Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Slovenskí investori dávajú prednosť ETF pred podielovými fondmi, sú lacnejšie

Zuzana Mecková Investovanie
SK
EN
Poslať

Na Slovensku investujeme stále veľmi málo. Investuje len 14 % Slovákov, čo môže súvisieť s nedôverou v tento finančný nástroj, ako aj s neskúsenosťou či nedostatočnou finančnou gramotnosťou. Preto sa pokúsime priniesť prehľad o výhodách aj nevýhodách najčastejšie využívaných ETF a podielových fondov z pohľadu odborníkov, ktorí vám pomôžu ľahšie sa zorientovať aj v tejto oblasti.

image

Foto: Shutterstock

V kurze sú hlavne indexové fondy

Finanční sprostredkovatelia v súčasnosti vo veľkej miere využívajú investovanie do indexových fondov. Vyhľadávané sú najmä pre svoju stabilitu a zaujímavé zhodnotenie.

„Za posledný rok vidíme zvýšený záujem o investovanie formou sporení, kde klienti najviac využívajú ETF fondy. Aktuálne je pri novouzatvorených zmluvách podiel indexových ETF fondov viac než 80 %,“ približuje investičný analytik sprostredkovateľskej spoločnosti Brokeria Martin Kalina.

Zároveň však pripomína, že investičné riešenie pre klienta by malo byť vždy šité na mieru jeho potrebám a nastavenie investície závisí od jeho preferencií a očakávania, dĺžky investičného horizontu a jeho vzťahu k riziku.

Podobný názor má aj finančný špecialista Tomáš Maga: „Preferujem ETF fondy, ktoré sú kvalitné a majú fyzickú replikáciu. To znamená, že nenakupujem žiadne syntetické fondy, ktoré index len kopírujú. Musia obsahovať kvalitné a veľké firmy s dobrým ratingom.“

Podielové fondy môžu priniesť nadvýnos oproti indexu

Sprostredkovateľská spoločnosť Umbrella Group má vo svojich portfóliách okrem ETF aj podielové fondy. „Niektorí sprostredkovatelia využívajú viac podielové fondy, iní naopak. Môže to závisieť aj od preferencie konkrétneho klienta,“ hovorí partner spoločnosti Michal Ďuriš.

„Na druhej strane výhodou aktívne riadeného podielového fondu by mal byť prínos portfólio manažéra, ktorý fond spravuje. Základným predpokladom je, že vďaka aktívnemu manažovaniu podielový fond zarobí viac, ako je jeho benchmark, prípadne index. Žiaľ, nie vždy sa to podarí,“ referuje M. Kalina.

Aktívne riadené podielové fondy

Podielové fondy predstavujú aktívne riadené fondy, ktoré sú založené a riadené investičnými spoločnosťami. Do podielového fondu investori investujú nákupom podielových listov. Tieto finančné prostriedky následne investičná spoločnosť investuje na finančných trhoch. Investori získavajú výnos z rozdielu medzi nákupom a predajom podielových listov (po odčítaní poplatkov).

Pasívne indexové investičné fondy

Pod indexové investičné fondy patria ETF fondy (Exchange-traded fund), ktoré predstavujú fondy obchodované na burze. Nazývajú sa aj pasívnymi fondmi, keďže na rozdiel od podielových fondov sa spravujú pasívne tak, že manažér len kopíruje vývoj určitého indexu, respektíve nakúpi také aktíva, aké v indexe sú, a do fondu viac nezasahuje. Tento fond zahŕňa určitú zbierku cenných papierov, napríklad akcií. S ETF fondmi sa preto obchoduje podobne ako s akciami po celý burzový deň.

Výhodou ETF fondov sú nižšie poplatky

ETF aj podielové fondy majú svoje výhody aj nevýhody. Keďže pri podielových fondoch sa manažéri snažia aktívne spravovať aktíva, a na základe ich hodnoty ich nakupovať, či, naopak, predávať, tento investičný prístup je drahší než pasívny prístup indexových fondov.

Medzi dodatočné náklady aktívnych podielových fondov patrí aj analytické zázemie, teda portfólio manažéri a analytici, ktorí u pasívnych fondov nie sú potrební. Nákladovosť pasívnych indexových fondov je preto logicky nižšia,“ vysvetľuje investičný stratég skupiny Conseq Investment Management Michal Stupavský.

Za aktívnu správu si podielový fond účtuje poplatok. „Spravidla od 1,5 % do 3 % ročne z celkového majetku vo fonde, niekedy aj viac,“ približuje investičný analytik M. Kalina. Zároveň dodáva, že pri pasívnych ETF fondoch manažér len kopíruje index a do fondu nezasahuje. Takáto správa je rádovo lacnejšia a pohybuje sa zväčša od 0,05 % do 0,70 % ročne z celkového majetku vo fonde. Nižší poplatok za správu sa teda prejaví vo vyššom výnose pre klienta.

S týmto názorom súhlasí aj generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik: „Z hľadiska nákladovosti sú výhodnejšie ETF fondy, keďže ide o investície do cenných papierov, ktoré sú obchodovateľné na niektorej burze.“

Positive

Partnerom článku je Positive Services s.r.o

Príklad: Vďaka nižším poplatkom je vyšší výnos

„Poplatky môžu v dlhodobom horizonte vytvoriť veľký rozdiel vo výnosoch. Vplyv má aj doba investovania a výška investície. Predstavme si, že podielový fond a ETF fond investovali do amerických akcií a podielový fond bude dosahovať dlhodobo rovnaké zhodnotenie ako index, povedzme 8 % ročne. Súčasne bude nákladovosť ETF fondu napríklad 0,1 % ročne (čisté zhodnotenie 7,9 % ročne) a nákladovosť podielového fondu 0,7 % ročne (čisté zhodnotenie 7,3 % ročne). V tomto prípade, pri pravidelnej investícii 100 eur mesačne na 30 rokov, bude hrubý výnos ETF fondu približne 147-tisíc eur a podielového fondu asi 130-tisíc eur. Rozdiel vo výnosoch, len na základe poplatkov, predstavuje 17-tisíc eur. Preto má podielový fond zmysel iba vtedy, keď sa mu dlhodobo darí porážať index v čistom zhodnotení. A pri tomto výpočte ešte nie je zohľadnená ani daňová výhoda ETF,“ sumarizuje M. Ďuriš zo spoločnosti Umbrella Group.

Transparentnosť a daňové zaťaženie

Ďalším rozdielom je podľa analytika M. Kalinu transparentnosť v držaných aktívach fondu. Pri indexovom ETF fonde klient vidí všetky pozície, ktoré sú vo fonde nakúpené. Pri aktívnych podielových fondoch vidí spravidla prvých 10 pozícií a dopátrať sa ku všetkým býva náročné, často až nemožné.

Dôležitým rozdielom špecifickým pre slovenského investora je tiež daňové zaťaženie. „Pri ETF fondoch stačí, ak cenné papiere držíte dlhšie ako rok a neplatíte daň z výnosu,“ upozorňuje M. Ovčarik. Zároveň dodáva, že pri bežných bankových produktoch či klasických podielových fondoch, ktoré nie sú obchodované na burze, klient vždy platí daň z príjmu. Pri ETF fondoch platí ročný „časový test“ podľa slovenského zákona o dani z príjmu. Toto zvýhodnenie sa týka len klientov s daňovým domicilom na Slovensku.

Technologické spoločnosti ťahajú indexové fondy

Podľa štatistík je z dlhodobého hľadiska pravdepodobnosť vyšších výnosov u ETF fondov vyššia. „Napríklad podľa S&P Dow Jones viac ako 90 % podielových fondov, ktoré sa orientujú na americké akcie, neprekonáva vlastný benchmark, teda index, ktorý si zvolili ako svoj referenčný. Na druhej strane ETF fondy sú nastavené tak, že tieto indexy priamo kopírujú,“ opisuje M. Ovčarik.

Za vyššou výkonnosťou indexových fondov stoja známe faktory. „V posledných rokoch bola výkonnosť pasívnych fondov v priemere o niečo vyššia než u aktívnych fondov, keďže veľmi silno rástli predovšetkým akcie veľkých technologických spoločností,“ vysvetľuje M. Stupavský.

Hoci sa v ostatnom období darí viac pasívnym fondom, podľa jeho slov je len otázkou času, než sa na výslnie po dlhom čase opäť dostanú hodnotové akcie, z čoho by mali ťažiť hlavne aktívne spravované podielové fondy zamerané primárne na hodnotové tituly (value stocks).

„Sú nimi napríklad Nova Ljubljanska Banka, ktorej progresívny manažment má vysoké ambície v organickom raste, ale aj v ďalších akvizíciách v regióne juhovýchodnej Európy. Ďalším príkladom je vinárska spoločnosť Purcari, ktorá za posledné štyri roky zdvojnásobila produkciu vína aj svoje tržby a minimálne rovnako ambiciózny plán má aj na nasledujúce roky,“ doplnil portfólio manažér Conseq Investment Management Martin Pavlík.

Rozhoduje aj časový horizont

Pri porovnávaní dvoch totožných fondov, pričom jeden by mal aktívnu a druhý pasívnu správu, je potrebné zvážiť aj časový horizont investovania. „V strednom až dlhodobom horizonte by víťazom minimálne kvôli poplatkom mal vyjsť pasívny fond. Podľa štatistiky Morningstar k júnu 2020 pri 10-ročnom horizonte len 24 % aktívne riadených fondov prekonáva pasívne indexové fondy,“ porovnáva investičný analytik M. Kalina.

V prípade krátkych horizontov a pri orientácii na malé firmy je podľa analytika úspešnosť aktívnych fondov vyššia, ale svoj benchmark prekonáva len niečo vyše polovica z nich. „Keďže investovanie je práve o dlhších investičných horizontoch, klientom sa štatisticky viac oplatí využívať pasívne ETF fondy,“ tvrdí analytik.

Klienti majú na výber z množstva fondov

V rámci investičných stratégií, ktoré svojim klientom ponúka sprostredkovateľská spoločnosť Brokeria, ide hlavne o ETF fondy zamerané na veľké a známe akciové a dlhopisové indexy, ako napríklad S&P 500, Nasdaq alebo index globálnych dlhopisov.

„Pre dynamického klienta máme v ponuke aj sektorové fondy. Z tých sú najčastejšie využívané fondy zamerané na zelené energie, sektor zdravotnej starostlivosti, informačné technológie a záujem rastie aj o internetovú bezpečnosť, kde tiež vieme ponúknuť riešenia,“ vymenúva M. Kalina.

Spoločnosť Umbrella Group upriamuje pozornosť aj na ďalšie skupiny fondov. „Zo špecifických typov podielových a ETF fondov by som spomenul napríklad realitné fondy, REITs a ETC, ktoré takisto využívame v portfóliách,“ hovorí M. Ďuriš.

Obľúbeným trendom sú aj ESG fondy

Do popredia sa v poslednom období dostávajú aj ESG fondy známe aj ako „zelené investovanie“, ktoré je zamerané na spoločensky zodpovedné firmy. Tieto fondy môžu byť súčasťou ETF fondov.

„Viaceré štúdie ukazujú, že pokiaľ sú ETF fondy orientované na ESG, teda investujú do firiem, ktoré sú spoločensky zodpovedné, môžu mať takéto investície oproti tradičným vyšší výnos a nižšie kolísanie,“ opisuje M. Ovčarik.

Výhodnosť a rastúci dopyt po ESG fondoch potvrdzuje aj M. Ďuriš. „Ukazuje sa, že tieto spoločnosti sa s krízou vyrovnali lepšie ako tie ostatné, preto sú tieto investície za posledné obdobie na rovnakých trhoch aj výnosnejšie.“

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
21.9.2021 Roland Régely

Brokeria: Do TOP 10 prenikla takmer ihneď po svojom vzniku a každým rokom rastie

Jeden z najmladších samostatných finančných agentov (SFA) na slovenskom finančnom trhu krátko po svojom štarte prenikol do TOP 10 ...

21.9.2021 Zuzana Mecková

Firmám už zostáva len niekoľko dní na aktualizáciu údajov v obchodnom registri, inak budú vymazané

Podnikatelia už majú len niekoľko dní na to, aby upravili a potvrdili svoje firemné údaje v obchodnom registri. V opačnom prípade im hrozia ...

21.9.2021 Redakcia FinReport

Virtuálne sídlo sa na Slovensku stalo domovom pre viac ako 40-tisíc firiem

Virtuálne sídla firiem majú na Slovensku veľký úspech. Využíva ich každá šiesta firma pôsobiaca na našom území. Najmä startupy, malé ...

20.9.2021 Redakcia FinReport

NBS schválila developerom emisie dlhopisov spolu za viac ako 100 miliónov eur

Národná banka Slovenska schválila vydanie emisií dlhopisov dvom spoločnostiam, za ktorými stoja firmy venujúce sa developerstvu. Prvá emisia ...

20.9.2021 Redakcia FinReport

Spoločnosť NN Slovensko spravuje takmer štvrtinu všetkých dôchodkových úspor Slovákov

Lídrom v starostlivosti o dôchodky na Slovensku je podľa najnovších informácií spoločnosť NN Slovensko. V II. a III. pilieri sporí ...

20.9.2021 Dominik Horváth

Vývojári aplikácií vysúdili od Apple 100 miliónov dolárov. Appky v App Store však zrejme lacnejšie nebudú

Súd rozhodol, že spoločnosť Apple musí vo fungovaní svojho obchodu App Store urobiť niekoľko zásadných zmien. Spoločnosť roky ...

19.9.2021 Redakcia FinReport

Spoločnosť Mastercard sa akvizíciami posilnila v oblasti otvoreného bankovníctva aj kryptomien

Spoločnosť Mastercard po nedávnych akvizíciách spoločností Uphold, Gemini a BitPay v priebehu týždňa oznámila dve ďalšie novinky. Prvou ...

13.9.2021 Redakcia FinReport

Reštrukturalizačný plán Arcy Capital počíta s vyplatením 67 % pohľadávok veriteľom

Arca Capital Slovakia vypracovala reštrukturalizačný plán spoločnosti. Podľa neho by mali nezabezpečení veritelia dostať späť dve tretiny ...

12.9.2021 Redakcia FinReport

Európska komisia ohlásila vydanie zelených dlhopisov v hodnote 250 miliárd eur

Avizované vydanie takzvaných zelených dlhopisov určených na financovanie obnovy členských krajín Európskej únie po odznení pandémie ...

11.9.2021 Redakcia FinReport

Prvá mosadzná zberateľská eurominca ide do predaja. Je to päťeurovka s motívom vlka dravého

Národná banka od utorka 14. septembra 2021 začína s predajom zberateľskej päťeurovky. Vyrobená nie je zo zlata alebo striebra ako všetky jej ...

8.9.2021 Redakcia FinReport

Odchod USA z Afganistanu znamená tiež, že európske zbrojárske firmy sa stanú zaujímavými pre investorov

Odchod USA z Afganistanu bude mať politické, bezpečnostné a tiež ekonomické dôsledky. A to nielen pre región a USA, ale aj pre Európu. ...

7.9.2021 Redakcia FinReport

Kľúčový nemecký burzový index DAX sa rozšíri na 40 titulov. Pribudnú v ňom Porsche, Puma či Airbus

Nemecký index Frankfurtskej burzy DAX, ktorý zahŕňa najväčšie spoločnosti v Nemecku kótované na burze, zvýši svoje kapacity o 10 nových ...

2.9.2021 Magdaléna Švančarková

Čo je pre investora výhodnejšie, použiť modernú mobilnú aplikáciu, alebo pomoc a rady makléra?

V súčasnosti už môže investovať úplne každý. Voľne dostupné moderné mobilné aplikácie vyžadujúce len minimálnu vstupnú sumu doslova ...

29.8.2021 Redakcia FinReport

Komerčné lety do kozmu otvorili éru vesmírnej turistiky a prinášajú aj nové investičné príležitosti

Ľudia do vesmíru lietajú už niekoľko desaťročí. S komerčnými letmi sa však začalo až v roku 2021. Prvým priekopníkom vesmírneho ...

24.8.2021 Redakcia FinReport

Makléri z OVB Allfinanz Slovensko majú k dispozícii nové investičné nástroje – prvý ETF a šesticu nových ESG fondov

Maklérska spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko pre svojich klientov zaujímajúcich sa o investovanie pripravila niekoľko nových riešení. ...

21.8.2021 Redakcia FinReport

Investovanie do zelených, sociálnych alebo udržateľných dlhopisov je čoraz populárnejšie

Trh so zelenými dlhopismi sa v rámci Európskej únie dynamicky rozvíja už niekoľko rokov. Európa sa usiluje vystupovať ako líder v oblasti ...

20.8.2021 Dominik Horváth

Včela medonosná, dinosaury aj významné stavby, to všetko sú motívy zberateľských euromincí

Zbieranie mincí patrí dlhodobo k obľúbeným koníčkom čoraz širšej verejnosti. V Európskej únii takmer každý štát razí svoje vlastné ...

18.8.2021 Redakcia FinReport

Fond J&T Investments dokončil investíciu do holdingu J&T Capital Partners

Vďaka ukončenej investícii získal fond J&T Investments nepriamu angažovanosť na spoločných projektoch investorského tandemu Tkáč & ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Brokeria: Do TOP 10 prenikla takmer ihneď po svojom vzniku a každým rokom rastie
 2. 2.
  Slovákom hypotéky stále chutia. Najmä tie vyššie nad 100-tisíc eur a s dlhšou lehotou splatnosti
 3. 3.
  Firmám už zostáva len niekoľko dní na aktualizáciu údajov v obchodnom registri, inak budú vymazané
 4. 4.
  NBS schválila developerom emisie dlhopisov spolu za viac ako 100 miliónov eur
 5. 5.
  Prokurátor chce väzobne stíhať riaditeľa inšpekcie Scholtza aj vyšetrovateľov NAKA