Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

O investičnom nástroji SPAC počuť stále viac. Prvý v strednej Európe má slovenské korene

Eva Sadovská Investovanie Poslať

Pojem SPAC (Special Purpose Acquisition Company) sa postupne dostáva aj do slovníka investorov zo strednej a východnej Európy. Pritom v USA sa považuje za atraktívnu formu zhodnocovania peňazí investorov a získavania kapitálu pre firmy už niekoľko rokov. Svoj historicky prvý SPAC má od roku 2022 aj región strednej a východnej Európa. V západnej Európe pritom tiež nejde o úplnú novinku. Najsilnejším bol rok 2021, počas ktorého bolo na európskych burzách kótovaných až 32 SPACov. V tomto texte sa dozviete čo je to SPAC, ako sa tomuto investičnému konceptu v Európe darí a ako si vybrať kvalitný SPAC.

Investičný nástroj SPAC sa u investorov teší rastúcej popularite

Foto: Shutterstock

Čo je SPAC a čo znamená do neho investovať?

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) je spoločnosť, ktorá vznikla kvôli rýchlejšiemu a jednoduchšiemu vstupu firiem na burzu cenných papierov. V čase vzniku je to prázdna spoločnosť, naplnená finančnými prostriedkami akcionárov, no bez konkrétnej činnosti. SPAC následne vstupuje na burzu, kde si jej akcie môžu kupovať investori. Tým sa stáva úložiskom peňazí, ktoré čakajú na vhodnú investičnú príležitosť – cieľovú spoločnosť, s ktorou sa sfúzuje.

 • Tým, že investori vložia do SPACu peniaze, dávajú sponzorovi transakcie (fyzická osoba alebo spoločnosť, ktorá iniciovala založenie SPACu) mandát na to, aby našiel vhodnú cieľovú spoločnosť s rastovým potenciálom.
 • V ďalšej fáze SPAC kupuje podiel v takejto firme a prichádza k fúzii. Investori, ktorí s akvizíciou nesúhlasia, môžu požiadať o navrátenie vložených prostriedkov.
 • Cieľová firma po spojení využije peniaze investorov na rozvoj, rast a vstup na nové trhy. Ak sa vhodná cieľová spoločnosť do určitej doby nenájde, SPAC investorom peniaze vráti a zanikne.

SPACy dominujú v západnej Európe

Investičný koncept SPAC sa postupne etabluje aj v Európe. Potvrdzujú to aj údaje spoločnosti White & Case, ktoré sú zamerané na vývoj IPO (Initial Public Offering)prvých verejných ponúk spoločností typu SPAC. Kým v roku 2019 bol na európskych burzách cenných papierov uvedený len jeden SPAC a v roku 2020 iba ďalšie dva, počas roka 2021 sa zrealizovalo až 32 SPAC transakcií.

Rok 2022 bol pre finančné trhy jedným z najturbulentnejších. Aj v prípade dynamiky SPACov na európskych burzách však bolo cítiť určitý útlm, pretože v prvom polroku 2022 bolo uvedených 8 SPACOv. Investičné koncepty typu SPAC sú pritom najrozšírenejšie na burzách v Holandsku (za analyzované obdobie s počtom 18), v Nemecku (6), Francúzsku (6) a vo Veľkej Británii (5).

Podľa údajov Mergermarket európske spoločnosti typu SPAC najčastejšie nakupujú podiely vo firmách zameraných na finančné služby, energetiku, ale aj biotechnológie, počítačový softvér, automotive, dopravu či e-commerce.

61023

V akej fáze sa nachádza prvý SPAC v našom regióne?

Historicky prvým SPAC v rámci regiónu strednej a východnej Európy je WOOD SPAC One (ďalej WOOD SPAC One alebo WSO). Úpis akcií po uvedení na pražskej burze cenných papierov prebiehal od 10. februára do 29. apríla 2022. Za toto obdobie doň vložilo čiastku 540 miliónov českých korún vyše 400 investorov.

Vybraná cieľová spoločnosť Footshop (európsky maloobchodný predajca prémiovej streetwearovej obuvi a oblečenia) bola investorom a verejnosti predstavená 13. apríla 2023 a následne sa začala schvaľovacia fáza. Len pre zaujímavosť, spoločnosť Footshop založil v Prahe v roku 2012 Peter Hajduček, ktorý pochádza zo Slovenska.

„Dňa 16. mája 2023 odsúhlasili investori WSO výber cieľovej spoločnosti, keď spojeniu so spoločnosťou Footshop požehnalo na valnom zhromaždení 78,2 % hlasov. Investori tak udelili formálny súhlas s dokončením a vysporiadaním transakcie, prostredníctvom ktorej získajú 45-percentný podiel v spoločnosti Footshop. Transakcia by mala byť realizovaná, respektíve dátum dokončenia biznisovej kombinácie by mal nastať v priebehu leta 2023,“ vysvetľuje manažér oddelenia investičného bankovníctva WOOD & Company Oliver Polyák, ktorý je zároveň členom predstavenstva WSO. Akcie Footshopu by sa potom mali stať verejne obchodovateľnými na pražskej burze, po fúzii oboch spoločností.  

Ako si vybrať kvalitný SPAC?

Tak, ako to býva pri každom investičnom nástroji, aj SPAC má svoje špecifiká. Pri výbere SPACu je potrebné zvážiť viaceré kritériá:

KTO – Pri rozhodovaní o SPACe by sme mali venovať pozornosť aj tomu, kto je jeho sponzor. Malo by ísť o spoločnosť so skúsenosťami, napríklad s tradíciou úspešných IPO na burze cenných papierov, a s tímom profesionálov, ktorí majú za sebou skúsenosti s realizáciou SPAC transakcií.

KDE – Je veľkou výhodou, ak sponzori SPACu pôsobia v regióne, v ktorom hľadajú cieľové spoločnosti. Dobrá orientácia na trhu optimalizuje výber takej cieľovej spoločnosti, ktorá má značný rastový potenciál a hľadá kapitál pre ďalší rozvoj.

ČO – Dôležité je zohľadniť aj zameranie SPACu. Hoci samotný výber sektoru alebo odvetvia nie je zárukou úspešnej investície, vo všeobecnosti sa úspešne darí SPACom zameraným na niektoré z rýchlo rastúcich odvetví, ako napríklad e-commerce alebo technologický sektor.

5 výhod, ktoré prináša SPAC investorom:

 • Nadobudnutie významného menšinového podielu v cieľovej spoločnosti, ktorá spĺňa vopred stanovené podmienky a má atraktívny rastový potenciál do budúcnosti.
 • Možnosť participácie aj pre menších investorov, pre ktorých sú klasické „private equity“ investície finančne nedostupné.
 • Atraktívna štruktúra SPAC ponúka warranty, ktoré zvyšujú výnosy pre investorov. Warrant je cenný papier, ktorý investora oprávňuje získať dodatočné akcie za vopred stanovenú symbolickú cenu. V prípade úspešného obchodovania novej firmy na burze sú pôvodní investori v porovnaní s novými vo výhode.
 • Minimálne riziko – finančné prostriedky získané od investorov sú umiestnené na viazanom účte a v podstate v plnej výške vrátené v prípade, ak nepríde k akvizícii alebo ak investor hlasuje proti plánovanej investícii a požiada o vyplatenie vložených prostriedkov.
 • Obchodovanie s akciami SPACu na burze zaručuje likviditu investície, teda možnosť rýchleho predaja bez významných pohybov ceny a bez straty na hodnote.

5 výhod, ktoré prináša SPAC cieľovej spoločnosti:

 • Rýchlejší spôsob uvedenia spoločnosti na burze ako pri štandardnom procese, keďže SPAC je novovytvorená spoločnosť bez histórie, zamestnancov a dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
 • Vyšší stupeň istoty dokončenia a predvídateľnosti v procese kótovania spoločnosti – finančné prostriedky sa získajú v čase počiatočného upisovania SPAC, čím sa účinne eliminuje riziko, že transakcia nebude dokončená pre cieľovú spoločnosť v dôsledku neočakávanej nálady na trhu.
 • Zaujímavé je aj pre spoločnosti, ktoré nie sú vhodné pre klasické uvedenie na burzu formou IPO kvôli zložitosti obchodného modelu a z toho vyplývajúceho komplikovanejšieho upisovania retailovým investorom.
 • Diskrétnosť pri vyjednávaní – vzhľadom na to, že všetky diskusie medzi SPACom a potenciálnymi cieľovými spoločnosťami prebiehajú diskétne, je minimalizované riziko negatívnej publicity v prípade, že nedôjde k dohode so SPACom.
 • Zvýšená informovanosť o značke a celková pozitívna publicita a „vízia“ spojená s uvedením spoločnosti na burzu.
logo
Prečítajte si tiež:
18.7.2024 Redakcia FinReport

Ako sa zvýši stravné na pracovných cestách a hodnota gastrolístkov?

Zamestnanci, ktorí sa stravujú v reštauráciách a iných stravných zariadeniach, budú od začiatku septembra tohto roka dostávať od svojich ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Daňové priznania v tomto roku prinesú do štátneho rozpočtu 3,9 miliardy eur

Finančná správa SR tento rok prijala historicky najviac 1,31 milióna daňových priznaní v celkovom objeme 3,9 miliardy eur. V porovnaní s ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

ECB svoje sadzby neznížila, zmena príde najskôr v septembri 2024

Inflácia v krajinách eurozóny sa postupne znižuje na úroveň želaných 2 %. V júni tohto roku klesla z májových 2,6 na 2,5 %. Ani to však ...

18.7.2024 Martina Staňová

Klimatické zmeny menia prístup poisťovní k oceňovaniu poistných rizík

Dôsledky klimatických zmien sú čoraz zreteľnejšie. Príkladom je zvyšujúca sa frekvencia prírodných katastrof, akými sú povodne, búrky, ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Po krachu piatich výrobcov elektromobilov je budúcnosť tohto odvetvia nejasná

Výroba elektroautomobilov sa ich producentom nedarí tak, ako by si želali. Dôkazom je aj nedávny bankrot americkej spoločnosti Fisker. ...

18.7.2024 Robert Juriš

Čoraz viac občanov sa u NBS sťažuje na finančné inštitúcie

Jedným zo spôsobov, ako sa domôcť spravodlivosti vo svete financií, je obrátiť sa na orgán dohľadu nad finančným trhom, teda na Národnú ...

17.7.2024 Redakcia FinReport

Cena zlata dosiahla rekordných 2 482 dolárov za uncu

Cena zlata sa dostala na svoje nové historické maximum, ktoré predstavuje 2 482 dolárov za troyskú uncu. Pri ceste nahor mu opäť raz pomohli ...

16.7.2024 Redakcia FinReport

J&T ARCH sa stáva druhým najväčším akcionárom spoločnosti Tatry mountain resorts

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS využil úpis novovydávaných akcií spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) a s podielom ...

2.7.2024 Redakcia FinReport

NBS pripravila novú zberateľskú päťeurovku s motívom zubra hrivnatého

Národná banka Slovenska pripravila do obehu ďalšiu pamätnú päťeurovú zberateľskú mincu. Tentoraz bude na nej vyobrazený zubor hrivnatý. ...

23.6.2024 Redakcia FinReport

Investovanie: Ekonomika Číny spomaľuje a aké riziká prináša umelá inteligencia

Posledný májový týždeň bol pre akciové trhy negatívny. Zvlášť to platilo v Číne. Miestny akciový trh stiahol so sebou aj akcie ...

21.6.2024 Eva Sadovská

Index slovenského investora je na novom maxime. Ktoré fondy zarábajú najviac?

Po dvoch rokoch rekordne vysokej inflácie sa viac ako predtým hovorí o rozumnom investovaní, ktoré môže straty z inflácie znížiť, alebo ju ...

21.6.2024 Redakcia FinReport

Len každý piaty prvopoistenec si vyberá vlastnú DSS, väčšina to vôbec nerieši

Klienti, ktorým vznikla odvodová povinnosť po 1. máji minulého roku, automaticky vstupujú aj do druhého piliera dôchodkového sporenia. Za ...

20.6.2024 Redakcia FinReport

Cena zlata sa stále drží tesne pod úrovňou historického maxima. Čo bráni v jej ďalšom raste?

Sektor drahých kovov prechádza dlhším obdobím konsolidácie. Po silnom raste začiatkom tohto roka dáva táto fáza obchodníkom a investorom ...

13.6.2024 Redakcia FinReport

Správcovská spoločnosť IAD Investments prevzala realitný fond HB Reavis Group

Správcovská spoločnosť IAD Investments oficiálne prevzala správu realitného fondu HB Reavis CE REIF. V rámci niekoľkých európskych krajín ...

11.6.2024 Martina Staňová

Vydali dlhopisy za miliardu korún, investorom sľúbili výnosy 8 až 13 % ročne, no...

V susednom Česku v posledných týždňoch rezonuje téma finančných problémov spojených s emisiou dlhopisov spoločnosti Future Farming. Tá ...

10.6.2024 Redakcia FinReport

Ďalšia pamätná desaťeurovka smeruje do predaja, tentoraz s mníchom Cypriánom

Práve dnes, 10. júna 2024, putuje do predaja ďalšia pamätná minca z produkcie Národnej banky Slovenska. Tentoraz je to strieborná ...

28.5.2024 Miloslava Némová

Jarné aukcie v New Yorku: Rekordné predaje, šokujúce stiahnutia a vychádzajúce hviezdy

Tohtoročný máj sa pre New York stal top miestom predaja umenia, keď Christie's, Sotheby's a Phillips usporiadali svoje každoročné jarné ...

22.5.2024 Martin Jamnický

Slovenské matky sporia svojim deťom viac ako českí muži

Rodičov, ktorí investujú peniaze pre svoje deti, postupne pribúda. Na Slovensku dokonca o niečo rýchlejšie než v susednom Česku. Kým u nás ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay