Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Kľúčové slovo: vývoz

29.5.2022 Redakcia FinReport

Obchod Európskej únie s recyklovateľnými surovinami je na vzostupe

V roku 2021 dosiahol vývoz recyklovateľných surovín, medzi ktoré patria recyklovateľný odpad a šrot, ako aj iné druhotné suroviny, z Európskej únie do krajín mimo Únie 40,6 milióna ...

20.3.2022 Redakcia FinReport

Rusko ako významný obchodný partner EÚ – vyváža energie, dováža automobily

Pred vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine bolo Rusko piatym najväčším obchodným partnerom Európskej únie pre import tovarov z Únie a tretím najväčším partnerom pre dovoz tovarov ...

1.3.2022 Zuzana Fryč

Chlieb bude drahší. Vojna na Ukrajine môže vyhnať cenu pšenice až na 400 eur za tonu

Invázia Ruska na Ukrajinu bude mať mimoriadne negatívny vplyv na ekonomiku nielen pre priamych účastníkov vojnového konfliktu, ale aj na množstvo ďalších krajín, Slovensko nevynímajúc. ...

18.2.2022 Redakcia FinReport

Štatistický úrad SR odbremenil menších dovozcov a vývozcov od reportovania

Štatistický úrad v roku 2022 zaviedol nové pravidlá pre podnikateľov pri vypĺňaní mesačného štatistického výkazu o vývoze a dovoze tovaru v rámci krajín Európskej únie (EÚ). ...

25.12.2021 Redakcia FinReport

Tri zo štyroch vianočných stromčekov sú z Dánska a väčšina ozdôb a svietidiel pochádza z Číny

Väčšina ľudí sa na Vianoce pozerá ako na sviatky pokoja, mieru a rodinnej pohody. Vianočné sviatky však predstavujú aj veľký podnikateľský biznis. My sme sa preto na ne pozreli viac ...

9.12.2021 Redakcia FinReport

Po troch mesiacoch zápornej obchodnej bilancie opäť viac vyvážame, ako dovážame

Bilancia obchodu Slovenskej republiky je po troch mesiacoch opäť „plusová“. Saldo zahraničného obchodu bolo v októbri 2021 opäť aktívne a dosiahlo 291 miliónov eur. Tento mesiac bol z ...

26.9.2021 Redakcia FinReport

Vývoz produktov chemického priemyslu z krajín EÚ do sveta je oveľa vyšší ako ich dovoz

Krajiny Európskej únie sú dôležitým exportérom produktov chemického priemyslu do zahraničia. Vývoz produktov chemického priemyslu z Európskej únie je výrazne vyšší ako dovoz, pričom ...

Aplikácia