ale vznikne situácia, ktorú moderný svet, najmä ten na západe ešte nezažil, alebo nepozná, ťažko sa na ňu môže pripraviť alebo ju predvídať. Kríza prináša nielen problémy, ale zároveň aj nové príležitosti a je výzvou pre nové, kreatívne riešenia.

 

„Naučili sme sa, že technológie, ktoré poznáme, dokážeme využívať omnoho efektívnejšie a intenzívnejšie ako doteraz.“

Čo je podľa vás dobré a potrebné urobiť, aby sme aj takéto nepríjemné situácie zvládli čo najlepšie? Je podľa vás potrebné zabezpečiť sa finančne do budúcnosti? Mali by sme s takýmito krízami počítať a pripraviť si akési „zadné dvierka“?

Podniky a tiež rodiny budú určite aspoň minimálne v najbližšej budúcnosti počítať s takouto možnosťou. Myslím si, že najmä podniky zaradia riešenia pandemickej situácie do svojich rizikových scenárov. Aktuálne, napríklad aj Národná banka Slovenska, rozposlala finančným inštitúciám list, v ktorom sa dopytuje na opatrenia, ktoré finančné inštitúcie prijali na zabezpečenie prevádzky a zníženie dopadov pandémie. Dopredu však nevieme povedať, ktorá skupina firiem či osôb bude najviac postihnutá. Aj preto je potrebné, aby s touto situáciou počítali úplne všetci.

Absolútnym základom prípravy na krízu je tvorba finančnej rezervy. Prvým pravidlom je pravidelne si odkladať časť mzdy bokom a investovať ju. Druhým pravidlom je diverzifikácia. To znamená neinvestovať všetko do jedného druhu investičných nástrojov. Tretím pravidlom je, že finančné rezervy, určené na prekonanie krízy, sa zásadne neinvestujú do vysokorizikových aktív. V prípade podnikateľov je to trochu zložitejšie, avšak tvorba rezerv je dôležitým prvkom na prekonanie akejkoľvek krízy.

Aké sú vaše záverečné tipy a odporúčania pre tých, ktorí sa chcú na krízu čo najlepšie pripraviť a čo by ste v rámci súčasnej situácie odporúčali finančným sprostredkovateľom, ktorí majú vo svojej starostlivosti klientov alebo budúcich klientov, ktorých zastihla alebo môže zasiahnuť kríza spojená s koronavírusom?

Klienti, a teda aj sprostredkovatelia, sa aktuálne stretávajú s potrebou rýchlejšej likvidity svojich investícií. Je to najmä z dôvodu výpadkov príjmov alebo z dôvodu samo-financovania svojich podnikateľských aktivít. Očakávame teda, že aj bonitnejší klienti sa pri budúcich investíciách budú viac zaujímať o likviditu, a teda musia sprostredkovatelia viac porozmýšľať nad zložením investičných portfólií.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
25.2.2021 Redakcia FinReport

Generali uvádza na trh päťročný plán na podporu oživenia ekonomiky v Európe v hodnote 3,5 miliardy eur

Spoločnosť Generali pripravila päťročný investičný plán nazvaný Fenice 190 v objeme 3,5 miliardy eur. Jeho úlohou je podpora obnovy ...

24.2.2021 Zuzana Mecková

Slovenskú poštu čakajú najväčšie zmeny v histórii. Začína sa veľké prepúšťanie a digitalizácia služieb

Slovenská pošta prejde v nasledujúcom období zásadnými reformami. K prvým zmenám by malo dôjsť už 1. marca tohto roku. Cieľom je ...

24.2.2021 Redakcia FinReport

Trh s vakcínami proti vírusu COVID-19 generuje miliardy eur a bude ešte rásť

Očkovanie obyvateľstva voči ochoreniu COVID-19 znamená nádej pre celý svet v snahe zastaviť šírenie tohto nebezpečného vírusu. To si ...

23.2.2021 Magdaléna Švančarková

Aj naše banky už pracujú so zápornými úrokovými sadzbami

Bankový systém je hore nohami. Aj tak by sa dal nazvať príchod záporných úrokových sadzieb, ktoré už využívajú niektoré európske ...

23.2.2021 Redakcia FinReport

Tradičné banky začínajú akceptovať kryptomeny a ich hodnota neustále rastie

V uplynulých dňoch oznámilo niekoľko veľkých bánk svoje rozhodnutie umožniť klientom úschovu a správu kryptomien. Najväčšou bankou, ...

22.2.2021 Redakcia FinReport

Revolut Bank prichádza na Slovensko. Ponúka garantované účty a doplnkové služby

Celosvetovo pôsobiaca finančná platforma Revolut s 15 miliónmi zákazníkov využila svoju špecializovanú európsku bankovú licenciu a ...

10.2.2021 Robert Juriš

Andrej Zaťko: Omladili sme našu starú dámu, teraz nastal čas vytvoriť modernú bankovú skupinu

Slovenský bankový trh v roku 2021 čakajú zmeny. Jedny z najzaujímavejších budú rošády medzi Poštovou bankou a jej digitálnou dcérou ...

29.1.2021 Andrea Tittelová

Dve ženy, ktoré sa presadili v priemyselnom biznise, hovoria najmä o odvahe

Dve dámy z Kanady hovoria o svojich skúsenostiach zo sveta veľkého biznisu. Obe riadili veľké firmy v Edmontone – Glenise Harveyová ...

2.1.2021 Vladimír Pisár

Renáta Taligová: Keď sa dieťa nenaučí kriticky myslieť, nezvládne ani prácu s financiami

Renáta Taligová je učiteľka, koučka, lektorka, motivátorka a kariérna poradkyňa. Snaží sa otvárať prirodzený potenciál svojich klientov ...

21.12.2020 Andrea Tittelová

Vik Maraj: Líder potrebuje odvahu hovoriť priamo a prestať predstierať, že všetkému rozumie (VIDEO)

Vik Maraj je kanadský konzultant a kouč. Spolupracoval s lídrami zo spoločnosti Google, lululemon, GLOBSEC a v našom regióne s vedúcimi ...

23.11.2020 Andrea Tittelová

Katherine Longhiová: Trump bol stroj na propagáciu samého seba, od Bidena sa očakáva boj s koronavírusom (VIDEO)

Víťazstvo Joe Bidena v bitke o prezidentské kreslo by pre USA malo priniesť podstatný obrat v domácej aj svetovej politike. O amerických ...

9.11.2020 Zuzana Mecková

Joe Biden: Šéfom USA na tretí pokus. Aká bola jeho cesta do prezidentského kresla?

Joe Biden sa na tretí pokus stane 46. prezidentom Spojených štátov amerických. Má za sebou dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v Senáte v ...

20.10.2020 Robert Juriš

Vladimír Pikora: Najlepším receptom na koronakrízu sú pot a slzy, ale ľuďom sa musí oplatiť pracovať

Hovorí, že v ekonomickom boji s koronakrízou by pomohlo znižovanie daní. Zároveň striktne nesúhlasí, aby ľudia dostávali pomoc bez ...

14.10.2020 Jana Schochmann

Marek Dudáš: Dobré veci fungujú vďaka inováciám

Marek Dudáš bol spoluzakladateľom vôbec prvého porovnávača PZP na Slovensku „Superpoistenie“. Bol novátorom, ale podnikateľský zámer ...

29.9.2020 Robert Juriš

Martin Lancz: Myslím si, že investičná skupina Arca napokon skončí v konkurze

Slovenská investičná skupina Arca je v problémoch. Dlhuje investorom, ktorí vložili svoje financie do jej zmeniek či dlhopisov, dlhuje ...

16.9.2020 Robert Juriš

Ivan Mikloš: Fico povedal, že sme v r... Ja hovorím, že sme sa ocitli v pasci stredných príjmov

Bol podpredsedom slovenskej vlády, dvojnásobným ministrom financií, ministrom privatizácie. Na Ukrajine robil poradcu dvom premiérom a dvom ...

9.9.2020 Robert Juriš

Andrej Deďo: Vďaka moderným technológiám Winners Group mení finančné sprostredkovanie na Slovensku

Na Slovensku pôsobí 12 rokov. Radí sa medzi TOP 5 finančných sprostredkovateľov na domácom trhu. Patrí k lídrom vo využívaní finančných ...

20.8.2020 Dominik Horváth

Dr. Yung-Lin Wang pre Financial Report: To najhoršie z ekonomickej krízy nás ešte len čaká

Pochádza z Taiwanu a momentálne prednáša na Nottingham Trent University vo Veľkej Británii. Špecializuje sa na makroekonómiu a ekonómiu ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Vodičov v Bratislave čakajú zmeny na Prístavnom moste, uzatvoria diaľničnú vetvu
 2. 2.
  Generali uvádza na trh päťročný plán na podporu oživenia ekonomiky v Európe v hodnote 3,5 miliardy eur
 3. 3.
  Živnosť verzus eseročka. Ktorá možnosť sa podnikateľom v roku 2021 oplatí viac?
 4. 4.
  Slovenskú poštu čakajú najväčšie zmeny v histórii. Začína sa veľké prepúšťanie a digitalizácia služieb
 5. 5.
  Odmietnutie očkovania by nemalo byť sankciované, myslí si ombudsmanka Patakyová