Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Erika Piirmetsová: Digitalizácia nie je len o technológiách, potrebujete aj kompetentné vedenie

Monika Jakábová Lídri
SK
EN
Poslať

Estónsko je považované za jedného zo svetových digitálnych lídrov. Počas posledných rokov táto malá pobaltská krajina prešla transformáciou zo sovietskej republiky na vyspelú digitálnu spoločnosť. Estónsko vybudovalo fungujúcu infraštruktúru, ktorá poskytuje 99 % verejných služieb online. Na otázky o tom, ako táto cesta vyzerala, aké sú kľúčové faktory úspešnej transformácie, a ako by sa Slovensko mohlo inšpirovať úspešným príkladom, odpovedá poradkyňa pre digitálnu transformáciu Estónska Erika Piirmets.

image

Foto: Archív Eriky Piirmetsovej

Ako sa Estónsko stalo digitálnym lídrom

Hoci má Estónsko len 1,3 milióna obyvateľov, je považované za jednu z digitálne najvyspelejších krajín sveta. Kedy sa to všetko začalo a ako sa z Estónska stalo e-Estónsko?

V roku 1991, keď sme získali nezávislosť, sme sa ocitli v pozícii, keď sme museli prebudovať celú našu krajinu. Východiskové podmienky neboli veľmi priaznivé. V skutočnosti sme nemali dobrý legislatívny systém, ani sieť verejných služieb, ktoré by sme mohli poskytovať ľuďom, nemali sme žiadny rozpočet, žiadne peniaze, nemali sme ani vlastnú menu.

Na jednej strane to boli nezávideniahodné podmienky, no táto situácia zároveň predstavovala aj veľmi dobrý východiskový bod, pretože sme mali šancu našu krajinu slobodne reštartovať od nuly. Chceli sme byť moderným a inovatívnym štátom, vedeli sme, čo chceme dosiahnuť. Videli sme dlhodobú perspektívu toho, čím sa Estónsko stane – prosperujúcou demokraciou a dobre fungujúcou krajinou. Digitalizácia teda nie je konečný cieľ, skôr sme ju považovali za príležitosť, opatrenie, ako podnietiť náš ekonomický rast a rozvoj.

Ako takýto proces digitalizácie spoločnosti prebiehal?

Ako som spomenula, našu krajinu sme museli vybudovať od úplného začiatku. V priebehu 30 rokov tvorenia digitálnej spoločnosti sme vyskúšali viacero ciest. Nikto sa predtým o niečo podobné nepokúšal, digitálna spoločnosť v iných krajinách jednoducho neexistovala, a tak sme nemali žiadne príručky či usmernenia. Nemohli sme povedať – dobre, takto to funguje, urobme to rovnakým spôsobom.

Testovali sme rôzne možnosti digitálneho riadenia. Ak fungovali, tešilo nás to, ale ak nie, taktiež to bolo v poriadku. Pripustili sme, že to nefungovalo a skúšali sme iné riešenie. Ostatné krajiny, ktoré v súčasnosti začínajú, alebo už realizujú svoje projekty digitalizácie spoločnosti, už nemusia vykonať všetky tie kroky, ktoré urobilo Estónsko. Už sa môžu poučiť z našich skúseností a využiť rôzne skratky na tejto ceste.

Erika Piiirmetsová

Digitálne služby nie sú len o technológiách

Aké sú kľúčové faktory úspechu v digitalizácii spoločnosti?

Za najdôležitejší aspekt úspechu považujeme kvalitné a kompetentné vedenie. Mnohí by si mohli myslieť, že najdôležitejšie je mať cool špičkovú technológiu. V prvom rade sa technológia vyvíja tak rýchlo, že vždy bude k dispozícii niečo novšie a zároveň vždy bude relatívne jednoduché aktualizovať svoju technologickú základňu. Takže toto nie je prekážka. Kľúčové je mať naozaj dobré autentické vedenie, ktoré by sa sústredilo na dlhodobú víziu, pretože výhody z digitalizácie nie sú niečo, čo príde z večera do rána.

Krajiny si taktiež musia dávať pozor na riadenie a informovanie verejnosti. To znamená, že keď zavádzate technologické aspekty, ako je napríklad digitálna identita alebo rôzne digitálne služby, musíte pomôcť ľuďom dostať sa na palubu. V prvom rade veľmi jasne komunikujete, čo je stimulom, prečo musia zmeniť svoje návyky, aká je motivácia a aký je prínos pre ľudí. Prečo je pre mňa lepšie využiť službu digitálne ako to, na čo som zvyknutý – napríklad ísť na úrad – prečo to musím meniť. A zároveň je nesmierne podstatné ľuďom poskytnúť možnosti osvojiť si digitálne zručnosti. Školenia, rôzne kurzy, osvetové kampane, ale aj zvyšovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti. Všetky tieto aspekty zmeny ľudských návykov a informovanosť sú naozaj dôležité.

A určite, keď chcete robiť transformáciu, musíte mať na to pripravený aj legislatívny systém. Správa digitálnych údajov, ich bezpečnosť a výmena v rámci jednotlivých digitálnych služieb – to si vyžaduje množstvo nariadení a zákonov. Neprijímajte však zložité zákony, pretože ak sa vytvorí príliš zložité právne prostredie, inovácie sa presunú niekam, kde to pre ne bude jednoduchšie. Na jednej strane je potrebné sa uistiť, že všetko je dobre regulované, no na druhej strane prílišná regulácia zabije technologický rast. A, samozrejme, musia existovať technologické riešenia, ktoré musia byť funkčné a využiteľné.

Čo robí Estónsko pre udržanie vysokej úrovne digitálnej gramotnosti krajiny?

V prvom rade sme pre všetky základné školy zabezpečili počítače a internetové pripojenie. Digitálne vzdelávanie sme začali od základnej úrovne. Dnes každá nová generácia – hoci nie je nútená používať digitálne služby – len ak chce, má zručnosti, aby to dokázala zvládnuť. A zamerali sme sa aj na školenie a vzdelávanie pracujúcich a starších ľudí.

Keď prídu problémy, transparentnosť je nevyhnutná

Čelilo Estónsko na ceste nejakým významným prekážkam? Ak áno, ktoré z nich bolo najťažšie prekonať?

Určite áno. Pravdupovediac čelili sme mnohým prekážkam najmä preto, lebo sme veľa vecí museli skúšať a testovať. Jeden z náročnejších momentov sa objavil napríklad v roku 2002, keď sme zaviedli elektronický občiansky preukaz. Bolo to náročné, pretože ľudia sa zdráhali, dokonca si z toho robili srandu. Považovali to za hlúpy nápad, keďže sa zavádzalo niečo, čo bolo z ich pohľadu úplne zbytočné. Zároveň si však elektronický občiansky preukaz museli vybaviť, pretože to bolo strategické politické rozhodnutie, ktoré urobilo tento elektronický preukaz povinným. Dnes vidíme, že to bol správny krok. Aj u vás nastanú momenty, aj z politického hľadiska, keď bude naozaj ťažké urobiť rozhodnutie, pretože nebude populárne, a možno to bude krátkodobá politická samovražda. No to, že je to ťažké, neznamená, že by ste to nemali urobiť.

Ďalšiu prekážku, s ktorou sme sa museli popasovať, boli technologické problémy. V prvom rade to bol veľký kybernetický útok v roku 2007. Bol to prvý rozsiahly kybernetický útok proti vláde v dejinách. Na jednej strane bolo dobré, že ​​sa to stalo, pretože sa nám potvrdilo, že technologicky a digitálne ideme správnym smerom. No zároveň to bol zásadný moment, keď bolo potrebné vyvodiť politickú zodpovednosť. Rozhodli sme sa, že so všetkými technologickými problémami alebo akýmikoľvek problémami, ktoré sa vyskytnú, budeme transparentní. Premiér teda išiel v hlavnom vysielacom čase do médií a povedal – čelíme útoku. Túto prax sme si zachovali aj neskôr, keď sa objavili problémy s čipmi elektronických občianskych preukazov. Hrozil únik digitálnej identity občanov. No vláda bola v tejto veci opäť veľmi otvorená, informovala, že máme tento veľmi veľký technologický problém a poprosila ľudí, aby si vymenili karty. Transparentnosť a otvorená krízová komunikácia je niečo, čo sme sa rozhodli realizovať v týchto problematických momentoch, a osvedčilo sa nám to.  

Približne 99 % verejných služieb je poskytovaných online – od volieb až po platenie daní. Online služby idú ruka v ruke s kybernetickou bezpečnosťou. Dôverujú ľudia tomuto online systému v situáciách, keď musia zdieľať svoje citlivé údaje?

Mnohí ľudia sa ma pýtajú – ako to, že Estónci tak dôverujú svojim vládam? Ja si myslím, že Estónci to nerobia sami od seba. Je to skôr o zodpovednosti vlády komunikovať a ukázať, že jej možno dôverovať. Aj preto sme sa rozhodli, že ľuďom ukážeme, ako sa budú využívať ich dáta.  Vytvorili sme digitálny nástroj s názvom Data tracker, v ktorom môže každý občan vidieť, ako boli jeho údaje použité, kto ich použil a z akého dôvodu. Chceme byť etickí pri používaní všetkých dát a nebudeme nič skrývať, namiesto toho dáme ľuďom otvorené možnosti, aby skutočne sledovali, ako s údajmi nakladáme.

Erika Piirmetsová

Ide nám o ekosystém ako celok

Ktoré procesy digitalizácie verejnej správy, ktoré boli zavedené v Estónsku, považujete za najdôležitejšie a prečo?

Myslím si, že mimoriadne dôležité bolo to, ako sa digitalizácia u nás začala, a že to prebehlo správne. Prvou službou, ktorá prešla procesom digitalizácie, bolo daňové priznanie. Pre vládu to bolo relatívne jednoduché a ľuďom to prinieslo pozitívnu zmenu. No podľa môjho názoru naša sila nespočíva v tom, že máme skvelé technológie a digitálne služby. Najväčšou výhodou nášho digitálneho štátu je ekosystém, ktorý sa skladá z troch dôležitých oblastí. V prvom rade máme jeden funkčný centrálny elektronický preukaz, s ktorým môžeme využívať všetky tieto online služby. Druhým dôležitým aspektom je existencia všetkých služieb, ktoré sme dokázali priniesť v online formáte. A tretím je fakt, že všetky transakcie s digitálnym preukazom a využívanie týchto digitálnych služieb je bezpečné a spoľahlivé. Nejde teda o jednotlivé zložky, ktoré by vynikali, alebo by boli najlepšie. Ide o ekosystém ako celok.

Jedným z kľúčových aspektov toho, čo nazývame chrbtovou kosťou našej digitálnej spoločnosti, je interoperabilita dát. Všetky naše digitálne dáta sú prepojené, akoby spolu hovorili, to je najväčšia výhoda, vďaka ktorej je všetko veľmi funkčné.

Existujú ešte veci, ktoré Estónci nemôžu robiť online? V ktorých oblastiach je ešte priestor na zlepšenie a ktoré, ak vôbec, Estónsko nechce digitalizovať?

V skutočnosti existujú dve služby, ktoré ešte nie sú digitálne – manželstvo a rozvod. V tejto kategórii sme mali aj tretiu službu, ktorou bol nákup a predaj nehnuteľností, no po vypuknutí pandémie sme túto službu veľmi rýchlo digitalizovali. Takže momentálne zostávajú len manželstvo a rozvod, ale aj tieto dve záležitosti sú v štádiu prípravy na digitalizáciu, takže si myslím, že už čoskoro budeme môcť hovoriť o 100-percentnej digitalizácii vládnych služieb v Estónsku.

Pandémiu sme považovali za príležitosť na zlepšenie

V priebehu posledných dvoch rokov sme videli, že pandémia koronavírusu urýchlila nástup rôznych digitálnych inovácií na celom svete. Bolo to tak aj v Estónsku?

Ako som uviedla, jednou z veľmi rýchlo implementovaných zmien bolo uvedenie nákupu a predaja nehnuteľností ako online služby. Opäť by som však použila paralelu s kybernetickým útokom z roku 2007. Pandémia koronavírusu predstavovala pre nás test, či obstojíme s digitálnym štátom, alebo nie. Skrátka sme si otestovali, kde sme. Dala nám možnosť overiť si, či sú naši ľudia pripravení využívať digitálne služby každý deň, a či naše systémy dokážu zvládnuť tento akumulovaný nárast používateľov.

Samozrejme, objavili sa problémy, ktoré vyplynuli z povahy koronakrízy. Portál, na ktorom sme zverejňovali časy očkovania, ľudia často využívali. Neboli sme však pripravení na situáciu, že sa prihlásia všetci naraz. Výsledkom bolo, že portál zlyhal, pretože nezvládol neštandardnú návštevnosť. To nás prinútilo zamyslieť sa a nájsť riešenie novej situácie.

V tejto súvislosti musím poznamenať, že Estónci sú veľmi nároční používatelia. Sme zvyknutí na veľmi dobrú kvalitu digitálnych služieb, a keď v pandemickom období niektoré databázy alebo prihlásenia zlyhali, zdvihla sa vlna kritiky. No ak to porovnáme s mnohými inými praktikami v zahraničí, povedala by som, že v mnohých ohľadoch sme skončili veľmi dobre, pretože sme nemuseli prísť s niečím, čo predtým neexistovalo. Pokračovali sme v digitálnom riadení a zmenou bolo len to, že sa objavilo oveľa viac ľudí, ktorí chcú využívať všetky tieto digitálne služby. Považovali sme to však zároveň za dobrú príležitosť. Digitálne služby v Estónsku v súčasnosti využíva približne 80 % populácie vo veku od 17 do 74 rokov. Pandémia prinútila ďalších ľudí k ich používaniu. Dúfame, že títo ľudia, ktorí nikdy predtým digitálny systém nepoužili, videli, že to bolo ľahké a budú ochotnejší urobiť to aj v budúcnosti.

Estónsko je krajinou s najvyšším podielom startupov na obyvateľa a rodiskom aplikácií, ako Skype či  Bolt. Podporuje vláda takéto iniciatívy? Aká je úloha štátu pri podpore firiem v začiatkoch ich podnikania?

Je dôležité spomenúť, že Estónci vždy mali otvorenú mentalitu, ktorá umožňuje skúšať rôzne riešenia a experimentovať. Toto je akosi súčasťou našej kultúrnej identity. Zároveň sme malá krajina, čo sa týka rozlohy aj počtu obyvateľov, takže nemôžeme mať veľký priemysel, nie sme konkurencieschopní v bežnej ekonomike. Musíme teda hľadať alternatívy, ako dosiahnuť ekonomický rast. Úlohou štátu v tomto úsilí je pomôcť rásť podnikateľskému prostrediu, a tu sú kľúčovými digitálne služby.

V Estónsku je naozaj jednoduché začať podnikať. V našich oficiálnych dokumentoch hovoríme, že to trvá tri hodiny, no reálne sa to dá stihnúť za 30 minút. Dokonca začiatkom tohtoročného júna sme zaznamenali svetový rekord, keď na založenie firmy stačilo len 15 minút. Tento ekosystém tiež znamená menej byrokracie, skutočne jednoduché spravovanie všetkých podnikateľských aktivít, daňové priznanie online, poskytovanie digitálnych podpisov. Toto všetko je niečo, čo vás zbaví manažérskej zodpovednosti a umožní vám sústrediť sa na svoje podnikanie a rozvoj podnikateľského nápadu.

A teraz veľmi konkrétne k startupovému prostrediu – máme veľmi silnú startup komunitu. Jej súčasťou je organizačný orgán Startup Estonia a na rôznych procesoch spolupracuje aj štát. Kapitálové investície, ktoré pomáhajú startupom rásť, a tiež rôzne programy – inkubátory či nápady na zdieľanie podnikov – to sú pomocné faktory zo strany štátu. Hoci je Estónsko malá krajina,  startupová komunita u nás funguje naozaj dobre. Namiesto toho, aby veľké ryby jedli malé, máme priestor pre každého, kto príde s dobrým nápadom. Spolupracujeme, zdieľame nápady, starší startupisti sú koučmi a mentormi mladšej generácie. Takže tieto úzke vzťahy sú určite dôležité a pre tvorcov startupov sú veľkou výhodou.

Erika PiirmetsováPrednedávnom ste navštívili Slovensko a viedli diskusie na túto tému. Čo by ste odporučili Slovensku, aby sme mohli vybudovať úspešnú digitálnu spoločnosť? Ako čo najlepšie naštartovať procesy, aby sa e-Slovensko stalo čo najskôr realitou?

Zdôrazním tri piliere, ktoré sú podľa mňa kľúčové. V prvom rade je to potreba implementovať veľmi silnú elektronickú identitu, teda technológiu, ktorá zabezpečí, aby sa ľudia mohli identifikovať online. V druhom rade údaje, ktoré osoba zdieľa, by mali byť vzájomne prepojené. Tretím pilierom je integrita údajov. Všetky procesy vrátane autentifikácie, ale aj zdieľania údajov, by mali byť vždy bezpečné.

Zároveň vždy, keď vyvíjate akúkoľvek digitálnu službu, položte si niekoľko zásadných otázok. Napríklad – ideme to zaviesť iba preto, lebo je to pre vládu jednoduché urobiť to týmto spôsobom, alebo je to potrebné, jednoduché a využiteľné aj pre občana? Má táto inovácia pre zákazníka zmysel, aj keď má stredné digitálne zručnosti? Je to pre neho pochopiteľné? Môže mať z tohto technologického riešenia dobrú používateľskú skúsenosť?

Čo by som tiež naozaj odporučila Slovensku – hovorte o digitalizácii. O všetkom, čo sa deje v oblasti digitálneho riadenia, by vaša verejnosť mala vedieť, aby to neskôr pre ňu nebolo prekvapením. Vždy teda premýšľajte z pohľadu koncového používateľa, aký bude prínos pre daného človeka, zároveň o tom hovorte a zvyšujte povedomie. Musí byť jasné, že toto nie je dostupné len pre programátorov, high-tech ľudí, ale že digitálne služby sú prístupné každému bežnému občanovi.

Kto je Erika Piirmetsová

Erika PiirmetsováJe poradkyňou pre digitálnu transformáciu Estónska. Po pracovnom pobyte v zahraničí si začala vážiť výhody života v digitálnej spoločnosti, ktorá uľahčuje každodenné fungovanie. Je silným zástancom automatizácie a proaktívnych služieb. Chce, aby sa ľudia mohli sústrediť na to, na čom záleží – na medziľudskú komunikáciu, profesionálnu aj súkromnú a nie na byrokraciu. Verí v spravodlivosť a dostupnosť vládnych služieb pre každého občana prostredníctvom tých najlepších používateľských skúseností. Ako poradca pre digitálnu transformáciu v e-Estonia Briefing Centre sa snaží šíriť jedinečné estónske skúsenosti s digitalizáciou aj v iných krajinách. Okrem iného vystúpila aj na slovenskej konferencii ITAPA 2022 venovanej digitalizácii. 

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
7.10.2022 Redakcia FinReport

Ceny benzínu stagnujú, motorová nafta opäť o niečo zlacnela

Ceny pohonných látok sa v 39. týždni v porovnaní s tým predchádzajúcim príliš nezmenili. Ceny oboch druhov benzínu zostali prakticky na ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

Energetická kríza: Čo je potrebné urobiť na jej elimináciu

Súčasné ekonomické obdobie sa vo viacerých aspektoch podobá veľkej hospodárskej depresii z polovice 19. storočia. Existuje teória, podľa ...

7.10.2022 Zuzana Fryč

Novela Obchodného zákonníka má ušetriť čas aj náklady pri zakladaní obchodných spoločností

Poslanci Národnej rady SR sa okrem iných zákonov na svojej aktuálnej schôdzi venujú aj návrhu novely Obchodného zákonníka. Cieľom novej ...

7.10.2022 Redakcia FinReport

Zahraničný obchod dosiahol 30-percentný rast, no stále dovážame viac ako vyvážame

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v auguste 2022 hodnotu 8,3 miliardy eur. Medziročne to predstavuje nárast o 30,3 %. Rast vývozu ...

6.10.2022 Redakcia FinReport

Elena Kohútiková: Stane sa členkou dozornej rady vo VÚB Generali

Bývalá viceguvernérka Národnej banky Slovenska (NBS) Elena Kohútiková sa stane členkou dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

6.10.2022 Magdaléna Švančarková

Firmy zvažujú každý cent, preplatenie rekreačných poukazov môže byť pre ne problém

Rekreačné poukazy využívajú zamestnanci už druhý rok. Navštevujú hotely, penzióny alebo iné rekreačné zariadenia na Slovensku a ...

6.10.2022 Robert Juriš

Novela zákona o sociálnom poistení prináša „otcovské“ a dva týždne voľna pre otcov po narodení dieťaťa

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o sociálnom poistení. Legislatívna zmena prinesie otcom dva týždne plateného voľna pri narodení ...

3.10.2022 Redakcia FinReport

Redouane Sedrati: Do vedenia PSS nastúpil nový člen predstavenstva

Prvá stavebná sporiteľňa má od začiatku októbra nového člena najvyššieho vedenia. Do jej predstavenstva nastúpil odborník na stavebné ...

28.9.2022 Redakcia FinReport

Eduard Heger: Pre vysoké náklady na elektrinu hrozí kolaps slovenskej ekonomiky

Slovenskej ekonomike hrozí kolaps. Príčinou sú prudko rastúce ceny elektriny. Ak Slovensko nezíska finančnú pomoc z Bruselu, nárast cien ...

28.9.2022 Robert Juriš

Peter Kažimír: Inflácia môže vystúpiť až na 22 % a ekonomika sa prepadne do recesie

Rok 2023 bude ešte náročnejší ako rok 2022. Slovenská ekonomika sa prepadne do recesie. Priemerná ročná inflácia by mohla dosiahnuť 18 %, ...

27.9.2022 Naďa Černá

Roger Federer odchádza do tenisového dôchodku so zárobkom 1,1 miliardy dolárov

Švajčiarsky tenista Roger Federer, jeden z najlepších hráčov tenisovej histórie, prostredníctvom sociálnych sietí oznámil koniec svojej ...

23.9.2022 Redakcia FinReport

Robert Kyncl: Do čela hudobného vydavateľstva Warner Music sa postaví rodák z Česka

Novým šéfom tretieho najväčšieho hudobného vydavateľstva na svete Warner Music Group sa stane český rodák Robert Kyncl. Na čele ...

13.9.2022 Redakcia FinReport

Novým ministrom hospodárstva sa stal Karel Hirman

Doterajší minister hospodárstva Richard Sulík dnes odovzdal svoju demisiu do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá ju akceptovala. Zároveň ...

9.9.2022 Redakcia FinReport

Christine Lagardová: ECB sa v súvislosti s infláciou mýlila, vinu beriem na seba

Európska centrálna banka (ECB) zvýšila kľúčové úrokové sadzby o 75 bázických bodov. Základná úroková sadzba sa tak zdvihla na ...

9.9.2022 Roland Régely

Najdôležitejšie momenty zo života kráľovnej Alžbety II., ktorá navždy zmenila nielen Britániu, ale aj celý svet

Vo veku 96 rokov zomrela najdlhšie vládnuca panovníčka britskej monarchie Alžbeta II. Narodila sa ako princezná, ktorá nikdy nemala byť ...

9.9.2022 Redakcia FinReport

Peter Kažimír: Razantné zvyšovanie úrokov bude pokračovať, inej cesty niet

„Včerajšie rozhodnutie zvýšiť úrokové sadzby o bezprecedentných 75 bázických bodov bolo nevyhnutné a správne,“ konštatuje guvernér ...

7.9.2022 Redakcia FinReport

Klaudia Drábiková: Nová riaditeľka odboru klientskych potrieb v Slovenskej sporiteľni

Novou riaditeľkou odboru klientskych potrieb v Slovenskej sporiteľni sa od septembra 2022 stala Klaudia Drábiková. Má dlhoročné skúsenosti v ...

6.9.2022 Redakcia FinReport

Novým generálnym riaditeľom spoločnosti Allegro sa stal Roy Perticucci

Roy Perticucci sa od 1. septembra 2022 stal novým výkonným riaditeľom a členom predstavenstva spoločnosti Allegro. Jeho hlavnou úlohou je ...

Aplikácia

Najčítanejšie

 1. 1.
  V prvom pilieri nastali zmeny, novinkou je rodičovský bonus a dôchodkový automat
 2. 2.
  Rodičovský príspevok sa od začiatku roku 2023 opäť zvyšuje
 3. 3.
  Energetická kríza: Čo je potrebné urobiť na jej elimináciu
 4. 4.
  Čo nám na jesenné večery pripravili streamovacie spoločnosti Netflix a HBO Max?
 5. 5.
  Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur