Hľadaj

Dr. Yung-Lin Wang pre Financial Report: To najhoršie z ekonomickej krízy nás ešte len čaká

Dominik Horváth Lídri Poslať

Pochádza z Taiwanu a momentálne prednáša na Nottingham Trent University vo Veľkej Británii. Špecializuje sa na makroekonómiu a ekonómiu zamestnanosti. V súvislosti s koronakrízou hovorí, že ešte dôležitejšie ako stimulácia národných ekonomík je zabezpečenie ochrany zdravia všetkých ľudí. Podľa neho sa aktuálna nepriaznivá ekonomická situácia bude ešte zhoršovať. Na otázky magazínu Financial Report odpovedá Dr. Yung-Lin Wang.

image

Foto: Archív Dr. Yung-Lin Wang

To horšie z koronakrízy nás ešte len čaká

Koronakríza je niekoľko mesiacov témou číslo jeden. Šéfka Medzinárodného menového fondu Kristalina Georgieva tvrdí, že svet čelí najhoršej hospodárskej kríze od veľkej depresie v 30. rokoch minulého storočia. Niektorí ekonómovia veria, že tým najhorším sme si už prešli, podľa iných nás to ešte len čaká. Ku ktorému názorovému smeru sa prikláňate vy?

Súhlasím s Kristalinou, ale to horšie z ekonomickej krízy nás ešte len čaká. Toto nie je len kríza v oblasti verejného zdravia, súvisí s ňou aj hospodárska kríza. Vírus zasiahol odvetvia služieb, vrátane letectva, cestovania a cestovného ruchu. Obchodné aktivity a konferencie sa v mnohých krajinách zastavili. Letecké spoločnosti zažívajú prudký pokles dopravy na svojich najziskovejších medzinárodných trasách. Hotely, bary a reštaurácie trpia stratou zákazníkov, pretože ľudia nechcú riskovať infekciu. Aj keď sa vlády snažia o oživenie hospodárstva zvyšovaním dlhu, napokon ho aj tak budú musieť splatiť ľudia prostredníctvom vyšších daňových odvodov. Britský premiér Boris Johnson hovorí, že do Vianoc sa vrátime do „normálu“. Ja však o tom naozaj pochybujem.

Koronakríza výrazne zasiahla celosvetovú ekonomiku, pričom ukončila viac ako 10-ročný cyklus hospodárskeho rastu. Existujú určité podobnosti medzi koronakrízou a krízou z roku 2008, prípadne v čom sa tieto dve krízy líšia z makroekonomického hľadiska?

Tieto dve krízy „zdieľajú“ tri hlavné ekonomické podobnosti. Prvou je neistota o dĺžke a priebehu krízy. Obe krízy „zdieľajú“ neistotu ako kľúčový faktor, ktorý sa objavil v oboch popredných svetových ekonomikách. Konkrétne v USA v roku 2008 a v Číne na konci roku 2019, pričom neistota sa následne rozšírila do celého sveta.  

Druhou podobnosťou je kolaps finančného trhu. Počiatočné poklesy na burzách veľkých krajín, v niektorých až do jednej štvrtiny ich pôvodnej ceny a vplyv krízy na hospodárstvo najsilnejších ekonomík na svete, boli v oboch krízových situáciách podobné.  

Poslednou podobnosťou sú reakcie na vzniknutú situáciu. Na elimináciu mohutných ekonomických otrasov poskytla menová a fiškálna politika štátov v oboch prípadoch masívnu podporu.

V čom sa líšia dve ostatné celosvetové krízy

Čo sa týka rozdielov medzi oboma krízami, tým najmarkantnejším je posun od „hospodárskej vojny“ k „vojnovej ekonomike“. Súhlasíte?

Súčasný šok v oblasti verejného zdravia najskôr ovplyvnil sektor výroby. Koronakríza sa rýchlo rozšírila do celého sveta vďaka vysoko integrovaným dodávateľským reťazcom a rýchlosti šírenia nákazy. Tento ponukový šok potom ovplyvnil finančný sektor a stranu dopytu, hlavne v oblasti cestovného ruchu a obchodu.

Vírus núti vlády, aby vynaložili drakonické úsilie pri zabraňovaní jeho šírenia. Prijímajú rozhodnutia o zatvorení hraníc, zákazy prepravy a obmedzenia zhromažďovania ľudí na verejnosti. Tieto snahy spôsobujú šok v reálnej ekonomike, čo má ničivé následky pre podniky, ich pracovníkov a finančný sektor. Keďže obmedzenia výrobcu obmedzujú spotrebiteľa, všade sa objavuje dopytový šok, ktorý sa zhoršuje aj vďaka psychologickej stránke nákazy.

Naopak v rokoch 2007 až 2008 finančný šok zasiahol najprv stranu dopytu a vyústil do veľkej recesie v roku 2009. Tento šok naozaj vážne zaťažil reálnu ekonomiku. Rozdielna je aj rýchlosť a tvar priebehu oboch kríz. Pri koronakríze je vidieť ostrejší, ale kratší šok v tvare písmena V, ktorý by však rýchlejšie umožnil návrat HDP na úroveň spred krízy, zatiaľ čo finančná kríza z roku 2008 mala pomalší priebeh a tvar písmena U.

Traja najväčší hráči svetovej ekonomiky USA, Čína a Európska únia zaujali v boji s koronakrízou rozdielny postup. V USA napríklad centrálna banka znížila úrokové sadzby za posledných šesť mesiacov až o jedno percento. Európska únia a Čína sa zatiaľ vyhýbajú takýmto drastickým krokom. Myslíte si, že znižovanie úrokových sadzieb je správnym riešením na zmiernenie recesie?

Znižovanie úrokovej sadzby má ľudí motivovať, aby viac investovali. Situácia je však taká, že ľudia nebudú chodiť nakupovať, kým sa nezníži psychologický strach z nákazy. Ja verím, že vlády musia implementovať fiškálnu politiku. Napríklad vo Veľkej Británii štát zaplatí 80 % mzdy zamestnancom až do výšky 2 500 libier šterlingov mesačne. Podpora postihnutých podnikov má za cieľ zabrániť tomu, aby problematické krízové obdobie zanechalo na firmách a podnikoch dlhodobé „zjazvujúce“ účinky.

Najdôležitejšia aj tak bude ochrana zdravia

Okrem znižovania úrokových sadzieb sa mnohé krajiny uchyľujú k zníženiu nezamestnanosti a inflácie prostredníctvom pôžičiek, ktoré však zvyšujú štátny dlh. Myslíte si, že takéto krátkodobé riešenie je z dlhodobého hľadiska udržateľné, alebo bude v budúcnosti viesť k podobnej dlhovej kríze, akou si prešla Európa v roku 2012?

Táto otázka nadväzuje na predchádzajúcu. Vláda nemôže stimulovať hospodárstvo iba prostredníctvom fiškálnej alebo menovej politiky. V krátkodobom horizonte tieto nástroje môžu byť nápomocné, ale možno bude potrebné, aby vláda z dlhodobého hľadiska radšej stanovila prísne protiepidemiologické nariadenia, než aby pokračovala v tvorení dlhu.

Čo sa týka nezamestnanosti, tá sa v krátkom čase významne zvýšila v mnohých krajinách. Najviac postihnutými kategóriami obyvateľstva sa stali hlavne absolventi škôl a starší ľudia pred dôchodkom. Aké nástroje okrem pôžičiek by podľa vás mali štáty prijímať v boji s nezamestnanosťou?

Mimoriadne dôležité je dodržiavanie nariadenia nosiť na verejnosti rúško a umývanie si rúk, aby sa spomalilo šírenie vírusu. Koronakríza nie je len finančná kríza, je to aj pandémia v oblasti verejného zdravia. Stimulácia sektora služieb pomáha zamestnávateľom udržať si svojich zamestnancov. Ľudia však budú chodiť nakupovať iba vtedy, keď sa nebudú obávať nákazy. Napríklad program „Eat Out to Help Out“, teda snaha podporiť lokálne reštaurácie a podniky, je dobrá stratégia, ale funguje iba vtedy, keď sa ľudia cítia bezpečne.

Najväčší vplyv koronakrízy pocítili hlavne cyklické sektory, akými sú napríklad letecká doprava alebo hotelierstvo. Myslíte si, že tieto sektory sa po skončení krízy vrátia do normálu, alebo sa staneme svedkami skrachovania významných spoločností?

Z dlhodobého hľadiska sa všetko vráti do normálu. Otázne je, ako dlho to bude trvať. Britský premiér Johnson odložil otváranie hraníc. To znamená, že prípadné oživenie cestovného ruchu a odvetvia služieb sa začne až neskôr. Ak tieto odvetvia prijmú aktuálnu situáciu a prídu s novou obchodnou stratégiou, bankroty by nemali nastať. Napríklad taiwanské letecké spoločnosti zaviedli program na napodobňovanie zážitku z lietania. Záujemcovia môžu prísť na letisko, prejsť pasovou kontrolou a nastúpiť na palubu, prípadne si tu vychutnať dobré jedlo. Lietadlo však nevzlietne. Verte tomu alebo nie, je to populárne.

V súčasnosti existuje niekoľko farmaceutických spoločností, ktoré tvrdia, že vynašli vakcínu na koronavírus, ale potrebujú ju ešte podrobiť dodatočnému testovaniu. Myslíte si, že vakcína bude riešením koronakrízy? Aké sú z ekonomického hľadiska alternatívne opatrenia, kým k tomu príde?

Podľa môjho názoru je objavenie a aplikácia vakcíny riešením na koronakrízu. Dôvodom je skutočnosť, že vlády majú obmedzené zdroje a nemajú rozpočty dimenzované na dlhodobú implementáciu fiškálnej a menovej politiky. Okrem toho vlády nemôžu dlhodobo vykonávať obmedzujúce nariadenia, ako je napríklad sledovanie každého občana vracajúceho sa zo zahraničia. Je to finančne príliš náročné, pričom tieto nariadenia síce spomaľujú šírenie vírusu, ale samotný vírus neliečia. Preto má doriešenie účinnej vakcíny naozaj vysokú prioritu. 

Aký osud čaká veľmoci – Veľkú Britániu a USA

Pred koronakrízou bol jednou z často skloňovaných ekonomických tém odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Vy pracujete v Anglicku. Aký je váš pohľad na brexit z makroekonomického hľadiska? Dotkol sa priamo aj vás?

Brexit určite bude mať veľký vplyv na hospodárstvo Spojeného kráľovstva. Predpokladám nedostatok pracovných síl, zvýšenie cien, zmeny v návykoch obyvateľstva a problémy s financovaním univerzít. Podľa mojej osobnej skúsenosti existujú dva dôsledky odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. Sú to zmeny v príjmoch a substitučný efekt. Pri príjmoch majú tieto zmeny za následok zvyšujúce sa ceny dovážaných tovarov, čo spôsobuje pokles predaja. Na druhej strane má brexit substitučný efekt, pri ktorom ľudia nahrádzajú drahšie zahraničné tovary  a uprednostňujú nákup domácich tovarov.

Kľúčovou politickou udalosťou na sklonku tohto roku budú prezidentské voľby v USA. V prieskumoch zatiaľ vedie demokratický kandidát Joe Biden nad súčasným prezidentom Donaldom Trumpom. Aký vplyv na najväčšiu ekonomiku sveta môže mať zvolenie jedného alebo druhého z kandidátov?

Demokratická strana je zástancom keynesiánskej ekonomickej školy. Demokrati veria vo vládou podporovanú ekonomiku. Prikláňajú sa k vyberaniu vysokých daní, zvýšeniu vládnych výdavkov, vykonávaniu sociálnej starostlivosti s dôrazom na zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie, obhajujú vyššiu minimálnu mzdu a podporujú odbory.

Trump verí, že prinesie pracovné miesta späť do Spojených štátov zo zahraničných krajín, naďalej podpisuje priaznivé obchodné dohody a uprednostňuje Američanov. Na druhej strane Biden podporuje zvýšenie minimálnej mzdy, posilnenie úlohy odborov a začatie protimonopolných vyšetrovaní proti veľkým technologickým spoločnostiam, akými sú napríklad Facebook, Google alebo Amazon.

Kto je Dr. Yung-Lin Wang

Okrem toho, že prednáša na Nottingham Trent University, v tomto roku získal doktorát z ekonómie aj na Durham University. Vyučuje finančné a ekonometrické predmety, pričom sa špecializuje na ekonomiku zamestnanosti a makroekonómiu, s osobitným dôrazom na produktivitu práce a ľudský kapitál. Jeho vedecká činnosť sa zameriava najmä na skúmanie rodičovských investícií do formovania zručností detí a ich účinok ako zdroja hospodárskeho rastu. Je presvedčený, že ľudský kapitál nie je iba o kognitívnych schopnostiach. Za dôležitú považuje aj osobnosť človeka.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
3.3.2021 Vladimír Pisár

Hypotekárny trh stále rastie, čísla však už štvrtý rok po sebe ukazujú spomalenie

Výrazný pokles ekonomiky, dočasné uzavretie prevádzok, znižovanie platov, prepúšťanie... Slovensko a celý svet má za sebou veľmi ...

3.3.2021 Redakcia FinReport

Investície firiem vlani výrazne klesli, v súčasnosti sa očakáva ich oživenie aj vďaka záujmu o robotizáciu a internet vecí

Pandémia koronavírusu v minulom roku významne ovplyvnila investičné správanie firiem. Podľa nedávneho prieskumu Európskej investičnej banky ...

2.3.2021 Roland Régely

Dostali ste list z dôchodcovskej spoločnosti a nezdá sa vám výška penzie? Žiadnu paniku, je to len časť dôchodku

Ľudia sporiaci v druhom dôchodkovom pilieri dostali v uplynulých týždňoch nový výpis s odhadovanou výškou dôchodku, a mnohých tieto ...

2.3.2021 Redakcia FinReport

Najviac slovenských firiem vlani kúpili Česi, Maďari a Američania

Najčastejšími zahraničnými majiteľmi slovenských firiem sa v minulom roku stali Česi, Maďari a Američania. Zahraniční investori vlani ...

1.3.2021 Zuzana Mecková

Deutsche Telekom, IBM či Unicorn Systems hľadajú desiatky zamestnancov. Žiadaní sú IT špecialisti, dopyt je aj vo výrobe

Napriek ekonomicky náročnej situácii, keď sa firmy snažia personálne ušetriť, niektoré spoločnosti hľadajú posily pre novootvorené ...

1.3.2021 Redakcia FinReport

Náklady na bývanie: Tento rok ušetríme na energiách, ale produkovanie odpadu nás, naopak, vyjde drahšie

V čase pandémie trávia Slováci a Slovenky viac času doma. Výsledkom je väčšia spotreba energií a vyššia produkcia odpadu. S tým, ...

27.2.2021 Dominik Horváth

Elon Musk: Jeden z najbohatších ľudí na svete chce v blízkej budúcnosti kolonizovať Mars

Zdá sa, že neexistuje nič, čo by vizionársky podnikateľ Elon Musk nevyskúšal. Jeho ohromujúci úspech ho vyniesol do siene slávy, a mnohí ...

25.2.2021 Robert Juriš

Michal Liday: Sme banka, ktorá je posadnutá inovatívnosťou a mladosťou

Na slovenskom trhu má zvláštny zvuk. Je inovatívna, moderná, udávajúca trendy a oceňovaná. Pri vyslovení jej mena spozornejú najmä ...

10.2.2021 Robert Juriš

Andrej Zaťko: Omladili sme našu starú dámu, teraz nastal čas vytvoriť modernú bankovú skupinu

Slovenský bankový trh v roku 2021 čakajú zmeny. Jedny z najzaujímavejších budú rošády medzi Poštovou bankou a jej digitálnou dcérou ...

29.1.2021 Andrea Tittelová

Dve ženy, ktoré sa presadili v priemyselnom biznise, hovoria najmä o odvahe

Dve dámy z Kanady hovoria o svojich skúsenostiach zo sveta veľkého biznisu. Obe riadili veľké firmy v Edmontone – Glenise Harveyová ...

2.1.2021 Vladimír Pisár

Renáta Taligová: Keď sa dieťa nenaučí kriticky myslieť, nezvládne ani prácu s financiami

Renáta Taligová je učiteľka, koučka, lektorka, motivátorka a kariérna poradkyňa. Snaží sa otvárať prirodzený potenciál svojich klientov ...

21.12.2020 HABERL Wealth Management

Filip Rybár: V HABERL Wealth Management meníme príležitosť na hodnotu

Filip Rybár je zakladateľom moderného obchodníka s cennými papiermi HABERL Wealth Management. Na trhu pôsobia 8 rokov a ich riadené ...

21.12.2020 Andrea Tittelová

Vik Maraj: Líder potrebuje odvahu hovoriť priamo a prestať predstierať, že všetkému rozumie (VIDEO)

Vik Maraj je kanadský konzultant a kouč. Spolupracoval s lídrami zo spoločnosti Google, lululemon, GLOBSEC a v našom regióne s vedúcimi ...

23.11.2020 Andrea Tittelová

Katherine Longhiová: Trump bol stroj na propagáciu samého seba, od Bidena sa očakáva boj s koronavírusom (VIDEO)

Víťazstvo Joe Bidena v bitke o prezidentské kreslo by pre USA malo priniesť podstatný obrat v domácej aj svetovej politike. O amerických ...

9.11.2020 Zuzana Mecková

Joe Biden: Šéfom USA na tretí pokus. Aká bola jeho cesta do prezidentského kresla?

Joe Biden sa na tretí pokus stane 46. prezidentom Spojených štátov amerických. Má za sebou dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v Senáte v ...

20.10.2020 Robert Juriš

Vladimír Pikora: Najlepším receptom na koronakrízu sú pot a slzy, ale ľuďom sa musí oplatiť pracovať

Hovorí, že v ekonomickom boji s koronakrízou by pomohlo znižovanie daní. Zároveň striktne nesúhlasí, aby ľudia dostávali pomoc bez ...

14.10.2020 Jana Schochmann

Marek Dudáš: Dobré veci fungujú vďaka inováciám

Marek Dudáš bol spoluzakladateľom vôbec prvého porovnávača PZP na Slovensku „Superpoistenie“. Bol novátorom, ale podnikateľský zámer ...

29.9.2020 Robert Juriš

Martin Lancz: Myslím si, že investičná skupina Arca napokon skončí v konkurze

Slovenská investičná skupina Arca je v problémoch. Dlhuje investorom, ktorí vložili svoje financie do jej zmeniek či dlhopisov, dlhuje ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Dostali ste list z dôchodcovskej spoločnosti a nezdá sa vám výška penzie? Žiadnu paniku, je to len časť dôchodku
 2. 2.
  Živnosť verzus eseročka. Ktorá možnosť sa podnikateľom v roku 2021 oplatí viac?
 3. 3.
  Hypotekárny trh stále rastie, čísla však už štvrtý rok po sebe ukazujú spomalenie
 4. 4.
  Pre vstup do Poľska potrebujete negatívny výsledok testu na COVID-19 nie starší ako 48 hodín
 5. 5.
  Slovensko neobjednalo samotesty, ale ďalšie antigénové testy, tvrdí exšéf Inštitútu zdravotnej politiky