Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Slovenskí investori dávajú prednosť ETF pred podielovými fondmi, sú lacnejšie

Zuzana Fryč Investovanie
SK
EN
Poslať

Na Slovensku investujeme stále veľmi málo. Investuje len 14 % Slovákov, čo môže súvisieť s nedôverou v tento finančný nástroj, ako aj s neskúsenosťou či nedostatočnou finančnou gramotnosťou. Preto sa pokúsime priniesť prehľad o výhodách aj nevýhodách najčastejšie využívaných ETF a podielových fondov z pohľadu odborníkov, ktorí vám pomôžu ľahšie sa zorientovať aj v tejto oblasti.

image

Foto: Shutterstock

V kurze sú hlavne indexové fondy

Finanční sprostredkovatelia v súčasnosti vo veľkej miere využívajú investovanie do indexových fondov. Vyhľadávané sú najmä pre svoju stabilitu a zaujímavé zhodnotenie.

„Za posledný rok vidíme zvýšený záujem o investovanie formou sporení, kde klienti najviac využívajú ETF fondy. Aktuálne je pri novouzatvorených zmluvách podiel indexových ETF fondov viac než 80 %,“ približuje investičný analytik sprostredkovateľskej spoločnosti Brokeria Martin Kalina.

Zároveň však pripomína, že investičné riešenie pre klienta by malo byť vždy šité na mieru jeho potrebám a nastavenie investície závisí od jeho preferencií a očakávania, dĺžky investičného horizontu a jeho vzťahu k riziku.

Podobný názor má aj finančný špecialista Tomáš Maga: „Preferujem ETF fondy, ktoré sú kvalitné a majú fyzickú replikáciu. To znamená, že nenakupujem žiadne syntetické fondy, ktoré index len kopírujú. Musia obsahovať kvalitné a veľké firmy s dobrým ratingom.“

Podielové fondy môžu priniesť nadvýnos oproti indexu

Sprostredkovateľská spoločnosť Umbrella Group má vo svojich portfóliách okrem ETF aj podielové fondy. „Niektorí sprostredkovatelia využívajú viac podielové fondy, iní naopak. Môže to závisieť aj od preferencie konkrétneho klienta,“ hovorí partner spoločnosti Michal Ďuriš.

„Na druhej strane výhodou aktívne riadeného podielového fondu by mal byť prínos portfólio manažéra, ktorý fond spravuje. Základným predpokladom je, že vďaka aktívnemu manažovaniu podielový fond zarobí viac, ako je jeho benchmark, prípadne index. Žiaľ, nie vždy sa to podarí,“ referuje M. Kalina.

Aktívne riadené podielové fondy

Podielové fondy predstavujú aktívne riadené fondy, ktoré sú založené a riadené investičnými spoločnosťami. Do podielového fondu investori investujú nákupom podielových listov. Tieto finančné prostriedky následne investičná spoločnosť investuje na finančných trhoch. Investori získavajú výnos z rozdielu medzi nákupom a predajom podielových listov (po odčítaní poplatkov).

Pasívne indexové investičné fondy

Pod indexové investičné fondy patria ETF fondy (Exchange-traded fund), ktoré predstavujú fondy obchodované na burze. Nazývajú sa aj pasívnymi fondmi, keďže na rozdiel od podielových fondov sa spravujú pasívne tak, že manažér len kopíruje vývoj určitého indexu, respektíve nakúpi také aktíva, aké v indexe sú, a do fondu viac nezasahuje. Tento fond zahŕňa určitú zbierku cenných papierov, napríklad akcií. S ETF fondmi sa preto obchoduje podobne ako s akciami po celý burzový deň.

Výhodou ETF fondov sú nižšie poplatky

ETF aj podielové fondy majú svoje výhody aj nevýhody. Keďže pri podielových fondoch sa manažéri snažia aktívne spravovať aktíva, a na základe ich hodnoty ich nakupovať, či, naopak, predávať, tento investičný prístup je drahší než pasívny prístup indexových fondov.

Medzi dodatočné náklady aktívnych podielových fondov patrí aj analytické zázemie, teda portfólio manažéri a analytici, ktorí u pasívnych fondov nie sú potrební. Nákladovosť pasívnych indexových fondov je preto logicky nižšia,“ vysvetľuje investičný stratég skupiny Conseq Investment Management Michal Stupavský.

Za aktívnu správu si podielový fond účtuje poplatok. „Spravidla od 1,5 % do 3 % ročne z celkového majetku vo fonde, niekedy aj viac,“ približuje investičný analytik M. Kalina. Zároveň dodáva, že pri pasívnych ETF fondoch manažér len kopíruje index a do fondu nezasahuje. Takáto správa je rádovo lacnejšia a pohybuje sa zväčša od 0,05 % do 0,70 % ročne z celkového majetku vo fonde. Nižší poplatok za správu sa teda prejaví vo vyššom výnose pre klienta.

S týmto názorom súhlasí aj generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik: „Z hľadiska nákladovosti sú výhodnejšie ETF fondy, keďže ide o investície do cenných papierov, ktoré sú obchodovateľné na niektorej burze.“

Positive

Partnerom článku je Positive Services s.r.o

Príklad: Vďaka nižším poplatkom je vyšší výnos

„Poplatky môžu v dlhodobom horizonte vytvoriť veľký rozdiel vo výnosoch. Vplyv má aj doba investovania a výška investície. Predstavme si, že podielový fond a ETF fond investovali do amerických akcií a podielový fond bude dosahovať dlhodobo rovnaké zhodnotenie ako index, povedzme 8 % ročne. Súčasne bude nákladovosť ETF fondu napríklad 0,1 % ročne (čisté zhodnotenie 7,9 % ročne) a nákladovosť podielového fondu 0,7 % ročne (čisté zhodnotenie 7,3 % ročne). V tomto prípade, pri pravidelnej investícii 100 eur mesačne na 30 rokov, bude hrubý výnos ETF fondu približne 147-tisíc eur a podielového fondu asi 130-tisíc eur. Rozdiel vo výnosoch, len na základe poplatkov, predstavuje 17-tisíc eur. Preto má podielový fond zmysel iba vtedy, keď sa mu dlhodobo darí porážať index v čistom zhodnotení. A pri tomto výpočte ešte nie je zohľadnená ani daňová výhoda ETF,“ sumarizuje M. Ďuriš zo spoločnosti Umbrella Group.

Transparentnosť a daňové zaťaženie

Ďalším rozdielom je podľa analytika M. Kalinu transparentnosť v držaných aktívach fondu. Pri indexovom ETF fonde klient vidí všetky pozície, ktoré sú vo fonde nakúpené. Pri aktívnych podielových fondoch vidí spravidla prvých 10 pozícií a dopátrať sa ku všetkým býva náročné, často až nemožné.

Dôležitým rozdielom špecifickým pre slovenského investora je tiež daňové zaťaženie. „Pri ETF fondoch stačí, ak cenné papiere držíte dlhšie ako rok a neplatíte daň z výnosu,“ upozorňuje M. Ovčarik. Zároveň dodáva, že pri bežných bankových produktoch či klasických podielových fondoch, ktoré nie sú obchodované na burze, klient vždy platí daň z príjmu. Pri ETF fondoch platí ročný „časový test“ podľa slovenského zákona o dani z príjmu. Toto zvýhodnenie sa týka len klientov s daňovým domicilom na Slovensku.

Technologické spoločnosti ťahajú indexové fondy

Podľa štatistík je z dlhodobého hľadiska pravdepodobnosť vyšších výnosov u ETF fondov vyššia. „Napríklad podľa S&P Dow Jones viac ako 90 % podielových fondov, ktoré sa orientujú na americké akcie, neprekonáva vlastný benchmark, teda index, ktorý si zvolili ako svoj referenčný. Na druhej strane ETF fondy sú nastavené tak, že tieto indexy priamo kopírujú,“ opisuje M. Ovčarik.

Za vyššou výkonnosťou indexových fondov stoja známe faktory. „V posledných rokoch bola výkonnosť pasívnych fondov v priemere o niečo vyššia než u aktívnych fondov, keďže veľmi silno rástli predovšetkým akcie veľkých technologických spoločností,“ vysvetľuje M. Stupavský.

Hoci sa v ostatnom období darí viac pasívnym fondom, podľa jeho slov je len otázkou času, než sa na výslnie po dlhom čase opäť dostanú hodnotové akcie, z čoho by mali ťažiť hlavne aktívne spravované podielové fondy zamerané primárne na hodnotové tituly (value stocks).

„Sú nimi napríklad Nova Ljubljanska Banka, ktorej progresívny manažment má vysoké ambície v organickom raste, ale aj v ďalších akvizíciách v regióne juhovýchodnej Európy. Ďalším príkladom je vinárska spoločnosť Purcari, ktorá za posledné štyri roky zdvojnásobila produkciu vína aj svoje tržby a minimálne rovnako ambiciózny plán má aj na nasledujúce roky,“ doplnil portfólio manažér Conseq Investment Management Martin Pavlík.

Rozhoduje aj časový horizont

Pri porovnávaní dvoch totožných fondov, pričom jeden by mal aktívnu a druhý pasívnu správu, je potrebné zvážiť aj časový horizont investovania. „V strednom až dlhodobom horizonte by víťazom minimálne kvôli poplatkom mal vyjsť pasívny fond. Podľa štatistiky Morningstar k júnu 2020 pri 10-ročnom horizonte len 24 % aktívne riadených fondov prekonáva pasívne indexové fondy,“ porovnáva investičný analytik M. Kalina.

V prípade krátkych horizontov a pri orientácii na malé firmy je podľa analytika úspešnosť aktívnych fondov vyššia, ale svoj benchmark prekonáva len niečo vyše polovica z nich. „Keďže investovanie je práve o dlhších investičných horizontoch, klientom sa štatisticky viac oplatí využívať pasívne ETF fondy,“ tvrdí analytik.

Klienti majú na výber z množstva fondov

V rámci investičných stratégií, ktoré svojim klientom ponúka sprostredkovateľská spoločnosť Brokeria, ide hlavne o ETF fondy zamerané na veľké a známe akciové a dlhopisové indexy, ako napríklad S&P 500, Nasdaq alebo index globálnych dlhopisov.

„Pre dynamického klienta máme v ponuke aj sektorové fondy. Z tých sú najčastejšie využívané fondy zamerané na zelené energie, sektor zdravotnej starostlivosti, informačné technológie a záujem rastie aj o internetovú bezpečnosť, kde tiež vieme ponúknuť riešenia,“ vymenúva M. Kalina.

Spoločnosť Umbrella Group upriamuje pozornosť aj na ďalšie skupiny fondov. „Zo špecifických typov podielových a ETF fondov by som spomenul napríklad realitné fondy, REITs a ETC, ktoré takisto využívame v portfóliách,“ hovorí M. Ďuriš.

Obľúbeným trendom sú aj ESG fondy

Do popredia sa v poslednom období dostávajú aj ESG fondy známe aj ako „zelené investovanie“, ktoré je zamerané na spoločensky zodpovedné firmy. Tieto fondy môžu byť súčasťou ETF fondov.

„Viaceré štúdie ukazujú, že pokiaľ sú ETF fondy orientované na ESG, teda investujú do firiem, ktoré sú spoločensky zodpovedné, môžu mať takéto investície oproti tradičným vyšší výnos a nižšie kolísanie,“ opisuje M. Ovčarik.

Výhodnosť a rastúci dopyt po ESG fondoch potvrdzuje aj M. Ďuriš. „Ukazuje sa, že tieto spoločnosti sa s krízou vyrovnali lepšie ako tie ostatné, preto sú tieto investície za posledné obdobie na rovnakých trhoch aj výnosnejšie.“

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
9.12.2022 Redakcia FinReport

Ceny pohonných látok stále klesajú. Takto „lacno“ sme tankovali naposledy na konci februára 2022

Ceny pohonných látok klesajú už tretí týždeň za sebou. Výsledkom cenovej korekcie je, že aktuálne tankujeme pohonné látky za ceny, ...

9.12.2022 Redakcia FinReport

Počet registrácií podnikov klesá, počet bankrotov stúpa

Indikátorom stavu ekonomiky v krajinách Európskej únie je tiež pohľad na počty novozaregistrovaných firiem, respektíve na počet tých, ...

9.12.2022 Redakcia FinReport

Priemyselná produkcia v októbri 2022 ešte viac prehĺbila svoj prepad do mínusu

Priemyselnú produkciu na Slovensku aj v desiatom mesiaci tohto roku zásadne ovplyvnil dlhodobý prepad energetiky. Výrobu tlmili tiež gumári a ...

9.12.2022 Redakcia FinReport

Takto bude vyzerať pomoc v hmotnej núdzi v roku 2023

V Zbierke zákonov dnes bolo uverejnené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v ...

9.12.2022 Robert Juriš

Vstavané financie majú budúcnosť. Do piatich rokov by sa ich hodnota mala vyšvihnúť na 183 miliárd dolárov

Trh s Embedded Finance, teda so vstavanými financiami, do konca tohto roku dosiahne trhovú hodnotu približne 65 miliárd dolárov. Podľa ...

9.12.2022 Redakcia FinReport

Zahraničný obchod na Slovensku sa len druhýkrát v tomto roku dostal do plusu

Saldo zahraničného obchodu v októbri 2022 bolo po štyroch mesiacoch a len druhýkrát v tomto roku v pluse. Prebytok predstavoval takmer 200 ...

7.12.2022 Redakcia FinReport

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti Towardssource

Národná banka Slovenska, ako banka dohliadajúca na slovenský finančný trh, upozorňuje na činnosť spoločnosti Towardssource, ktorá ponúka ...

1.12.2022 Naďa Černá

Záujem o luxusné hodinky stúpa, tržby známych švajčiarskych značiek medziročne vzrástli o 29 %

V ekonomicky neistej dobe, ktorú aktuálne prežívame, sa mnohí snažia investovať do finančných nástrojov, ktoré poskytujú aspoň určitú ...

30.11.2022 Naďa Černá

Obraz White Disaster od Andyho Warhola vydražili za 84,5 milióna dolárov

Masívnu sieťotlač s názvom White Disaster, ktorá je jedným z najvýznamnejších diel Andyho Warhola, predala aukčná spoločnosť Sotheby's ...

28.11.2022 Redakcia FinReport

Komodity majú za sebou skvelý rok. Zopakujú si ho aj v roku 2023?

Komoditné trhy si v tomto roku udržiavajú dominantný náskok pred ostatnými triedami aktív vrátane dlhopisov a akcií. Rok 2022, napriek ...

28.11.2022 Redakcia FinReport

Spoločnosť Penta vydáva dve nové emisie dlhopisov

Penta prostredníctvom svojich dvoch spoločností – Penta Funding Public II a Penta RE Funding II, vydáva ďalšie dve emisie dlhopisov. ...

25.11.2022 Eva Sadovská

Ako sa darí investorom bojovať s infláciou? Stíhajú jej iba akciové a realitné fondy

V hotovosti a na bankových účtoch držia Slováci až 60 % svojich finančných aktív. V investovaní za vyspelejšími krajinami eurozóny ...

23.11.2022 Redakcia FinReport

V kremnickej mincovni vyrazili ďalšiu pamätnú dvojeurovku

Banková rada Národnej banky Slovenska oznámila vydanie pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá. Mince budú venované príležitosti ...

22.11.2022 Redakcia FinReport

Slováci prostredníctvom Amundi investovali už viac ako 1 miliardu eur

Investičná spoločnosť Amundi Slovenská republika tento rok prekonala historický míľnik 1 miliardy eur investovanej prostredníctvom jej ...

14.11.2022 Naďa Černá

Umeleckú zbierku zakladateľa Microsoftu Paula Allena vydražili za rekordných 1,6 miliardy dolárov

Umelecká zbierka spoluzakladateľa Microsoftu Paula Allena, ktorú pred niekoľkými dňami vydražila aukčná spoločnosť Christie's, sa stala ...

9.11.2022 Redakcia FinReport

Vydražili dosiaľ najväčší ružový diamant v tvare slzy za 28,8 milióna dolárov

Aukčný dom Christie´s vo švajčiarskej Ženeve opäť zažil významný večer. Vydražili tu totiž mimoriadne vzácny ružový diamant Fortune ...

28.10.2022 Redakcia FinReport

Dve spoločnosti vydávajú dlhopisy spolu za 150 miliónov eur

Spoločnosti JTRE Financing 4 a J&T Energy Financing EUR XII vydávajú dve emisie dlhopisov v celkovom objeme 150 miliónov eur. Národná banka ...

27.10.2022 Redakcia FinReport

NBS vydá striebornú zberateľskú desaťeurovku venovanú spisovateľke Kriste Bendovej

Banková rada Národnej banky Slovenska oznámila vydanie ďalších strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri ...

Aplikácia

 1. 1.
  Česko si pripomína 70. výročie popravy Milady Horákovej, komunisti hovoria o nenávisti
 2. 2.
  Takto bude vyzerať pomoc v hmotnej núdzi v roku 2023
 3. 3.
  Priemyselná produkcia v októbri 2022 ešte viac prehĺbila svoj prepad do mínusu
 4. 4.
  Kam sa v zime lieta z Bratislavy a aké novinky sú v pláne na rok 2023?
 5. 5.
  TOP 8 noviniek v novele Zákonníka práce