Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Slovenskí investori dávajú prednosť ETF pred podielovými fondmi, sú lacnejšie

Zuzana Mecková Investovanie
SK
EN
Poslať

Na Slovensku investujeme stále veľmi málo. Investuje len 14 % Slovákov, čo môže súvisieť s nedôverou v tento finančný nástroj, ako aj s neskúsenosťou či nedostatočnou finančnou gramotnosťou. Preto sa pokúsime priniesť prehľad o výhodách aj nevýhodách najčastejšie využívaných ETF a podielových fondov z pohľadu odborníkov, ktorí vám pomôžu ľahšie sa zorientovať aj v tejto oblasti.

image

Foto: Shutterstock

V kurze sú hlavne indexové fondy

Finanční sprostredkovatelia v súčasnosti vo veľkej miere využívajú investovanie do indexových fondov. Vyhľadávané sú najmä pre svoju stabilitu a zaujímavé zhodnotenie.

„Za posledný rok vidíme zvýšený záujem o investovanie formou sporení, kde klienti najviac využívajú ETF fondy. Aktuálne je pri novouzatvorených zmluvách podiel indexových ETF fondov viac než 80 %,“ približuje investičný analytik sprostredkovateľskej spoločnosti Brokeria Martin Kalina.

Zároveň však pripomína, že investičné riešenie pre klienta by malo byť vždy šité na mieru jeho potrebám a nastavenie investície závisí od jeho preferencií a očakávania, dĺžky investičného horizontu a jeho vzťahu k riziku.

Podobný názor má aj finančný špecialista Tomáš Maga: „Preferujem ETF fondy, ktoré sú kvalitné a majú fyzickú replikáciu. To znamená, že nenakupujem žiadne syntetické fondy, ktoré index len kopírujú. Musia obsahovať kvalitné a veľké firmy s dobrým ratingom.“

Podielové fondy môžu priniesť nadvýnos oproti indexu

Sprostredkovateľská spoločnosť Umbrella Group má vo svojich portfóliách okrem ETF aj podielové fondy. „Niektorí sprostredkovatelia využívajú viac podielové fondy, iní naopak. Môže to závisieť aj od preferencie konkrétneho klienta,“ hovorí partner spoločnosti Michal Ďuriš.

„Na druhej strane výhodou aktívne riadeného podielového fondu by mal byť prínos portfólio manažéra, ktorý fond spravuje. Základným predpokladom je, že vďaka aktívnemu manažovaniu podielový fond zarobí viac, ako je jeho benchmark, prípadne index. Žiaľ, nie vždy sa to podarí,“ referuje M. Kalina.

Aktívne riadené podielové fondy

Podielové fondy predstavujú aktívne riadené fondy, ktoré sú založené a riadené investičnými spoločnosťami. Do podielového fondu investori investujú nákupom podielových listov. Tieto finančné prostriedky následne investičná spoločnosť investuje na finančných trhoch. Investori získavajú výnos z rozdielu medzi nákupom a predajom podielových listov (po odčítaní poplatkov).

Pasívne indexové investičné fondy

Pod indexové investičné fondy patria ETF fondy (Exchange-traded fund), ktoré predstavujú fondy obchodované na burze. Nazývajú sa aj pasívnymi fondmi, keďže na rozdiel od podielových fondov sa spravujú pasívne tak, že manažér len kopíruje vývoj určitého indexu, respektíve nakúpi také aktíva, aké v indexe sú, a do fondu viac nezasahuje. Tento fond zahŕňa určitú zbierku cenných papierov, napríklad akcií. S ETF fondmi sa preto obchoduje podobne ako s akciami po celý burzový deň.

Výhodou ETF fondov sú nižšie poplatky

ETF aj podielové fondy majú svoje výhody aj nevýhody. Keďže pri podielových fondoch sa manažéri snažia aktívne spravovať aktíva, a na základe ich hodnoty ich nakupovať, či, naopak, predávať, tento investičný prístup je drahší než pasívny prístup indexových fondov.

Medzi dodatočné náklady aktívnych podielových fondov patrí aj analytické zázemie, teda portfólio manažéri a analytici, ktorí u pasívnych fondov nie sú potrební. Nákladovosť pasívnych indexových fondov je preto logicky nižšia,“ vysvetľuje investičný stratég skupiny Conseq Investment Management Michal Stupavský.

Za aktívnu správu si podielový fond účtuje poplatok. „Spravidla od 1,5 % do 3 % ročne z celkového majetku vo fonde, niekedy aj viac,“ približuje investičný analytik M. Kalina. Zároveň dodáva, že pri pasívnych ETF fondoch manažér len kopíruje index a do fondu nezasahuje. Takáto správa je rádovo lacnejšia a pohybuje sa zväčša od 0,05 % do 0,70 % ročne z celkového majetku vo fonde. Nižší poplatok za správu sa teda prejaví vo vyššom výnose pre klienta.

S týmto názorom súhlasí aj generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik: „Z hľadiska nákladovosti sú výhodnejšie ETF fondy, keďže ide o investície do cenných papierov, ktoré sú obchodovateľné na niektorej burze.“

Positive

Partnerom článku je Positive Services s.r.o

Príklad: Vďaka nižším poplatkom je vyšší výnos

„Poplatky môžu v dlhodobom horizonte vytvoriť veľký rozdiel vo výnosoch. Vplyv má aj doba investovania a výška investície. Predstavme si, že podielový fond a ETF fond investovali do amerických akcií a podielový fond bude dosahovať dlhodobo rovnaké zhodnotenie ako index, povedzme 8 % ročne. Súčasne bude nákladovosť ETF fondu napríklad 0,1 % ročne (čisté zhodnotenie 7,9 % ročne) a nákladovosť podielového fondu 0,7 % ročne (čisté zhodnotenie 7,3 % ročne). V tomto prípade, pri pravidelnej investícii 100 eur mesačne na 30 rokov, bude hrubý výnos ETF fondu približne 147-tisíc eur a podielového fondu asi 130-tisíc eur. Rozdiel vo výnosoch, len na základe poplatkov, predstavuje 17-tisíc eur. Preto má podielový fond zmysel iba vtedy, keď sa mu dlhodobo darí porážať index v čistom zhodnotení. A pri tomto výpočte ešte nie je zohľadnená ani daňová výhoda ETF,“ sumarizuje M. Ďuriš zo spoločnosti Umbrella Group.

Transparentnosť a daňové zaťaženie

Ďalším rozdielom je podľa analytika M. Kalinu transparentnosť v držaných aktívach fondu. Pri indexovom ETF fonde klient vidí všetky pozície, ktoré sú vo fonde nakúpené. Pri aktívnych podielových fondoch vidí spravidla prvých 10 pozícií a dopátrať sa ku všetkým býva náročné, často až nemožné.

Dôležitým rozdielom špecifickým pre slovenského investora je tiež daňové zaťaženie. „Pri ETF fondoch stačí, ak cenné papiere držíte dlhšie ako rok a neplatíte daň z výnosu,“ upozorňuje M. Ovčarik. Zároveň dodáva, že pri bežných bankových produktoch či klasických podielových fondoch, ktoré nie sú obchodované na burze, klient vždy platí daň z príjmu. Pri ETF fondoch platí ročný „časový test“ podľa slovenského zákona o dani z príjmu. Toto zvýhodnenie sa týka len klientov s daňovým domicilom na Slovensku.

Technologické spoločnosti ťahajú indexové fondy

Podľa štatistík je z dlhodobého hľadiska pravdepodobnosť vyšších výnosov u ETF fondov vyššia. „Napríklad podľa S&P Dow Jones viac ako 90 % podielových fondov, ktoré sa orientujú na americké akcie, neprekonáva vlastný benchmark, teda index, ktorý si zvolili ako svoj referenčný. Na druhej strane ETF fondy sú nastavené tak, že tieto indexy priamo kopírujú,“ opisuje M. Ovčarik.

Za vyššou výkonnosťou indexových fondov stoja známe faktory. „V posledných rokoch bola výkonnosť pasívnych fondov v priemere o niečo vyššia než u aktívnych fondov, keďže veľmi silno rástli predovšetkým akcie veľkých technologických spoločností,“ vysvetľuje M. Stupavský.

Hoci sa v ostatnom období darí viac pasívnym fondom, podľa jeho slov je len otázkou času, než sa na výslnie po dlhom čase opäť dostanú hodnotové akcie, z čoho by mali ťažiť hlavne aktívne spravované podielové fondy zamerané primárne na hodnotové tituly (value stocks).

„Sú nimi napríklad Nova Ljubljanska Banka, ktorej progresívny manažment má vysoké ambície v organickom raste, ale aj v ďalších akvizíciách v regióne juhovýchodnej Európy. Ďalším príkladom je vinárska spoločnosť Purcari, ktorá za posledné štyri roky zdvojnásobila produkciu vína aj svoje tržby a minimálne rovnako ambiciózny plán má aj na nasledujúce roky,“ doplnil portfólio manažér Conseq Investment Management Martin Pavlík.

Rozhoduje aj časový horizont

Pri porovnávaní dvoch totožných fondov, pričom jeden by mal aktívnu a druhý pasívnu správu, je potrebné zvážiť aj časový horizont investovania. „V strednom až dlhodobom horizonte by víťazom minimálne kvôli poplatkom mal vyjsť pasívny fond. Podľa štatistiky Morningstar k júnu 2020 pri 10-ročnom horizonte len 24 % aktívne riadených fondov prekonáva pasívne indexové fondy,“ porovnáva investičný analytik M. Kalina.

V prípade krátkych horizontov a pri orientácii na malé firmy je podľa analytika úspešnosť aktívnych fondov vyššia, ale svoj benchmark prekonáva len niečo vyše polovica z nich. „Keďže investovanie je práve o dlhších investičných horizontoch, klientom sa štatisticky viac oplatí využívať pasívne ETF fondy,“ tvrdí analytik.

Klienti majú na výber z množstva fondov

V rámci investičných stratégií, ktoré svojim klientom ponúka sprostredkovateľská spoločnosť Brokeria, ide hlavne o ETF fondy zamerané na veľké a známe akciové a dlhopisové indexy, ako napríklad S&P 500, Nasdaq alebo index globálnych dlhopisov.

„Pre dynamického klienta máme v ponuke aj sektorové fondy. Z tých sú najčastejšie využívané fondy zamerané na zelené energie, sektor zdravotnej starostlivosti, informačné technológie a záujem rastie aj o internetovú bezpečnosť, kde tiež vieme ponúknuť riešenia,“ vymenúva M. Kalina.

Spoločnosť Umbrella Group upriamuje pozornosť aj na ďalšie skupiny fondov. „Zo špecifických typov podielových a ETF fondov by som spomenul napríklad realitné fondy, REITs a ETC, ktoré takisto využívame v portfóliách,“ hovorí M. Ďuriš.

Obľúbeným trendom sú aj ESG fondy

Do popredia sa v poslednom období dostávajú aj ESG fondy známe aj ako „zelené investovanie“, ktoré je zamerané na spoločensky zodpovedné firmy. Tieto fondy môžu byť súčasťou ETF fondov.

„Viaceré štúdie ukazujú, že pokiaľ sú ETF fondy orientované na ESG, teda investujú do firiem, ktoré sú spoločensky zodpovedné, môžu mať takéto investície oproti tradičným vyšší výnos a nižšie kolísanie,“ opisuje M. Ovčarik.

Výhodnosť a rastúci dopyt po ESG fondoch potvrdzuje aj M. Ďuriš. „Ukazuje sa, že tieto spoločnosti sa s krízou vyrovnali lepšie ako tie ostatné, preto sú tieto investície za posledné obdobie na rovnakých trhoch aj výnosnejšie.“

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
29.5.2022 Redakcia FinReport

Ak svadba, tak bez dlhov. Radšej si na ňu nasporiť, ako ju organizovať na úver

Pre vyše 40 % Slovákov je svadba stále veľmi dôležitá udalosť a nepovažujú ju za prežitok. Éra veľkolepých svadobných hostín je však ...

28.5.2022 Redakcia FinReport

Inflácia v USA už začala klesať, no ďalší pokles cien bude len veľmi pomalý

Úroveň marcovej inflácie v USA na úrovni 8,5 % bola najvyššia za posledných štyridsať rokov. Dobrou správou je, že v apríli dokázala ...

28.5.2022 Redakcia FinReport

Toto je 5 základných pravidiel, ako naučiť deti zaobchádzať s peniazmi

Čo sa v mladosti naučíš, v starobe akoby si našiel. Známe príslovie platí pri nakladaní s financiami dvojnásobne. Deti, ktoré si do ...

27.5.2022 Redakcia FinReport

Depeche Mode sú už len duo. Zomrel zakladajúci člen skupiny Andrew Fletcher

Priekopnícka britská elektronická hudobná skupina, ktorá vznikla pred 45 rokmi, ohlásila smrť svojho zakladajúceho člena. Slávni Depeche ...

27.5.2022 Redakcia FinReport

Stavebná sporiteľňa Wüstenrot skončila rok 2021 so stratou 750-tisíc eur

Wüstenrot stavebná sporiteľňa v roku 2021 zastavila ponuku nových stavebných sporení a medziúverov, a rok skočila v strate trištvrte ...

27.5.2022 Dominik Horváth

TOP najlepšie a najhoršie aktíva súčasnosti – zacielené na ETF (2. časť)

ETF fondy sa v posledných rokoch stali obľúbenou alternatívou investorov. Je to najmä vďaka tomu, že sa nezameriavajú len na jeden typ ...

27.5.2022 Naďa Černá

Twitter sprísňuje pravidlá. Je to na truc Elonovi Muskovi?

To, že sú sociálne siete miestom mnohých dezinformácií potvrdzuje aj fakt, že niektoré z nich sa v tejto oblasti snažia zakročiť zmenou ...

23.5.2022 Redakcia FinReport

Ikonický Mercedes-Benz 300 SLR z roku 1955 vydražili za 135 miliónov eur

Značka Mercedes sa v automobilovom športe začala presadzovať takmer pred sto rokmi. V medzivojnových rokoch minulého storočia patrila k ...

23.5.2022 Marián Búlik

Tri dôležité odporúčania, ako v súčasnosti investovať

Po bezprecedentnom rastovom roku 2021, keď napríklad index S&P 500 narástol o vyše 20 % a technologický NASDAQ o vyše 23 %, prišla v tomto ...

21.5.2022 Redakcia FinReport

Niekoľko tipov, ako správne investovať v čase neistoty a vojny

Napätá situácia na Ukrajine výrazne ovplyvňuje dianie na finančných trhoch. Vo chvíľach, keď rastú a pravidelne prekonávajú svoje ...

20.5.2022 Dominik Horváth

TOP najlepšie a najhoršie aktíva súčasnosti – začíname akciami (1. časť)

Finančné aktíva zažívajú ťažký rok. Niet sa čomu čudovať, negatív je hneď niekoľko. Od vojny na Ukrajine, cez rastúcu infláciu až ...

20.5.2022 Redakcia FinReport

VÚB Generali zmení zmiešaný dôchodkový fond na zelený a inovatívny

Dôchodková správcovská spoločnosť VÚB Generali mení štatút svojho dôchodkového fondu. Doterajší MIX zmiešaný negarantovaný ...

19.5.2022 Redakcia FinReport

Benátsky obraz Le Grand Canal od Clauda Moneta vydražili za 56,6 milióna dolárov

Ďalšia aukcia umeleckého diela uznávaného výtvarného majstra sa stala realitou. Olejomaľbu Clauda Moneta s benátskou scenériou vydražili ...

17.5.2022 Redakcia FinReport

Ešte nie je ten správny moment nakupovať technologické akcie, budú ešte lacnejšie

Technologické akcie zažívajú ťažký rok. Futures Nasdaq 100 v porovnaní s koncom roku 2021, keď dosahovali vrchol, klesli o 27 %. Mnohí ...

16.5.2022 Eva Sadovská

Tri štvrtiny Sloveniek si pri investovaní neverí. Ich potenciál je však vysoký

Ženy si v oblasti investícií veria menej ako muži. Ich potenciál stať sa úspešnými investorkami je však vysoký. Predurčuje ich k tomu ...

13.5.2022 Redakcia FinReport

Vydražili najväčší biely diamant. Nový vlastník za The Rock zaplatil 17,8 milióna eur

Vo švajčiarskej Ženeve predali doteraz najväčší biely diamant, aký kedy bol na dražbe. Predpokladalo sa, že jeho cena sa vyšplhá až ...

11.5.2022 Redakcia FinReport

NBS schválila trom spoločnostiam prospekty k vydaniu dlhopisov

Národná banka Slovenska schválila prospekty dlhopisov niekoľkým finančným spoločnostiam. Presnejšie ide o Tatra banku, spoločnosť HB ...

10.5.2022 Robert Juriš

Portrét Marilyn Monroeovej od Andyho Warhola vydražili za 195 miliónov dolárov

Portrét americkej herečky Marilyn Monroeovej od Andyho Warhola vydražili v noci z 9. na 10. mája 2022 v aukčnej sieni Christie´s v New Yorku za ...

Aplikácia

 1. 1.
  Sociálny balík pre rodiny je schválený. Rodičia dostanú vyššie prídavky, bonus na deti aj príspevok na krúžky
 2. 2.
  Toto je 5 základných pravidiel, ako naučiť deti zaobchádzať s peniazmi
 3. 3.
  Depeche Mode sú už len duo. Zomrel zakladajúci člen skupiny Andrew Fletcher
 4. 4.
  Inflácia v USA už začala klesať, no ďalší pokles cien bude len veľmi pomalý
 5. 5.
  Ak svadba, tak bez dlhov. Radšej si na ňu nasporiť, ako ju organizovať na úver