Hľadaj

Slovenskí investori dávajú prednosť ETF pred podielovými fondmi, sú lacnejšie

Zuzana Mecková Investovanie Poslať

Na Slovensku investujeme stále veľmi málo. Investuje len 14 % Slovákov, čo môže súvisieť s nedôverou v tento finančný nástroj, ako aj s neskúsenosťou či nedostatočnou finančnou gramotnosťou. Preto sa pokúsime priniesť prehľad o výhodách aj nevýhodách najčastejšie využívaných ETF a podielových fondov z pohľadu odborníkov, ktorí vám pomôžu ľahšie sa zorientovať aj v tejto oblasti.

image

Foto: Shutterstock

V kurze sú hlavne indexové fondy

Finanční sprostredkovatelia v súčasnosti vo veľkej miere využívajú investovanie do indexových fondov. Vyhľadávané sú najmä pre svoju stabilitu a zaujímavé zhodnotenie.

„Za posledný rok vidíme zvýšený záujem o investovanie formou sporení, kde klienti najviac využívajú ETF fondy. Aktuálne je pri novouzatvorených zmluvách podiel indexových ETF fondov viac než 80 %,“ približuje investičný analytik sprostredkovateľskej spoločnosti Brokeria Martin Kalina.

Zároveň však pripomína, že investičné riešenie pre klienta by malo byť vždy šité na mieru jeho potrebám a nastavenie investície závisí od jeho preferencií a očakávania, dĺžky investičného horizontu a jeho vzťahu k riziku.

Podobný názor má aj finančný špecialista Tomáš Maga: „Preferujem ETF fondy, ktoré sú kvalitné a majú fyzickú replikáciu. To znamená, že nenakupujem žiadne syntetické fondy, ktoré index len kopírujú. Musia obsahovať kvalitné a veľké firmy s dobrým ratingom.“

Podielové fondy môžu priniesť nadvýnos oproti indexu

Sprostredkovateľská spoločnosť Umbrella Group má vo svojich portfóliách okrem ETF aj podielové fondy. „Niektorí sprostredkovatelia využívajú viac podielové fondy, iní naopak. Môže to závisieť aj od preferencie konkrétneho klienta,“ hovorí partner spoločnosti Michal Ďuriš.

„Na druhej strane výhodou aktívne riadeného podielového fondu by mal byť prínos portfólio manažéra, ktorý fond spravuje. Základným predpokladom je, že vďaka aktívnemu manažovaniu podielový fond zarobí viac, ako je jeho benchmark, prípadne index. Žiaľ, nie vždy sa to podarí,“ referuje M. Kalina.

Aktívne riadené podielové fondy

Podielové fondy predstavujú aktívne riadené fondy, ktoré sú založené a riadené investičnými spoločnosťami. Do podielového fondu investori investujú nákupom podielových listov. Tieto finančné prostriedky následne investičná spoločnosť investuje na finančných trhoch. Investori získavajú výnos z rozdielu medzi nákupom a predajom podielových listov (po odčítaní poplatkov).

Pasívne indexové investičné fondy

Pod indexové investičné fondy patria ETF fondy (Exchange-traded fund), ktoré predstavujú fondy obchodované na burze. Nazývajú sa aj pasívnymi fondmi, keďže na rozdiel od podielových fondov sa spravujú pasívne tak, že manažér len kopíruje vývoj určitého indexu, respektíve nakúpi také aktíva, aké v indexe sú, a do fondu viac nezasahuje. Tento fond zahŕňa určitú zbierku cenných papierov, napríklad akcií. S ETF fondmi sa preto obchoduje podobne ako s akciami po celý burzový deň.

Výhodou ETF fondov sú nižšie poplatky

ETF aj podielové fondy majú svoje výhody aj nevýhody. Keďže pri podielových fondoch sa manažéri snažia aktívne spravovať aktíva, a na základe ich hodnoty ich nakupovať, či, naopak, predávať, tento investičný prístup je drahší než pasívny prístup indexových fondov.

Medzi dodatočné náklady aktívnych podielových fondov patrí aj analytické zázemie, teda portfólio manažéri a analytici, ktorí u pasívnych fondov nie sú potrební. Nákladovosť pasívnych indexových fondov je preto logicky nižšia,“ vysvetľuje investičný stratég skupiny Conseq Investment Management Michal Stupavský.

Za aktívnu správu si podielový fond účtuje poplatok. „Spravidla od 1,5 % do 3 % ročne z celkového majetku vo fonde, niekedy aj viac,“ približuje investičný analytik M. Kalina. Zároveň dodáva, že pri pasívnych ETF fondoch manažér len kopíruje index a do fondu nezasahuje. Takáto správa je rádovo lacnejšia a pohybuje sa zväčša od 0,05 % do 0,70 % ročne z celkového majetku vo fonde. Nižší poplatok za správu sa teda prejaví vo vyššom výnose pre klienta.

S týmto názorom súhlasí aj generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik: „Z hľadiska nákladovosti sú výhodnejšie ETF fondy, keďže ide o investície do cenných papierov, ktoré sú obchodovateľné na niektorej burze.“

Príklad: Vďaka nižším poplatkom je vyšší výnos

Positive

Partnerom článku je Positive Services s.r.o

„Poplatky môžu v dlhodobom horizonte vytvoriť veľký rozdiel vo výnosoch. Vplyv má aj doba investovania a výška investície. Predstavme si, že podielový fond a ETF fond investovali do amerických akcií a podielový fond bude dosahovať dlhodobo rovnaké zhodnotenie ako index, povedzme 8 % ročne. Súčasne bude nákladovosť ETF fondu napríklad 0,1 % ročne (čisté zhodnotenie 7,9 % ročne) a nákladovosť podielového fondu 0,7 % ročne (čisté zhodnotenie 7,3 % ročne). V tomto prípade, pri pravidelnej investícii 100 eur mesačne na 30 rokov, bude hrubý výnos ETF fondu približne 147-tisíc eur a podielového fondu asi 130-tisíc eur. Rozdiel vo výnosoch, len na základe poplatkov, predstavuje 17-tisíc eur. Preto má podielový fond zmysel iba vtedy, keď sa mu dlhodobo darí porážať index v čistom zhodnotení. A pri tomto výpočte ešte nie je zohľadnená ani daňová výhoda ETF,“ sumarizuje M. Ďuriš zo spoločnosti Umbrella Group.

Transparentnosť a daňové zaťaženie

Ďalším rozdielom je podľa analytika M. Kalinu transparentnosť v držaných aktívach fondu. Pri indexovom ETF fonde klient vidí všetky pozície, ktoré sú vo fonde nakúpené. Pri aktívnych podielových fondoch vidí spravidla prvých 10 pozícií a dopátrať sa ku všetkým býva náročné, často až nemožné.

Dôležitým rozdielom špecifickým pre slovenského investora je tiež daňové zaťaženie. „Pri ETF fondoch stačí, ak cenné papiere držíte dlhšie ako rok a neplatíte daň z výnosu,“ upozorňuje M. Ovčarik. Zároveň dodáva, že pri bežných bankových produktoch či klasických podielových fondoch, ktoré nie sú obchodované na burze, klient vždy platí daň z príjmu. Pri ETF fondoch platí ročný „časový test“ podľa slovenského zákona o dani z príjmu. Toto zvýhodnenie sa týka len klientov s daňovým domicilom na Slovensku.

Technologické spoločnosti ťahajú indexové fondy

Podľa štatistík je z dlhodobého hľadiska pravdepodobnosť vyšších výnosov u ETF fondov vyššia. „Napríklad podľa S&P Dow Jones viac ako 90 % podielových fondov, ktoré sa orientujú na americké akcie, neprekonáva vlastný benchmark, teda index, ktorý si zvolili ako svoj referenčný. Na druhej strane ETF fondy sú nastavené tak, že tieto indexy priamo kopírujú,“ opisuje M. Ovčarik.

Za vyššou výkonnosťou indexových fondov stoja známe faktory. „V posledných rokoch bola výkonnosť pasívnych fondov v priemere o niečo vyššia než u aktívnych fondov, keďže veľmi silno rástli predovšetkým akcie veľkých technologických spoločností,“ vysvetľuje M. Stupavský.

Hoci sa v ostatnom období darí viac pasívnym fondom, podľa jeho slov je len otázkou času, než sa na výslnie po dlhom čase opäť dostanú hodnotové akcie, z čoho by mali ťažiť hlavne aktívne spravované podielové fondy zamerané primárne na hodnotové tituly (value stocks).

„Sú nimi napríklad Nova Ljubljanska Banka, ktorej progresívny manažment má vysoké ambície v organickom raste, ale aj v ďalších akvizíciách v regióne juhovýchodnej Európy. Ďalším príkladom je vinárska spoločnosť Purcari, ktorá za posledné štyri roky zdvojnásobila produkciu vína aj svoje tržby a minimálne rovnako ambiciózny plán má aj na nasledujúce roky,“ doplnil portfólio manažér Conseq Investment Management Martin Pavlík.

Rozhoduje aj časový horizont

Pri porovnávaní dvoch totožných fondov, pričom jeden by mal aktívnu a druhý pasívnu správu, je potrebné zvážiť aj časový horizont investovania. „V strednom až dlhodobom horizonte by víťazom minimálne kvôli poplatkom mal vyjsť pasívny fond. Podľa štatistiky Morningstar k júnu 2020 pri 10-ročnom horizonte len 24 % aktívne riadených fondov prekonáva pasívne indexové fondy,“ porovnáva investičný analytik M. Kalina.

V prípade krátkych horizontov a pri orientácii na malé firmy je podľa analytika úspešnosť aktívnych fondov vyššia, ale svoj benchmark prekonáva len niečo vyše polovica z nich. „Keďže investovanie je práve o dlhších investičných horizontoch, klientom sa štatisticky viac oplatí využívať pasívne ETF fondy,“ tvrdí analytik.

Klienti majú na výber z množstva fondov

V rámci investičných stratégií, ktoré svojim klientom ponúka sprostredkovateľská spoločnosť Brokeria, ide hlavne o ETF fondy zamerané na veľké a známe akciové a dlhopisové indexy, ako napríklad S&P 500, Nasdaq alebo index globálnych dlhopisov.

„Pre dynamického klienta máme v ponuke aj sektorové fondy. Z tých sú najčastejšie využívané fondy zamerané na zelené energie, sektor zdravotnej starostlivosti, informačné technológie a záujem rastie aj o internetovú bezpečnosť, kde tiež vieme ponúknuť riešenia,“ vymenúva M. Kalina.

Spoločnosť Umbrella Group upriamuje pozornosť aj na ďalšie skupiny fondov. „Zo špecifických typov podielových a ETF fondov by som spomenul napríklad realitné fondy, REITs a ETC, ktoré takisto využívame v portfóliách,“ hovorí M. Ďuriš.

Obľúbeným trendom sú aj ESG fondy

Do popredia sa v poslednom období dostávajú aj ESG fondy známe aj ako „zelené investovanie“, ktoré je zamerané na spoločensky zodpovedné firmy. Tieto fondy môžu byť súčasťou ETF fondov.

„Viaceré štúdie ukazujú, že pokiaľ sú ETF fondy orientované na ESG, teda investujú do firiem, ktoré sú spoločensky zodpovedné, môžu mať takéto investície oproti tradičným vyšší výnos a nižšie kolísanie,“ opisuje M. Ovčarik.

Výhodnosť a rastúci dopyt po ESG fondoch potvrdzuje aj M. Ďuriš. „Ukazuje sa, že tieto spoločnosti sa s krízou vyrovnali lepšie ako tie ostatné, preto sú tieto investície za posledné obdobie na rovnakých trhoch aj výnosnejšie.“

Potrebujete licenciu na výkon finančného sprostredkovania ?
Rýchlosťou blesku vám poskytneme odborné a komplexné služby.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
18.5.2021 Redakcia FinReport

Darina Huttová: Životné poistenie s investičnou zložkou odporúčam uzatvoriť len s odborným poradcom

Neistá ekonomická situácia, ako aj strach o zdravie počas pandémie koronavírusu, spôsobili zvýšený dopyt nielen po finančných produktoch, ...

18.5.2021 Magdaléna Švančarková

Trh s bytmi by pomohlo oživiť nájomné bývanie. Naštartovať ho môže nižšie daňové zaťaženie

Slovenský trh s nehnuteľnosťami je plný paradoxov. Ponuka nehnuteľností je oveľa nižšia ako dopyt po nich. Momentálne je vhodnejšie vziať ...

17.5.2021 Redakcia FinReport

Mikroprocesory sa stali strategickou komoditou. Nejde len o autá a počítače, ale aj o internet vecí

Situácia na trhu s mikroprocesormi sa v uplynulých mesiacoch dramaticky zhoršila. Ich nedostatok ochromil viacero odvetví. Medzi nimi asi ...

17.5.2021 Robert Juriš

Slováci nerozumejú inflácii, ale milujú rizikové investície a často sa riadia aj odporúčaním influencerov

Slováci sa počas koronakrízy zlepšili v sporení. Podiel tých, ktorí si pravidelne odkladajú finančné prostriedky, narástol až na 82 %. ...

17.5.2021 Redakcia FinReport

Stačilo jediné slovo Elona Muska na Twitteri a cena bitcoinu sa opäť prepadla

Cena bitcoinu padá a môže za to Elon Musk. Najskôr uprostred minulého týždňa oznámil, že automobilka Tesla už nebude túto kryptomenu ...

16.5.2021 Redakcia FinReport

Dražba pokladu zo starého kufra prekonala očakávania. Najcennejšiu mincu vydražili za 400-tisíc eur

Príbeh ako z filmu má šťastný koniec. Poklad ukrytý v starom kufri, ktorý dlhé roky ležal na dne skrine pod starými handrami, má nových ...

16.5.2021 Redakcia FinReport

Najväčším nepriateľom niektorých pracovných pozícií je robotizácia. Ohrozuje až tretinu pracovných miest

Pandémia koronavírusu urýchľuje nové trendy na trhu práce. Proces digitalizácie, robotizácie a automatizácie, teda nástup Priemyslu 4.0, je ...

14.5.2021 Redakcia FinReport

Pandémia prilákala na burzu mnoho nových drobných investorov. Vydržia, alebo sa nechajú odradiť?

Uplynulý rok sa vyznačoval veľkou volatilitou na finančných trhoch. Marcový prepad v roku 2020 o 32 % spojený s nástupom pandémie ...

7.5.2021 Roland Régely

Čaká nás konopná horúčka? CBD môže nakopnúť farmaceutický i kozmetický priemysel, spozorneli aj investori

K legalizácii marihuany na Slovensku zatiaľ nedošlo, no jedna významná zmena v kanabisovom biznise predsa len nastala. Parlament definitívne ...

29.4.2021 Redakcia FinReport

Aké akcie vyhrávajú u slovenských investorov? Podľa Saxo Bank vedie NIO pred Apple a Teslou

Slovensko nepatrí ku krajinám, kde by investovanie patrilo k mimoriadne rozšíreným aktivitám. No tí ľudia, ktorí sa mu aktívne venujú, ...

26.4.2021 Redakcia FinReport

Čína aj napriek množstvu regulácií ponúka mimoriadne zaujímavé investičné príležitosti

Čína je v súčasnosti druhou najväčšou ekonomikou sveta a čoskoro sa stane svetovou jednotkou. Žiadny rozumný investor by preto nemal ...

24.4.2021 Redakcia FinReport

V poprednej investičnej spoločnosti Amundi Asset Management vymenili riaditeľa investícií aj jeho zástupcu

Na najvyšších pozíciách investičnej spoločnosti Amundi Asset Management nastali zmeny. Petr Šimčák, ktorý v Amundi Czech Republic Asset ...

18.4.2021 Redakcia FinReport

Genetické inžinierstvo má potenciál stať sa výnosným biznisom aj pre investorov

Genetické inžinierstvo čoraz viac vstupuje do našich životov. Naplno sme si to uvedomili najmä vlani, keď sa podarilo rozlúštiť genetický ...

12.4.2021 Robert Juriš

Objavila sa nová generácia investorov. Zmysel našli v ESG fondoch, zodpovedných firmách a zelenom investovaní

Slováci akosi stále nevedia prísť investovaniu na chuť. Máme dlhodobo najnižší podiel investovania spomedzi krajín združených v OECD. ...

11.4.2021 Redakcia FinReport

Tajomstvo starého kufra je odhalené. Ukrýval poklad historických mincí za milión eur, ktoré teraz putujú do dražby

Príbeh ako z filmu. Po smrti samotára bol v nenápadnom pražskom byte objavený poklad. Ukrýval ho starý kufor, ktorý dlhé roky ležal na dne ...

7.4.2021 Redakcia FinReport

Videohry sú vynikajúca investičná príležitosť. Očakáva sa, že trh s nimi vygeneruje 300 miliárd dolárov

Herný priemysel už dávno nie je len zábavkou introvertných hráčov zavretých v detských izbách a obklopených pizzou, čipsami a kokakolou. ...

5.4.2021 Robert Juriš

Kúpiť byt teraz, alebo radšej počkať? Odpoveď závisí od toho, či ide o vlastné bývanie, alebo investíciu

Od ekonomickej krízy sprevádzajúcej pandémiu koronavírusu mnohí ľudia očakávali pokles cien bývania, a preto sa príliš nehrnuli do ...

2.4.2021 Redakcia FinReport

Patrik Hábl je prvý súčasný český maliar, ktorého obrazy vydražili v aukčných sieňach Sotheby´s a Christie´s

Obraz maliara Patrika Hábla Čiernobiela krajina sa ocitol v tej najlepšej spoločnosti. V aukčnej sieni Christie´s ho koncom marca vydražili za ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Český lekár šíri internetom hoax, zaočkovaní sa môžu nakaziť ADE syndrómom
 2. 2.
  Darina Huttová: Životné poistenie s investičnou zložkou odporúčam uzatvoriť len s odborným poradcom
 3. 3.
  Detva chce dostavať budovu mestského úradu o 100-tisíc eur lacnejšie ako pôvodne
 4. 4.
  Povodne na Slovensku: Hasiči zachraňovali aj ľudí zo zatopených áut, v Banskej Bystrici stavajú bariéry (foto)
 5. 5.
  Trh s bytmi by pomohlo oživiť nájomné bývanie. Naštartovať ho môže nižšie daňové zaťaženie