Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Slovenskí investori dávajú prednosť ETF pred podielovými fondmi, sú lacnejšie

Zuzana Fryč Investovanie Poslať

Na Slovensku investujeme stále veľmi málo. Investuje len 14 % Slovákov, čo môže súvisieť s nedôverou v tento finančný nástroj, ako aj s neskúsenosťou či nedostatočnou finančnou gramotnosťou. Preto sa pokúsime priniesť prehľad o výhodách aj nevýhodách najčastejšie využívaných ETF a podielových fondov z pohľadu odborníkov, ktorí vám pomôžu ľahšie sa zorientovať aj v tejto oblasti.

ETF a podielové fondy

Foto: Shutterstock

V kurze sú hlavne indexové fondy

Finanční sprostredkovatelia v súčasnosti vo veľkej miere využívajú investovanie do indexových fondov. Vyhľadávané sú najmä pre svoju stabilitu a zaujímavé zhodnotenie.

„Za posledný rok vidíme zvýšený záujem o investovanie formou sporení, kde klienti najviac využívajú ETF fondy. Aktuálne je pri novouzatvorených zmluvách podiel indexových ETF fondov viac než 80 %,“ približuje investičný analytik sprostredkovateľskej spoločnosti Brokeria Martin Kalina.

Zároveň však pripomína, že investičné riešenie pre klienta by malo byť vždy šité na mieru jeho potrebám a nastavenie investície závisí od jeho preferencií a očakávania, dĺžky investičného horizontu a jeho vzťahu k riziku.

Podobný názor má aj finančný špecialista Tomáš Maga: „Preferujem ETF fondy, ktoré sú kvalitné a majú fyzickú replikáciu. To znamená, že nenakupujem žiadne syntetické fondy, ktoré index len kopírujú. Musia obsahovať kvalitné a veľké firmy s dobrým ratingom.“

Podielové fondy môžu priniesť nadvýnos oproti indexu

Sprostredkovateľská spoločnosť Umbrella Group má vo svojich portfóliách okrem ETF aj podielové fondy. „Niektorí sprostredkovatelia využívajú viac podielové fondy, iní naopak. Môže to závisieť aj od preferencie konkrétneho klienta,“ hovorí partner spoločnosti Michal Ďuriš.

„Na druhej strane výhodou aktívne riadeného podielového fondu by mal byť prínos portfólio manažéra, ktorý fond spravuje. Základným predpokladom je, že vďaka aktívnemu manažovaniu podielový fond zarobí viac, ako je jeho benchmark, prípadne index. Žiaľ, nie vždy sa to podarí,“ referuje M. Kalina.

Aktívne riadené podielové fondy

Podielové fondy predstavujú aktívne riadené fondy, ktoré sú založené a riadené investičnými spoločnosťami. Do podielového fondu investori investujú nákupom podielových listov. Tieto finančné prostriedky následne investičná spoločnosť investuje na finančných trhoch. Investori získavajú výnos z rozdielu medzi nákupom a predajom podielových listov (po odčítaní poplatkov).

Pasívne indexové investičné fondy

Pod indexové investičné fondy patria ETF fondy (Exchange-traded fund), ktoré predstavujú fondy obchodované na burze. Nazývajú sa aj pasívnymi fondmi, keďže na rozdiel od podielových fondov sa spravujú pasívne tak, že manažér len kopíruje vývoj určitého indexu, respektíve nakúpi také aktíva, aké v indexe sú, a do fondu viac nezasahuje. Tento fond zahŕňa určitú zbierku cenných papierov, napríklad akcií. S ETF fondmi sa preto obchoduje podobne ako s akciami po celý burzový deň.

Výhodou ETF fondov sú nižšie poplatky

ETF aj podielové fondy majú svoje výhody aj nevýhody. Keďže pri podielových fondoch sa manažéri snažia aktívne spravovať aktíva, a na základe ich hodnoty ich nakupovať, či, naopak, predávať, tento investičný prístup je drahší než pasívny prístup indexových fondov.

Medzi dodatočné náklady aktívnych podielových fondov patrí aj analytické zázemie, teda portfólio manažéri a analytici, ktorí u pasívnych fondov nie sú potrební. Nákladovosť pasívnych indexových fondov je preto logicky nižšia,“ vysvetľuje investičný stratég skupiny Conseq Investment Management Michal Stupavský.

Za aktívnu správu si podielový fond účtuje poplatok. „Spravidla od 1,5 % do 3 % ročne z celkového majetku vo fonde, niekedy aj viac,“ približuje investičný analytik M. Kalina. Zároveň dodáva, že pri pasívnych ETF fondoch manažér len kopíruje index a do fondu nezasahuje. Takáto správa je rádovo lacnejšia a pohybuje sa zväčša od 0,05 % do 0,70 % ročne z celkového majetku vo fonde. Nižší poplatok za správu sa teda prejaví vo vyššom výnose pre klienta.

S týmto názorom súhlasí aj generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik: „Z hľadiska nákladovosti sú výhodnejšie ETF fondy, keďže ide o investície do cenných papierov, ktoré sú obchodovateľné na niektorej burze.“

87

Príklad: Vďaka nižším poplatkom je vyšší výnos

„Poplatky môžu v dlhodobom horizonte vytvoriť veľký rozdiel vo výnosoch. Vplyv má aj doba investovania a výška investície. Predstavme si, že podielový fond a ETF fond investovali do amerických akcií a podielový fond bude dosahovať dlhodobo rovnaké zhodnotenie ako index, povedzme 8 % ročne. Súčasne bude nákladovosť ETF fondu napríklad 0,1 % ročne (čisté zhodnotenie 7,9 % ročne) a nákladovosť podielového fondu 0,7 % ročne (čisté zhodnotenie 7,3 % ročne). V tomto prípade, pri pravidelnej investícii 100 eur mesačne na 30 rokov, bude hrubý výnos ETF fondu približne 147-tisíc eur a podielového fondu asi 130-tisíc eur. Rozdiel vo výnosoch, len na základe poplatkov, predstavuje 17-tisíc eur. Preto má podielový fond zmysel iba vtedy, keď sa mu dlhodobo darí porážať index v čistom zhodnotení. A pri tomto výpočte ešte nie je zohľadnená ani daňová výhoda ETF,“ sumarizuje M. Ďuriš zo spoločnosti Umbrella Group.

Transparentnosť a daňové zaťaženie

Ďalším rozdielom je podľa analytika M. Kalinu transparentnosť v držaných aktívach fondu. Pri indexovom ETF fonde klient vidí všetky pozície, ktoré sú vo fonde nakúpené. Pri aktívnych podielových fondoch vidí spravidla prvých 10 pozícií a dopátrať sa ku všetkým býva náročné, často až nemožné.

Dôležitým rozdielom špecifickým pre slovenského investora je tiež daňové zaťaženie. „Pri ETF fondoch stačí, ak cenné papiere držíte dlhšie ako rok a neplatíte daň z výnosu,“ upozorňuje M. Ovčarik. Zároveň dodáva, že pri bežných bankových produktoch či klasických podielových fondoch, ktoré nie sú obchodované na burze, klient vždy platí daň z príjmu. Pri ETF fondoch platí ročný „časový test“ podľa slovenského zákona o dani z príjmu. Toto zvýhodnenie sa týka len klientov s daňovým domicilom na Slovensku.

Technologické spoločnosti ťahajú indexové fondy

Podľa štatistík je z dlhodobého hľadiska pravdepodobnosť vyšších výnosov u ETF fondov vyššia. „Napríklad podľa S&P Dow Jones viac ako 90 % podielových fondov, ktoré sa orientujú na americké akcie, neprekonáva vlastný benchmark, teda index, ktorý si zvolili ako svoj referenčný. Na druhej strane ETF fondy sú nastavené tak, že tieto indexy priamo kopírujú,“ opisuje M. Ovčarik.

Za vyššou výkonnosťou indexových fondov stoja známe faktory. „V posledných rokoch bola výkonnosť pasívnych fondov v priemere o niečo vyššia než u aktívnych fondov, keďže veľmi silno rástli predovšetkým akcie veľkých technologických spoločností,“ vysvetľuje M. Stupavský.

Hoci sa v ostatnom období darí viac pasívnym fondom, podľa jeho slov je len otázkou času, než sa na výslnie po dlhom čase opäť dostanú hodnotové akcie, z čoho by mali ťažiť hlavne aktívne spravované podielové fondy zamerané primárne na hodnotové tituly (value stocks).

„Sú nimi napríklad Nova Ljubljanska Banka, ktorej progresívny manažment má vysoké ambície v organickom raste, ale aj v ďalších akvizíciách v regióne juhovýchodnej Európy. Ďalším príkladom je vinárska spoločnosť Purcari, ktorá za posledné štyri roky zdvojnásobila produkciu vína aj svoje tržby a minimálne rovnako ambiciózny plán má aj na nasledujúce roky,“ doplnil portfólio manažér Conseq Investment Management Martin Pavlík.

Rozhoduje aj časový horizont

Pri porovnávaní dvoch totožných fondov, pričom jeden by mal aktívnu a druhý pasívnu správu, je potrebné zvážiť aj časový horizont investovania. „V strednom až dlhodobom horizonte by víťazom minimálne kvôli poplatkom mal vyjsť pasívny fond. Podľa štatistiky Morningstar k júnu 2020 pri 10-ročnom horizonte len 24 % aktívne riadených fondov prekonáva pasívne indexové fondy,“ porovnáva investičný analytik M. Kalina.

V prípade krátkych horizontov a pri orientácii na malé firmy je podľa analytika úspešnosť aktívnych fondov vyššia, ale svoj benchmark prekonáva len niečo vyše polovica z nich. „Keďže investovanie je práve o dlhších investičných horizontoch, klientom sa štatisticky viac oplatí využívať pasívne ETF fondy,“ tvrdí analytik.

Klienti majú na výber z množstva fondov

V rámci investičných stratégií, ktoré svojim klientom ponúka sprostredkovateľská spoločnosť Brokeria, ide hlavne o ETF fondy zamerané na veľké a známe akciové a dlhopisové indexy, ako napríklad S&P 500, Nasdaq alebo index globálnych dlhopisov.

„Pre dynamického klienta máme v ponuke aj sektorové fondy. Z tých sú najčastejšie využívané fondy zamerané na zelené energie, sektor zdravotnej starostlivosti, informačné technológie a záujem rastie aj o internetovú bezpečnosť, kde tiež vieme ponúknuť riešenia,“ vymenúva M. Kalina.

Spoločnosť Umbrella Group upriamuje pozornosť aj na ďalšie skupiny fondov. „Zo špecifických typov podielových a ETF fondov by som spomenul napríklad realitné fondy, REITs a ETC, ktoré takisto využívame v portfóliách,“ hovorí M. Ďuriš.

Obľúbeným trendom sú aj ESG fondy

Do popredia sa v poslednom období dostávajú aj ESG fondy známe aj ako „zelené investovanie“, ktoré je zamerané na spoločensky zodpovedné firmy. Tieto fondy môžu byť súčasťou ETF fondov.

„Viaceré štúdie ukazujú, že pokiaľ sú ETF fondy orientované na ESG, teda investujú do firiem, ktoré sú spoločensky zodpovedné, môžu mať takéto investície oproti tradičným vyšší výnos a nižšie kolísanie,“ opisuje M. Ovčarik.

Výhodnosť a rastúci dopyt po ESG fondoch potvrdzuje aj M. Ďuriš. „Ukazuje sa, že tieto spoločnosti sa s krízou vyrovnali lepšie ako tie ostatné, preto sú tieto investície za posledné obdobie na rovnakých trhoch aj výnosnejšie.“

logo
Prečítajte si tiež:
20.5.2024 Redakcia FinReport

Protimonopolný úrad SR preveruje možnú kartelovú dohodu na trhu práce

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) začal správne konanie týkajúce sa možnej dohody medzi zamestnávateľmi obmedzujúcej súťaž ...

20.5.2024 Robert Juriš

Rodičovské dôchodky sa budú vyplácať v júni 2024, sú o niečo vyššie ako vlani

Rodičovský dôchodok za rok 2024 bude vyplatený jednorazovo počas tohtoročného júna. Dostane ho viac ako 908-tisíc poberateľov. Priemerný ...

20.5.2024 Redakcia FinReport

Rusko zmrazilo účty a zablokovalo aktíva v hodnote 700 miliónov eur trom západným bankám

Sankcie Západu voči Rusku vytvorili novú situáciu, ktorá je precedensom vo vzťahoch oboch strán. Ruský súd totiž trom západným bankám ...

20.5.2024 Jana Schochmann

Tatiana Ondrejková: O úspech sa musíte pričiniť sami

Tatiana Ondrejková je známa a úspešná slovenská podnikateľka. Ak by sme sa opýtali, v čom tkvie jej podnikateľský úspech, sama Táňa by ...

20.5.2024 Redakcia FinReport

Zomrel jeden z prvých slovenských veľkopodnikateľov Jozef Majský

Vo veku 78 rokov zomrel jeden z prvých veľkopodnikateľov, ktorí významne zbohatli po vzniku samostatnej Slovenskej republiky – Jozef Majský ...

19.5.2024 Redakcia FinReport

Slováci radi nakupujú tam, kde ponúkajú zľavy, a takmer každý má aspoň jednu vernostnú kartu

Slováci sú známi tým, že radi šetria. Až tri štvrtiny obyvateľov Slovenska uprednostňujú nakupovanie v obchodoch, v ktorých majú k ...

16.5.2024 Robert Juriš

Za prvé štyri mesiace tohto roka pribudlo v druhom pilieri viac ako 58-tisíc sporiteľov

Druhý dôchodkový pilier sa rozrastá. Ani znevýhodnenie podmienok sporenia znížením percenta finančných príspevkov neodradilo tisíce ...

13.5.2024 Robert Juriš

Čo to znamená, keď vláda povie, že chce vydávať štátne dlhopisy pre bežných občanov

Predseda vlády Robert Fico nedávno prišiel s nápadom vydávať štátne dlhopisy pre občanov, vďaka čomu by získal prostriedky na ...

10.5.2024 Redakcia FinReport

Apríl na trhoch: Akciová rely s kladnými mesačnými výnosmi sa skončila

Päťmesačná akciová rely s kladnými mesačnými výnosmi sa skončila. V apríli 2024 globálna hodnota akcií klesla o 3,9 %. Pravdepodobnou ...

2.5.2024 Martin Jamnický

Aukcia: Zbierku mincí vydražili za 6,25 milióna eur, najdrahší 10-dukát z nej za 780-tisíc eur

Celoživotná zbierka mincí významného zberateľa MUDr. Václava Brunu bola vydražená za viac ako 6,25 milióna eur. Numizmatická zbierka, ...

30.4.2024 Redakcia FinReport

V roku 2023 vstúpilo do druhého piliera rekordných takmer 95-tisíc ľudí

Druhému pilieru, ako príprave financií na dôchodok, sa darí. Napriek tohtoročnému zníženiu príspevkov si v ňom sporí takmer 1,9 milióna ...

25.4.2024 Martin Jamnický

Investori začali dávať prednosť ETF fondom pred podielovými fondmi

Slováci zmenili preferencie pri investovaní. Potvrdzuje to nová štatistika Preferencie Slovákov pri investičných rozhodnutiach prechádzajú ...

24.4.2024 Martin Jamnický

Pri investovaní si dávajte pozor na neuveriteľne výhodné ponuky aj na falošné garancie

Investičné podvody najčastejšie cielia na finančne menej zdatných občanov. Ich najčastejším príznakom je snaha o rýchle a extrémne ...

23.4.2024 Martin Jamnický

Do dražby smeruje unikátna zbierka mincí, jej hodnota môže prekonať 5 miliónov eur

Zberatelia aj investori by mali zbystriť pozornosť. Do dražby putuje celoživotná zbierka významného zberateľa MUDr. Václava Brunu. ...

19.4.2024 Eva Sadovská

Dnes (19. apríla) je svetový deň investičných fondov. Ako sa im darí na Slovensku?

Práve 19. apríla sa narodil Abraham van Ketwich, ktorý v roku 1774 založil historicky prvý investičný fond. Investovanie do fondov je ...

18.4.2024 Redakcia FinReport

Spoločnosti Amundi US a Victory Capital sa zlúčia

Spoločnosti Amundi a Victory Capital podpísali Memorandum o porozumení, na základe ktorého sa Amundi US stane strategickým akcionárom vo ...

17.4.2024 Redakcia FinReport

NBS vydáva striebornú desaťeurovku s motívom holokaustu

Národná banka Slovenska vydáva novú striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur. Motívom tejto desaťeurovky je holokaust, ...

17.4.2024 Redakcia FinReport

Trh s kanabisom mal problémy a bol v strate, no v tomto roku narástol už o 22,4 %

Akcie kanabisu sa opäť dostávajú do centra pozornosti. Kým v niekoľkých predchádzajúcich rokoch vrátane toho minulého boli v mínuse, v ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay