Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Index slovenského investora je na novom maxime. Ktoré fondy zarábajú najviac?

Eva Sadovská Investovanie Poslať

Po dvoch rokoch rekordne vysokej inflácie sa viac ako predtým hovorí o rozumnom investovaní, ktoré môže straty z inflácie znížiť, alebo ju v niektorých prípadoch aj poraziť. V našom článku sa venujeme tomu, ako priemerný slovenský investor zhodnocoval svoje investície od začiatku roka 2017 do konca prvého štvrťroka 2024, či dokázal „konkurovať“ inflácii, ktoré typy fondov zostali v pluse napriek turbulenciám na finančných trhoch, ale aj tomu, ako sme na tom v porovnaní s priemerným investorom v susednom Česku.

Index investora je na novom maxime

Foto: Freepik

Index je na novom maxime

K 31. marcu 2024 bola hodnota Indexu slovenského investora evidovaná na úrovni 125,8. Priemerný investor, ktorý má zainvestované finančné prostriedky v podielových fondoch, tak dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 25,8 %.

Zjednodušene povedané, 10-tisíc eur zainvestovaných v úvode roka 2017 malo na konci prvého kvartálu 2024 hodnotu 12,58-tisíc eur. Hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor „vyhral“, na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 42,7 %.

80949

Počas analyzovaného obdobia, teda za sedem rokov a jeden kvartál, bola výnosnosť podielových fondovhodnota indexu negatívne ovplyvnená najmä pandémiou koronavírusu na jar 2020, vojnovým konfliktom na Ukrajine a energetickou krízou počas roka 2022. Index tak z hodnoty 108,2 (k Q4 2019) poklesol na 99,8 (k Q1 2020).

Nasledoval jeho postupný nárast až na úroveň 121,1 (k Q4 2021). Agresia na Ukrajine a energetická kríza ho však následne „zrazili“ na úroveň 109,3 (k Q3 2022). V ďalších kvartáloch zaznamenal postupný, takmer nepretržitý nárast až na aktuálnych 125,8 (k 1Q 2024).

Čo je to Index slovenského investora

Analytici investičnej skupiny WOOD & Company zostavili na základe dát Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) tzv. Index slovenského investora (ISI100). Index vychádza z údajov 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi SASS. Pri výpočte indexu sú sledované nielen výnosy fondov, ale aj ich váhy (podľa veľkosti fondu na základe objemu investovaných zdrojov, t. j. väčší fond sa podieľa na celkovej výkonnosti vyšším podielom ako menší fond). Index je prepočítavaný na kvartálnej báze, pričom počiatočná hodnota indexu 100 je datovaná k 1. januáru 2017.

Najvýnosnejšie sú akciové a realitné fondy

Index slovenského investora tvorí 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi SASS. Najväčšiu váhu na úrovni 37 % mali k 31. marcu 2024 zmiešané fondy. Nasledovali akciové fondyrealitné fondy s podielmi na úrovni 31 % a 22 %. Dlhopisové fondy mali váhu 7 % a fondy krátkodobých investícií 3 %.

Najvyššiu výnosnosť dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom (od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2024) na úrovni 77,3 %. Tomu zodpovedá ročný (anualizovaný) výnos na úrovni 8,2 % p. a. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 28,9 % a ročný výnos 3,6 % p. a. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 13 %, čomu zodpovedal anualizovaný výnos 1,7 % p. a. Fondy krátkodobých investícií dosiahli kumulovaný výnos 5,4 % (anualizovaný 0,7 % p. a.). Dlhopisové fondy vykázali stratu. 

Ktorým fondom sa v súčasnosti darí najviac

Vojnová agresia na Ukrajine a energetická kríza spôsobili zníženie výnosnosti (hodnoty indexu) v prípade takmer všetkých typov fondov. Výnimkou boli realitné fondy, ktorých výnosnosť počas uplynulých dvoch rokov plynule z kvartálu na kvartál rástla. Len pre zaujímavosť (od 31. 12. 2021 do 31. 12. 2023) zhodnotili a dosiahli výnos na úrovni 8,3 %.

Odborníci považujú realitné fondy vďaka stabilite ich výnosov za tzv. investičnú kotvu portfólia. Investori si cez ne kupujú podiely v administratívnych budovách, nákupných centrách či logistických parkoch a de facto sa stávajú ich spoluvlastníkmi. Takéto investovanie sa vyznačuje výnosmi pochádzajúcimi z nájmov a z nárastu trhovej hodnoty nehnuteľnosti.

Podľa bonity a skúseností investora sú realitné fondy určené pre retailových alebo kvalifikovaných investorov. V prípade fondov kvalifikovaných investorov majú ich správcovia viac flexibility, čo im umožňuje dosahovať vyššie výnosy. Niektoré realitné fondy kvalifikovaných investorov preto dosahujú výnosy viac ako 8 % ročne.

Názor odborníka                             

Investorom v podielových fondoch začiatok roka 2024 prial. Akcioví investori dosiahli dokonca dvojciferné zhodnotenie, s ktorým by boli mnohí z nich spokojní aj na ročnej báze. Dlhopisovým a akciovým podielovým fondom sa v prvom kvartáli podarilo prekonať svoje porovnávacie indexy.

„Od založenia Indexu slovenského investora (r. 2017) sú však dlhopisoví investori v absolútnom vyjadrení stále v mínuse (–2 %), hoci v mierne menšom ako porovnávací dlhopisový index (–3 %). Na druhej strane sú akcioví investori v absolútnych číslach v pluse (+77 %), ale za porovnávacím akciovým indexom (88 %) zaostávajú o viac než 10 percentuálnych bodov,“ myslí si Wealth Management Director z WOOD & Company Maroš Ďurik.

94386

Celkové priemerné zhodnotenie, ktoré dosiahli slovenskí investori v podielových fondoch od roku 2017, však podľa neho stále nestačí na pokrytie inflácie. No pozitívny vývoj na finančnom trhu v posledných kvartáloch pomáha vzniknutú medzeru zmenšovať.

So zatiahnutou ručnou brzdou v podobe zmiešaných fondov, v ktorých majú investori v podielových fondoch takmer 40 % svojich investícií, to však bude ešte nejaký ten čas trvať. Dobrou správou je, že podiel zmiešaných fondov v Indexe slovenského investora sa neustále znižuje – za ostatné dva roky klesol z 50 % na 37 %, pričom podiel akciových fondov rastie (z 22 % na 31 %),“ pokračuje odborník.

Slovenskí vs. českí investori

Aj Česká republika má svoj Index českého investora CII750, ktorý sleduje výkonnosť 750 investičných fondov pôsobiacich na českom kapitálovom trhuPre nastavenie váh indexu sú používané dáta zo štvrťročných správ o podielových fondoch v Českej republike, ktoré sú vydávané Asociáciou pre kapitálový trh ČR (AKAT). Index je počítaný od 1. januára 2018 s počiatočnou hodnotou 100.

Podľa najaktuálnejších prepočtov indexu CII750 priemerný český fondový investor od začiatku roka 2018 ku koncu prvého kvartálu 2024 zarobil 26,23 % (hodnota indexu k 3. aprílu 2024 na úrovni 126,23). Vývoj indexu CII750 je obdobný ako v prípade ISI100. Aj v jeho prípade bolo dosiahnuté v závere Q1 2024 maximum. Minimum indexu v blízkosti úrovne 91 bolo dosiahnuté v Q1 2020 (bezprostredne po vypuknutí pandémie koronavírusu).

Kto teda zarobil za posledných šesť rokov viac – bežný fondový investor v Českej alebo v Slovenskej republike? Pre čo najlepšie porovnanie sme prostredníctvom údajov ISI100 vypočítali výnosnosť podielových fondov od začiatku roku 2018 do 31. marca 2024. Kumulovaná výnosnosť za toto obdobie by v prípade SR dosiahla 21,61 %, čo je nižšia hodnota ako v ČR (26,23 %).

Zaujímavé výsledky prináša vzájomné porovnanie kumulovanej inflácie a výnosnosti od začiatku roka 2018 v prípade oboch ekonomík. V prípade ČR kumulovaná inflácia za posledných 6 rokov a 1 kvartál dosiahla 45,3 %. V prípade SR išlo o miernejších 40,1 %. Po zohľadnení inflácie sa tak rozdiely medzi jednotlivými krajinami výrazne zmenšili a priemerný slovenský investor tak skončil s veľmi podobným výsledkom ako investor český.

86954

„Napriek tomu, že má slovenský investor v porovnaní s českým investorom o niečo viac peňazí v akciových fondoch, dosiahol za ostatných vyše šesť rokov nižšie zhodnotenie. Toto porovnanie má svoje limity, keďže dáva do pomeru zhodnotenie v dvoch rôznych menách. Ako pre Slovákov, tak aj pre Čechov, ale platí, že priemerné zhodnotenie, ktoré prostredníctvom podielových fondov dosahujú, je pomerne nízke,“ konštatuje M. Ďurik.

Dosiahnuť zhodnotenie 3,2 % p. a. (Slováci v eurách), respektíve 3,8 % (Česi v českých korunách) nie je podľa neho dobrá vizitka pri raste globálneho akciového trhu s viac ako 10 % p. a. za ostatných 25 kvartálov. „Konzervatívne nastavenie investícií, vysoký podiel zmiešaných fondov, poplatky a na Slovensku aj dane znižujú zhodnotenie investorov tak na jednej, ako aj na druhej strane rieky Morava,“ dodal na záver.

Top 5 rád, ako v roku 2024 lepšie zhodnotiť svoje investície

  • Nechať si poradiť od skúseného investičného špecialistu.
  • Predĺžiť definovaný investičný horizont a podľa možností čo najviac investovať alebo zabezpečovať svoje investície do referenčnej meny (čo je pre Slovákov euro).
  • Zmiešané fondy nahradiť samostatnou investíciou do kvalitného eurového dlhopisového investičného produktu (dlhopis, dlhopisový fond) a globálneho akciového ETF.
  • V portfóliu by nemali chýbať realitné fondy s komerčnými realitami (kvalitné administratívne budovy, nákupné centrá a logistické parky).
  • Vyčleniť v portfóliu miesto pre alternatívne investície (fondy absolútneho výnosu, private a venture equity investície, digitálne meny, komodity a pod.), ktorých vývoj nie je až taký závislý od vývoja na dlhopisovomakciovom trhu.
logo
Prečítajte si tiež:
19.7.2024 Mário Špilberger

Ako si v zahraničí vybrať hotovosť čo najvýhodnejšie?

Aby sme mali prístup k svojim financiám na dovolenke, je dobré mať so sebou hotovosť v mene danej krajiny, ktorú si môžeme zvyčajne zameniť ...

19.7.2024 Martin Jamnický

Aké zmeny čakajú na živnostníkov a SZČO počas tohtoročného leta

Na väčšinu živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) čakajú v lete zmeny, ktoré súvisia s ich odvodovými ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Ceny pohonných látok po štyroch týždňoch rastu konečne mierne klesli

Nárast cien pohonných látok na Slovensku sa konečne zastavil. Počas druhého júlového týždňa zlacneli oba druhy benzínov aj motorová ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Futbalové Euro prinieslo masívny nárast tržieb v nemeckých reštauráciách, najviac v Dortmunde

Každé veľké športové podujatie prináša aj ekonomický rozmach daného regiónu napríklad v podobe zvýšených tržieb pre poskytovateľov ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Štátnemu rozpočtu by mala pomôcť nová daň z bankových prevodov

Schyľuje sa k ďalšej dani, na ktorú by sa mali poskladať všetci občania Slovenska. Podľa Denník N vláda chystá zdanenie všetkých ...

18.7.2024 Martina Staňová

Klimatické zmeny menia prístup poisťovní k oceňovaniu poistných rizík

Dôsledky klimatických zmien sú čoraz zreteľnejšie. Príkladom je zvyšujúca sa frekvencia prírodných katastrof, akými sú povodne, búrky, ...

17.7.2024 Redakcia FinReport

Cena zlata dosiahla rekordných 2 482 dolárov za uncu

Cena zlata sa dostala na svoje nové historické maximum, ktoré predstavuje 2 482 dolárov za troyskú uncu. Pri ceste nahor mu opäť raz pomohli ...

16.7.2024 Redakcia FinReport

J&T ARCH sa stáva druhým najväčším akcionárom spoločnosti Tatry mountain resorts

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS využil úpis novovydávaných akcií spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) a s podielom ...

2.7.2024 Redakcia FinReport

NBS pripravila novú zberateľskú päťeurovku s motívom zubra hrivnatého

Národná banka Slovenska pripravila do obehu ďalšiu pamätnú päťeurovú zberateľskú mincu. Tentoraz bude na nej vyobrazený zubor hrivnatý. ...

23.6.2024 Redakcia FinReport

Investovanie: Ekonomika Číny spomaľuje a aké riziká prináša umelá inteligencia

Posledný májový týždeň bol pre akciové trhy negatívny. Zvlášť to platilo v Číne. Miestny akciový trh stiahol so sebou aj akcie ...

21.6.2024 Redakcia FinReport

Len každý piaty prvopoistenec si vyberá vlastnú DSS, väčšina to vôbec nerieši

Klienti, ktorým vznikla odvodová povinnosť po 1. máji minulého roku, automaticky vstupujú aj do druhého piliera dôchodkového sporenia. Za ...

20.6.2024 Redakcia FinReport

Cena zlata sa stále drží tesne pod úrovňou historického maxima. Čo bráni v jej ďalšom raste?

Sektor drahých kovov prechádza dlhším obdobím konsolidácie. Po silnom raste začiatkom tohto roka dáva táto fáza obchodníkom a investorom ...

13.6.2024 Redakcia FinReport

Správcovská spoločnosť IAD Investments prevzala realitný fond HB Reavis Group

Správcovská spoločnosť IAD Investments oficiálne prevzala správu realitného fondu HB Reavis CE REIF. V rámci niekoľkých európskych krajín ...

11.6.2024 Martina Staňová

Vydali dlhopisy za miliardu korún, investorom sľúbili výnosy 8 až 13 % ročne, no...

V susednom Česku v posledných týždňoch rezonuje téma finančných problémov spojených s emisiou dlhopisov spoločnosti Future Farming. Tá ...

10.6.2024 Redakcia FinReport

Ďalšia pamätná desaťeurovka smeruje do predaja, tentoraz s mníchom Cypriánom

Práve dnes, 10. júna 2024, putuje do predaja ďalšia pamätná minca z produkcie Národnej banky Slovenska. Tentoraz je to strieborná ...

28.5.2024 Miloslava Némová

Jarné aukcie v New Yorku: Rekordné predaje, šokujúce stiahnutia a vychádzajúce hviezdy

Tohtoročný máj sa pre New York stal top miestom predaja umenia, keď Christie's, Sotheby's a Phillips usporiadali svoje každoročné jarné ...

22.5.2024 Redakcia FinReport

NBS začína s predajom novej striebornej desaťeurovky

Zberatelia pamätných mincí by opäť mali zbystriť pozornosť. Práve dnes (22. mája 2024) prichádza do predaja strieborná zberateľská ...

22.5.2024 Martin Jamnický

Slovenské matky sporia svojim deťom viac ako českí muži

Rodičov, ktorí investujú peniaze pre svoje deti, postupne pribúda. Na Slovensku dokonca o niečo rýchlejšie než v susednom Česku. Kým u nás ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay