Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ktorým typom fondov sa v treťom štvrťroku 2023 darilo, a ktoré, naopak, zaostávali

Eva Sadovská Investovanie Poslať

Na Slovensku sme už rok a pol svedkami vysokého cenového rastu. Viac ako inokedy sa tak hovorí o investovaní, ktoré z dlhodobého hľadiska môže znížiť straty z inflácie, alebo ju v niektorých prípadoch aj poraziť. V našom texte venujeme pozornosť tomu, ako priemerný slovenský investor od roku 2017 do konca tretieho kvartálu 2023 zhodnocoval svoje vklady, či dokázal konkurovať inflácii, ale aj typom fondov, ktoré ostali v pluse napriek poslednému turbulentnému obdobiu.

Fondy

Zdroj: Freepik

Ako funguje Index slovenského investora

Analytici investičnej skupiny WOOD & Company na základe dát Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) zostavili takzvaný Index slovenského investora (ISI100). Index vychádza z údajov 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi asociácie.

Pri jeho výpočte sú sledované nielen výnosy fondov, ale aj ich váhy – podľa veľkosti fondu na základe objemu investovaných zdrojov, teda väčší fond sa podieľa na celkovej výkonnosti vyšším podielom ako menší fond. Index je prepočítavaný na kvartálnej báze, pričom počiatočná hodnota indexu 100 bola stanovená k 1. januáru 2017.

Kumulovaný výnos predstavuje 15,3 %

K 30. septembru 2023 dosahovala hodnota indexu úroveň 115,3. Priemerný investor, ktorý má svoje finančné prostriedky zainvestované v podielových fondoch, tak dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 15,3 %.

Zjednodušene povedané, 10-tisíc eur zainvestovaných v úvode roka 2017 malo na konci tretieho štvrťroka 2023 hodnotu 11,53-tisíc eur. Hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor „vyhral“, na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 40,5 %.

87212

Počas analyzovaného obdobia, teda za 6 rokov a 9 mesiacov, bola výnosnosť podielových fondov a hodnota indexu negatívne ovplyvnená najmä vypuknutím pandémie koronavírusu, vojnovým  konfliktom na Ukrajine a energetickou krízou počas roka 2022. Index tak z hodnoty 108,2 (k Q4 2019) poklesol na 99,8 (k Q1 2020).

Nasledoval jeho postupný nárast až na úroveň 121,1 (k Q4 2021). Agresia na Ukrajine a energetická kríza ho však následne „zrazili“ na úroveň 109,3 (k Q3 2022). V ďalších kvartáloch zaznamenal postupný nárast na 116,2 (k Q2 2023). Počas posledného analyzovaného štvrťroku však opäť mierne poklesol na 115,3 (k Q3 2023).

Na rekordne vysokú infláciu to bolo stále málo

Investovanie je behom na dlhú trať, a tak sa aj na výnosnosť musíme pozerať minimálne v horizonte troch, alebo ideálne aspoň piatich rokov. Kým počas prvých troch sledovaných rokov bola hodnota indexu striedavo pod a nad hodnotou kumulovanej inflácie, tak od konca roka 2020 až do konca roka 2021 prevýšila tempo zdražovania v krajine. Vojnou a krízou ovplyvnená nižšia hodnota indexu však počas roka 2022, a ani počas prvých troch kvartálov roka 2023, na rekordne vysokú infláciu nestačila.

Vedú akciové a realitné fondy

Index slovenského investora tvorí 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi SASS. Najväčšiu váhu v ňom, a to na úrovni 42 %, mali k 30. septembru 2023 zmiešané fondy. Nasledovali akciové fondyrealitné fondy s podielmi na úrovni 28 % a 23 %. Dlhopisové fondy mali váhu 5 %, fondy krátkodobých investícií 2 %.

87177

Najvyššiu výnosnosť dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom na úrovni 49,6 %. Tomu zodpovedá ročný výnos na úrovni 6,2 % p. a. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 28,6 %ročný výnos 3,8 % p. a. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 4,2 %, čomu zodpovedal anualizovaný výnos 0,6 % p. a. Fondy krátkodobých investícií dosiahli kumulovaný výnos 3,3 % (anualizovaný 0,5 % p. a.). Dlhopisové fondy vykázali stratu.

Od vojny na Ukrajine sú v pluse len dva druhy fondov

Takmer vo všetkých fondoch od začiatku vojnovej agresie Ruska na Ukrajine a po spustení energetickej krízy výnosnosť jednotlivých typov fondov poklesla. Výnimkou boli predovšetkým realitné fondy, ktoré za toto obdobie (od 31. decembra 2021 do 30. septembra 2023) zhodnotili a dosiahli výnos na úrovni 7,4 %. V miernejšom pluse boli za toto obdobie aj fondy krátkodobých investícií s výnosom na úrovni 0,7 %.

86382

Počas tretieho štvrťroku 2023 Index slovenského investora zaznamenal pokles z úrovne 116,2 (k 30. júnu 2023) na 115,3 (k 30. septembru 2023). Pod tento pokles sa podpísali predovšetkým akciové a zmiešané fondy. Naopak, výnosnosť v priebehu tretieho štvrťroku vzrástla najmä v prípade realitných fondov, ale aj dlhopisových fondov a fondov krátkodobých investícií.

Realitné fondy sa práve vďaka stabilite výnosov považujú odborníkmi za takzvanú investičnú kotvu portfólia. Investori si cez ne kupujú podiely v administratívnych budovách, nákupných centrách či logistických parkoch a de facto sa stávajú ich spoluvlastníkmi. Takéto investovanie sa vyznačuje výnosmi pochádzajúcimi z nájmov a z nárastu trhovej hodnoty nehnuteľnosti.

Podľa bonity a skúseností investora sú realitné fondy určené pre retailových alebo kvalifikovaných investorov. V prípade fondov kvalifikovaných investorov majú ich správcovia viac flexibility, čo im umožňuje dosahovať vyššie výnosy. Niektoré realitné fondy kvalifikovaných investorov preto dosahujú výnosy viac ako 8 % ročne.

Najlepšie je „namiešať si“ vlastný zmiešaný fond

V treťom štvrťroku tohto roku natiahli dlhopisové fondy rastovú sériu na štvrtý kvartál za sebou. Výkonnosťou opäť prekonali globálny dlhopisový index, čím potvrdzujú staré investičné príslovie, že dlhopisové indexy sú dobré na výkonnostné porovnávanie (medzi indexmi a fondmi), ale mizerné na investovanie,“ hovorí Investment Advisory Director z WOOD & Company Maroš Ďurik.

88209

Podľa jeho slov sa rastová séria akciových fondov po troch kvartáloch skončila, čo bolo v súlade s vývojom na akciovom trhu. Výkonnosť priemerného akciového fondu však za posledných 12 mesiacov zaostáva za globálnym akciovým indexom zabezpečeným do eura až o 4,5 %.

Už tradičným sklamaním sú zmiešané fondy, ktoré sú jednoznačne najobľúbenejšími, no zároveň z hľadiska výkonu najmenej výraznými podielovými fondmi. Ich výkonnosť za posledných 12 mesiacov prekonala výkonnosť dlhopisových fondov len o slabých 0,1 %.

88279

„Ak by si investor ,namiešal´ svoj vlastný zmiešaný fond, v ktorom by mali akcie podiel 30 % a dlhopisy 70 %, výkonnosť takéhoto mixu by bola viac ako dvojnásobne vyššia ako výkonnosť priemerného zmiešaného fondu. Takáto kombinácia by podstatne lepšie sekundovala aj tohtoročnej inflácii, na čo pri zmiešaných fondoch nemôže investor ani len pomýšľať,“ dodáva odborník.

Top 5 rád, ako v roku 2023 lepšie zhodnotiť svoje investície

 • Nechajte si poradiť od skúseného investičného špecialistu.
 • Predĺžte definovaný investičný horizont a podľa možností čo najviac investujte alebo zabezpečujte svoje investície do referenčnej meny (čo je pre Slovákov euro).
 • Zmiešané fondy nahraďte samostatnou investíciou do kvalitného eurového dlhopisového investičného produktu (dlhopis, dlhopisový fond) a globálneho akciového ETF.
 • investičnom portfóliu by nemali chýbať realitné fondy s komerčnými realitami (kvalitné administratívne budovy, nákupné centrá a logistické parky).  
 • Vo svojom portfóliu vyčleňte miesto pre alternatívne investície (fondy absolútneho výnosu, venture a private equity investície, digitálne meny, komodity a pod.), ktorých vývoj nie je až taký závislý od vývoja na dlhopisovom a akciovom trhu.
logo
Prečítajte si tiež:
24.2.2024 Redakcia FinReport

Mastercard nasadí pri ochrane finančných spotrebiteľov generatívnu umelú inteligenciu

Technologická a platobná spoločnosť Mastercard na zvýšenie ochrany a bezpečnosti finančných spotrebiteľov nasadzuje prostriedky ...

24.2.2024 Redakcia FinReport

Tieto európske letiská produkujú najviac komerčných letov

Po skončení pandémie koronavírusu sa do pôvodnej kondície pomaly dostávajú aj komerčné lety. V tomto prípade však platí s dôrazom na ...

23.2.2024 Martin Jamnický

Investovali ste do kryptomien? Toto je niekoľko spôsobov, ako ich previesť späť na eurá

Záver minulého roku a začiatok tohto roku kryptomenám prial, ich hodnota prudko stúpala. A ak ste nakupovali niekoľko mesiacov predtým, ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Motorová nafta prudko zdražela, už stojí viac ako benzín

Ceny pohonných látok sa vyvíjajú tak, že žiaden vodič automobilu so spaľovacím motorom nemôže byť spokojný. Zdraželi oba druhy na ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Počty cestujúcich v osobnej doprave boli najvyššie za posledné štyri roky

Osobná doprava dosiahla v minulom roku najlepšie výsledky za posledné štyri roky, keď ňou cestoval najvyšší počet osôb za sledované ...

23.2.2024 Dominik Horváth

Čo urobili dva roky „vojny na východe“ s ukrajinskou a svetovou ekonomikou

Ruská invázia na Ukrajine trvá už dva roky. Krvavý konflikt si okrem obetí na životoch vyžiadal aj obrovské straty na majetku a ...

22.2.2024 Redakcia FinReport

NBS má vo svojom portfóliu 11 % zelených, sociálnych alebo udržateľných dlhopisov

Národná banka Slovenska okrem iných aktivít spravuje aj investičné rezervy, preto sa zároveň nachádza tiež v pozícii investora. Prihliada ...

22.2.2024 Robert Juriš

Počas posledných piatich rokov zaznamenal tretí pilier len jeden zlý rok

Počas minulého roku bolo v treťom dôchodkovom pilieri uzatvorených 86 788 zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení, pričom hodnota majetku v ...

19.2.2024 Redakcia FinReport

Drahšie ako Slovensko si požičiava už len Taliansko

Slovenská republika si opäť požičala finančné prostriedky prostredníctvom štátnych dlhopisov s rôznou dĺžkou splatnosti. V rámci ...

19.2.2024 Redakcia FinReport

Správcovská spoločnosť IAD Investments prevezme realitný fond HB Reavis Group

Správcovská spoločnosť IAD Investments a spoločnosť HB Reavis Group sa dohodli na akvizícii realitného fondu CE REIF fond, ktorý bol ...

16.2.2024 Redakcia FinReport

Najväčším miláčikom slovenských akciových investorov sú Apple, Microsoft a Amazon

Najpopulárnejšími akciami medzi investormi sú podľa dát SAXO Bank v globálnom meradle akcie Tesly, Novo Nordisku a Microsoftu. V tesnom ...

11.2.2024 Redakcia FinReport

Investície v roku 2024: Okrem tradičných investícií sledujte aj nové príležitosti

Investori sa pýtajú, aký bude rok 2024. Nadviažu dlhopisy na úspešné predchádzajúce mesiace a budú pokračovať v raste aj v nasledujúcom ...

7.2.2024 Miloslava Némová

Takto vyzerá desiatka najdrahšie vydražených obrazov v minulom roku

Minulý rok nevstúpi do histórie dražieb umeleckých diel ako jeden z najúspešnejších. Napriek tomu priniesol niekoľko zaujímavých aukcií. ...

29.1.2024 Eva Sadovská

Aktíva v realitných fondoch presiahli 2,5 miliardy eur pri medziročnom náraste o 8 %

Podielové fondy patria na Slovensku medzi obľúbené investičné nástroje. Do skupiny podielových fondov patria aj realitné fondy, ...

28.1.2024 Redakcia FinReport

Investorov čaká rok kovov. Zlato sa môže dostať na rekordnú úroveň 2 300 dolárov

Tento rok by sa mohol stať rokom kovov. V centre pozornosti investorov sa môžu ocitnúť zlato, striebro, platina, meď aj hliník. Konštatuje to ...

27.1.2024 Redakcia FinReport

Revolut: Takto investovali Slováci v minulom roku

Slováci patria medzi popredných investorov prostredníctvom aplikácie Revolut v rámci celej Európy. Priemerná suma prostriedkov na ich ...

22.1.2024 Miloslava Némová

Ruský oligarcha žaluje aukčný dom Sotheby's. Mali ho pripraviť o miliardu dolárov

Dmitrij Rybolovlev (na snímke), ktorý patrí medzi vplyvných ruských oligarchov, obviňuje aukčnú spoločnosť Sotheby's z účasti na podvode, ...

14.1.2024 Redakcia FinReport

NBS pripravuje ďalšiu striebornú zberateľskú desaťeurovku

A je tu ďalšia minca, ktorá obohatí zbierky numizmatikov aj investorov do týchto krásnych zberateľských predmetov. Národná banka Slovenska ...

Mobilná aplikácia

Najčítanejšie

 1. 1.
  Pradiareň v Kežmarku zmenila svoju podobu a neskôr pribudne múzeum, ministerka Saková vyzdvihla investíciu (video)
 2. 2.
  Prezidentka vymenovala Dušana Keketiho za ministra športu a cestovného ruchu
 3. 3.
  Matovičovo hnutie požaduje zmenu rokovacieho poriadku parlamentu, obáva sa zásahov do suverenity Slovenska
 4. 4.
  Tieto európske letiská produkujú najviac komerčných letov
 5. 5.
  Mastercard nasadí pri ochrane finančných spotrebiteľov generatívnu umelú inteligenciu
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay